فهرست مطالب

 • پیاپی 75 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/11
 • تعداد عناوین: 24
|
 • فرحناز خلیقی سیگارودی* صفحات 1-3

  قریب به 19 سال از شروع به کار فصلنامه گیاهان دارویی می‎گذرد. در طول این مدت، فصلنامه فراز و نشیب‎های زیادی را طی کرده است. زمستان 1380 اولین شماره با 8 مقاله فارسی به چاپ رسید. از همان ابتدا، هر مقاله علاوه بر متن کامل فارسی، حاوی چکیده به زبان انگلیسی نیز بود. در پاییز سال 1381 همزمان با چاپ شماره چهارم، موفق به اخذ رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور گردید.

  کلیدواژگان: فصلنامه، گیاهان دارویی
 • عبدالعلی موسوی زاده، راضیه جعفری حاجتی، فرزانه غفاری، شبنم خاتمی، نیکی وکیلی ظهیر، محسن ناصری* صفحات 4-16
  مقدمه

  به علت اثربخشی کم درمان های موجود در ترک اعتیاد و عوارض نامطلوب داروهای صناعی، می توان حرکت به سمت استفاده از روش فارماکولوژی معکوس جهت تولید داروی کم هزینه تر، موثرتر و کم خطرتر را به عنوان یک راهکار مفید در نظر گرفت.

  هدف

  با توجه به تاریخچه ی طولانی طب سنتی ایران در زمینه تشخیص و درمان بیماری ها از جمله اعتیاد، این تحقیق با نگاه به متون اصیل طب ایرانی، به بررسی مطالعات حیوانی و بالینی  گیاه تاتوره و فرآورده ی حب الشفا جهت درمان اعتیاد به تریاک می پردازد.

  روش بررسی

  این مقاله شامل سه بخش می باشد: بررسی متون طب ایرانی، مطالعات حیوانی و کارآزمایی بالینی.

  نتایج

  در متون طب ایرانی دو شیوه اصلی فارماکولوژیک برای درمان عادت به افیون، تدریج و تعویض بیان شده است. در تحقیقات صورت گرفته، اثر تاتوره بر کمیت های سندرم ترک فارماکولوژیک موش صحرایی نسبت به متادون معنی دارتر بود. مطالعات سم شناسی حب الشفا هیچ گونه عارضه جانبی و آسیب بافتی نشان نداد. مطالعات حیوانی تفاوت معنی داری در امتیاز کل داده ها بین گروه متادون و حب الشفا نشان نداد. مطالعات بالینی حب الشفا بر روی علایم ترک بیماران مبتلا به مواد اپیوییدی حاکی از اثر این فرآورده در کنترل علایم محرومیت و افسردگی نسبت به دو گروه دارونما و کلونیدین بود. اثر حب الشفا به عنوان درمان نگهدارنده در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد افیونی باعث کاهش وسوسه، اضطراب و افسردگی نسبت به دارونما در طول زمان شد.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعات نشان دهنده اثربخشی حب الشفا در تمامی فازهای درمان اعتیاد می باشد. البته برای اثبات این یافته ها نیاز به مطالعات بیشتر می باشد.

  کلیدواژگان: اعتیاد، تاتوره، حب الشفا، درمان نگهدارنده، طب ایرانی
 • امیرحسین جمشیدی، فاطمه اقبالیان، سمیه ماهروزاده، حوریه محمدی کناری، علی قبادی، بهاره سادات یوسف ثانی* صفحات 17-29
  مقدمه

  بیماری آلزایمر شایع ترین علت زوال عقل در سالمندان است. از آنجایی که هنوز پاتوژنز دقیق این بیماری مشخص نیست، درمان های موجود از کارایی لازم برخوردار نیستند. بنابراین استفاده از درمآنهای مکمل از جمله طب سنتی ایران جهت بهبود عملکرد حافظه رو به افزایش است.

  هدف

  هدف از انجام این تحقیق بررسی نسخه های دارویی موجود در کتب طب سنتی ایرانی جهت پیشگیری و درمان بیماری آلزایمر و معرفی پرکاربرد ترین گیاهان دارویی موجود در آنها می باشد.

  روش بررسی

  در این مطالعه با کلیدواژه های "نسیان"، "فراموشی"، "حافظه" و "ذکر" نسخه های دارویی مربوطه از 6 کتاب معتبر دارویی طب ایرانی استخراج شد و فرآورده های طبیعی ذکر شده در این نسخ جمع آوری و میزان فراوانی آنها ثبت شد. همچنین نام علمی و خواص فارماکولوژیکی این فرآورده های طبیعی در پایگاه های علمی Google scholar و PubMed، Medline و Scopus جستجو شدند.

  نتایج

  از مجموع 96 نسخه بررسی شده 262 گیاه استخراج شد که 40 گیاه دارای بیشترین فراوانی بودند. این گیاهان مانند فلفل، دارچین، زنجبیل، هلیله و کندر دارای خواص نوروپروتکتیو، آنتی آلزایمر و آنتی اکسیدانت بوده که با توجه به نقش استرس اکسیداتیو در ایجاد بیماری آلزایمر، می توانند در بهبود علایم این بیماری موثر باشند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، طب سنتی ایرانی روش های درمانی بسیاری را برای بیماری آلزایمر معرفی نموده است که اثبات یا رد اثربخشی و ایمنی آنها نیازمند مطالعات بالینی است.

  کلیدواژگان: آلزایمر، نسیان، طب سنتی ایرانی، فرآورده های طبیعی، داروهای گیاهی
 • مهنار وفادار، زهره طغرانگار* صفحات 30-54
  مقدمه

  اتنوبوتانی مطالعه کاربرد سنتی و محلی گیاهان مناطق مختلف توسط افراد محلی و فرهنگ های مختلف است. هدف آن توصیف روابط میان فرهنگ ها و گیاهان با تمرکز بر چگونگی استفاده از آنها می باشد. افراد محلی و سالخوردگان هر منطقه اغلب اطلاعات زیادی در مورد کاربردهای سنتی گیاهان دارند.

  هدف

  هدف این پژوهش معرفی مهم ترین گونه های گیاهی دارویی شهرستان ابهر و کاربردهای آنها در درمان های سنتی است.

  روش بررسی

  پس از بررسی منطقه، گفت و گو با افراد مطلع بومی و دریافت اطلاعات محلی، گیاهان دارویی شهرستان ابهر طی سال های 95-94 جمع آوری شد و با شناسایی علمی آنها نام فارسی، نام محلی و اندام های مورد استفاده، خواص دارویی و نحوه استفاده نیز تعیین شد.

  نتایج

  یافته های تحقیق حضور 71 گونه گیاهی دارویی متعلق به 29 خانواده را نشان می دهد. خانواده های Asteraceae، Fabaceae و Lamiaceae با 11، 10 و 8 گونه، به ترتیب مهم ترین خانواده های گیاهی دارویی در منطقه مورد مطالعه هستند. مهم ترین کاربردهای دارویی گیاهان شهرستان ابهر در درمان ناراحتی های گوارشی (93/54 درصد) است. همچنین استفاده به شکل های دم کرده و جوشانده (06/76 درصد) یا به صورت عصاره (03/38 درصد) بیشترین مورد کاربرد را دارد.

  نتیجه گیری

  وجود 71 گونه گیاه دارویی با استفاده های متنوع آنها توسط افراد بومی در درمان بیماری ها در شهرستان ابهر نشان دهنده ارزش طب سنتی در این منطقه می باشد که حفظ و توسعه این دانش بومی می تواند در درمان مناسب تر، کم هزینه تر و با عوارض جانبی کمتر برخی بیماری ها نقش بسزایی داشته باشد. هم چنین آموزش مردم محلی جهت حفاظت از این گنجینه های عظیم طبیعی و اجتناب از برداشت بی رویه گیاهان دارویی امری ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: ابهر، اتنوبوتانی، گیاهان دارویی، استان زنجان
 • مرتضی صادقی، محمدعلی زارعی* صفحات 55-64
  مقدمه

  یکی از مشکلات اصلی دیابت افزایش سطح گلوکز خون است. آنزیم آلفاگلوکوزیداز با تجزیه پلی ساکاریدها، به این افزایش گلوکز خون کمک می‏کند. مهار این آنزیم یکی از استراتژی های مهم در درمان دیابت می باشد.

  هدف

  هدف از این مطالعه بررسی اثر مهارکنندگی ترکیبات طبیعی فلاونی موجود در میوه ها و گیاهان بر فعالیت آنزیم آلفاگلوکوزیداز در محیط in silico بود.

  روش بررسی

  این تحقیق به شیوه توصیفی - تحلیلی صورت گرفت. به این منظور، ابتدا ساختار ترکیبات فلاونی و آلفاگلوکوزیداز به ترتیب از پایگاه های PubChem و PDB دریافت شدند. سپس خصوصیات فیزیکوشیمیایی ترکیبات فلاونی توسط پایگاه Zink و سرور Swiss ADME پیش بینی شدند. در نهایت، برای انجام داکینگ مولکولی و برهم کنش میان ترکیبات فلاونی و آنزیم به ترتیب از محیط‏های Molegro Virtual Docker 6.0 وMolegro Molecular Viewer 2.5 استفاده شد.

  نتایج

  ترکیبات فلاونی مورد بررسی از لحاظ خصوصیات فیزیکوشیمیایی مطلوب هستند و همچنین تمامی ترکیبات فلاونی مورد مطالعه قادر به مهار آنزیم آلفاگلوکوزیداز هستند. اما از میان این ترکیبات، دو ترکیب نوبیلتین و لوتیولین به ترتیب با 78/98- و 87/96- کیلوژول بر مول کمترین انرژی منفی و بنابراین امتیاز داکینگ بیشتری نسبت به کنترل مثبت (میگلیتول) داشتند.

  نتیجه گیری

  ترکیبات فلاونی مورد بررسی بویژه نوبیلتین به دلیل قرارگیری مناسب در جایگاه فعال آنزیم، از اثر مهارکنندگی بیشتری نسبت به سایر ترکیبات مشابه برخوردار است. در نتیجه بعد از مطالعه بیش تر این ترکیب در محیط‏های برون‎تنی و درون‎تنی ممکن است بتوان از آن به عنوان یک گزینه مناسب جهت مهار آلفاگلوکوزیداز و در نتیجه درمان دیابت استفاده نمود.

  کلیدواژگان: آلفاگلوکوزیداز، داکینگ مولکولی، فلاون، مهارکننده
 • مرتضی مفیدبجنوردی، مهناز اقدسی*، محمد فاطمی صفحات 65-77
  مقدمه

  کاهوی مواج‎ (Lactuca undulata Ledeb.) گیاهی یکساله از تیره کاسنی است. یکی از مهم ترین ترکیبات فیتوشیمیایی سازنده این گیاه که در صنایع دارویی و غذایی اهمیت دارد، شیکوریک اسید است.

  هدف

  هدف از تحقیق حاضر بررسی ترکیبات فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی کاهوی مواج جمع آوری شده از رویشگاه های مختلف ایران است.

  روش بررسی

  به این منظور ساقه گیاهان در فاز زایشی از قم، بیارجمند، دشت میرزابایلو در خراسان شمالی، فیروزکوه و چشمه علی دامغان جمع آوری شدند. سپس میزان شیکوریک، کافییک و کلروژنیک اسید با دستگاه HPLC آنالیز شدند. همچنین میزان فنل، فلاونویید و تانن کل اندازه گیری شد. فعالیت آنتی اکسیدانی نمونه ها به روش DPPH مورد ارزیابی قرار گرفت.

