فهرست مطالب

Veterinary Science and Technology - Volume:12 Issue: 2, Summer and Autumn 2020
 • Volume:12 Issue: 2, Summer and Autumn 2020
 • تاریخ انتشار: 1400/01/07
 • تعداد عناوین: 13
|
 • حامد راد، حسین نورانی*، غلامرضا رزمی صفحات 1-9
  هدف این مطالعه تعیین و شناسایی آلودگی به گونه های سارکوسیستیس در گوسفندان شهر مشهد، ایران بود. از مهر سال 1397 تا اردیبهشت 1398، مری و دیافراگم 100 گوسفند از کشتارگاه مشهد جمع آوری گردید. ابتدا نمونه ها از نظر حضور کیست های ماکروسکوپی توسط چشم غیرمسلح بررسی شد. همچنین تمامی نمونه ها از نظر وجود گونه های سارکوسیستیس توسط تست های اسمیر فشاری بافت، هیستوپاتولوژی وPCR  ارزیابی شدند. به منظور تایید گونه های یافته شده، تعداد هشت نمونه بوسیله میکروسکوپ الکترونی عبوری و روش تعیین توالی ژن مطالعه گردید. میزان آلودگی به سارکوسیستوزیس در روش های اسمیر فشاری، هیستوپاتولوژی و PCR به ترتیب %69 ، %96 و %100 بود. بررسی هیستوپاتولوژی وجود ماکروکیست های S. gigantea با دیواره ثانویه PAS مثبت را در %26 از گوسفندان نشان داد. همچنین طبق مورفولوژی دیواره کیست، دو نوع میکروکیست شاملS. tenella  با دیواره ضخیم مخطط وS. arietcanis  با دیواره نازک صاف به ترتیب در %47 و %11 گوسفندان شناسایی شد. در مطالعه TEM، زواید دیواره کیست های S. gigantea گل کلمی،S. tenella  انگشتی وS. arietcanis  مویی شکل بودند. بررسی مقایسه ای توالی ژن S rRNA، گونه هایS. gigantea ، S. tenella و S. arietcanis را توسط PCR تایید نمود. نتایج مطالعه حاضرنشان داد که میزان آلودگی به گونه های سارکوسیستیس در روش PCR بسیار بالا بود. همچنین وجود گونه هایS. gigantea ،S. tenella  وS. arietcanis  توسط روش های هیستوپاتولوژی،TEM  و تعیین توالی DNA در گوسفندان این منطقه تایید گردید.
  کلیدواژگان: گوسفند، سارکوسیستیس، مرفولوژی، فراساختار، 18SrRNA، مشهد
 • آلا قادری، اسماعیل آین، علیرضا کبیریان* صفحات 10-18
  در این مطالعه دو روش القا جفت پذیری در سگ ها مقایسه شده است (استفاده از ویتاگنوس و ویتاگنوس استرادیول). 10 قلاده سگ ماده سیکلیک، نژاد شیتزوتریر مخلوط در مرحله آنستروس انتخاب و به 2 گروه تقسیم شدند. گروه اول (VAC) به مدت 5 هفته ویتاگنوس دریافت کردند (90 میلی گرم، روزانه، خوراکی). گروه دوم (VAC-E2) با ویتاگنوس و استرادیول درمان شدند. استرادیول بنزوات در شروع هر هفته تزریق شد (0/01 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم، عضلانی). هر هفته نمونه خون جهت ارزیابی هورمون های استروییدی و اسمیر مهبلی اخذ گردید. علایم و برگشت به جفت پذیری همراه با تعداد توله های به دنیا آمده ثبت شد. در گروه VAC 60 و در گروه VAC-E2  80 درصد سگ ها بعد از 5 هفته به فاز فولیکولار برگشتند. در گروه VAC-E2 علایم جفت پذیری 7 تا 10 روز و پروسه جفت گیری 4 تا 6 روز زودتر از گروه VAC رخ داد. میانگین تعداد توله های متولد شده 4 تا بود. این علایم با سیتولوژی مهبل تایید شد. تفاوت معنی داری بین گروه های مورد مطالعه در سطح استرادیول و پروژسترون مشاهده نشد. تغییرات میانگین غلظت استرادیول بین هفته های 1 و 4، 1 و 5، 2 و 5 به طرز معنی داری مشاهده شد (p < 0.05). سطح پروژسترون در گروه VAC-E2 در هفته پنجم بیشتر از سایر هفته ها است. در نتیجه، استفاده از استرادیول بنزوات قبل از ویتاگنوس منجر به بهبود القا جفت پذیری در سگ ها می شود.
  کلیدواژگان: القا جفت پذیری، استرادیول بنزوات، عصاره گیاه پنج انگشت، سگ
 • حسنعلی سلطانی، محمدرضا اصلانی*، عبدالناصر محبی، اعظم مختاری صفحات 19-24

