فهرست مطالب

دامداران ایران - سال دوم شماره 1 (پیاپی 13، دی ماه 1379)
 • سال دوم شماره 1 (پیاپی 13، دی ماه 1379)
 • 68 صفحه، بهای روی جلد: 3,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1379/10/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • اتفاقات یک ساله و برخورد مسئولین
  صفحه 4
 • صنعت دامپروری، سیاست دوگانه واردات و صادرات
  صفحه 6
 • اتخاذ استراتژی بلند مدت و پرهیز از برخوردهای شعاری
  صفحه 10
 • دامداری موفق در گرو استفاده بهینه از امکانات
  صفحه 16
 • راهی که پیش رو داریم؟!
  صفحه 19
 • مجله ما حرف های شما
  صفحه 22
 • دامپروری همدان، مستعد اما نیازمند
  صفحه 28
 • روزنه
  صفحه 35
 • یک انتخاب جهانی
  صفحه 38
 • خصوصیات رفتاری گوسفندان
  صفحه 44
 • بیماری های دامی را بهتر بشناسیم
  صفحه 47
 • آشنایی با ویژگی نژادهای بومی گوسفندان ایرانی
  صفحه 52
 • دامداران ایران در یک نگاه
  صفحه 57
 • هیئت مدیره جدید اتحادیه مرکزی دامداران ایران انتخاب شد
  صفحه 66