فهرست مطالب

مطالعات بین المللی پلیس - پیاپی 44 (زمستان 1399)
 • پیاپی 44 (زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/12/13
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رضا موسی زاده، امید بابلیان* صفحات 9-46
  زمینه و هدف

  انقلاب اسلامی ایران پیامدهای بسیار مهمی بر روابط دیپلماتیک ایران با کشورهای جهان و بخصوص کشورهای منطقه خاورمیانه داشته است. این بازتاب های عملی و نظری به نوبه خود دیپلماسی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر قرار داده است. همچنین لزوم هماهنگی روابط میان پلیس بین الملل ناجا به عنوان متولی دیپلماسی انتظامی و وزارت امورخارجه به عنوان متولی دیپلماسی سنتی ضروری به نظر می ر سد. این مقاله درصدد است به این سوال اصلی پاسخ دهد که مدل مطلوب کاربست دیپلماسی انتظامی برای کشور ایران کدام است؟ ازاین رو، بازتعریف و ترسیم دکترین دیپلماسی انتظامی کشور بر اساس اهداف و منویات انقلاب اسلامی ایران، و بحث و بررسی در مورد پیامدهای آن هدف اصلی این مقاله است.

  روش تحقیق

  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش انجام توصیفی-تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات تلفیقی از مطالعات کتابخانه ای-اسنادی است.

  یافته ها و نتیجه گیری

  دیپلماسی انتظامی کانال ارتباطی است که در آن از ظرفیت های انتظامی سایر کشورها استفاده می شود. در دیپلماسی انتظامی، اعتماد سازی هم می تواند هدف مورد نظر باشد و هم ابزاری برای هدف غایی دیگر که همانا همکاری میان دولت ها است. پلیس بین الملل ناجا، حلقه اتصال دستگاه های نظامی، انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران با سازمان اینترپل است. در واقع پلیس بین الملل ناجا به عنوان متولی دیپلماسی انتظامی به هماهنگی و اجرای تصمیمات انتظامی در محیط بین الملل می پردازد.

  کلیدواژگان: پلیس بین الملل ناجا، وزارت امورخارجه، دیپلماسی انتظامی، دیپلماسی پلیسی
 • محمدحسین دهقان زاده*، مسعود بیتانه، نادر مردانی صفحات 47-71

  در جهان به هم پیوسته و وابسته ی کنونی هیچ کشوری نمیتواند تنها با پشتوانه ی تواناییهای داخلی خود و بی توجه به جهان خارج راه پیشرفت و توسعه ی همه جانبه را طی کند. توجه به ماهیت مقررات حقوق بشر در عرصه ی بین المللی برای اجرا در نظام داخلی، از نکات کلیدی و مهم درک فرایند نظارت می باشد. چرا که قواعد حقوق بشر از یک سو امتیازاتی را اعلام می‎دارد که گرچه تعهدی بین المللی بر عهده ی کشورهاست، ولی ذینفعان واقعی، افراد یا گروه های انسانی هستند نه دولت های متبوعشان. مساله ی حقوق بشر در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شرایطی را به وجود آورده که در عصر جهانی شدن اکثر کشورهای ملل متحد به معیارهای حقوق بشری در سیاست خارجی خود اهمیت می دهند. آمریکا نیز به عنوان یک قدرت برتر جهانی به مساله ی حقوق بشر در رویکرد سیاست خارجی خود در قبال کشور خود و سایر کشورها توجه کرده است. همچنین، در سال های اخیر، بررسی روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در سطوح بین المللی نشان می دهد که موضوع حقوق بشر از مهمترین موضوعاتی است که در ارتباطات دیپلماتیک وجود داشته است. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به مطالعه حقوق بشر در نوع رویکرد سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و ایران پرداخته است.