  تب برفکی یک بیماری ویروسی شدید با واگیری بالا در نشخوارکنندگان زوج سم است که توسط آفتوویروس از خانواده پیکورناویریده ایجاد می شود. این بیماری در گاوها با تب بالا و ظهور تاول در محوطه دهان، بین سم ها و روی پستانک ها مشخص می شود. مطالعه حاضر برای تعیین پارامترهای بیوشیمیایی سرم گاوهای هلشاین مبتلا به تب برفکی در ناحیه شهرکرد-ایران انجام شده است.  برای این منظور، خون وریدی از 23 راس گاو با نشانه های درمانگاهی تب  برفکی و 22 راس گاو به ظاهر سالم اخذ شد.  در این نمونه ها میزان فعالیت سرمی آسپارتات آمینوتراسفراز، کراتینین کیناز، کراتینین کیناز قلبی، لاکتات دهیدروژناز، گلوتاتیون پروکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز، و نیز غلظت تروپونین I، مالون دی آلدیید، گلوکز و تری گلیسیرید اندازه گیری شدند. نتایج، افزایش معنی دار فعلیت سرمی آنزیم های آسپارتات آمینوتراسفراز، کراتینین کیناز، کراتینین کیناز قلبی و لاکتات دهیدروژناز و نیز مقرار سرمی تروپونین I، مالون دی آلدیید، گلوکز و تری گلیسیرید در گاوهای مبتلا به تب برفکی در مقایسه با دام های سالم را نشان داد (0/05).

  کلیدواژگان: تب برفکی، گاو، پیکورناویریده، بیوشیمی سرم، پانکراس
 • مرتضی حسن آبادی، مهرداد مهری*، حسام الدین سیفی صفحات 25-35

  مطالعات جدید به نقش ویتامین D به عنوان عامل بازدارنده و حتی درمانگر در بیماری های خودایمن، سرطان و دیابت تیپ یک و دوپرداخته است. در گاو شیری بیشتر مطالعات گذشته معطوف به نقش ویتامین D در متابولیسم کلسیم بوده و دانش ما درباره اثر ویتامین D در تنظیم ایمنی و کاهش استرس اکسیداتیو خصوصا در دوره انتقال ناچیز است. دراین مطالعه فرضیه این است که تزریق ویتامین D3  موجب بالا رفتن میزان ویتامین D در سرم می شود و به دنبال آن تنظیم مناسب ایمنی موجب کاهش فعالیت سایتوکاین های آغازگر التهاب شده و نهایتا موجب مدیریت استرس اکسیداتیو در دوره انتقال می شود. مطالعه در یک فارم تجاری با 1500 راس دوشا در استان تهران انجام شد. 24 گاو چند شکم زایش به صورت اتفاقی در دو گروه شاهد و مداخله قرار گرفتند. در گروه مداخله 12 گاو تک دوز هشت میلیون واحد ویتامین D3 را به صورت عضلانی ودر گروه شاهد 12 گاو نمایه (آب مقطر) دو تا هشت روز مانده به زمان زایش دریافت کردند. نمونه های خونی در 21 و 7 روز مانده به زایش و در روزهای 1،3،7،15 و30 بعد از زایش اخذ شد. مقادیر25(OH)D ، TNF-α، INF-γ، هاپتوگلوبین، IL-6 ، FRAP، GPx، SOD  وhemolysate GPx  اندازه گیری شد. نتیجه نشان داد که تزریق ویتامین D3 در گروه مداخله اثر معنی داری روی مقادیر hemolysate GPx  و IL-6دارد. به نظر ویتامین D سبب افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی شده است. مطالعات بیشتری در جهت نشان دادن اثر تنظیم کنندگی ایمنی ویتامین D باید انجام شود.

  کلیدواژگان: تنظیم ایمنی، سوپر اکسید دیسموتاز، هاپتوگلوبین، 25 هیدروکسی ویتامین دی
 • زهرا رشیدیان، نیما دهدیلانی، حسام دهقانی، علی جوادمنش* صفحات 36-43
  از آنجایی که سلول های ماهواره ای گوسفند از لحاظ طول عمر، تکثیر، تمایز و متابولیسم شباهت بسیاری به سلول های ماهواره ای انسان نسبت به سلول های رت و موش دارد، مورد توجه قرار گرفتند. بازسازی ماهیچه های اسکلتی در پاسخ به جراحات، از طریق تلفیق سلول های ماهواره ای انجام می گیرد. این سلول ها کاربرد بسیاری در مدل سازی و درمان بیماری هایی مانند نارسایی های قلبی، دیستروفی عضلانی، پیوند سلول های مغزی برای درمان میگرن، تولید داروهای جدید و غیره دارند. در این مطالعه، از عضله جنین گوسفند 50-60 روز، به منظور توصیف روش های جداسازی و کشت سلول های ماهواره ای، ترسیم منحنی رشد برای این سلول ها و تست عدم وجود مایکوپلاسما و باکتری استفاده شد. نمونه ها از کشتارگاه صنعتی مشهد جمع آوری شد. پس از هضم آنزیمی با کلاژناز، ترکیبی از سلول های ماهواره ای و غیر میوژنیک در کف فلاسک حاوی محیط DMEM کشت داده شدند. جهت جداسازی سلول هایی که میوژنیک نیستند مانند فیبروبلاست ها، بعد از 3 ساعت، فلاسک ها تعویض گردیدند. پس از شش روز، سلول ها به میوبلاست تمایز پیدا کردند. با استفاده از محیط تمایز حاوی سرم اسب، سلول های میوبلاست در فلاسک مشاهده شد، که تاییدی بر وجود سلول های ماهواره ای بودند. بیان mRNA ژن PAX7 برای تایید حضور سلول های ماهواره ای مورد استفاده قرار گرفت. همچنین، نتایج نشان داد که سلول های ماهواره ای در یک کشت متوسط حاوی %5 FBS بدون تمایز رشد یافته و برای شروع تمایز به %10 FBS نیاز دارند.
  کلیدواژگان: میوبلاست، PAX7، سلول های ماهواره ای، گوسفند
 • کیوان حجازی، محمد مسافری ضیاءالدینی*، سید رضا عطارزاده حسینی، مهرداد فتحی صفحات 50-58

