فهرست مطالب

English Language Teaching and Learning - Volume:12 Issue: 26, Summer-Autumn 2020
 • Volume:12 Issue: 26, Summer-Autumn 2020
 • تاریخ انتشار: 1399/09/01
 • تعداد عناوین: 18
|
 • مریم احمدی، عباسعلی زارع *، رجب اسفندیاری صفحات 1-27

  بدلیل اهمیت اصطلاحات در بکارگیری درست زبان دوم، یافتن راه های موثر برای آسان سازی آموزش و قراگیری اصطلاحات از دیرباز مورد علاقه پژوهشگران و مدرسان زبان بوده است.این پژوهش به بررسی تاثیر سه نوع یادیار تصویری (عکس، تصویر ذهنی و فیلم کوتاه) بر درک و تولید اصطلاحات انگلیسی پرداخته است. تعداد 90 فراگیر انگلیسی (در سه گروه سی نفره) در سطح متوسط توانش زبانی که در کلاسهای آمادگی آیلتس شرکت کرده بودند به این منظور انتخاب شدند. پس از همگن سازی و اطمینان از تکراری نبودن اصطلاحات، هر گروه از فراگیران با بکارگیری یکی از ابزارهای یادآور تصویری مورد آموزش اصطلاحات را دریافت نمودند. پس از دوره ی آموزش، از تمامی گروه ها آزمون های درک و تولید اصطلاحات بعمل آمد. داده های به دست آمده با فرایند تحلیل یک طرفه واریانس مورد پردازش قرار گرفت. یافته های نشان داد بین سه گروه تفاوت معنی داری هم در درک و هم در تولید اصطلاحات وجود داشت. گروهی که از عکس استفاده کرده بود در هد دو آزمون عملکردی بهتر از دو گروه دیگر داشت. این نتایح می تواند برای زبان آموزان و مدرسان زبان و همچنین تیه کنندگان مطالب درسی کاربریهای عملی و آموزشی داشته باشد.

  کلیدواژگان: اصطلاحات، تصویر ذهنی، فیلم کوتاه، یادیارهای تصویری، عکس
 • داود امینی*، رعنا انصاری، بهرام بهین صفحات 29-57

  در اغلب مدل های ارایه شده در مورد تولید شفاهی زبان دوم، دانش واژگانی جایگاه ویژه ای دارد. مطالعات قبلی موید رابطه ای مثبت بین جنبه های مختلف دانش واژگانی و عملکرد یا توانش در مهارتهای زبان دوم من جمله مهارت گفتاری است. در عین حال یافته ها حاکی از نقش تعیین کننده نوع تکلیف بکارگرفته شده جهت سنجش عملکرد گفتاری با در نظر گرفتن یک یا چند جنبه از ابعاد دانش واژگانی است. هدف از پژوهش حاضر مطالعه رابطه بین عمق دانش واژگانی زبان آموزان انگلیسی و عملکرد گفتاری آنها با تکیه بر نقش میانجی گری نوع تکلیف بود. بدین منظور تعداد 102 نفر دانشجوی کارشناسی زبان انگلیسی انتخاب و «آزمون روابط واژگانی» جهت اندازه گیری عمق دانش واژگانی آنها به همرا تکالیف تمرین شده و بدون تمرین از سه نوع توصیفی، روایی و استدلالی جهت جمع آوری نمونه هایی از عملکرد گفتاری آنها مورد استفاده قرار گرفت. نمونه های بدست آمده پس از پیاده شدن، از حیث معیارهای روانی، صحت، پیچیدگی دستوری و پیچیدگی واژگانی تحلیل شدند. مدل سازی صورت گرفته از طریق معادلات ساختاری حاکی از نبود رابطه علی بین عمق دانش واژگانی و هریک از جنبه های عملکرد گفتاری به واسطه تکالیف تمرین شده و بدون تمرین بود. با این وجود نتایج از حیث همبستگی بین روانی، صحت و پیچیدگی از یک سو و عمق دانش واژگانی از سوی دیگر در تکالیف مختلف پراکنده بود.

  کلیدواژگان: عمق دانش واژگانی، عملکرد گفتاری، نوع تکلیف، تکلیف تمرین شده، تکلیف روایی، تکلیف توصیفی، تکلیف استدلالی
 • ژاله بهشتی، داریوش نژادانصاری*، حسین براتی صفحات 59-84

  این مطالعه چهار هدف داشت 1. بررسی تاثیر فعالیت های ادبی محور بر روی صحت نوشتار دانشجویان ایرانی رشته مهندسی 2. بررسی تاثیر فعالیت های ادبی محور بر روی صحت نوشتار دانشجویان ایرانی رشته مهندسی در محیط واتس آپ 3.بررسی تاثیر فعالیت های ادبی محور در محیط واتس آپ بر روی هوش هیجانی 4. بررسی تاثیر فعالیت های ادبی محور و هوش هیجانی ایجاد شده در محیط واتس آپ بر روی تنوع لغات و پیچیدگی نوشتار دانشجویان ایرانی. در مرحله اول، هنگامی که دانشجویان فعالیت های ادبی محور را پشت سر می گذارند ، تفاوت معنی داری از نظر تاثیر آنها بر روی صحت نوشتار مشاهده نشد. علی رغم این که میانگین اختلاف و انحراف معیار نشانگر تاثیر موثر فعالیت های ادبی محور بر روی نوشتار بود. درمرحله دوم، نتایج به دست آمده از روش های تحلیلی فعالیت های ادبی محور بر روی صحت نگارش دانشجویان در محیط واتس اپ نشان داد که گروه آزمایشی دقت بیشتری در نوشتن داشتند. در مرحله سوم، نتیجه تاثیر این فعالیت ها در محیط واتس آپ بر روی هوش هیجانی دانشجویان قابل توجه بود. علاوه بر این، نوشتار آنها در محیط واتس اپ به طور معناداری متنوع تر در استفاده از واژگان ، تی یونیت ها و بندها بود. اما تاثیر به سزایی در پارامترهای دیگر پیچیدگی نداشت. نتایج حاوی پیامدهایی برای معلمان و محققان در حوزه تدریس زبان به دانشجویان ایرانی دارد.

