فهرست مطالب

مطالعات قرآن و حدیث - سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 27، پاییز و زمستان 1399)
 • سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 27، پاییز و زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/07/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهدی همایونفر*، مهدی ایزدی صفحات 1-25
  آیت الله جوادی آملی از شاگردان مکتب تفسیری علامه طباطبایی، مولف «تفسیر المیزان» به شمار می آید. ایشان با نگارش تفسیری با عنوان «تسنیم» به جمع صاحبان تفسیر ترتیبی قرآن کریم پیوسته است. اگرچه تفسیر تسنیم با بهره گیری از همان روش تفسیر قرآن به قرآن نگاشته شده است، ولیکن مقایسه این دو تفسیر معاصر، نشان از اختلاف نظر دو مفسر در برخی آیات اساسی و اعتقادی دارد. از آنجا که احصای موارد افتراق آرای این دو تفسیر در پی تطبیق با یکدیگر، بیانگر نقاط ضعف روش تفسیری مذکور است، لذا در این مقاله به این مهم پرداخته شده و تلاش گردیده برخی از موارد افتراق، تبیین شود. البته باید توجه داشت که ماهیت منهج اجتهادی و استفاده از عقل در مراحل تفسیر، امکان بروز اختلاف را طبیعی جلوه می دهد، اما انتظار می رود به کارگیری روش تفسیری به صورت کامل و بی نقص، راه رسیدن به مقصد واحد را فراهم می نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد که فقدان ضابطه مندی روش، عدم التزام به آن و یا نقص آن از جمله احتمالات افتراق آراء میان دو تفسیر المیزان و تسنیم است.
  کلیدواژگان: روش های تفسیری، روش تفسیر قرآن به قرآن، علامه طباطبایی، آیت الله جوادی آملی، المیزان، تسنیم، عالم ذر، معراج
 • محسن دیمه کار گراب*، زهرا خراسانی صفحات 27-51

  درمصادرروایی اهل سنت از «احنف بن قیس» چنین گزارش شده است که در امر نبرد برای کمک کردن به امام علی (علیه ‎السلام) روانه شد؛ در میانه راه، «ابوبکره» وی را از این کار منصرف نموده و دلیل خود را مبتنی بر روایت نبوی «إذا التقی المسلمان بسیفیهما فالقاتل و المقتول فی النار» دانست. بازنشر حدیث نبوی در ماجرای یادشده به جنگ های امام علی (علیه ‎السلام) و سیره تابناک و عصمت ایشان خدشه وارد کرده است، لذا بررسی و اعتبارسنجی این روایت امری  ضروری به نظرمی رسد. بررسی ها نشان می دهد حدیث نبوی «مقاتله میان دو مسلمان» در مصادر اهل سنت به صورت دقیق ضبط نشده، چه اینکه حذف قید «علی غیر سنه» سبب تعارض با آیه «وإن طایفتان من المومنین اقتتلوا..» و نیز تعارض با روایات تایید نبوی بر جنگ های امام علی (علیه ‎السلام) و روایات «فیه الباغیه» شده است. همچنین تطبیق غیرعالمانه آن بر امیرمومنان از ناحیه افرادی چون ابوبکره که تحت تاثیر فضای گفتمانی موسوم به فتنه همزمان با قتل خلیفه سوم و دوران امامت ایشان قرار گرفتند، دیده می شود که از این طریق می توانستند حدیث نبوی مذکور را بهانه عدم بیعت و عدم یاری امیرمومنان در جنگ های ایشان وانمود کنند. هم چنان که این نقل تحریف یافته از حدیث نبوی و بازنشر آن در دوران امامت امام علی (علیه ‎السلام) در فضای گفتمانی بنی‎ امیه در کنار روایات برساخته مشابه، می توانست سیره آن امام همام را مخدوش جلوه دهد؛ بازنشر آن در سده های سوم هجری به بعد به ویژه در مصادر اهل سنت جای سوال دارد.

