فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 6 (پیاپی 7، بهار و تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • امین یاقوتیان*، نسیم محمدی، علی ولی پور صفحات 2-11
  خطوط لوله، شریان های حیاتی در صنعت نفت و گاز بوده و با توجه به هزینه ی بسیار زیاد احداث آن ها، به عنوان یکی از زیرساخت ها و سرمایه های ملی هر کشور محسوب می گردند. پدیده ی سایش از جمله مهم ترین عوامل آسیب به خطوط لوله شناخته می شود که سبب کاهش ضخامت در نواحی مختلف آن می گردد. تغییر ضخامت ایجاد شده، سبب تمرکز بیشتر تنش در خطوط لوله می شود و شکست به راحتی رخ می دهد. آزمون های فراصوتی یکی از روش هایی است که در بازرسی خطوط لوله مورد استفاده قرار می گیرد. از میان تکنیک های مختلف این نوع آزمون ، امواج هدایت شونده ی لمب، به دلیل استهلاک کم در مسیر انتشار، از جایگاه ویژه ای برخوردارند؛ اما رفتار پیچیده ی این امواج در سازه هایی با ضخامت متغیر، کار تفسیر داده های به دست آمده از اجرای یک آزمون را دشوار می سازد. بررسی رفتار امواج لمب در لوله هایی با تغییرات ضخامت امری به مراتب دشوار می باشد. از این رو، در پژوهش حاضر، به مدل سازی دوبعدی اجزای محدود رفتار این امواج و بررسی ضرایب عبور و بازتاب درحضور تغییرات ضخامت پرداخته شده است. نتایج بررسی تاثیر تغییر عمق سایش بر سیگنال های عبوری و بازتابی حاکی از آن است که با استفاده از تکنیک امواج لمب می توان به خوبی تغییرات ضخامت یک قطعه را پایش نمود. همچنین بررسی تغییرات فرکانس سیگنال ارسالی به داخل ورق نشان می دهد که در برخی بازه های فرکانسی، مود S0 ایجاد شده جهت برخورد با عیب، حساسیت بسیار کمی به تغییرات ضخامت دارد. بنابراین انتخاب فرکانس مناسب در بازرسی های انجام شده توسط امواج لمب گامی مهم در تشخیص وضعیت سازه می باشد.
  کلیدواژگان: امواج هدایت شده لمب، مدلسازی اجزای محدود، سایش، ضرایب عبور و بازتاب
 • سینا سوداگر*، محمدجواد رنجبر صفحات 12-19

  در آزمونهای فراصوتی با استفاده از امواج هدایت شونده برای افزایش محدوده بازرسی عموما از امواج در محدوده فرکانسهای پایین استفاده می شود. با کاهش فرکانس امواج ارسالی علاوه بر کمتر شدن تعداد مدهای تولید شده در سازه، تولید مدهای پایه، و ساده تر شدن تفسیر نتایج، رفتار غیر دیسپرسیو و استهلاک پایین موج موجب افزایش طول بازرسی می شود. با این وجود استفاده از فرکانسهای پایین جهت انجام آزمون موجب کاهش حساسیت و قابلیت تفکیک این روش ارزیابی می شود. در این مقاله استفاده از مدهای بالاتر امواج هدایت شونده با فرکانس بالا برای بازرسی ورقها در فاصله کوتاه برای بهبود حساسیت آزمون مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. بدین منظور ابتدا با مدلسازی عددی امواج هدایت شونده تولید شده توسط یک تراگذار زاویه متغیر، مدهای A1 و S1 در محدوده فرکانسهای بالا شبیه سازی می شود. با استفاده از این مدل، الگوی توزیع انرژی موج در این دو مد در سازه مورد ارزیابی قرار گرفته و با یکدیگر مقایسه می شوند. نتایج بدست آمده از آزمونهای آزمایشگاهی برای یک ورق فولادی، نشان می دهد که خطای نسبی اندازه گیری مد S1 در فاصله های کوتاه با استفاده از یک پروب 2 MHz کمتر از 10%است.