  کلیدواژگان: فعالیت های ادبی محور، نوشتار در محیط واتس اپ، هوش هیجانی، صحت، پیچیدگی، تنوع لغات
 • علی درخشان *، زهره اسلامی، عزیزه چالاک صفحات 85-123

  کنش گفتاری تعریف و تمجید و پاسخ به آن به دلیل نقش محوری که در ایجاد روابط موثر بینا‌فرهنگی ایفا می‌کنند، همواره از موضوعات برجسته حوزه کاربردشناسی بوده‌اند. در این مقاله به بررسی تحقیقاتی که در چهار دهه گذشته در باب تعریف و تمجیدهای موجود در زبان فارسی انجام شده‌اند می‌پردازیم. این پژوهش به اختصار یافته‌های مهم حاصل از بررسی تعریف و تمجیدهای به کار‌رفته توسط فارسی‌زبانان ایرانی را بیان کرده و ضمن تشریح اهمیت این یافته‌ها، پیشنهاداتی چند برای مطالعات آینده حوزه تعریف و تمجید ارایه می نماید. از طریق جست و جویی گسترده در میان مطالعات انجام‌ شده در این حوزه، به 9 مطالعه که به بررسی تعریف و تمجیدهای زبان فارسی پرداخته بوده‌اند دست یافتیم. پس از بررسی پیشینه پژوهش‌های انجام شده در زمینه تعریف و تمجید توسط محققین برجسته سایر زبان‌ها، به ارایه تعریف کاربردی از واژه تعریف و تمجید می‌پردازیم. سپس از طریق واکاوی مطالعاتی که تاکنون به بررسی عمل تعریف و تمجید در زبان فارسی پرداخته‌اند، به برجسته‌سازی شباهت‌ها ، تفاوت‌ها و تمامی گرایشات نوظهور این حوزه می‌پردازیم. ما همچنین در این پژوهش، مجموعه‌ای از مطالعات انجام شده در زمینه تعریف و تمجید، چارچوب‌های نظری و روش‌های به کار‌رفته در این مطالعات از جمله روش جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها را ارایه می‌نماییم. بر اساس بررسی مطالعات قبلی، پیشنهادات متعددی برای تحقیقات آتی در این زمینه ارایه می‌نماییم.

  کلیدواژگان: تعریف و تمجید، عمل تعریف و تمجید، فارسی زبانان ایرانی، مقاله مروری سیتماتیک
 • کوروش فتحی واجارگاه، محمد کریمی ثابت *، میلاد جوانمردی، سجاد داوودی صفحات 125-143
  هدف

  انتخاب شیوه‌ آموزش مناسب گامی مهم در جهت یادگیری تلقی می‌شود. متولیان آموزش‌های سازمانی، همواره به یافتن شیوه‌های جدید برای یادگیری‌اثربخش علاقه‌مند بوده‌اند. پژوهش حاضر در صدد است تا با سنجش و مقایسه و اولویت‌بندی اثربخشی شیوه‌های سنتی، ترکیبی و معکوس، در بهبود یادگیری زبان‌انگلیسی گام بردارد.

  روش‌کار

  پژوهش حاضر از نظر هدف و ماهیت، کاربردی و از نظر روش، نیمه‌آزمایشی و طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل معادل می‌باشد. جامعه و نمونه آماری شامل 66 نفر از کارکنان یک سازمان ایرانی بوده است که براساس نتایج نیازسنجی آموزشی، ملزم به حضور در دوره آموزش زبان‌انگلیسی شده‌اند. داده‌ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی شامل میانگین و انحراف معیار، F تحلیل واریانس یک‌راهه(آنوا) و آزمون تعقیبی شفه با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 25 تجزیه و تحلیل شده است.

  یافته‌ها

  یافته‌های پژوهش حاکی از وجود تفاوت معنادار بین سه گروه می‌باشد و رتبه‌بندی شیوه‌ها از نظر میزان اثربخشی‌یادگیری از بالاترین به پایین‌ترین سطح شامل: 1)شیوه معکوس2)شیوه ترکیبی3) شیوه سنتی می‌باشد.

  نتیجه‌گیری

  نتایج پژوهش نشان داد که علیرغم اثربخشی بالای شیوه معکوس نسبت به سایر روش‌ها، برخی از تفاوت‌های فرهنگی نظیر رجحان خانواده، اعیاد و رسم و رسوم بر آموزش مانع از تخصیص زمان کافی به آموزش در منزل می‌گردد که ریشه در فرهنگ دیرینه ایرانیان دارد، همچنین در جهت پذیرش تکنولوژی و سایر نارسایی‌های مترتب؛ اقدامات اصلاحی پیشنهاد گردید.

  کلیدواژگان: آموزش معکوس، آموزش ترکیبی، اثربخشی، یادگیری
 • مجتبی قیطاسی*، محمدعلی اکبری، نورالدین یوسفی صفحات 145-173

  هدف از این مطالعه بررسی محتوای درسی کتابهای زبان انگلیسی ویژن بود که در حال حاضر در نظام آموزشی دوره متوسطه دوم ایران تدریس می شوند. برای این هدف فراوانی تکرار محتوا محاسبه گردید و همچنین دو چارچوب نظری ارجاع به فرهنگ کورتازی و جین، (1999) و دسته بندی ابعاد فرهنگی ادسکو و همکاران (1990) برای تجزیه و تحلیل داده ها به کار برده شدند. نتایج نشان داد که در کتابهای درسی ویژن بیشتر به فرهنگ ایرانی ارجاع داده شده است. همچنین از بین ابعاد مختلف فرهنگ، بعد زیبایی شناختی بیشترین فراوانی را داشت. این مطالعه حاوی دستاورد و پیام برای کلیه مسیولین آموشی و جامعه زبان انگلیسی ایران است.

