فهرست مطالب

 • پیاپی 3 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/14
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فاطمه علی پور *، زهرا حیدری، فاطمه سنجری صفحه 7

  هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان توجه به ساحت‌های شش گانه تربیت سند تحول بنیادین آموزش و‌‌ پرورش در کتاب‌های درسی هدیه‌های آسمان دوره دوم ابتدایی است. روش پژوهش، توصیفی از نوع تحلیل محتواست. جامعه تحلیلی، شامل کتاب‌های درسی هدیه‌های آسمان دوره دوم ابتدایی در سال تحصیلی 97-96 و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش سال 1390 است که با توجه به ماهیت موضوع و محدودیت جامعه پژوهش، نمونه گیری انجام نشد و کل جامعه تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، سیاهه تحلیل محتواست که روایی آن با استفاده از قضاوت متخصصان تعیین شد. داده‌های حاصل با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که از مجموع 426 فراوانی مولفه‌‌های مرتبط با ساحت‌های شش گانه تربیت در سند تحول بنیادین در کتاب هدیه‌های آسمان، ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی 216 واحد، ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی 87 واحد، ساحت تربیت زیبایی شناختی و هنری 59 واحد، ساحت تربیت علمی و فناوری 47 واحد، ساحت تربیت زیستی و بدنی 13 واحد و ساحت تربیت اقتصادی و حرفه‌ای 4 واحد را به خود اختصاص داده‌‌اند. همچنین کتاب پایه پنجم با 154 واحد، دارای بیشترین فراوانی است.

  کلیدواژگان: هدیه های آسمان، تربیت دینی، ساحت های ششگانه، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
 • یوسف ایرانی*، حسین ضرغامی، حسن ضرغامی صفحه 31

  در برنامه‌های نظام ­آموزشی، آموزش ­قرآن همواره مورد توجه بوده است. مدارس قرآنی به همین منظور و با هدف ارتقای امور دینی، فرهنگی و تربیتی دانش ­آموزان ایجاد شده است. در این مقاله، کوشش شده است با رویکرد تحقیقی طرح‌های آزمایشی کلاسیک، تاثیر آموزش­های مدارس قرآنی بر مهارت روخوانی فارسی دانش­آموزان دوره ابتدایی بررسی، تحلیل و ارزیابی شود. بدین منظور، شهر بردسکن به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شد و دو گروه از دانش‌آموزان مقطع ابتدایی این شهر به ­عنوان گروه­ آزمایش و گروه ­کنترل، انتخاب شدند. قبل از برگزاری ­کلاس‌های ­آموزشی و بعد از آن، ‌آزمونی در زمینه مهارت‌های قرآنی در بخش‌های مختلف از هر گروه به عمل آمد؛ با این تفاوت که دانش‌آموزان گروه کنترل، در این کلاس­ها حضور نداشتند. یافته‌ها حاکی از آن است که دوره‌های آموزشی یادشده، بر مهارت روخوانی درس فارسی دانش‌آموزان ابتدایی تاثیرگذار است. روش­های آماری شامل میانگین و انحراف استاندارد، نمودارهای شبکه‌ای، آزمون­های ناپارامتری و به ­ویژه تحلیل کوواریانس در این نتیجه‌گیری مورد استفاده قرار گرفت.

  کلیدواژگان: مدارس قرآنی، پیش آزمون، پس آزمون، گروه آزمایش، گروه کنترل، نمودار شبکه ای، تحلیل کوواریانس
 • زینب طیبی *، مریم محمدی صفحه 49

