فهرست مطالب

 • پیاپی 21 (پاییز 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/07/23
 • تعداد عناوین: 5
|
 • مهدیه شادمانی صفحه 9
 • مرضیه اخلاصی* صفحات 11-56

  مسیله اصلی مقاله کنونی، تشریح و تحلیل راهبردها و استانداردهای دوگانه سیاسی اتحادیه اروپا، درراستای سیاست خارجی و امنیتی مشترک و برمبنای معاهده ماستریخت است. چون اتحادیه اروپا از زمان‎های گذشته با منطقه خلیج‎فارس، دارای روابط راهبردی و استراتژیک بوده و درروابط اتحادیه اروپا با کشورهای مختلف واقع در منطقه خلیج‎فارس و به طور خاص جمهوری اسلامی ایران، به‎ویژه طی سالیان اخیر، این تناقض واستانداردهای دوگانه خود را بسیار واضح و آشکار نشان می‎دهد، این منطقه برای تحقیق و مقاله پیش‎رو انتخاب شده است. همچنین لازم به ذکر است که اتحادیه اروپا ادعای جایگاه ویژه‌ای برای رعایت حقوق‎بشر در عملکرد و ساختار خود قایل است و ظاهرا تلاش‌های آشکاری برای حفظ حقوق بشر (مطابق تعاریف خودشان) در مقررات نهادهای مختلف این اتحادیه دیده می‎شود. برای نمونه، این اتحادیه، شرط پیوستن کشورهای اروپایی به اتحادیه و بهرهمندی آنها از امکانات آن را رعایت حقوق‎بشر تعیین کرده و حتی در تمامی معاهدات خود با سایر کشورها، شرطی را در مورد رعایت این حقوق میگنجاند. بر همین اساس، چون حقوق‎بشر و در ادامه انرژی هسته‌ای به عنوان دو اصل مهم در سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا به خصوص در روابط با کشورهای منطقه خلیج‎فارس همواره مورد تاکید آن‎ها بوده و ازمسایل مهم و حساس در روابط سیاسی می‎باشد، این موضوع در مقاله حاضر، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین این نکته مهم است که به نظر می‎رسد اتحادیه اروپا با سوءاستفاده ازحقوق‎بشر و انرژی هسته‌ای و اتخاذ سیاست‌های دوگانه، درصدد است منافع و اهداف خود در سیاست خارجی و امنیتی مشترک را در دنیا پیاده کند.

  کلیدواژگان: سیاست خارجی و امنیتی مشترک، اتحادیه اروپا، جمهوری اسلامی ایران، حقوق‎ بشر، انرژی هسته ای، کشورهای عربی خلیج ‎فارس
 • زهره اسمخانی* صفحات 57-74

  حقوق زندانیان یکی از محورهای حقوقی در قانون اساسی ایران و دستگاه قضایی و تابع مقررات داخلی در کشور است. زندانیان به عنوان یکی از شهروندان جامعه اسلامی، هر چند در حال سپری کردن مجازات حبس هستند، اما اعمال و اجرای اقداماتی که ضامن حقوق آن‎ها می‌باشد، حایز اهمیت است. از این‎رو، رعایت قواعد حقوقی زندانیان در ایران، مستلزم التزام به قانون اساسی ایران و قوانین بین‎المللی است. قوه قضاییه، مسیول و نهادی است که در ایران به امور مرتبط با زندانیان رسیدگی و نظارت دارد و به همین دلیل، رعایت استانداردهای رفتاری در مواجهه با حقوق زندانیان از سوی این نهاد در عرصه ملی و فراملی، حایز اهمیت است. قوه قضاییه در دوران آیت‎الله رییسی، تحولات مهمی در خصوص رعایت حقوق شهروندی داشته است. به عنوان نمونه، ابلاغ بخش‏نامه برای پیش‏گیری از ویروس کرونا در زندان‎ها، خودداری از معرفی محکومان به زندان تا پایان فروردین سال 99، ابلاغ بخش‎نامه اعطای مرخصی به زندانیان به دنبال شیوع کرونا در راستای حفظ سلامت آنان در طول فرایند تحمل حبس، توجه به وضعیت محکومان زندان‎ها به لحاظ جنسیت و رده سنی (زنان، جوانان، نوجوانان و سالخوردگان)، از جمله اقدامات انجام‎شده‎ای است که نشانگر تحول‌آفرینی در سیستم قضایی کشور، منطبق با هدف‎گذاری در قوانین کشور و قوانین و اسناد بین‎المللی است. این نوشتار تلاش دارد با مروری بر اسناد طراحی شده بین‎المللی در خصوص مجازات حبس، به بررسی اقدامات قوه قضاییه در استانداردسازی و تحولات در مواجهه با مجازات حبس منطبق با قوانین بین‎المللی بپردازد.