  نتایج

  داده های حاضر نشان داد که نمونه های جمع آوری ‎شده از فیروزکوه، بیشترین میزان شیکوریک اسید (5/3 میلی‎گرم بر گرم وزن خشک) و نمونه‎های قم، بیشترین میزان کافییک اسید (26/1 میلی‎گرم بر گرم وزن خشک) را داشتند. همچنین میزان فنل کل از 53/13 در نمونه های فیروزکوه تا 86/18 میلی گرم در هر گرم وزن خشک در نمونه های قم متغیر بود. نتایج حاصل نشان داد که میزان فلاونویید کل در بین نمونه های جمع‎آوری شده از 5 منطقه مختلف در سطح 5 درصد و میزان تانن کل در سطح 1 درصد تفاوت معنی داری با یکدیگر داشتند. از طرفی دیگر بالاترین و کمترین فعالیت آنتی اکسیدانی به ترتیب مربوط به نمونه‎های جمع آوری شده از قم و بیارجمند بود.

  نتیجه گیری

  نتایج حاضر نشان داد که کاهوی مواج جمع آوری شده از فیروزکوه بالاترین میزان شیکوریک اسید را داشته و می تواند به عنوان یک گیاه بومی ایران منبع مناسبی برای تولید شیکوریک اسید باشد.

  کلیدواژگان: کاهوی مواج، اسید شیکوریک، فاز زایشی، فعالیت آنتی اکسیدانی، کافئیک اسید
 • فاطمه علی مهدی، نادر شاهرخی*، محمد خاکساری حداد، غلامرضا اسدی کرم، مسلم ابوالحسنی صفحات 78-91
  مقدمه

  میزان سایتوکین هایی مثل  IL-13, IL-4, IL-1B, TNF-αو IL-10 در کولون افراد مبتلا به کولیت اولسرلتیو نسبت به افراد سالم تغییر می کنند. مطالعات قبلی نشان می دهند که شیلاجیت کولیت اولسراتیو را بهبود بخشیده، بنابراین این احتمال داده شد که شیلاجیت با تاثیر بر میزان سایتوکین توانسته کولیت اولسراتیو را بهبود بخشد.

  هدف

  هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات شیلاجیت بر میزان IL-13, IL-4, IL-1B, TNF-αو IL-10 در کولیت اولسراتیو می باشد.

  روش بررسی

  در این مطالعه ی تجربی، 49 سر موش صحرایی آزمایشگاهی سفید جنس نر با وزن 250-180گرم به طور تصادفی به 7 گروه تقسیم شدند که شامل گروه های شم، کولیت اولسراتیو، حلال خوراکی، شیلاجیت خوراکی، سولفاسالازین، حلال داخل مقعدی، شیلاجیت داخل مقعدی بودند. برای ایجاد کولیت اولسراتیو 2 سی سی اسید استیک (4 درصد) به روش تنقیه تجویز شد. 4 روز پس از ایجاد کولیت، به مدت 4 روز شیلاجیت با دوز 250 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت گاواژ و یا تنقیه، سولفاسالازین با دوز 250 میلی گرم بر کیلوگرم به شکل گاواژ تجویز شد.

  نتایج

  گروه شیلاجیت خوراکی IL-13, IL-10 را افزایش و IL-1β, TNF-α را کاهش داد. شیلاجیت میزان IL-4 IL-13, IL-10, TNF-α را به مقادیر نرمال در گروه شم نزدیک کرد.

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه نسبت وزن روده به وزن بدن حیوان در گروه های شیلاجیت نسبت به گروه سولفاسالازین کمتر بود می توان نتیجه گرفت که شیلاجیت با تغییر مناسب تر در مقادیر سایتوکین ها در مقایسه با سولفاسالازین توانسته است التهاب را بیشتر کاهش دهد.

  کلیدواژگان: سایتوکین، سولفاسالازین، شیلاجیت، کولیت اولسراتیو، مقادیر نرمال سایتوکین
 • فرامرز آذری، مهدی وزیریان، محمدرضا شمس اردکانی، محمد شریف زاده، نرگس ساداتی لمردی* صفحات 92-101
  مقدمه

  شقاقل ایرانی با نام علمی Polygonatum orientale Desf. (تیره ی Asparagaceae) بومی جنگل های شمال ایران است. گونه های دیگر جنس Polygonatum در درمان دیابت و کاهش قند خون مورد استفاده قرار می گیرد.

  هدف

  بررسی اثر کاهنده قند خون عصاره هیدروالکلی ریزوم P. orientale و تاثیر مصرف آن بر فاکتورهای آنتی اکسیدانی حیوان دیابتی شده بوسیله استرپتوزوسین می باشد.

  روش بررسی

  سمیت حاد عصاره اتانولی 70 درصد با خوراندن دوزهای مختلف افزایشی از عصاره به حیوان انجام شد. سپس تعداد 30 موش صحرایی نر در گروه های کنترل سالم، کنترل دیابتی، کنترل مثبت (متفورمین) و سه گروه دیابتی (دوزهای 200، 400 و mg/kg 800) تقسیم شدند. تاثیر 28 روز گاواژ عصاره بر گلوکز خون، آنزیم های سوپراکسید دسموتاز (SOD) و کاتالاز (Catalase) و همچنین ظرفیت کلی آنتی اکسیدانی پلاسما (با انجام آزمون FRAP) مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج

  مقایسه ی گروه های کنترل با عصاره اتانولی گیاه شقاقل ایرانی نشان داد که موثرترین غلظت در کاهش گلوکز خون، دوز 800 میلی گرم بر کیلوگرم و موثرترین غلظت در کاهش آنزیم SOD، دوزهای 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم بوده اند.

  نتیجه گیری

  عصاره اتانولی ریزوم گیاه شقاقل ایرانی اثر هایپوگلایسمیک در موش صحرایی دیابتی دارد که این اثر می تواند به حضور ترکیباتی مانند ساپونین های استروییدی، فلاونویید ها و یا پلی ساکارید ها و مکانیسم هایی مانند کاهش تولید گلوکز کبدی، کاهش برداشت گلوکز از کبد و افزایش حساسیت گیرنده های انسولینی مرتبط باشد.

  کلیدواژگان: شقاقل ایرانی، استرپتوزوسین، اثرات کاهش قند خون، سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز
 • مهلا اسدی، امین باقی زاده* صفحات 102-117
  مقدمه

  فرآیند تولید نانومواد شامل تهیه مواد اولیه، سنتز نانومواد در مقیاس تجاری و استفاده از آنها در بسیاری از زمینه های پزشکی، بهداشت، کشاورزی، داروسازی، شیمی و غیره می باشد.

  هدف

  تولید اقتصادی و سبز نانوذرات طلا با اندازه های کمتر از 20 نانومتر توسط عصاره بذر گل مغربی (Oenothera biennis) تحت تاثیر فاکتورهای محیطی موثر و بهینه شده از اهداف اصلی این پژوهش می باشد.

  روش بررسی

  عصاره بذر گل مغربی، با کمک امواج فراصوت تهیه شد. محلول نمک کلرید طلای 1/0 میلی مولار تهیه و پس از افزودن به عصاره گیاهی با غلظت های معین و آزمون pH های مختلف، نمونه ها در دمای های متفاوت انکوباسیون و در مدت زمان های مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. از میان نمونه های تهیه شده، 16 نمونه بر اساس جدول آرایه های متعامد آزمایش تاگوچی و با استفاده از نرم افزار Minitab18، انتخاب و استفاده شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد از بین 16 حالت پیشنهادی مبتنی بر روش تاگوچی، غلظت 200:400 میکرولیتر نمک طلا به عصاره گیاهی، 10pH=، دمای 50 درجه سانتی گراد و مدت زمان 24 ساعت سطوح بهینه هر فاکتور می باشند. نمونه بهینه جهت آنالیزهای طیف سنج تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR)، پراش پرتو ایکس (XRD)، پتانسیل زتا (Zeta potential) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از میکروسکوپ الکترونی عبوری، اندازه نانوذرات سنتز شده را بین 10-2 نانومتر نشان داد.

  نتیجه گیری

  بیوسنتز نانوذرات طلا توسط عصاره بذر گل مغربی با استفاده از روش تاگوچی، روشی موفق، مقرون به صرفه و با زمان بری کوتاه است.

  کلیدواژگان: Oenothera biennis، سنتز زیستی، طراحی آزمایش تاگوچی، نانوذرات طلا، نانوبیوتکنولوژی
 • مرجان نوری* صفحات 118-131
  مقدمه

  گرایش عمومی جامعه به استفاده از عصاره های طبیعی به عنوان ترکیبات ضد میکروب، پاداکسنده و نگهدارنده در طی سال های اخیر افزایش یافته است.

  هدف

  هدف این پژوهش بهبود خصوصیات کاربردی دو گیاه زوفا و چوچاق است که با مقایسه افزایش پایداری خصوصیات ضد میکروبی و ضد اکسیدانی نانولیپوزوم های حاوی عصاره های آنها با ترکیبات شاهد (عصاره های آزاد) محقق می‎شود.

  روش بررسی

  عصاره گیری آبی پس از شناسایی هر دو گیاه انجام پذیرفت و نانولیپوزوم های چوچاق، زوفا و ترکیب آنها بر اساس روش آب پوشانی لایه نازک تولید شد. آزمون های بازده درون پوشانی، ظرفیت بارگذاری، اندازه ذرات با دستگاه پراکندگی نور پویا، پتانسل زتا با زتا سایزر، فعالیت آنتی اکسیدانی با روش رادیکال مقاوم DPPH و خاصیت ضدمیکروبی به روش چاهک تعیین شد.

  نتایج 

  نانولیپوزوم های حاوی عصاره چوچاق به طور معنی داری ظرفیت بارگذاری (5/17 درصد) و بازده درون پوشانی (5/23 درصد) بیشتری داشتند. میانگین اندازه ذات نانولیپوزوم عصاره چوچاق به طور محسوسی نسبت به سایر نمونه ها بالاتر (21/54 نانومتر) بود. فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره ها بعد از کپسولاسیون در نانولیپوزوم افزایش یافت و EC50 عصاره چوچاق نانولیپوزومی به 14/27 (میکروگرم بر میلی لیتر) کاهش یافت. در میان باکتری ها استرپتوکوکوس اینیه (43/19 میلی متر) و استافیلوکوکوس اوریوس (38/18 میلی متر) به ترتیب در حضور نانولیپوزوم های حاوی عصاره چوچاق و زوفا هاله ی عدم رشد بیشتری در مقایسه با سایر باکتری ها از خود نشان دادند.

  نتیجه گیری

  نانولیپوزم های حاوی عصاره ی چوچاق و زوفا می تواند به بهترین شکل خصوصیات کاربردی این گیاهان دارویی را افزایش دهد و جهت کاربرد صنعتی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدانی، زوفا، چوچاق، ضد باکتری، نانولیپوزوم
 • اسحاق خدادوست، مریم نخعی، علی عسکری، منیژه نصیری زاده* صفحات 132-140
  مقدمه

  دقت داشتن و عدم اضطراب دو عامل مهم در نحوه کار دانشجویان پرستاری می باشد. برای کاهش اضطراب و افزایش دقت راه های متفاوتی از جمله رایحه درمانی پیشنهاد شده است.

  هدف

  این مطالعه با هدف تاثیر استنشاق اسانس نعناع فلفلی بر اضطراب و دقت دانشجویان پرستاری در بخش اورژانس ویژه بیمارستان های آموزشی بیرجند انجام شده است.

