فهرست مطالب

ویژه نامه پژوهش یار - پیاپی 14 (تابستان 1380)

ویژه نامه پژوهش یار
پیاپی 14 (تابستان 1380)

 • ویژه نامه تابستان
 • 104 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1380/02/16
 • تعداد عناوین: 15
|
 • فهرست و راهکارتدوین استراتژی شناورهای اثر سطحی
  مهدی آذرپیرا صفحه 2
  بررسی و شناخت فرصتها و تهدیدهای استراتژیک در سطح ملی و تعیین راهبرد مناسب می تواند از عوامل اصلی افزایش اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایزان در سطح ملی و بین المللی باشد. دریای خزر و خلیج فارس به دلیل موقعیت جغرافیایی - سیاسی خود ودارا بودن منابع عظیم نفت و گاز از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد و جمهوری اسلامی ایران نیز ب دلیل همجواری با آنا دارای موقعیتی درخشان و در عین حال حساس است...
  کلیدواژگان: استراتژی، مدیریت استراتژیک، شناورهای اثر سطحی، فرصت ها و تهدیدها، نقاط ضعف و قوت، محیط خارجی
 • ترکیب سازه های هوایی و دریایی و روش طرح
  محمد مجتبی درودچی، ایمان بهرامعلی صفحه 8
  امکان استفاده از اقیانوس ها، دریاچه ها و رودخانه های جهان به عنوان بزرگراه هایی جهت حمل ونقل کالا و مسافر ایده اصلی و مطالعه و تحقیق درباره وسایل جدید دریایی بوده است. همچنین از ترکیب قوانین حاکم بر پدیده های هوایی و دریایی می توان برای افزیش کارایی و بهره وری وسایل حمل و نقل دریایی استفاده نمود...
  کلیدواژگان: سازه های هوایی، شناور اثر بخش، شناور پرونده
 • معرفی شناورهای WIG و ارایه برخی تفاوت های آن با هواپیمای آب نشین
  محمدرضا صادقی صفحه 15
 • بررسی ساختار هاورکرافت و نقش آن در توسعه علوم دریایی
  قدت الله کرمی، علی دهقانیان، کامبیزی عالم پور صفحه 41
  هاورکرافت شناوری دوزیست است که با استفاد از بالشتک بر روی سطوح آبی - خاکی حرکت می نماید. این شناور اثر سطحی دارای قابلیت های فراوانی در زمینه انجام منورهای دریایی و عملیات ساحلی می باشد...
  کلیدواژگان: هاورکرافت، شناورهای اثر سطحی، صنایع، علوم دریایی
 • بهینه سازی وزنی سازه هواناو با استفاده ازمنطق ژنتیک
  مهرزاد بهزادی، جعفری، کدیور صفحه 54
  بهینه سازی یکی از مراحل مهم در روند طراحی می باشد. در این مقاله سازه یک نوع هواناو کلاس متوسط از نظر وزنی بهینه گردیده است. در واقع هدف کم کردن وزن سازه تا حد ممکن با توجه به محدودیت های موجود می باشد. محدودیت ها شامل استفاده از مواد قابل دسترس، تنش مجاز ماده، بارگذاری استاندارد از المان هاو مقاطع استاندارد است. سازه شناور با استفاده ازمنطق ژنتیک و بانک المان ارزیابی شده است.
  کلیدواژگان: بهینه سازی، سازه، منطق، ژنتیک، هواناو
 • نیروی پسای اعمالی بر هاورکرافت در شرایط دریایی آرام
  عباس ولی صفحه 61
  نیروهای پسای اعمالی بر هاورکرافت با توجه به شرایط مختلف حاکم بر دریا نظیر سرعت باد، ارتفاع و طول امواج متفاوت خواهدبود. محققان این نیروهای مقاوم را در دو دسته متقاوت شرایط دریایی آرام و شرایط دریایی ناآرم مورد بررسی قرار داده اند. با توجه به گستردگی این نیروها در هر کدام از شرایط گفته شده، در یان بررسی فقط به معرفی و تجزیه و تحلیل نیروهای پسایی اعمالی بر هاورکرافت در شرایط دریایی آرام پرداخته شده است. در آینده می توان شرایط دریایی نا آرام را به عنوان تعمیم روش حاضر مدنظر قرار داد.
  کلیدواژگان: نیروی پسا، هاورکرافت، بالشتک، موج
 • بررسی اثر تغییر مرکز جرم بر کاهش نیروهای پسا در هاورکرافت