  کلیدواژگان: روایات نبرد میان دو مسلمان، فئه باغیه، تحلیل گفتمان، نقد سندی و محتوایی، جعل حدیث
 • علیرضا شیرزاد*، محمدعلی رضایی اصفهانی صفحات 53-73
  توجه به ویژگی های روانی انسان ها در تعامل خداوند با بندگان از جمله در تشریع احکام، در آیات مختلف قرآن کریم مشاهده می شود. علاوه بر وجود مفاهیم و کلیدواژه های روان شناختی در برخی آیات قرآن کریم، آیاتی نیز به طور غیرمستقیم دارای اشارات نهفته روان شناختی هستند که لازم است مفسران با نگاهی دقیق و تخصصی به تبیین آنها پرداخته و در نهایت آموزه های روانشناسی قرآن را استخراج نمایند. تفسیر روان شناختی یکی از گرایش های تفسیری است که مفسر با رویکرد روان شناختی به مجموع آیات قرآن نگریسته و با استفاده از منابع تفسیری و با هدف عرضه یافته های گذشته دانش روانشناسی، تولید یافته های جدید روانشناسی از آیات و نظام سازی بر اساس آنها، به تفسیر اشارات روان شناختی قرآن کریم می پردازد. پژوهش حاضر با هدف بررسی مبانی تفسیر روان شناختی قرآن کریم انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اصولی مانند: «وجود آیات روان شناختی در قرآن کریم»، «جواز و حجیت تفاسیر روان شناختی»، «نظریات مسلم روان شناختی، قراینی مقبول در تفاسیر روان شناختی»، «تقدم نظریات مسلم روانشناسی بر ظاهر آیات»، «توجه به حالات روانی انسان ها در کلام الهی»، «چند بعدی بودن معارف قرآن» و «واقع نما بودن نظریات قرآنی» را می توان به عنوان مبانی تفسیر روان شناختی بیان نمود.
  کلیدواژگان: تفسیر قرآن، مبانی تفسیر، گرایش های تفسیری، روانشناسی، تفسیر روان شناختی
 • محسن رفعت* صفحات 75-106

  در برخی روایات شیعی برای حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) علی رغم بیان مهریه متعارف و مادی، «مهریه ای معنوی» در نظر گرفته شده که بیانگر گونه ای از مهریه ای هبه ای از سوی خداوند است. بخشی از دنیا و بخشی از آب های دریاها و رودها در زمره این «صداق معنوی» نیز قرار گرفته اند. قدر متیقن روایات و مجموعه قراین نشان می دهد که این هبه و هدیه، چنان که عرف به زوجین می بخشد و امری رایج تلقی می شود، قابل پذیرش است، اما در مفاد این مهریه هبه شده از سوی خداوند به ایشان مناقشه است. لذا توجیه این احادیث به «مهریه معنوی» را نیز برنمی تابد. برآیند تحقیق پیش رو حاکی از آن است که این احادیث با محتوای مزبور در کتاب هایی چون کافی و الهدایه الکبری به عنوان کتاب هایی شاخص در نقل این احادیث، ضمن منقبت خواهی برای مقام حضرت فاطمه (سلام الله علیها) و ضعف موجود به خاطر وجود راویان غالی و نیز تعارض مستقر و یا تناقضات، از نظر فقهی صحیح به نظر نمی رسند. ضمن اینکه می توان بن مایه های آن را در اسراییلیاتی در منابع سنی از قول کعب الاحبار و دیگر همگنانش یافت که به برخی از رودها و دریاها فضیلتی دوچندان بخشیده اند. این مقاله با رویکردی تحلیلی انتقادی می کوشد تا سند و تمام طرق آن را در منابع شیعی در سنجه نقد نهد و در تلاش است با کاوش در دیگر مصادر و یافتن بسامد و گونه های حدیثی و تاریخی، آن ها را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.

  کلیدواژگان: نقد حدیث، حضرت زهرا (سلام الله علیها)، مهریه، مهریه معنوی، اضطراب متن
 • ابوالقاسم ولی زاده*، محمد مهدی ولی زاده صفحات 107-134

  اخبار احدثیت دسته ای از روایاتند که شمار آنها حداکثر به پنج مورد می رسد. این دسته از اخبار بیانگر تقدیم روایتی هستند که صدورش نسبت به روایت معارض، پسین است و احدث نامیده می شود. عده ای از محدثان، فقیهان و اصولیان این دسته از روایات را دلیل بر مرجح بودن احدثیت در باب تعارض اخبار دانسته اند و در مقابل، اکثر بزرگان در این روایات مناقشه کرده و دلالت آن ها را بر این امر نپذیرفته اند. هدف پژوهش حاضر، یافتن مدلول حقیقی و پیام اصلی این اخبار با رویکرد توصیفی- انتقادی است. در این پژوهش نخست به شکل نوینی به تحلیل سندی روایات پرداخته شده و بیشتر آنها فاقد صحت سند شناخته شده اند. سپس کوشش شده تا دلالت آنها نقد و ارزیابی شود؛ در این بخش با مواجهه علمی و ملاحظه شواهد درون متنی و برون متنی، به شکل دسته بندی شده، هفت مناقشه نسبت به محتوای روایات اخذ احدث و سه مناقشه نسبت به روایات نسخ وارد شده و نیز وجوه محتمل در علت تقدیم احدث، مورد ساماندهی و نقد قرار گرفته اند. آنگاه فضای صدور این دسته از روایات، تحلیل و بررسی شده و با توجه به سخنان محققان و لحاظ متن، محتوا و نحوه تخاطب واقع در این روایات، نزدیک ترین وجه، بیان عامل تعارض دانسته شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که قلمرو دلالت روایات و وجه صدور آنها غیر از علاج تعارض است و توجه به پیام اصلی این روایات، نقش کلیدی در علم اختلاف حدیث دارد.