  کلیدواژگان: آموزش زبان انگلیسی، کتابهای درسی بومی، محتوای فرهنگی، محیط ایران، کتابهای درسی ویژن
 • شیوا کیوان پناه، سید محمد علوی، رز مس چی * صفحات 175-215

  نوشتن دشوارترین مهارت در فراگیری زبان دوم است، در نتیجه پژوهشگران همیشه به دنبال جستجوی موثرترین راه برای بهبود توانایی دانشجویان در نگارش بوده اند. یکی از راه های مورد بحث بازخورد است که نقشی کلیدی در بهبود کیفیت نگارش دارد. تمرکز بیشتر پژوهش های پیشین در این زمینه روی انواع مختلف بازخورد و تاثیرشان روی نگارش فراگیران بوده و تعداد کمی موثر بودن بازخورد کامپیوتر را سنجیده اند. در نتیجه پژوهش حاضر به سه جهت انجام شده است: 1. کدام یک از جنبه های نگارش فراگیران توسط کامپیوتر بازخورد دریافت میکند، 2. بررسی تفاوت تاثیر بازخورد کامپیوتر و معلم روی کیفیت نگارش فراگیران، و 3. مقایسه تفاوت های عمق پردازش بازخورد کامپیوتر و معلم. نتایج نشان دادند که محتوی، سبک نگارش و سازماندهی نوشته های فراگیران توسط معلم و کامپیوتر بازخورد دریافت کردند. بازخورد معلم در بهبود کیفیت نگارش فراگیران از بازخورد کامپیوتر موثرتر بوده و به پردازش عمیق تر واژگان منتهی شد در حالیکه بازخورد کامپیوتر پردازش متوسط قواعد را به همراه داشته است.

  کلیدواژگان: بازخورد کامپیوتر، عمق پردازش، بازخورد معلم، نگارش، کیفیت نگارش
 • ناصر رشیدی، میثاق حاجی محمدی* صفحات 217-237

  مطالعه حاضر با روش ترکیبی، تلاشی برای بررسی تاثیر خود ساختارها بر خود تنظیمی می باشد. بدین منظور،127 فراگیر زبان دوم به شکل تصادفی به عنوان نمونه ی تحقیق انتخاب شدند. برای جمع آوری داده، مصاحبه های نیمه ساختاری طراحی شدند. همچنین، همبستگی و تحلیل رگرسیون بر داده ها اعمال شد. نتایج داده های مصاحبه حاکی از آن بود که زبان آموزان با انگیزه که خودتنظیم گزارش شدند تمایل به تجسم مثبت از خود ایده آل زبان دوم و اعتماد به نفس داشتند. علاوه بر این، نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که خود ایده آل زبان دوم بیشتر با اعتماد به نفس مرتبط بود تا خودتنظیمی که حاکی از آن است که برای تجسم خود به عنوان یک کاربر زبان ماهر و موفق، باید باورهای مثبتی نسبت به یادگیری زبان داشته باشیم. از بین دو خود ساختاری، خودتنظیم به نظر می رسد که بیشتر با اعتماد به نفس و به دنبال آن خود ایده زبان دوم همبستگی دارد. این خود بیانگر این است که یکی از ویژگی های اصلی زبان آموزان خودتنظیم این است که آنها سطوح بالاتری از اعتماد به نفس را نسبت به افرادی که خودتنظیم نیستند حفظ می کنند. سرانجام، نتیجه ی تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه بیانگر این بود که اعتماد به نفس و خود ایده آل زبان دوم، به میزان کمتر،به عنوان پیش بینی کننده مستقیم خودتنظیم مشاهده شدند. بعید به نظر می رسد که بدون داشتن باورواقعی به توانایی خود و دیدی قوی از یک کاربر زبان موفق بتوان یک زبان آموز باانگیزه بود.

  کلیدواژگان: خود ساختارها، خود ایده آل زبان دوم، اعتماد به نفس و خود تنظیمی
 • رحمان صحراگرد*، مهدی ضیاء، سید آیت الله رزمجو، علیرضا احمدی صفحات 239-261

  یادگیری معکوس یک سبک آموزشی است که بر استفاده موثر از زمان کلاس با تغییر وظایف متعارف یادگیرندگان و معلمان در داخل و خارج از کلاس، تاکید دارد. در یادگیری معکوس، نقش دانش آموزان از شنوندگان منفعل به شرکت کنندگان فعال در فعالیت های کلاس تغییر می یابد. مطالعه حاضر به منظور تدوین یک مدل آموزشی کلاس معکوس برای بخش نوشتار آیلتس عمومی طراحی شد. همچنین این تحقیق با هدف بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت معنی دار بین نمرات دانش آموزان در کلاس معکوس نوشتار آیلتس عمومی و نمرات دانش آموزان در کلاس مرسوم نوشتار آیلتس عمومی انجام شد. مدل آموزشی کلاس معکوس با دقت بر اساس تجزیه و تحلیل موضوعی مطالعات قبلی کلاس معکوس مربوط به مهارت نوشتاری نگارش شد. سپس فرایند عملی مدل برای کلاس نوشتار آیلتس عمومی توضیح داده شد. شرکت کنندگان این تحقیق شامل 100 آقا و خانم یادگیرنده ایرانی زبان انگلیسی بود. به طور تصادفی، 50 نفر جهت شرکت در کلاس های معکوس انتخاب شدند و 50 نفر دیگر وارد کلاس های مرسوم شدند. نتایج نشان داد یادگیرندگان کلاس های معکوس، به طور میانگین، نمرات بهتری نسبت به یادگیرندگان کلاس های مرسوم کسب کردند.

  کلیدواژگان: روش آموزشی کلاس متعارف، روش آموزشی کلاس معکوس، بخش نوشتار آیلتس عمومی
 • مرجان وثوقی* صفحات 263-302