  کلیدواژگان: امواج هدایت شونده، مدهای مرتبه بالا، امواج فراصوتی، فرکانس بالا، امواج لمب
 • مسعود رضایی زاده* صفحات 20-25

   نوار نقاله ها نقش بسیار مهمی در صنایع معدنی و کارخانه های فرآوری دارند؛ بنابراین نگهداری و جلوگیری از توقفات ناگهانی آن ها بسیار ضروری می باشد. ازاین رو در سال های اخیر پایش وضعیت این تجهیزات با کمک آنالیز ارتعاشی توانسته است در تشخیص عیوب اجزا دوار مانند بیرینگ ها در مراحل اولیه پیدایش عیب کمک کند. در این تحقیق، بیرینگ های درام محرک نوار نقاله شماره 9 مجتمع مس سرچشمه با کمک آنالیز ارتعاشی بررسی شده است. با توجه به دور پایین این بیرینگ ها، شناسایی عیوب در آن ها مشکل می باشد. نتایج نشان می دهد که مشاهدات بصری پس از تعویض بیرینگ با تحلیل ارتعاشی مطابقت دارد. همچنین سایش روی رینگ خارجی و الگوهای خرابی بیرینگ ها نشان می دهند که یک نیروی محوری در اثر انحراف نوار از مرکز درام به بیرینگ اعمال می گردد. نیروی ایجاد شده در اثر انحراف نوار از مرکز درام به سمت عکس موتور باعث می شود که سایش در لبه های کناری رینگ خارجی ایجاد گردد. انحراف نوار یکی از عوامل مهم در عدم توزیع یکنواخت نیروی اعمالی به یاتاقان ها و در نتیجه خرابی زودتر یک یاتاقان نسبت به دیگری می گردد. کلمات کلیدی: آنالیز ارتعاشی؛ بیرینگ؛ رینگ خارجی؛ درام.

  کلیدواژگان: آنالیز ارتعاشی، یاتاقان غلتشی، رینگ خارجی، درام
 • سید امیر حسینی، مجید عباسی* صفحات 26-35

  آزمون غیر مخرب جریان گردابی از روش های الکترومغناطیسی است که می توان از آن برای ارزیابی و کنترل کیفیت متالورژیکی ‏آلیاژهای صنعتی استفاده نمود. اجرای سریع و ماهیت دیجیتالی پاسخ های این روش سبب شده که از آن برای راه اندازی خطوط ‏مکانیزه بازرسی و کنترل کیفی خط تولید قطعات فلزی استفاده شود. هدف از این مقاله، بررسی شرایط کنترل کیفیت متالورژیکی ‏ورق های آلیاژ آلومینیم 7075 بعد از عملیات حرارتی پیرسازی با استفاده از روش جریان گردابی است. به این منظور آزمون های ‏مخرب متالوگرافی، سختی سنجی و هدایت الکتریکی به همراه آزمون غیرمخرب جریان گردابی انجام و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه ‏شدند. نمونه هایی از این آلیاژ به شکل ورق به ضخامت 2/1 میلی متر تهیه شد. عملیات انحلالی در دمای 470 درجه سلسیوس به ‏مدت 20 دقیقه انجام شد و سپس عملیات حرارتی پیرسازی مصنوعی در دماها و زمان های مختلف انجام شد. مطالعات ریزساختاری ‏توسط میکروسکوپ های نوری و الکترونی روبشی، رسانایی بر اساس استاندارد ‏‎(%ICAS)‎‏ و سختی سنجی به روش برینل انجام شد. در ‏ادامه با استفاده از یک دستگاه جریان گردابی در فرکانس ‏‎ kHz‏8، پاسخ های الکترومغناطیسی نمونه ها مورد ارزیابی و مقایسه قرار ‏گرفت. نتایج نشان داد که برای کنترل و تضمین کیفیت محصولات پیرسازی شده، استفاده از شاخص سختی نمی تواند به تنهایی ‏کفایت کند. همچنین آزمایش متالوگرافی محدودیت های اجرایی در فرایندهای تولید دارد. مشخص شد که پاسخ های جریان گردابی ‏تحت تاثیر تغییرات ریزساختار حاصل از عملیات پیرسازی است و می توان توسط این آزمون، قطعات مختلف آلیاژ آلومینیم 7075 را ‏به صورت غیرمخرب از یکدیگر تفکیک نمود.‏

  کلیدواژگان: ارزیابی غیر مخرب، آزمون جریان گردابی، کنترل کیفیت، پیرسازی، آلیاژ آلومینیم 7075‏
 • پوریا مشکی زاده، محمدرضا فراهانی*، مجتبی رضایی حاجیده، محمد حیدری رارانی صفحات 36-45

