فهرست مطالب

 • پیاپی 75 (تابستان 1399)
 • بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1399/06/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سخن سردبیر
  سینا امیدی صفحه 5
 • مسیر خزش TAXIWAY و باند فرود RUNWAY فرودگاه
  علیرضا نورانی، علی شریفی صفحه 6
 • بازاریابی در شرکت های هواپیمایی
  علی زمانی جهرودی صفحه 10
 • منظومه های ماهواره ای
  گل ریز روانبخش صفحه 15
 • سوخت گیری هواپیما
  زهرا رحیمیان، محمدرضا نوری صفحه 21
 • انواع مختلف اسلم و کاربردهای آن با محوریت استفاده در رشته هوافضا
  مریم سادات سبحانی، پارسا خالدی، زهرا گلسرخی صفحه 30