  PGC-1a گیرنده تنظیم کننده اصلی در سوخت و ساز انرژی است. در طول تمرین، بسیاری از فرآیندها مانند بیوژنز میتوکندری، متابولیسم گلوکز و متابولیسم اسیدهای چرب را تحریک می کند. همچنین باعث افزایش ظرفیت اکسیداسیون چربی می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی با شدت های متفاوت بر سطوح PGC-1a، IRF4 و شاخص آتروژنیک در رت های چاق نژاد ویستار بود. 24 سر رت نر نژاد ویستار با (وزن 250 تا 300 گرم، نمایه توده بدن: بیشتر از 30 گرم بر سانتی متر مربع در سه گروه تمرین هوازی با شدت متوسط (8 سر)، گروه تمرین هوازی با شدت زیاد (8 سر) و گروه کنترل (8 سر) تقسیم شدند. برنامه تمرین هوازی هشت هفته، پنج جلسه در هفته به مدت 60 دقیقه در روز بود. سرعت دویدن در گروه شدت متوسط 28 و شدت زیاد 34 متر در دقیقه به ترتیب بود.سطوح PGC-1a در هر دو گروه شدت متوسط و بالا در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی داری یافت.همچنین، تفاوت معنی داری بین سطوح IRF4 در هر دو گروه دیده نشد. سطوح سرمی HDL-C فقط در گروه شدت متوسط نسبت به گروه کنترل افزایش معنی دار یافت.سطوح LDL-C، TG، TC و شاخص آتروژنیک در هردو گروه تمرین هوازی با شدت متوسط و بالا نسبت به گروه کنترل کاخش معنی داری یافت.نتایج نشان می دهد که هشت هفته تمرین هوازی با دو شدت متوسط و زیاد ممکن است مسیرهای سیگنالینگ پروتئین PGC-1a (یعنی تنظیم کننده اصلی متابولیسم انرژی و بیوژنز میتوکندری) در عضله اسکلتی را فعال بسازد.

  کلیدواژگان: تمرین هوازی، PGC-1a، IRF4، شاخص آتروژنیک
 • ناهید مژگانی، مهدی بابایی*، نفیسه شکیبامهر، محمد محمدطاهری، نادر مصوری، آرام قائم پناه، کیومرث سلیمانی بابادی صفحات 59-67
  بیماری زایی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (Mtb) مربوط به پروتئین های با وزن مولکولی پایین آن به طور عمده ESAT-6 و CFP10 است که برای تشخیص سل بسیار خاص و بالقوه هستند. این تحقیق بر جدا سازی، خالص سازی و تعیین خصوصیات پروتئین های با وزن مولکولی پایین Mtb تمرکز دارد. کشت های Mtb به ترتیب با حرارت در 68 ºC به مدت 90 دقیقه و ºC 100 به مدت 3 ساعت غیرفعال گردیدند. کشت های غیرفعال، فیلتر شدند و پروتئین های مایع رویی در دو مرحله با آمونیوم سولفات در دمای ºC 4 رسوب داده شدند. رسوبات حاصله دیالیز شدند و ژل کروماتوگرافی (G-50) انجام گرفت. فراکسیون های به دست آمده برای تعیین غلظت پروتئین و وزن مولکولی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. کمپلکس پروتئینی ESAT-6 و CFP10 در فراکسیون خالص شده با وسترن بلات تایید شد. از روش سنجش حساسیت خوکچه هندی برای تخمین قدرت بیماری زایی فراکسیون خالص شده در مقایسه با PPD استاندارد استفاده شد. حداکثر مقدار پروتئین های با وزن مولکولی پایین آمونیوم سولفات 20% رسوب داده شدند. تجزیه و تحلیل SDS-PAGE باندهای پروتئینی تقریبا 10-15 کیلو دالتونی را نشان داد. خلوص پروتئین حدود 95≤، بود که توسط SDS-PAGE تایید گردید. حضور کمپلکس ESAT-6/CFP10 با تجزیه و تحلیل وسترن بلات تایید شد. فراکسیون های خالص شده هیچ واکنش متقاطعی با سویه BCG یا مایکوباکتریوم اویوم نشان ندادند. به نظر می رسد ESAT-6/CFP10 خالص شده با روش آمونیوم سولفات برای توسعه کیت تشخیصی برای تشخیص Mtb مناسب می باشد.
  کلیدواژگان: مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، ESAT-6، CFP10، آمونیوم سولفات، کروماتوگرافی، وسترن بلات
 • وحیده مهدوی فرد، فریبرز شریعتی شریفی، مریم گنجعلی*، محمد جهان تیغ، خولیو لوپز آبان صفحات 68-72

