فهرست مطالب

مطالعات اعتبار سنجی حدیث - پیاپی 3 (بهار و تابستان 1399)
 • پیاپی 3 (بهار و تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/10/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد غفوری نژاد* صفحات 9-42
  محمد بن علی طرازی از شخصیت های امامی نیمه اول قرن پنجم در عراق است. جد و پدر او «ابوبکر محمد بن محمد» و «ابوالحسن علی بن محمد طرازی»، از دانشمندان صاحب عنوان در منابع تراجم نگاری سنی هستند که ابتدا در بغداد و بعدها در نیشابور روزگار گذرانده اند. پدر او از مشایخ خطیب بغدادی است و خطیب به واسطه او از جدش نیز روایت می کرده است. تنها اطلاع ما از محمد بن علی طرازی و تالیف او، گزارش های 23گانه ابن طاووس در دو کتاب «اقبال الاعمال» و «جمال الاسبوع» است. مضامین و محتوای این نقل ها نشان می دهد که طرازی، برخلاف پدر و جد خود که اظهار تسنن می کرده اند، اعتقادات امامی محکمی داشته است. ابن طاووس در موضعی بر او ترحم کرده و در موضعی دیگر با لقب احترام آمیز «شیخ» از او یاد کرده است. با عنایت به شواهد رجالی و حدیثی، نظریه وثاقت طرازی بعید نیست. عنوان کتاب طرازی، «الروایات الشاهدات للسعادات بالعبادات» بوده که به خط مولف و به صورت وجاده در اختیار ابن طاووس قرار داشته است. ازجمله مصادر طرازی در تالیفش، «کتاب عمل رجب» ابن عیاش جوهری، «کتاب الدعاء» ابوالمفضل شیبانی، «کتاب الدعاء» و «کتاب اخبار ابی جعفر الثانی علیه السلام» محمد بن وهبان بصری و «مجموع الدعوات» محمد بن هارون بن موسی تلعکبری بوده است.
  کلیدواژگان: محمد بن علی طرازی، وثاقت طرازی، الروایات الشاهدات للسعادات بالعبادات، سید بن طاووس، منابع جمال الاسبوع، منابع اقبال الاعمال
 • علی اکبر خدامیان آرانی* صفحات 43-64

  حدیث به عنوان یکی از منابع معارف اسلامی در سیر تاریخی خویش، متحمل آسیب هایی شده که در اعتبار آن اثرگذار است. ارزیابی روایات از حیث سند، منبع، متن و محتوا، برای مقابله با این آفت ها و تامین اعتبار متون حدیثی لازم است. بررسی محتوایی روایات از زمان معصومان علیهم السلام با عرضه حدیث به قرآن و سنت آغاز شد. از مطالعه آثار رجالی برمی آید که یکی از مستندات رجال نویسان در توثیق و تضعیف راویان، بررسی محتوایی روایات آنان بوده است. در صورت اثبات این فرضیه، یکی از مبانی دانش رجال که حسی بودن توثیقات و تضعیفات است، دستخوش تغییر می گردد. این مقاله تلاش دارد با کشف عباراتی از کتاب فهرست نجاشی، که بر نقد متنی و محتوایی دلالت دارد این دیدگاه را اثبات کند. این پژوهش توانسته نگاهی متفاوت به دانش رجال فراروی مخاطبان قرار داده و زمینه گسترش دامنه این دانش را فراهم کند.

  کلیدواژگان: نقدالحدیث، نقد محتوایی احادیث، جرح و تعدیل، فهرست نجاشی، دانش رجال، علوم حدیث
 • سید محمدتقی موسوی کراماتی*، محمدجواد نجفی صفحات 65-84

