فهرست مطالب

 • پیاپی 40 (زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/10/06
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمد اعتمادی، هرمز اسدی کوه باد*، سید حسن حسینی صفحات 7-30

  مبحث حجیت ظن مطلق در عصر غیبت از موضوعات کاربردی است که دراجتهاد و استنباط احکام نقش بسزایی دارد و به مثابه معرکه الاراء دربین اصولیین از زمان های سابق بوده وهست، و از آنجایی که این مسئله برزخ میان کلام و اصول فقه است، ضرورت ایجاب نمود که مبانی کلامی این مسئله در اصول فقه به جهت تقویت حجیت ظن مطلق واکاوی شود؛ ازاین رو این نوشتار با بررسی سه مبنا از مبانی مهم کلامی، یعنی حسن و قبح عقلی، جامعیت اسلام و جاودانگی احکام اسلام در صدد تحلیل و تطبیق آن با حجیت ظن مطلق در علم اصول فقه بوده و با روش توصیفی- تحلیلی که این در این نوشتار دنبال شده، دستاورد آن عبارت است از حجیت بی قید و شرط ظن مطلق، بویژه در زمانی که دست امت از امام معصوم کوتاه است و ما در زمان انسداد به سر می بریم..

  کلیدواژگان: حجیت ظن مطلق، مبانی کلامی، علم اصول، علم وعلمی، انسداد حکومتی و کشفی
 • لیلا افسری، سید صدرالدین طاهری*، عبدالله صلواتی صفحات 31-52

  تحقیق و واکاوی در خصوص آفرینش جهان،از مسایلی است که همواره ذهن حکما و متکلمین را به خود معطوف کرده است.فلاسفه معتقد به نظام فیض بوده و هندسه جهان را مبتنی بر قاعده «الواحد لا یصدر عنه الا الواحد» ترسیم کرده اند و معتقد به واسطه های فیض در جهان آفرینش می باشند. اما متکلمین اسلامی در برخورد با نظام فیض حکما به دو گروه تقسیم شده اند: گروهی موافق نظام فیض حکما بوده و گروهی نیز مخالفت خویش با نظام فیض حکما را ابراز نموده اند.از بین متکلمین اسلامی مخالف، فخر رازی، سرسخت ترین مخالف نظام فیض حکما به شمار آمده که انتقادات جدی به اصل نظام فیض حکما و مبانی آن وارد کرده است.در مقاله حاضر به بررسی نظام آفرینش جهان از منظر فخر رازی پرداخته می شود و دلایل فخر بر نقد نظام فیض حکما و مبانی آن عنوان می گردد. در نهایت نظر مختار فخر رازی در باب مراتب هستی، که عبارت از صدور بی واسطه تمام مخلوقات عالم از ذات اقدس الهی می باشد با توجه به مبانی مورد پذیرش وی تبیین می گردد و طبقه بندی موجودات، مطابق دیدگاه خاص فخر تشریح می شود.روش کار در مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی می باشد.

  کلیدواژگان: فخر رازی، مراتب هستی، قدرت مطلق الهی، نظام فیض حکما، ارواح
 • فریدون اینانلو مرانلو، سید ابوالفضل سجادی *، ابراهیم اناری، قاسم مختاری صفحات 53-76

  آشنایی با زیبایی های یک محصول ادبی با بررسی ویژگی های نحوی، بلاغی و واژگانی آن ممکن می باشد . قرآن کریم با زیباترین تعییرات و ترکیبات ادبی دربرگیرنده دلالت های وسیعی از معانی و مفاهیم بوده که با بررسی وجوه و حالت های مختلف اعرابی و معنایی آن، می توان بر معانی پوشیده و مستور موجود در آن دست یافت.این پژوهش که به شیوه توصیفی- تحلیلی گردآوری شده، به دلالات و انواع آن و همچنین به مصادیق مختلف دلالت های نحوی درتغییرات معنایی پرداخته و با مثال های متعدد قرآنی موضوع و اهداف مدنظر را به چالش کشانده است . ازجمله یافته های این پژوهش، توجه به معنا در نسبت به الفاظ قرآنی و تغییرات معنایی بیشتر دراسم ها در نسبت دو نوع دیگر یعنی افعال و حروف معانی است . با علم به این مساله که بیشترین تغییرات معنایی در انتهای جملات محقق گردیده است.

