فهرست مطالب

تاریخ و تمدن اسلامی - پیاپی 31 (بهار و تابستان 1399)

مجله تاریخ و تمدن اسلامی
پیاپی 31 (بهار و تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/07/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • وحید باصری * صفحات 3-26

  صدقه بر محمد (ص) و خاندان او روا نیست. این سخن منسوب به پیامبر (ص) است. دستور پرداخت صدقات یا همان زکات در سال نهم هجری صادر شد و پیامبر (ص) ماموران خود را برای دریافت آن به سوی اعراب تازه مسلمان اعزام و هم زمان صدقه را هم بر بنی هاشم ممنوع کرد. این گزارش که وثاقت تاریخی دارد، در فقه و کلام مسلمانان بازتابی گسترده و درازدامن یافته و تا امروز ادامه پیدا کرده است. درباره صدور این ممنوعیت سه علت عرضه شده است: فضیلت بنی هاشم، بی نیازی آنان از صدقات به سبب دریافت خمس، و ناپاکی اموال صدقه. اما یکایک این نظرات با ابهاماتی روبه رویند و با سیره پیامبر (ص) نیز سازگاری ندارند. نویسنده این مقاله با شیوه تبیین تاریخی، ممنوعیت صدقات بر بنی هاشم را واکاوی کرده و به این نتیجه رسیده که مولفه های تاریخی و فرهنگی زیست جهان اعراب در عصر نزول، از جمله ناخوشایندی و کراهتی که نسبت به پرداخت صدقات و زکات داشتند، علت صدور چنین ممنوعیتی از جانب رسول خدا بوده است.

  کلیدواژگان: بنی هاشم، صدقات و زکات، عصر نزول، قبایل نومسلمان، گفتمان قبیله
 • مجتبی سلطانی احمدی، سارا خاتمی*، مصطفی گوهری فخرآباد صفحات 27-52

  زندگانی حضرت خدیجه در منابع کهن تاریخی با اختلافاتی گزارش شده است که گاه عرصه را برای عرضه ادعاهایی نادرست درباره وی گشوده است. یکی از منابعی که حاوی شرح حال تقریبا مفصل خدیجه است، الطبقات الکبری تالیف محمدبن سعد بصری (د 230ه) است. پژوهش حاضر با بررسی موردی زندگانی خدیجه در این کتاب، به تبیین تفاوت های گزارش های مورخان متقدم و بررسی مواضع ابن سعد نسبت به این موضوع پرداخته است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که گزارش ابن سعد درمورد برخی موضوعات مانند سن خدیجه، نحوه ازدواج او با رسول خدا صحیح به نظر می رسد. در مقابل، روایت های او دایر بر تردید داشتن پیامبر هنگام نزول اولین وحی یا اهمیت ازدواج با عایشه، قابل خدشه است. ابن سعد از ذکر برخی از فضایل خدیجه خودداری کرده است تا راه را برای نشاندن عایشه در صدر همسران رسول اکرم بگشاید.

  کلیدواژگان: تاریخ صدر اسلام، زندگانی خدیجه، الطبقات الکبری، همسران پیامبر
 • محمد احمدی منش * صفحات 53-78

  مشروعیت تبارشناختی، یعنی خویشاوندی با رسول خدا حضرت محمد (ص)، یکی از پایه های نظریه امامت شیعی در کنار نص و فضیلت های شخصی است و ازآن جاکه اهمیت مفهوم خویشاوندی برای عموم مسلمانان قابل درک و پذیرش بود، جایگاه مهمی در بحث ها و مجادله های سیاسی و فرقه ای پیرامون امامت پیدا کرد. مساله مقاله حاضر به طور کلی عبارت از این است که از چشم انداز فرهنگ خویشاوندی و نظام حقوقی پیشااسلامی عرب ها، جانشینی علی (ع) پس از پیامبر چگونه سنجیده می شد و دیدگاه علویان و شیعیان درباره انتقال رهبری امت از پیامبر به علی (ع) و سپس فرزندان او و فاطمه (س) با چه دشواره هایی روبه رو بود؟ به سخن دیگر آیا مطابق معیارهای عرف پیشااسلامی، علی (ع) و فرزندان او از دختر پیامبر میراث بران طبیعی جایگاه پیامبر به شمار می آمدند یا نه؟ بررسی این مساله پیش از هر چیز در گرو شناخت روابط و اصطلاح های خویشاوندی در فرهنگ اعراب و هم چنین شناسایی موقعیت علی (ع)، فاطمه (س) و سپس حسن بن علی (ع) و حسین بن علی (ع) در شبکه مناسبات تبارشناختی و سرانجام واکاوی دشواره های مربوط به آن است، کاری که همراه با توضیح دو گزارش تاریخی مربوط به سده دوم هجری انجام خواهیم داد.

