فهرست مطالب

پویش در آموزش علوم پایه - سال ششم شماره 2 (پیاپی 19، تابستان 1399)
 • سال ششم شماره 2 (پیاپی 19، تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی ملخاصی* صفحات 1-9

  در این مقاله تلاش داریم با بررسی تعریف حد تابع‏، نقاط ضعف و قوت آن را در حل مسایل مربوطه شناسایی کنیم و روشی منطقی برای اصلاح و بهبود درک واقعی از مفهوم حد ارایه دهیم. برای این منظور ضمن بررسی تعریف حد تابع در فضای متری دلخواه بخصوص در فضای متری اقلیدسی سوالاتی‎ را مطرح می کنیم که با تامل در درک مفهوم تعریف حد می توان ‎‎به این سوالات جواب داد. ‎در‎‎‎‎‎ پایان کاربردی از تعریف حد را در زندگی روزمره بیان می کنیم.در این مقاله تلاش داریم با بررسی تعریف حد تابع‏، نقاط ضعف و قوت آن را در حل مسایل مربوطه شناسایی کنیم و روشی منطقی برای اصلاح و بهبود درک واقعی از مفهوم حد ارایه دهیم. برای این منظور ضمن بررسی تعریف حد تابع در فضای متری دلخواه بخصوص در فضای متری اقلیدسی سوالاتی‎ را مطرح می کنیم که با تامل در درک مفهوم تعریف حد می توان ‎‎به این سوالات جواب داد. ‎در‎‎‎‎‎ پایان کاربردی از تعریف حد را در زندگی روزمره بیان می کنیم.

  کلیدواژگان: حد تابع، فضای متری، آموزش ریاضی
 • فاطمه امیری* صفحات 10-21

  دستکاری و کنترل حالتهای اسپینی الکترون نقش مهمی را در فن آوری اسپینترونیک(الکترونیک اسپینی) بازی می کند . بدین منظور، با به کار بردن یک میدان مغناطیسی برای حذف تبهگنی کرامرز، حالتهای اسپینی از طریق جفت شدگی اسپین- مدار راشبا، که قدرت آن به ولتاژهای صفحات موجود بستگی دارد، دستکاری و کنترل می شود. در فصل مشترک چنین نانوساختارهایی الکترونهای رسانش، یک گاز الکترونی دوبعدی تشکیل می دهند. هدف ما در این مقاله بررسی تغییرات پارامترهای قابل کنترل، نظیر پارامتر راشبا و میدان مغناطیسی بررفتارهای دینامیکی حالتهای اسپین الکترون در یک نقطه کوانتومی دوبعدی ناهسانگرد می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از این است که با تغییر اثر راشبا و میدان مغناطیسی می توان در لنگش و حرکت تقدیمی اسپین حول میدان مغناطیسی اختلال ایجاد کرد و هم چنین زمان تناوب پدیده فروهش و نمو مربوط به مولفه اسپین در امتداد میدان مغناطیسی را تغییر داده و تحت کنترل درآورد.

  کلیدواژگان: نقطه کوانتومی، اثر راشبا، میدان مغناطیسی، حالتهای اسپینی
 • شیوا مفاخری* صفحات 22-29

  عوامل موثردر وضعیت های آموزشی با درجه ای از فازی بودن یا عدم قطعیت (به عنوان مثال یادگیری، مدل سازی ریاضی و حل مسایل) پدیدار می شوند. در واقع، ادراک دانش آموز از جبنه های عمومی بهره می برد که به تدریج رشد نموده و لذا فازی هستند. از سوی دیگر، از نقطه نظر معلم، آن ها معمولا ابهام های موجود درباره درجه موفقیت دانش آموز در هر یک از مراحل وضعیت آموزشی متناظر هستند. همه این ها به ما ضرورت معرفی اصول منطق فازی و نظریه عدم قطعیت را در تلاش برای توصیف راه های موثرتر در فرآیند چنین وضعیت های کلاسی را گوشزد می کند. بنابراین، هدف ما در این مقاله، ساختن یک مدل فازی کلی است که بتواند در هر مرحله خاص برای نمایش فرآیند وضعیت آموزشی متناظر سازگاری داشته باشد.مفهوم عدم قطعیت بصورت طبیعی در چارچوب وسیعی از نظریه مجموعه های فازی ظاهر می شود،که با وضعیت های آموزشی سروکار داریم، بویژه زمانی که با مسایل دنیای واقعی مواجه می شویم. عدم قطعیت نتیجه پاره ای معایب اطلاعاتی است. در واقع، اطلاعات مربوط به مدل در یک وضعیت واقعی ممکن است بصورت ناقص، نامنظم، غیرقابل اتکا، مبهم، متناقض یا معیوب مفهومی سازی شود.

