فهرست مطالب

فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه
پیاپی 33 (زمستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1399/06/24
 • تعداد عناوین: 8
|
 • هادی خانیکی، سیده انوشه میرمجلسی* صفحات 11-32
  چکیده هدف این پژوهش بررسی سهم رسانه های مشارکتی در تاب آوری است. این تحقیق به روش کیفی و با استفاده از پنج گروه کانونی انجام شده است که برای تمرکز بیشتر در این مقاله به گروه آسیب پذیر اشاره خواهد شد. در این پژوهش به ادبیات نظری و مفاهیم مرتبط با رسانه های مشارکتی، تاب آوری، ارتباطات بحران، سرمایه اجتماعی و مولفه های حکمرانی مطلوب توجه شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که کم توجهی به ظرفیت رسانه های مشارکتی، ضعف ارتباطات بحران از سوی نهادهای رسمی، بی اعتمادی پیشین مردم به نهادهای دولتی، پایین بودن سرمایه اجتماعی و ضعف شاخص های حکمرانی مطلوب پیش از بحران، تاثیر بدی بر میزان تاب آوری مردم پس از وقوع سیل داشته است. همچنین رسانه های مشارکتی با تکیه بر ارتباطات محلی و مشارکت افراد آسیب دیده، تا حدودی توانسته اند به حل مشکلات کمک کنند اگرچه گروه های آسیب پذیر سهم اندکی از این رسانه ها داشته اند و مشکلات و دغدغه های این گروه و شرایط ویژه آنها، در میان تصمیم گیری های عمومی نادیده گرفته شده است.
  کلیدواژگان: رسانه های مشارکتی، تاب آوری، ارتباطات بحران، سرمایه اجتماعی، حکمرانی مطلوب
 • سیده ثریا موسوی* صفحات 33-56

  تابستان 1395 به دنبال انتقال آب از بلداجی به مجتمع فولاد سفید‎دشت تنش‎هایی در این شهر رخ داد. هدف این مقاله شناخت نحوه پوشش خبری رویداد بلداجی در خبرگزاری‎ها و سایت‎های خبری داخلی است به این منظور با روش تحلیل‎محتوای کمی 127 مطلب خبرگزاری‎ها و سایت‎های خبری داخلی درباره رویداد بلداجی از 29/4/95 تا 29/5/95 کل‎شماری شدند. یافته‎ها با استفاده از مفاهیم روزنامه‎نگاری توسعه، روزنامه‎نگاری محیط‎زیست و روزنامه‎نگاری بحران تحلیل شدند. طبق نتایج بیشتر مطالب در هفته اول وقوع رویداد منتشر شده‎اند. رویداد بلداجی به عنوان رویدادی اجتماعی، سیاسی مطرح شده است. در بیشتر موارد با عنوان «درگیری» و «تجمع» به آن اشاره شده است. خبرگزاری‎ها و سایت‎های داخلی برای پوشش رویداد از «خبر»های «رویداد مدار» استفاده کرده‎اند و به معیارهای روزنامه‎نگاری توسعه، بحران و محیط‎زیست کم‎توجه بوده‎اند. در بیش از نیمی از مطالب به پیشنیه رویداد اشاره شده که بیشتر آنها به توصیف کلی رویداد اکتفا کرده‎ و چندان به تحلیل و ریشه‎یابی رویداد نپرداخته‎اند. بیشتر مطالب در قبال برنامه‎های دولت موضع‎گیری نکرده‎اند و نگاه مسیله‎محور ندارند. در مطالب محدودی که به ریشه مشکلات اشاره‎ شده «برنامه‎های نامناسب» و « خشکسالی و برنامه نامناسب» به عنوان ریشه مشکلات عنوان شده است.