  روش بررسی

  نوع مطالعه کارآزمایی بالینی می باشد. یک قطره اسانس نعناع (گروه آزمایش، 32 = n) و یک قطره روغن بادام شیرین (دارونما، 32 = n) روی گاز داخل ماسک ریخته و به مدت 20 دقیقه در مدت 4 روز مورد استشاق قرار گرفت. دو پرسشنامه دقت بوناردل و پرسشنامه اضطراب اشپیلبرگر قبل و بعد از مداخله توسط هر دو گروه پر شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 22 مورد آزمون قرار گرفت. در مطالعه از آزمون های تی تست، تی زوجی، کولمگروف اسمیرنوف، و آزمون کای دو استفاده شد.

  نتایج

  نتایج این مطالعه نشان داد که از نظر متغیرهای دموگرافیک هر دو گروه همسان هستند. نتیجه آزمون تی زوجی در مقایسه میانگین نمره اضطراب در دو گروه اختلاف معنی داری قبل و بعد از مداخله نشان نداد (05/0<P) و همچنین میانگین نمره دقت بعد از مداخله به طور معنی داری در هر دو گروه بیشتر از قبل از مداخله می باشد (001/0>P).

  نتیجه گیری

  اسانس نعناع فلفلی به نسبت گروه دارونما توانست باعث افزایش دقت دانشجویان پرستاری شود که با یافته‎های مطالعات دیگر مطابقت دارد.

  کلیدواژگان: اضطراب، دقت، رایحه درمانی، نعناع فلفلی
 • حسین علی صفاخواه، علی رشیدی پور، فرزانه محمدزاده، عباسعلی وفایی* صفحات 141-153
  مقدمه

  التهاب در محل آسیب عصب، از دلایل درد نوروپاتی بوده و دیده شده که زردچوبه و کورکومین به عنوان یک عامل ضدالتهاب عمل نموده و احتمالا موجب کاهش درد نروپاتی می شوند.

  هدف

  در این مطالعه اثر زردچوبه و کورکومین بر پاسخ های رفتاری درد حاصل از (Chronic Constriction Injury) CCI مورد بررسی قرار گرفت.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی از موش های نر بالغ نژاد ویستار (200 تا 250 گرم) استفاده شد. از روش Bennet & Xie  با بستن 4 گره شل، جهت ایجاد CCI استفاده شد. دو هفته بعد تزریق داخل صفاقی حلال، زردچوبه 60 میلی گرم و کورکومین 30 و 60 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم آغاز و تا روز 26 روزانه ادامه یافت. پاسخ های رفتاری با آزمون آلودینیای مکانیکی و هایپرآلژزیای حرارتی در روزهای 14، 17، 20، 23، 26 و 40 بررسی شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد تزریق کورکومین با دوز 30 میلی گرم موجب کاهش آلودینیای مکانیکی از روز 20 و کاهش هایپرآلژزیای حرارتی از روز 23 شد و این اثرات تا روز چهلم ادامه یافت. تزریق کورکومین با دوز 60 میلی گرم در روز 26 آلودینیای مکانیکی و هایپرآلژزیای حرارتی را کاهش داد. زردچوبه با دوز 60 میلی گرم اثری بر آلودینیا و هایپرآلژزیا نشان نداد.

  نتیجه گیری

  یافته ها نشان داد که احتمالا کورکومین می تواند در کاهش دردهای نوروپاتی حاصل از CCI موثر باشد. مطالعات قبلی پیشنهاد نموده اند که احتمالا این اثر از طریق کاهش پراکسیداسیون لیپیدی و درنهایت کاهش شدت التهاب اعمال می شود.

  کلیدواژگان: زردچوبه، کورکومین، آلودینیای مکانیکی، موش بزرگ آزمایشگاهی، هایپرآلژزیای حرارتی، Chronic Constriction Injury
 • عادل عبدالصمدی، حیدر مفتاحی زاده*، محمدرضا وظیفه شناس، محمدامین سلطانی پور، منصور قربانپور صفحات 154-167
  مقدمه

  گیاه سگ دندان بشاگردی (Pycnocycla bashgardiana Mozaffarian) از گونه های اندمیک دارویی در استان هرمزگان می باشد. به دلیل وجود ماده با ارزش میریستیسین در اندام های این گیاه، از آن به صورت دم کرده در درمان برخی بیماری ها استفاده می شود.

  هدف

  بررسی میزان و نوع ترکیبات اسانس سرشاخه گیاه در مراحل مختلف فنولوژیکی شامل رویشی، آغاز گلدهی، گلدهی کامل و بذردهی.

  روش بررسی

  اسانس نمونه ها توسط کلونجر استخراج شد و ترکیبات آن بوسیله دستگاه GC و GC/MS مشخص گردید.

  نتایج

  بیشترین بازده اسانس (22/2 درصد) مربوط به آغاز گلدهی گیاه است. بازده اسانس در مراحل رویشی، گلدهی کامل و زمان بذردهی به ترتیب 64/0، 54/1 و 74/0 درصد محاسبه شد. به طور کلی، 39 ترکیب در اسانس گیاه شناسایی شد که برخی از این ترکیبات تنها در یک مرحله از رشد گیاه و برخی نیز در هر چهار مرحله وجود داشتند. مقایسه ترکیبات اسانس نشان داد که در همه مراحل 6 ترکیب پاراسیمن، سیس بتا اوسیمن، میریستیسین، سابینن، ترانس بتا اوسیمن و ایزومیریستیسین از ترکیبات اصلی می باشند. میریستیسین در تمام مراحل به عنوان یکی از سه ترکیب با درصد بالا بوده به طوری که مقدار آن در مرحله رویشی 71/52، آغاز گل دهی 8/12، گلدهی کامل 6/8 و در بذردهی 17 درصد مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این تحقیق، بیشترین میزان میریستیسین در مرحله رویشی و قبل از رسیدن گیاه به مرحله گلدهی است. درحالی که بیشترین میزان ترانس بتا اوسیمن و سیس بتا اوسیمن در مرحله گلدهی و بیشترین میزان ایزو مریستیسین، سابینن و پاراسیمن در مرحله بذردهی گیاه می باشد.

  کلیدواژگان: گیاه سگ دندان، میریستیسین، گلدهی، کروماتوگرافی گازی - جرمی، اندمیک، هرمزگان
 • سیمین پاریان، منصور قربانپور*، جواد هادیان صفحات 168-187
  مقدمه

  نانوذرات اکسید سریم بسته به گونه گیاهی، شرایط کشت، غلظت و روش مورد استفاده می تواند اثرات متفاوتی بر القا فرآیندهای فیزیولوژیکی و متابولیتی گیاهان داشته باشد.

  هدف

  بررسی تاثیر نانو اکسید سریم در غلظت های مختلف به دو روش محلول پاشی برگی و تغذیه خاک طی دو مرحله رشد بر ویژگی های مورفو - فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی مریم گلی قرمز.

  روش بررسی

  این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با غلظت های مختلف نانوذرات اکسید سریم (0، 250، 500، 1000 میلی گرم در لیتر) در دو مرحله رشد (رویشی و زایشی) و به دو روش محلول پاشی برگی و تغذیه خاکی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج

  بیشترین وزن خشک اندام هوایی گیاه در تیمار محلول پاشی برگی با غلظت 250 میلی گرم در لیتر نانو اکسید سریم و در مرحله زایشی مشاهده شد. محتوی کلروفیل a در تیمار تغذیه خاکی با 250 میلی‏گرم در لیتر نانو اکسید سریم در مرحله زایشی بیشترین مقدار بود. همچنین، بیشترین مقدار فنل، فلاونویید و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره برگ در گیاهان تحت تیمار محلول پاشی برگی با 500 میلی گرم در لیتر نانو اکسید سریم در مرحله زایشی حاصل شد. درحالی که در روش تغذیه خاک بیشترین مقدار اسید رزمارینیک و تانشینون ریشه در تیمار 500 میلی گرم در لیتر نانو اکسید سریم و در مرحله زایشی حاصل شد که به ترتیب 7/58 و 6/24 درصد نسبت به شاهد موردنظر افزایش داشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه، غلظت 250 و 500 میلی گرم در لیتر نانو اکسید سریم به روش محلول پاشی برگی در دوره زایشی بیشترین تاثیر را بر بهبود ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی و فعالیت آنتی اکسیدانی مریم گلی قرمز گذاشت.

  کلیدواژگان: مریم گلی قرمز، الیسیتور، تانشینون، رنگیزه های فتوسنتزی، نانوذرات اکسید سریم
 • سینا عندلیب، نگار ملکی نژاد، محمد کمالی نژاد، مهدی توکلی زاده، مریم نوبرانی، سونیا شهبازی زنجان مسکن، محمدرضا اسکندری* صفحات 188-203
  مقدمه

  گلنار (Punica granatum var. pleniflora) از خانواده انار یا Puniaceae می باشد که به عنوان گل انار غیرمثمر شناخته می شود.

  هدف

  در مطالعه کنونی، اثرات محافظت کنندگی کبدی عصاره آبی گلنار در سمیت کبدی القاء شده توسط تترا کلرید کربن (CCl4)  در موش های صحرایی نر و همچنین فعالیت آنتی اکسیدانی برون تن (in vitro) و درون تن (in vivo) این عصاره بررسی شد. خواص آنتی اکسیدانی و مهار کنندگی رادیکال های آزاد در برون تن، به روش DPPH و اندازه گیری پلی فنل و فلاونویید نیز ارزیابی شد.

  روش بررسی

  سمیت کبدی بوسیله تتراکلرایدکربن القا شد و حیوان های مورد آزمایش سه دوز مختلف عصاره را به صورت خوراکی دریافت کردند.  

  نتایج

  در انتهای آزمایش غلظت سرمی مارکرهای آسیب کبدی شامل: آلانین آمینوترانسفراز (ALT)، آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)، آلکالین فسفاتاز (ALP)، گاما گلوتامیل ترانسفراز (GGT)، بیلی روبین و پروتیین تام خون در حیواناتی که توسط تتراکلراید کربن مسموم شده بودند، توسط عصاره کاهش یافت (001/0>P). علاوه بر این، در بخش درون تن عصاره توانست استرس اکسیداتیو کبدی ایجاد شده توسط تترا کلراید کربن را کاهش دهد که با افزایش گلوتاتیون (GSH) و کاهش لیپیدپراکسیداسیون کبدی مشخص می شود (001/0>P). در عین حال، این عصاره توانست وزن نسبی کبد را که در اثر مسمومیت با این سم کبدی افزایش یافته بود، بهبود ببخشد (001/0>P).

  نتیجه گیری

  به عنوان نتیجه گیری می توان گفت که بخشی از اثر محافظت کنندگی عصاره آبی گلنار در برابر آسیب کبدی ناشی از تتراکلراید کربن، می تواند بواسطه خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره باشد.

  کلیدواژگان: گلنار، آنتی اکسیدان، پلی فنل، تترا کلرید کربن، فلاونوئید، محافظت کبدی
 • حمیده پالش، بابک عبدالهی مندولکانی* صفحات 204-212
  مقدمه

  ریحان (Ocimum basillicum L.) یکی از مهم ترین گیاهان دارویی متعلق به خانواده Lamiaceae است که اسانس آن حاوی ترکیبات ترپنوییدی مهمی مانند مونوترپن و سزکویی ترپن ها می باشد. این ترکیبات به طور وسیعی به عنوان دارو مورد استفاده قرار می گیرند.

  هدف

  هدف از این تحقیق، بررسی اثر تنش خشکی بر بیان برخی ژن های دخیل در بیوسنتز مونوترپن و سزکویی ترپن ها و ترکیبات اسانس ریحان بود.