  کلیدواژگان: آل محمد، امامت، اهل بیت، تشیع، جانشینی پیامبر، خویشاوندی، ذریه، عترت، عصبه، مشروعیت تبارشناختی
 • بشیر سراجی*، محمد باغستانی کوزه گر صفحات 79-108

  بنی امیه به عنوان دودمانی حکومتگر، تاثیرات فراوانی بر تاریخ شرق و غرب جهان اسلام گذاشتند. به رغم وجود منابع فراوان درباره زندگی مشاهیر این خاندان، نسب آن ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مساله اصلی این است که گزارش های مرتبط با اصالت انتساب یا عدم اصالت انتساب آن ها به قریش تا چه اندازه ای دارای اعتبارند. بااین که قدرتمندی و نفوذ امویان مانع بزرگی برای ذکر مطالبی برخلاف نسب مشهور آن ها در منابع نخستین تاریخ اسلام بوده، برخی عالمان و مورخان شیعه مدعی اند که دلایل و مصادر معتبری برای نپذیرفتن این انتساب دارند. بااین همه آراء موافقان نسبت آن ها با قریش، در بینش تاریخی از مقبولیت بیش تری برخوردار است. در این پژوهش، ضمن نقل دلایل موافقان و مخالفان این انتساب، به بررسی و تحلیل استدلال های آن ها با روش توصیفی تبیینی اهتمام گردیده و با توجه به کافی نبودن دلایل مخالفان، امکان اثبات عدم اصالت انتساب ضعیف شمرده شده، اما وجود ابهامات فراوان در گزارش های مشهور، تردیدها را درباره این انتساب افزایش داده است.

  کلیدواژگان: امیه، انساب، قریش، نسب بنی امیه، امویان
 • محمد آزغ*، فریدون اللهیاری، علی اکبر کجباف صفحات 109-140

  جنبش های اجتماعی از مباحث اساسی در نظریه های انقلاب اند که به واسطه همین اهمیت، نظریه های مختلف کوشیده اند آن ها را توضیح دهند. یکی از مهم ترین این نظریه ها، نظریه محرومیت نسبی است. قیام سیاه جامگان به دنبال جلب حمایت گروه های فرودست و با تمسک به آن در برخی شعارهای خود، سطح انتظارات ارزشی طبقات اجتماعی را بالا برد. این درحالی بود که با برآمدن عباسیان، سطح توانایی ارزشی مردم تغییر چندانی پیدا نکرد و دچار سرخوردگی و محرومیت نسبی شدند. این وضع منجر به شورش هایی برضد خلافت عباسیان شد که شورش بابک خرمدین بادوام ترین آن ها بوده است. مسئله این مقاله تبیین شکل گیری و دوام این شورش است. مقاله حاضر می کوشد با بهره گیری از روش تحلیل تاریخی و جامعه شناسی در پرتو نظریه محرومیت نسبی، به بررسی شکل گیری و علل این جنبش بپردازد. دستاورد مقاله نشان می دهد خلفا و کارگزاران بنی عباس ازطریق به چالش کشیدن ارزش های اقتصادی، دینی و مشارکتی موجب محرومیت نسبی شدند که منجر به افزایش میزان مشارکت طبقات اجتماعی و افزایش حجم جنبش بابک خرمدین شد.