  کلیدواژگان: آمریکا، ایران، حقوق بشر، سیاست خارجی، مکانیزم نظارتی
 • قادر زارع مهدوی*، محمد سهرابی صفحات 72-89
  زمینه و هدف

  روند رو به رشد قاچاق کالا در کشور در سال های اخیر باعث ایجاد اختلال در امور اقتصادی و بازرگانی کشور خصوصا صنایع تولیدی شده است. از سویی بررسی تحولات گسترده ی اقتصادی و سیاسی برخی کشورها همچون ترکیه و چین در دو دهه اخیر حاکی موفقیت و پیشرفت در عرصه مبارزه با قاچاق کالا بوده است. از این رو نویسنده با هدف بررسی ساختاری مبارزه با قاچاق کالا در ایران، چین و ترکیه، سعی دارد عوامل این موضوع را مورد تبیین قرار دهد.

  روش

  تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است. برای گردآوری داده ها نیز از ابزار فیش برداری استفاده شده است.

  یافته ها و نتیجه گیری

  یافته های تحقیق حاکی است که کشورهای چین و ترکیه در دو دهه اخیر با نوین سازی تجهیزات در امور گمرکات و با بکارگیری روش های نوین، شاهد افزایش درآمدهای گمرکی و همچنین افزایش روزافزون کشفیات قاچاق کالا و پیشرفت در عرصه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا بوده اند اما با وجود این که در ایران ترفندها و شگردهای تازه ای که در انجام قاچاق به کار گرفته شده و ساختارهای سازمانی و مقررات موجود از کارایی لازم برخوردار نیستند و بازنگری و متناسب سازی آن ها امری ضروری است

  کلیدواژگان: قاچاق کالا، گمرک، پلیس
 • هدیه سادات میرترابی*، وهاب آقاکاشی، هادی شیرزاد صفحات 90-113
  زمینه وهدف

  گسترش ابزارهای ارتباطی و امکان برقراری ارتباط با کمترین هزینه، با سایر نقاط جهان، از یک سو فرصتی بی نظیر به شمار آمده و از سوی دیگر، تهدید هایی را برای امنیت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی انسان ها موجب شده است. یکی از مهم ترین این تهدیدها، تولد و گسترش قابل توجه پدیده ای به نام جرایم سایبری است. جرایمی که در مقایسه با جرایم سنتی، هر روز قربانیان بیش تری از بشریت گرفته و نیز روش های سنتی مبارزه با جرایم در خصوص آنها کارگشا نیست.تحقیق حاضر به بررسی نقش نهاد پلیس در کنار سایر عوامل محدود کننده این جرایم از جمله اسناد،قوانین وکنوانسیون های بین المللی در پیشگیری از این جرایم می پردازد.

  روش تحقیق

  روش مورد استفاده در تحقیق حاضر، توصیفی و از نظر هدف، تحلیلی می باشد(کتابخانه های مرکزی، سایت های علمی معتبر نظیر سایت جهاد دانشگاهی، ساینس دایرکت و...) .

  یافته ها و نتیجه گیری

  در سال های اخیر،کشور های پیشرو در امر مبارزه و پیشگیری از جرایم سایبری ،اقدامات پیشگیرانه موثری در جهت مبارزه با این پدیده در بستر اینترنت داشته اند.نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز، با درک مسئله وجود بحران در فضای سایبر اقدامات موثری در جهت پیشگیری از وقوع جرایم رایانه ای داشته است که بازتاب روانی و رسانه ای گسترده ای در پی داشته است.با این وجود به نظر می رسد می بایست نوعی تبادل اطلاعات،انتقال تجربیات ویکسان سازی اقدامات پیشگیرانه با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور های پیشرو در امر مبارزه با جرایم سایبری صورت گیرد.

  کلیدواژگان: جرایم سایبری، پیشگیری، پلیس، قوانین داخلی و بین الملی
 • مهدی ذاکریان* صفحات 114-135
  زمینه و هدف

  این نوشتار یکی از موضوعات پیچیده در روابط بین الملل را مورد توجه قرار می دهد. هنگام رویارویی با زور محتمل چه باید کرد؟ یکی از موضوعاتی که در جامعه بین المللی مورد سوء استفاده قدرت های بزرگ قرار گرفته این است که به بهانه واکنش به زور احتمالی از سوی دشمن، متوسل به مخاصمات مسلحانه می شوند. به همین روی این نوشتار با هدف پاسخ به این پرسش کلیدی به تحلیل عدم مشروعیت زور محتمل می پردازد

  روش تحقیق

  این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به آنالیز داده های موجود در این زمینه می پردازد.