  بررسی انگل های خارجی در پرندگان اهمیت بسیار زیادی دارد زیرا سبب کاهش پرها، جراحت و آسیب پوستی، حالت های عصبی و کاهش تولید می گردند، این انگل ها هم چنین می توانند به عنوان حامل عوامل پاتوژن مطرح باشند. بررسی حاضر جهت شناسایی گونه های انگلی آلوده کننده پرندگان زینتی و درصد شیوع آلودگی به انگل خارجی در پرندگان زینتی شمال استان سیستان و بلوچستان انجام شده است. این مطالعه در سال 1395 در شمال استان انجام شد. بدین منظور تعدادی از پرندگان زینتی موجود در پرنده فروشی ها و باغ وحش های شهرستان های  زاهدان و زابل  مورد بررسی قرار گرفتند. بدن هرگونه پرنده به تفکیک و به طور کامل از لحاظ وجود انگل خارجی بررسی شد. نمونه های مشاهده شده روی بدن و پر پرندگان به وسیله برس ظریف و پنس جدا و به لوله های حاوی اتانول 70 %  منتقل گردید. پس از جمع آوری همه نمونه ها به منظور شناسایی نوع انگل ؛ نمونه ها را در KOH  %10 شفاف نموده، سپس با استفاده از میکروسکوپ نوری و باتوجه به خصوصیات مورفولوژیکی وکلیدهای توصیفی مطرح شده برای هرگونه ، به شناسایی انگل ها پرداختیم. در مجموع 318 پرنده مورد برسی قرار گرفتند. از این تعداد  70/21 % آلودگی به انگل های خارجی را نشان دادند. انگل های خارجی جدا شده شامل 6 نوع شپش، یک نوع کنه، یک نوع مگس و یک نوع پشه می باشند.

  کلیدواژگان: انگل خارجی، پرندگان زینتی، سیستان، بلوچستان
 • بابک رسولی، صغری غلامی*، یونس کمالی صفحات 73-76

  خدنگیان خانواده ای از گوشتخواران می باشند که در نواحی وسیعی از جنوب ایران یافت می شوند. مطالعات آناتومیکی و مورفولوژیکی مغز به دلیل اهمیت بالای آن در زمینه های مختلف دامپزشکی و جانور شناسی همواره مورد توجه متخصصین علوم تشریح  بوده است. به دلیل کمبود اطلاعات لازم پیرامون ساختمان مغز در گوشتخواران وحشی،  مطالعه ی حاضر به منظور ادراک بهتر از ویژگی های کمی و آناتومیکی آن در خدنگ هندی خاکستری انجام گرفت. بدین منظور از لاشه ی 8  قلاده خدنگ بالغ که در نواحی مختلف استان فارس بر اثر حوادث طبیعی مرده بودند، استفاده گردید. پس از آماده سازی لاشه و تزریق ماده فیکساتیو به داخل بطن های مغزی، ساختمان مغز به دقت از جمجمه جدا شده و اندازه گیری و مشاهدات لازم بر روی قسمت های مختلف آن صورت گرفت. در این مطالعه مشخص گردید که ساختمان مغز از نمای پشتی تخم مرغی شکل بوده و حباب بویایی، شیاری های عرضی و طولی عمیق و هم چنین  مخچه و ناحیه کرمینه ی نسبتا بزرگ از ویژگی های آن به حساب می آمد. با توجه به مطالعه فوق می توان اینگونه نتیجه گرفت که ویژگی های آناتومیکی مغز در خدنگ شباهت زیادی با سایر گوشتخواران داشته و در هماهنگی کامل با قابلیت های حسی و حرکتی این حیوان است.

  کلیدواژگان: آناتومی، مغز، خدنگ، مورفولوژی
 • حامد عیسی پور، مهدی سخا*، حمیدرضا ورشوی صفحات 77-82