  روش بررسی

  تنش خشکی در سه سطح 100 (شاهد)، 75 و 50 درصد ظرفیت زراعی در مرحله 8-6 برگی اعمال شد. بیان ژن‎هایی از جمله سلینن سنتاز (SES)، بتا- میرسن سنتاز (MES)، گاما- کادینن سنتاز (CDS)، آلفا- زینجبرن سنتاز (ZIS) و ژرانیول سنتاز (GES) و ترکیبات تولید شده توسط این ژن ها در رقم کشکنی لولوی گیاه ریحان، در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار و سه تکرار ارزیابی شد.

  نتایج

  تجزیه داده های مربوط به مطالعه بیان ژن ها نشان داد که تنش خشکی 75 و 50 درصد ظرفیت زراعی بیان ژن GES را به ترتیب 2 و 8/3 برابر، بیان ژن MYS را به ترتیب 16 و 4/17 برابر و بیان ژن ZIS را به ترتیب 31/1 و 41/1 برابر نسبت به کنترل افزایش می دهد در حالی که بیان ژن SES تقریبا ثابت و بیان ژن CDS کاهش یافت.

  نتیجه گیری

  نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین تیمارها برای ترکیبات ژرانیول، بتا- میرسین و گاما- کادینن نشان داد تنش خشکی میزان ژرانیول را کاهش، ولی میزان ترکیبات بتا- میرسین و گاما- کادینن را افزایش می دهد همچنین نتایج نشان داد که تغییرات بیان ژن MYS با روند تغییرات بتا- میرسن مطابقت دارد.

  کلیدواژگان: بتامیرسن، بیان ژن، تنش خشکی، ریحان، ژرانیول
 • زهرا ملکی کیا، لیلا حکیمی*، فرزانه بهادری صفحات 213-222
  مقدمه

  جنس Nepeta حاوی گونه های مختلف یکساله و چندساله می باشد که حدود 250 گونه از این جنس از نقاط مختلف جهان گزارش شدند. گونه پونه سای تاج کرکی (N. eremokosmos Rech.f.) از گونه های انحصاری ایران است که به طور خودرو در استان سمنان می روید و هنوز تحقیقی روی اسانس آن در رویشگاه های طبیعی این گونه انجام نشده است.

  هدف

  پژوهش حاضر به منظور بررسی کمی و کیفی اسانس این گیاه در دو رویشگاه آن (در محدوده 1700 تا 2100 متر از سطح دریا) طی دو مرحله فنولوژیکی (رویشی و گلدهی) انجام شد.

  روش بررسی

  سرشاخه های گلدار در بهار و تابستان 1396 جمع آوری و در شرایط آزمایشگاه خشک شدند و به روش تقطیر با آب اسانس گیری شدند. برای شناسایی ترکیب های تشکیل دهنده اسانس، از دستگاه های گاز کروماتوگرافی (GC) و گاز کروماتوگرافی متصل شده به طیف سنج جرمی (GC/MS) استفاده شد.

  نتایج

  بیشترین درصد اسانس در رویشگاه اروانه و مرحله گلدهی (9/1 درصد) و کمترین مقدار آن در رویشگاه افتر و مرحله رویشی (043/0 درصد) مشاهده شد. بتا- پینن، 8،1- سینیول، ترانس پینوکارویول و میرتنال ترکیبات اصلی اسانس گیاه بودند. بتا- پینن و میرتنال در طی مرحله رشد کاهش، ولی 8،1- سینیول افزایش یافت. ترانس پینوکارویول تغییری طی مراحل رشد نداشت. مقدار این ترکیبات در رویشگاه اروانه به طور جزیی بیشتر از رویشگاه افتر بود.

  نتیجه گیری

  رویشگاه اروانه به دلیل شرایط خاکی و اقلیمی مناسب تر دارای مقدار اسانس بیشتر و همچنین غلظت ترکیبات 8،1- سینیول و ترانس پینوکارویول بهتری نسبت به رویشگاه افتر بود. از نظر مراحل رویشی، مرحله گلدهی دارای اسانس بیشتر و مقدار 8،1- سینیول بیشتری بود، بنابراین بهترین زمان برای دستیابی به بیشترین مقدار اسانس با حداکثر مقدار 8،1- سینیول دوره گلدهی گیاه است.

  کلیدواژگان: پونه‎سای تاج کرکی، سمنان، مرحله رویشی و گلدهی، اسانس، بتا- پینن، 8، 1- سینئول
 • عباس مهدیزاده، احمد شهیدی*، نبی شریعتی فر، محمدرضا شیران، آزاده قربانی حسن سرایی صفحات 223-238
  مقدمه

  امروزه تمایل به استفاده از بیوپلیمرهای زیست تخریب پذیر به عنوان یکی از فنآوری های مناسب برای جلوگیری از اکسیداسیون مواد غذایی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

  هدف

  مطالعه حاضر به منظور تهیه، فیلم جدید زیست تخریب پذیر حاوی عصاره هیدروالکلی (اتانول) آزاد و ریزپوشانی شده کک‎کش بیابانی (Pulicaria gnaphalodes (Vent.) Boiss.) دارای خاصیت آنتی اکسیدانی در شرایط آزمایشگاهی می باشد.

  روش بررسی

  در این بررسی اثرات فیلم های مختلف تهیه شده بر روی ویژگی های مکانیکی، آنتی اکسیدانی، راندمان درون پوشانی، نفوذپذیری در برابر بخار آب، ریز ساختار و خصوصیات رنگ مورد ارزیابی قرار گرفت.

  نتایج

  میانگین اندازه ذرات 166-153 نانومتر و کارایی درون پوشانی درصد 07/73-88/49 به دست آمد. نانولیپوزوم با کمترین اندازه و بیش ترین کارایی درون پوشانی با نمونه های فیلم ادغام شدند. نتایج به دست آمده از طیف فعل و انفعالات جدید بین کیتوزان و نانولیپوزوم را نشان داد. با وجود افزایش زردی و کاهش در شاخص های سفیدی، ترکیب نانولیپوزوم ها سختی مکانیکی وخواص آنتی اکسیدانی را بهبود بخشیده و منجر به کاهش نفوذپذیری بخار آب می شود.

  نتیجه گیری

  ویژگی های فیلم های کیتوزان-زیین متاثر از میزان عصاره به کار رفته است که به طور کل سبب بهبود ویژگی های فیلم ها و خواص آنتی اکسیدانی آنها شد. با توجه به این ویژگی ها از این فیلم می توان در نگهداری مواد غذایی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: فیلم خوراکی، عصاره هیدروالکلی، کک‎کش بیابانی، نانولیپوزوم، کیتوزان، زئین
 • عماد نظریان پور، صمد نژاد ابراهیمی* صفحات 239-253
  مقدمه

  آویشن شیرازی با نام علمی Zataria multiflora Boiss. گیاهی متعلق به خانواده ی نعناعیان است. این گیاه تنها در مناطق مرکزی و جنوبی ایران، قسمت هایی از پاکستان و افغانستان می روید. از این گیاه دارویی به عنوان چاشنی در بسیاری از غذاها در ایران استفاده می شود. بررسی ها نشان داده است. گیاه Zataria multiflora دارای اثرات افزایش قدرت ایمنی، ضد درد، ضد التهابی، آنتی اکسیدان، ضد باکتری، ضد ویروسی، ضد عفونی کننده و ضد قارچی است و نیز به طور گسترده ای در طب سنتی به عنوان داروی ضد درد، ضد اسهال، برای درمان بیماری های عفونی و مشکلات گوارشی استفاده می شود.

  هدف

  بررسی فیتوشیمیایی عصاره متانولی آویشن شیرازی به کمک تکنیک های مختلف کروماتوگرافی و اسپکتروسکوپی می باشد.

  روش بررسی

  در این تحقیق اجزای اصلی تشکیل دهنده عصاره متانولی آویشن شیرازی به روش کروماتوگرافی ستونی فاز نرمال و کروماتوگرافی نیمه تهیه ای فاز معکوس C18 به روش HPLC جداسازی، خالص سازی و شناسایی شد.

  نتایج

  سه فلاونویید گلیکوزید به نام های آپی ژنین-7-O-گلیکوزاید (1)، لوتیولین -7-O-گلیکوپیروناید (2) و لوتیولین -7-O-روتینوزاید (3) شناسایی شد ساختار آنها توسط مطالعات اسپکتروسکوپی NMR یک بعدی و دوبعدی نظیر 1H-1H-COSY، HSQC و HMBC تعیین شده است. همچنین سه ترکیب رزمارینیک اسید (4) ، اولیانولیک اسید (5)، اورسولیک اسید (6) با بررسی طیف جرمی و الگوی شکست آنها شناسایی شدند.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان می دهد که گیاه آویشن شیرازی منبع غنی از اجزا پلی فنولی و ترپنوییدی می باشد.

  کلیدواژگان: آویشن شیرازی، بررسی فیتوشیمیایی، فلاونوئید، رزمارینیک اسید
 • علیرضا عبادالهی نطنزی*، غلامرضا عرب رحمتی پور صفحات 254-265
  مقدمه

  کاروتنوییدها رنگدانه هایی با اثرات فیزیولوژیکی مهم در بدن انسان می باشند که در تقویت سیستم ایمنی و کاهش خطر ابتلا به بسیاری از بیماری ها از جمله سرطان نقش دارند.

  هدف

  با توجه به اهمیت این مواد و وجود مقادیر بالای آنها در هویج و به منظور شناسایی منطقه جغرافیایی مناسب تر برای دست یابی به محصولاتی با بالاترین میزان این ترکیبات، مطالعه حاضر انجام گرفت.

  روش بررسی

  نمونه ها از شش منطقه عمده هویج کاری، واقع در استان های خوزستان و اصفهان جمع آوری و بررسی شدند. همچنین اثرات تغییرات شرایط آب و هوایی در میزان این مواد نیز مورد مطالعه قرار گرفت. از نمونه ها عصاره تهیه و آزمایش های تعیین مقادیر کل کلروفیل، کاروتنوییدها و بتاکاروتن به روش اسپکتروفتومتری به ترتیب در طول موج های 663، 645، 480 و 436 نانومتر انجام شد.

  نتایج

  بیشترین میانگین اندازه گیری شده میزان کلروفیل در برگ ها (42/1 میلی گرم بر گرم) و میزان کاروتنویید تام (62/54 میکروگرم بر گرم) و بتا کاروتن (97/24 میکروگرم بر گرم) موجود در ریشه گیاه، مربوط به اندیمشک در استان خوزستان بود. همچنین کم ترین مقادیر کلروفیل، کاروتنویید تام و بتاکاروتن مربوط به دستگرد در استان اصفهان بود، که میزان آنها به ترتیب 61/0 میلی گرم بر گرم، 72/18 میکروگرم بر گرم و 98/1 میکروگرم بر گرم بدست آمد.

  نتیجه گیری

  نتایج این تحقیق نشان داد که در استان خوزستان، پارامترهایی نظیر دما (25-5/23 درجه سانتی گراد)، رطوبت نسبی (58-5/49 درصد) و میزان بارندگی (570-260 میلی متر در سال) شرایط مناسب تری برای فعالیت متابولیکی هویج داشته و در نتیجه باعث افزایش معنی دار میزان کاروتنوییدها و بتا کاروتن در این محصول گیاهی شده است.

  کلیدواژگان: بتاکاروتن، شرایط آب و هوایی، کاروتنوئید، کلروفیل، هویج
 • زهره طغرانگار، مهناز وفادار*، مجید قربانی نهوجی صفحات 266-290
  مقدمه

  شهرستان ماهنشان با مساحت 2815 کیلو متر مربع واقع در غرب استان زنجان، از آبادترین و بکرترین مناطق استان است که با دارا بودن دشت ها و مناطق مرتفع، رویشگاه های متنوع، خاک و منابع آبی مناسب، از غنای بالای تنوع گونه های گیاهی برخوردار است. بخش قابل توجهی از این گیاهان دارای خواص دارویی از جمله درمان بیماری های گوارشی می باشند که تاکنون مورد مطالعه دقیق قرار نگرفته اند.