  کلیدواژگان: اخبار احدثیت، تعارض، مرجحات، عوامل تعارض، ترجیح احدث، تقیه
 • احمد زرنگار*، امین عباس پور، سید محمدهادی موسوی بیوکی صفحات 135-161

  توجه همه جانبه، عمیق و واقع بینانه اسلام به جامعه و امور و مسایل اجتماعی، اگر نگوییم امری بی نظیر است، بدون شک در تاریخ بشریت موضوعی کم نظیر به شمار می رود. مسئله الفت و مصاحبت ها اثری مستقیم بر آدمی دارد؛ چه اثر نیک و مثبت، و چه اثر ناپسند و سوء. تاثیر عنصر ارتباطات اجتماعی بر بعد اعتقادی و نیز عملی انسان، نقشی انکار ناپذیر و حیاتی است. با توجه به روایات فراوان وارد شده در مسئله الفت و نیز عزلت، این نوشتار بر آن است که به سوالات زیر پاسخ دهد: آیا از منظر روایات، الفت و ارتباطات اجتماعی مطلق است یا عزلت و تفرد؟ و آیا معاشرت (الفت) از نظر روایات حدی دارد یا وسیع است؟ و در چه مواردی اگر انسان عزلت گزیند بهتر است از اینکه در اجتماعی باشد؟ روایات فراوانی در این باب داریم که تلاش شده با استفاده از روش «تحلیل مضمونی» به مطالعه آنها پرداخته و از ره آورد این روش با ترسیم شبکه مضامین گسترده آنها، به فهمی دقیق تر از مراد معصومین علیهم السلام دست یابیم. با تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های روایی در موضوع الفت و عزلت، مجموعا 23 مضمون کلیدی و مهم در باب روابط اجتماعی اشاره شده که در دو دسته ی مطلق و نسبی طبقه بندی می شوند و یافته های تحقیق نشان می دهد اساسا بحث افضلیت الفت یا عزلت مطرح نیست، بلکه اصل بر آن است که دین شخص حفظ گردد؛ چه از طریق الفت، و چه با عزلت نشینی.

  کلیدواژگان: ارتباطات اجتماعی، الفت، عزلت، روش تحلیل مضمون
 • نجمه نجم*، مهدی مهریزی، محمدعلی مهدوی راد، سید محمدعلی ایازی صفحات 163-202

  بررسی حاضر، حاصل تحلیل مقایسه ای برای رتبه بندی 46 منبع تاثیرگذار علوم قرآن از قرن اول تا معاصر بوده که به ضریب تاثیر عوامل تاثیرگذار در سیر تطورات نگارش های جامع علوم قرآن هم پرداخته است. روش پژوهش حاضر، کیفی بوده و از روش کدگذاری و مقوله بندی در فرایند تحقیق و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک روایت علی و مقایسه ای استفاده شده است. با بررسی منابع و مولفان، شرایط و بسترهای موجود برای تغییرات، در نهایت حدود 75 مفهوم استخراج شد. پس از مرحله کدگذاری باز و محوری، 18 مقوله به عنوان شاخص سنجش گزینش شد. پس از آن در مرحله کدگذاری گزینشی،10مقوله عمده با ضریب تاثیر بالا، سه مقوله با ضریب تاثیر متوسط و پنج مقوله با ضریب تاثیر کم یا بدون تاثیر استخراج شدند. سه رتبه اول مقوله های تاثیرگذار بر تطورات منابع جامع علوم قرآن متعلق است به: مقوله کارکرد (84 امتیاز)، تاثیر شخصیت و شان فردی نویسنده بر نگارش (79 امتیاز) و محتوای کتاب (73 امتیاز).رتبه اول و سوم عوامل تاثیرگذار، مربوط به هویت و اصالت متن کتاب جامع بوده و رتبه دوم مربوط به عوامل درونی نویسنده (بخش مبانی) است.در نتیجه، محوری ترین مقوله، شاخص «هویت و اصالت متن کتب» جامع علوم قرآن است. این تحقیق از طریق یک روند منظم و استقرای تحلیلی؛ نظام مفهومی و شاخص سازی را در مورد «رتبه تاثیرگذاری منابع جامع و مهم علوم قرآن» و «عوامل موثر بر سیر تطور منابع جامع علوم قرآن» برای مخاطبان تخصصی رشته علوم قرآن انجام داده است.رهاورد فهم این مطلب می تواند، تکمیل سرفصل دروس دانشگاهی رشته علوم قرآن برای بررسی تاثیرگذارترین منابع جامع علوم قرآن و عوامل موثر بر سیر تطورات آن باشد. همچنین این نتایج، کمک کننده به فهم جریان علم (علوم قرآن) کرده و دانش و بینش کمی و کیفی مخاطبان را نسبت به تاریخ منابع علوم قرآن تکمیل می کند.