  واژگان کلیدی اظهاری پس از چکیده در مقاله های تحقیقاتی از جمله آن دسته از تحقیقاتی هستند که در مطالعات رشته های زبان شناسی کاربردی (AL) و آموزش زبان کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. در این مقاله ، محقق به بررسی واژگان کلیدی اظهاری توسط 73 محقق در حوزه های AL در میان ناشران بومی (NOORMAGZ) و ناشران پایگاه داده های بین المللی (SAGE ، ELEVIRE ، SINCENCE DIRECT) که در فهرست های ژورنال Scimago ودر بازه ی زمانی سال های 2015 تا 2020، قرار داشتند پرداخته است. مقالات چاپ شده درمجلات وب (Thomson Reuters of Science [WoS]) دقیقا از نظر سازگاری آنها با عنوان و موضوع و همچنین جایگاه آنها در مقاله های مزبور از جمله مقدمه ، مرور ادبیات ، روش ، نتایج و بحث مورد بررسی قرار گرفت. هدف بررسی گرایش نویسندگان به سمت استفاده بدیع و هنرگونه از کلمات کلیدی در تحقیق خود همگام با تحقیقات کیفی برای اهداف نوشتن مقاله ی پژوهشی بود. نتایج حاصل از مطابقت با عنوان و موضوع نشان داد که حداقل یک یا دو کلمه کلیدی اظهار شده در فهرست واژگان کلیدی با عنوان مقاله تحقیق در هر دو داده های بومی و بین المللی به طور معنی داری مطابقت داشتند (73) = 4.43 ، p = .03. با توجه به جایگاه این کلمات در مقالات تحقیقاتی نمونه گیری شده، داده های موجود در این تحقیق نتوانستند تفاوت معنی داری بین محققان بومی و بین المللی نشان بدهند. مفاهیم ضمنی و احتمالی این نتایج در پرتو رویکردهای انتقادی-کیفی و هنرگرا مبتنی بر توصیف عمیق کلمه های ی کلیدی در مقالات رشته ی آموزش زبان انگلیسی و زبانشناسی کاربردی در نهایت مورد بحث قرار گرفت.

  کلیدواژگان: تعیین و انتخاب، مقالات تحقیقاتی، تحقیقات بدیع و هنرگرای کیفی
 • ابراهیم زنگانی *، محمدنبی کریمی، محمدرضا عطایی صفحات 303-333
 • سیده فهیمه پارسائیان*، سیده فهیمه محمدی، لیلا تاجیک صفحات 335-359
  نظر به کمبود پژوهش هایی که در آن معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی به بررسی و نقل فرایند رشد و پرورش خلاقیت در خود می پردازند، در این پژوهش کیفی یک معلم زبان به نقل تحولات و چالش هایی که خود در مسیر طراحی برنامه های خلاقانه، اجرای آن و بررسی بازخورد آن ها مواجه گردیده است می پردازد. در این تجربه زیسته او تحولاتی همچون فرا رفتن از کتاب درسی معین شده، نمایش دلسوزی و استفاده بهینه از لحظات تدریس را تجربه نمود و به همان سان با محدودیت هایی همچون غلبه بر ترس های درونی، تبعیت از قوانین معین شده آموزشگاهی و بروز شرایط پیش بینی نشده مواجه شد. این خود-پژوهشی نشان می دهد که خلاقیت تنها فراگیری تعدادی تکنیک و مهارت نیست بلکه شور و شوقی دایمی برای خلق و بازسازی است که در طی زمان و با وجود محدودیت ها می بایست پرورش یابد.
  کلیدواژگان: خلاقیت، محدودیت، تحول، چالش، معلم زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی، روایت
 • مرضیه احمدی، محمد امیریوسفی*، اکبر حسابی صفحات 361-376
  اخیرا مفهوم ایمنی مدرسان زبان انگلیسی توجه شایانی را در حوزه روانشناسی معلم به خود جلب کرده است. پیرو تحقیقات پیشین در حوزه روانشناسی معلم، پژوهش حاضر بر آن است که نوع ایمنی را در 260 معلم ایرانی زبان انگلیسی در بافت دبیرستانها و موسسات زبان مورد ررسی قرار دهد. بر اساس طبقه بندی هایور (2017) و نیز با به کار گیری تحلیل خوشه ای، معلمان شرکت کننده در این پژوهش در 2 گروه با ایمنی سازگار (مولد) و ایمنی ناسازگار قرار گرفتند. نتایج حاکی از تاثیر چشمگیر جنسیت در نوع ایمنی بود بدین ترتیب که معلمان زن بیشتر از ایمنی سازگار برخوردار بودند. از نقطه نظر تجربه تدریس، نتایج نشان داد در سالهای اولیه تدریس، معلمان دارای ایمنی سازگار می باشند ولی هرچه سابقه تدریس بیشتر شده و به سالهای انتهایی تدریس نزدیک می شوند، ایمنی از نوع منفی و ناسازگار خواهد شد. از نقطه نظر سن نیز نتایج حاکی از وجود نوع متفاوتی از ایمنی در گروه های سنی مختلف بود. بر اساس یافته های این پژوهش، برنامه های تربیت دبیر زبان انگلیسی می بایست دانشجو معلمان را با مفهوم ایمنی معلم به عنوان عنصر مهمی در کارآمدی و سلامت معلم و نیز موفقیت دانش آموزان آشنا سازد.
  کلیدواژگان: ایمنی معلم زبان، ایمنی سازگار یا مولد، ایمنی ناسازگار
 • سامان عبادی*، سعید خزائی، صبا بشیری صفحات 401-433
  این پژوهش ترکیبی با هدف آگاهی از نگرش و برداشت دانشجویان ایرانی در پذیرش سامانه ی مدیریت آموزشی نوید در کلاس های زبان انگلیسی پزشکی، به عنوان دو واحد اجباری، در زمان شیوع ویروس کوید 19 انجام شد. با کاربرد مدل پذیرش فناوری، این پژوهش به بررسی اثر احتمالی سن، جنسیت، سابقه حضور در دانشگاه و نرم افزارهای متفاوت یادگیری بر تغییر نگرش شرکت کنندگان نیز می پردازد. یک پرسشنامه ی برخط طراحی و آماده سازی شد تا نگرش 78 دانشجوی پزشکی ایرانی را جویا شود. برای تکمیل وجه کمی، با کاربرد یک مصاحبه ی نیمه ساختار یافته با حضور 10 نفر از شرکت کنندگان، برداشت آن ها از کاربردپذیری نوید در آموزش انگلیسی پزشکی به شکل کیفی ارزیابی شد. یافته های حاصل از انجام پژوهش از نگرش مطلوب شرکت کنندگان به کیفیت سامانه ی نوید و رضایت از این سامانه در تسهیل یادگیری انگلیسی پزشکی خبر داد، اما، رضایت از سامانه با نیازهای آن ها تطابق نداشت. هیچ کدام از متغیرهای فردی و آموزشی بر تفاوت برداشت شرکت کنندگان تاثیرگذار نبود. نبود امکان تعامل چهره به چهره عمده ترین عیب و یاددهی-یادگیری انگلیسی پزشکی در هر زمان و در هر مکان عمده ترین مزیت سامانه ی مدیریت آموزشی نوید بود. نتایج این پژوهش نسان داد اگرچه متغیرهای فردی و آموزشی بر پذیرش سامانه ی مدیریت آموزشی نوید در دوره ی یاددهی-یادگیری انگلیسی پزشکی موثر بود، اما ممکن است در دیگر دوره های آموزش پزشکی این گونه نباشد.
  کلیدواژگان: انگلیسی پزشکی، سامانه ی مدیریت آموزشی، مدل پذیرش فناوری، نوید
 • پریسا ریاحی پور*، منصور توکلی، عباس اسلامی راسخ صفحات 435-463