  هدف

  شناسایی گونه های گیاهی دارویی شهرستان و آشنایی با کاربردهای سنتی آنها جهت معالجه بیماری های گوارشی می باشد.

  روش بررسی

  پس از بررسی و آشنایی مقدماتی با منطقه در طی سال های97-96 گونه های گیاهی مورد نظر جمع آوری شد. به طور همزمان پرسشگری از افراد مطلع بومی در رابطه با گیاهان دارویی موثر در درمان ناراحتی های گوارشی انجام شده و بعد از شناسایی دقیق علمی، نام فارسی، نام محلی، اندام های مورد استفاده، نحوه مصرف و خاصیت دارویی آنها نیز گردآوری شد.

  نتایج

  طبق نتایج به دست آمده، تعداد 88 گونه گیاهی متعلق به 30 خانواده در منطقه جهت درمان بیماری های گوارشی استفاده می شود. خانواده های  Lamiaceae با 16 گونه، Asteraceae با 15 گونه و  Apiaceae و Fabaceae با 7 گونه از مهم ترین خانواده های گیاهی دارویی هستند و بیشتر به صورت دم کرده و جوشانده مصرف می شوند.

  نتیجه گیری

  با توجه به سابقه تاریخی استفاده از گیاهان دارویی در شهرستان، این پژوهش می تواند مقدمه ای برای بهره مندی بهتر و علمی تر از گیاهان دارویی منطقه باشد. شناسایی و بهربرداری علمی از گیاهان دارویی منطقه می تواند کمک شایانی به حفظ خزانه ژنتیکی گیاهی و هم چنین توسعه اشتغال محلی از طریق تولید فراورده هایی گیاهی با عوارض جانبی کمتر و اثر بخشی بیشتر باشد.

  کلیدواژگان: اتنوبوتانی، گیاهان بومی و انحصاری، بیماری های گوارشی، طب سنتی، ایران
 • فائزه محمدپور بی شک، فاطمه اشرفی*، سهیلا مرادی بیدهندی، امیر میرزایی، حسن نوربازرگان صفحات 291-304
  مقدمه

  کلبسیلا پنومونیه به عنوان یکی از مهم ترین عوامل ایجاد کننده عفونت های بیمارستانی بویژه عفونت زخم ها پس از جراحی مطرح می باشد. یکی از مکانیسم های مقاومت این باکتری به آنتی بیوتیک ها مخصوصا سیپروفلوکساسین، وجود پمپ های افلاکس می باشد.

  هدف

  بررسی تاثیر عصاره گیاه شوید کوهی (Grammosciadium platycarpum Boiss. & Hausskn.) بر روی بیان ژن پمپ افلاکسoqxA در سویه های بالینی مقاوم به آنتی بیوتیک کلبسیلا پنومونیه می باشد.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی، نمونه های بالینی از بیمارستان های شهر تهران جمع آوری شد و ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جداسازی شد و به دنبال آن سویه های مقاوم به سیپروفلوکساسین و حاوی ژن پمپ افلاکس oqxA با روش PCR شناسایی شد. در انتها، میزان بیان ژن پمپ افلاکس oqxA در سویه های تیمار شده با عصاره گیاه شوید کوهی با روش Real Time PCR مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج

  در این مطالعه، تعداد 50 ایزوله کلبسیلا پنومونیه جداسازی شد و نتایج حساسیت آنتی بیوتیکی نشان داد که 70 درصد (35 نمونه) مقاوم به سیپروفلوکساسین بودند و ژن oqxA در 43 درصد (15 نمونه) از سویه های کلبسیلا پنومونیه مقاوم مشاهده شد. نتایجReal Time PCR نشان داد که بیان ژن oqxA در سویه های تیمار شده با عصاره کاهش بیان معنی داری داشتند.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره گیاه شوید کوهی باعث مهار بیان پمپ افلاکس در سویه های کلبسیلا پنومونیه می شود و با مطالعات بیشتر می توان از عصاره این گیاه به عنوان کاندید دارو استفاده نمود.

  کلیدواژگان: شوید کوهی، کلبسیلا پنومنیه، پمپ افلاکس، ژن oqxA
 • مهدی ابراهیمی، رضا دریابیگی*، محمدعلی شاه طالبی، فریدون عابدینی صفحات 305-311
  مقدمه

  سوختگی چهارمین ترومای شایع در سراسر جهان است که سالیانه افراد زیادی دچار آن می شوند. استفاده از کرم سولفادیازین نقره 1 درصد جزو رایج ترین درمان های موجود در درمان زخم سوختگی می باشد که مهم ترین عارضه آن تاخیر در التیام زخم می باشد.

  هدف

  جهت شناسایی و بررسی داروی موثر در درمان زخم سوختگی، این مطالعه با هدف مقایسه اثر پانسمان با کرم بابونه و کرم سولفادیازین نقره 1 درصد بر بهبود زخم سوختگی درجه دو انجام شد.

  روش بررسی

  این کارآزمایی بالینی سه سو کور در درمانگاه سوانح سوختگی اصفهان انجام شد.67 نفر از بیماران دارای معیارهای ورود که دارای زخم سوختگی درجه دو با وسعت 1-10 درصد بودند، به روش تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. 34 نفر با کرم بابونه و 33 نفر با کرم سولفادیازین نقره روزانه تا ترمیم زخم پانسمان شدند. مدت زمان ترمیم زخم بر اساس چک لیست مورد ارزیابی قرار گرفت، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری کای اسکویر، تی مستقل و فیشر انجام شد.

  نتایج

  بررسی داده ها نشان داد که میانگین مدت زمان ترمیم زخم در گروه تحت درمان با کرم بابونه 96/0 ± 26/6 روز و در گروه کرم سولفادیازین نقره4/1 ± 42/10 روز می باشد که بین دو گروه اختلاف معناداری مشاهده شد (001/0 <p).

  نتیجه گیری

  با توجه به عارضه کرم سولفادیازین نقره 1 درصد همچون تاخیر در بهبود زخم و تغییر رنگ ناحیه زخم، کرم بابونه می تواند، به عنوان یک درمان طبیعی جایگزین، در درمان سوختگی درجه 2 سطحی پیشنهاد شود.

  کلیدواژگان: سوختگی، بهبود زخم، کرم بابونه، کرم سولفادیازین
 • سعید خدادوست*، فاطمه احمدوندی، فاطمه زراعت پیشه صفحات 312-326
  مقدمه

  آنتی اکسیدان ها مولکول هایی هستند که می توانند رادیکال های آزاد واکنش گر را مهار کنند و از اکسیداسیون مولکول های دیگر جلوگیری نمایند. باتوجه به اثرات نامطلوب آنتی اکسیدان های سنتزی استفاده از آنتی اکسیدان های طبیعی در سال های اخیر اهمیت یافته است. متابولیسم ثانویه گیاهان منبع غنی از ترکیبات فنلی و فلاونوییدی هستند که از مهم ترین آنتی اکسیدان های طبیعی به شمار می آیند.

  هدف

  در این پژوهش آزمایشگاهی بهینه سازی فرایند استخراج ترکیبات فنلی و فلاونوییدی از گیاه پرسیاوشان(Adiantum capillus-veneris L.) به کمک امواج فراصوت از طریق آزمون سطوح پاسخ انجام شد.

  روش بررسی

  در بهینه سازی فرایند استخراج از طرح مرکب مرکزی با چهار متغیر مستقل شامل مقدار پودر گیاه) g 9/0- 1/0) و مقدار حلال (ml 17- 5)، دما (Cº60 -20) و زمان (min 25- 5) در5 سطح شامل 26 آزمون با 2 تکرار در نقطه مرکزی استفاده شد. اندازه گیری محتوای کل فنل و فلاونویید به ترتیب با استفاده از روش فولین- سیوکالتو و کلرید آلومینیم انجام شد.

  نتایج

  در شرایط بیهنه، مقادیر متغیر ها به صورت مقدار گیاه پودر شده (g 7/0)، حجم حلال (ml 16)، مدت زمان امواج فراصوت (min 20) دقیقه ودمای حمام امواج فراصوت (ºC40) تنظیم شد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد که مدل ریاضی درجه دوم با دقت بالایی به منظور پیش بینی مقادیر بهینه پارامترهای مورد مطالعه عمل کرده است. تحت این شرایط میزان بازده استخراج برای ترکیبات فنل کل و فلاونویید به ترتیب mg/g 46/9 و mg/g 22/5 به دست آمد.

  کلیدواژگان: فراصوت، طرح مرکب مرکزی، فنل، فلاونوئید، استخراج، بهینه‎سازی، گیاه پرسیاوشان
|
 • Farhnaz Khalighi Sigaroodi* Pages 1-3
 • Abdolali Moosavyzadeh, Razieh Jafari Hajati, Farzaneh Ghaffari, Shabnam Khatami, Niki Vakili Zahir, Mohsen Naseri* Pages 4-16
  Background

  Due to the lack of drug dependence prevention processes and the low effectiveness of treatment for the withdrawal of addiction and undesirable side effects of synthetic drugs, moving towards the use of reverse pharmacology to produce a less costly, effective, and low-risk drug is inevitable.

  Objective

  Considering the long history of traditional medicine in Iran in the field of diagnosis and treatment of diseases, including addiction, this study was done by looking at the original manuscript of traditional Persian Medicine (PM), animal studies and clinical trial of the effects of Daturra stramonium and Hab-o-shefa for treatment of opiate addiction.

  Methods

  This paper includes three sections: the study of PM textbooks, animal studies and clinical trials based on research conducted.

  Results

  In the study of PM texts, two main pharmacologic ways to treat opioid habits have been described, graduation and replacement. In the research done Daturra’s effect on pharmacological withdrawal syndrome in male rats was significantly more than methadone. Hab-o-shefa’s toxicology studies did not show any side effects and tissue damage. Animal studies did not show a significant difference in the total score between the methadone group and Hab-o-shefa group. Clinical studies of Hab-o-shefa on the withdrawal syndrome of opioid dependent patients showed the effect of this product on controlling depression and Signs of deprivation compared to placebo and clonidine. The effect of Hab-o-shefa as a preservative in people with opioid abuse reduced craving, anxiety, and depression over time.

  Conclusion

  The results of our studies showed the effectiveness of hab-o-shefa in all phases of addiction treatment. However, further studies are needed to confirm these findings.

  Keywords: Addiction, Daturra, Hab-o-shefa, Maintenance Treatment Persian Medicine
 • AmirHossein Jamshidi, Fatemeh Eghbalian, Somaye Mahroozade, Hoorieh Mohammadi Kenari, Ali Ghobadi, Bahare Sadat Yousefsani* Pages 17-29
  Background

  Alzheimerchr('39')s disease is the most common cause of dementia, especially in elderlies. Its exact pathogenesis is not yet known and existing therapies do not have enough efficacy. Therefore, the use of complementary therapies such as traditional Persian medicine for improving memory function is increasing.

  Objective

  The aim of this study is evaluating recommended natural products in important traditional Persian medicine textbooks.

  Methods

  For this purpose, keywords such as "Nesyan" (ie: oblivion, amnesia), "Hafezeh" (ie: memory), "Zekr" (ie: mention) and "Faramoushi" (ie: forgetfulness( were used to search in recommended prescription in important traditional Persian medicine textbooks. Then, the most repeated plants were extracted from the prescription and evaluated for their pharmacological properties recently published articles cited in the scientific databases such as Google Scholar, PubMed, Medline, and Scopus.