  ویروس بیماری لمپی اسکین، آبله بزی و آبله گوسفندی از اعضاء جنس کاپری پاکس ویروس ها است. استفاده از واکسن های کاپری پاکس ویروس می تواند در محافظت گاوها در برابر بیماری لمپی اسکین (LSD)  کمک کند. هدف از این مطالعه مقایسه تیتر آنتی بادی واکسن های هترولوگ آبله بزی و گوسفندی در برابر بیماری LSD در گاو است. 100 گوساله توسط واکسن های آبله بزی(GPV) و آبله گوسفندی (SPV) در فارم های جداگانه واکسینه شدند. تیتر آنتی بادی واکسن در روزهای 14، 28، 45، 90 و 180 بعد از واکسیناسیون بررسی شد. میانگین دمای مقعد گوساله های واکسینه شده با GPV  نسبت با گوساله های واکسینه شده با SPV نه تنها بالاتر بود بلکه ترشحات چشمی و آبریزش از بینی در زمان تب نیز مشاهده شد در حالیکه در گوساله های واکسینه شده با GPV هیچ علایم بالینی دیده نشد. در گروه های واکسینه اولین تیتر آنتی بادی در روز 14 مشاهده شد و در روز 24 الی 45 بعد از واکسیناسیون به بالاترین میزان خود رسید و سپس در روزهای بعد کاهش یافت. با وجودیکه میانگین تیتر آنتی بادی در هر یک از گروه های واکسینه در روزهای بعد از واکسیناسیون تقزیبا یکسان بود و از نظر آماری اختلاف معنی داری بین آنها مشاهده نشد. اما در گوساله های واکسینه شده با GPV این میزان در روز 45 به سطح محافظت کنندگی خود رسیده بود و در روز 180 نیز دارای تیتر بالاتر از SPV داشت. نتایج نشان داد که GPV به جهت القاء بهتر پاسخ ایمنی و ماندگاری بیشتر آنتی بادی در ماه های متوالی بعد از واکسیناسیون، از خاصیت ایمنی زایی بهتری برخوردار بوده و می توان بعنوان واکسن مناسب در برابر LSD بهره برد.

  کلیدواژگان: آبله بزی، آبله گوسفندی، کاپری پاکس واکسن، آنتی بادی خنثی کننده
 • یونس کمالی*، ذبیح الله خاکسار صفحات 88-92

  تنها شاخه ای که از کمان آیورتی اسب های بالغ جدا می شود، تنه بازویی-سری مشترک است. این گزارش به توصیف یک مورد نادر از آرایش سرخرگی غیرمعمول کمان آیورتی در یک اسب ماده بالغ  می پردازد. مشخص گردید که کمان آیورتی فاقد یک تنه بازویی-سری مشترک است و بجای آن دارای دو شاخه یعنی شاخه اول تنه بازویی-سری و شاخه دوم سرخرگ تحت ترقوه ای چپ بود. منشاء مستقیم سرخرگ تحت ترقوه ای چپ از کمان آیورتی در اسب ها بسیار نادر است و مورد مشابهی از آن قبلا گزارش نشده است. جنبه های رویان شناختی و فیلوژنتیکی این متغیر بحث می گردد.

  کلیدواژگان: تنه بازویی-سری مشترک، اسب، سرخرگ تحت ترقوه ای چپ
|
 • Hamed Rad, Hossein Nourani *, Gholamreza Razmi Pages 1-9
  This study aimed to determine and identify Sarcocystis spp. infection in sheep of Mashhad city, Iran. From October 2018 to May 2019, the entire esophagus and diaphragm from 100 slaughtered sheep were collected from the Mashhad abattoir. Initially, samples were inspected by the naked eye for the presence of macrocysts. Also, all samples were examined for Sarcocystis spp. by tissue impression smear, histopathology, and PCR tests. Additionally, eight samples were inspected by transmission electron microscopy (TEM) and gene sequencing to confirm species identification. The infection rate of sarcocystosis by impression smear, histopathology, and PCR methods were 69%, 96%, and 100%, respectively. Histopathological examination revealed the existence of S. gigantea macrocyst with PAS-positive secondary cyst wall in 26% of sheep. Also based on cyst wall morphology, two types of microcysts including S. tenella with striated thick cyst wall and S. arieticanis with smooth thin cyst wall were identified in 47% and 11% of sheep, respectively. By TEM, the cyst wall of S. gigantea had cauliflower-like, S. tenella had finger-like and S. arieticanis had hair-like villar protrusions. Comparative analyses of the sequencing of the 18S rRNA gene revealed S. gigantea, S. tenella, and S. arieticanis in PCR samples. The results showed that the infection rate of Sarcocystis spp. was very high by the PCR method. Also, the existence of S. gigantea, S. tenella, and S. arietcanis species was confirmed by histopathology, TEM, and DNA sequencing methods in sheep of this area.
  Keywords: heep, sarcocystis, morphology, ultrastructure, 18S rRNA, Mashhad
 • Ala Ghadery, Esmail Ayen, Alireza Kabirian * Pages 10-18
  This study compared two methods of estrus induction between dogs (using vitagnus and vitagnus-estradiol). A total of 10 adult cyclic female Shih tzu Terrier mix breed dogs at anestrus stage were selected and divided into two groups. The first group (VAC) received vitagnus for five weeks (90 mg daily, PO). The second group (VAC-E2) was treated with vitagnus and estradiol benzoate. Estradiol benzoate was injected at the beginning of each week (0.01 mg/kg, IM). Blood sampling for evaluation of steroid hormones and vaginal smears were taken weekly. The sings and return to the estrus with the number of puppies were recorded. In the VAC group, 60%, and in the VAC-E2 group, 80% of dogs returned to the follicular phase after five weeks. In the VAC-E2 group, signs of estrus appeared 7 to 10 days and a mating process started 4 to 6 days earlier than those in the VAC group. The average number of delivered puppies was 4. These symptoms were confirmed by the cytology of the vagina. There was no significant difference in the estradiol and progesterone levels between groups. The mean concentration of estradiol significantly changed between weeks 1 and 4, 1 and 5, and 2 and 5 (p < 0.05). The progesterone level in the VAC-E2 group on week five was higher than that in other weeks. In conclusion, the administration of estradiol benzoate before  vitagnus improved induction of estrus in dogs.
  Keywords: Estrus induction, Estradiol benzoate, Vitex-castus extract, Dog
 • Hosseinali Soltani, Mohamad Reza Aslani *, Abdonnaser Mohebbi, Azam Mokhtari Pages 19-24