  کلیدواژگان: آموزش ریاضی، مدل سازی ریاضی، نظریه فازی
 • غلامحسین عسکری رباطی*، زری خلیلی کلاکی صفحات 30-39

  هدف از انجام این تحقیق تحلیل محتوای کتاب ریاضی نهم متوسطه اول سال تحصیلی 99-1398 می باشد. این تحقیق، از نوع توصیفی و روش مورد استفاده، روش تحلیل محتوا و از نظر هدف در گروه تحقیقات کاربردی قرار دارد. در این تحقیق جهت استنتاج بهتر و دقیق تر جامعه آماری جایگزین نمونه آماری گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق شامل فرم تحلیل محتوای ویلیام رومی و طبقه بندی جدید حیطه شناختی بلوم میباشد. نتایج بدست آمده باتوجه به ضرایب فرم تحلیل محتوای ویلیام رومی نشان می دهد که کتاب ریاضی نهم در بخش متن (شامل متن و فعالیت ها) فعال ودر بخش تصویرها در اکثر فصلها فعال بوده و در بخش سوالات (شامل تمرین ها و کار در کلاس ها) در سطوح بالای حیطه شناختی بلوم تدوین شده است.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، ویلیام رومی، حیطه شناختی بلوم و کتاب ریاضی نهم متوسطه اول
 • مجید افشاری*، علی اکبر ابن علی صفحات 40-47

  آموزش علوم بر گسترش یادگیری و انتقال مهارت ها به فراگیران تمرکز دارد به طوری که فراگیران بتوانند از دانش و مهارت های کسب شده در زندگی روزمره و فعالیت های حرفه ای به طور موثر استفاده کنند. تشبیه فرایندی است که فراگیر دانش و مهارت های مربوط به یک حوزه را با تشخیص شباهت ها و تفاوت های بین دو حوزه، در حوزه دیگر به کار می برد. تشبیه یک قابلیت اساسی شناختی است که در تدریس و یادگیری علوم به کار می رود. در این مقاله، تشبیه و مدل های تدریس با تشبیه و اهمیت استفاده از آن در آموزش علوم به اختصار معرفی خواهد شد. سپس به برخی از محدویت ها و چالش های استفاده از تشبیه در آموزش علوم اشاره می شود.

  کلیدواژگان: تدریس، تشبیه، مهارت، آموزش علوم
 • فاطمه ریاحی اصطهباناتی*، لیلا رضائیان صفحات 48-57

  یکی از عناصر مهم و اساسی هر نظام آموزشی، کتاب درسی است که به دلیل اهمیت موضوع، طرفداران زیادی دارد و بهبود این بخش منجر به تغییراتی گسترده در مسیر یادگیری می شود. این پژوهش با هدف تحلیل محتوای کتاب زیست شناسی سال دوازدهم با استفاده از الگوی مریل انجام گرفت. پژوهش از نوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی واز نوع تحلیل محتوا می باشد. جامعه آماری و جمعیت نمونه ،کتاب زیست شناسی سال دوازدهم چاپ 1398 است . یافته های پژوهش عبارتند از: محتوای کتاب بیشتر به ایجاد دانش نظری وعنصر مفاهیم می پردازد همچنین براساس عملکرد کاربرد طراحی شده است. در نحوه ارایه اولیه بین سطوح مورد نظر تقریبا مطابقت وجود دارد. در نحوه ارایه ثانویه در بین پارامتر های مورد نظر به میزان بسیار زیادی همبستگی وجود دارد. بین چهار اصل پیشنهادی مریل در محتوای کتاب تناسب وجود دارد. استفاده درست و متناسب از اجزای ارایه ثانویه سبب شده کتاب از یکنواختی خارج شود و یادگیری آسانتر و پایدارتر شود. نتایج نشان داد کتاب تا حدود بسیار زیادی مطابق با الگوی مریل است. یافته های این پژوهش می تواند به دست اندرکاران آموزش و پرورش در زمینه ارایه محتوای مناسب در کتاب درسی زیست شناسی یاری برساند.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، کتاب درسی، زیست شناسی، الگوی مریل، اهداف آموزشی
|
 • Ali Molkhasi * Pages 1-9

  In this paper, we try to identify the weaknesses and strengths of solving the relevant problems by examining the definition of the function limit and provide a logical way to correct and improve the real understanding of the concept of the limit. For this purpose, while examining the definition of the function limit in the desired metric space, especially in the Euclidean metric space, we ask questions that can be answered by reflecting on understanding the concept of the definition of the limit. In the end, we describe the application of the definition of limit in daily life.In this paper, we try to identify the weaknesses and strengths of solving the relevant problems by examining the definition of the function limit and provide a logical way to correct and improve the real understanding of the concept of the limit. For this purpose, while examining the definition of the function limit in the desired metric space, especially in the Euclidean metric space, we ask questions that can be answered by reflecting on understanding the concept of the definition of the limit. In the end, we describe the application of the definition of limit in daily life.

