فهرست مطالب

مطالعات آموزش زبان فارسی - پیاپی 7 (پاییز و زمستان 1397)
 • پیاپی 7 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1399/07/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اعظم رستمی* صفحات 11-30

  مقاله حاضر به بررسی مروری پژوهش های انجام شده در حوزه خطاهای املایی، در زبان های فارسی و انگلیسی می پردازد. این مطالعه در پی پاسخ به این سوالات است که اولا چه عواملی سبب ایجاد خطاهای املایی در مطالعات مزبور شده اند. ثانیا مهمترین عامل ایجاد کننده خطا در این پژوهش ها چیست. در این راستا ابتدا به بررسی پژوهش های انجام شده در حوزه مشکلات املایی در زبان فارسی و انگلیسی پرداخته شد و سپس مطالعات مربوط به مساله عمق خط و تاثیر آن بر ایجاد خطاهای املایی در قالب جانشین سازی نویسه مورد بررسی قرارگرفت. یافته های حاصل از این تحقیق بیانگر این مطلب هستند که تحقیقات در این حوزه در زبان فارسی به دو دسته توصیف زبان شناختی خطاها و بررسی مشکلات خط فارسی در قالب خطاهای املایی تقسیم می شوند. این پژوهش ها در زبان انگلیسی به سمت بررسی مشکلات املایی در قالب مدل های ریاضی و کارهای آماری پیش رفته اند و در تحقیقات اخیر دامنه آن ها تا مطالعه تاثیرعمق خط و ارتباط تنگاتنگ آن نه تنها با مشکلات املایی، بلکه مسایل خواندن گسترش یافته است. در این ارتباط بیشترین خطاهای املایی گزارش شده از پژوهش های مختلف در سطح جانشین سازی نویسه و در ارتباط با عمق خط بوده اند.

  کلیدواژگان: عمق خط، مشکلات املایی، مشکلات خط، جانشین سازی نویسه، توصیف زبان شناختی
 • عاطفه خدایی لیقوان* صفحات 31-46

  ادبیات مهم ترین بخش فرهنگ کلاسیک و از مهم ترین عناصر ملی فرهنگ کشور است که همواره ابزاری برای انتقال فرهنگ و تمدن ایران بوده است. برای موفق شدن در امر آموزش زبان نیز، از این ابزار می توان به شکلی نظام مند استفاده کرد. در این تحقیق در ابتدا نگاهی کوتاه به دو شیوه اساسی آموزش زبان یعنی شیوه های ترکیبی و تحلیلی شده و روش های حاصل از این دو رویکرد معرفی شده است. تحقیقات نشان می دهد استفاده از زبان شناسی نظام مند نقش گرا که دیدگاهی معنا محور است و علاوه بر زبان به تعاملات فرهنگی نیز اهمیت می دهد، روشی مناسب برای آموزش زبان است. در ادامه فواید استفاده از متن ادبی در آموزش زبان و موانع موجود در این راه بررسی شده است. این مطالعه مزایای استفاده از ادبیات در آموزش زبان را مورد بررسی قرار داده و دریافته است که ادبیات در آموزش زبان فرصت مناسبی برای آگاهی زبانی است. از دیگر فواید استفاده از متون ادبی می توان به استفاده بهتر از واژگان و افزایش سرعت خواندن، تاثیرگذاری بر تعامل زبان آموزان و متن و افزایش میزان صحبت زبان آموزان به دلیل ارزش بینارشته ای ادبیات اشاره کرد. نتیجه این که گنجاندن ادبیات در آموزش زبان یک مزیت در یادگیری است؛ زیرا باعث پیشرفت صلاحیت زبان آموزان در تمام مهارت های زبانی می شود.

  کلیدواژگان: متون ادبی، یادگیری زبان، ادغام زبان، ادبیات
 • محمدحسین طالعی*، مجتبی ابراهیمی صفحات 47-60