  یافته ها و نتیجه گیری

  به کار گیری قانونی زور در واکنش به زور محتمل در لوای اقدام پیش دستانه، دفاع مشروع پیش بینانه و عملیات پیش گیرانه از منظر سیاسی و حقوقی نامشروع است. فرضیه مورد آزمون این است که:" تفاوت هر یک از مفاهیم مبتنی بر واکنش قانونی به زور محتمل(پیش بینانه، پیش دستانه و پیش گیرانه) با انگیزه حراست از قلمرو، حاکمیت ملی، حمایت از حقوق بشر و دستیابی به امنیت و صلح، در ماهیت و شکل احتمال تجاوز و تهدید اعم از بالقوه و بالفعل و قریب الوقوعی آنها وجود داشته و ابهام در مرجع و معیار تشخیص زور محتمل سبب می شود تا مشروعیت گزینه های واکنش به آن در هاله ای از ابهام قرار گیرد".

  کلیدواژگان: زور محتمل، دفاع مشروع، توسل به زور، دفاع پیش بینانه
 • رضا فطین آذر* صفحات 136-159
  زمینه و هدف

  امروزه محرمانه بودن یا بالعکس آشکار بودن داوری تجاری در سال های اخیر به یکی از موضوعات بحث انگیز در مجامع حقوقی و رویه قضایی محاکم کشورهای مختلف درآمده است. یکی از امتیازات داوری در مقابل رسیدگی دادگاه های دادگستری، ویژگی خصوصی و بسته بودن آن است، بدین معنی که طرفین دعوا برخلاف متداعیین در دادگاه های دادگستری خود روش و نحوه حل وفصل اختلافات را بر می گزینند و در اکثر موارد خود آنها داور یا داوران را انتخاب و به این کار منصوب می نمایند. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی محرمانه بودن داوری و ضرورت آن در تجارت بین الملل می باشد.

  روش شناسی

  تحقیق حاضر به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.

  یافته ها

  بین طرفین دعوا و اعضای هیات داوری یک رابطه نزدیک و بسته ای وجود دارد. به همین دلیل گفته می شود که جلسات استماع و رسیدگی هیات داوری خصوصی بوده و معمولا تنها به افرادی اجازه حضور داده خواهد شد که طرفین دعوا براین امر توافق نموده باشند. یافته های حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهد که محرمانه بودن داوری به عنوان یک اصل در محاکم داخلی و بین المللی اکثر کشورها پذیرفته شده است.

  نتیجه گیری

  انکار تعهد محرمانه بودن داوری توسط برخی مراجع قضایی دولتی موجب شده است برخی قوانین داوری در نظام های حقوقی مختلف، شرط ضمنی محرمانه بودن داوری ر ا به طور صریح، بیان کنند. رعایت نکردن این تعهد توسط اشخاص متعهد بدون مجوز، می تواند ضمانت اجراهای مدنی و کیفری را حسب مورد به دنبال داشته باشد.

  کلیدواژگان: محرمانه بودن، داوری، تجارت بین الملل، حقوق بین الملل
 • سعید عطازاده* صفحات 160-181
  زمینه و هدف

  رشد شتابان فناوری و صنعت در پرتو فرآیند جهانی شدن، به جهانی شدن بزه کاری و نیز پیدایش جرایم نوین و زیان باری از جمله انتقال بیماری های خطرناک انجامیده است. در این میان حق بر سلامتی در شمار حقوق بنیادین شهروندان بوده و حقوق کیفری در کنار جلوه سرکوبنده خود، کاربستی حمایتی نیز به شدت دنبال می کند. ایدز و هپاتیت در شمار این بیماری ها هستند که آشکارا سلامت شهروندان جامعه جهانی را تهدید می کنند. نظام کیفری ایران تنها اشاره ای گذرا به این جرم نموده است و همانند دیگر جرایم، ارکان سه گانه و فروعات آنها برای تحقق این جرم ضروری دانسته است. در حالیکه در حقوق کیفری انگلیس قصد متهم به انتقال ویروس را قصد خاص ارتکاب این جرم تحت ماده ی 18 و علم به عوارض ابتلا را مفروض شمرده است. این مقاله می کوشد رویکرد حقوق کیفری ایران و انگلستان در انتقال بیماری های خطرناک و ضرورت های جرم انگاری انتقال این بیماری ها را مورد بررسی قرار دهد.