  کلیدواژگان: زندان، حقوق زندانیان، حقوق شهروندی
 • مهدیه شادمانی * صفحات 75-92

  تروریسم بهره‎گیری از خشونت و اعراب‌آفرینی در جهت دست‎یابی به منافع اقتصادی، سیاسی و... نعریف شده است. مناطق مختلفی از جهان به دلیل شرایط خاص جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی، ظرفیت رقابت سیاسی و ظهور گروه‎های تروریستی را ایجاد کرده است. در این میان قاره آسیا به دلیل ژیوپلیتیک خاص، شاهد رقابت بازیگران رسمی فرامنطقه‎ای و منطقه‌ای بوده است. البته این رقایت و چالش‎های موجود، زمینه‎ساز ظهور و بروز گروه‎های غیررسمی مانند گروه‎های تروریستی بوده است، اما بزرگ‎ترین چالش در این قاره، استراتژی متفاوت و حمایت‎های دول منطقه‌ای و فرامنطقه‎ای از گروه‎های تروریستی بوده که زمینه تداوم بحران را ایجاد کرده‎اند. شاید بتوان از بین بازیگران منطقه‎ای، ترکیه، عربستان و قطر را با وجود داعیه مبارزه با تروریسم، به دلیل تعریف متفاوت و ارجحیت منافع، از حامیان اصلی گروه‎های غیررسمی تروریستی نام برد. در این مقاله، نویسنده با مفهوم‎شناسی و بیان عوامل موثر در ایجاد زمینه و ظهور تروریسم، به بررسی استراتژی دو کشور اسلامی عربستان و قطر در مسیله تروریسم پرداخته است.

  کلیدواژگان: تروریسم، ژئوپلیتیک، چالش، استراتژی
 • بهار اخوان*، حمیدرضا نعمتی صفحات 93-114

  یکی از مباحث مهم نظام‎های حقوقی و فلسفی در جهان‌بینی اسلام و غرب، نحوه بهره‎مندی انسان‌ها از حقوق شهروندی خویش است که تفاوت‎های بنیادینی میان آموزه‌های این دو گفتمان وجود دارد. این تفاوت به دیدگاه و اصول هر مکتب و تعریف آن از موضوع حقوق شهروندی باز می‌گردد که بر طبق آن، قوانین و مقررات موضوعه نیز به تبع تعریف و منشاء حقوق افراد، متفاوت می‌شود. احترام به حقوق شهروندی در وضعیت بحران، از مهم‎ترین وظایف هر حاکمیتی تلقی می‎شود که در شاخص‎هایی نظیر مسیولیت‌‌‌پذیری و پاسخ‎گویی مسیولان، ارایه خدمات عادلانه به تمامی شهروندان و ایجاد بستر مشارکت آگاهانه مردمی، تبلور می‌یابد. بروز و شیوع ویروس کرونا، از جمله بحران‌هایی است که از نظر گستردگی و دامنه تاثیرات، در نوع خود بی‎مانند بوده و در حال حاضر تمام کشورهای جهان را درگیر کرده است، اما نحوه مقابله هر حکومتی با این ویروس، بر اساس نوع جهان‎بینی و مبانی فکری مشخص آن نظام سیاسی بوده که به اقتضای خصوصیات جامعه خود، پاسخ متفاوتی به این بحران داده‌اند. بحران کرونا معیار و محک خوبی بود تا تفاوت میان نوع نگاه به انسان‎ها و حقوق شهروندی در گفتمان اسلامی و گفتمان لیبرال غربی آشکار شود؛ لذا این نوشتار سعی دارد نحوه مواجهه با کرونا را در تمدن غرب به محوریت آمریکا و تمدن اسلامی به محوریت ایران، مورد ارزیابی قرار دهد.