  هویت حرفه ای همواره یک عامل مهم در پیشرفت حرفه ای معلمان بوده است. حفظ و اتخاذ یک هویت حرفه ای، عامل مهم درموفقیت یا عدم موفقیت یک سیستم آموزشی می باشد. به عنوان یک پدیده پویا، هویت حرفه ای معلمان می تواند تحت تاثیر عوامل مختلف و خصوصا هر گونه تحول آموزشی قرار گیرد. تحقیق حاضربا استفاده از طرح توصیفی متوالی به بررسی تغییرات حاصل از تحول سیستم آموزشی ایران در هویت حرفه ای معلمان زبان انگلیسی پرداخته است. برای مرحله کمی مطالعه ، یک پرسشنامه محقق ساخته بر اساس چهارمولفه هویت حرفه ای یعنی تصویر از خود، عزت نفس،انگیزش شغلی و درک وظیفه ارایه شده توسط Kelchtermans (1993) تهیه شده و بین 98 معلم زبان انگلیسی توزیع شد. با توجه به ماهیت متغیر هویت حرفه ای، پرسشنامه دو دوره قبل و بعد از تغییرات سیستم آموزشی را مورد بررسی قرار داد. در مرحله کیفی به منظور کسب تصویری از عوامل برجسته هویت حرفه ای معلمان و دلایل اصلی آنها، مجموعه ای از مصاحبه با7 معلم داوطلب انجام شد. یافته های تحقیق بیانگر آن بود که ارایه برنامه تغییرات درسی تغییری در عزت نفس و درک وظیفه معلمان ایجاد نکرده، اما تاثیر اندکی بر انگیزش شغلی آنان داشته است. این یافته ها همچنین یک مسیر رشد هویت حرفه ای را در معلمان نشان داده اند. سرانجام، برخی از پیامدهای مربوط به سیاست گزاران و توسعه دهندگان مطالب درسی برای محققان آینده مورد بررسی قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: هویت حرفه ای، تحول آموزشی، روش ترکیبی، کمی، کیفی
 • محمد صالحی*، افسانه فرهنگ صفحات 465-493
  در خصوص ارزیابی معلم، هم کلاسی، و خود ارزیابی تحقیقات گسترده ای انجام شده است . اما تاثیرارزیابی معلم، هم کلاسی، و خود ارزیابی در یادگیری متعاقب، به ندرت مورد بررسی قرار گرفته است. برای رفع این نقیصه، مطالعه حاضر تاثیرارزیابی معلم، هم کلاسی، و خود ارزیابی در یادگیری متعاقب را که در آن یادگیری متعاقب به صورت نمرات پایان ترم نمود پیدا می کرد، مورد بررسی قرار داد.  از دو کلاس بدون اینکه روال عادی کلاس بهم بخورد استفاده شد.  نمرات معلم در ارایه های شفاهی همبستگی بالای با نمرات پایان ترم داشت. نمرات هم کلاسیها هم میتوانست نمرات پایان ترم را پیش بینی کند. گرچه میزان این پیش بینی کمتر از نمرات معلم بود. نمرات خود ارزیابی  ارتباط معنی داری با نمرات معلم، هم کلاسیها و نمرات پایان ترم نداشت. دلایل این یافته ها مورد بحث قرار خواهد گرفت.
  کلیدواژگان: خود ارزیابی، ارزیابی همکلاسی، ارزیابی معلم، تجزیه و تحلیل افت تحصیلی، یادگیری متعاقب
 • عبدالله سرانی*، محمدجلیل زارعی، حسین نویدی نیا صفحات 495-515
|
 • Maryam Ahmadi, Abbas Zarei *, Rajab Esfandiari Pages 1-27

  Due to the importance of idioms, many researchers and teachers have long sought to find ways of making idiom teaching and learning more effective. This study compared three visual mnemonic devices (pictures, mental imagery, and movie clips) in terms of their effect on EFL learners’ recognition and recall of English idioms. Ninety intermediate level EFL learners who were preparing themselves for IELTS participated in this study. They were in three groups of thirty members each. Each group was taught idioms using one of the afore-mentioned visual mnemonic devices. Receptive and productive tests of idioms were administered to all groups after the treatment. The one-way ANOVA procedure was used to analyze the collected data. The results revealed statistically significant differences among these devices, with pictures method being the most effective on both recognition and recall of idioms. The findings of the study can have significant theoretical as well as pedagogical implications for language researchers, textbook designers, curriculum developers, teachers, and language learners.

  Keywords: idiom, mental imagery, movie clips, pictures, visual mnemonics
 • Davoud Amini *, Rana Ansari, Bahram Behin Pages 29-57

  Most of the models accounting for L2 oral production have deemed a significant role for vocabulary knowledge in this process. Previous studies have demonstrated a positive relationship between different aspects of lexical knowledge and performance or proficiency of second language skills including the speaking performance. Meanwhile, the findings have suggested a determining role for the task type used for measuring speaking performance when one or more aspects of lexical knowledge are in focus. This study was conducted to investigate the relationship between the EFL Learners’ deep vocabulary knowledge (DVK) and speaking performance by scrutinizing the mediating role of task type. To this end, 102 bachelor ELT students were given Word Associate Test to measure their DVK, and a planned presentation task and unplanned tasks of description, narration and reasoning to elicit speaking performance. The elicited samples of speaking performance were transcribed and analyzed in terms of fluency, accuracy, lexical complexity and grammatical complexity. Structural equation modeling indicated a lack of causal relationship between DVK and aspects of speaking performance as measured with both planned and unplanned tasks. However, mixed results were obtained in the case of the correlations of fluency, accuracy, grammatical complexity and lexical complexity with DVK across different tasks. Although the findings do not provide evidence for a strong relationship between DVK and speaking performance when DVK is analyzed in isolation from other aspects of vocabulary knowledge, the variation witnessed in findings provide further proof for the importance of task effectiveness in the study of lexical access.

