فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 21، بهار و تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • فرزانه آقاپور* صفحات 1-27

  هدف این پژوهش، یافتن عناصر و ویژگی های بومی رمان دشت متلاطم اثر علی اکبرکرمانی نژاد در ژانر فانتزی/ علمی تخیلی بومی است و جلوه های فرهنگی هویتی اقلیت های قومی در این رمان نوجوان واکاوی شده اند. دشت متلاطم از ابعاد گوناگون بر فرهنگ قوم بلوچ تمرکز دارد و در قالب تلفیقی از گونه های فانتزی و علمی تخیلی، مقتضیات زندگی و فرهنگ بلوچی را به تصویر می کشد. این رمان به دلیل برانگیختن صدایی کمتر شنیده شده در ادبیات نوجوان ایران و درآمیختن زیست بوم منطقه ی کویری با مولفه های هویت قومی اهمیتی ویژه دارد. این مولفه ها از دل تعامل میان انسان و طبیعت بومی به دست می آیند. یافته ها نشان می دهند که دشت متلاطم در ساختن هویت و انگاره ی قومی مثبت از بلوچ ها در چند محور گام هایی موثر برداشته است. سنت های قومی بازتابی گسترده در رمان دارند و نوجوان در عین توجه به سنت ها، با در پیش گرفتن سفری دشوار و سرنوشت ساز، وارد دیالوگ با فرهنگ می شود و ضمن خودیابی در بافت فرهنگ بلوچی، محدودیت های آن را به چالش می کشد و سنت های قومی را به شیوه ای نو احیا می کند. لباس بلوچی، حیوان های کویری که ارتباطی تنگاتنگ با انسان دارند، باورها و رسم های قومی، مسیله هایی همچون قاچاق مواد مخدر و نگاه طبقاتی درون قومی در کنار بهره گیری از ظرفیت های دینی و اسطوره ای زیست جهان بلوچی را برای مخاطب ملموس و شناخت پذیر می کنند. گونه ی سیال و چندگانه ی رمان نیز که میان فانتزی بومی، علمی تخیلی بومی و ریالیسم جادویی در نوسان است، هماهنگ با زیست بوم در خدمت بازتعریف هویت قومی قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: بومی نویسی، دشت متلاطم، رمان نوجوان، علمی تخیلی و فانتزی، علی اکبرکرمانی نژاد، هویت قومی
 • نگین بی نظیر* صفحات 28-53

   بینش دووجهی/ تفکر دوسویه گی یکی از بنیادی ترین بن مایه های اسطوره ای است که در ادبیات و روایت های داستانی بازآفرینی و بازتولید می شود. در آگاهی اسطوره ای فاصله ی زمانی و مکانی امور، اشیاء و پدیدار ازبین می رود، عناصر ناهمگون و متضاد و همه ی تمایزات و تقابل ها به گونه ای درون فضا- مکان و زمان اسطوره ای و مقدس توزیع، مفصل بندی و معنا می شوند. جستار حاضر با تکیه بر بینش دووجهی/ دوتایی به تحلیل و مفصل بندی مفاهیم، پدیده ها و بن مایه های اسطوره ای در رمان سنجاب ماهی عزیز از فریبا دیندار می پردازد. زیرساخت دووجهی در همه ی مفاهیم و پدیده های داستان، درهم تنیده و موازی پیش می رود. نینا دختر نوجوانی است که با دشواری های سن بلوغ درگیر است: تجربه ی توامان جهان کودکی و ورود به جهان بزرگسالی، تجربه ی مرگ آیینی/ فرایند آیین گذار و تولد دوباره و پیوستگی معنای زندگی خویش با مرگ پدر؛ همه ی این دوسویه گی ها در لایه لایه ی دو زمان خطی(تقویمی و واقعی) و زمان حلقوی (اسطوره ای و بی کران) و مکان ملموس زندگی نینا و مکان ماندالاگونه ی او پیش می رود. این پژوهش نشان می دهد که چگونه نینا در فرایند نامه نگاری به شخصی ناشناس/ آقای ماهی از تضادها، تناقض ها و درگیری های درونی اش می گذرد و در رسیدن به فردیت و وحدت، هم به بلوغ جسمانی می رسد و هم با پذیرش مرگ پدر، به آرامش و بلوغ روحی و اجتماعی دست می یابد. واژه های کلیدی: آیین گذار، بینش دووجهی، تفکر اسطوره ای، رمان نوجوان، سنجاب ماهی عزیز.