  کلیدواژگان: حقوق شهروندی، اسلام، غرب، بحران کرونا، جمهوری اسلامی ایران
|
 • Marzieh Ekhlasi* Pages 11-56

  The main issue of the present paper is to explain and analyse the European Union’s political strategy and guidelines on the face of the joint foreign policy and security policy based on Maastricht Treaty. Since the European Union has had strategic and strategic relations with the Gulf region since then, the European Union’s relations with different countries in the Gulf region especially in recent years have revealed this contradiction of their double standards, which has been chosen for research and the following article. It is also to be mentioned that the European Union considers a special place to respect human rights in its function and structure, and seems to have clear efforts to protect human rights (according to their definitions)in the regulation of different institutions of the Union. For instance, it stipulated that the European countries join them and make them benefit from union facilities, even in all its treaties with other countries on respect of these rights. accordingly, because human rights and the continuation of nuclear power as two main principles in the foreign policy and security of the european union, especially in relations with the countries of the persian gulf, are always stressed and important and sensitive in political relations, the article has been emphasized in the article. It seems that the European Union, by abusing human rights and nuclear energy, and adopting dual policies, seeks to implement its interests and goals in the common foreign and security policy in the world.

  Keywords: Foreign policy, Common Security, EU, The Islamic Republicof Iran, Human Rights, Nuclear energy, The Arab states of the Persian Gulf
 • Zahra Asam khani* Pages 57-74

  The rights of prisoners are one of the legal issues in the Iranian constitution and the judiciary, which are subject to domestic regulations in the country. Prisoners as citizens of the Islamic community, although they are serving prison sentences, it is important in terms of the actions that guarantee their rights. Therefore, respect for the rights of prisoners in Iran requires adherence to the Iranian constitution and international law. The judiciary is responsible and an institution that handles and supervises the affairs of prisoners in Iran, and its observance of behavioral standards in the face of prisoners’ rights is important by national and transnational institutions. The judiciary has made significant and positive changes regarding the observance of civil rights during the time of Ayatollah Ra’isi. For example, issuance of a circular to prevent Corona virus in prisons and refusing to introduce convicts to prison until the end of April 2020, issuance of a circular on granting leave to prisoners following the outbreak of corona in order to maintain the health of prisoners during the process of enduring imprisonment, paying attention to the situation of prisoners in prisons in terms of gender, age category (women, youth, adolescents and the elderly) are measures taken to indicate a change in the country’s judicial system. They complies with national laws and international documents. This article seeks to review international documents relating to imprisonment and examine the actions of the judiciary in standardization and developments in the face of imprisonment in accordance with international law.

  Keywords: Prison, Prisoners’ Rights, Citizenship Rights
 • Mahdieh Shadmani* Pages 75-92

  Terrorism is defined as the use of violence and intimidation in order to achieve economic, political benefits. Different regions of the world due to special geographical, political and economic conditions has created the capacity for political competition and the emergence of terrorist groups. In Asia, due to the specific geopolitics, there has been a lot of competition from official trans-regional and regional actors. Of course, this competition and the existing challenges has paved the way for the emergence of informal groups such as terrorist groups. The continent’s biggest challenge is the different strategies and the support of regional and supra-regional governments from the terrorist groups that have created the ground for the continuation of the crisis. Among the regional actors, Turkey, Saudi Arabia and Qatar, despite claims to fight terrorism and because of the different definition and preference of interests , are the main supporters of unofficial terrorist groups. In this article, the author examines the strategy of the two Islamic countries of Saudi Arabia and Qatar in the issue of terrorism with the concept and context of the emergence of terrorism.

  Keywords: Terrorism, Geopolitics, Challenge, Strategy
 • Bahar Akhavan*, HamidReza Nemati Pages 93-114

  The enjoyment of civil rights by human beings is one of the important issues of legal and philosophical systems in the worldview of Islam and the West, and there is a fundamental difference between the teachings of these two discourses. Therefore, in every school and every point of view on the subject of citizenship rights, a separate definition is proposed and its laws and regulations differ according to the definition and origin of rights. Respect for civil rights in a crisis situation is considered as one of the most important duties of the rulers, which is interpreted in indicators such as accountability and responsiveness of officials, fair services to all citizens, creating a platform for conscious public participation. These days, it covers all countries of the world, and in each government, based on the worldview and specific intellectual foundations of that political system, and according to the characteristics of that society, it responds differently to this crisis. The Corona crisis is a good criterion for revealing the difference between view of the human and civil rights in Islamic and Western liberal discourse. This article tries to evaluate dealing with Corona in Western civilization (the United States) and Islam civilization Islamic civilization (Islamic Republic of Iran).

  Keywords: Citizenship rights, Islam, the West, the Corona crisis, the IslamicRepublic of Iran