  کلیدواژگان: ایران قرون نخستین اسلامی، بابک خرمدین، خلافت عباسی، طبقات اجتماعی، محرومیت نسبی
 • فاطمه رضایی، یونس فرهمند*، موسی اکرمی، قنبرعلی رودگر صفحات 141-174

  ابن صفار (حدود 370- 426ه) منجم و ریاضی دان مسلمان اندلسی (اسپانیایی)  آثار چندی در علم نجوم تالیف کرده است. مشهورترین اثر او کتاب العمل بالاسطرلاب و ذکر آلاته واجزایه است که در این پژوهش معرفی، بررسی و برخی نوآوری های آن عرضه خواهد شد. هم چنین ساعتی آفتابی به نام «بلاطه» از این منجم برجای مانده که قدیم ترین ساعت آفتابی در اندلس است. توجه این نجوم دان اندلسی به زیج خوارزمی (د 235ه) که خود متاثر از زیج سندهند بودهو نیز جغرافیای بطلمیوس نشان از اتکا و اعتنای او به علوم ایرانی، هندی و یونانی دارد. توجه به این نکات البته به معنای نادیدن تاثیرپذیری او از استادش، ابوالقاسم مسلمه بن احمدمجریطی (د 398ه) نیست. افزون بر این ها، تعیین قبله قرطبه با مقدار 30 درجه جنوب شرقی و یافتن مسافت و جهت تا مکه در این اثر حاکی از اهتمام او به موضوع قبله یابی است. نویسندگان نوشتار پیش رو با تمرکز بر کتاب العمل بالاسطرلاب و نیز ساعت آفتابی «بلاطه» به بحث درباره نقش ابن صفار در نجوم پرداخته و به مبحث قبله یابی و تعیین وقت نیم روز در اندلس هم اشاراتی کرده اند.

  کلیدواژگان: ابن صفار، اسطرلاب، ساعت آفتابی بلاطه، قبله یابی، منجمان اندلس
 • نگار ذیلابی*، زهرا محشری صفحات 175-204
  در متون جغرافیایی سده های میانه داده های متنوع و تفسیرهای گوناگونی از موضوع شگفتی ها ارایه شده است که بیش از آن که گزارشی عینی و حاکی از حاق واقع باشد، نشان دهنده ذهنیت های رایج در سیاق اجتماعی و فرهنگی معاصر ماتنان است. در این پژوهش پرسش اصلی این است که جغرافی نگاران مسلمان از سده سوم تا هفتم چه ذهنیاتی درباره اهرام و محوطه پیرامون آن ازجمله مجسمه ابوالهول داشته اند؟ آیا نمونه هایی از بررسی علمی یا کاوش انسان شناسانه در میان نظرات آ ن ها دیده می شود یا این که آراء این دانشوران مسلمان بازتابی از روایات عامیانه و افواهیات رایج در میان توده مردم بوده است؟ روش عام در این پژوهش الگوی تحلیل محتواست که نخست به شیوه توصیفی، داده های مهم ترین منابع جغرافیایی درباره موضوع استقصا شده، سپس با رویکرد تاریخ ذهنیت، این داده ها بررسی و پردازش و تحلیل شده است. بر اساس این پژوهش، ذهنیات رایج در میان عامه مردم از جمله تلقی های جادومحور از تصاویر و تماثیل در تفسیر این سازه ها بر دیگر تفاسیر غلبه داشته است.
  کلیدواژگان: ابوالهول، اهرام، تاریخ ذهنیت، جغرافی نگاران مسلمان، متون جغرافیایی سده های میانه
 • احمدرضا متولی * صفحات 205-220