  کلیدواژگان: تفکر اسطوره ای، بینش دووجهی، آیین گذار، رمان نوجوان، سنجاب ماهی عزیز
 • عظیم جباره ناصرو* صفحات 54-79
  فریدون، پنجمین پادشاه نامدار کیانی است که داستان های مربوط به او، بخش قابل توجهی از شاهنامه ی فردوسی را به خود اختصاص داده است. در شاهنامه ، شمار کسانی که به همه ی دوره های زندگی آن ها پرداخته شده باشد، بسیار اندک است. یکی از این شخصیت ها فریدون است. ماجراهای مربوط به فریدون در میان عامه ی مردم نیز نفوذ گسترده ای یافته است. یکی از این گونه روایت ها، روایت یکی از نقالان روستای ماصرم-روستایی در 40 کیلومتری جنوب غرب شیراز- به نام «خاور قشنگ» است. نگارنده، نخست به شیوه ی میدانی، این روایت را ثبت کرده، سپس به بررسی تطبیقی آن با روایت شاهنامه ی فردوسی پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد راویان و نقالان کوشیده اند برای پذیرش این داستان در میان مردم منطقه، دست به بومی سازی بزنند. به دیگرسخن، این روایت جز در برخی خطوط داستان، کمتر شباهتی به روایت شاهنامه دارد و یکسره متفاوت شده است. بررسی این روایت نشان می دهد که نقالان افزون بر روایت شاهنامه، به عناصر بومی و باورهای عامیانه، روایت های مذهبی و نیز اسطوره های کهن توجه داشته اند. به طورکلی می توان گفت تفاوت های دو روایت در سه بخش قابل بررسی است: حوادث، شخصیت ها و مکان های رخدادها.
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی: خاور قشنگ، روایت نقالی، سروش غیبی، ضحاک، فریدون، گاو
 • حمید رضایی، سجاد نجفی بهزادی* صفحات 80-106

  مهارت های زندگی یکی از راهبردهای مهم و ضروری است که از طریق افزایش توانایی کودکان و نوجوانان، ظرفیت آنان را در جهت مقابله با چالش ها و کشمکش های زندگی ارتقا می دهد و آنان را در برابر مشکلات ایمن می سازد. ژانر ادبی رمان، قالب مناسبی برای انتقال مهارت ها و تقویت آن ها در کودکان و نوجوانان است. هدف این پژوهش بررسی مهارت های زندگی (همدلی، تصمیم گیری، حل مسیله، خودآگاهی، مهارت فردی و تفکرخلاق) در رمان های فرهاد حسن زاده و اریش کستنر (Erich Kastner) است. روش پژوهش به صورت تحلیل کمی و کیفی محتوای آثار است. نتایج پژوهش نشان داد که مهارت همدلی، نسبت به دیگر مهارت ها، کاربرد بیشتری در آثار حسن زاده و کستنر دارند. مهارت هایی نظیر، تفکر انتقادی، تفکر خلاق و مهارت حل مسیله بسامد کمتری داشته اند. نکته ی دیگر اینکه مهارت های زندگی در آثار فرهاد حسن زاده در مقایسه با اریش کستنر، بسامد بیشتری دارند.