  کلیدواژگان: علوم قرآن، کتب جامع، تحلیل تاریخی، عوامل تاثیرگذار، تطور نگارش ها
 • ملیحه طاهری دولت آبادی، ابوالقاسم عاصی مذنب*، احمد زارع زردینی، سید حمید شمع ریزی صفحات 203-231
  بی شک یکی از بهترین و معتبرترین راهکارها برای ترسیم الگوی سبک زندگی اسلامی، مراجعه به قرآن کریم به عنوان کتاب راهنمای بشریت و هدایت گر سعادت است که در دو بعد دنیوی و اخروی دستورالعمل هایی را برای انسان ها بیان نموده است. در خصوص مواجهه با قرآن کریم و آیات متعدد آن نیز به نظر می رسد بهترین راهکار جهت کشف و استخراج مولفه های سبک زندگی اسلامی، استفاده از روش معناشناسی و شناسایی روابط معنایی میان واژگان قرآنی است. اگر بتوان روابط معنایی معنادار میان واژگان و مفاهیم قرآنی را کشف و تبیین نمود، در آن صورت می توان به بسیاری از سوالات و پرسش های مستحدثه پاسخ گفته و دریچه ای به فهم موضوعات جدید گشود. از جمله مهم ترین واژگان قرآنی که به نظر می رسد بیانگر مولفه ها و مفاهیمی درخصوص سبک زندگی اسلامی به ویژه در طول شبانه روز باشند، واژگان «سکینه» و «لیل» است که در این پژوهش تلاش شده به منظور شناسایی دقیق مفاهیم و روابط معنایی که میان آن ها وجود دارد، با استفاده از روش « معناشناسی ساختاری توصیفی» به تبیین روابط معنایی آن ها پرداخته و از ره آورد آن، الگوی سبک زندگی اسلامی را ترسیم کنیم. یافته های تحقیق بیانگر این مطلب هستند که سه مفهوم «عبادت»، «استراحت» و «ازدواج» به مثابه رابط معنایی میان دو واژه «لیل» و «سکینه» وجود داشته که الگوی سبک زندگی را در سه حوزه رابطه با خدا، رابطه با خود و رابطه با دیگران ترسیم می نمایند. بررسی بیشتر این مفاهیم، محققین را با مولفه ها و ارکان هرکدام را از این مفاهیم در زیرشاخه های معنویت، معیشت و معاشرت آشنا کرده که نمودار کلی آن در پایان ترسیم شده است.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، سبک زندگی اسلامی، سکینه، لیل، روش معناشناسی، روابط معنایی
 • حامد شریفی نسب*، علی اکبر بابایی صفحات 233-263
  نقش دانش قرایت و تاثیر مستقیم آن در تفسیر آیات قرآن کریم انکارناپذیر است و از این رو مساله قرایات همواره مورد توجه قرآن پژوهان قرار داشته است. یکی از ابعاد مهم در مساله قرایت، بررسی رویکرد علماء سده های نخست هجری به قرایت، به ویژه رویکرد آنان نسبت به قرایت رایج امروزی (روایت حفص از قرایت عاصم) می باشد که می تواند بیانگر رویکرد تاریخی به این قرایت تلقی گردد. اگر چه اخفش از بزرگان ادبیات عرب است و روند کلی حاکم بر کتاب معانی القرآن وی، اهتمام به مباحث ادبی است اما وی در راستای مباحث ادبی، به صورت گسترده به مساله قرایت نیز توجه داشته است که با تحقیق در آن می توان به مبانی او در مساله قرایت و معیارهای وی در پذیرش یا گزینش قرایت دست یافت. بررسی عملکرد اخفش در مواجهه با روایت حفص از عاصم نیز نشان می دهد که اولا وی در ترجیح و گزینش قرایت، بارها قرایتی مغایر با روایت حفص را برگزیده است و ثانیا برداشت برخی نویسندگان از تعابیری چون «قرایه العامه» در کتاب اخفش که آن را به عنوان قرایتی رایج و مستقل بین مردم تفسیر کرده اند، برداشتی نادرست و بر خلاف گزارش های صریح تاریخی است افزون بر آنکه اینگونه تعابیر گاه بر خلاف قرایت امروزی (روایت حفص از عاصم) به کار رفته اند.
  کلیدواژگان: تفسیر، قرائه العامه، قراءه الناس، قاریان، قراءات
 • پوران میرزایی* صفحات 265-286
  چگونگی شناخت خداوند متعال و اینکه کسب معرفت، ثمره تلاش انسان است یا امری است که از سوی خداوند به انسان اعطا می شود و بشر در اکتساب آن نقشی ندارد، از جمله مباحث مشکل روایی در حوزه توحید است که اندیشمندان شیعی در علوم مختلف اسلامی را به تلاش در رفع ابهام از آن واداشته است. دلیل اصلی این ابهام به دلالت ظاهری روایاتی بازمی گردد که حاکی از توقیفی بودن اعطای معرفت، و بی اختیاری انسان در کسب آن هستند. پژوهش حاضر با تحلیل اسناد این روایات، پرداختن به خاستگاه صدوری و مکتوب هر حدیث، تحلیل میزان اعتبار منابع و نیز بازشناسی و مقایسه واکاوی های شرح الحدیثی، سعی دارد به شیوه توصیفی تحلیلی، به تبیین رویکردهای عالمان شیعی در تبیین این احادیث مشکل بپردازد. ثمره این واکاوی، پس از تحلیل رویکردهای «پذیرشی، توقفی و انکاری» عالمان، دستیابی به مفاهیمی از ظاهر این روایات است که مشکل جایگاه اختیار و تلاش انسان در کسب معرفت و نیز سازگاری این دسته روایات با عدل خداوند متعال را حل می کند. از جمله این مفاهیم می توان به حمل ظاهر روایات بر فطری بودن نقطه آغازین معرفت؛ اعطای مقدمات کسب معرفت از سوی خداوند و یا اعطای کمال معرفت و درجات عالی هدایت از سوی خداوند و... اشاره کرد.
  کلیدواژگان: احادیث مشکل، کسب معرفت، معرفت اضطراری، عقل گرایی، نقل گرایی
 • بهرام نصیری، محمدرضا حاجی اسماعیلی* صفحات 287-306