  Keywords: Deep vocabulary knowledge, Speaking performance, task type, planned task, Narration task, Description task, Reasoning task
 • Zhaleh Beheshti, Daryush Nejadansari *, Hossein Barati Pages 59-84

  The aim of this study was fourfold: (1) to investigate the effect of literature-based activities on the accuracy of Iranian Engineering students’ writing (2) to examine the effect of literature-based activities on the accuracy of their WhatsApp assisted writing (3) to determine whether their emotional intelligence (EI) increases through literature-based activities in a WhatsApp assisted setting and (4) to survey the effect of literature-based activities and the produced emotional intelligence on the complexity and lexical diversity of students’ WhatsApp assisted writing. In phase I, as students went through literature-based activities, no significant differences of accuracy were found; despite the fact that the mean difference and standard deviation scores were indicative of effective treatment, literature-based activities. In phase II, the results obtained from the analytic procedures of literature-based activities on the accuracy of students’ WhatsApp assisted writing showed that the experimental group showed higher accuracy of writing. In phase III, the result of emotional intelligence improvement was more remarkable in the WhatsApp assisted writing. Additionally, the WhatsApp assisted written productions were significantly more diverse in using lexis, t-units and clauses but not other parameters of complexity. The results have some implications for teachers and researchers in the ESP setting.

  Keywords: Literature-based activities, WhatsApp assisted writing, Emotional intelligence, Accuracy, complexity, Lexical diversity
 • Ali Derakhshan *, Zohreh R. Eslami, Azizeh Chalak Pages 85-123

  Compliments (Cs) and compliment responses have been a prevailing topic of study in pragmatics due to their pivotal role in effective intercultural and transcultural interactions. This paper provides a comprehensive survey of research on compliments in the Persian language conducted over almost about the past four decades. It summarizes key findings of compliments in the Persian language used by Iranian speakers of Persian, discusses the significance of these findings, and speculates the future directions of research on complimenting studies on Persian language. An extensive bibliographical search on studies on this particular area yielded a database of nine studies on Persian Cs for this systematic review. After a brief exploration of the background of compliment studies done by prominent scholars in other languages, we provide a working definition of compliments. We then examine studies to date of complimenting behavior in Persian, highlighting similarities and differences, and any emerging trends. We provide a synthesis of the research conducted in this area, the theoretical frameworks, and the methodologies used in different studies, including data collection and data analysis. Based on the review of previous studies, we speculate on some possible directions for future research in this area.

  Keywords: compliment, Complimenting Behavior, Iranian Persian Speakers, systematic review
 • Kourosh Fathi Vajargah, Mohammad Karimi Sabet *, Milad Javanmardi, Sajad Davoudi Pages 125-143

  Choosing the right method for teaching is an important step in learning. Corporate trainers have always been interested in finding new ways to achieve effective learning. The present study seeks to improve language learning by measuring, comparing and prioritizing the effectiveness of three methods traditional, blended and flipped method. In terms of purpose and nature, the present study was experimental and with respect to method it was quasi-experimental including a pre-test and a post-test designed with an equivalent control group. The participants consisted of 66 employees in an Iranian organization who were required to attend English language courses. The participants were sampled in accordance with training needs analysis results in the organization. Moreover, data were analyzed by means of descriptive and inferential statistics including mean analysis, standard deviation, F-way ANOVA, and Scheffe post hoc test using SPSS software version 25. The findings of the study indicate a significant difference between the three groups and the ranking of methods in terms of learning effectiveness from the highest to the lowest level includes; 1)Flipped 2) Blended 3) Traditional, respectively. The results showed that in spite of the high effectiveness of the flipped classroom to the other methods, some cultural differences such as family preference, feasts, training customs and also resistance to new methods of learning hindered the allocation of sufficient time for practicing the lesson at home. In addition, such hindrances partially trace back to ancient Iranian culture. In conclusion, some suggestions were proposed to modify technology acceptance and other related weaknesses.

  Keywords: Flipped, Blended, Effectiveness, learning
 • Mojtaba Gheitasi *, Mohammad Aliakbari, Nourodin Yousofi Pages 145-173

  This study evaluated the cultural content of Vision textbook series that are currently in use in Iranian public secondary school system. The aim was to find the most frequent cultural references as well as the most-frequently-represented cultural senses. For this purpose, frequency counts were used to collect the data and the culture categorization framework (Adaskou et. al., 1990) and cultural reference framework (Cortazzi & Jin, 1999), modified by Tajeddin and Teimournezhad (2014), were used to analyze the data. Results of the frequency counts indicated that the Vision ELT textbooks contained the most cultural content associated with Persian as the source culture. Similarly, the focus was primarily on the esthetic sense of culture, followed respectively by semantic, sociological and sociolinguistic (pragmatic) senses. The study ends up with implications for EFL stake-holders in Iranian context as well as the ELT enterprise in general.

  Keywords: ELT, local Textbooks, Cultural content, Iranian context, Vision textbook series
 • Shiva Kaivanpanah, Mohammad Alavi, Rose Meschi * Pages 175-215

  Writing is thought as the most complicated skill in second language acquisition; therefore, L2 researchers have always been in pursuit of discovering an effective approach to improve it. One of the most debated ways is feedback which has a key role in improving the quality of writing. Much of the previous research on feedback has focused on analyzing different types of feedback and their effect on the learners’ writings and few studies have examined the effectiveness of computer feedback. Therefore, the present study was conducted to 1) determine what aspects of students’ writings receive computer feedback, 2) examine the difference in the effect of computer-generatedfeedback (CBF) and Teacher-based feedback (TBF) on improving the students’ writing quality and 3) compare the differences in Depth of Processing (DOP) in processing computer and teacher feedback. The results indicated that content, style and organization of their essays received feedback from the teacher and the computer. Teacher feedback was more effective in terms of its impact on improving the quality of the writing of the students than computer-generatedfeedback and it resulted in deeper processing of lexical items, whereas computer-generated feedback invoked medium processing on grammar.