  روش ارایه محتوا نقش مهمی را در موفقیت نظام آموزشی ایفا می کند. معمولا به دست آوردن نتیجه مطلوب در کمترین زمان و با بهینه ترین هزینه و با بهترین روش، سه شاخصه منطقی آموزشگاه های زبان برای آموزش زبان است. استفاده از روش های آموزشی پیشرفته در دنیا یکی از نکات مهمی است که هر روند آموزشی را می تواند در زمان و کیفیت سرعت ببخشد؛ البته لازمه این امر تدوین متون و محتواهای آموزشی متناسب با ساختار اجرایی این روش هاست. در این مقاله بر آنیم که روش آموزشی کتاب چهارم مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی جامعه المصطفی(ص) قم و تطبیق آن با روش های قدیمی و جدید را بررسی کنیم. بررسی ها نشان می دهد که محتوای روش تدریس این کتاب  از جهت اصول روشی، با شیوه های پیشرفته آموزشی که رویکردی ارتباطی دارند هم خوانی نداشته و بیشتر براساس اصول و فنون روش های قدیمی تر مانند دستور ترجمه نگاشته و تدریس می شود. در تدریس براساس این روش، درصدی از نتیجه به تقویت مهارت خواندن می انجامد و پیشرفت خاصی در مهارتهای سه گانه دیگر دیده نمی شود. البته تقویت در سه مهارت دیگر بیشتر به وسیله  حضور زبان آموز در محیط و همچنین تمرین روزانه در کلاس های شفاهی صورت می گیرد، ولی به هر حال این  جبران کاستی به وسیله محتوایی غیر از کتاب آموزشی صورت می پذیرد و نقص کتاب آموزشی را جبران نمی کند.

  کلیدواژگان: آموزش زبان، اصول و فنون، روش های ارتباطی، ارتباط
 • لیلا عباس زاده زیدی*، اسماعیل فرجی صفحات 61-80

  گاه زبان در کاربرد خود از کلمات و جملات به گونه ای استفاده می کند که از جهان واقعی اطراف گریز می زند. این امر تابع فرایندی است که «فراواقعیت زبانی» نامیده می شود. در زبان فارسی جملات، واژگان و کلماتی وجود دارد که در قالب اسم، فعل و قید، مدلول و ما به ازاء خارجی آن تنها در بافت فرهنگی زبان اول معنا می یابد. آموزش این امر برای غیر فارسی زبانان با دشواری هایی همراه است و این دشواری در تدریس واژگان و یا عباراتی که به کمک فرایند بزرگ نمایی (اغراق) یا کوچک نمایی (تخفیف) صورت می گیرد، محسوس تر می شود؛ زیرا امکان آموزش آن بدون توجه به زیرساخت های فرهنگی زبانی مبدا برای زبان آموز وجود ندارد. این مقاله به شیوه توصیفی- تحلیلی و به استناد داده های کتابخانه ای و بر مبنای پژوهش های نوین زبان شناختی به طرح مبانی نظری و راه کارهای آموزشی جهت آموزش این نوع جملات در برنامه های فارسی آموزی به غیرفارسی زبانان می پردازد. نتایج، مشخص می سازد که زبان آموز در همه سطوح می تواند با کمک فیلم، با بافت فرهنگی زبان مبدا به راحتی ارتباط برقرار نماید و با انتخاب فیلم مناسب به راحتی با بافت گفتاری- محاوره ای واژگان فراواقعی ارتباط برقرار کند و از نظر موقعیتی به کاربرد مناسب این واژه ها در شرایط مختلف و یا جنسیت و سنین متفاوت به خوبی پی ببرد

  کلیدواژگان: آموزش زبان، جملات شرطی غیر واقعی، خودکارسازی، فیلم
 • علی فاطمی منش*، رسول مرجانی صفحات 80-102

  نوشتن مهارتی تولیدی است که دشواری ها و چالش هایی جدی دارد. سوال مهم تحقیق این است که چگونه زبان آموزان می توانند مهارت نوشتن را از همان ابتدا فرا بگیرند؟ در برخی از آموزشگاه ها به نوشتن در سطوح پایه زبان آموزان توجه نکرده ، بلکه آنها را از نوشتن منع کرده اند و به مهارت های دیگر آموزشی پرداخته اند. چالش دیگر در مهارت نوشتن، آن است که طرحی از نوشتن در این سطوح ارایه نشده و هیچ فعالیت و مهارتی برای کسب مهارت نوشتن در سطح پایه در برنامه آموزشی نیست و گاهی تنها به دادن موضوع و درخواست یک انشا خاتمه می یابد و استاد، تنها نقش ارزیاب متن را ایفا می کند. یکی دیگر از چالش های نوشتن، نبودن متون متناسب با سطح پایه (از ساده به مشکل) است که اساتید نوشتن را در فرایند آموزش دچار سردرگمی می کند. یکی از راه حل های تقویت نوشتن در این سطح، توجه به نیاز زبان آموزان در دوران زبان آموزی و بعد از آن است؛ بدین منظور کلاس فرایند محور با آموزش مهارت های لازم، زبان آموزان را در رسیدن به نیازهای واقعی خود کمک خواهد کرد. در این مقاله با بهره گیری از روش تکلیف محور، طرحی را جهت فرایند نوشتن تبیین کرده ایم که در سطح پایه شامل آموزش، تمرین و تکلیف، کارگاه تولید محصول، ارزیابی و دستور است.