  درگیری های منطقه ای و قومی و مذهبی، وحدت میان کشورهای اسلامی را نشانه گرفته و واگرایی در روابط میان کشورهای اسلامی را سبب شده است. این در حالی است که از منظر قرآن کریم، موضوع «اخوت» از مسایل ضروری در میان امت اسلامی به شمار آمده و نظام معارف اسلامی نه تنها نسبت به همگرایی بین مسلمانان، بلکه نسبت به همگرایی ایشان با سایر ملل جهان نیز تاکید بسیار ورزیده است. این پژوهش ضمن بررسی سبب نزول، تفسیر و سیاق آیه نهم سوره مبارکه «حجرات» و دیگر آیات مرتبط با این موضوع، به تبیین راهکارهای پیشنهادی قرآن کریم در این باره پرداخته است. حاصل پژوهش اینکه از منظر قرآن کریم روابط مسلمانان با همگان بر توصیه به احسان، قسط و عدالت بنا نهاده شده است. البته در روابط اجتماعی مسلمانان با یکدیگر افزون بر نکات پیش گفته بر موضوع اخوت نیز تاکید ویژه گردیده است.

  کلیدواژگان: ایمان، برادری، امت واحده، صلح، همگرایی، اختلاف
 • سیده شیرین حجازی*، پروین بهارزاده، آزیتا افراشی صفحات 307-327
  نظم و انسجام در قرآن کریم از دیرباز مورد توجه بسیاری از اندیشمندان جهان اسلام بوده است و تاکنون نظریاتی مانند  "نظریه نظم" و  "نظریه وحدت موضوعی قرآن" در این راستا شکل گرفته است. امروزه نیز برمبنای نظریه انسجام متنی، در مطالعات روش شناسی متن، می توان عواملی که اجزای تشکیل دهنده متن را به هم مرتبط می سازد و سبب انسجام و هماهنگی آن می شود، بررسی کرد. براین اساس، در مقاله حاضر، ابتدا ارتباط عبارات استعاری قرآن برمبنای نظریه استعاره مفهومی، مورد بررسی قرار گرفته و تحلیل شناختی استعاره های مفهومی فاصله، اندازه و حرکت، سه نوع انسجام: انسجام تحت یک استعاره کلان، انسجام میان چند جنبه از یک مفهوم منفرد و انسجام ترکیبی استعاره ها را نشان داده است. سپس بر مبنای نظریه انسجام متن، مشخص شد این استعاره ها به عنوان گره های انسجامی، بیانگر نوعی ارتباط معنایی میان اجزاء متن هستند که آنها را از گسستگی و ناهماهنگی در موضوع حفظ می کند. همچنین هم پوشی موجود میان اهداف استعاره ها نشان داد، چگونه زبان استعاری قرآن همه مفاهیم و اندیشه های خود را در مسیر هدف اصلی خویش انسجام بخشیده است. این انسجام استعاری پیوستگی آیات را از محدوده سوره ها به کل متن تعمیم می دهد و اعجاز ادبی متن قرآن کریم را از زاویه ای جدید بیان می کند.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، انسجام استعاری، استعاره مفهومی، زبان شناسی، اعجاز ادبی
|
 • Mehdi Homayounfar *, Mahdi Izadi Pages 1-25
  Ayatollah Javadi Amoli is one of the most prominent students of the Allameh Tabatabaier School of Interpretation, the author of "The Interpretation of Al-Mizan". He joined the Order of Interpretation by writing a commentary titled "Tasnim". Interpretation, while sharing many with al-Mizan in philosophical and mystical contexts, has used the same method of Allamere, the "Interpretation of the Qur'an to the Qur'an". Tasnim's interpreter, despite his master's praise and admiration for the excellence of the Quran's interpretation of the Qur'an, has found an angle in the interpretation of some basic verses and beliefs with the commentator al-Mizan. Reflection in differentiating the interpretive views of these two commentators helps us to reach the finer points of the Qur'anic interpretation of the Qur'an. Weaknesses that originate either in failing to explain how to apply this method, or in observing the nature of the ijtihadic nature that requires the use of reason at all stages of interpretation.
  Keywords: Interpretive methods, method of interpretation of Quran to Quran, Allameh Tabatabai, Ayatollah Javadi Amoli, Al-Mizan, Tasnim, Alam Dharr, Ascension
 • Mohsen Deymekar Garab *, Zahra Khorasani Pages 27-51