  کلیدواژگان: قرآن&#172، کریم، افق&#172، ها، دلالت&#172، های&#172، نحوی، معنا
 • زهرا باباپور، محمدرضا صرفی*، عنایت الله شریف پور صفحات 77-102

  مولوی با اشعار شورانگیز خود ندای عاشقی سر داده است و پیشرو عشق در ادب فارسی است. عشق نیروی عظیمی است که در جان مولانا رسوخ می کند. عقل و عشق از مباحث بسیار مهم در مثنوی مولاناست. بررسی عقل و عشق در مثنوی مولوی در خور توجه است. حکیمان می گویند امتیاز انسان به عقل است اما عرفا امتیاز انسان را به عشق می دانند. در این مقاله کوشش می شود نظر مولوی درباره عقل و عشق و رابطه آن دو بررسی شود. مولانا نه تنها عقل ستیز نیست، بلکه بهترین ستایش ها را از عقل به دست داده و مخالفت او با عقل فلسفی است. اما از آن جا که این نعمت الهی در دست عده ای عامل اختلاف بین مردم شده و به جای راهنمایی و هدایت آن ها خود ابزار تباهی جامعه گردیده است، با آن به ستیز برخاسته و در واقع عقل ستیزی او نوعی واکنش اجتماعی و حاکی از یک نظام اندیشگی والاست که می خواهد عقل را از بند نفس خلاص کند در این مقاله، با تکیه بر مثنوی معنوی مولوی، جایگاه عقل و عشق به شیوه کتابخانه ای مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: مولوی، مثنوی، عشق، عقل، تقابل عشق و عقل
 • مریم خاتمی، علی شیخ الاسلامی*، رضا الهی منش، علی آقا نوری صفحات 103-126

  اساسی ترین پرسش اخلاق این است که: "چه کاری خوب است؟". سه پاسخ بنیادین به این پرسش در سه مکتب وظیفه گرا، نتیجه گرا و اخلاق فضیلت طبقه بندی شده است. از میان این سه گونه ی اخلاق، اخلاق فضیلت در دوره مدرنیسم مورد توجه پژوهش‏گران و اندیشمندان اسلامی و غیراسلامی بوده و به عنوان یک دیدگاهی فراتر از دو دیدگاه رایج (وظیفه ‏گرا و نتیجه‏ گرا)، مورد تدقیق دقیق قرار گرفته است؛  می توان گفت اخلاق فضیلت نظریه ای غالب نزد امام علی (ع) و عارفان است. برای مثال آنجا که امام (ع) در نهج البلاغه، حکمت 32 نقل شده: " فاعل الخیر خیر منه، و فاعل الشر شر منه (شهیدی،1378، ص122). و نیز در حکمت 198"و چون گفته ی خوارج را شنید که حکومت جز از آن خدا نیست، فرمود: سخن حقی است که بدان باطلی را خواهند . (شهیدی،1378،ص420). که مصداق اخلاق فضیلت می باشد. در این نوشتار تحقیقی شاخصه های فضیلت گرایی با بخشی از نظام اخلاقی نهج البلاغه مقایسه و فضیلت گرایی از منظر آن حضرت مورد بررسی قرار گرفته است.  در نهایت مشخص گردید وظیفه گرایی و نتیجه گرایی آن حضرت با آنچه در فلسفه مدرن شناخته می شود متفاوت است و از گفته های ایشان چنین استتناج می گردد که رویکرد اخلاق فضیلت گرا به نظر ایشان نزدیک تر است.