  نجاشی از رجال شناسان ممتاز و برجسته شیعه وثاقت عبدالله بن قاسم حضرمی را بنابر دلایل سه گانه غالی بودن، روایتگر غالیان و کذاب بودن رد کرده است . سه اتهامی که از نظر نجاشی جایی برای اعتماد کردن به گزارش های روایی عبدالله بن قاسم حضرمی باقی نگذاشته است. با بررسی 21 نفر از کسانیکه عبدالله بن قاسم از آنان حدیث نقل کرده است البته بر پایه داده های رجالی که عمدتا نجاشی به دست داده است 15 نفر از آنان در شمار افراد موثق جای می گیرند روایت های مندرج او در جوامع حدیثی شیعه نیز طبق خوانشی که از غلو وجود دارد هیچ نوع تطابقی با این معنا از غلو ندارد هر چند که روایت های فراوانی از عبدالله بن قاسم درباره مقام ایمه در دست است اما از هیچکدام معنای خداپنداری امامان برداشت نمی شود. درباره کذاب بودن او نیز با توجه به اینکه عبدالله بن قاسم از کسانی حدیث نقل کرده است که عمدتا صاحب کتاب حدیثی بوده اند او از این اتهام نیز تبریه می شود. در پایان چنین نتیجه ای به دست آمده است که آنچه نجاشی درباره عبدالله بن قاسم سخن رانده است ناظر به دوره پس از شهادت امام کاظم است و آنچه محدثان شیعه از او گزارش کرده اند به زمان ی پیش از شهادت امام کاظم بازمی گردد

  کلیدواژگان: : نجاشی، محدثان، عبدالله بن قاسم، غلو، کذاب
 • وحید صفا*، سید محمدجواد سید شبیری صفحات 85-114

  با شکل گیری مفهوم حدیث در سده اول هجری، اعتبارسنجی حدیث نیز مورد توجه قرار گرفت. این مسئله با قدمت چهارده سده در جهان اسلام، فراز و نشیب های گوناگونی طی نموده است ولی با این وجود امروز تصور می شود تنها مولفه ای که عالمان مسلمان در طی این سده ها برای سنجش اعتبار احادیث مورد استفاده قرار داده اند، نظر به رجال سند و بررسی احوال آنان از حیث عدالت و ضبط بوده است، در حالی که داده های تاریخی این انحصار را نمی پذیرند. در این مقاله به معرفی یکی دیگر از مولفه های اعتبارسنجی حدیث که از دیرباز در میان محدثان مورد توجه بوده است و می توان آن را نقد «منبع محور» حدیث نامید، می پردازیم. در راستای اثبات وجود این مولفه در میان محدثین متقدم فریقین، در گام اول به مکتوب بودن انتقال احادیث نزد متقدمین می پردازیم و با تبیین و بازخوانی تاریخ تدوین حدیث در میان فریقین، میزان اتکا به آثار مکتوب را بررسی می کنیم. در گام دوم با الهام از اصطلاحات روش شناسی تاریخ و صورت بندی این مولفه، آن به دو مرحله اعتبارسنجی درونی و بیرونی تقسیم می کنیم و با بررسی شواهد تاریخی، نشان می دهیم هر دو مرحله از اعتبارسنجی منبع محور در میان محدثین متقدم امامی، خصوصا در سده های سوم تا پنجم هجری وجود داشته است اما در میان محدثین اهل سنت به دلیل محدودیت های موجود، تنها اعتبارسنجی بیرونی مورد استفاده قرار گرفته و اعتبارسنجی منبع محور را نزد آنان با نقص مواجه نموده است.

  کلیدواژگان: کتابت حدیث، تحلیل فهرستی، تحلیل منبع محور، اعتبارسنجی درونی، اعتبار سنجی بیرونی
 • محمدعلی مروجی طبسی* صفحات 115-149

  درروایات معصومان (ع)، واژه های «تین»، «زیتون»، «طور سینین» و «بلد امین» در سوره «تین»، به سرزمین های خاص و برخی اهل بیت (امامان:حسن، حسین، علی و رسول خدا (علیهم السلام)) تاویل مصداقی شده است. بعضی این روایات را به دلیل ضعف سند، غالی بودن راویان،موهن بودن و ناسازگاری متن این روایات با سیاق آیات، مجعول شمرده اند. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی به ارزیابی سند و تحلیل محتوای روایات باطنی سوگندهای سوره «تین» بر اساس سنجه «قرآن و سنت» پرداخته است. متن هر دو دسته از این روایات که مبتنی بر «مجاز» است خالی از «غلو» و برخوردار از قراین مضمونی در «قرآن و سنت» است. همچنین سند دسته نخست این روایات، معتبر است و دسته دیگر، «شهرت روایی» دارند که بر مبنای «تراکم ظنون» اعتبار می یابند. دفع اتهام غلو از راویان احادیث باطنی سوره «تین» و اثبات وثاقت برخی آنان، و نیز استدلال بر اعتبار بعضی اسناد این روایات، از جمله دستاورد این جستار است. شاخص در اعتبار سنجی متن این روایات که در قلمرو بطن آیات است، ناسازگار نبودن با ظاهر آیات است نه هماهنگی با سیاق آیات. زیرا قاعده «سیاق» قرینه کشف «ظهور» آیات است نه «باطن».