  در آیات مختلف وحی، تجلی هدایتی قرآن کریم برترین هدایت در میان مکاتب، اندیشه ها و ایدیولوژی های گوناگون معرفی شده است. در این آیات به روشنی آمده است که برنامه هدایتی قرآن کریم جامع و بیانگر تمام نیازهای هدایتی بشر است. از آنجا که بسیاری از موانع و رهنمون های رشد و هدایت انسان در ابعاد مختلف حیات وی در این کتاب آسمانی انعکاس یافته است، شماری از تفاسیر قرن چهاردهم، واکاوی آموزه های هدایتی قرآن با محوریت تفسیر قرآن به قرآن را مهمترین راهبر استخراج رهنمودها و راهبردهای هدایتی قرآن در مسایل اعتقادی، اجتماعی، اخلاقی و تربیتی حیات بشر قرار داده اند. از جمله ی این تفاسیر، المیزان فی تفسیر القرآن و فی ظلال القرآن است که به پویایی، فرازمانی و فرامکانی بودن آموزه های هدایتی این کتاب مقدس و تبیین اعجاز هدایتی آن توجه داشته اند. نظر به آن که در بیستمین سوره قرآن کریم، سخن از اساسی ترین مباحث اعتقادی یعنی مبدا و معاد، نبوت و توجه به یاد خدا از بستر مثال های متعدد رفته است و باری تعالی در سوره ی طه، فرازهای مختلف زندگی حضرت موسی(ع) را بازگو کرده است و درس های اعتقادی، اجتماعی، اخلاقی و تربیتی این سوره ما را در پیشرفت زندگی و رسیدن به زندگی سعادتمندانه یاری می کند، در این پژوهش کوشش شده است با گردآوری اطلاعات از منابع مکتوب کتابخانه ای و روش تحقیق تحلیلی- توصیفی، مهمترین آموزه های اعتقادی و اخلاقی-تربیتی سوره طه از منظر علامه طباطبایی(ره) و سید قطب، روشن شود. نتایج تحقیق نشان می دهد تبیین توحید باریتعالی، اهداف ارسال انبیا، اهمیت و جایگاه معاد، هدایتگری معجزه ی جاوید پیامبر اکرم(ص)، اهداف تربیتی قصه موسی(ع)، عوامل اضلال و گمراهی بشر، نفی ترس و خشیت از غیر خدا، تحول فکری و معنوی انسان پس از ایمان به خدا، ضرورت یادآوری نعمت های الهی و راه های رسیدن به مقام رضای الهی، از جمله آموزه های اعتقادی و اخلاقی – تربیتی سوره طه است که با گستردگی و عمق بیشتری در تفسیر المیزان نسبت به تفسیر فی ظلال القرآن آمده است.

  کلیدواژگان: آموزه های اعتقادی، آموزه های تربیتی، سوره طه، «المیزان فی تفسیر القرآن»، «فی ظلال القرآن»
 • محمدجواد فلاح*، لیلا علی بیگی علوی، زینب ربیعی صفحه 79

  در دنیای امروز، روابط عاطفی و انسانی چنان به ضعف گراییده است که همسایگان نزدیک، از یکدیگر خبر ندارند و گاه پس از چند سال سکونت در یک ساختمان، از نام یکدیگر بی اطلاعند. این در حالی است که باریتعالی در قرآن کریم، جایگاه ویژه ای برای همسایه و همسایه داری قایل شده است و همگان را به احسان به همسایه سفارش کرده است. همچنین در نزد پیشوایان دین، رفتار نیک همسایگان با یکدیگر، سرچشمه برکت های فراوان معرفی شده است و وجود همسایه خوب، نعمتی ارزشمند دانسته شده است. رفت وآمد و رسیدگی، احوال پرسی، یاری، عیادت، انفاق و صدقه، رفع نیاز و هم دردی از جمله وظایف همسایگان و نشانه جوانمردی در بیانات معصومین((ع)) است. از اشکال زندگی امروز، آپارتمان نشینی است که تاثیر عمیق آن بر تربیت، معاشرت، اختلافات خانوادگی، سرقت، بی خبری از حال همسایگان و خویشاوندان و آسیب های دیگر آن،کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش که با روش تحقیق تحلیلی_توصیفی انجام شده است، نشان می دهد که افزایش استرس های روانی، آزار همسایگان، کاهش حیا، حاکم شدن زندگی فردی، دوری از جامعه پذیری، از بین رفتن هویت اجتماعی فرد، بروز بیماری های جسمی و روحی در اثر کم تحرکی ناشی از کمبود جا، از پیامدهای منفی آپارتمان نشینی است. بررسی اخلاق همسایه داری و آپارتمان نشینی و بهره گیری از آموزه های قرآن و بیانات معصومین((ع)) برای کاهش آسیب های زندگی آپارتمان نشینی، ضرورتی برای راهیابی به مسیر صحیح اخلاق است که در این پژوهش بدان پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: اخلاق، همسایه، آپارتمان نشینی، قرآن، روایت
 • ستاره موسوی * صفحه 113