  در این مقاله روابط بازرگانی میان مصر و ونیز در دوره ممالیک برجی (784-923ه) و فراز و فرودهای آن بررسی شده است. رشد یا رکود روابط تجاری مصر با ونیز در این  دوره هم متاثر از عوامل داخلی بود و هم ریشه های خارجی داشت. در آغاز و میانه دوره ممالیک برجی دو عامل خارجی یعنی هجوم تیمور لنگ به شام و سقوط قسطنطنیه به دست عثمانیان موجب ناامنی راه های زمینی و سبب رونق راه تجاری دریای سرخ و در نتیجه افزایش مبادلات بازرگانی میان مصر و ونیز شد. در برهه هایی اما دخالت مستقیم سلاطین و امیران برجی در تجارت و احتکار کالاها و انحصار در مبادلات، تقلب و غش دو طرف در دادوستد کالاها و هجوم دزدان دریایی به کشتی های تجاری از عوامل اختلال و رکورد بازرگانی میان مصریان و ونیزیان بود. مهم ترین عامل در رکود و کاهش روابط تجاری میان مصر و ونیز، کشف راه دریایی جدید میان اروپا و آسیا توسط پرتغالی ها بود که تجارت پرسود انتقال ادویه و کالاهای آسیایی را نصیب آن ها کرد و مصر و ونیز را از درآمدهای هنگفت حاصل از این تجارت عبوری محروم ساخت.

  کلیدواژگان: تاریخ تجاری مصر، ممالیک برجی، ونیز، تاریخ روابط بازرگانی
 • علی پرمو*، حجت فلاح توتکار، اسماعیل چنگیزی، محمدحسین فرجیهای قزوینی صفحات 221-247

  نخبگان فرهنگی آسیای مرکزی در اواخر قرن نوزدهم میلادی تحت تاثیر جریان های نوگرایی روسیه، غرب و جهان اسلام، پی به انحطاط فرهنگی و سیاسی خود برده و جنبش اصلاح طلبانه «معارف پروری» به رهبری احمد مخدوم دانش به راه انداخته، خواستار اصلاح نظام آموزش سنتی، زبان و ادبیات شدند. درنهایت با شکل گیری جنبش «جدیدیه» در تاتارستان روسیه، نوگرایان آسیای مرکزی در این جنبش جذب شدند. حرکت جدیدیه، خواستار اصلاح نظام آموزشی و استفاده از «اصول صوتیه» به جای «اصول حرفیه» که در مکاتب و مدارس سنتی حاکم بود، شد. این جریان از دیگر سو خواستار ورود علوم دنیوی و دانش های روز به مدارس آسیای مرکزی شد. یافته های پژوهش های معاصر نشان می دهد، جریان نوگرایی در منطقه آسیای مرکزی در واکنش به جریان روسی سازی و پاسخ گو نبودن نظام آموزش سنتی به نیازهای زمانه شکل گرفت. نگارندگان در این پژوهش بر آن اند به این پرسش پاسخ دهند که اهداف، فعالیت ها و دستاورد نوگرایی در آسیای مرکزی چه بوده است.

  کلیدواژگان: اصلاحات آموزشی، جدیدیه، مدارس در آسیای مرکزی، معارف پروری
 • رضا صدیقی پاشاکی، حسین آبادیان*، باقرعلی عادلفر، ذکرالله محمدی صفحات 249-272

  در این مقاله برخی از دیدگاه های آواتیس میکاییلیان (سلطانزاده) یکی از چهره های نام دار چپ کمونیستی درباره تحولات سیاسی-اجتماعی ایران معاصر بررسی شده است. اندیشه های او در جهت گیری و راهبردهای حزب کمونیست ایران از آغاز شکل گیری تا مدت ها پس از کنگره دوم نقش عمده ای داشته است. مهم ترین مساله از نظر سلطانزاده انکشاف اقتصادی در ایران است. او اتحاد سه گانه امپریالیسم، دربار و فیودالیسم را مانع روند طبیعی رشد در ایران قلم داد می کرد. پرسش اصلی در این پژوهش است که چه تمایزی میان دیدگاه سلطانزاده با دیگر کنشگران چپ و آکادمیسین های شوروی درباره سیر تحولات سیاسی- اجتماعی در ایران معاصر وجود داشت؟ سلطانزاده کوشید با تکیه بر آموزه های مارکس، تاریخ ایران را برپایه واقعیت های داخلی و نیز جهانی تحلیل و تبیین نماید. بر این اساس نظرات او در مورد انکشاف اقتصادی ایران، استعمار، جنبش جنگل و قدرت گیری رضاشاه عدولی آشکار از نظریه پردازان حزب کمونیست شوروی بود که سیر تاریخ جوامع را خطی قلم داد می کردند.