  کلیدواژگان: بلداجی، بحران آب، روزنامه‎نگاری بحران، روزنامه‎نگاری توسعه، روزنامه‎نگاری محیطزیست
 • حسین کرمانی* صفحات 57-70

  نوشتن چکیده برای این مقاله کار دشواری است و من نیز قصد چنین کاری ندارم. این یک مقاله به شیوه مرسوم مقاله های علمی (پژوهشی یا ترویجی نیست) به همین دلیل نمی توان چکیده ای برای آن نوشت. من در این مقاله برخی ایده های اساسی را درباره «مسئله بودگی» «اخبار جعلی» در ایران مطرح می کنم و با بحث درباره معنای «اخبار جعلی» این پرسش را مطرح می کنم که چرا «اخبار جعلی» در ایران مورد توجه قرار گرفته است. ادعای اصلی من این است که عقلانیت ابزاری باعث شده تا به بحث اخبار جعلی بپردازیم در حالی که اخبار جعلی در ایران مسئله نیست. ایده های طرح شده در این مقاله را نمی توان خلاصه کرد یا به یک چکیده تقلیل داد؛ به همین دلیل برای فهم ایده ها و استدلال های مطرح شده لازم است کل مقاله خوانده شود، امری که من تلاش کرده ام توضیح دهم برای مقاومت در برابر عقلانیت ابزاری ضروری است.

  کلیدواژگان: اخبار جعلی، عقلانیت ابزاری، کنش، هانا آرنت
 • عباس قنبری، فائزه جبارپور* صفحات 67-79

  هدف این مقاله ارزیابی استوری های پیج اینستاگرام صدف بیوتی،که از سوی مجله فوربز به عنوان دومین بلاگر اثرگذار اینستاگرام در سال 2019 انتخاب شد، و نحوه ی نمایش سبک زندگی ، نوع ارتباط گیری اش با مخاطبان، میزان و نحوه ی تبلیغات محصولات یا خدمات آرایشی و غیر آرایشی و همچنین جهت گیری وی درخصوص موضوعات مختلف است.این مطالعه از طریق روش تحلیل محتوا انجام شده و تمامی استوری های پیج صدف بیوتی در یک بازه زمانی 20 روزه براساس مقوله ها و کدهای محقق ساخته مورد کدگزاری قرار گرفته اند.در این پژوهش برای تحلیل نتایح تحقیق از نظریات زیمل، وبلن و وبر در خصوص مولفه های سبک زندگی،یادگیری اجتماعی آلبرت باندورا و همسازی ارتباطات گایلز بهره گرفته شده است. از مهمترین نتایج تحقیق می توان به موارد زیر اشاره کرد:بیشتر استوری های صدف بیوتی اختصاص به محتواهای «اطلاع رسانی» و «سرگرم کننده» داشته است،بیشترین محورهای استوری هایش متعلق به محور «سفر» و موضوعات «شخصی» بوده است، او عموما تبلیغ پیج، کالا یا خدماتی را می کند که از آن ها استفاده کرده و راضی و مطمین بوده است،در اغلب موضوعات صدف بیوتی جهت گیری مثبت و موافق داشت،نوع ارتباط گیری اش با مخاطبان غالبا «صمیمی و مودبانه» بوده است و در طی دوره مطالعاتی این تحقیق ،صدف بیوتی اصلا به مسایل سیاسی به ویژه در ارتباط با ایران و مباحث اعتقادی و مذهبی نپرداخته است. براساس نتایج بدست آمده،مولفه های سبک زندگی که زیمل، وبلن و وبر از آن ها یاد می کنند در استوری های این پیج به وفور دیده می شود؛درواقع صدف بیوتی با نمایش جزییات سبک زندگی خود،زمینه را برای تقلید و الگوبرداری مخاطبانش به ویژه با ایجاد ارتباطی نزدیک و صمیمی با آن ها فراهم می کند.

