فهرست مطالب

تحقیقات حقوقی - پیاپی 92 (زمستان 1399)

مجله تحقیقات حقوقی
پیاپی 92 (زمستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/12/20
 • تعداد عناوین: 16
|
 • مهراب داراب پور *، جواد مجروحی سردرود، محمدرضا داراب پور، غلامعلی طبرسا صفحات 11-42

  مطالعات اولیه برای تبیین هدف و روشن نمودن شیوه رسیدن به آن، در آغاز هر پروژه ای، امری حیاتی است. این روند بدون تعریف شاخص هایی برای سنجش موفقیت، ارزیابی نتایج و همچنین مشخص نمودن مسوولیت هر یک از نقش‌آفرینان در مطالعات امکان‌سنجی غیر ممکن خواهد بود. اتخاذ تصمیمات غیر عملی، مضر و عدم امکان حصول به نتیجه، علیرغم صرف هزینه‌های زیاد، غالبا نتیجه اطلاعات نا‌صحیحی است که به تصمیم سازان اصلی پروژه‌ها با امکان‌سنجی نادرست داده شده است. آثار حقوقی و به ویژه "مسوولیت" سوء مشاوره امکان‌سنجی موضوع پژوهش مقاله حاضر است. در این نوشتار، پشتوانه‌های حقوقی از جمله؛ نکات قراردادی برای تقسیم متوازن مسوولیت طرفین نسبت به یکدیگر و سایر ذینفعان، صندوق‌های حمایتی، بیمه‌های اجباری و تسهیل‌گرهای قضایی برای استقرار ارزیابی‌های پایداری در مطالعات امکان‌سنجی مورد مداقه قرار گرفته است. فاکتور کلیدی در صحت و سقم این گونه مشاوره‌ها نیز اصول و مبانی توسعه‌پایدار برای همگان است، ترغیب به پاسخ گویی "مشاور امکان‌سنج" برای ضررها به نحوی که منجر به رعایت اصول و مبانی صحیح امکان‌سنجی باشد و مانع خسارات بی حد و حصر فعلی شود، خدمت بزرگ حقوقی به بنیان‌های اقتصادی کشور و حتی در سطح جهانی در رابطه با توسعه‌ای پایدار و فراگیر خواهد بود.

  کلیدواژگان: امکان سنجی، توسعه پایدار، ارزیابی پایداری، مسوولیت
 • محمود باقری، سعید رحمانی * صفحات 43-70

  افزایش قدرت بنگاه‌های اقتصادی در نتیجه تحولات اقتصادی دهه‌های اخیر، توازن قدرت چانه‌زنی طرفین قراردادی را از بین برده و به‌خصوص در رابطه بانک و مصرف کننده و در بحث ما اعتبار مصرف کننده عدم تعادلی ایجاد نموده که باعث شده دیگر تکیه مطلق بر اصل آزادی قراردادی و حاکمیت اراده و به‌عبارتی بسنده کردن به قواعد سنتی حقوق قراردادها، الزاما عدالت معاوضی را در این‌گونه عقود در پی نداشته باشد. خصوصا اینکه طبق ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 1390 این قراردادها به‌صورت از پیش تهیه شده و بدون امکان تغییر به مصرف کننده عرضه می‌شوند. در نتیجه برای حمایت از «طرف ضعیف‌تر»، علاوه بر استفاده از برخی دکترین حقوق عرفی همچون «اعمال نفوذ ناروا» و «غیرمنصفانه بودن» برای فسخ قرارداد یا اصلاح شروط قراردادی که در نظام قانونی و حقوقی کشور نیز نشانه‌هایی از پذیرش آن‌ها به‌چشم می‌خورد، قانون‌گذار می‌تواند با اصلاح ماده 23 قانون فوق‌الذکر، حسب مورد امکان ایجاد انعطاف قراردادی برای مصرف کننده در مقایسه با سایر مشتریان بانکی را ایجاد نماید.