  کلیدواژگان: آواتیس سلطانزاده، تاریخ نگاری چپ، جنبش جنگل، رضاشاه
 • مجتبی ذهابی * صفحات 273-288

  روحانیت شیعه و نحوه مواجهه اش با مساله قدرت به یکی از چالش های دوره صفویه مبدل شد. مباحث نظری درباره امامت و حکومت و حضور نهاد سلطنت به مثابه واقعیتی تاریخی- سیاسی، مسایل پیچیده ای را پدید آورد که تا مدتی ذهن عالمان شیعه را به خود متوجه ساخت. دوره دوم حکومت صفویه شاهد تکاپوهای بیشتری از جانب روحانیون شیعه برای کسب قدرت بود. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که تکاپوهای روحانیت شیعه در دوره دوم حاکمیت صفویان از منظر سفرنامه نویسان چگونه بوده است؟ این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که سیر فزونی یافتن قدرت روحانیت شیعه مساله ای قابل تامل برای این ناظران خارجی بوده و آنان تحلیل هایی عرضه کرده اند که در منابع دیگر تاریخی این دوره پنهان مانده است.

  کلیدواژگان: روحانیت و سلطنت، روحانیت و قدرت، سفرنامه های خارجی عصر صفوی، صفویه
 • هلیا منشاری، فهیمه مخبردزفولی* صفحات 289-303
  با رسمی شدن مذهب شیعه اثناعشری و حضور علمای شیعه در دربار صفوی، عرصه قدرت نمایی بر صوفیان تنگ شد. تلاش شاهان صفوی برای رهیدن از سلطه قزلباشان، که از اوایل صفویه شروع شده بود، در دوره دوم حکومتشان فزونی گرفت و با جریان ضد صوفیه علمای شیعه همراه شد. ظهور نوعی تصوف بازاری که گاه با اباحه گری همراه می شد، مخالفت علمای شیعه را بیش از پیش برمی انگیخت و گاه رقابت هایی بین علما ایجاد می کرد. این عوامل سبب پیدایش ادبیات ردیه نویسی در این دوره شد. برخی از این آثار رساله هایی بود مانند تحفهالاخیار ملا محمدطاهر قمی که به نقد عقاید و آداب و رسوم صوفیان اختصاص داشت و دسته ای دیگر کتاب هایی با محتوای مذهبی، شامل آیات و روایاتی برای شیعیان بود که در فصل یا فصولی به رد صوفیه و انکار عقاید آنان پرداخته می شد. عین الحیوه (عین الحیات) از علامه مجلسی در زمره این آثاربود. پژوهش حاضر با هدف تبیین فضای فرهنگی دوره صفویه به نقد و بررسی آراء ضدتصوف این دو عالم مشهور دوره صفوی می پردازد.
  کلیدواژگان: تصوف، ردیه نویسی، صفویه، علامه مجلسی، ملا محمدطاهر قمی
|
 • Vahid Baseri* Pages 3-26

  Almsgiving to Muhammad and his family is not permissible”. The order to pay alms zakat was issued in the Ninth year AH and The Prophet sent his agents to the “newly converted” Arabs to receive zakat and at the same time forbade almsgiving to the Bani-Hashim.  This report, with a historical credibility, has had a wide and long reflection in the jurisprudence and theology of Muslims so far.  There are three reasons given for issuing this prohibition: firstly, for the virtue of Bani-Hashem, then due to receiving khoms by Bani Hashim and finally because of the impurity of alms. But all those views are ambiguous and not compatible with The Prophet syrah. This paper shows that why The Prophet issued such an order. It seems that some cultural and historical factors such as the unpleasant and reluctancy of paying alms was the reason for the issuance of such a ban by The Prophet.