  کلیدواژگان: امام علی(ع)، نهج‏البلاغه، اخلاق، اخلاق فضیلت، عامل اخلاقی
 • نرجس رودگر صفحات 127-148

  هدف از این تحقیق بررسی سطوح مرجعیت معرفتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهاست . حضرت زهرا (س) به دلیل برخورداری از شان ولایت و عصمت ،بسان نردبان ذو مدارجی که به عرش الهی متصل است، مقیمان درجات مختلف وجودی را از زلال علمی خویش به حسب درجه و رتبه ای که دارند، بهره مند می نماید. این بهره مندی از ادنی مرتبه معرفتی آغاز گردیده و تا اعلی مراتب ادامه می یابد، به نحوی که اولیای خاص الهی و ایمه معصومین (ع) را نیز، از خوان معرفت خود بهره مند می سازد. پژوهش حاضر، با این فرضیه، به کشف و تحلیل سطوح مختلف مرجعیت معرفتی حضرت صدیقه طاهره پرداخته و با تمسک به آیات و روایات و استناد به سیره و منقولات تاریخی و هم چنین تفاسیر اهل سنت و شیعه و تحلیل های اسلام شناسان اعم از شیعه و سنی، درصدد پاسخ گویی به این سوال است که: مرجعیت معرفتی حضرت فاطمه زهرا (س) در جهان اسلام دارای چه سطوح و مراتبی بوده و این مرجعیت معرفتی در سطوح مختلف چگونه تحلیل می شود؟ بر این اساس این مرجعیت در سه سطح 1. جامعه مسلمین 2. شیعه 3. اهل بیت علیهم السلام، با روش تحقیق کیفی طبقه بندی و مورد تحلیل قرار گرفته است .

  کلیدواژگان: مرجعیت معرفتی، حضرت زهرا(س)، شیعه، اهل سنت، اهل بیت (ع)
 • منیژه عاملی*، محسن جوادی، حمید ملک مکان، مهدی فرمانیان صفحات 149-162

  به اعتقاد بسیاری از فیلسوفان سابقه بحث از رابطه دین واخلاق به قدمت خود فلسفه است.اما افلاطون با طرح گفتگوی سقراط با اوثیفرون شکل جدی تری به آن داد. بحث از رابطه دین واخلاق درمیان مسلمانان به عنوان یکی از مسایل مهم کلامی مورد مداقه بوده و به پیامدهای اخلاقی آن کم تر پرداخته اند. اما رابطه دین واخلاق در اشکال مختلفی متصور است که در این نوشتار به حصر عقلی سه گونه«تباین دین از اخلاق» ،«تقابل دین با اخلاق»و«تعامل دین و اخلاق» سنجیده و در این میان ضمن تایید تعامل دین واخلاق ،چگونگی و جهت این رابطه ارزیابی می گردد. درامتداد این بحث برای تبیین وابستگی اخلاق به دین،از میان گونه های مختلف وابستگی اخلاق به دین،وابستگی«معنا شناختی»،«وجودشناختی»،«معرفت شناختی»و«روان شناختی» اخلاق به دین را می سنجیم. درحقیقت گونه سنجی رابطه دین واخلاق با رویکرد علمی-پژوهشی،ما را به این نتیجه می رساند که اخلاق زاییده حقیقی ترین منبعی است که همه خیرات،مصالح و سعادات از آن ناشی می شوند و آن«دین»است.

  کلیدواژگان: دین، اخلاق، تعامل، تقابل، تباین
 • سید رضا فاطمی، عین الله خادمی * صفحات 163-192