  کلیدواژگان: مهارت نوشتن، سطح پایه، طراحی فرایند نوشتن، آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
 • داریوش گودرزی* صفحات 103-118

  آموزش به طورکلی در دنیای امروز مسئله مهمی محسوب می شود و همه کشورهای دنیا به دنبال یافتن روش های علمی برای آموزش باکیفیت و مفید هستند. یکی از مهم ترین آموزش ها در جوامع امروزی، آموزش زبان است. کشورهای جهان به دنبال برقراری ارتباط با یکدیگر هستند و ایران نیز خارج از این مقوله قرار نمی گیرد و با توجه به شرایط خاص استراتژیک و ویژگی های برجسته فرهنگی، ادبی، علمی و گردشگری مورد توجه جوامع دیگر قرار گرفته است و هرساله مردمان بسیاری به دنبال آموختن زبان فارسی برای برقراری ارتباط بهتر و موثرتر هستند. این مسئله سبب می شود آموزش زبان به غیرفارسی زبانان اهمیت و برجستگی بیشتری پیدا کند و محققان به دنبال یافتن روش های بهتر برای آموزش این زبان باشند. در آموزش الفبا دو روش سنتی و نوین (فونیکس) وجود دارد؛ پژوهش حاضر به دنبال معرفی روش نوین (روش فونیکس) برای آموزش الفبای فارسی به غیرفارسی زبانان است و با معرفی برخی از کتب برجسته آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان و همچنین مقایسه آنها با کتاب فارسی بخوانیم اول ابتدایی مشخص می شود که روش نوین کتاب فارسی اول ابتدایی (روش فونیکس) برای آموزش الفبای فارسی به غیرفارسی زبانان از روش سنتی مفیدتر خواهد بود. روش سنتی آموزش الفبا حتی برای فارسی زبانان نیز دشوار و کم اثر بوده است و بازخوردهای استفاده از روش نوین کتاب فارسی اول ابتدایی از اثر بخشی بهتر این روش حکایت می کند.

  کلیدواژگان: آموزش زبان، الفبا، روش سنتی، روش فونیکس، زبان آموزان
|
 • Azam Rostami Pages 11-30

  The present article reviews the research conducted in the field of spelling errors in Persian and English languages. This study seeks to answer the questions of what first caused the spelling errors in these studies. Secondly, what is the most important cause of error in this research? In this regard, first the researches in the field of spelling problems in Persian and English were reviewed and then the studies related to the issue of line depth and its effect on the creation of spelling errors in the form of character substitution were examined. The findings of this study indicate that research in this field in Persian language is divided into two categories: linguistic description of errors and the study of Persian calligraphy problems in the form of spelling errors. In English, these researches have progressed to the study of spelling problems in the form of mathematical models and statistical works, and in recent research, their scope has expanded to study the effect of line depth and its close relationship not only with spelling problems, but also reading problems. In this regard, most spelling errors reported from various studies have been at the character substitution level and in relation to line depth.

  Keywords: Line depth, Spelling problems, Line problems, Character substitution, Cognitive linguistic description
 • Atefeh khodaei Pages 31-46

  Literature is the most important part of classical culture and one of the most important national elements of the country's culture, which has always been a tool for transmitting Iranian culture and civilization. This tool can also be used systematically to succeed in language teaching. In this research, first, a brief look at the two basic methods of language teaching, namely combined and analytical methods, and the methods obtained from these two approaches are introduced. Research shows that the use of systematic orthographic linguistics, which is a semantic perspective that emphasizes cultural interactions in addition to language, is a good way to teach language. In the following, the benefits of using a literary text in language teaching and the obstacles in this way are examined. This study examines the benefits of using literature in language teaching and finds that literature in language teaching is a good opportunity for language awareness. Other benefits of using literary texts include better use of vocabulary and increased reading speed, impact on learners 'interaction with the text, and increase learners' speech due to the interdisciplinary value of literature. The conclusion is that the inclusion of literature in language teaching is an advantage in learning; Because it improves the competence of language learners in all language skills.