  کلیدواژگان: اریش کستنر، رمان، فرهاد حسن زاده، مهارت های زندگی
 • مصطفی رضایی دیل * صفحات 107-128

  یکی از مسایل تاثیرگذار در شکل گیری سبک یک اثر ادبی اهداف و کارکردهایی است که مولف برای اثر خود درنظردارد؛ برهمین اساس یک محتوای واحد، متناسب با اهداف و کارکردهای گوناگون، می تواند اساس تولید آثار ادبی کاملا گوناگونی از نظر سبکی شود. پژوهش حاضر کوشیده است با مبنا قراردادن این اصل، دو کتاب کودک را که طرح داستانی و تصویرپردازی یکسان دارند، بررسی کند و با روش کیفی و رویکردی توصیفی-تحلیلی نشان دهد چگونه اهداف و کارکردهای مختلف، دو سبک کاملا متفاوت را ایجاد کرده است. در این جستار داستان Ape Date</em> اثر نورا گیدوس با داستان «آقای مونی خانم جونی» اثر ناصر کشاورز از منظر سبک شناسی مقایسه شده است. بررسی سبکی این دو اثر نشان می دهد، هرچند این دو کتاب محتوای یکسانی دارند، اهداف متفاوت مولفان آن ها سبک های کاملا متفاوتی را شکل داده است. کتاب Ape Date</em> اثری ادبی-آموزشی است که می کوشد تلفظ صحیح بعضی صامت ها و مصوت ها را به نوآموزان زبان انگلیسی بیاموزد. پدیدآورندگان این اثر یک «کتاب تصویری داستانی آسان خوان» تالیف کرده اند که تعداد کلمه ها در آن بسیار معدود و متناسب با اهداف آموزشی، کتاب و جمله ها بسیار ساده و کوتاه هستند؛ اما کتاب «آقای مونی خانم جونی» یک «داستان مصور» است که می کوشد با روایتی منظوم همراه با بیان جزییات صحنه ها و کنش ها، کودک را به خود جذب کند و او را به شنیدن و خواندن چندباره و به ذهن سپاری داستان و بازگویی آن برانگیزد و از این طریق به «رشد ذهنی، تقویت حافظه و زبان آموزی» او یاری رساند. 

  کلیدواژگان: اهداف و کارکردها، کشاورز، گیدوس، ویژگی سبکی
 • ابراهیم ظاهری عبده وند* صفحات 129-159

  هدف این پژوهش، مقایسه ی قصه ی خیر و شر در هفت پیکر نظامی، با روایت بازنویسی شده ی آن در فرهنگ بختیاری از نظر روایتمندی است تا نشان داده شود با توجه به دیدگاه نیکولایوا درباره ی روایتمندی داستان های کودکان، روایت بازنویسی شده چه ویژگی هایی یافته و همچنین نوع نگرش به کودک و انتظارها از وی در فرهنگ بختیاری، چه تاثیری بر بازنویسی داشته است. براساس این، عناصر داستانی در این دو قصه مانند شروع، تعلیق، گره افکنی، پایان، شخصیت، زاویه ی دید، زمان و مکان بررسی شد. نتایج پژوهش، نشان می دهد بسیاری از عناصر داستان، تغییر داده شده است تا روایت بازنویسی شده، با فهم مخاطب کودک متناسب شود. همچنین نوع نگرش به کودکان در فرهنگ بختیاری، باعث تغییرهایی در قصه ی بازنویسی شده گردیده است. پذیرش از سوی خانواده و شیوه ی اعتماد به دیگران، ازجمله ارزش ها و هنجارهایی هستند که در فرهنگ بختیاری، کودکان باید بیاموزند و در قصه ی بازنویسی شده نیز بر آن ها تاکید شده است. نگرش منفی به خشونت، باعث شده است تا داستان پایان خوشی داشته باشد. نامناسب دانستن موضوع عشق برای کودکان، موجب شده تا این صحنه در قصه ی بازنویسی شده بسیار خلاصه روایت شود. اهمیت دادن به تجربه ی زیستی کودکان و اصل همذات پنداری، سبب شده است تا زمان و مکان داستان، به منطقه ی عشایری بختیاری تغییر داده و در سن و نقش شخصیت ها تغییرهایی ایجاد شود. با توجه به این مسیله که در فرهنگ بختیاری، کودکان باید در حل مشکلات زندگی نقش آفرین باشند، در روایت بختیاری، برخلاف نگرش جبرگرایانه در روایت نظامی، شخصیت ها نقش فعال تری یافته اند. 

