فهرست مطالب

 • پیاپی 40 (مرداد 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/05/14
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زهرا خیاط بهبهان* صفحات 1-16
 • یعقوب نصیری*، مهران بندری صفحات 35-50
 • هدی حبیبی منش صفحات 53-65
 • مسعودرضا یوحنایی*، غلام عباس جمالی صفحات 67-81

  ژان پل سارتر 3 فیلسوف فرانسوی و یکی از پنج فیلسوف مطرح مکتب اگزیستانسیالیسم 4 است، که علاوه بر فیلسوف بودن به عنوان رماننویس، نمایشنامه نویس و منتقد نیز مطرح میباشد. در این مقاله میخواهیم به بررسی نظر سارتر در باب سوءباور بپردازیم. سارتر معتقد بود دروغ کتمان حقیقت است و مفهوم این امر آناست که انسان کاملا از آنچه دارد انجام میدهد آگاه است. او معتقد بود این که روانشناسی میگوید انسان ناخودآگاهانه برخی امور را سانسور میکند قضیه ای کاملا اشتباه است زیرا شخص در این مرحله از روی آگاهی کامل به خود و دیگری دروغ گفته است. در صورتی که شخصی که سوءباور 5 دارد مابین دانستن و ندانستن قرار دارد. این مقاله میخواهد این مطلب را نتیجه بگیرد که صحبت سارتر به دلیل خلط مبحث فلسفه با روانشناسی باعث ایجاد اشکال در نظریات او میشود زیرا سارتر میخواهد بگوید ناخودآگاه وجود ندارد اما دلیل کافی برای آن ارایه نمی دهد.

  کلیدواژگان: سارتر، دروغ، حسن باور، سوء باور، ناخودآگاه و خودآگاه
 • حسین ناصرپور، وحید میردورقی * صفحات 83-95

  زندان در معنای عام کلمه،محلی است که در آنجا متهمان یا محکومان کیفری با قرار یا حکم کتبی مقامات صلاحیتدار قانونی موقتا یا برای مدت معین و یا به طور دایم نگهداری میشوند .در قانون به افرادی که در زندان به عنوان یک مجازات قانونی که به صورت حکم از سوی دادگاه صادر شده است،که به دلیل ارتکاب جرم بکار میروند، از نظر فیزیکی محدود و توقیف و معمولا از آزادی های شخصی محروم میشوند، زندانی گفته می شود.نتیجه آنکه اسلام به رعایت حال زندانیان و اهتمام به آسایش آنان و اظهار عاطفه نسبت به آنها، توجه ویژه نموده است. اسلام عزیز میخواهد انسانیت زندانی را از نو بیدار کند و بنای شایسته جدیدی در زندگی او به وجود بیاورد؛ تا جایی که باید ساختمان زندان دارای تسهیلات رفاهی باشد و زندانی را از سرما و گرما محفوظ نگاه دارد و او در آنجا احساس راحتی کند؛ در تعلیمات پیامبران الهی نیز توجه به کرامات ذاتی انسان ودرنتیجه تربیت و بازپروری محکومین مورد اهمیت قرارگرفته است .در این پژوهش محقق بر آن است که با روش کتابخانه ای برخی از حقوق زندانی را مورد بررسی قرار دهد

  کلیدواژگان: زندانی، حق، زندان، حقوق زندانی