  با توجه به توسعه روزافزون به کارگیری قطعات و تجهیزات ساخته شده به روش تولید افزایشی در صنایع مختلف، بهره گیری از روش های مناسب بازرسی این قطعات، به منظور بررسی کیفیت تولید و شناسایی عیوب، اهمیت بسزایی یافته است. در این پژوهش یک نمونه پلیمری ساخته شده به روش تولید افزایشی از جنس PLA به روش دمانگاری مورد بازرسی قرار گرفت. یک منبع حرارتی نوری نمونه را گرم نمود. تصاویر حرارتی در مدت زمان روشن بودن منبع حرارتی و مدتی پس از قطع منبع توسط دوربین حرارتی ثبت شد. به منظور بهبود تصاویر حرارتی، دو روش پردازش پرکاربرد به نام های پردازش فازی پالسی (PPT) و تجزیه وتحلیل مولفه اصلی (PCA) به کار گرفته شدند. پس از اعمال این روش ها به داده های منتخب خام حرارتی، مشخص شد که درحالی که تنها 18 عیب از 20 عیب موجود در نمونه از طریق بهترین فریم خام حرارتی قابل تشخیص است، همه 20 عیب موجود در نمونه از طریق تصاویر پردازش شده قابل شناسایی هستند. برای مقایسه کمی تصاویر پردازش شده ازنظر بهبود وضوح عیوب که تاثیر مستقیمی بر سهولت در شناسایی آن ها دارد، پارامتر نسبت سیگنال به نویز (SNR) مورداستفاده قرار گرفت. با توجه به بالاتر بودن میزان SNR در کلیه تصاویر پردازش شده از بهترین تصویر خام حرارتی، مشخص شد که کلیه روش های پردازش بکار گرفته شده شناسایی عیوب را تسهیل می نمایند. همچنین مشاهده شد که روش PCA بالاترین میزان میانگین SNR را داراست. این مقدار برای تصویر PCA که معادل 14.75 است، تقریبا سه برابر میزان میانگین SNR برای بهترین تصویر خام حرارتی، معادل 4.75، بود.

  کلیدواژگان: تست غیر مخرب، ترموگرافی، پردازش تصاویر حرارتی، تولید افزایشی
 • علی محمدی کلاگر، محمد چراغزاده، داوود اکبری*، محمدرضا فراهانی صفحات 46-52
  پره های توربین از حساس ترین و مهمترین قطعات داغ توربین گاز به شمار می روند بطوریکه کارایی و عمر توربین ها به طور مستقیم با کارکرد این اجزا مرتبط است لذا برای جلوگیری از تخریب ناشی از دمای بالا، بایستی این قطعات به شیوه مناسب خنک-کاری شوند. روش متداول خنک کاری پره ها، هدایت سیال خنک کننده از کانال های پیچیده داخلی آنها بوده که پیشتر در مراحل اولیه ساخت عمدا به روش ماهیچه گذاری ایجاد می گردند. در فرایند تخلیه ماهیچه های سرامیکی گاهی اوقات ذرات سرامیکی بطور کامل از کانال های خنک کاری تخلیه نشده و بخشی از این ذرات در داخل پره ها محبوس شده و موجب انسداد کانال های خنک کاری می گردد که این موضوع عملکرد پره ها و در نتیجه عمر مفید آنها را حین سرویس، کاهش می دهد. در این تحقیق، انسداد کانال های خنک کاری داخلی پره ها با استفاده از روش غیر مخرب دمانگاری فروسرخ برای تعدادی از پره های توربین گاز نوعی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا پس از آماده سازی و چیدمان آزمون دمانگاری فعال با بخار داغ، نتایج دمایی در زمان های مختلف و با درصدهای انسداد متفاوت که بطور مصنوعی در کانال های خنک کاری این پره ها ایجاد شده، اخذ و ارزیابی شده است. نتایج نشان داده است که استفاده از روش غیر مخرب دمانگاری فروسرخ در شناسایی مناطقی از کانال های خنک کاری پره ها که دارای انسداد مصنوعی شده بودند، موثر بوده و از کارایی مطلوبی برخودار می باشد
  کلیدواژگان: بازرسی غیر مخرب، دمانگاری فروسرخ، پره توربین گاز
 • عمید مقصودی، محمد ریاحی* صفحات 53-61
  مدیریت سلامت پیش بینانه (PHM) یک فلسفه نوین در علم نگهداری و تعمیرات (نت) است که به تشخیص و پیش آگاهی نارسایی و عیوب در دستگاه ها می پردازد. PHM در ماشین آلات دوار عموما با تجزیه و تحلیل سیگنال های ارتعاش، انتشار صوت، دما یا آنالیز روغن انجام می شود. با در دست داشتن شاخص سلامت مناسب بدست آمده از تجزیه و تحلیل سیگنال، می توان نقص سیستم را به موقع تشخیص داد و دستگاه را برای عملیات نت آماده کرد. در این مقاله، از سیگنال های انتشار صوتی اسپیندل یک دستگاه فرز برای تشخیص ساییدگی و یا شکستگی ابزار استفاده شده است. ابتدا با تجزیه و تحلیل موجک، نویز سیگنال کاهش داده شد تا بتوان با تجزیه و تحلیل سیگنال به شاخص سلامت مناسب دست یافت. در اینجا از سه تابع موجک مادر db4 و sym5 و haar و سه روش آستانه گذاری استفاده شده است. تحقیقات نشان داد که توابع مادر sym5 و haar با روش آستانه گذاری penalize low، با 3 سطح تجزیه، کمترین MSE به ترتیب 0.0018 و 0.0019 را دارد. در مرحله بعد، چهارده تابع ویژگی سیگنال، استخراج و با یکدیگر مقایسه شدند. از بین توابع مورد بررسی برای شاخص سلامت، نتیجه نشان داد که میزان تغییرات از حالت سالم به ناسالم ابزار علاوه بر تابع میانگین مجذور مربعات (RMS) با 10% تغییر، مربع ریشه سیگنال با 10%، آنتروپی 15%، انرژی 28%، فاکتور ضربه 33%، شاخص بیشینه سیگنال 48% نیز می توانند معیارهای مناسبی برای شاخص سلامت باشند.
  کلیدواژگان: ماشین آلات دوار، شاخص سلامت، انتخاب ویژگی، تجزیه و تحلیل موجک، نویز زدایی
 • محمدرضا زارع زاده، محمد ابونجمی*، مهدی قاسمی وزنامخواستی صفحات 62-71