  تربیت فرزند صالح، از مهمترین مسایل حیات بشر است. والدین و به ویژه مادران، باید با راه و رسم تربیت دینی فرزندان آشنا شوند تا نقش خود را در پرورش فرزند، به بهترین شکل انجام داده و شایسته ترین خدمت را به خانواده و جامعه اسلامی کنند. در نوشتار حاضر به بررسی سیره ی حضرت فاطمه (س) که در دامان پاک ترین و بزرگ ترین مربی بشریت رسول خدا(ص)  پرورش یافته، پرداخته شده است و نمودهای اخلاقی و رفتاری آن بانو مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش، بررسی الگوهای رفتاری و اخلاقی فاطمه(س) در سبک زندگی اسلامی، مانند ایمان، اخلاص، زهد، ایثار، عدالت، عفاف، صداقت و ادب و ارایه راهکارهای تربیتی به منظور تحقق هرچه بیشتر آموزه های ایشان است. تحقیق حاضر با روش تحلیلی و توصیفی و استناد به بیانات گران بهای قرآن، پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) انجام شده و برای کاربست این الگوها در عصر حاضر، راهکارهای تربیتی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: فاطمه (س)، الگوی رفتاری، الگوی اخلاقی، تربیت دینی
 • احمد هدایت پناه شالدهی*، مرضیه هدایت پناه شالدهی، بدریه هدایت پناه شالدهی، محمدسعید هدایت پناه شالدهی صفحه 133

  هدف اصلی این نوشتار، بررسی و تحلیل سازماندهی افقی آموزش الفبا به شیوه موازی در کتاب های قرآن و فارسی اول دبستان، براساس برنامه ریزی محتوای درسی به روش تحلیل محتواست. نمونه و حجم جامعه آماری، 90 صفحه کتاب فارسی و 70 صفحه کتاب قرآن اول ابتدایی است. تحلیل با استفاده از آمار توصیفی بر روی درس های هفت گانه کتاب قرآن و درس های 22 گانه فارسی اول به شیوه موازی سازی افقی به صورت کمی صورت گرفته است. اسامی و شکل های بیشتر حرکات و حروف شبیه هم هستند و به صورت موازی در آموزش الفبای قرآنی و فارسی نقش دارند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که کتاب قرآن اول ابتدایی، به طور میانگین 5.3 هفته در معرفی صداها و 5.5 هفته در تدریس رسمی آن ها نسبت به کتاب فارسی اول دبستان دیرتر اقدام می کند و هماهنگی برقرار است، اما در سایر امور برنامه ریزی درسی، هماهنگی برقرار نیست. واژه قرآن در کتاب فارسی اول در نگاره 6 در هفته سوم مهرماه بیان شده و معرفی قرآن در درس 15 در صفحه 78 آن انجام می شود؛ در حالی که همان دانش آموزان به موازات کتاب فارسی، کتاب مستقلی به نام قرآن دارند که تدریس آن از همان ابتدای مهر آغاز می شود. هماهنگی کامل در تدوین و ارایه محتوا بین دو کتاب فارسی و قرآن اول دبستان مشاهده نمی شود.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، قرآن کریم، آموزش الفبا، اول ابتدایی، موازی سازی افقی
|
 • Fatemeh Alipour *, Zahra Heidari, Fatemeh Sanjari Page 7