  Keywords: Age of Revelation, Zakat, Bani-Hashim, Neo-Muslim tribes, tribal discourse
 • Mojtaba Soltani Ahmadi, Sarah Khatami *, Mostafa Gohari Fakhrabad Pages 27-52

  The life of Hazrat Khadijeh in early sources that have been reported with historical differences has led to the formation of false claims about her. One of the sources that contains a detailed biography of Khadīdjah is Al-Ṭabaḳāt al-Kubrā by Muḥammad b. Saʿd Baṣrī (d.230AH). The present study, by examining the case of Khadijeh's life in this book, explains the differences between the reports of earlier historians and compare with Ibn Sa'd's points of view. The findings of this study indicate that Ibn Saʿd's report on some issues such as Khadīdjah's age and how she got married with The Prophet seems to be correct. In contrary, his narrations about the Prophet's skepticism at the time of the first revelation and the importance of marrying ʿĀyisha are distorted. It seems that Ibn Saʿd tries to ignore some of Khadīdjah's virtues to pave the way for placing ʿĀyisha at the head of the wives of the Holy Prophet

  Keywords: Early History of Islam, Life of Khadīdjah, Al-Ṭabaḳāt al-Kubrā, Wives of the Prophet (PBUH)
 • Mohammad Ahmadimanesh* Pages 53-78

  The Umayyads, as a ruling dynasty had a great impact on the history of the East and West of the Islamic world. Despite the existence of many sources about the lives of the famous people of this family, their lineage has received less attention. The main question is about the validity of the reports related to the authenticity or non-authenticity of their attribution to the Quraysh. Although the power and influence of the Umayyads was a great obstacle to mentioning things contrary to their well-known lineage in the sources of the first history of Islam, some Shiite scholars and historians claim that they have valid reasons and sources for rejecting this attribution. Nevertheless, the views of those in favor of their relationship with the Quraysh are more widely accepted in historical perspective. In this study, while quoting the reasons for and against this attribution, their arguments have been examined and analyzed by descriptive-explanatory method.

  Keywords: Umayyads, lineage of Bani-Umayyah, Quraysh, Opponents, supporters
 • Bashir Seraji *, Mohammad Baghestani Kozegar Pages 79-108

  The Umayyads, as a ruling dynasty had a great impact on the history of the East and West of the Islamic world. Despite the existence of many sources about the lives of the famous people of this family, their lineage has received less attention. The main question is about the validity of the reports related to the authenticity or non-authenticity of their attribution to the Quraysh. Although the power and influence of the Umayyads was a great obstacle to mentioning things contrary to their well-known lineage in the sources of the first history of Islam, some Shiite scholars and historians claim that they have valid reasons and sources for rejecting this attribution. Nevertheless, the views of those in favor of their relationship with the Quraysh are more widely accepted in historical perspective. In this study, while quoting the reasons for and against this attribution, their arguments have been examined and analyzed by descriptive-explanatory method.

  Keywords: Umayyads, lineage of Bani-Umayyah, Quraysh, Opponents, supporters
 • Mohammad Azagh *, Fereidoun Allahyari, Ali Akbar Kajbaf Pages 109-140

  Social movement is a fundamental argument in theories of revolution, and because of this importance, various theories have sought to explain it. One of the most important theories is the theory of relative deprivation. The Siahjamgan uprising sought the support of lower-income groups and relied on them in some of their slogans to raise the level of the value expectations of those social classes, while with the rise of the Abbasids to the caliphate, the level of value ability of the people did not change much. They suffered from frustration and relative deprivation. This situation led to revolt against the Abbasid caliphate, of which Babak Khorramdin's revolt was the most lasting one. The present article tries to investigate the formation and causes of this movement by using the method of historical analysis and sociology in the light of the theory of relative deprivation. The achievement of the article shows that the caliphs and agents of Bani Abbas challenged economic, religious and participatory values and caused relative deprivation, which led to an increase in the participation of social classes to Babak Khorramdin movement.