  Keywords: Functional limit, meter space, Mathematics Education
 • Fatemeh Amiri * Pages 10-21

  The manipulation and control of electronic spin states play a major role in the construction of spintronics. To this end, one usually applies a magnetic field to remove the Kramers degeneracy, while the spin states are controlled and manipulated through the Rashba spin-orbit coupling, whose strength has been demonstrated to strongly depend upon gate voltages.In such nanostructures the conduction electrons form a two dimensional electron gas at the interface.This study is carried out when two electric fields, which cause electron confinement at the quantum dot, as well as an outer perpendicular magnetic field, which dissociate the spin states, are applied. In this article, we present the control of Rashba and external magnetic field parameters the time evolution of the electronic spin, of an electron in an anisotropic two dimensional (2D) Rashba quantum dot under the aforementioned conditions. Our study shows that the spin, while precesses on an ellipse, also wobbles strongly depend on the Rashba and magnetic field parameters.

  Keywords: quantum dot, Rashba parameter, Magnetic field, spin states
 • Shiva Mafakheri * Pages 22-29

  Factors emerge in educational situations with a degree of fuzzyness or uncertainty (eg, learning, mathematical modeling, and problem solving). In fact, the student's perception uses general dimensions that are gradually growing and therefore fuzzy. On the other hand, from the teacher's point of view, they usually correspond to the ambiguities about the student's degree of success at each stage of the educational situation. All of this reminds us of the need to introduce the principles of fuzzy logic and the theory of uncertainty in an attempt to describe more effective ways in the process of such class situations. Therefore, our aim in this paper is to construct a general fuzzy model that can be adapted at any particular stage to represent the process of the corresponding educational situation. We are dealing with educational issues, especially when faced with real-world issues. Uncertainty is the result of some intelligence flaws. In fact, model information in a real situation may be incomplete, erratic, unreliable, vague, inconsistent, or defective.

  Keywords: Mathematics Education, Fuzzy Theory, Modelling
 • Gholam Hosein Askari Robati *, Zari Khalili Kelaki Pages 30-39

  The purpose of this study is to analyze the book of the ninth grade mathematics textbook year of 2018 - 19. This research is descriptive and uses content analysis method, which is in the target group in the applied research group . In this study , statistical sample was substituted for better and more accurate inference of the statistical Society . The data collection tools in this study include William Romey's content analysis form and Bloom's new classification of cognitive domain. Based on the coefficients of William Romey's content analysis form, the results show that the the book of the ninth grade mathematics was active in the text section ( including text and activities ) and was active in the pictures section in most chapters and in the questions section ( including exercises and work in Classes ) have been written at a high levels of Bloom's cognitive domain .

  Keywords: content analysis, William Romey's technique, Bloom's classification of cognitive domain, book of the ninth grade mathematics textbook
 • Majid Afshari *, Ali Akbar Ebn Ali Pages 40-47

  Science education focuses on extending learning and transferring skills to learners so that learners can effectively use the knowledge and skills gained in daily life and professional activities. Analogy is a process that learners apply knowledge and skills related to one domain in another domain by recognizing the similarities and differences between the two domains. The analogy is an essential cognitive ability that used in teaching and learning experimental sciences. In this paper, analogy, teaching models based on analogy and the importance of using them in teaching experimental sciences will be briefly introduced. Then, some of limitation and challenges of using analogy in teaching of science will be mentioned. Then, some of limitation and challenges of using analogy in teaching of science will be mentioned. Then, some of limitation and challenges of using analogy in teaching of science will be mentioned. Then, some of limitation and challenges of using analogy in teaching of science will be mentioned.

  Keywords: teaching, analogy, skill, science education
 • Fateme Riyahi Estahbanati *, Leyla Rezaeian Pages 48-57

  This descriptive and analytical research aimed to analyze the content of 12th grades high school biology book based on Merrill instructional objectives. The statistical population and sample population biology textbook of 12th grade is published in 1398. Quantitative analysis was performed using descriptive statistics including frequency, percent as well as two-dimensional tables according to Merrill's design,and the following results were obtained: -The content of the book focuses more on theoretical knowledge and concepts as well as on application performance. -Match between levels desired in initial presentation. - High correlation between parameters in secondary presentation -The proportion between Merrill's four proposed principles in the book's content The book's weaknesses are its lack of attention to practical knowledge and the practice of discovery. The element of rules and regulations has been adequately used, This is one of the strengths of the book, and it follows Piaget's cognitive theory. Other strengths include the proper use of secondary presentation components that make the book stand out and make learning easier and more sustainable. It can be concluded that the book is largely consistent with Merrill's teaching model. The findings of this study can assist education practitioners in providing appropriate content in the biology textbook.

  Keywords: Analysis of the content, Textbook, biology book, Merrill design, Educational objectives