  In the sources of Ahl al-Sunnah narration, it is narrated from "Ahnaf ibn Qays" that he was going to help "Imam Ali (as)" in the battle, in the middle of the way, "Abu Bakrah" dissuaded him from doing so and based his reason on the Prophetic narration (hadith) said, " When the Muslims meet their swords, then the murderer and the dead one in the fire.” The republishing of the Prophetic narration in the mentioned incident has damaged the wars of Imam Ali (as) and the radiant manners and infallibility of this Great Imam, so it seems necessary to examine and validate this narration. Studies show that the prophetic narration of the conflict between two Muslims in Sunni sources has not been accurately recorded, because the omission of the provision "on non-tradition of Prophet (‘ala qayr al-sunnah)" - intentionally or inadvertently - causes a conflict with the verse "Whenever two factions of believers fall out with one another", its cause of the descent ('asbab al-nozul), and the conflict with the prophetic narrations that has been confirmed by the wars of Imam Ali (AS) and the narrations of "aggressor army (Fe’at Baqiah)". Also, its unscientific application to Amir al-Mu'minin by people such as Abu Bakrah, who were influenced by the discourse space called Fitnah (sedition) at the same time as the assassination of the third caliph and his Imamate, can be seen as an excuse for not believing in Amir al-Mu'minin. In this way, they could pretend that the above-mentioned prophetic narration was an excuse for the non-allegiance and lack of help of the Amir al-Mu'minin in their wars. Also, this distorted narration from the prophetic narration and its republishing during the Imamate of Imam Ali (as) in the discourse space of Bani Umayya along with similar narrations could have distorted the manners of that Great Imam, that republishing of this narration in the third centuries (AH) and after that especially in Sunni sources is questionable.

  Keywords: narrations of battle between two Muslims, aggressor army (fe'at baqiah), Discourse Analysis, criticism of document, content, falsification of hadith
 • Alireza Shirzad *, Mohammadali Rezaey Isfahani Pages 53-73
  Considering the psychological characteristics of human in God's dealings with the servants, including in the outline of the commandments, is one of the things that can be found in different verses of the Holy Quran. There are latent psychological implications in Quran, moreover being matters and psychological keywords in that. As a result, it is necessary, that interpreter provide a detailed and specialized explanation of them and finally extract the teachings of the psychology of the Qur'an. psychological interpretation is one of the interpretive tendencies in which the interpreter that having the psychological orientation look all of verses and whit using interpretive source, present the ideas of the past in psychology, produce new ideas and systematization that based on psychology, interpret the psychological implications in Quran, The present study aimed to investigate the Principles of psychological interpretation of the Holy Quran. research evidences indicate "being psychological verses in Quran", "validity of Interpretations of Quran", ''the certain theories, accepted symmetry in Interpretations of Quran'', "preference of certain theories than surface of verses", the consideration of human psychic statuses in the Divine Word"," Being multi-dimensional of the teachings of the Qur'an" and "the actual pointing of the Qur'anic theories" as the principles of the psychological interpretations
  Keywords: Interpretation of the Qur'an, principles of Interpretation, Interpretative Trends, psychology, Psychological Interpretation
 • Mohsen Rafat * Pages 75-106

  Traditions from the Shiites have considered "spiritual dowry" for Hazrat Fatima (PBUH) in spite of the expression of a common and material dowry, which indicates a kind of gift from God. Part of the world and part of the waters of the seas and rivers are among these spiritual truths. The authenticity of the narrations and the collection of evidences show that this gift is acceptable as it is customary for a couple and is considered common. However, it is disputed that the provisions of this dowry have been given to them by God, so the justification of these hadiths for "spiritual dowry" is not clear. The results of the present study indicate that these hadiths with the mentioned content in books such as Kafi Sheikh Kolaini and Al-Hedaya Al-Kubra of Khasibi as index books in quoting these hadiths, while requesting a position for the position of Hazrat Fatima (PBUH) and the existing weakness due to existence. Exaggerated narrators, as well as established conflicts or contradictions, do not seem to be jurisprudentially correct. At the same time, its origins can be traced back to Israelis in Sunni sources quoting Ka'b al-Ahbar and other like-minded people who have doubled the virtues of some rivers and seas. With an analytical-critical approach, this article tries to critique the document and all its methods in Shiite sources and tries to analyze and evaluate them by exploring other sources and finding the frequency and types of hadith and history