  Results

  262 natural products were in 96 evaluated prescription, 40 natural products were more repeated. These products were introduced in the table. Besides, their neuroprotective effects, antioxidant effects, and anti-Alzheimerchr('39')s disease effect were also included in the table.

  Conclusion

  Based on these results, traditional Persian has introduced many treatments for Alzheimerchr('39')s disease, which requires clinical studies to prove or disprove their efficacy and safety.

  Keywords: Alzheimer's disease, natural products, medicinal plants, Traditional Persian medicine (TPM)
 • Mahnaz Vafadar, Zohreh Toghranegar* Pages 30-54
  Background

  Ethnobotany investigates the traditional and local application of plants in different regions by locals and different cultures. It aims at describing the relationships between cultures and plants, focusing on their applications. Local people and the elderly in each region have a lot of information about the uses of plants.

  Objective

  The purpose of this study was to introduce the most important medicinal plants species in Abhar County and their applications in traditional therapies.

  Methods

  After stydying the area, interviews with native connoisseurs, the medicinal plants of Abhar County were collected during 2015 -2016 and by their scientific identification, the names in Persian, Local as well as the organs used, their medicinal properties, and usage were determined.

  Results

  The findings of this study revealed the presence of 71 medicinal plants species belonging to 29 families. The families of Asteraceae, Fabaceae, and Lamiaceae with 11, 10, and 8 species, respectively, are the most important ones in the study area. The most important applications of them in Abhar County are for gastrointestinal disorders (54/93%). They are mostly used in brewed and boiled (76/06%), or extracted form (38/03%).

  Conclusion

  Presence of 71 species of medicinal plants in Abhar County with their various uses by the local people in the treatment of diseases is indicative of the value of traditional medicine in this region. So, the preservation and development of this indigenous knowledge can play an important role in treatment of some diseases in a more appropriate, less costly and fewer side effects way.

  Keywords: Abhar, Ethnobotany, Medicinal Plants, Zanjan Province
 • Morteza Sadeghi, MohammadAli Zarei* Pages 55-64
  Background

  High Blood glucose levels is one of the main problems in diabetes. α-glucosidase with decomposition of polysaccharides increases the absorption of carbohydrates from the intestine, resulting in blood glucose upsurge. Inhibition of this enzyme is one of the most important strategies for treatment of diabetes.

  Objective

  The aim of this study was to investigate in silico inhibitory effect of flavones, found in fruit and plants, on the α-glucosidase activity.

  Methods

  This is a descriptive-analytic approach. The structure of the flavone compounds and α-glucosidase downloaded from PubChem and PDB database respectively. Then physicochemical properties of flavone compounds were predicted by the Zink data base and Swiss ADME server. Finally, Molegro Virtual Docker 6.0 and Molecular Viewer Molegro 2.5 environments were used, to do molecular interaction among flavone compounds and the enzyme.

  Results

  Physicochemical characteristics of investigated flavone compounds were desirable. As well all of the studied flavone compounds were able to inhibit the α-glucosidase. But among the studied compounds, luteolin and nobiletin had the lowest negative energy with 78.98 and 87.96 KJ/mole respectively, and therefore the most docking points than the miglitol (positive control).

  Conclusion

  Examined flavone compounds in this study, mainly nobiletin, are particularly suitable because of their fine placement in the active site of the enzyme. So they have more inhibitory effect than other similar compounds. As a result, after some in vitro and in vivo, complementary studies on this compound, it is possible to distinguish it as a potent pharmaceutical inhibitor of α- glucosidase, to be used in diabetes treatment.

  Keywords: Alpha-Glucosidase, Flavone, Inhibitor, Molecular Docking
 • Morteza Mofid Bojnoordi, Mahnaz Aghdasi*, Mohammad Fatemi Pages 65-77
  Background

  Lactuca undulata is an annual herb belongs to Asteraceae family.  Cichoric acid is the main component of Lactuca undulata which has different property in food and pharmaceutical industries.

  Objective

  The goal of current research was to compare phytochemical components and antioxidant activity of Lactuca undulata which was collected from different regions of Iran.

  Methods

  For this purpose, stem of plants were collected from Quom, Biarjemand, Mirzabiloo in north Khorasan, Firoozkooh and Damghan-Cheshmeh Ali during regenerative phase. Chicoric, Chlorogenic and Caffeic acid was evaluated by HPLC methods. Also total phenol, flavonoid and tannin contents were assayed. The antioxidant activity was measured by using DPPH assay.

  Results

  The obtained results revealed that samples collected from Firoozkooh and Quom accumulated the highest amount of cichoric acid (3.5 mg/g Dry weight) and caffeic acid (1.26 mg/g Dry weight), respectively. Meanwhile the amount of total phenol was varied from 13.53 (in Firoozkooh collected samples) to 18.86 mg/g Dry weight (in Quom collected samples). The results showed that there was significant difference in total flavonoids (P˂ 5%) and total tannin (P˂ 1%) amount among samples collected from different regions. On the other hands, the highest and the lowest antioxidant activity was observed in samples collected from Quom and Biarjemand regions, respectively.

  Conclusion

  The current data showed that Lactuca undulata collected from Firoozkooh contain the highest amount of cichoric acid and as an Iranian native plant can be a suitable source of cichoric acid production.

  Keywords: Lactuca undulata, Antioxidant activity, Cichoric acid, Caffeic acid, Regenerative phase
 • Fatemeh Alimahdi, Nader Shahrokhi*, Mohammad Khaksari Hadad, Gholamerza Asadikaram, Moslem Abolhasani Pages 78-91
  Background

  The levels of IL-13, IL-4, IL-1B, TNF-α and IL-10 alter in the colon of people with ulcerative colitis. previous studies, it was found that shilajit (asphaltum) was effective in the improvement of ulcerative colitis.we guessed that the shilajit has been able to improve the ulcerative colitis by affecting the amount of cytokines.

  Objective

  The aim of the present study was to investigate the effects of shilajit on IL-13, IL-4, IL-1B, TNF-α and IL-10 in ulcerative colitis.

  Methods

  In this experimental study, 49 white male rats were randomly divided into 7 groups including sham groups, ulcerative colitis, Gavage vehicle, Gavage shilajit, sulfasalazine, Intra Anal Vehicle, Intra Anal shilajit. To produce ulcerative colitis 2 cc acetic acid (4%) was prescribed intra-rectal. 4 days after the induction of colitis, it was given 4 days: shilajit 250 mg / kg was used as a gavage or intra anal. Sulfasalazine was dosed at 250 mg / kg in the form of gavage.

  Results

  The Gavage shilajit group increased IL-10, IL-4and decreased IL-1β, TNF-α compared to Gavage vehicle group. Shilajit has been able to close the levels of IL-4, IL-13, IL-10, TNF-α to normal values of the sham group.

  Conclusion

  Considering that the weight ratio of intestinal rat to the body of rat in the shilajit groups was lower than that of the sulfasalazine group, it can be shown that shilajit has been able to more reduce inflammation by making a more suitable change in cytokines in comparison with sulfasalazine.

  Keywords: Asphaltum, Cytokine, Shilajit, Sulfasalazin, Ulcerative colitis
 • Faramarz Azari, Mahdi Vazirian, MohammadReza Shams Ardekani, Mohammad Sharifzadeh, Nargess Sadati Lamardi* Pages 92-101
  Background

  Polygonatum orientale, an herbaceous and perennial plant from family Asparagaceae, is native to the forests of northern Iran. The hypoglycemic effects of other species of the Polygonatum have been proven.

  Objective

  The aim of this study was to evaluate the hypoglycemic effect of P. orientale rhizome extract and its effects on the antioxidant enzymes in the plasma of the normal and streptozocin induced diabetic rats.

  Methods

  30 male rats were divided into 6 groups; healthy control, negative control, positive control (metformin, 500 mg/kg) and three groups of diabetic rats (200, 400 and 800 mg/kg) that received the ethanolic (70%) extract orally. After 28 days effects of the extract on blood glucose, superoxide dismutase (SOD) and catalase enzymes, as well as total antioxidant capacity of the plasma (by FRAP test) were investigated.

  Results

  According to the results, the percentage of reduction in blood glucose in the groups of 400 (2%) and 800 (25%) mg/kg compared to the diabetic control group was significantly different, (P<0.05) and (P<0.001), respectively. The difference in blood glucose levels between 400 and 800 mg/kg and metformin was not significant (P>0.05). Also, 200 and 400 mg/kg of the extract reduced the amount of SOD in the plasma comparable to the normal group.

  Conclusion

  It can be concluded that the ethanolic extract of rhizome of P. orientale exhibits a significant hypoglycemic effect that may be related to the presence of steroids, flavonoids and polysaccharides.

  Keywords: Polygonatum orientale, Streptozocin, Hypoglycemic effect, Superoxide dismutase (SOD), Catalase
 • Mahla Asadi, Amin Baghizadeh* Pages 102-117
  Background

  The process of producing nanomaterials involves the procurement of ingredients, the production of nanomaterials on commercial scale, and their use in many fields of medicine, health, agriculture, pharmacy, chemistry, and so on.

  Objective

  Economical and green production of gold nanoparticles with sizes less than 20 nm by evening primrose seed extract under the influence of effective and optimized environmental factors is one of the main objectives of this study.

  Methods

  Extract of evening primrose seeds were prepared by Ultrasonic-assisted extraction. HAuCl4 solution was prepared in 1 mM and after adding to the extract plant with a specific concentration ratio and pH adjustment, the samples were incubated for a specified period. From the prepared samples, 16 samples were selected and used according to the Taguchi orthogonal array and using Minitab18 software.

  Results

  The results show that among the 16 proposed recommendations based on the Taguchi method, the concentration of 200: 400 μL of gold chloride to the plant extract, pH=10, temperature of 50 °C and 24 hours are the optimum levels of each factor. The optimal sample for spectral and microscopic analysis of the Fourier Infrared (FTIR) spectrometer, X-ray diffraction (XRD), Zeta potential (ZP) and transient electron microscopy (TEM) was investigated. The results of TEM shows that the size of synthesized nanoparticles by are between 2-10 nm.

  Conclusion

  biosynthesis of GNPs by EP seed extract using Taguchi method is cost effective, less time-consuming and successful.

  Keywords: Oenothera biennis, Biosynthesis, GNPs, Nanobiotechnology, Taguchi experiment design
 • Marjan Nouri* Pages 118-131
  Background

  The general tendency of society in the use of natural extracts as antimicrobial, antioxidant and preservative compounds has increased in recent years.

  Objective

  The purpose of this study is to improve the functional properties of two native plants (Hyssopus officinalis and Eryngium caeruleum M.Bieb) of the country that was accomplished by comparing the increasing stability of the antimicrobial and antioxidant properties of nanoliposomes containing their extracts with the control compounds (free extracts).

  Methods

  Aqueous extraction was performed after identification of both plants and nanoliposomes of H. officinalis, E. caeruleum and their compound were produced based on thin- film hydration method. Tests of encapsulation efficiency, loading capacity, particle size with dynamic light scattering, zeta potential with zetasizer, antioxidant activity by the DPPH radical scavenging method and antimicrobial property were determined by well method.

  Results

  Nanoliposomes containing E. caeruleum extract had significantly higher loading capacity (5.17%) and encapsulation efficiency (5.23%). The mean size of nanoliposome particles of E. caeruleum extract was significantly higher (21.54 nm) than other samples. The antioxidant activity of the extracts was increased after encapsulation in the nanoliposome, and the EC50 of the nanoliposomal E. caeruleum extract was decreased to 14.27 (μg/ml). Among the microsatellites, Streptococcus iniae (43.19 mm) and Staphylococcus aureus (38.18 mm), respectively, showed a higher growth inhibition compared to other bacterias in the presence of nanoliposomes containing H. officinalis and E. caeruleum extracts.

