فهرست مطالب

نمایش - پیاپی 41 (تیر ماه1380)
 • پیاپی 41 (تیر ماه1380)
 • 77 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1380/04/15
 • تعداد عناوین: 16
|
 • سنت های نمایشی، پایگاه هنر معاصر
  صفحه 4
 • می توانیم پلی بین گذشته و آینده باشیم
  صفحه 13
 • پژوهش اتفاق است نه جریان فرهنگی
  صفحه 16
 • بهترین شیوه انتقال تجربه
  صفحه 20
 • پیش پرده خوانی، طنز انتقادی در تئاتر
  صفحه 24
 • تراژدی در قالب کمدی
  لاله تقیان صفحه 37
 • پرواز کور گنجشگ ها
  فرشید ابراهیمان صفحه 39
 • اسیر در لحطه ها
  جواد تولمی صفحه 43
 • خالق در قلمرو تئاتر
  ژان ژیرودو ترجمه: جلال ستاری صفحه 45
 • یونسکو
  سوزان سانتاگ ترجمه: علی اکبر علیزاده صفحه 51
 • صحنه کلاسیک
  سعید فرهودی صفحه 57
 • هنر نمایش برای کودکان
  پیا هاس ترجمه: بنفشه مظهری صفحه 63
 • خاک و باد
  صفحه 66
 • اخبار کتاب
  صفحه 74
 • اخبار تئاتر تهران
  صفحه 76
 • اخبار شهرستان
  صفحه 78