  Keywords: Abbasid Caliphate, Relative Deprivation, Social classes, Babak Khorramdin, Robert Geer
 • Fatemeh Rezaei, Yonos Farahmand *, Musa Akrami, Qanbarali Roudgar Pages 141-174

  Ibn Saffār(370-426 AH), was an Andalusian Muslim astronomer and mathematician who authored several works on astronomy and also constructed the oldest-Sundial of Andalusia called Balāta To determine the time of prayer in noon and possibly afternoon. Since the Qibla is one of the sacred symbols of Islam, which has been at the center of Muslim attention for the centuries, finding the Qibla was especially important for this Muslim scholar. The question is how and in what way the qibla and the distance between Andalusia and Mecca have been obtained in the most famous work of Ibn Saffār, the Kitāb al-‘amal bi-l-asṭurlāb and also what were the characteristics of his “Balata” sundial?  To study this subject, it is necessary to know the mathematical methods in finding the Qibla as well as the sundials.The authors of the present paper  focus on Kitāb al-‘amal bi-l-asṭurlāb and also Balata sundial discuss about Ibn Saffar's role in the Andalusian astronomy and finding Qibla direction and determination of noon time there and based on the newly found chapters of her treatise, it has been concluded that he set the Cordoba qibla in the southeast direction and at an angle of 30 degrees to the rising sun during the winter solstice. The influence of this Astronomer from his master, “Maslama al‐Majrīṭī” (398 AH) and his attention to Kharazim's zīj, which was influenced by Zīj al-Sindhind and as well as Ptolemy's Geography indicates his reliance on Iranian, Indian and Greek sciences.

  Keywords: Astrolabe, Andalusian Astronomers, Balāta Sundial, Finding Qibla Direction, Ibn Saffār
 • Negar Zeilabi *, Zahra Mahshari Pages 175-204
  Geographical texts of the Muslim world in the medieval period presented the diverse data and readings of Wonders of the World. Rather than serving as objective accounts pertaining to the reality, the data are indicative of the mentalities of the authors’ contemporaneous societal and cultural discourses. The main question addressed here is what mentalities Muslim geographers- from the third/ninth to the seventh/thirteenth century- held about the Pyramids and thereabouts, including Sphinx of Giza. Can we find any instances of scientific investigation or anthropological exploration in their discourse? Are the ideas of those Muslim scholars reflecting the popular narratives and folktales among the commoners? Content analysis serves as the model of this study. First, the data contained in the most important geographical sources about the subject is descriptively explored. Then, history of mentalities is applied in order to inquire, process, and analyse the data. The findings suggest that the mentalities prevailing among the commoners, such as the magical characters to depictions and statues in these historical constructs, has the upper hand over other interpretations.
  Keywords: Sphinx of Giza, Pyramids, History of mentalities, Muslim geographers, Geographical texts of medieval period of Islam
 • Ahmadreza Motevalli* Pages 205-220

  The present paper focuses on the vicissitudes in commercial relations between Egypt and Venice in Borji Mamluk (784- 923 H.) that caused by internal and external factors. The most important forces were the attack of Timur to Syria and the fall of Constantinople by ottomans. Both factors resulted in the unsafety of all connecting roads and so the trading through Red Sea boomed and also the business between Egypt and Venice was improved. In contrary, sometime certain meddling of some kings and princes in trading and hoarding of goods as well as frauds and swooning which coincided with pirates’ attacks caused drastic falls in above mentioned relation between Venice and Egypt. In certain periods new discoveries by Portuguese in some routes between Europe and Asia brought them a profitable trade of spices and other Asian products which in turn caused tangible losses for Venice and Egypt.