  کلیدواژگان: بازنویسی، فرهنگ بختیاری، قصه خیر و شر، کودک، نظامی
 • مهسا مومن نسب*، محمدحسین کرمی صفحات 160-185

  در این پژوهش کوشش شده، تا با رهیافتی آماری و توصیفی-تحلیلی، چگونگی رویکرد به «شهر» در شعر نوجوان، بررسی شود. برای این منظور 15 تن از شاعران کودک و نوجوان گزینش شدند، سپس از میان آن دسته از مجموعه هایی که برای گروه های سنی «ج تا ه» سروده شده بودند، یک تا پنج مجموعه ی شعری برگزیده، انتخاب شد، تا با درنظرگرفتن سیر تاریخی اشعار، تناسب این مضمون برای نوجوانان و تحول آن تا سال1390 بررسی شود. نتایج نشان داد که شهرستیزی و طبیعت ستایی، نارضایتی از مهاجرت به شهر، فقر شهری و بمباران شهرها در جنگ تحمیلی، رایج ترین مضامین در پیوند با رویکرد به شهر در شعر نوجوان هستند که اغلب، شایستگی های لازم برای پذیرفته شدن از سوی مخاطب را ندارند؛ همچنین، در رویکرد به عناصر زندگی شهری معاصر، مانند نام شهرها و فناوری های جدید، فقط در شعر معدودی از شاعران تحول و نواندیشی صورت گرفته و در سایر آثار، در سطوح زبانی باقی مانده است.

  کلیدواژگان: زندگی شهری، شعر نوجوان، شهر و روستا، عناصر شهری
 • رویا یدالهی شاه راه، محمدجواد مهدوی*، مریم صالحی نیا، امیر امین یزدی صفحات 186-216

  در این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به این پرسش بودیم که آیا روان شناسی اگزیستانسیال (به روایت ارنستو اسپینلی) چارچوب مفهومی مناسبی برای فهم مسیله ی ادبیات نوجوان و پژوهش در این حوزه ارایه می دهد یا نه. بدین منظور، ابتدا مسیله ی ادبیات نوجوان را در چارچوب های نظری موجود تحلیل کردیم و دیدیم که همه ی آن ها درنهایت، مسیله ی ادبیات نوجوان را نمود نوعی دوراهی و تقابل میان خود و دیگری/جهان می دانند. پس از معرفی مختصر روان شناسی اگزیستانسیال نشان دادیم که می توان با تکیه بر اصل هم پیوستگی و مفاهیمی چون دیمونیک، انتخاب، آزادی و مسیولیت اصیل و غیراصیل، مسیله ی اصلی ادبیات نوجوان را صورت بندی کرد. در ادامه، الزامات خاص روش کاربرد این نظریه (کیفی، سوژه محور ومبتنی بر توصیف) و زمینه های مناسب نظریه پردازی و نقد در این حوزه را بر مبنای روان شناسی اگزیستانسیال پیشنهاد کردیم.

  کلیدواژگان: ارنستو اسپینلی، روان شناسی اگزیستانسیال، مسئله ی ادبیات نوجوان، نظریه ی ادبیات نوجوان
 • سحر یوسفی، محمد ایرانی*، خلیل بیگ زاده، امیرعباس عزیزی فر صفحات 217-242