  سلامت و ایمنی مواد غذایی به عنوان یکی از مهمترین اولویت های انسانی محسوب می شود؛ بنابراین لازم است فناوریهای موثر و جدیدی برای تشخیص تقلب و کیفیت در صنایع غذایی به کار گرفته شود. روغن زیتون فرابکر فواید بسیاری برای سلامتی انسان داشته و به دلیل ارزش غذایی و قیمت بالای آن، احتمال وجود تقلب در آن زیاد می باشد. فراصوت تشخیصی در حوزه صنایع غذایی دارای مزایای بسیاری است؛ دقیق و غیرمخرب بوده و در کسری از ثانیه انجام می گیرد. در این مطالعه، برای تشخیص تقلب در روغن زیتون فرابکر، چهار ویژگی فراصوتی نمونه های تهیه شده در پنج سطح مختلف تقلب (خالص و 5٪ ، 10٪ ، 20٪ ، 35٪ و 50٪ مخلوط شده با روغن سرخ کردنی معمولی) و با استفاده از سامانه فراصوت تشخیصی استخراج شدند. جهت کاهش خطا، یک سامانه نگهداری و هدایت کاوشگرها طراحی و ساخت گردید. ویژگی های استخراجی فراصوت شامل درصد کاهش دامنه، زمان رسیدن موج از فرستنده به گیرنده، تفاضل پیک اول و دوم دامنه در نمودار زمان-دامنه و نسبت پیک اول و دوم دامنه مورد بررسی قرار گرفت. از هفت الگوریتم طبقه بندی شامل بیز ساده، دستگاه بردار پشتیبان، گرادیان تقویتی، k همسایگی نزدیک، شبکه عصبی مصنوعی، رگرسیون لجستیک و آدابوست برای طبقه بندی داده های از پیش پردازش شده استفاده شدند. نتایج نشان داد که الگوریتم بیز ساده با دقت 2/90٪، بیشترین دقت را در بین سایر مدل-های طبقه بندی داشته و ماشین بردار پشتیبان و گرادیان تقویتی با 88.2٪ در رده های بعدی قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: تقلب، روغن زیتون، کیفیت سنجی، فراصوت
 • محمدحسین سورگی*، سالار جوزانی صفحات 72-81