  کلیدواژگان: سوره تین، روایات تاویلی، تفسیر عترت، تاویل
 • سیده هانیه مومن* صفحات 151-178

  سخن از سعد و نحس ایام در میان بیش تر اقوام سابقه دارد و حتی در این باره احادیث متعددی از معصومین (ع) نیز گزارش شده است. برخی معتقدند، این گونه روایات نوعی فال بد زدن است که از اعمال زمان جاهلیت و مشرکان بوده و خداوند متعال در قرآن کریم آن را مذمت نموده است و از این رو نمی توان به آن ها اعتماد نمود. این در حالی است که این روایات بر فرض صحت به این معنا نیست که برای ایام فی حد ذاته نحوست و سعادت قایل باشند؛ بلکه به این معناست که اگر روزها هم تاثیری داشته باشد به فرمان خدا است و هرگز نباید برای آنها تاثیر مستقلی قایل شد. یکی از روایاتی که به فراوانی در کتب عامه و شیعه یافت می شود، روایات ناظر بر نحوست روز چهارشنبه می باشد. در این پژوهش روایاتی از منابع شیعه که صراحتا متضمن نحوست روز چهارشنبه می باشد، مورد ارزیابی سندی و محتوایی قرار گرفته است. رهیافت اصلی این پژوهش که به روش کتابخانه ای صورت گرفته این ا ست که از مجموع هفت روایت اصلی موجود در منابع شیعی، همگی به لحاظ سندی ضعیف بوده و قابل استناد نیستند. از حیث محتوا نیز علاوه بر اختلافی که در متن آن ها وجود دارد، برخی به دلیل مخالفت با قرآن، برخی به دلیل وجود روایات معارض و دیگر دلایلی که در متن مقاله بدان ها اشاره شده است، فاقد اعتبار می باشند.

  کلیدواژگان: نحس، تطیر، چهارشنبه، اعتبارسنجی
 • سید محمدحسن موسوی مهر* صفحات 179-200

  در روایتی از امام صادق علیه السلام شهر قم در امان از بلایا دانسته شده و به شیعیان توصیه شده است که به گاه فتنه ها به این شهر پناه ببرند، این در حالی است که در حوادث گوناگون، شاهد آن بوده ایم که این شهر از گزند آسیب در امان نمانده است، آسیب هایی از قبیل سیل، زلزله، بیماری های فراگیر و... به این جهت شبهه ای در اذهان خطور می کند که این دو را چگونه می توان با یکدیگر جمع کرد؟ در این مقاله که به روش تحلیلی - توصیفی و با جستجو در نرم افزارهای روایی به ویژه نرم افزار جامع الاحادیث نور گرد آمده است به دنبال پاسخ به شبهه فوق بوده این احتمال که روایات مربوط به امنیت در قم مجعول و ساختگی باشد، رد و به بررسی محتوایی آنها پرداخته شد و به این نتیجه رسیدیم که دسته ای از این روایات زمانمند بوده به همین جهت شبهه شامل آنها نمی-شود، و روایات غیر زمانمند نیز دارای سه قسم هستند، برخی مربوط به امنیت از ستم پیشگان و برخی مربوط به عذاب و بلای آسمانی و برخی مربوط به القایات شیطانی هستند؛ که هر یک از این سه مد نظر باشد هیچ تنافی ای با وجود برخی مشکلات از قبیل سیل، بیماری و... ندارد. و روایت صحیحی که به صورت کلی هر نوع بلا و مشکل و گرفتاری را از این شهر بدور بداند وجود ندارد.