  Conclusion

  Nanoliposomes containing Hyssopus officinalis andE. caeruleum extracts can best increase the functional properties of these medicinal plants and are recommended for industrial application.

  Keywords: Eryngium caeruleum M.Bieb, Hyssopus officinalis, Antibacterial, Antioxidant, Nanoliposome
 • Eshagh Khodadoost, Maryam Nakhaei, Ali Askari, Manizhe Nasirizade* Pages 132-140
  Background

  Accuracy and lack of anxiety are two important factors in how nursing student’s work. Various methods, including aromatherapy, have been suggested to reduce anxiety and increase accuracy.

  Objective

  The aim of this study was to investigate the effect of inhaling peppermint essential oilon anxiety and accuracy of nursing students in emergency department of Birjandeducational hospitals.

  Methods

  This is a clinical trial study. One drop of peppermint essential oil (experimental group, n = 32) and one drop of sweet almond oil (placebo,n = 32) was poured on the gauze into the mask and inhaled for 20 minutes in 4 days. Both Bonardel Accuracy Questionnaire and Spielberger Anxiety Questionnaire were completed by both groups before and after the intervention. Data were analyzed using SPSS 22 software. The study used t-test, paired t-test, Kolmogorov-Smirnov test, and chi-square test.

  Results

  The results of this study showed that both groups were similar in terms of demographic variables. Paired t-test showed no significant difference between the two groups before and after the intervention (P<0.05). Paired t-test results showed that the mean score of accuracy after the intervention was significantly higher in both groups (P<0.001).

  Conclusion

  Peppermint essential oil compared to the placebo group was able to increase the accuracy of nursing students, which is consistent with the findings of other studies.

  Keywords: Accuracy, Anxiety, Aromatherapy, Mint
 • HosseinAli Safakhah, Ali Rashidy Pour, Farzaneh Mohammadzadeh, AbbasAli Vafaei* Pages 141-153
  Background

  Neuritis is one of the causes of neuropathic pains. It is proved that turmeric and curcumin have anti-neuritis effect that may be reduce of neuropathic pain.

  Objective

  In this study, effects of turmeric and curcumin have been evaluated on behavioral response resulted from chronic constriction injury (CCI) in rat.

  Methods

  In this experimental study Wistar male rat (200-250 gr) were used. For create of CCI, Bennet and Xie (1988) method has been used. 2 weeks after neuritis occurrence, turmeric 60 mg/kg and curcumin 30 and 60 mg/kg injection have been begun and continued until 26th day as daily and Intraperitonealy. Animal behavioral responses have been measured by using of mechanical allodynia (Von Frey) test and thermal hyperalgesia test during 14, 17, 20, 23, 26 and 40 days after neuritis occurrence.

  Results

  Results indicated that creation of CCI increases behavioral responses as significant. Curcumin injection with dosage of 30 mg/Kg leads to decrease of mechanical allodynia from 20th and thermal hyperalgesia from 23th day. This effect has been observed until 40th day. Curcumin injection with dosage of 60 mg/Kg leads to decrease of mechanical allodynia and thermal hyperalgesia in 26th day. Turmeric injection with dosage of 60 mg/kg had no effect on mechanical allodynia and thermal hyperalgesia.

  Conclusion

  Finding shown that curcumin has positive effect on decrease of neuropathic pain that induced by CCI. Previous study suggested that the effect of curcumin is partly attributed to attenuation of lipid peroxidation in the periphery that finally reduced of inflammation.

  Keywords: Chronic constriction injury, Curcumin, Mechanical allodynia, Rat, Thermal hyperalgesia, Turmeric
 • Adel Abdolsamadi, Heidar Meftahizadeh*, MohammadReza Vazifeshenas, MohammadAmin Soltanipour, Mansour Ghorbanpour Pages 154-167
  Backround

   The Pycnocycla bashgardiana Mozaffarian is one of the endemic medicinal species in Hormozgan province. Because of the valuable compound myristicin in the organs of this plant, it is used intravenously in the treatment of some diseases.

  Objective

  Evaluation of essential oil content and constituents of aerial parts during different phenological stages including before flowering, flower initiation, full flowering and seed maturity stsgegs.

  Methods

  the essential oil was isolated using Clevenger-type apparatus, and their constituents were identified using GC and GC/MS devices.

  Results

  The highest essential oil content (2.22%) was related to flower initiation stage. The essential oil content at pre-flowering, full flowering and seed maturity stages were 0.64%, 1.54% and 0.74%, respectively. In general, 39 compounds were identified in the isolated essential oil, some of which were found only in one stage of growth and some others were observed in all of the four examined stages. Comparison of essential oil constituents showed that in all stages, p-cymene, E-beta-ocimene, myristecine, sabinene, (Z) -beta-ocimene and isomyristicin were the major compounds. The myristecine level in all stages was one of the three high compounds that reached to 52.71, 12.8%, 8.6% and 17% at before flowering, flower initiation, full flowering and seed maturity stages, respectively.

  Conclusion

  According to the results, the maximum amount of myristecine was obtained at the vegetative stage before the plant reaches flowering. Also, the maximum content of Z-beta-ocimine and E-beta-ocimine compounds were found during flowering, however, maximum iso-myristicin, subabinen, and parasimine were observed at seed maturity stage.

  Keywords: Pycnocycla bashgardiana Mozaffarian, Endemic, Flowering, GC, MS, Hormozgan, Meristecine
 • Simin Paryan, Mansour Ghorbanpour*, Javad Hadian Pages 168-187
  Background

  Cerium oxide nanoparticles (CeO2NPs) may differentially affect physiological and metabolic processes of plants depends on plant species, culture conditions, concentrations and application methods.

  Objective

  Evalaution of the effects of different concentrations of CeO2NPs through two different methods at two growth stages on morpho-physiological and phytochemicqal characteristics of red sage (Salvia miltiorrhiza Bunge).

  Methods

  In this study CeO2NPs (0, 250, 500, 1000 mg/l) was applied at two growth stages (vegetative and reproductive) via foliar and soil application in a factorial experiment based on completely randomized design with three replications.

  Results

  Maximum dry weight of aerial parts was obsrved in 250 mg/l CeO2NPs foliar application treatment at reproductive stage. Chlorophyll a content was peaked at 250 mg/l CeO2NPs soil applied treatment at reproductive stage. Furthermore, the highest content of total phenol, flavonoid, and antioxidant acitivity were obtained in leaf extract of plants foliar treated with 500 mg/l CeO2NPs at reproductive stage. The highest root rosmarinic acid and tanshinon content was achived at soil applied CeO2NPs of 500 mg/l at reproductive stage, which increased 58.7 and 24.6% compared to the respective control, respectively.

  Conclusion

  According to the obtained results in this study, CeO2NPs at 250 and 500 mg/l through foliar application at reproductive stage showed strong effect on improvement of morpho-physiological and phytochemical characteristics in S. miltiorrhiza.

  Keywords: Salvia miltiorrhiza Bunge, Elicitor, Tanshinon, Photosynthetic pigments, Cerium oxide nanoparticles
 • Sina Andalib, Negar Maleki Nejad, Mohammad Kamali Nejad, Mahdi Tavakolizadeh, Maryam Noubarani, Sonia Shahbazi Zanjanmaskan, MohammadReza Eskandari* Pages 188-203
  Background

  Punica granatum var. pleniflora (Golnar in Persian) is a subspecies of pomegranate that only has the blooms with no fruit generation. The plant has been used for the treatment of liver diseases in Iranian folk medicine.

  Objective

  In the present study, the hepatoprotective effects of aqueous extract of Punica granatum var. pleniflora (APG) were evaluated in carbon tetrachloride (CCl4)-induced hepatotoxicity in male rats along with its in vitro and in vivo antioxidant activities. In vitro free radical scavenging and antioxidant properties of APG were also measured by DPPH method and the determination of polyphenol and flavonoids contents.

  Methods

  Hepatotoxicity was induced in rats by CCl4 administration and the extract were administered orally at three different doses.

  Results

  At the end of the experiment, the serum biomarkers of liver injury, including alanine transaminase (ALT), aspartate transaminase (AST), alkaline phosphatase (ALP), gamma glutamyl transpeptidase (GGT), bilirubin, and total protein were significantly decrease in APG-treated animals when compared to CCl4-intoxicated rats (P<0.001). Besides, in vivo examination showed that the extract prevented CCl4-induced hepatic oxidative stress in rats, which demonstrated by the restoration of reduced glutathione (GSH) and the lessening of lipid peroxidation (P<0.001). In addition, APG diminished the increase of relative liver weight induced by CCl4 in rats (P<0.001).

  Conclusion

  To conclude, this study showed that APG possesses potent free radical scavenging and antioxidant activities. Also, the hepatoprotective properties of APG against CCl4-induced liver injury may be partly mediated by its antioxidant activity due to the presence of polyphenols and flavonoids in the plant.

  Keywords: Golnar, Antioxidant, Carbon tetrachloride, Flavonoid, Hepatoprotection, Polyphenol
 • Hamideh Palesh, Babak Abdollahi Mandoulakani* Pages 204-212
  Background

  Basil (Ocimum basillicum L.) is one of the most important medicinal plants belong to Lamiaceae family. Basil essential oil contains important terpenoid compounds, including monoterpanes and sesquiterpanes widely used in drug industries.

  Objective

  In the current investigation, a completely randomized design-based experiment was conducted in greenhouse with three replications and treatments to study the effect of drought stress on the expression of some genes involved in monoterpanes and sesquiterpenes biosynthesis including selinene synthase (SES), beta-myrcene synthase (MYS), gamma-cadinene synthase (CDS), alpha-zingeberene synthase (ZIS) and geraniol synthase (GES), and the compounds produced by these genes in O. basilicum c.v. Keshkeni luvelou.

  Methods

  Drought stress was applied at three levels of 100, 75 and 50% of field capacity (FC) at 6-8 leaf stages.

  Results

  Analysis of gene expression data revealed that treatments 75% and 50% of FC increase the GES expression two and 3.8 times, MYS expression 16 and 17.4 times, and expression of the ZIS 1.31 and 1.41 times, respectively. The expression of SES gene was almost constant and the CDS expression was declined.

  Conclusion

  the results of essential oil analysis showed that drought stress reduced the geraniol content, but increased beta-myrcene and gamma-cadinene contents. The results also showed that changes in MYS expression was consistent with the beta-myrcene content under drought stress conditions.

  Keywords: Basil, β-Myrcene, Drought stress, Gene expression, Geraniol
 • Zahra Malakikia, Leila Hakimi*, Farzneh Bahadori Pages 213-222
  Background

  The genus Nepeta comprise various annual and perennial plants with 250 species in different parts of the world. 67 species of Nepeta have been reported in Iran in which 39 ones are endemic to Iran. Nepeta eremokosmos Rech.f. is an endemic plant growing in the Semnan of Iran.

  Objective

  The present study was conducted to assess the quantitative and qualitative properties of Nepeta eremokosmos in its natural sites (1700 to 2100 m above sea level) during phenological stages (vegetative and flowering).

  Methods

  the aerial parts were collected in spring and summer of 2017 and the EO was measured via hydrodistillation method. Water-distilled volatile oil from the aerial parts of Nepeta eremokosmos was analyzed by a combination of GC and GC/MS.