  روش

  این تحقیق بر پایه روشی که بیشتر پژوهش ها در حقوق کیفری در پیش گرفته اند، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت ، توصیفی - تحلیلی بوده و از جهت محتوی تطبیقی خواهد بود، همچنین شیوه جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای بوده است

  کلیدواژگان: جرم انگاری، حقوق کیفری، انتقال، بیماری های خطرناک
 • غلامحسین بیایانی*، محمدتقی عصار صفحات 221-235
  هدف و زمینه

  امروزه نقش رسانه به عنوان یک ابزار تاثیرگذار در جوامع مدرن را نمی توان در پیشبرد اهداف دیپلماسی نادیده گرفت؛ لذا این پژوهش با هدف «شناسایی جایگاه و نقش رسانه در توسعه دیپلماسی پلیسی» طراحی و اجرا گردید.

  روش پژوهش

  اطلاعات پژوهش به دو دسته کتابخانه ای و میدانی تقسیم می شود. در پژوهش حاضر، از روش توصیفی-تحلیلی و از تکنیک کتابخانه ای استفاده شده و نوع تحقیق کاربردی می باشد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که رسانه در دیپلماسی پلیسی نقش موثری داشته است.

  نتیجه گیری

  دیپلماسی رسانه ای، استفاده از ظرفیت های رسانه در ارتقا و بهبود دیپلماسی پلیسی کشور است. این شیوه از دیپلماسی نیازمند شناخت دوجانبه از ظرفیت پلیس و رسانه است. دیپلماسی پلیسی، معرفی یک رویکرد مدیریت اطلاعات استاندارد به سازمان های پلیس کشور متناظر است. لذا، مقاله حاضر تلاش دارد نقش دیپلماسی رسانه ای در توسعه دیپلماسی پلیسی و سیاست خارجی را مورد ارزیابی قرار دهد .

  کلیدواژگان: دیپلماسی رسانه ای، قدرت رسانه، دیپلماسی پلیسی
|
 • Reza Mousazadeh, Omid Babelian * Pages 9-46
  Context and purpose

  Islamic Revolution in Iran has had significant implications for Iran’s diplomatic relations with other countries, especially Middle Eastern countries. These practical and theoretical reflections have directly and indirectly influenced Islamic Republic of Iran’s law enforcement diplomacy. Moreover, coordination between international police of NAJA as the responsible authority for law enforcement diplomacy and the ministry of foreign affairs as the responsible authority for classic diplomacy seems necessary. This article tries to address this main question that what is the optimal model for utilizing law enforcement diplomacy for Iran? Therefore, redefining Iran’s law enforcement diplomacy doctrine based on the goals and causes of Islamic Revolution in Iran and discussing its implications are the main purposes of this article.

  Methodology

  the purpose of this research is practical and its methodology is descriptive-analytical. Data gathering method of this research is a combination of library-based and documentary studies.

  Findings and conclusion

  law enforcement diplomacy is a channel through which law enforcement capacities of other countries is being utilized. In law enforcement diplomacy, building trust is not only a desired goal but also is an ultimate goal which is cooperation between states. International police of NAJA is a connecting bridge between Islamic Republic of Iran’s military, law enforcement, and security agencies and Interpol. In fact, International Police of NAJA as the responsible authority for law enforcement diplomacy tries to coordinate and implement the decisions in international arena.

  Keywords: International Police of NAJA, the ministry of foreign affairs, law enforcement diplomacy, Police Diplomacy
 • Hedieh Sadat Mirtorabi *, Vahab Aghakashi, Hadi Shirzad Pages 90-113
  Background and Aim

  The expansion of communication tools and the possibility of communicating at the lowest cost with other parts of the world, on the one hand, is a unique opportunity and on the other hand, has posed threats to the economic, cultural and political security of human beings. One of the most important of these threats is the birth and significant spread of a phenomenon called cybercrime. Crimes that, compared to traditional crimes, are taking more victims from humanity every day, as well as traditional methods of combating crime, do not work for them. The present study examines the role of the police institution along with other limiting factors of these crimes, including documents, laws. And international conventions on the prevention of these crimes.