  Keywords: Literary texts, language learning, Language integration, the literature
 • mohammadhosein talei, mojtaba ebrahimi Pages 47-60

  The method of presenting the content plays an important role in the success of the educational system. Achieving the desired result in the shortest time, at the best cost and in the best way are usually the three logical indicators of language schools for language teaching. The use of advanced educational methods in the world is one of the important points that can accelerate any educational process in time and quality; Of course, this requires the compilation of educational texts and contents in accordance with the executive structure of these methods. In this article, we intend to study the educational method of the fourth book of the Islamic Language and Education Center of the Mostafa Society (PBUH) of Qom and its adaptation to old and new methods. Studies show that the content of the teaching method of this book, in terms of methodological principles, is not compatible with advanced teaching methods that have a communication approach and is mostly written and taught based on the principles and techniques of older methods such as translation instruction. In teaching according to this method, a percentage of the result leads to the strengthening of reading skills and no significant improvement is seen in the other three skills. Of course, reinforcement in the other three skills is mostly done through the presence of the learner in the environment as well as daily practice in oral classes, but in any case, this shortcoming is compensated by content other than the textbook and does not compensate for the textbook deficiency.

  Keywords: language teaching, Principles, techniques, Communication methods, Relationship
 • leila abbaszadehzeidi, Esmaeil faraji Pages 61-80

  Sometimes language uses words and sentences in such a way that they escape from the real world around them. This is a function of a process called "linguistic surrealism." In Persian, there are sentences, words and expressions that are meaningful in the form of nouns, verbs, adverbs, and we, in exchange for it, only in the cultural context of the first language. Teaching this to non-Persian speakers is associated with difficulties, and this difficulty becomes more pronounced in the teaching of words or phrases that are done through the process of magnification (exaggeration) or minimization (reduction); Because it is not possible to teach it without considering the cultural and linguistic infrastructure of the source language for the learner. This article, in a descriptive-analytical manner and based on library data and based on new linguistic researches, proposes theoretical bases and educational strategies for teaching this type of sentences in Persian learning programs for non-Persian speakers. The results show that the learner at all levels can easily communicate with the cultural context of the source language with the help of the film, and by selecting the appropriate film can easily communicate with the spoken context - the conversations of surreal words and the appropriate use of this situation. Understand words well in different situations or different genders and ages

  Keywords: language teaching, Non-real conditional sentences, Automation, the movie
 • Ali fatemimanesh, Rasool Marjani Pages 80-102

  Writing is a productive skill that has serious difficulties and challenges. An important research question is how can language learners learn writing skills from the beginning? Some schools have not paid attention to writing at the basic level of language learners, but have banned them from writing and introduced other teaching skills. Another challenge in writing skills is that no writing plan is provided at these levels and there is no activity or skill to acquire basic writing skills in the curriculum and sometimes it ends up just giving the subject and requesting an essay and the teacher is the only role. The evaluator plays the text. Another challenge of writing is the lack of texts that fit the basic level (from simple to difficult), which confuses writing teachers in the teaching process. One of the ways to strengthen writing at this level is to pay attention to the needs of language learners during and after language learning; To this end, the process-oriented class will help language learners to meet their real needs by teaching them the necessary skills. In this article, using the task-oriented method, we have explained a plan for the writing process, which at the basic level includes training, practice and homework, product production workshop, evaluation and instruction.

  Keywords: Writing skills, Base level, Writing process design, Teaching Persian to non-Persian speakers
 • daryoosh ghodarzi Pages 103-118

  Education in general is an important issue in today's world and all countries of the world are looking for scientific methods for quality and useful education. One of the most important teachings in today's society is language teaching. Countries of the world seek to communicate with each other and Iran is not excluded from this category and due to special strategic conditions and outstanding cultural, literary, scientific and tourism features has been considered by other societies and every year many people seek to learn the language. Persian are better and more effective for communication. This makes language teaching to non-Persian speakers more important and prominent, and researchers are looking for better ways to teach this language. There are two traditional and modern methods in teaching the alphabet (Phoenix); The present study seeks to introduce a new method (Phoenix method) for teaching Persian alphabet to non-Persian speakers. Phoenix method) will be more useful for teaching Persian alphabet to non-Persian speakers than the traditional method. The traditional method of teaching the alphabet has been difficult and ineffective even for Persian speakers, and the feedback on the use of the new method of the first elementary Persian book indicates the better effectiveness of this method.

  Keywords: language teaching, Alphabet, traditional way, Phoenix method, Language learners