  The aim of this study is to investigate the level of attention to the six components of education, mentioned in the document of fundamental transformation of education, in the books “heaven’s gift” (elementary second period). The research method is descriptive and it is a kind of content analysis. The population includes the books “heaven’s gift” (elementary second period, in the academic year 2017-2018) and the document of fundamental transformation of education (2011) and no samples are used because of the subject of study and the limitation of population. The tool of collecting data is a content analysis checklist which its validity was confirmed by experts’ judgment. The data were analyzed by the descriptive statistical indicators. The results demonstrated that there are 426 frequencies related to six components of education, mentioned in the document of fundamental transformation, in the books “heaven’s gift” that 216 frequencies belong to the component of belief, worship, and moral education; the component of social and political education, 87; the component of aesthetic and artistic education, 59; the component of scientific and technological education, 47; the component of biological and physical education, 13; and the component of economic and professional education, 4. Moreover, the fifth grade book has the most frequency with 154.

  Keywords: “heaven’s gift”, religious education, six components, document offundamental transformation of education
 • Yousef Irani *, Hussein Zarghami, Hassan Zarghami Page 31

  The education of Quran has always been important in the curriculum of educational system; thus, Quranic schools have been established with the purpose of improving religious, cultural, and educational affairs. This research attempted to investigate and analyze the effectiveness of the education of Quranic schools on elementary school students’ Persian reading skills by a research approach of classic experimental designs. Two groups of elementary school students in the city of Bardaskan were selected as the two test and control groups. A test of Quranic skills in different parts was given to each group before and after holding the Quranic classes in which the students of control group did not participated. According to the findings, the Quranic classes have influence on elementary school students’ Persian reading skills. To achieve this conclusion, some statistical methods, including mean and standard deviation, grid charts, non-parametric tests, and, especially, the analysis of covariance, were used.

  Keywords: Quranic schools, pre-test, post-test, test group, control group, grid chart, analysis of covariance
 • Zeinab Tayebi *, Maryam Mohammadi Page 49

  In different verses of revelation, the guiding apparition of the Holy Quran is the best kind of guidance among various schools, thoughts, and ideologies. It can obviously be seen in these verses that the guiding plan of the Holy Quran is comprehensive and consists of all humans’ guiding needs. Some fourteenth-century interpretations applied the interpretation of the Quran to the Quran as the most important method for extracting the Quranic guiding strategies in terms of humans’ belief, social, moral, and educational issues, because, in the Quran, there are a number of the obstacles to and guides for humans’ growth and guidance in different aspects of their life. Al-Mizan fi Tafsir al- Quran and Fi Zelal al-Quran are among these interpretations that pay attention to the dynamics, trans-temporality, and trans-spatiality of guiding teachings of this holy book and explain it as a guiding miracle. Since the twentieth Surah of Quran talks about the most basic issues related to the beliefs such as origin and resurrection, prophecy, and the remembrance of God, with several instances, retells the different stages of Hazrat Musa’s life, and helps us reach a happy life through its belief, social, moral, and educational lessons, this analytical-descriptive study tries to clarify the most belief, moral, and educational teachings of Surah Taha from Allameh Tabatabaei’s and Seyed Ghotb’s viewpoints by using library written sources. The results show that these teachings are as follows: the explanation of monotheism, the purposes of sending the prophets, the necessity of resurrection, the Prophet Mohammad’s eternal miracle as a guide, the educational purposes of Musa’s story, the factors of humans’ aberration, the denial of fear and humility in the face of everyone, except God, humans’ intellectual and spiritual transformation after having faith in God, and the importance of remembering divine blessings and the ways to reach God’s satisfaction. It is necessary to say that these teachings are mentioned in Al-Mizan in more detail than Fi Zelal al-Quran.