  Research method

  The method used in the present study is descriptive and analytical in terms of purpose (central libraries, reputable scientific sites such as the University Jihad site, Science Direct, etc.).

  Findings and Conclusion

  In recent years, leading countries in the fight against and prevention of cybercrime have taken effective preventive measures to combat this phenomenon on the Internet. The law enforcement agencies of the Islamic Republic of Iran, realizing the crisis in Cyberspace has taken effective measures to prevent the occurrence of cybercrime, which has led to widespread psychological and media repercussions. Social and cultural development of leading countries in the fight against cybercrime.

  Keywords: Cybercrime, prevention, Police, domestic, international law
 • Mahdi Zakerian * Pages 114-135

  This article addresses one of the most complex issues in international relations. What to do when confronted with probable force? One of the main issues that has been abused by great powers in the international community is that they resort to attack and war under the pretext of a possible backlash from the enemy. So this article is to answer this key question: what are the political and legal differences and how legitimate is the use of force in responding to force in the face of pre-emptive action, anticipatory self-defense, and preventive operations? The article tests this hypothesis that differences in each of the concepts based on probable legal response (anticipatory, pre-emptive and preventive), motivated to safeguard territory, national sovereignty, human rights protection and the pursuit of security and peace, the nature and form of potential aggression and threats existed, both potentially and imminently and the ambiguity in the reference and the criterion for the recognition of probable force, makes the legitimacy of the options in responding to it, confounded. The author is trying to analyze existing data using content analysis research method.

  Keywords: Probable Force, legitimate defense, Force Appeal, Anticipatory Self- Defense, Preemptive Action
 • Reza Fatinazar * Pages 136-159
  Background and Aim

  Today, the confidentiality or, conversely, the openness of commercial arbitration in recent years has become one of the most controversial issues in the legal forums and judicial procedures of the courts of different countries. One of the advantages of arbitration over court proceedings is its private nature and closure, which means that the litigants, unlike the litigants in their courts, choose the method and manner of resolving disputes, and in most cases they are arbitrators or The judges are selected and appointed to this task. Therefore, the main purpose of this study is to investigate the confidentiality of arbitration and its necessity in international trade.

  Methodology

  The present study was conducted by descriptive-analytical method.

  Findings

  There is a close and close relationship between the litigants and the members of the arbitral tribunal. For this reason, it is said that hearings and hearings of the jury are private and usually only those who have agreed to the litigation will be allowed to attend. The findings of the present study show that the confidentiality of arbitration is accepted as a principle in domestic and international courts in most countries.

  Conclusion

  The denial of the obligation of confidentiality of arbitration by some governmental judicial authorities has caused some arbitration laws in different legal systems to explicitly state the implicit condition of confidentiality of arbitration. Failure to comply with this obligation by unauthorized committed persons may result in civil and criminal warranties, as the case may be.

  Keywords: Confidentiality, Arbitration, International Trade, International law
 • Saeid Atazadeh * Pages 160-181
  Background and Objectives

  The rapid growth of technology and industry in the light of the globalization process has led to the globalization of crime, as well as the emergence of new and harmful crimes, including the transmission of dangerous diseases. In the meantime, the right to health is one of the fundamental rights of citizens, and criminal law, in addition to its repressive effect, also strongly supports protectionism. AIDS and hepatitis are among the diseases that clearly threaten the health of citizens of the international community. The Iranian penal system has only made a brief reference to this crime and, like other crimes, has considered the three pillars and their subsets necessary for the realization of this crime. In British criminal law, meanwhile, the defendant has been charged with transmitting the virus with a specific intent to commit the crime under Article 18 and with knowledge of the effects of the virus. This article seeks to examine the criminal law approach of Iran and the United Kingdom in the transmission of dangerous diseases and the criminalization of the transmission of these diseases.

  Method

  This research is based on the method that most research in criminal law has taken, in terms of practical purpose and in terms of nature, descriptive-analytical and will be in terms of comparative content, as well as the method of collecting library information.

  Keywords: Criminalization, Criminal law, transmission, dangerous diseases
 • Aaa
  Pages 221-235