فهرست مطالب

 • پیاپی 2 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/17
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حامد احمدنیا*، محمود جلالی صفحات 1-22
  زمینه و هدف

  یکی از موضوعاتی که در فرایند تدوین طرح مواد مسوولیت سازمان های بین المللی (2011)، موردتوجه قرارگرفته است، مسوولیت دولت ها برای اعمال سازمان های بین المللی بوده است. مقاله کنونی با هدف بررسی و تحلیل رویکرد طرح مسوولیت سازمان های بین المللی در خصوص «رفتار دولت در ارتباط با اعمال سازمان بین المللی» به رشته تحریر درآمده است.

  مواد و روش ها

  روش تحقیق ما در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است.

  ملاحظات اخلاقی

  در به سامان رسیدن این تحقیق ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

  یافته ها

  کمیسیون حقوق بین الملل، در فصل پنجم طرح (مواد 58 تا 63)، به طور حصری برخی رفتارهای دولت ها، شامل کمک و مساعدت، هدایت و کنترل، اجبار، شانه خالی کردن از ایفای تعهدات، پذیرش مسوولیت از سوی دولت و ارتکاب رفتار موجب اتکای طرف زیان دیده، درصورتی که موجب ارتکاب عمل متخلفانه از سوی سازمان بین المللی شوند را موجب مسوولیت دولت ها دانسته است. طرح مذکور، مسوولیت ناشی از دو مورد اخیر را «مسوولیت ثانونی» محسوب و در مقایسه با مسوولیت  ثانوی به معنای مرسوم آن (یعنی مسوولیت دولت به صرف عضویت در سازمان)، مفهوم نسبتا متفاوتی از آن ارایه  داده است.

  نتیجه گیری

  با توجه به عدم پیش بینی برخی رفتارها در طرح، مانند ترغیب و تطمیع سازمان های بین المللی و نیز عدم تفکیک دقیق میان مصادیق مسوولیت ناشی از رفتارهایی که مسوولیت ثانوی دولت های عضو را به همراه دارند، انجام اصلاحات اساسی طرح، برای پر نمودن خلاها و جبران نارسایی ها ضروری است.

  کلیدواژگان: کمک، کنترل، اجبار، شانه خالی کردن، پذیرش مسؤولیت، رفتار قابل‌اتکا
 • کوروش دلپسند*، افسانه قنبری، سهیل فدایی لاسکی صفحات 23-34
  زمینه و هدف

  فساد یک پدیده پیچیده و چند وجهی است. علیرغم پیشرفت های چشمگیر در استانداردهای کلی نظام سلامت، در بیمارستان های کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، فساد در حال گسترش است و راهکارهای مقابله با آن روز به روز سخت تر و پیچیده تر می شود. با توجه به حیاتی بودن نقش حرفه مندان سلامت در ایجاد یک محیط عاری از فساد این مطالعه به بررسی عوامل فساد در بیمارستان ها و راهکارهای پیشگیری از آن پرداخته است.

  مواد و روش ها

  مقاله حاضر یک مطالعه مروری است که از طریق جستجوی بانک های اطلاعات علمی و با استفاده از موتورهای جستجوگر در مقالات منتشر شده پایگاه های داخلی Magiran, SID, IranMedex و پایگاه های خارجی PubMed, Google schaler, Scopus and WOS نگارش گردیده است.

  ملاحظات اخلاقی

  در به سامان رسیدن این تحقیق ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

  یافته ها

  پرداخت های غیر رسمی، از عوامل مهم ایجاد فساد در بیمارستان ها است. هنوز اطلاعات غیر محرمانه بسیاری از مراکز درمانی و  سلامت برای عموم قابل رویت نیست. رکن اصلی در رصد و پایش هزینه های خدمات درمانی انجام شده، شفافیت، پایش مستمر و الکترونیک آن ها است.