  Foot and mouth disease (FMD) is a severe, highly contagious viral disease of cloven-hoofed ruminants caused by an aphthovirus of the family Picornaviridae. The disease in cattle is clinically characterized by fever and vesicles on the foot, in the oral cavity and on the mammary gland.This study was carried out to determine the changes in some serum biochemical parameters of cattle naturally infected with FMD O in Shahrekord district, Iran. For this purpose, blood samples were obtained from 23 Holsteins with clinical signs of FMD, as well as 22 blood samples from healthy animals. Serum analysis revealed significantly higher levels of AST, CK, CK-MB and LDH activities as well as MDA, troponin I, glucose and triglycerides concentrations in FMD-affected cattle compared to healthy control group (p < 0.05). Serum GPx and SOD activities in cattle with FMD were significantly lower than those in normal animals (p < 0.05), while there was no significant difference in serum CAT activity between 2 groups of animals. It is concluded that oxidative stress and some degrees of myocardial and pancreatic lesions develop in FMD-affected cattle. These findings provided information to better understand the pathogenesis of the disease and gives further insight to improve supportive treatment procedures in FMD virus infection in cattle.

  Keywords: Foot, mouth disease, cattle, Picornaviridae, serum biochemistry, pancreas
 • Morteza Hassanabadi, Mehrdad Mohri *, Hesam A. Seifi Pages 25-35

  Recent studies suggest that vitamin D may have preventive and therapeutic effects on autoimmune disease, cancer, and diabetes type 1 and 2 beyond the skeletal condition and calcium metabolism. To demonstrate the effects of an over-supplemented single 8 million I.U. vitamin D3 IM injection on the modulation of immune responses and oxidative/antioxidative variables in transition dairy cows, this study was conducted on a commercial dairy farm with about 1500 lactating cows in the Tehran province, Iran. Twenty-four multiparous Holstein cows were randomly categorized into control and treatment groups. In the treatment group, 12 cows received a single dose of 8,000,000 IU vitamin D intramuscularly. In the control group, a placebo (distilled water) was injected into 12 cows 2 to 8 days before the expected calving time. Blood samples were collected on 21 and 7 days before calving and 1,3,7,15, and 30 days after calving. 25(OH)vitamin D3, tumor necrosis factor- α (TNF-α), interferon-γ (INF-γ), haptoglobin, interleukin 6 (IL-6), ferric reducing the ability of plasma (FRAP), glutathione peroxidase (GPx), superoxide dismutase (SOD), and hemolysate GPx were measured. This study showed that the treatment group had significantly higher amounts of 25(OH) vitamin D3, hemolysate GPx, and IL-6 values than the control group. According to our results, vitamin D3 injection increased the amounts of IL-6 and hemolysate GPx activity and tended to affect serum GPx activity.

  Keywords: Haptoglobin, immune regulation, Superoxide dismutase, 25(OH) Vitamin D
 • Zahra Rashidian, Nima Dehdilani, Hesam Dehghani, Ali Javadmanesh * Pages 36-43
  Sheep satellite cells more than satellite cells of the rat and mouse are similar to human satellite cells. These cells are widely used in the modeling and treatment of diseases like heart insufficiency, neurological diseases, muscular dystrophy, cerebral cell transplantation for the treatment of migraines, screening, and the production of new drugs. This study was aimed to isolate and culture primary satellite cells (PSCs) obtained from sheep fetus, and perform clonal expansion of transfected PSCs. Skeletal muscle tissues of hind limbs were collected from sheep fetuses obtained from a local abattoir. After enzymatic digestion, flasks were replaced after 3 hours to isolate non-myogenic cells, such as fibroblasts. After six days, the cells were differentiated to myoblasts. Using a differentiation medium containing the horse serum, myotube cells were observed in the flask, indicating that the cultured cells were satellite cells. The mRNA expression of the PAX7 gene was used to confirm the presence of satellite cells. In addition, the results showed that satellite cells grow in a culture medium containing 5% FBS without differentiation, while 10% FBS initiates their differentiation.
  Keywords: Myoblasts, PAX7, Satellite cells, Sheep
 • Sadık YAYLA *, Engin Kılıç, Metin Ogün, Emine Catalkaya, Celal Ermutlu, Ugur Aydın, Isa Özaydın Pages 44-49
  This study aimed to compare the effects of xylazine or propofol before intrathecal (IT) bupivacaine administration in dogs. The study was conducted in two groups of 10 dogs each. In group I (XG), intrathecal injection of 20 mg bupivacaine was administered into the subarachnoid space in the lumbosacral area after treatment with 1 mg/kg intravenous (iv) xylazine. In group II (PG), 4 mg/kg iv propofol was administered before IT bupivacaine administration. The onset, duration, and magnitude of sensory block (scale 0–3) were determined using the pin-prick test throughout the anesthesia. Duration of surgery (XG: 47.20 ± 5.01 min, PG: 50.85 ± 6.97 min) and duration of anesthesia (XG: 92.20 ± 7.02 min, PG: 94.50 ± 7.26 min) were not significantly different between the groups. This study concludes that propofol administration before IT anesthesia with bupivacaine maintains safe levels of IT anesthesia and can therefore be used as an alternative to xylazine treatment.
  Keywords: Xylazine, Propofol, Intrathecal anesthesia, Bupivacaine, Dog
 • Keyvan Hejazi, Mohammad Mosaferi Ziaaldini, *, Seyyed Reza Attarzadeh Hosseini, Mehrdad Fathi Pages 50-58

  Peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha (PGC-1α) is the main regulator in energy metabolism. Training stimulates many processes like mitochondrial biogenesis, glucose metabolism, and fatty acids metabolism. It also increases the capacity of fat oxidation. The purpose of this study was to investigate the effects of eight-week aerobic training of different intensities on PGC-1α, interferon regulatory factor 4 (IRF4), and atherogenic index in obese male Wistar rats. Twenty-four obese male rats induced by a high-fat diet (weight: 250 to 300 gr, BMI >30g/cm2) were divided into three groups: aerobic training of moderate intensity (MI), aerobic training of high intensity (HI), and the control group (C). The MI and HI training groups carried out exercise training by eight weeks of walking on a treadmill for five sessions/week, 60 min per session, and at a speed of 28 m/min and 34 m/min, respectively. The levels of PGC-1a in the MI and HI groups significantly increased compared to the C group (p < 0.05). Moreover, there was no significant differences between IRF4 levels of MI and HI groups (p > 0.05). The serum HDL-C levels increased only in the MI group compared to the C group (p  < 0.05). The LDL-C, TG, TC, and atherogenic index levels reduced more significantly in MI and HI groups than in the C group (p  < 0.05). The results show that eight-week aerobic training of two moderate and high intensities may be the signaling pathways to the activation of the PGC-1a protein (i.e., a key regulator of energy metabolism and mitochondrial biogenesis) in skeletal muscle.

  Keywords: Aerobic training, PGC-1α, IRF4, atherogenic index
 • Naheed Mojgani, Mahdi Babaie *, Nafiseh Shakibamehr, Mohammad Mohammad Taheri, Nader Mosavari, Aram Ghaempanah, Kioomars Soleymani Babadi Pages 59-67
  The pathogenesis of Mycobacterium tuberculosis (Mtb) is related to its low molecular weight proteins mainly ESAT6 and CFP10 that are highly specific and potentially useful for the diagnosis of tuberculosis. This research focused on isolation, purification, and characterization of low molecular weight proteins from Mtb. Cultures of Mtb were inactivated by heating at 68 °C for 90 min and 100 °C for 3 hrs, respectively. Inactivated cultures were filtered and the proteins in the supernatant fluid precipitated with two rounds of ammonium sulfate, at 4 °C. The collected precipitates were dialyzed and subjected to gel chromatography (G-50) and the obtained fractions were analyzed for protein concentrations and molecular weight. ESAT6 and CFP10 protein complex in the purified fraction was confirmed by Western blotting. Guinea pig sensitization assay was used for estimating the potency of the purified fraction compared to the standard PPD. The maximum amount of low molecular weight proteins were precipitated by 20% ammonium sulfate. SDS-PAGE analysis revealed protein bands of approximately 10-15 kDa. The purity of the proteins was ≥95%, as confirmed by SDS-PAGE. The presence of the ESAT-6/CFP10 complex was confirmed by Western blot analysis. The purified fractions showed no cross-reaction with BCG or M. avium strain. ESAT-6/CFP-10 purified by the ammonium sulfate method appeared to be suitable for the development of a diagnostic kit for the detection of Mtb.
  Keywords: Mycobacterium tuberculosis, ESAT-6, CFP10, Ammonium sulphate, Chromatography, Western blotting
 • Vahideh Mahdavi Fard, Fariborz Shariati Sharifi, Maryam Ganjali *, Mohammad Jahantigh, Julio Lopez-Aban Pages 68-72

  Several species of ectoparasites infect birds. These parasites that are considered arthropods include: mites, ticks, lice, bugs, fleas, mosquitoes, and flies. This study aimed to identify the ectoparasites species on ornamental birds and determine their prevalence in Zabol and Zahedan in the northern part of Sistan and Baluchestan. A total of 318 birds were examined and inspected for ectoparasites. Parasites were collected by forceps and stored in 70% ethanol. In parallel to the identification of their species, the samples were cleared in 10% KOH following which light microscopy was used to identify the parasites according to their morphological characteristics and the descriptive keys proposed for each species. The overall prevalence of ectoparasites in birds was 21.7%. The ectoparasites were identified as Menopon gallinae, Menacanthus stramineus, Columbicola columbae, Goniodes pavonis, Myrsidea fasciata, an unknown species from philopetrus genus Argas reflexus, Pseudolinchya, and Culicoides. So far few studies have been performed on parasites in birds in Sistan and Baluchestan. Identification of parasites (such as lice in birds) in any region of the country helps us to improve our knowledge about parasitic fauna in this area.

