فهرست مطالب

ترانسفورماتور - پیاپی 15 (پاییز 1398)
 • پیاپی 15 (پاییز 1398)
 • 88 صفحه، بهای روی جلد: 200,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/10/15
 • تعداد عناوین: 20
|
 • سخن آغازین
 • سخن مدیرمسئول
  مهندس آرش آقایی فر صفحه 2
 • سرمقاله
  مهندس حرمت الله فیروزی صفحه 3
 • ترانسفورماتور از نگاه آمار
  صفحه 4
 • گفتگو
 • کنفرانس ترانسفورماتور مکانی برای آشنائی با دستاوردهای علمی صنعت برق
  صفحه 7
 • گفت و گو
 • رقابت در اقتصاد با رکود تورمی
  صفحه 11
 • مصاحبه با فعالان صنعت ترانسفورماتور / کاهش تلفات و افزایش قابلیت اطمینان، هزینه جایگزینی ترانسفورماتورهای فرسوده را جبران می کند
  صفحه 17
 • ترانسفورماتور از نگاه آمار
  صفحه 27
 • مقالات
 • طراحی و ساخت دستگاه LFH برای خشک سازی ترانسفورماتور
  صفحه 28
 • نگاهی کلی بر ضرورت پای وضعیت ترانسفورماتورها
  صفحه 32
 • کاربرد و مزایای تکنولوژی ترانسفورماتورهای قدرت با عایق گازی
  صفحه 36
 • مقایسه فرآیند تصفیه شیمیایی با تعویض روغن ترانسفورماتور
  صفحه 40
 • اندازه گیری تخلیه جزئی بصورت آنلاین با HFCT
  صفحه 44
 • اندازه گیری تخلیهجزئی بر روی ترانسفورماتور قدرت در سایت
  صفحه 49
 • معرفی استاندارد
 • مشخصات فنی روغنهای معدنی، آسکارل، سیلیکونی و استر
  صفحه 59
 • کتاب
 • ترجمه فصل چهارم کتاب : J&Pساختمان ترانسفورماتور
  صفحه 68
 • ترجمه فصل سوم کتاب ABB : عیب یابی ترانسفورماتور
  صفحه 71
 • معرفی کتاب
  صفحه 80
 • ترانسفورماتور از نگاه آمار
  صفحه 81
 • رویدادهای آتی
  صفحه 83
 • برگی از تاریخ
  صفحه 84