  نتیجه گیری

  در سازمان هایی که اصل پنهان کاری و محرمانگی حکم فرما باشد پیامدی چون فساد را به همراه دارد. شفافیت در عملکرد یک سازمان ناشی از تجلی فرهنگ شفافیت در جامعه است و عواملی چون تغییر نگرش جامعه و کاربرد فناوری اطلاعات مناسب، سبب ایجاد شفافیت پاسخگویی خواهد شد.

  کلیدواژگان: فساد، بیمارستان، حرفه‌مندان، پیشگیری
 • سید ولی‌ نور اشرف‌الدین، حسن حاجی‌تبار فیروزجایی* صفحات 35-49
  زمینه و هدف

  امروزه گسترش تروریسم به عنوان یکی از مهمترین چالش های امنیتی، موجب معرفی و اجرای دادرسی افتراقی شده است؛ بدین معنا که متهمان این جرایم، به شیوه ای متفاوت و سخت گیرانه تر نسبت به سایر مجرمان مورد تعقیب و رسیدگی قضایی قرار گرفته و بخشی از حقوقی که سایر متهمان از آن برخوردار می باشند از ایشان سلب می گردد. هدف از پژوهش پیش رو تبیین و شناخت مولفه های اخلاقی، مصادیق و جلوه های اخلاق مدارانه در خصوص دادرسی جرایم تروریستی از منظری تطبیقی میان حقوق کیفری دو کشور ایران و آمریکا است.

  مواد و روش ها

  روش تحقیق ما در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است.

  ملاحظات اخلاقی

  در به سامان رسیدن این تحقیق ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

  یافته ها

  اجرای دادرسی افتراقی درخصوص متهمان جرایم تروریستی از آن منظر که به واسطه سخت گرفتن بر متهمان، موجبات حفظ نظم عمومی جامعه را فراهم آورده و امنیت جامعه را ارتقاء می بخشد، حایز ویژگی سودمندی اجتماعی بوده و گزینه ای اخلاقی است؛ همچنین اجرای این شیوه زمینه ای را فراهم می آورد که مانع اضرار به شهروندان در نتیجه اعمال تروریستی در آینده گردد. با این وجود تحدید آزادی های فردی (مانند افزایش مدت بازداشت موقت) و سلب برخی از حقوق متهمان این جرایم نسبت به سایر مجرمان موجب ایجاد تبعیض ناعادلانه شده و عدالت قضایی را زیر سوال می برد.

  نتیجه گیری

  دادرسی افتراقی متهمان جرایم تروریستی از نگاه فرد محور، گزینه ای غیر اخلاقی و ناعادلانه و تبعیض آمیز است؛ لیکن از منظر توجه به کلیت جامعه و ضرورت حفظ نظم و امنیت شهروندان، انتخابی اخلاقی می باشد. در ایران و ایالات متحده آمریکا نیز رویکرد ترجیح منافع جامعه بر فرد مورد تایید قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: دادرسی، عدالت اجتماعی و اخلاقی، جرایم تروریستی، امنیت، نظم عمومی، اخلاق
 • حسین حیدری منور*، صادق مهردوست صفحات 51-65
  زمینه و هدف

  در بیع، خصوصا در جایی که بیع کالا متضمن حمل آن باشد، این سوال مطرح می شود که در صورت تلف یا ورود خسارت به کالا پیش از تسلیم، مسوولیت جبران آنها بر عهده فروشنده است یا خریدار؟ از آنجا که در تجارت بین الملل و حتی در تجارت داخلی برای فروش کالاهای مستلزم حمل، از قالب های قراردادی خاصی (قواعد اینکوترمز) استفاده می شود، ضرورت دارد به سوالات فوق در ارتباط با قواعد اینکوترمز پاسخ داده شود.

  مواد و روش ها

  رویکرد توصیفی به عنوان روش پژوهش حاضر انتخاب شده است که به شیوه اسنادی و کتابخانه ای، اطلاعات مربوطه جمع آوری شده است.