  Keywords: Computer-generated feedback, Depth of processing, Teacher-based feedback, writing, Writing quality
 • Naser Rashidi, Misagh Haji Mohammadi * Pages 217-237

  The current mixed-method research aimed to investigate the effects of self-constructs on self-regulation. To this end, a number of 127 Iranian EFL learners were chosen randomly as the sample of the study. To collect data, semi-structured interviews were designed. Also, correlation analysis and regression analysis were run on the data. The results of interview data suggested that motivated learners who reported self-regulation tended to display positive visualization of their ideal L2 self and self-efficacy beliefs. Besides, the result of correlation analysis indicated that ideal L2 self had stronger association with self-efficacy beliefs than with self-regulation, suggesting that it is necessary to hold positive beliefs towards language learning in order to visualize oneself as a proficient and successful language user. Of the two self-constructs, self-regulation turned out to be most strongly associated with self-efficacy followed by ideal L2 self indicating that what characterizes self-regulated learners is that their levels of self-efficacy is higher compared to those who are not. Finally, the result of regression analysis revealed that self-efficacy and, to the lesser extent, ideal L2 self were found as direct predictors of self-regulation. It seems unlikely to be a motivated learner without the actual beliefs in ones’ ability and a strong actualization of one’s image as a successful language user.

  Keywords: self-constructs, ideal L2 self, Self-efficacy Beliefs, self-regulation
 • Rahman Sahragard *, Mehdi Ziya, Ayatollah Razmjoo, Alireza Ahmadi Pages 239-261

  Flipped learning is an instructional approach that underlines the efficient use of classroom time by shifting the conventional activities of learners and educators in and out of the class. In flipped learning, students' roles as passive listeners change to active participants in classroom activities. The present study was designed to build a model of flipped classroom instruction (FCI) for the general IELTS writing. Additionally, this research intended to examine if there is a meaningful difference between the students’ general IELTS writing scores in the flipped class and those in the conventional class. An FCI model was carefully developed based on the thematic analysis of the previous flipped classroom studies about writing. Then it was operationally explained for a general IELTS writing class. The participants of the study consisted of 100 male and female Iranian EFL learners. Fifty learners were randomly selected to experience FCI and the other fifty learners received conventional classroom instruction. The findings revealed that the learners in the flipped classes, on average, acquired higher scores than the learners in conventional classes.

  Keywords: Flipped Classroom Instruction, Flipped Classroom Model, General IELTS Writing
 • Marjan Vosughi * Pages 263-302

  Stated key words after the abstract section in research articles are among those lines of inquiry which have received less attention in Applied Linguists (AL) studies. In this paper, the researcher explored the distribution of stated key terms and expressions as used by 73 researchers in AL domains in both local (NOORMAGZ) and global database publishers (SAGE, ELEVIRE, SINCENCE DIRECT) Those Scimago journal lists, which were abstracted in Thomson Reuters Web of Science [WoS] journals were precisely screened in terms of their compatibility with title vs. topic match index as well as their position in the research articles throughout the whole sampled research papers including Introduction, Review of Literature, Method, Results & Discussion (IRMRD) to explore authors’ tendencies towards art-based utilization of key word selection/assignment for research writing aims. The results over title-topic match indicated that at least one or two stated key words significantly appeared in the title of research paper within both local and global databases with the higher preference for keyword-title match among Iranian researchers. Regarding the most probable positions in the sampled research articles, gained data in this research could not significantly show any differences between local and global researchers. Possible implications were discussed in the light of critical, art-based approaches for key word elaboration/explanation in English Language Teaching (ELT) and AL research.

  Keywords: Index Terms, Key word assignment, Keyword selection, research articles, Art-based Qualitative Inquiries
 • Ebrahim Zangani *, MohammadNabi Karimi, MahmmodReza Atai Pages 303-333

  Teacher quality and teaching effectiveness as consequences of teacher professional development hinge on teachers’ professional knowledge, professional beliefs and skills which affect instructional practice of teachers and student learning. The present study sets out to probe the relationship between academic self-concept and self-reported instructional practice among pre-service TEFL teachers in X. Developed and validated through the Rasch model, two questionnaires were utilized in this study. The results indicated that there is a significant positive relationship between academic self-concept and instructional practice at the general and more differentiated levels. Furthermore, academic self-concept was found to affect teacher candidates’ teaching practices. The obtained findings highlighted the significance of academic self-concept and its inclusion in teacher preparation programs.