  امکان دیدن خداوند با جسم توسط انسان و یا عدم آن، همواره از مسایل پر دغدغه ای میان متکلمان و همچنین فرقه های مختلف مسلمان بوده است که با توجه به آراء متضادشان می توان به این امر مهم پی برد. بعضی از فرق از جمله مشبهه- با قبول رویت خداوند توسط انسانها، در نهایت به کج اندیشی - تصور جسمانی از خداوند - گرفتار شدند و بعضی از فرق دیگر از جمله مفوضه گرفتار جبری گری شدند. قاضی عبدالجبار معتزلی در این زمینه، به رد قرایت های تشبیه گرایان - مشبه مطلق و ظاهرگرایان - پرداخته و از میان قرایت های تنزیه گرایان - اهل تفویض و اهل تاویل- به شیوه اهل تاویل، همراه با اتخاذ شیوه عقل گرایانه معتزلیون؛ تقدم عقل در کتاب، سنت، اجماع و عقل، معتقد بوده است. همچنین قاضی برخلاف عقیده اشاعره، معتقد است که رویت خداوند هم در دنیا و هم در آخرت ممکن نیست. قاضی همچنین با توجه به ارایه یک دلیل عقلی- مقابله- و شش دلیل نقلی- آیه 143 سوره اعراف، آیه 103 سوره انعام، آیات 22- 25 سوره قیامت، آیه 77 سوره توبه، آیه 26 سوره یونس - مفهوم نفی رویت خداوند را به اثبات رساند. به عقیده نگارندگان از جمله نقدهای وارد بر دیدگاه قاضی عبدالجبار آن است که ایشان به اقسام مختلف رویت، از جمله رویت شهودی یا قلبی توجه ننموده است، به همین جهت تحلیل ایشان پیرامون رویت، تحلیلی جامع نگر نیست.

  کلیدواژگان: خداوند، نفی رویت، دلیل عقلی، دلیل نقلی، قاضی عبدالجبار معتزلی
 • شهناز سیف الله، محمود قیوم زاده، حسین حبیبی تبار * صفحات 193-207

  مسئولیت در لغت به معنای موظف بودن و یا متعهد بودن به انجام امری می باشد. وظیفه به آن چیزی اطلاق می شود که شرعا یا عرفا برعهده کسی باشد. تکلیف هم به معنای بار کردن کاری سخت توام با رنج، بر کسی می باشد. تعهد به معنای گردن گرفتن کاری و همچنین عهد و پیمان بستن نیز آمده است. حق هم به معنای سهم و نصیب می باشد. هر یک از این واژه ها به نوعی با یکدیگر ملازم می باشند. به عنوان نمونه تا وظیفه ای بر دوش کسی نباشد، مسئولیتی در قبال انجام دادن یا ندادن آن نخواهد داشت و در مورد آن بازخواست نخواهد شد. واژه تکلیف نیز با مسئولیت و وظیفه ملازم است؛ چرا که در هر سه مورد چیزی برعهده شخص می باشد که اجرای آن لازم و واجب است.طبعا شخصیت الهی انسانی فرد و باورهای اعتقادی ایمانی او نقش اساسی در تعهدپذیری و ایفای وظایف فراردادی خواهد داشت. در مقاله ی پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و بر اساس تحلیل کیفی محتوا به تبیین نقش شخصیت معنوی و اعتقادی فرد در تعهد به ایفای وظیفه و قراردادها پرداخته و به ابهاماتی در این خصوص پاسخ داده است.

  کلیدواژگان: باورهای اعتقادی، شخصیت انسانی، تعهد، قرارداد، ایفای وظیفه
|
 • mohamad etemadi, hormoz asadikohbad * Pages 7-30

  The issue of the theological principles of the authority of absolute suspicion ‎in the Occultation is one of the practical issues with a significant role in ijtihad and inference of rulings and has been and is as a battle of opinion among the Usulis, and since this issue is the boundary between theology and the principles of jurisprudence, necessitated that the theological foundations of this issue be examined in the principles of jurisprudence in order to strengthen the authority of absolute suspicion; Therefore, the current paper aims at investigating the authority of absolute suspicion in the science of the principles of jurisprudence. This is a descriptive-analytical paper. The findings indicate the unconditional authority of absolute suspicion‎, especially when the Ummah is deprived of the presence of the Infallible Imam.