  کلیدواژگان: اینستاگرام، بلاگر، سبک زندگی، ارتباطات
 • بهزاد مولود، علی جعفری* صفحات 85-106

  تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل تاثیرگذار بر عضویت در صفحات هویتی فیس بوک در میان کاربران ترک زبان ایران انجام گرفته است. تحقیق از نوع همبستگی و روش جمع آوری اطلاعات پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر تمام کاربران ترک زبان ایرانی عضو صفحات هویتی فیس بوک هستند. با احتساب تعداد نفرات پرعضوترین صفحه هویتی فیس بوک (ستارخان) که به قومیت ترکان ایران می پردازد یعنی کاربرانی در حدود 74000 نفر. 382  نفر به عنوان حداقل حجم نمونه در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظر متخصصان بررسی و تایید شده و میزان پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ 785/0 برآورد شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss و با استفاده از آمارهای توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد بین ویژگی های محیط مجازی، احساس نیاز به اظهار نظر، احساس خشنودی و اطلاع رسانی با عضویت در صفحات هویتی فیس بوک رابطه معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیونی نشان می دهد 46 درصد از واریانس و تغییرات عضویت درصفحات هویتی فیس بوک توسط متغیرهای ویژگی های محیط مجازی، احساس نیاز به اظهار نظر، احساس خشنودی و اطلاع رسانی تبیین می شود.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، فیس بوک، هویت، صفحات هویتی، کاربران ترک زبان
 • سیروس محمودی*، احمد رستگار، حمیدرضا ایمانی فر صفحات 107-123

  رسانه ها نقش بسیار مهمی در شکل دهی به فرهنگ، ارزش ها و اعتقادات افراد جامعه دارند. در عصر جدید با ظهور ماهواره ، اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی، جامعه و بویژه نوجوانان و جوانان بیشتر در معرض هجوم پیام های رسانه ای قرار دارند. در چنین شرایطی توسعه سواد رسانه ای آحاد جامعه به یک امر مهم و ضروری تبدیل شده است. مدارس نقش اساسی در توسعه سواد رسانه ای دانش آموزان به عهده دارد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی آسیب ها و چالش های آموزش سواد رسانه ای در مدارس بود. به این منظور با 28 نفر از آموزگاران و دبیران آموزش و پرورش شهر شیراز و 3 نفر از صاحبنظران حوزه رسانه مصاحبه به عمل آمد. نتایج پژوهش نشان داد که مواردی همچون «توجه ناکافی محتوای کتاب های درسی دوره ابندایی و متوسطه اول به سواد رسانه ای»، «کمبود سواد رسانه ای معلمان و والدین دانش آموزان»، «کمبود امکانات کمک آموزشی در مدارس برای آموزش سواد رسانه ای»،«استفاده از شیوه های غیر فعال در آموزش سواد رسانه ای در مدارس»،« عدم وجود الگوی بومی آموزش سواد رسانه ای» و «عدم تناسب محتوای آموزش سواد رسانه با شرایط و ویژگی های محلی و منطقه ای» از آسیب ها و چالش های آموزش سواد رسانه ای در مدارس می باشد. در مجموع یافته های پژوهش نشان می دهد که در مدارس، بخصوص در دوره ابتدایی و متوسطه اول به خوبی به آموزش سواد رسانه ای توجه نمی شود.

  کلیدواژگان: سواد رسانه ای، دانش آموزان، آسیب شناسی، مدارس
 • زینب مسیبی* صفحات 125-147