  افسانه ها و قصه ها به عنوان شاخه ای از ادبیات عامه، پیوند خود را با تاریخ و دین حفظ کرده اند و بستری مناسب برای بازآفرینی شخصیت های تاریخی و دینی فراهم آورده اند. این نوشتار مجموعه ی چهار جلدی قصه های ایرانی را به شیوه ی توصیفی- تحلیلی مطالعه نموده و به بررسی شخصیت های تاریخی-دینی به کاررفته در این قصه ها پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که این شخصیت ها در سی ونه داستان از مجموعه ی قصه های ایرانی انجوی شیرازی، نمود یافته اند. اشخاص و اعلام تاریخی و دینی مد نظر ما به ترتیب بسامد عبارتند از: حضرت سلیمان(ع)، حضرت علی(ع)، شیطان، اسکندر، حضرت خضر(ع)، پیامبر اسلام(ص)، حضرت عباس(ع) و حضرت زکریا(ع). پیامبران، ایمه و اولیای خدا یکی از جلوه های بارز شخصیت های یاریگر قهرمانان قصه اند. اغلب، این شخصیت ها در تقابل نیروی خیر و شر ظاهر می شوند و در چالش هایی که ضدقهرمان برای قهرمان ایجاد کرده است، قهرمان را یاری می دهند. در این بین، حضرت سلیمان(ع) به سبب ارتباط با موجودهای فراواقعی و سورریال که پیوسته حضوری پررنگ در قصه ها دارند، و اشیای منسوب به او از پربسامدترین نیروهای یاریگر قهرمانان قصه ها هستند. داستان هایی نظیر شهادت حضرت زکریا(ع) یا شخصیت اسکندر در ماجراهایی نظیر طلب آب حیات مطابق با بینش و پسند عامه بازآفرینی شده اند.

  کلیدواژگان: شخصیتهای تاریخی، شخصیتهای دینی، ضدقهرمان، قصه های عامیانه ایرانی قهرمان
|
 • Farzaneh Aghapour * Pages 1-27

  This study investigates the indigenous aspects and elements of The Tumultuous Plain of Ali Akbar-Kermani-Nejad written in indigenous fantasy/ science-fiction genres as well as analysing Cultural identitive representations of ethnic minorities in this novel. Tumultuous Plain has focused on Baloch ethnicity from various dimensions. The combination of fantasy and science-fiction leads the audiences to the culture of Baloch people and their lifestyle. This novel as a counter-story is of an extra importance for rising rarely heard voice and engaging desert environment with ethnic identity elements which are derived from the interaction between man and indigenous nature. Tumultuous Plain has played an effective role in forming the sense of positive ethnic identity. The novel reflects ethnic traditions in a wide range and the adolescent protagonist regarding to those traditions starts a difficult voyage. He can challenge the limitations of his culture and reform the traditions through a dialogue with his culture. Balochi dresses, the animals of dessert which are in touch with people, beliefs and ethnic customs, the transit of drug and dominance of castes inside the ethnicity make the Baloch culture recognizable along with religious and mythological capacities of this ethnicity. The ambivalent genre of this novel (indigenous fantasy, science-fiction and magic realism) in a harmonic interaction with ecosystem redefines the ethnic identity.

  Keywords: Indigenous Literature, ethnic identity, science-fiction, fantastic YA novel, Ali Akbar-Kermani-Nejad, Tumultuous Plain
 • Pages 28-53

  The presence of myth at the center of events and affairs, human’s need to connect with holy endless time and place and the media role of myth for human’s connection to cosmological end and totality results in reproduction, reconstruction, and recreation of thought, vision and mythological motifs. washed away and all heterogeneous and contradictory and all distinctions and conflicts in some way are distributed, articulated, and signified in mythical and holy space-place and time. The present article depending on two-sided/ dual vision deals with analysis and articulation of terms, phenomena, and mythical motifs in Fariba Dindar’s “Dear Squirrelfish” novel. This contradictory and dual living is rooted in Nina’s thought, main character of the story. Nina recognizes and calls herself a ‘squirrelfish’. She has a dual living, like squirrel and fish. This idea moves on, interwoven and parallel, in all the terms and phenomena’s of the story. She is a teenager girl who is involved with difficulties of puberty. The simultaneous experience of childhood world and entering adulthood world, the experience of ritual death/ the process of rites of passage and reborn, and the continuity of meaning of one’s own life with father’s death and all this dualities goes on in all layers of two linear times (calendar and real) and circular time (mythical and endless) and Nina’s tangible living place and her mandala-like space. This research indicates that how Nina by sheltering in her holy place (a lake and a tree called Cherney) and connecting to magical time and eternal present, in the process of letter-writing to an unknown person called Mr. Fish passes her inner conflicts, contradictions, and involvements and in reaching individuality and unity, reaches physical maturity also by accepting father’s death finds serenity and spiritual and social maturity