  امروزه استفاده از خطوط لوله در صنایع مختلف از جمله نفت و گاز، آبرسانی و پتروشیمی بسیار پرکاربرد است. لوله های کامپوزیتی بدلیل دارا بودن ویژگی هایی نظیر سبکی، استحکام بالا و مقاومت به خوردگی گزینه مناسبی جهت استفاده در خطوط لوله می باشند. با توجه به صرف هزینه بالا برای نصب و تعمیر این لوله ها، استفاده از آزمون های غیرمخرب برای پیشگیری از بروز آسیب های احتمالی ضروری به نظر می رسد. یکی از آسیب هایی که در حین ساخت و بهره برداری ممکن است رخ دهد، آسیب در اتصال لوله می باشد. اتصال چسبی یکی از رایج ترین انواع اتصالات میان لوله کامپوزیتی می باشد. استفاده از امواج هدایت شده فراصوتی بعنوان یکی از آزمون های غیرمخرب جهت بازرسی اتصالات لوله های کامپوزیتی روشی مناسب و نسبتا ارزان می باشد. در این مقاله شبیه سازی انتشار یک مود متقارن از امواج هدایت شده فراصوتی L (0,1) جهت بازرسی اتصال چسبی میان دو لوله کامپوزیتی انجام شده و مطالعه پارامتری تغییرات طول خرابی اتصال چسبی نیز مورد بررسی قرار گرفته تا شاخص مناسب از سیگنال دریافتی جهت شناسایی اتصال معیوب تعیین شود. با استفاده از دو سنسور که یکی قبل و دیگری بعد از اتصال چسبی جهت دریافت سیگنال های بازگشتی و عبوری قرار داده شده اند، دو شاخص انرژی مناسب جهت شناسایی اتصال معیوب مشخص و بررسی شده است.

  کلیدواژگان: امواج هدایت شده فراصوتی، بازرسی اتصال چسبی، لوله کامپوزیتی، روش اجزاء محدود
|
 • Amin Yaghootian *, Nasim Mohammadi, Ali Valipour Pages 2-11
  The phenomenon of erossion is known as one of the most important causes of damage to pipelines, which reduces the thickness in different areas. Reduction in thickness causes more stress to be concentrated in the pipelines and failure occurs more easily. Ultrasonic tests are one of the methods used to inspect pipelines. Among the various techniques of this type of test, the Lamb guided waves have a special place due to the low depreciation in the propagation path; But the complex behavior of these waves in structures of variable thickness makes it difficult to interpret the data obtained from a test. It is so difficult to study the behavior of Lamb waves in pipes with variation in thickness. Therefore, in this paper, two-dimensional modeling of the finite elements of the behavior of these waves and the study of transmission and reflection coefficients in the presence of thickness variations have been investigated. The results of the study of the effect of changing the erossion depth on the transmiting and reflecting signals indicate that using the Lamb waves test, changes in the thickness of a piece can be well monitored. Also, the study of changes in the frequency of the signal sent to the plate shows that in some frequency ranges, the S0 mode created to deal with the defect has very little sensitivity to changes in thickness. Therefore, choosing the appropriate frequency in inspections performed by Lamb waves is an important step in determining the condition of the structure.
  Keywords: Lamb Guided Waves, FEM, Erossion, Transmission, Reflection Coefficients
 • Sina Sodagar *, MohammadJavad Ranjbar Pages 12-19

  Long-ranged guided wave inspection systems are often used in a low frequency–thickness range below the cut-off frequency of the higher wave modes to simplify data interpretation. In this paper, the potentials of ultrasonic high order guided wave modes are studied in the inspection of plate structures. The wave propagation characteristics of high order wave modes and the corresponding sensitivity and detectability are investigated. Using the commercially available software ABAQUS, finite element simulations are carried out to model the ultrasonic wedge transducer and the inspection system for simulation of A1 and S1 wave mode distribution. Using a variable angle transducer, experimental pulse–echo technique is employed to evaluate the measurement relative errors obtained from two high order wave modes, A1 and S1, for a 2 mm steel plate at 4 MHz.mm of frequency–thickness. The experimental measurements show that for various transducer positions, the relative errors obtained by the S1 mode are less than 10% for short-range measurements.