  Keywords: Instructional practice, academic self-concept, pre-service TEFL teachers
 • Seyyedeh Fahimeh Parsaiyan *, Seyedeh Fahimeh Mohammadi, Leyla Tajik Pages 335-359
  Considering the paucity of self-studies exploring English as Foreign Language (EFL) teachers' journeys into becoming a creative teacher, in this qualitative action research, a mainstream Iranian teacher-researcher narrates the changes and challenges she observed while planning her creative classroom practices, implementing, and reflecting on them. While she experienced changes like going beyond the textbook, becoming a caring observer, and becoming a moment catcher, she faced constraining challenges like overcoming inner fears, showing (non)-compliance with institutional rules, and coping with situations when things did not turn out as expected. Such an insider view of teacher creativity reiterates that creativity needs to be considered not just as a set of techniques and procedures to be mastered but as an ongoing passion for renovation which should be cultivated over time despite existing constraints.
  Keywords: Creativity, constraints, changes, Challenges, EFL teacher, narrative
 • Marzieh Ahmadi, Mohammad Amiryousefi *, Akbar Hesabi Pages 361-376
  Language teacher immunity has recently attracted the attention of the scholars interested in teacher psychology. Following the previous line of research in teacher psychology, the present study explored the immunity types among 260 Iranian EFL teachers working in schools and language institutes. Drawing on Hiver’s (2017) categorization, this study found that the participants were classified into productively and maladaptively immunized teachers through cluster analysis. It was also found that gender played a significant role, and female participants were more productively immunized than men. Regarding the role of teaching experience, it was found that EFL teachers’ immunity fluctuated in the late stages of their practice to a more fossilized, negative one. Regarding age differences, the results also suggested different immunity types among the participants of different age groups. The results implied that teacher education programs should enhance EFL teachers’ understanding of language teacher immunity as an important factor in their effectiveness and well-being as well as students’ achievement.
  Keywords: : Language Teacher Immunity, Productive Immunity, Maladaptive Immunity
 • Masoud Azizi Abarghoui *, Saeed Ketabi, Mohsen Shahrokhi Pages 377-399
  This study intended to elaborate on critical thinking based teaching strategies high school EFL teachers in Iran integrate into their teaching process. An edited version of an email-based questionnaire by Barnhill (2010) has been put into use to distribute the teaching strategies survey in four different provinces (Yazd, Lorestan, Fars and Kordestan). One hundred and twenty teachers answered it completely showing 75.94 percent of response rate .Not an empirical layout was utilized to investigate the most effective and frequently used strategies and the relations between the two variables of frequency of use and perception of effectiveness. Means, frequencies, standard deviations, percentages, exploratory factor analysis (EFA), correlation coefficient, and five-point Likert scale were utilized for the purpose of the data analysis. The items rank-ordering pointed out that among the 50 items "questioning and challenging students to consider all views" was rated as the most frequently used and "creative projects in-class involving various materials" was distinguished as the most effective. From 50 strategies, EFA determined four factors reducing the 50 critical thinking based teaching strategies. The findings showed a positive and direct relation between perception of effectiveness and frequency of use for every one of the four variables.
  Keywords: Critical thinking (CT), Critical thinking based teaching strategies, EFL teachers of Iranian high schools, Teaching English as Foreign Language (TEFL)
 • Saman Ebadi *, Saeed Khazaie, Saba Bashiri Pages 401-433
  This mixed-method study endeavored to solicit the perspectives of Iranian collegiate students passing the obligatory course of medical English through Navid Learning Management System and its acceptance during COVID-19 pandemic. Utilizing Technology Acceptance Model, this study also sought to examine the possible effect gender, academic degree, instructional mode, and e-learning duration in LMS may have on the participants' attitudes. An online survey was employed to gather data from 78 Iranian students. Semi-structured interviews with ten participants were conducted as well to shed more light on the quantitative data regarding main advantages and disadvantages of medical English learning through Navid. The data were analyzed through descriptive and inferential statistics along with inductive thematic analysis, respectively. Findings revealed that Iranian collegiate medical students viewed Navid as a comprehensive e-learning platform to be favorable in terms of its system/service quality, student/educational service quality, and perceived satisfaction, but its perceived satisfaction was not aligned with their needs. Moreover, neither the individual variables, (viz., age and academic degree), nor the instructional variables (viz., instructional mode and e-learning duration) were predictors of the discrepancies among the participants in their perspectives and acceptance of Navid. Learning ubiquitously and lacking face-to-face communication were the main advantage and disadvantage of learning medical English through Navid, respectively. Results revealed that although under the Covid-19 pandemic the acceptance of Navid and students' satisfaction with its use might not be related to the individual and instructional variables in the medical English courses, it might not be the case in others.
  Keywords: Learning Management System, E-learning, Covid-19, Medical English, Navid, Technology Acceptance Model
 • Parisa Riahipour *, Mansoor Tavakoli, Abbas Eslami Rasekh Pages 435-463

  Professional identity has been perpetually an underlying factor in teacher development. The maintenance of a strong professional identity is a key factor in teacher development which is ultimately a fundamental aspect in the prosperity or failure of any educational system. As a dynamic phenomenon, teachers’ professional identity can be influenced by a variety of factors and particularly any type of educational reform. The present study with an explanatory mixed method design was used to investigate transitions in Iranian EFL teachers’ professional identity in the context of Fundamental Reform Document of Education (2012). For the quantitative phase of the study, a researcher-made questionnaire developed based on the four components of professional identity namely, self-image, self-esteem, job motivation and task perception proposed by Kelchtermans (1993) was distributed among 98 Iranian EFL teachers. Considering the ongoing nature of the professional identity, the questionnaire was assigned to the teachers during the pre-reform and post – reform era. In the qualitative phase, in order to capture a comprehensive picture of the salient factors of teachers’ professional identity and their underlying reasons, a set of semi-structured interviews with 7 volunteer teachers were conducted. The findings revealed that the introduction of the curriculum reform made no change in teachers’ professional identity in terms of self-esteem and task perception, but it slightly affected teachers’ self-image and job motivation. The findings also revealed a potential transition path in Iranian EFL teachers’ professional identity development. Finally, some implications for policy-makers and material developers and suggestions for future researchers were discussed.

  Keywords: Professional Identity, Curriculum reform, Mixed Method, Quantitative, Qualitative
 • Mohammad Salehi *, Afsaneh Farhang Pages 465-493
  There has been a burgeoning of research in teacher, peer, and self-assessment in terms of reliability and validity, the use of rubrics, the implementation of these kinds of assessments in different academic settings, the effect of demographic variables in these assessments, and the benefits of these assessments. However, the effect of these assessments on subsequent learning has rarely been explored. To fill that void, this study set out to examine the effects of these kinds of assessments on subsequent learning as evidenced by students’ final exam scores. Two intact classes were chosen and teacher, peer, and self-assessments were employed in a general English class. The scores achieved on the students’ oral presentations exhibited a statistically significant correlation between the teacher awarded scores and those on the final examination of general English proficiency as a course. Peer awarded scores could also predict final exam scores, though not as good as teacher awarded ones. Self-assessment failed to correlate significantly with final exam scores and teacher/peer assessments. The reasons for the findings are discussed further in the paper.
  Keywords: self-assessment, peer-assessment, teacher-assessment, Regression Analysis, subsequent learning
 • Abdullah Sarani *, MuhammadJalil Zarei, Hossein Navidinia Pages 495-515

  Recent developments in technology and education have created an enormous array of opportunities in the field of language learning and teaching. From one side, modern technologies are promptly attracting new users, providing growing dimensions, and allowing more sophisticated uses. Form the other side, the students’ zeal toward utilizing mobile technologies in classroom brought the idea of examining these technologies in the context of Iran. To this end, this study investigated the effect of flipped classroom on Iranian EFL students' writing development at senior high school. A group of 48 K-10 male students were conveniently assigned into two groups. The students of the control group were taught writing using distance method just like a traditional classroom held online, while the students of experimental group were taught writing through online flipped method. The results using independent and paired sample t-test and ANCOVA revealed that the experimental group outperformed the control group in content, organization, and vocabulary areas.

  Keywords: Online Flipped Classroom, Online Traditional Classroom, Writing Improvement, High School Students