  Keywords: The Authority of Absolute Suspicion ‎, Theological Principles, Science of Usul, Science, Scientific, Governmental, Intuition deprivations
 • SEYED SADRADDIN TAHERI *, ABDALLAH SALAVATI Pages 31-52

  In the present article, an attempt is made to discuss the opinion of Fakhr Razi as an Ash'ari professional commentator and theologian on the levels of existence and to explain his theological views. What can be deduced from the study of Fakhr's works is that his works can be divided into philosophical theological works and interpretive works, among which his greatest commentary work, the great commentary, has a theological color and smell. Therefore, Fakhr's beliefs in explaining the levels of existence are mostly discussed with a theological approach, and what we see in this approach is the performance of three actions by Fakhr Razi. First, Fakhr considers absolute creation for the universe to be from God and seeks to prove this point. It seeks to shake these foundations and principles, and third, it proposes the theory of "spirits" as an alternative to the theory of the "peripatetic intellect." Therefore, the author's intention in this article is to explain exactly these three actions of Fakhr Razi in explaining the levels of existence and his violations and abrasions.
  The working method in the present article is descriptive-analytical and has been done by referring to first-hand sources and Fakhr libraries.

  Keywords: Fakhr Razi, the levels of existence, absolute divine power, absolute divine knowledge, spirits
 • seyed abolfazl sajadi *, ebrahim enari, gasem moketari Pages 53-76

  Horizon of syntactic and semantic implications in first sections ( JUZE )of Quran. The aesthetic analysis of literary piece is not possible without attending to its syntactic, rhetorical and lexical specifications. Being rich in literary compoundsand having the most beautiful figures of speech holy Quran provides a remarkably vast range of concepts. Actually, the syntactic implications of the holy verses of Quran, provid a vast spectrum of different issues and open a new page for individuals who are interested in Quranic researches and tell about another aspect of the elegance of this holy book. This is the same method on which of the revealed have relied on. In this research which has been carried out in a analytical-descriptive method, the researcher discusses various topics Such as implications and its types and instances of the increased syntactic changes in the translations, via meticulous analysis of some Quranic verses. Some of the research finding are presented below:When translating, interpreters more rely on the lexicon and compard with verbs and letters, the meaning range of names is more expansive, because the unique literature of Quran has various conceptual forms and in this regard, the end of the verses show more conceptual changes than the beginning oof the verses.

  Keywords: Horizons, syntactiv implications, verbal subscription
 • zahra babapour, mohammadreza sarfi*, Enayatullah Sharifpour Pages 77-102

  Rumi has called for love with his joyous poems and is the leader of love in Persian literature. Love is a great force that permeates Rumi's soul. Wisdom and love are very important topics in Rumi's Masnavi. It is noteworthy to study Rumi's intellectual level of reason and love. The sages say that man's privilege is to reason, but mystics consider man's privilege to be love. In this article, an attempt is made to examine Rumi's view on reason and love and the relationship between the two. Rumi is not only irrational, but he has received the best praise from reason and his opposition to philosophical reason. But since this divine blessing has become the cause of discord among the people and instead of guiding and guiding them, it has become a tool for the destruction of society, it has been opposed to it, and in fact, its irrationality is a kind of social reaction and indicates It is a sublime system of thought that seeks to free the intellect from the shackles of the soul..

  Keywords: Rumi, Masnavi, love, intellect, the opposition of love
 • reza elahimanesh Pages 103-126

  In contemporary times, one of the major branches in ethics and philosophy of ethics is “virtue ethics". In general, the ethical question is: “What is good?” So far, three fundamental answers have been given to this question that in the three schools of Consequentialism, Deontologism, and ethics of virtue is classified. Of these three, Virtue ethics in the contemporary era has attracted the attention of Islamic and non-Islamic scholars and thinkers. This study attempts to examine how this type of ethics is reflected in the teachings of Imam Ali Based on the findings of the research, it can be said that the ethics of virtue is the dominant theory in viewpoints of Imam Ali and mystics. For example, where Imam Ali in Nahj al-Balaghah, Wisdom 32 says: “A good person is better than a good deed, and a bad person is worse than a bad deed”. In the manifestations of the ethics of virtue in the teachings of Imam Ali, the "justice" as the main virtue is emphasized. This research has been done with interpretive analytical method.