  Keywords: Egypt trade history, Borji Mamluk Venice, commercial relations
 • Ali Parmou *, Hojjat Fallah Tootkar, Ismail Changizi Ardehaii, MohammadHoseyn Farajiha Qazvini Pages 221-247

  Central Asian cultural elites in the late nineteenth century, influenced by the modernization trends of Russia, the West, and the Islamic world, recognized their cultural backwardness and launched the reformist “Maarifparvari” movement led by Ahmad Makhdoom Danesh, calling for reform of the traditional education system, language, and literature. Eventually, with the formation of the Jadidism Movement in Tatarstan, the modernists of the region were attracted to the movement. The Jadidism movement called for reform of the education system and the use of “audio principles” instead of “professional principles” that prevailed in traditional schools and colleges. The movement, on the other hand, called for the introduction of secular science and modern science into Central Asian schools. Findings from preliminary research show that the trend of modernization in Central Asia was formed in response to the Russianization process and the non-responsiveness of the traditional education system to the needs of the time. In this study, the authors seek to answer the question of what the goals, activities, and achievements of modernity have been in Central Asia.

  Keywords: Educational Reform, Jadidism, Schools in Central Asia, Maarifparvari
 • Reza Sedighi Pashaki, Hossein Abadian *, BagherAli Adelfar, Zekrollah Mohammadi Pages 249-272

  The present article discusses the views of Avatis Mikaelian, known as Sultanzadeh, in relation to the developments of contemporary Iranian history. Sultanzadeh is one of the most famous figures of the communist left thinkers in Iran. His ideas played a major role in the strategy and orientation of the Communist Party of Iran from the beginning of its formation until long after the Second Congress. According to Sultanzadeh, the most important problem in Iran is the economic development. He considered the unity of triple factors as the obstacle to the natural process of growth: imperialism, court and feudalism. The method of this article is descriptive-analytical and the main question is what was the difference between Sultanzadeh's view and that of other communist left activists and Soviet academics on the historical process of contemporary Iran. Sultanzadeh tried to analyze and explain the history of Iran based on the internal and global realities of the country based on Marx's doctrines. Accordingly, his views on Iran's economic development, colonization, the jungle movement, and the rise to power of Reza Shah were obvious deviations from the Soviet Communist Party theorists who considered the process of societies to be linear.

  Keywords: left Historiography, Avatis Sultanzadeh, Jungle Movement, coupe 1299, Reza Shah
 • Mojtaba Zahabi* Pages 273-288

  The way  Shi'a ‘ulama  dealt with the issue of political power was one of the challenges of the Safavid period. The theoretical discussions of Shi'a clerics on Imamat and government, and the presence of the monarchy as a historical-political reality, created complex problems for Shi'a scholars. The second period of the Safavid rule saw more efforts by Shi'a clerics to gain power. The main question of this research is how the efforts of the Shi'i ulama in the second period of Safavid rule have been reflected in Safavid travelogues. This research seeks to show that the growing power of the Shi'a ulama has become a matter of concern for those foreign observers and ultimately provided an analysis of those developments that are hidden in other historical sources of the period

  Keywords: Shi’i ulama, Safavid, Political Power, Safavid travelogues
 • Helia Menshari, Fahimeh Mokhber Dezfouli * Pages 289-303
  With the recognition of the Twelver Shiite and the presence of Shi’i scholars in the Safavid court, the Sufis power was diminished. During the second period of Safavid reign, the attempt of the Safavid kings to break free of Qizilbash sovereignty, which began in the early Safavid period, became more and more and also accompanied by anti-Sufis movement of Shia scholars. The emergence of a kind of vulgarian Sufism provoked the opposition of Shi’i scholars even more and sometimes created a competition between them. Those factors led to the formation of a literature and writing of some books, which in one side were Shia jurists and on the other side Sufis. Some of those books were in the form of treatises criticizing Sufis beliefs and customs, such as Tuhfat-al-akhyar of Mullah Mohammad Tahir Qumi. And other books were generally religious included verses and narrations for Shia which in a chapter or chapters criticized Sufis’ beliefs. Among those books, we can mention ‘Ayn al-Hayat by Allamih Majlisi. The present study will explain the cultural atmosphere of the Safavid period by reviewing the anti-Sufism opinions of the two famous scholars.
  Keywords: Sufism, Anti-Sufism writing, Safavid, Allamih Majlisi, Mullah Mohammad Tahir Qumi