  Keywords: Mythical Thought, Dual Vision, Rites of Passage, Teenager Novel, Dear Squirrelfish
 • Azim Jabare Naserou * Pages 54-79
  A Comparative Study of Fereydoon’s Tale as Narrated by the Masarms Abstract: Fereydoon is the fifth famous Kiani king whose stories are included in most part of ferdowsi’s Shahnameh. In Shahnameh, the number of people whose lives to be fully attended to is very limited. One of these personalities is Fereydoon. The adventures of Fereydoon have extensively pervaded into ordinary people’s lives. One of such narrations is one narrated by one of the narrators of Masarm village named “the beautiful orient”, located in Shiraz’s south west at a distance of forty kilometers. The author, first, with a field method, has registered the narration and, then, has attended to its comparative analysis with Ferdowsi’s Shahnameh narration. The findings of the study show that the narrators have attempted to domesticate the story for accepting the story amongst the people. In other words, this story bears little resemblance to that of Shahnameh’s narrations except very few lines made completely different. The investigation of this story shows that the narrators, in addition to Shahnameh’s narration, have paid meticulous attention to local elements and folk beliefs, religious narrations and old myths. In general, it can be said that the differences of the two narrations can be investigated in three sections: events, personalities and the places of such events.
  Keywords: narration, oracle, Zahhak, Fereydun
 • Mostafa Rezaei Dill* Pages 107-128

  Abstract One of the influential issues in the formation of the style of a literary work is the goals and functions that the author intends for his work; accordingly, a single content in accordance with various goals and functions can be the basis for the production of a very diverse literary works. The present research according to this principle has tried to study two children's books that have the same story design and pictures, and to demonstrate in a qualitative way and descriptive-analytical approach how different goals and functions created two completely different styles. In this essay, the story of "Ape Date" by Nora Gados is compared with Naser Kheshavarz's "Mr. Mouni Ms. Jouni Stylistically perspective. The Stylistic study of these two works shows that although these two books have the same content, different goals of their authors have shaped quite different styles. The book "Ape Date" is a literary-educational work that attempts to teach some English beginner readers the correct pronunciation of some voices and vowels. The creators of this work have written a "Easy-to-read picture story book" that has a very limited number of words with the educational goals and very simple and short sentences, but the book "Mr. Mouni Mrs. Jouni" is a "Illustrated Story" that tries to bring the child into a poetic narrative, with details of scenes and actions,and to raise and hear him and to read and write several times, and narrates the story. This helped her "develop mental, memory and language learning.

  Keywords: goals, functions, Gados, Keshavarz, Stylistic. characteristics
 • Ebrahim Zaheri Abdevand * Pages 129-159

  The purpose of this research is to compare the story of good and evil in the military seventh with the narration of its rewriting in Bakhtiari culture, to show that the type of attitude towards the child and his expectations in this culture had an effect on the rewrite. Accordingly, the narrative elements in these two stories, such as start, suspension, knitting, ending, personality, angle of view, time and place were investigated. The results of the research show that, according to Bakhtiari culture and attitude towards children, changes It was created in rehearsal tale. Family acceptance and trust in others, including values ​​and hurricanes that have to be learned in the Bakhtiari culture, children, and emphasized in the rewritten story. The negative attitude to violence has made the story a happy ending. Inappropriate knowledge of the theme of love for children has led to a very brief account of this scene in the rewritten story. The importance of the children's biological experience and the principle of conceptualization has changed the time and place of the story into the Bakhtiari nomadic zone, and changes have been made in the age and role of the characters, or the attention given to the issue that, in the Bakhtiari culture, children should In solving life problems, characters play an active role in Bakhtiari's narrative, contrary to the deterministic attitude in military narrative.