  Keywords: Critique of Hadith, Hazrat Zahra (peace be upon her), Dowry, spiritual dowry, text anxiety
 • Aboalghasem Valizadeh *, MohammadMahdi Valizadeh Pages 107-134

  Hadiths of the Being newer of narrations are a group of Hadiths whose number reaches up to five. These Hadiths indicate the presentation of a Hadiths whose issuance is contradictory after the Hadiths and is called newer. Some narrators and jurists and legal have considered this group of Hadiths as the reason for the preference of the narrator over the conflict of news, and on the contrary, most of the elders have argued in these narrations and have not accepted their implication. The aim of the present study is to find the true meaning and main message of these Hadiths with a descriptive-critical approach. In this research, first, the document of Hadiths has been analyzed in a new way and most of them have been recognized as invalid. Then, an attempt has been made to critique and evaluate their implications; in this section, with scientific confrontation and consideration of in-text and extra-textual evidence, seven controversies regarding the content of the first category narrations and three disputes over the second category narrations have been introduced. The presentation of the hadiths has been organized and criticized. Then, the space for issuing this group of narrations has been analyzed and examined, and according to the words of the researchers and in terms of text, content and how to deal with the Hadiths in these Hadiths, it has been considered as a factor of conflict. The findings of the research indicate that the implication of the narrations and the way of issuing them is other than resolving the conflict and paying attention to the main message of these Hadiths has a key role in the science of Hadith.

  Keywords: Hadiths of the Being newer, Conflicts, References, Conflicting Factors, newer Dedication, Concealment
 • Ahmad Zarnegar *, Amin Abbaspour, Seyed MohammadHadi Mousavi Byoki Pages 135-161

  Islam's comprehensive, deep, and realistic focus on society and social affairs, if not unparalleled, is undoubtedly a unique issue in the history of mankind. The issue of companionship has a direct effect on a person; either a good and positive effect, or a bad effect. The influence of the element of social communication on the doctrinal as well as the practical dimension of man is an undeniable and vital role. Considering the many narrations included in the issue of companionship or Loneliness, this article intends to answer the following questions: Does the association & companionship have a limit in terms of narrations or is it extensive? And in what cases is it better for a person to be isolated than to be in society? We have many traditions in this issue that we have tried to study them using the method of "thematic analysis" for drawing a network of their extensive themes. By analyzing the information and narrative data on this issue, a total of 23 important themes are mentioned, which are classified into two absolute and relative categories, and research findings show that The superiority of companionship or Loneliness is not in question; but What matters is one's religion should be preserved; Whether through companionship or Loneliness or seclusion.

  Keywords: Social communication, companionship, Loneliness, traditions, Thematic analysis
 • Najmeh Najm *, Mehdi Mehrizi, MohammadAli Mahdavi Rad, Sayed Mohammad Aali Ayazi Pages 163-202

  The present assessment is the product of a comparative analysis to rank 46 influential quranic science sources published during the first to the contemporary centuries with a stress on determining the effectiveness coefficient of each factor in comprehensive quranic science writing and edition. A qualitative research methodology was adopted based on the coding and categorizing approaches. Data were analyzed using comparative and casual narrative technique. Transformation circumstances and requirements were observed following literature review and surveying authors, and 75 concepts were ultimately extracted. Eighteen criteria were intended as comparison indices upon open and axial coding steps were completed. In selective coding step, ten, three, and five main categories with respectively high, intermediate, and low (or ignorable) coefficients of effectiveness were extracted. Performance (score: 84), the impact of author's character and individual dignity on writhing (score: 79), and the book content (score: 73) ranked as the first three effective categories influencing comprehensive quranic science sources transformation. The first and third categories were related to the identity and the genuineness of comprehensive book text, respectively, while the second category was based on the author's internal characters. Identity and the genuineness of comprehensive quranic book text were finally intended as the most fundamental categories.