  ملاحظات اخلاقی

  در به سامان رسیدن این تحقیق ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

  یافته ها

  از میان اصطلاحات تجاری مندرج در اینکوترمز، اصطلاحات قابل استفاده برای شیوه های مختلف حمل عبارتند ازEXW ، FCA،CPT ، CIP،DAP ، DAT،DDP  که از حیث مخاطب تحویل، به دو نوع «تحویل به حمل کننده» و «تحویل به خریدار» قابل تقسیم هستند.

  نتیجه گیری

  بر خلاف حقوق داخلی که انتقال ضمان معاوضی مستلزم تسلیم کالا است، در کنوانسیون وین ریسک تلف مبیع قبل از تسلیم نیز بر خریدار تحمیل می‏شود. در اینکوترمز چون حمل کالای فروخته شده معمولا همراه با مسایل متنوعی است و انحراف در آن می تواند باعث به تعویق افتادن تحویل کالا و تاخیر در زمان انتقال ضمان معاوضی شود لذا سعی شده تا جلوی امور نامتعارف گرفته شود. در ایران مقرره خاصی راجع به تاثیر قرارداد حمل بر تسلیم کالا و انتقال ضمان معاوضی پیش بینی نشده؛ اما می توان معیار مقرر در مواد 387، 567، 649 و 380 قانون مدنی را در قراردادهای متضمن حمل نیز به کار برد.

  کلیدواژگان: اینکوترمز، بیع، تحویل کالا، انتقال ضمان معاوضی، قرارداد حمل و نقل، کنوانسیون وین، حقوق ایران
 • مجید سربازیان* صفحات 66-85
  زمینه و هدف

  «دانش فنی» اصطلاحی است که کمتر به عنوان موضوع اصلی قرارداد مورد توجه واقع شده است فلذا تبیین مفهوم و ویژگی های آن هدف این پژوهش است.

  مواد و روش ها

  این مقاله به صورت توصیفی – تحلیلی نگاشته شده است.

  ملاحظات اخلاقی

  در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

  یافته ها

  بطور کلی، دانش فنی، نوعی دانش است؛ مشتمل بر اشیای غیر مادی است؛ غیر قابل ثبت است؛ دارای وجهه محرمانگی است؛ دارای منفعت عقلایی است؛ قابل شناسایی است؛ قابل انتقال است و دارای ارزش تجاری است.

  نتیجه گیری

  دانش فنی نوعی مال است و می تواند به ملکیت فرد درآید هرچند که در زمره اعیان قرار نمی گیرد. شیوه های حمایت از دانش فنی نیز می تواند از طریق مسوولیت مدنی و مسوولیت قراردادی باشد

  کلیدواژگان: دانش فنی، مال، ملکیت، قرارداد
 • محمدرضا پنداشته‌پور* صفحات 86-98
  زمینه و هدف

  آنچه که ابتدا از مفهوم مسوولیت شرکت ها به ذهن متبادر می شود، وظیفه حداکثر سودآوری برای سهامداران خود است. با این حال، گفتمان نضج گرفته در قرن بیست و یکم، شرکت ها را به سمت قبول مسوولیت اجتماعی سوق داده است. به دیگر سخن، شرکت ها نه تنها در مقابل سهامداران خود مسوول هستند، بلکه در مقابل جامعه ای که در آن فعالیت تجاری داشته و کسب منفعت می نمایند نیز مسوولیت دارند.

  مواد و روش ها

  روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت توصیفی – تحلیلی بوده است.

  ملاحظات اخلاقی

  در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

  یافته ها

  پذیرش مسوولیت اجتماعی برای شرکت ها دارای موافقان و مخالفان بسیاری است. با این حال، اسناد حقوقی بین المللی و داخلی بسیاری بر مسوولیت اجتماعی شرکت ها صحه می گذارد که مهمترین آن ها در قوانین داخلی، اصولی از قانون اساسی و موادی از قانون کار است.