  نگرش ها به مفهوم «کودکی» در گذر زمان، دست خوش تغییرات اساسی شده و امروزه گسستگی بین مرزهای کودکی و بزرگسالی را شاهد هستیم. علاوه بر این، ماهیت «کودکی» متحول شده و ساختارهای اجتماعی بر این مفهوم اثرگذار هستند. تلقی امروزی از کودکی به مثابه سازه ای اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، سیاسی و تاریخی تعریف می شود. به نظر می رسد، این بحث که رسانه ها تغییر نگرش نسبت به مفهوم کودکی را چگونه نشان می دهند، موضوع مهمی باشد. تمرکز اصلی ما در این مقاله بر تحلیل روایت دو فیلم «خانه دوست کجاست» و «پایان رویاها» در چهارچوب نظریه های روایت و جامعه شناسی کودکی است تا با رویکرد روایت شناسی علاوه بر معرفی ساختار به معانی صریح و ضمنی روایت ها بپردازیم. در نهایت، این برداشت حاصل شد که کودکی را می توان عرصه ای برای مطالعه ی تغییرات اجتماعی در نظر گرفت و این تغییر را در می توان در مقایسه فیلم های تولیده شده در بازه های زمانی مختلف مشاهده کرد که چگونه روایت ساختارهای دنیای بزرگسالان، مسایل اجتماعی و فرایندهای اجتماعی در «فیلم خانه دوست کجاست» جای خود را به بازگویی ارتباطات و درونیات کودکی در فیلم «پایان رویاها» می دهد.

  کلیدواژگان: تحلیل روایت، کودکی، سینمای کودک، رولان بارت
 • زهرا مجدی زاده*، مهری بهار صفحات 149-179

  این فصل به ارزیابی دو نوع از تغییرات سیاستی می پردازد که اساسا جایگاه صنایع فرهنگی در جوامع مدرن را تغییر داده است. اولین تغییر، در سیاستگذاری فرهنگی است. در سال های اخیر، صنایع فرهنگی، در حوزه سیاستگذاری فرهنگی بسیار مورد توجه قرارگرفته اند. توجه و علاقه به این ایده افزایش یافته است که صنایع فرهنگی نوع خاصی از فعالیت های صنعتی با پویایی های خاص خود هستند. در بین سیاستگذاران و تحلیلگران که هدف اصلی آنها رونق بخشیدن به کسب و کارهای فرهنگی است، نگرانی هایی در خصوص تولیدات فرهنگی تجاری آشکار شده است. این نگرانی ها، همچنین، در میان فعالان مدنی و سیاستمدارانی که نگرانی اصلی آنها مسایل مربوط به حقوق شهروندی، هویت و دموکراسی است، مشهود است. سیاستگذاران به طور فزاینده ای از اصطلاح «صنایع خلاق » استفاده می کنند و این اصطلاح نقش خاص خود را در تحولات سیاست های فرهنگی داشته است. نوع دوم تغییرات سیاستی که در این فصل مورد بحث قرار می گیرد، در خصوص قوانین حقوقی و کپی رایت (حق تکثیر و چاپ) است. تغییرات در اینجا ارتباط تنگاتنگی با تحولات مرتبط با بین المللی سازی و همگرایی دارد. موافقت نامه های تجارت بین المللی و نهادهای سیاسی - مهم ترین آنها، سازمان تجارت جهانی (WTO) و اتحادیه اروپا (EU) - نقش مهمی در ایجاد تغییرات اساسی در حوزه کپی رایت (حق تکثیر و چاپ) بازی کرده اند. کپی رایت برای صنایع فرهنگی یک موضوع اساسی است و بنابراین تغییر در عملکرد آن می تواند واقعا حیاتی باشد.

  کلیدواژگان: صنایع فرهنگی، سیاست فرهنگی، کپی رایت، خلاقیت
|
 • Hadi Khaniki, Anousheh Mirmajlesi * Pages 11-32
  Abstract The purpose of this study is to investigate the contribution of participatory media in resilience. This research is a qualitative study using five focus groups that will focus on the vulnerable group for further focus in this article. This study focuses on the theoretical literature and concepts related to participatory media, resilience, crisis communication, social capital, and the components of good governance. The findings of this study show that the lack of attention to participatory media, the weakness of crisis communication by official institutions, the mistrust of the public institutions, the low social capital and the weakness of good governance indicators before the crisis, have a negative impact on the resilience of people after the flood. had. Participatory media has also been able to help solve problems by relying on local communications and the involvement of affected people, although vulnerable groups have had a small share of the media and the problems and concerns of this group and their special circumstances have been ignored in public decision making.
  Keywords: Participatory media, Resilience, crisis communication, Social Capital, Good Governance
 • Seyede Soraya Mousavi * Pages 33-56

