فهرست مطالب

قالب سازان - پیاپی 20 (فرودین 1380)
 • پیاپی 20 (فرودین 1380)
 • 71 صفحه، بهای روی جلد: 4,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1380/01/15
 • تعداد عناوین: 18
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • صادرات خدماتCAD
  صفحه 3
 • تازه هایی از اجزاء استاندارد قالب
  صفحه 7
 • اطلاعات بازار ابزار
  صفحه 9
 • چند هبر از جهان پالستیک
  صفحه 11
 • مواد فلزی مقاوم به خوردگی اسید فسفریک
  صفحه 13
 • سخنی یونیورسال در حال پیشرفت است
  صفحه 15
 • عملیات حرارتی فولاد
  صفحه 17
 • معرفی نرم افزارهای Pro / engineer
  صفحه 23
 • سخت کردن سطحی
  صفحه 25
 • ویژگی های پره های توربین های گازی
  صفحه 29
 • راهنمای صنعت
  صفحه 33
 • اینترنت یک وسیله ارزشمند در امور تولید و توسعه اقتصادی
  صفحه 43
 • آهنگری فولادهای میکرو آلیاژی با چقرمگی بالا / قسمت اول
  صفحه 45
 • طراحی یک شرکت تزریق پلاستیک
  صفحه 51
 • چک لیست تحویل گیری/ تحویل دهی قالب های تزیق پالستیک
  صفحه 55
 • فوائد استفاده از قالبهای کشش سیم
  صفحه 57
 • از میان مطبوعات
  صفحه 69