  نتیجه گیری

  امروزه، انتظار تحقق همه اهداف اجتماعی توسط دولت ها امکان پذیر نیست و این شرکت ها هستند که با توجه به قدرت مدیریت، ثروت و کارگران تحت نظارت خود، می توانند بخشی از اهداف اجتماعی را به خوبی تحقق بخشند.

  کلیدواژگان: مسؤولیت اجتماعی، شرکت، دولت، اسناد بین‌المللی، قانون
|
 • Hamed Ahmadnia*, Mahmood Jalali Pages 1-22
  Background and Aim

  One of the important issues in the process of codifying the Draft articles on the responsibility of international organizations 2011 was Responsibility of a State in connection with the conduct of an international organizations.

  Materials and Methods

  The method of the present study is descriptive - analytical one.

  Ethical Considerations

  Honesty and confidentiality have been observed.

  Findings

  The commission in Draft articles allocated the fifth part (articles 58 to 63) to this issue and has considered exclusively some of the state’s acts as state’s responsibility like: Aid and assistance, Direction and control, Coercion, Circumvention of international obligations, Acceptance of responsibility and Committing the behavior that led the injured party to rely on its responsibility.

  Conclusion

  The Draft articles on the responsibility of international organizations 2011 for various reasons like the lack of adequate support of the injured party suffered from international organizations’ acts and the lack of effective mechanism to prevent the states’ abuse of international organizations’ legal personality doesnchr('39')t have the necessary efficiency and effectiveness to systematize the Responsibility of a State in connection with the conduct of an international organization. Therefore reforming this Draft articles is necessary to resolve the existent gaps.

  Conclusion

  According to the absence of some behaviors in Draft, such as persuasion and lure of international organizations and lack of accurate differentiation between the responsibilities of the member states, constitutional reforms are necessary to fill the gaps.

  Keywords: Aid, Control, Coercion, Circumvention, Acceptance of responsibility, Reliable Behavior
 • Kourosh Delpasand*, Afsaneh Ghanbari, Soheil Fadaei Lasaki Pages 23-34
  Background and Aim

  Corruption is a complex and multifaceted phenomenon. Despite significant improvements in general health system standards for hospitals in developed and developing countries, Corruption is spreading and the ways to deal with it are becoming more and more difficult and complicated. Given the vital role of health professionals in creating a corruption-free environment, this study examines the causes of corruption in hospitals and ways to prevent it.

  Materials and Methods

  The present article is a review study that has been written by searching scientific databases and using search engines in articles published in internal databases of Magiran, SID, IranMedex and external databases of PubMed, Google scholars, Scopus and WOS. Ethical Considerations: Honesty and confidentiality have been observed.

  Findings

  Informal payments are one of the important causes of corruption in hospitals. The non-confidential information of many health centers is still not visible to the public. The main element in monitoring the costs of medical services is transparency, continuous and electronic monitoring.

  Conclusion

  In organizations where the principle of secrecy and confidentiality prevails, it has consequences such as corruption. Transparency in the performance of an organization is due to the manifestation of the culture of transparency in society, and factors such as changing the attitude of society and the use of appropriate information technology, will lead to transparency and accountability.

  Keywords: Corruption, Hospital, Health Professionals, Prevention
 • Seyed Vali Noorashrafoddin, Hasan Hajitabar Firoozjai* Pages 35-49
  Background and Aim

  Today, the spread of terrorism as one of the most important security challenges has led to an implementation of a discriminatory procedure; That is, the defendants of these crimes have been prosecuted in a different and more rigorous manner than other criminals, and some of the rights that other defendants enjoy are denied.

  Materials and Methods

  This is a descriptive - analytical Study.

  Ethical Considerations

  Honesty and confidentiality have been observed.