  Keywords: Imam Ali, Nahj al-Balaghah, ethic, virtue ethic, justice
 • N.roodgar* Pages 127-148

  The purpose of this study is to investigate the levels of epistemological authority of Hazrat Fatemeh Zahra. Hazrat Zahra (PBUH) due to her dignity of guardianship and infallibility, like a ladder that is connected to the Divine Throne, benehits the inhabitants of different degrees of existence from her epistemological clarity according to their rank and rank. N. This benefit starts from the epistemological level and continues to the highest level, in a way that the special divine guardians and the Imams of the Infallibles (AS) also benefit from her knowledge. The present study, with this hypothesis, explores and analyzes the different levels of the epistemological authority of Hazrat Siddique Tahereh and by relying on verses and hadiths and citing historical manuscripts as well as Sunni and Shiite interpretations and analyzes of Islamologists. Both Shiites and Sunnis are trying to answer this question "what are the levels and levels of the epistemological authority of Hazrat Fatemeh Zahra (PBUH) in the Islamic world and how is this epistemological authority analyzed at different levels?" Accordingly, this authority has been classified and analyzed in three levels: 1. Muslim community 2. Shiite 3. Ahl al-Bayt (as), by qualitative research method.

  Keywords: Epistemological authority, Hazrat Zahra (PBUH), Shiite, Sunni, Ahlul Bayt (AS)
 • manijeh ameli *, hamid malekmakan, madi farmanyan Pages 149-162

  Many philosophers believe that the history of the relationship between religion and morality is as old as philosophy itself. But since the time of Plato, Socrates' conversation with Othifron has taken on a more serious form. The discussion of the relationship between religion and morality among Muslims has been considered as one of the important theological issues and less attention has been paid to its moral consequences. However, the relationship between religion and morality is imagined in different forms. In this article, three types of "religion contrast with morality", " religion opposition with moral " and "interaction of religion and morality" have been rationally evaluated. In order to explain the dependence of morality on religion, we examine the "semantic", "ontological", "epistemological" and "psychological" dependence of morality on religion among the different types of moral dependence on religion. In fact, the typology of the relationship between religion and ethics and the scientific-research approach leads us to the conclusion that morality is the most real source from which all goodness, interests and happiness come, and that is "religion".

  Keywords: Religion, ethics, interaction, opposition, contrast
 • seyed reza fatemi, Einollah khademi * Pages 163-192

  The possibility of seeing God with the body by man or not, has always been a matter of great concern among theologians as well as various Muslim sects, which can be understood from their conflicting views. Some differences, such as the similarity of human acceptance of God, eventually led to skepticism, and some others, such as assumptions, became algebraic. Judge Abdul Jabbar Mu'tazili in this regard, the method of interpretation, along with the adoption of the rationalist method of the Mu'tazilites; Choose the premise of reason in the book, tradition, consensus, and reason. He also proved the concept of denying the sight of God by presenting a rational reason - confrontation - and six narrative reasons - according to the verses of the Holy Quran. The authors have made a serious critique of his views, which have not been seen intuitively or by heart.

  Keywords: God, denial of sight, rational reason, narrative reason, Judge Abdul Jabbar Mu'tazili
 • Pages 193-207

  Responsibility literally means to be obligated or committed to do something. Duty refers to something that is legally or customarily incumbent on someone. Homework also means burdening someone with hard work and suffering. Commitment means taking on a job as well as making a covenant. Right also means share and share. Each of these words is somehow related to each other. For example, unless someone has a duty, he will not be responsible for doing it or not, and he will not be held accountable. The word homework is also associated with responsibility and duty; Because in all three cases, something is the responsibility of the person that its implementation is necessary and obligatory.Naturally, a person's divine human personality and his or her faith beliefs will play a key role in commitment and fulfillment of extraterritorial duties. In the present article, using a descriptive-analytical method and based on qualitative content analysis, the role of the individual's spiritual and doctrinal personality in the commitment to fulfill duties and contracts has been explained and ambiguities have been answered in this regard.

  Keywords: Beliefs, human personality, commitment, contract, duty