  Results

  The results showed the highest EO content was observed in interaction of Arvaneh and flowering stage (1.9 %), while the lowest value was found in Aftar and vegetative stages (0.43 %). There was no significant change for trans-pinocarveol during phenological stages. This component in Arvaneh was slightly higher than Aftar. Arvaneh due to more deserved edaphic and climatic conditions induces greater essential oil content and also increased 1,8-cineole and trans-pinocarveol compared to Aftar. In the growing stages, flowering had greater EO content and 1,8-cineole and in comparison with vegetative stage.

  Conclusion

  To sum up, flowering stage is the best time to reach the optimum EO and 1,8-cineole for both Arvanh and Aftar sites.

  Keywords: Nepeta eremokosmos, Semnan, Vegetative, Flowering stages, Essential oil, β-Pinene, 1, 8-Cineole
 • Abbas Mahdizadeh, Seyed Ahmad Shahidi*, Nabi Shariatifar, MohammadReza Shiran, Azadeh Ghorbani Hassan Saraei Pages 223-238
  Background

  Today, the tendency to use biodegradable biopolymers as one of the appropriate technologies to prevent food oxidation has received much attention.

  Objective

  The aim of the present study was to produce a new biodegradable films containing free ethanolic extracts and nanocapsules of kak kosh biabani (Pulicaria gnaphalodes (Vent.) Boiss.), in order to investigate the antioxidant properties in laboratory conditions.

  Methods

  In this study, the effects of different films on mechanical properties, antioxidant activities, encapsulation efficiency, water vapor permeability, microstructure and morphology and color characteristics were evaluated.

  Results

  The average particle size was 153-166 nm and the encapsulation efficiency was 49.87-73.07%. Nanoliposomes with the lowest size and highest encapsulation efficiency were merged with the film samples. The results obtained from FT-IR spectra revealed new interactions between chitosan and nanoliposomes. Despite the increase in yellow color and decrease in whiteness indices, the nanoliposome composition improves the mechanical stiffness and results in reduced water vapor permeability (WVP).

  Conclusion

  The properties of chitosan-zein films were affected by the amount of extract used, which generally improved the properties of the films and their antioxidant properties. Due to these features, this film can be used in food storage.

  Keywords: Edible film, Ethanol extract, Pulicaria gnaphalodes (Vent.) Boiss., Nanoliposomes, Chitosan, Zein
 • Emad Nazaryanpour, Samad Nejad Ebrahimi* Pages 239-253
  Background

  Zataria multiflora Boiss. (Lamiaceae) has been found in Iran, Afghanistan, and Pakistan. Z. multiflora called ‘Avishane Shirazi’ in Persian is used as a seasoned in many foods in Iran. The literature survey demonstrated that Z. multiflora has immunostimulant, pain-relieving, antinociceptive, anti-inflammatory, antioxidant, antibacterial, antiviral, antiparasitic, antifungal effects and also widely used in traditional medicine for analgesia, diarrhea, infectious diseases, and gastrointestinal problems.

  Objective

  The subject of this study is performing phytochemical constituents of methanolic extract of Z. multiflora.

  Methods

  The application of various chromatographic techniques such as normal and reverse C18 chromatography let to isolation, purification and identification of several flavonoids.

  Results

  In this investigation, the fractionation of methanol extract of the aerial parts of Z. multiflora led to the isolation and purification of three known flavonoid glycosides namely Luteolin 7-O-glucopyranoside, Apigenin 7-O-rutinoside and Luteolin 7-O-rutinoside whose structures were determined by 1D and 2D-NMR spectroscopic studies, in particular, homo-COSY and hetero (HSQC and HMBC).

  Conclusion

  The results show a methanolic extract of Z. multiflora is a rich source of flavonoids and triterpenoids.

  Keywords: Avishane Shirazi, Phytochemical investigation, Flavonoid, Rosmarinic acid
 • Alireza Ebadollahi Natanzi*, Gholamreza Arab Rahmatipour Pages 254-265
  Background

  Carotenoids are pigments with important physiological effects in the human body that are involved in strengthening the immune system and reducing the risk of many diseases, including cancer.

  Objective

  With regard to the importance of these substances and the high content of them in carrots (Daucus carota L.), and in order to identify the most suitable geographical area for obtaining the products with the highest levels of these compounds, the present study was carried out.

  Methods

  Samples were collected and investigated from six major carrot cultivation regions, located in Khuzestan and Isfahan provinces. The effects of climate changes on the amount of these substances were also studied. The extracts were prepared from the samples and the experiments were performed by spectrophotometric method at 663, 645, 480 and 436 nm wavelength, repectively.

  Results

  The highest mean of total chlorophyll content in leaves (1.42 mg/g) and total carotenoids (54.62 μg/g) and beta-carotene (24.97 μg/g) in plant roots were related to Andimeshk in Khuzestan province, and the lowest amounts of them was related to Dastgerd in Isfahan province with average of 0.61 mg/g, 18.72 μg/g and 1.98 μg/g, respectively.

  Conclusion

  The results of this study showed that in Khuzestan province, parameters such as temperature (23.5-25 °C), relative humidity (49.5-58 percent) and rainfall (260-570 mm/year) had better conditions for carrot metabolic activity and consequently having caused a significant increase in carotenoids and beta carotene in this plant product.

  Keywords: Beta carotene, Carotenoids, Carrot, Daucus carota L., Chlorophyll, Climatic parameters
 • Zohreh Toghranegar, Mahnaz Vafadar*, Majid Ghorbani Nohooji Pages 266-290
  Background

  Mahneshan County, with an area of 2815 km2, located west of Zanjan province, is the most prosperous and pristine regions . The county is rich in Plant biodiversity due to its plains and highlands, diverse habitats and proper soil and water resources. A significant proportion of its herbs have medicinal properties, including the treatment of gastro-intestinal disorders, which have not yet been carefully studied.

  Objective

  identification of medicinal plants and their traditional applications in treatment of gastro-intestinal diseases.

  Methods

  After a preliminary stydy of the region the plant species were collected during 2017-2018. Simultaneously interviewning with indigenous knowledgeable people about the medicinal plants used in treatment of gastro-intestinal disorders were carried out. After their scientific identification, all information about Persian name, local name, part used, method of application and their medicinal properties were gathered.

  Results

  As the results, 88 species of medicinal plant belonging to 30 families are used for the treatment of gastro-intestinal  diseases. The families of Lamiaceae with 16, Asteraceae with 15, Apiaceae and Fabaceae with 7 species are the most important ones, which are commonly used as brewed and boiled.

  Conclusion

  Considering the historical background of the county, this study could be an introduction for a better and more scientific use of medicinal plants in the region. Scientific planned usage of medicinal plants can help the plantchr('39')s genetic reservoir and also development the local employment through fewer side effects and more effective by-products.

  Keywords: Ethnobotany, Native, Endemic Plants, Gastro-intestinal Diseases, Traditional Medicine, Iran
 • Faezeh Mohammadpour Bishak, Fatemeh Ashrafi*, Soheila Moradi Bidhendi, Amir Mirzaie, Hassan Noorbazargan Pages 291-304
  Background

  Klebsiella pneumoniae is one of the most important causes of nosocomial infections, especially wound infection after surgery. One of the mechanisms of antibiotic resistance in K. pneumoniae strains, especially ciprofloxacin, is the presence of efflux pump.

  Objective

  The aim of this study was to evaluate the anti-efflux activity of Grammosciadium platycarpum Boiss. & Hausskn. extract on the expression of oqxA efflux pump in K. pneumoniae strains which were resistant to antibiotics.

  Methods

  In this experimental study, clinical specimens were collected from hospitals in Tehran and the K. pneumoniae strains were isolated. Subsequently, ciprofloxacin-resistant strains containing the oqxA efflux gene were detected using PCR. Finally, the gene expression of oqxA efflux pump in the strains treated with G. platycarpum extract was investigated using Real Time PCR.

  Results

  In this study, 50 K. pneumoniae strains were isolated from clinical specimens and the results of antibiotic susceptibility showed that 70% (35 strains) of isolates were resistant to ciprofloxacin and oqxA gene was observed in 43% (15 strains) of ciprofloxacin resistant K. pneumoniae strains. Moreover, Real Time PCR results showed that the expression of oqxA gene in the strains which are treated with extract, down-regulated significantly.

  Conclusion

  The results of this study showed that the G. platycarpum extract can inhibits the expression of the oqxA efflux pump in K. pneumoniae strains, and with further studies, the G. platycarpum extract can be used as a candidate for the drug design.

  Keywords: Grammosciadium platycarpum Boiss. & Hausskn., Klebsiella pneumoniae, oqxA efflux pump
 • Mehdi Ebrahimi, Reza Dayabeigi*, MohammadAli Shahtalebi, Fereydoun Abedini Pages 305-311
  Background

  Burn is the fourth most prevalent trauma around the world that many people are affected by it every year. One of the common methods of healing burn wounds is the use of Silver sulfadiazine cream 1%, the most important complication of which is the delay in healing of the wound.

  Objective

  This study was done in order to identify and evaluate effective drugs in the treatment of burn wounds, in which the effect of chamomile cream and Silver sulfadiazine cream 1% on second-degree burn wound healing was compared.

  Methods

  This triple-blind clinical trial was performed in Isfahan Burning Incidence Clinic. In this study, 67 patients with the inclusion criteria, with had second-degree burn wounds with an extended range of 1-10%, were randomly assigned to two groups, among whom, 34 patients with chamomile cream and 33 patients with Silver sulfadiazine cream were treated daily up to the time of healing the burn wounds. The duration of healing was evaluated according to a checklist. Data analysis was performed using SPSS software and the statistical tests of Chi-square, Mann-Whitney, independent t-test, and Fisher tests.

  Results

  Data analysis showed that the mean healing time for wound healing in the treatment group with chamomile cream was 6.26 ± 0.96 day, and 10.42 ± 1.48 day in the Silver sulfadiazine group. Which, There was a significant difference between two groups (P < 0.001).

  Conclusion

  Regarding the complication of Silver sulfadiazine cream 1% such as delayed wound healing and wound color change, Chamomile cream can be suggested as a natural alternative therapy in the treatment of superficial second-degree burns.

  Keywords: Burn, Chamomile cream, Silver sulfadiazine cream, Wound healing
 • Saeid Khodadoust*, Fatemeh Ahmadvandi, Fatemeh Zeraatpisheh Pages 312-326
  Background

  Antioxidants are molecules which able to control free radicals and prevent the oxidants of other molecules considering undesirable effects of synthetic anti oxidant. In recent years using of natural anti oxidant gets the great importance. The secondary metabolisms of plants are rich sources of phenol and flavonoids considered as the most important natural antioxidant.  

  Objective

  In this research, the optimization process of phenolic and flavonoids from Adiantum capillus-veneris L. carried out by ultrasound-assisted extraction (UAE) and central composite design (CCD).

  Methods

  Optimization process were performed with four indepent variables including, plant powder (0.1-0.9 g), volume of solvent (5-17 ml), sonication time (5–25 min) and temperature of ultrassonic bath (20-60 ºC) on five levels including 26 test with 2 repetition on central point. The total phenolic content and total flavonoid content, respectively, were accounted by using foline-ciocalteu and aluminum chloride colorimetric method.

  Results

  At optimum conditions values of variables set at 0.7 g of plant powder, 16 ml of extraction solvent, 20 min for ultrasound waves and 40 ºC for ultrasonic bath.

  Conclusion

  The results show that the quadratic mathematical model has acted with high accuracy to predict the optimal values of the studied parameters. Under these conditions, the extraction efficiencies for total phenol and flavonoid compounds were 9.46 mg/g and 5.22 mg/g, respectively.

  Keywords: Ultrasound, Central composite design, Phenol, Flavonoid, Extraction, Optimization, Adiantum capillus-veneris L