  Keywords: ectoparasites, ornamental birds, Sistan, Baluchestan
 • Babak Rasouli, Soghra Gholami *, Younes Kamali Pages 73-76

  Mongoose is a common name for 29 to 34 species in 14  genera  of  the family Herpestidae which are found in vast areas of southwestern Asia, especially southern Iran. Anatomical and morphological studies of the brain have always  been of interest to the researchers in the  field of anatomy, due to its high importance in various fields of veterinary and  zoology. Because of the  lack of information about the brain structure in wild carnivores, the present study was  conducted  to better  understand the morphological features in Indian  grey  mongoose. For this purpose, 4 carcasses of  adult mongooses were  used. They were found in different areas of Fars province. The mongooses had died due to  natural causes. The brain was carefully separated from the skull and the measurements  and observations were  made  on  different parts of it. In this study, it wa  found  that the  brain's structure has an ovoid appearance. Also, distinguished olfactory bulbs, deep transverse  and longitudinal fissures, and relatively large cerebellar vermis were observed. According  to  the current study, it can be concluded that  the  anatomical features of the brain in the mongoose are similar to those of other carnivores and are in perfect harmony with the sensory and motor capabilities of the  animal.

  Keywords: Anatomy, brain, mongoose, morphology
 • Hamed Isapour, Mehdi Sakha *, Hamid Reza Varshovi Pages 77-82

  Lumpy skin disease (LSD) virus, Goat-poxvirus (GPV), and Sheep-poxvirus (SPV) are members of genus capripoxvirus (CaPV) and have close genetic similarity. The use of CaPV-vaccine strains would be useful to protect the cattle against LSD. This study aimed to compare the neutralizing antibody titer of Iranian heterologous sheep pox and goat pox vaccines against LSD in cattle. A total of 100 calves was vaccinated with Gorgan-GPV and Ramyar-SPV vaccines on separate farms. Neutralizing antibody titer and side effects of vaccines were evaluated at days 14, 28, 45, 90, and 180 post-vaccination. The mean of rectal temperature in SPV was higher than GPV and persisted for up to 3 days. Also during the onset time of fever, ocular and nasal discharge were observed, whereas in the GPV and control group no clinical signs were observed. In each vaccinated group, the first detectable antibody titer was after 14 days and rose to peak at 28-45 days post-vaccination, then it decreased in the following days. Although, the mean of the neutralizing index (NI) titer between GPV and SPV was relatively similar and there was no statistically significant difference (p > 0.05) at all days of the experiment, but in GPV the titer appeared slightly higher than SPV and reached to protective level (NI ≥ 1.5) on day 45 post-vaccination. There was a high antibody titer (Log101.07) in the day 180 post-vaccination. The results showed that GPV vaccine because of the induction of the protective level of antibody titer, and persisting within  a long period for up to 180 day post-vaccination, has a good immunogenic response, so is considered a suitable vaccine to control LSD.

  Keywords: Sheep Pox Virus, Goat Pox Virus, capripox vaccine, Neutralizing antibody
 • Gülsüm Ülke ÇALIŞKAN *, Göksen ÇEÇEN AYALP, Hakan SALCI, Nureddin ÇELİMLİ Pages 83-87

  Equine congenital or acquired flexor tendon deformity can occur immediately after birth or at any stage in the first 24 months of life. The long term prognosis after treating a severe flexor tendon deformity in horses may be poor. Although unfavorable prognosis of flexion deformities is a concept, but results of this presented case reveals that performing an appropriate treatment without any complications, will result in a functional improvement even in older patients, such as in this very case. The aim of this report is to present the long-term outcomes after the surgical treatment and  postoperative supports of a congenital flexor tendon deformity in a pony.

  Keywords: limb deformities, congenital, tenotomy, pony
 • Younes Kamali *, Zabihollah Khaksar Pages 88-92

  The only branch that detaches from the aortic arch of adult horses is the common brachiocephalic trunk. This report describes a rare case of the unusual arterial arrangement of the aortic arch in a female adult horse. The aortic arch was found to lack a common brachiocephalic trunk and had instead two branches, the first being a brachiocephalic trunk and the second being a left subclavian artery. The direct origin of the left subclavian artery from the aortic arch is very rare in horses and a similar case has not been reported previously. The potential embryologic and phylogenetic aspects of this variation are discussed.

  Keywords: Common brachiocephalic trunk, horse, left subclavian artery