  کلیدواژگان: امنیت در قم، شهر قم، بلا و فتنه، بیماری کرونا، روایات
|
 • Mohammad Ghafoorinezhad * Pages 9-42
  Mohammed bin Ali Tarazi is one of the first half of 5th century Imamite figures in Iraq. His ancestor and father (Abu Bakr Muhammad ibn Muhammad and Abu al-Hassan Ali ibn Muhammad Tarazi) are prominent Sunni scholars that spent firstly in Baghdad and later in Neyshabur. His father is one of the elders of the Khatib al- Baghdadi, and Khatib also narrated his ancestry through him. The only information we have about Muhammad ibn Ali Tarazi and his work. is 23 reports of Ibn Tawoos in his two books, Iqbal and Jamal al-Osboo'. The quotes show that, unlike his father and grandfather, who claimed to be Sunni, Tarazi had strong Imami beliefs. Ibn Tawoos has pity on him in one position and has mentioned him in another position with the respectable title of "Sheikh". The title of his book is the al-Revayat al-shahedat a le-ssadat bel-eabadat. we see Among his references: the book of the works of Rajab by Ibn 'Ayash Juhari, the Book of Prayer by Abu al-Mafadil Shibani, the Book of Prayer and the histori of abo Jafar al-Thani by Muhammad bin Wahban Basri, Majmo' al-Daawat, by Muhammad ibn Harun bin al-Musa al-Talleokbari.
  Keywords: Tarazi, Mohammad ibn Ali Tarazi, Al-Rawayat al-Shahedat, Sayed ibn Tawous, Iqbal al-Amal
 • AliAkbar Khoddamiyan Arani * Pages 43-64

  Hadith, as one of the sources of Islamic knowledge in its historical course, has suffered damages that affect its credibility. Evaluation of narrations in terms of document, source, text and content is necessary to deal with these plagues and to validate hadith texts. The study of the content of the narrations from the time of the Infallibles (peace be upon them) began with the presentation of the hadith to the Qur'an and Sunnah. From the study of Rijali's works, it appears that one of the documents of Rijali writers in authenticating and weakening the narrators has been the study of the content of their narrations. If this hypothesis is proved, one of the foundations of the knowledge of the rijals, which is the sensibility of the affirmations and weaknesses, will be changed. This article tries to prove this view by discovering phrases from the book Najashi List, which refers to textual and content criticism. This research has been able to take a different look at the knowledge of men in front of the audience and provide the basis for expanding the scope of this knowledge.

  Keywords: Hadith Criticism, Content Criticism of Hadiths, Injury, Modification, Najasi List, Knowledge of Men, Hadith Sciences
 • Seyyed Muhammadtaghi Mousavi Keramati, MuhammadJavad Najafi Pages 65-84

  Najjāshī is one of the prominent Shiʽa Rijālist. He has rejected the authenticity of ʽbdullāh bin Qāsim Ḥaḍramī for three reasons of being a transgressor (ghālī), narrator of transgressors and a liar which, from Najjāshī’s point of view, leave no room for reliance on the narrations of ʽbdullāh bin Qāsim Ḥaḍramī. However, in this study, through examining twenty-one people from whom ʽbdullāh bin Qāsim Ḥaḍramī has narrated the traditions, based on the Rijāli data mostly provided by Najjāshī’s, it is clarified that fifteen of them are among the trustworthy people. Regarding the accusation of being a ghālī, given his narrations contained in the Shiite hadith collections, in accordance with prevalent reading of ghuluw, it has no correspondence with this meaning of ghuluw. Although there are many traditions from ʽbdullāh bin Qāsim on the status of the Imams, divinity of the Imams is not understood from any of them. As for being a liar, given the fact that ʽbdullāh bin Qāsim has narrated hadith from those who were mostly the owners of the book of hadith, he is also acquitted of this charge. In the end, it is concluded that what Najjāshī has stated about ʽbdullāh bin Qāsim refers to the period after the martyrdom of Imam Kāẓim, and what Shiite hadith scholars have reported on him dates back to a time before the martyrdom of Imam Kāẓim

  Keywords: bdullāh bin Qāsim Ḥaḍramī, critique of Najjāshī’s pointof view, ghālī, liar, narration from transgressors
 • Vahid Safa *, Sayyed MohammadJavad Sayyed Shobeyri Pages 85-114