  Findings

  Implementing a discriminatory procedure for defendants of terrorist crimes is socially beneficial and is a moral choice; because by taking hard on defendants ensures the maintenance of public order and enhances the community security. It also provides the groundwork to prevent citizens from harms as a result of terrorist acts in the future. However, the restriction of individual liberties (such as the prolongation of temporary detention) and the deprivation of these defendantschr('39') rights over other criminals have led to unfair discrimination and question the judicial justice.

  Conclusion

  Discriminatory procedure of terrorist crimes defendants is an unethical, unjust and discriminatory choice. But it will be an ethical choice from the viewpoint of society as a whole and the need to maintain order and security of citizens.In both, the United States and Iran, the same approach of preferring the interests of society to the individual has been confirmed.


  Keywords: Procedure, Social, Moral Justice, Terrorist Crime, Security, Public Order, Ethics
 • Hossein Heidari Monavar*, Sadegh Mehrdoust Pages 51-65
  Background and Aim

  In the contract of sale especially where the sale involves a contract of carriage of goods, this important question arises that in the case of loss or damage without fault before delivering the Sold goods, Who is responsible for damages or losses taken place in that case? Seller or buyer? Since the international trades and also internal trades for sale of goods requires special contractual forms (Incoterms rules), it is necessary to answer the above questions in relation to the rules of Incoterms.

  Materials and Methods

  For present study, the descriptive approach has been chosen and relevant information collected by the documentary and library method.
  Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and confidentiality have been observed.

  Findings

  Among trade terms mentioned in Incoterms that are used for different methods of  goods carriage, the EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DAT and DDP  are of importance. These methods are divided to two kinds of “Delivery to Carrier” and “Deliver to Buyer”.

  Conclusion

  Contrary to domestic law which passing of risk requires delivery of goods, in Vienna convention the risk of sale is imposed on the buyer. Since in Incoterms, the carriage of goods sold is usually associated with a variety of issues and also the deviations in it can postpone the delivery of goods and delay in passing of risk delivery, Incoterms try to ban these unusual obstacles. In Iran there is no special rule about the effect of carriage contract on delivery of goods and passing of risk but it is possible to apply articles 380, 387, 567 and 349 of civil law for carriage contracts.


  Keywords: Incoterms, Sale, Delivery, Passing of Risk, Contract of Carriage, Viena Convention, Iranian Law
 • Majid Sarbazian* Pages 66-85
  Background and Aim

  “Knowhow" is a term that is less considered as the main subject of the contract. It is aimed at this article to explain the meaning and characteristics of this notion.

  Materials and Methods

  This is a descriptive Study.
  Ethical Considerations: Honesty and confidentiality have been observed.

  Findings

  In general, “Knowhow" is a form of knowledge; it contains non - material goods; it cannot be registered; it possesses confidentiality; it is identifiable; it is transferable and has business value.

  Conclusion

  “Knowhow” is a kind of property and therefore one can own it; but it is not goods in action (Ein). The methods of protecting “Knowhow" are due to Tort and contractual responsibility.


  Keywords: Knowhow, Property, Ownership, Contract
 • Mohammad Reza Pendashtehpour* Pages 86-98
  Background and Aim

  What arose out of the notion of corporate responsibility is the maximum profitability for its shareholders. However, the discourse of the 21st century has led companies to accept the social responsibility. In other words, firms are not only responsible for their stakeholders but also a responsibility for community in which have business activity.

  Materials and Methods

  This is a descriptive Study.

  Ethical Considerations

  Honesty and confidentiality have been observed.

  Findings

  Accepting social responsibility for companies has pros and cons. however; there are many international and domestic legal documents on corporate social responsibility, foremost of which are the principles of the constitution and articles of labor law.

  Conclusion

  Today, the expectation of fulfillment of all social goals by states is not possible. Companies due to the power of management, wealth and workers under their supervision can fulfill a part of these social goals.


  Keywords: Social Responsibility, Company, State, International Instruments, Law