  Keywords: ultrasonic, Guided waves, High order modes, High frequency, Lamb wave
 • Masoud Rezaeizadeh * Pages 20-25

  Conveyor belts play an important role in the mining industry and processing factories; therefore, it is essential to maintain them and prevent their sudden cessation. Consequently, in recent years, condition monitoring of these devices applying vibration analysis help diagnose defective rota-tional components such as bearings in the early stages of defect. In this study, the driving bear-ing drums of conveyor belt number 9 of Sarcheshmeh copper complex have been investigated using vibration analysis. Due to the low speed of these bearings, it is difficult to identify defects in them. The results show that, visual observations after bearing replacement correspond to vi-brational analysis. Also, wear on the outer ring & bearing failure patterns indicate that a pivot force is exerted on the bearing due to the deflection of the belt from the centre of the drum. The force created by the deflection of the belt from the center of the drum to the motor image causes wear on the side edges of the outer ring. Deviation of the belt is one of the important factors in the non-uniform distribution of the applied force to the bearings and as a result, one bearing is damaged sooner than the other.

  Keywords: Vibrational Analysis, Bearing, Outer Ring, Drum
 • Seyed Amir Hosseini, Majid Abbasi * Pages 26-35

  The eddy current non-destructive testing (ECT) is one of the electromagnetic methods that can be ‎used to evaluate and control the metallurgical quality of industrial alloys. The rapid implementation and digital nature of the answers have ‎led to its use in setting up automatic inspection and quality control lines . The purpose of this paper is to investigate the metallurgical quality control ‎conditions of 7075 aluminum alloy sheets after aging heat treatment ‎using the ECT method. For this purpose, the destructive tests of metallography, hardness and ‎electrical conductivity were performed along with the eddy currents non-destructive testing and ‎then their data were compared with each other. The sheet samples of this alloy were prepared in ‎the form of a 1.2 mm thickness. The solution heat treatment was performed at 470 centigrade ‎for 20 minutes and then artificial aging heat treatment was performed at different temperatures ‎and times. Microstructural studies were performed by optical and scanning electron ‎microscopes, standard conductivity (% ICAS) and Brinell hardness methods. Then, using a ‎eddy current apparatus at 8 kHz, the electromagnetic responses of the samples were evaluated ‎and compared. The results showed that to quality control and assurance of the aged products, ‎the use of hardness index alone can not suffice. In addition, the metallographic method has ‎executive limitations in production processes. It was found that the eddy current responses are ‎affected by microstructural changes resulting from aging process. Using this method, different ‎parts of 7075 aluminum alloy can be non-destructively separated from each other.‎

  Keywords: NDE, Eddy Current Testing, Quality Control, aging, 7075 Al Alloy.‎
 • Pouria Meshkizadeh, Mohammadreza Farahani *, Mojtaba Rezaee Hajideh, Mohammad Heidari Rarani Pages 36-45

  Nowadays, as the application of additive manufactured equipment is increasing in the industry, an appropriate inspection method for identifying defects of these products has become a pressing need. In this contribution, a study on inspection of the artificial defects of an additive manufactured specimen via thermography was carried out. A projector with 2KW in power was utilized as the heating source. The temperature of the sample was recorded by a thermal camera. Moreover, the camera kept recording the sample’s temperature for a while after that heating source was shut down. The best frame of raw thermal data was selected. To enhance the thermal raw data in case of the contrast between defective and sound regions and the number of detectable defects, two well-known thermal image processing methods, namely, Pulsed Phase Thermography (PPT) and Principle Component Analysis (PCA), were applied to the initial data. It was illustrated that all defects could be detected through processed images, whereas only 18 defects out of 20 could be revealed in the best frame of raw thermal data. Furthermore, for evaluating the ability of each technique to improve the contrast, the SNR parameter was adopted. According to the concluded data, the processed image via PCA with SNR average equal to 14.75 had the highest amount. This amount was almost three times higher than that of the best frame of initial thermal data.