  کامبیز عالم پور، علی کرمی، قدت الله کرمی صفحه 65
  هاورکرافت شناوری دریایی با بالشتک هوایی است که با استفاده از هوای فشرده زیر بالشتک بر روی سطوح آبی - خاکی حرکت می نماید. 1 در این مقاله محاسبات مربوط به نیروهای پسا در رابطه با یک هاورکرافت کلاس متوسط انجام پذیرفته است...
 • آنالیز ساختاری سوپر استراکر یک هاورکرافت
  حیری انصاری فر صفحه 72
  در این نوشتار پس از مقدمه کوتاهی در خصوص عملکرد هاورکرافت و سیستم های آن قطاعی از سازه سوپر استراکچر یک هاورکرافت در قسمت کابین مسافران مورد تحلیل قرار می گیرد. بارگذاری به عمل آمده، مطابق با استاندردهای روسی بوده و آنالیزهای به کار رفته با استفاده از نرم افزار ANSYS انجام شده است.
  کلیدواژگان: هاورکرافت، سوپر استراکچر، استرینرگ، فریم
 • تحلیل استاتیکی و دینامیکی پوسته های عشایی در سازه های هوایی
  محمد مجتی درود چی صفحه 75
  نظر به اینکه اهمیت مساله وزن در سازه های هوایی، از دیر باز تاکنون سعی در استفاده ازمصالح با حداقل وزن بوده است و استفاده از پوسته های پارچخه ای سبک از راه های شناخته شده و معمول به شمار می آید این پوسته ها غالبا از ورق های بسیار نازک فیلم مانند صلابت برشی آنها افزایش می یابد...
  کلیدواژگان: پوسته های غشایی، المان محدود، سازه هوا دریایی
 • اثر Air Cavity برمقاومت هیدرودینامیکی شناورها
  محمد سعید سیف، فرزاد عزیزی صفحه 88
  در این مقاله اتبدا اثر لایه هوا بر روی مقاومت هیدرودنیامیکی بررسی شده و سپس توان موردنیاز برای شناورهای تندرو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. اساس این روش تماس آب با بدنه شناور وکاهش قابل ملاحظه مقاومت شناور می باشد که از طریق تزریق هوا به زیر شناور انجام می گیرد...
 • آنالیز بالک یک هوانا و کلاس متوسط
  محمدرضا بهارلو، حیدر انصاری فر صفحه 95
  در این مقاله ضمن معرفی بالک هواناو با توجه به خصوصیات ویژگی های آن یک هندسه کل یبرای بالک تعیین شده وسپس برای بالک مذکور مدل سازه ای صورت گرفته است. ضمنا امر تجزیه و تکمیل با استفاده از نرم افزار صورت گرفته است. بارگذاری اعمال شده بر روی مدل مطابق استاندارد روسی انجام شده ونتایج آنالیز استاتیکی و آنالیز کمانشی مدل ارائه شده است. نتایج موجود نهایتا در طرح اجزا و قطعات سازه بالک مورد استفاده قرار گرفته است.
 • معرفی اجزای سیستم انتقال قدرت در هواناوها
  حمیدرضا براتی صفحه 99
  سیستمهای انتقال قدرت در هواناوا نقش مهمی را ایفا می کنند. یک هوانا ومناسب بایستی دارای یک سیستم انتقال قدرت کم وزن، بهینه وباز دهی بالا باشد. سیستم انتقال قدرت دارای اجزای مختلفی است که هر کدام نقش مهمی در سیستم دارند وانتخاب یا طراحی صحیح آنها در کارایی سیستم انتقال موثر است. در این مقاله به صورت مختصر به بررسی اجزای این سیستم پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: هواناو، انتقال قدرت
 • خلاصه ای از روش تست بالشتک مدل هاورکرافت
  حیدر تاج ور صفحه 103
  در این مقاله به صورت خلاصه متدولوژی ساخت یک مدل هاورکرافت وروش تست آزمایش های آن ارائه شده است. لیکن از ذکر نتایج عددی و تحلیل نتایج به علت گستردگی مطالب صرف نظر گردیه=ده است. هدف اصلی بیان شیوه تحقیقاتی در این زمینه بوده است.
  کلیدواژگان: تست، بالشتک، هاورکرافت، فن، مدل تست
 • آمار خرابی ها سوانح هاورکرافتها
  عبدالرضا گنجی ترجمه: عبدالرضا گنجی صفحه 108
 • سایت هایی در زمینه هاورکرافت ها
  محمد مهدی فرنودی صفحه 110