  Keywords: Rewriting, good, evil, Bakhtiari culture, child, military
 • Mahsa Momennasab *, Mohammadhossein Karami Pages 160-185

  in this study, we tried to examine how to approach the city in adolescent poetry with a statistical and descriptive approach, for this purpose, 15 of the children and teenagers were selected and then selected from the series of categories that were written for the age group of G to h, to examine the historical course of poems, fitness for teenagers and its evolution by 1390. the results showed that Conflict with the city and Interest in nature, dissatisfaction with migration to city, urban poverty and bombing cities in the imposed war are the most common themes to be accepted by the addressee; also, in the approach to contemporary urban life elements, such as the names of cities and modern technology, only a few poets have changed and remained in other works.between most of the works that have been addressed to the environment or urban elements, attention to the destruction of old homes and buildings, urban poverty and urban poverty, and attention to children in cities, have the ability to appeal to the audience more readily.

  Keywords: urban life, teen poetry, city, village, urban elements
 • Roya Yadolahi Shahrah, Mohamad Javad Mahdavi *, Maryam Salehi Niya, Amir Amin Yazdi Pages 186-216

  In this research, we sought to answer the question of whether existential psychology (as presented by Bo Jacobson and Ernesto Spinelli) provides a conceptual framework for understanding the main problem of young adult literature and research in this field. To this end, we first analyzed the problem of young adult literature in the existing theoretical frameworks and found that all of them ultimately have considered this problem as a kind of dichotomy between self and the other/the world. After a brief introduction of existential psychology (from the perspective of Ernesto Spinelli and Bo Jacobson), we have shown that one can rely on the inter-relatedness principle and two basic life dilemmas, love/aloneness and the free choice /the Obligations of your life reality, as well as concepts such as daimonic, choice, freedom, responsibility in authentic or inauthentic ways to formulate the main problem of young adult literature. We propose, then, specific requirements for the method to apply this theory in literary criticism or theorizing (being qualitative, subject-oriented, and based on description), and appropriate areas for theorizing and literary criticism in this field, based on existential psychology.

  Keywords: Existential Psychology, Bo Jacobsen, Ernesto Spinelli, The Theory of Young Adult Literature, The Problem of Young Adult Literature
 • Sahar Yusefi, Mohammad Irani *, Khalil Baygzade, Amir Abbas Azizifar Pages 217-242

  Myths and stories have kept their link with history and religion as a branch of popular literature and have provided an appropriate field for recreation of historical and religious figures. This essay has studied the four-volume collection of Iranian stories utilizing a descriptive-analytical approach and examined the historical-religious characters appearing in these stories. The results of the research show that these characters have appeared in the thirty nine stories from the collection of Iranian stories by Enjavi Shirazi - as the statistical population of this research. The historical and religious characters and celebrities studies are as follows in order of frequency: Solomon, Imam Ali, Iblis(Devil), Alexander, Khidr, Prophet Muhammad, Abbas and Zakaria. The Prophets, the Imams and Awlia - o - Allah (lovers and supporters of the Lord) are the most remarkable characters supporting the heroes of the story. Often, these characters appear in opposition to the two forces of "the good and the evil", and they help the hero in the challenges that the anti-hero has created for him. Among these, Solomon because of the relationship between him and the supernatural and surreal creatures who constantly have a rich presence in the stories, and objects associated with him, they are the most abundant forces supporting the heroes of the stories. Stories such as Zechariah's testimony or Alexander's personality in adventures like seeking life water have been recreated in accordance with popular beliefs.

  Keywords: historical characters, religious figures, Hero, anti-hero, Iranian folktales