  Keywords: Quranic sciences, comprehensive books, comparative analysis, influencing factors, writing transformations
 • Maliheh Tahery Dolatabady, Abolghasem Aasi Mozneb *, Ahmad Aare Zardini, Seyed Hamid Shamerizy Pages 203-231
  Undoubtedly, one of the best and most authoritative ways to draw a pattern of Islamic lifestyle is to refer to the Holy Quran as a guidebook for humanity. This book has given instructions for human beings in both worldly and otherworldly parts. Regarding the encounter with the Holy Quran, it seems that the best way to discover and extract the Islamic lifestyle is to use the semantic method and identify the semantic relationships between Quranic words. If it is possible to discover and explain the meaningful semantic relationships between Qur'anic words and concepts, then many new questions can be answered. One of the most important Qur'anic words that express concepts about the Islamic lifestyle is the words "peace" and "night", which in this study to identify the concepts and semantic relationships between them, the method of "structural-descriptive semantics" has been used. The research findings indicate that there are three concepts of "worship", "rest" and "marriage" as a semantic link between the two words "night" and "peace" that the lifestyle pattern in the three areas of relationship with God, relationship Draws with oneself and relationships with others.
  Keywords: Holy Quran, Islamic lifestyle, tranquility, Night, semantic method, semantic relations
 • Hamed Sharifinasab *, Aliakbar Babayi Pages 233-263
  The role of Qera't science (knowledge of reading the Quran) and its direct effect on the interpretation of the verses of the Holy Quran is undeniable. Therefore, the issue of Qera't has always been of interest to the quranic researchers. One of the important aspects in the matter of Qera't is to study the approach of the scholars of the first centuries AH to Qera't, especially their approach to today's common reading (Hafs's narration from Asim's qera't) which can be considered as a historical approach to this reading. Although Akhfash is one of the greats of Arabic literature and the general trend of his book, The Meanings of the Qur'an, is to pay attention to literary issues, in the direction of literary discussions, he has also paid close attention to the issue of reading which we can achieve his principles in the matter of Qera't and his criteria in accepting or choosing a Qera't By researching it. An examination of Akhfash's performance in the face of Hafs's narration from Asim's qera't also shows that , first of all, In prefering and choosing of a recitation, he has repeatedly chosen a recitation contrary to the Hafs's narration and secondly, some authors' Inference from some phrases such as "qera'tolAmmah" (The Public reading) in Akhfash's book is incorrect and contrary to explicit historical reports. that Inference that interpreted the phrases as a common and independent reading among the people. In addition, such phrases are sometimes used contrary to today's reading (Hafs's narration from Asim's qera't).
  Keywords: interpretation, Public reading, People read, Readers, Readings
 • Pouran Mirzaei * Pages 265-286
  Tawhid is one of the most dangerous areas with a large number of difficult traditions, forcing Shiite scholars to try to avoid the conflation of traditions. The discussion of how to obtain the knowledge of God the Almighty is one of the topics that fall into this scope, because the overarching concept of its traditions implies the confinement and exclusivity of the knowledge of God the Almighty, and the incapacity of man to acquire it. By analyzing the documents of these narrations, addressing the source and writing of each hadith, analyzing the validity of the sources and recognizing and comparing the scholarly accounts of the scholars, the present study attempts to explain the transcendental and transcendental approaches of narrators in a descriptive-analytical manner. Solve the problematic traditions in this field, the result of which is to adopt "acceptance, deterrence, and denial" approaches. Being innate and granting the starting point of knowledge by God Almighty; Knowing God merely as the prerequisites of knowledge; Giving God full knowledge of knowledge and accessing excellent degrees of guidance are concepts that believe in the problem of man's position of authority and effort and how He justly solves the Almighty God in these traditions, and himself points to the existence of a consensus between the two rationalist and transcendent specters of scholars.
  Keywords: Problematic Hadiths, Knowledge, Emergency Knowledge, Rationalism, Transference
 • Bahram Nasiri, MohammadReza Haji Esmaeily * Pages 287-306

  Regional, ethnic and religious conflicts have targeted the unity of Islamic countries and caused divergence in relations between Islamic countries. However, from the Qur'an's point of view, the issue of "brotherhood" is one of the essential issues among the Muslim Ummah, and the Qur'an emphasizes not only the convergence of Muslims but also their convergence with other nations of the world. In this study, in addition to investigating the reason for the revelation, interpretation and context of the ninth verse of Surah Al-Hujurat and other related verses, the proposed solutions of the Qur'an in this regard are explained. The output of the research is that from the perspective of the Holy Quran, the relations of Muslims with everyone are based on the advice of kindness, installment and justice. However, in the social relations of Muslims with each other, in addition to the aforementioned points, the issue of brotherhood has also been emphasized.

  Keywords: faith, brotherhood, United Ummah, peace, Convergence, Difference
 • Sayedeh Shirin Hejazi *, Parvin Baharzadh, Azita Afrashi Pages 307-327
  Order and coherence in the Holy Qur'an have long been considered by many thinkers in the Islamic world, and theories such as "Theory of Order" and "Theory of Thematic Unity of the Qur'an" have been developed in this regard. Even today, based on the theory of textual coherence, in the methodological studies of the text, we can examine the factors that connect the components of the text and cause its coherence and coordination. Accordingly, in the present article, the relationship between the metaphorical expressions of the Qur'an based on the theory of conceptual metaphor was examined and the cognitive analysis of the conceptual metaphors of distance, size and motion, three types of coherence: coherence under one macro metaphor, coherence between several aspects of a concept. Individual and combined coherence showed metaphors. Then, based on the theory of text coherence, it was found that these metaphors, as cohesive nodes, represent a kind of semantic connection between the components of the text that protects them from disruption, inconsistency in the subject. The overlap between the goals of the metaphors showed how the metaphorical language of the Qur'an has integrated all its concepts and ideas in the direction of its main goal. This metaphorical coherence extends the continuity of the verses from the scope of the suras to the whole text and expresses the literary miracle of the text from a new angle.
  Keywords: The Holy Quran, Metaphorical Coherence, Conceptual Metaphor, Linguistics, Literary Miracle