  With the emergence of the concept of hadith in the first century AH, the validation of hadith was also taken into account. Today it is thought that the only component that Muslim scholars have used to assess the validity of hadiths has been the Rejali validation. This article introduces another component of the validation of hadith that has long been considered among the traditions and can be called the "source-based" validation of hadith. In order to prove the existence of this component amongst the early muslims, We first study the role of the written transferring of hadith in the Muslims. In the second step, inspired by the textual criticism, we formulated this component and divide it into two stages: internal and external validation. and by examining historical evidence, we show both stages of source-based validation among Earlier Imami traditions existed, especially in the third to fifth centuries AH, but among the Sunni traditions, due to existing limitations, only external validation was used and their source-based validation was defective

  Keywords: Hadith Writing, Source-Based Analysis of Hadith, fihristi Analysis. Internal Validation, External Validation
 • MohammadAli Moraveji Tabasi * Pages 115-149

  In the Provinces of the Ahl al-Bayt (AS), the terms "Tien", "Olive", "Cynin" and "Blood Amin" in Sura Tain, the Imams (AS) (Hassan, Hossein, Ali) and the Prophet (pbuh) matching Has been. Some have made it difficult to disagree with these narratives. This research is a descriptive-analytic method to study the document and the analysis of the text of these esoteric traditions based on the attribution of their content with the appearance of Sura Tien's vocabulary. Extracting the charge from the narrators of Sufi Tayyid's hadiths and proving the credibility of some of them, as well as the negation of the abundance of the text of these narrations with the Qur'an and Sunnah, is one of the achievements of this essay. The text of these traditions, which is in the realm of the interpretation of the verses, has no apparent incompatibility, and has been similar to the names referred to at the beginning of the Sura Tain due to its beneficial and material and spiritual effect on human life. The appearance is not the backbone.

  Keywords: Sura Tien, Contemporary Traditions, Etrat Commentary, Ta'wil
 • Seyyedeh Haniyeh Momen Pages 151-178

  We are talking about the misfortunes of the days among most of the tribes and even in this regard, many hadiths of the Infallibles (AS) have been reported. Some believe that such narrations are a kind of bad omen which is one of the deeds of the time of ignorance and polytheists and God Almighty has condemned it in the Holy Quran and therefore they can not be trusted. However, assuming that these narrations are true, it does not mean that they are inherently unlucky and blissful for the days; Rather, it means that even if the days have an effect, it is by the command of God and they should never be given an independent effect. One of the narrations that is found in abundance in popular and Shiite books is the narrations about the misfortune of Wednesday. In this study, narrations from Shiite sources, which explicitly include the inaccuracy of Wednesday, have been evaluated in terms of documents and content. The main approach of this research, which has been done by the library method, is that out of the seven main narrations in Shiite sources, all of them are weak in terms of documents and cannot be cited. In terms of content, in addition to the differences in their text, some are invalid due to opposition to the Qur'an, some due to the existence of conflicting narrations and other reasons mentioned in the text of the article.

  Keywords: Jealousy, revulsion, Wednesday, Validation
 • Mohammadhasan Mosavimehr * Pages 179-200

  It has been narrated on the authority of Imam Sadiq (P.B.U.H.) that Qom is immune to disasters and Shia are suggested to seek refuge in this city during trials (fitan), whereas we have witnessed this city has not been unaffected by damages in the time of different incidents, such as flood, earthquake and epidemics. Thus this question is raised that how these two matters should be interpreted? In this descriptive-analytical study which has been designed to answer this question, likelihood of unfamiliarity and fabrication of these narrations was denied and their contents were evaluated through analytical (fiqh al-ḥadīthī)-empirical and historical approaches. As a result, there were found that one group of traditions are temporal, so they are not questionable and non-temporal traditions are divided into three categories: protection from oppressors, celestial punishment and disaster, and evil temptations and immunization in spiritual aspect. None of these three is in contrast to other difficulties like flood, illness, etc. There is no sound narration stating generally that no disaster, problem and difficulty will occur in this city.

  Keywords: security in Qom, city of Qom, disaster, trial, coronadisease, traditions, covid-19