  Keywords: Nondestructive Tests, Thermography, thermal image processing, Additive Manufacturing
 • Ali Mohammad Kolagar, Mohammad Cheraghzadeh, Davood Akbari *, Mohammadreza Farahani Pages 46-52
  Turbine blades are one of the most sensitive and important hot parts of gas turbines, so that the efficiency and life of turbines are directly related to the operation of these components. Therefore, to prevent damage caused by high temperatures, they must be properly cooled. The common method of cooling these parts is to pass the cooling fluid through their complex internal channels. Non-destructive testing of thermography, is one of the new methods for detecting imperfections in these cooling paths which is considered in this article. Thermal loading is applied in an active manner by hot steam generator system. In order to identify the capability of this system in the detection of the residuals in the cooling system of blades, 3 kinds of different blades are studied and tested using active thermography. Results show the appropriateness of the system in detection of the blockages in all three blades. But it worth to notify that the success of the system is strongly related to the best detection of the system parameters as steam pressure, temperature and Fluid flow. So, the best parameters are chosen as: pressure of 2bars, ambient temperature of 25 oC and the maximum fluid of the hot steam.
  Keywords: Non Destructivr Evaluation, Thermography, Gas Turbine Blade
 • Amid Maghsoudi, Mohammad Riahi * Pages 53-61
  Prognostic Health Management (PHM) is a new philosophy in maintenance that deals with the diagnosis and prognosis of failures and defects in devices PHM in rotary machines is usually utilizing the analysis of vibration signals, acoustic emission, temperature or oil analysis. By having a proper health index obtained from signal analysis, it is possible to detect system defects and prepare the device for maintenance operation. In this paper, the acoustic emission signals of a milling machine are used to detect tool wear or breakage. First, with wavelet analysis, the signal noise was reduced in order to achieve a suitable analysis to select the health index. Here, three mother wavelet functions db4, sym5 and haar and three thresholding methods are used. Research has shown that the parent functions sym5 and haar with low penalize threshold method, with 3 levels of analysis, have the lowest MSE of 0.0018 and 0.0019, respectively. In the next step, fourteen signal feature functions were extracted and compared with each other. Among the functions studied for the health index, the result showed that from healthy to unhealthy instrument in addition to the root mean square (RMS) function with 10% change, signal root square with 10%, entropy 15%, energy 28%, impact factor 33%, the maximum signal index of 48% can also be suitable criteria for the health index.
  Keywords: Rotating machines, Health Index, Feature selection, wavelet analysis, Noise Reduction
 • MohammadReza Zarezadeh, Mohammad Aboonajmi *, Mahdi Ghasemi Vernamkhasti Pages 62-71

  Health and security of foods are recognized as one of the most important human priorities, so effective and new policies have been implemented to improve and develop the position of effective laws in the food industry. Extra Virgin Olive Oil (EVOO) has many amazing benefits for the human body's health. Due to the nutritional value and high price of EVOO, there is a lot of adulteration in it. The ultrasonic approach has many advantages in the food studies, it is fast and non-destructive. In this study, to fraud detection of EVOO four ultrasonic properties of oil in five levels of adulteration (5%, 10%, 20%, 35% and 50%) were extracted. The 2 MHz ultrasonic probes were used in the DOI 1000 STARMANS diagnostic ultrasonic device in a "probe holding mechanism". The four extracted ultrasonic features include: "percentage of amplitude reduction, time of flight (TOF), the difference between the first and second maximum amplitudes of the domain (in the time-amplitude diagram) and the ratio of the first and second maximum of amplitude". Seven classification algorithms include "Naïve Bayes, support vector machine, gradient boosting classifier, K-nearest neighbors, artificial neural network, logistic regression and Ada-Boost" were used to classifying the pre-processed data. Results showed that the Naïve Bayes algorithm with 90.2% provided the highest accuracy among the others, and the SVM and GBC with 88.2% were in the next ranks after Naïve Bayes.

  Keywords: Adulteration .Olive oil, Quality assessment, Ultrasound
 • MohammadHossein Soorgee *, Salar Jouzani Pages 72-81

  Pipelines are commonly used in various industries such as oil and gas, water supplies and petrochemical. Composite Pipes are appropriate choice due to some properties including high strength, lightness and high corrosion resistance. It is necessary to employ Non-Destructive Tests (NDT) during construction as well as maintenance of such pipelines, in order to reduce costs. One of the damages that may occur on composite pipes is joint failure which normally happens during construction and operation of the pipes. Furthermore, the most common method of joints in composite pipes is adhesive joint. Ultrasonic Guided Wave (UGW) is suitable method of NDT. In this research, a numerical simulation of L(0,1) guided mode is carried out in order to inspect the adhesive joint between two composite pipes. A parametric study is performed on damage length variation in order to extract suitable feature from damaged pipe signals for damaged joint identification. Using two sensors which are located before and after the adhesive joint, with the purpose of receiving the reflected and transmitted ultrasound wave from the joint, two signals energy indices have been developed for damaged joint identification

  Keywords: Ultrasonic Guided Waves, Adhesive Joint Inspection, Composite pipes, Finite element method