  In 2016, following the transfer operation of water from Boldaji to Sefiddasht Steel complex tensions occurred in Boldaji city. This study tries to shed light on how this event is portrayed in national news agencies and news sites. To this end content analysis was adopted as the research method. To reach the goals 127 news stories of news agencies and news sites on the Baladji’s event from 2016/7/19 to 2016/8/19 were collected through the census method and were analyzed by the use of SPSS. The findings were analyzed using the concepts of developmental journalism, environmental journalism, and crisis journalism. Results show that most of the stories were published in the first week of the event. The Boladji's event has been portrayed as a social and political event. In most cases this event was referred to as "involvement" and "aggregation". News agencies and news sites have used “event-oriented” news to report the event. The criteria for developmental journalism, crisis journalism and environmental journalism have been underestimated. More than the half of the content is referenced to the event history that most of them describe the event generally. They haven’t paid much attention to the analysis and roots of the event.

  Keywords: Boldaji, water crisis, Crisis Journalism, Developmental journalism, Environmental journalism
 • HOSSEIN KERMANI * Pages 57-70

  I am not going to write an abstract for this essay. First, this essay does not comply with the norms of academic papers and, second I challenge the reduction of a whole paper to an abstract as an underpinning and reproduction work of instrumental rationality. However, I discuss the ‘meaning’ of ‘fake news’ in this essay. Then, I question if fake news is a problem in Iran. To this end, I argue that focusing on fake news in Iran is because of the hegemony of instrumental rationality. That is why we focus on fake news in Iran, while it is not a problem in our country. I argue that while it is true that fake news interrupt the knowledge process and even seeking and searching information, in totalitarian socities all news do that work. Finally, I discuss this problem in the light of Hannah Arendt’ work on Human Condition which cannot be summarized here.

  Keywords: Fake News, Instrumental Rationality, action, Hannah Arendt
 • Abbas Ghanbari, Faezeh Jabarpour * Pages 67-79

  The purpose of this study is to analyse “Sadaf Beauty” webpage, which is a leading Instagram Pages in the area of “beauty” according to Forbes Magazine. The main research questions was how Sadaf's lifestyle is displayed to her audiences? This study conducted based on quantitative content analysis. The unit of the analysis was “stories”. The coding protocol was validated by two experts in the field of communication. In terms of the reliability, the test and re-test mechanism was carried out. The results of the Kappa tests were 0.7 and above, which showed the results are valid and reliable. The most important findings of the study are as below: Most Sadaf's stories were devoted to “informative” and “entertaining” contents; Most of her storylines were about travel and personal experiences; she generally advertises products or services that she has used and been satisfied with. In most cases, Sadaf had a positive and favorable orientation; the major type of communication that she used with the audiences was often “sincere and polite”. And apparently during these 20 days, Sadaf never mentioned any political issues, especially in relation to Iran and its cultural and religious issues. Based on the results of study, this article concludes that “Sadaf” is trying to influence the life styles of the audiences through demonstrating her personal life-style and also using some soft communication skills (such as “sincere and polite” communication etc.). This conclusion is mainly in line with some of the key findings and assumptions of previous studies and theories.