  Keywords: belief teachings, educational teachings, Surah Taha, Al-Mizan fi Tafsiral-Quran, Fi Zelal al-Quran
 • Mohammad Javad Falah*, Leila Alibeigi Alavi, Zeinab Rabiei Page 79

  Nowadays, the emotional and human relationships are so weak that close neighbors are not aware of each other and even they do not know their names after living together for a long time; while, in the Quran, God values neighbors and how to behave with them and he advises us to do good to neighbors. In addition, according to religious leaders, if neighbors behave with each other well, that will be the source of abundant blessings and a good neighbor is known as a valuable blessing. There are some neighbors’ duties to each other, which according to Ahl al-Bayt’s sayings are considered as a sign of fairness, including watching out, greeting, helping, visiting, charity, need satisfaction, and sympathy. Living in apartments is one of today’s life forms that its deep effect on education, relationships, family conflicts, robbery, the ignorance of neighbors and relatives, and its other damages are paid less attention. This analyticaldescriptive research shows that there are the following negative consequences of living in apartments: increase of mental stresses, annoyance of neighbors, decrease of modesty, dominance of individual life, avoidance of socialization, loss of individual’s social identity, and incidence of physical and mental diseases because of inactivity caused by the lack of space. This research aims to investigate the ethics of how to behave with neighbors and how to live in apartments, and take advantage of Quranic teachings and Ahl al-Bayt’s sayings for reducing the damages of living in apartments, as a necessity, in order to reach the correct path of ethics.

  Keywords: ethics, neighbor, living in apartments, Quran, narrative
 • Setareh Mousavi* Page 113

  Educating a righteous child is one of the most significant issues in human life. Parents, especially, mothers should be familiar with the ways to religiously educate children so that they can play their role in training children in the best possible way and provide the most appropriate service for families and Islamic societies. This research examines the lifestyle of Hazrat Fatemeh, nurtured next to the purest and greatest educator of humanity, the Prophet Mohammad, and her moral and behavioral aspects. The main aim of this research is to investigate Hazrat Fatemeh’s behavioral and moral patterns in the lifestyle including faith, sincerity, piety, sacrifice, justice, chastity, honesty, politeness, and provide educational solutions to realize her teachings more and more. This analytical-descriptive research was conducted by citing the Quran, and the Prophet Mohammad’s and Imam Ali’s sayings and it suggested some educational solutions to use the patterns at the present time.

  Keywords: Fatemeh, behavioral pattern, moral pattern, religious education
 • Ahmad Hedayatpanah Shaldehi*, Marzieh Hedayatpanah Shaldehi, Badrieh Hedayatpanah Shaldehi, Mohammad Saeid Hedayatpanah Shaldehi Page 133

  Based on curriculum planning, the main purpose of this study is to investigate and analyze the parallel and horizontal arrangement of teaching alphabet in the books “Quran” and “Farsi” (elementary first grade) with a content analysis method. 90 pages of the book “Farsi” and 70 pages of the book “Quran” are reviewed. With the help of descriptive statistics, 7 lessons of the book “Quran” and 22 lessons of the book “Farsi” were analyzed by applying a methodology named the horizontal parallelization. The names and shapes of the most motions and letters are the same and have a parallel role in teaching the Quranic and Persian alphabet. The results show that the book “Quran” introduces vowels and formally teaches them, on average, respectively, 5.3 and 5.5 weeks after the book “Farsi”, so there is a harmony. Other affairs related to curriculum planning are not in harmony. The book “Farsi” (elementary first grade) introduces the word “Quran” in Figure 6 in the third week of Mehr (October) and introduces the concept “Quran” in lesson 15 in page 78 for the first time; while, the book “Quran” begins to be taught, parallel to the book “Farsi”, on the very first day of Mehr (October). There is no complete harmony between the books “Farsi” and “Quran” (elementary first grade) in terms of the formulation and presentation of content. 

  Keywords: content analysis, the Holy Quran, teaching alphabet, elementary first grade, horizontal parallelization