  Keywords: Instagram, Blogger, Lifestyle, Communications
 • Behzad Molud, Ali Jafari * Pages 85-106

  This study aimed to identify factors affecting membership in the pages of Facebook identity Iran was among the Turkic-speaking Facebook users. The research Solidarity and survey data collection, research population All users member of the Turkish-speaking Iranians are Facebook pages identity. Counting Facebook page The identity numbers (Parviz Khan) who are ethnic Turks Iran pays the members in approximately 74,000 patients, 382 subjects The minimum sample size is considered. The questionnaire Was designed, its validity by experts Reviewed and approved and the reliability based on Cronbach's alpha estimate 785/0 Is. Data analysis using the software spss and Using descriptive statistics and test t, Anova and Pearson correlation Multiple regression was performed. The results show the characteristics of the environment Virtual feel the need to comment, gratified, information, education, Age, gender and social class identity with membership in the pages of Facebook relationship There is significant. Regression analysis indicated that 46% of the variance Facebook pages membership changes identity by variables such as environmental specifications Virtual feel the need to comment, gratified, notification, floor Social, education and age is explained.

  Keywords: : social network, Facebook, identity, Identity Plates, Turkish-Speaking Users
 • Sirous Mahmoudi *, Ahmad Rastgar, Hamidreza Imanifar Pages 107-123

  The media  play a very important role in shaping the culture, values ​​and beliefs of people in society. In the new age, with the advent of satellites, Internet and virtual social networks, society and especially adolescents and young people are increasingly exposed to the onslaught of media messages. In such circumstances, the development of media literacy of individuals in society has become an important and necessary matter. Schools play a key role in developing students' media literacy. Accordingly, the purpose of this study was to investigate the harms and challenges of media literacy education in schools. To this end, 28 teachers and 3 media experts were interviewed by researchers. The results showed that issues such as "insufficient attention of textbooks to media literacy", "lack of media literacy of teachers and parents of students", "lack of educational assistance facilities in schools for education" Media literacy "," Use of passive methods in teaching media literacy in schools "," Lack of a native model of media literacy education "and" Incompatibility of media literacy content with local conditions are harms and challenges of teaching media literacy in schools.

 • Zeinab Mosayyebi * Pages 125-147

  Attitudes toward the concept of "childhood" have undergone fundamental changes over time, and today we see a rift between childhood and adulthood.In addition, the nature of "childhood" has evolved, and social structures have influenced this concept.Today's conception of childhood is defined as a social, cultural, legal, political, and historical structure.It seems important to discuss how the media is changing attitudes toward the concept of childhood. Our main focus in this article is on analyzing the narrative of the two films "Where is the Friend's House" and "The End of Dreams" within the framework of theories of narrative theory and child sociology.Finally, it was found that childhood can be considered a field for studying social change, and this change can be seen in the comparison of films produced in different time periods, how to narrate the structures of the adult world, social issues and social processes in " "Where's the Friend's Home?" Replaces the childhood communications and interiors in "The End of Dreams."

  Keywords: Narrative Analysis, childhood, Children's Cinema, Roland Barthes
 • Zahra Majdizade *, Mehri Bahar Pages 149-179

  This chapter investigates two further types of policy change that have irrevocably transformed the place of the cultural industries in modern societies. The first change is in cultural policy. The cultural industries have become an object of great attention in cultural policy in recent years. There has been an increasing interest in the idea that the cultural industries are a particular type of industrial activity with their own dynamics (this, of course, is a key part of the analysis in this book —see Introduction). This concern with commercial cultural production has been evident among policymakers and analysts whose main aim is to boost cultural businesses. It has also been apparent among progressive activist and politicians whose principal concerns are questions of citizenship, identity and democracy. Policymakers have increasingly come to use the term 'creative industries' and that term has had its own role to play in transformations in cultural policy. The second type of policy change discussed in this chapter is that in copyright law and practice. Changes here are closely linked to the dynamics of internationalization and supposed 'convergence' that were discussed in the final section of the previous chapter. The international trade agreements and policy bodies introduced there ---- most notably the WTO and the EU ---- have played an important part in bringing about key changes in copyright. copyright is fundamental to the cultural industries and so changes in how it functions can really matter.

  Keywords: Cultural Industries, Cultural Policy, copyright, creativity