  کلیدواژگان: حمایت مصرف کننده، اعتبار مصرف کننده، آزادی قراردادی، دکترین غیر منصفانه بودن، عدالت معاوضی
 • باقر شاملو، انسیه حسینی* صفحات 71-96

  موضوع سلامت کودکان به عنوان غنی‌ترین سرمایه اجتماعی عصر حاضر، امری بسیار مهم تلقی می‌گردد. حق بر سلامت به عنوان یکی از حق‌های بشری، ابعاد مختلفی دارد که سلامت روان به معنای بهره مندی از خصوصیات مثبت شخصیتی-رفتاری و فقدان مشکلات روحی و روانی، از جمله ان است. کودکان بزهکار نیز به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های بشری برخوردار از این حق هستند و نظام عدالت کیفری افتراقی که هدف خود را بر بازپروری این دسته معطوف نموده، ناگزیر از توجه به آن می‌باشد. درواقع ازآنجا که بنیان برنامه‌های حمایتی و درمانی این نظام، بر شناسایی عوامل خطر و اجرای تدابیر حمایتی استوار است، شناسایی مشکلات روحی و روانی کودکان بزهکار و سپس تدابیری در جهت کاهش آثار آنها، در این قسمت قرار می‌گیرد. افزون بر این، توجه به حق بر سلامت روان بر مبنای راهبرد حقوق بشر مدار، امری ضروری در بستر سیاستگذاری جنایی اطفال بزهکار تلقی می‌گردد؛ همچنان‌که، توجه به سلامت روان کودکان و نوجوانان یکی از محورهای اصلی افتراقی سازی این نظام و پیش‌بینی ساختار، کنش‌گران و پاسخ‌های حمایتی است. به عبارت دیگر، نظام عدالت کیفری اطفال دارای ظرفیت‌هایی است که در راستای به رسمیت شناختن حق بر سلامت روان این دسته از مخاطبان حقوق کیفری می‌باشد. بکارگیری کنش‌گران آموزش‌دیده، حضور مشاور در فرایند پاسخ‌دهی، حق بر تشکیل پرونده شخصیت، فردی‌سازی پا‌سخ‎ها و حضور خانواده در مرحله پاسخ‌دهی مصادیقی از ظرفیت های موجود می‌باشند.

  کلیدواژگان: حق بر سلامت، سلامت روان کودکان، دادرسی افتراقی، پرونده شخصیت
 • خیرالله هرمزی *، محمد رضا پاسبان صفحات 97-120

  شوراهای حل اختلاف مرجعی قضایی که بیشتر در جهت صلح و سازش بین طرفین دادرسی قدم بر میدارد. اما در مواردی نیز این مرجع به رسیدگی و صدور حکم خواهد پرداخت که این موارد در قانون جدید شوراهای حل اختلاف رو به افزایش نهاده است. هرچند شوراهای حل اختلاف در خصوص موضوعات کیفری صلاحیت گسترده ای ندارند؛ اما موضوع ضرر و زیان ناشی از جرم موضوعی حقوقی است که صرفا منشا آن از جرم حاصل آمده است. در واقع این دعاوی جنبه ی حقوقی داشته و در اصل نیز در صلاحیت دادگاه های حقوقی می باشند. طبق قانون شوراهای حل اختلاف، در خصوص صلح و سازش، از آنجایی که این شوراها در تمام دعاوی حقوقی و مدنی صلاحیت دارند، دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم نیز در این زیرمجموعه قرار می گیرد و شوراها می توانند تمامی دعاوی ناشی از ضرر و زیان ناشی از جرم را به صلح و سازش خاتمه دهند. اما در خصوص صدور حکم به جبران خسارات ناشی از جرم، باید به قواعد عام رسیدگی شوراهای حل اختلاف رجوع کرد. بدین مفهوم که صدور حکم در این موارد نیاز به رعایت تشریفات خاصی دارد که طبق قانون شوراهای حل اختلاف باید مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: صلاحیت، شورای حل اختلاف، ضرر و زیان ناشی از جرم، دعوای حقوقی و مدنی
 • میرقاسم جعفرزاده، امید پاک زمان * صفحات 121-146

  یکی از رایج ترین ضوابط تقویم خسارت در دعاوی نقض حق اختراع در رویه قضایی آمریکا، ضابطه حق امتیاز متعارف است، چرا که امکان برآورد صحیح منافع از دست رفته ناشی از نقض حق اختراع توسط محاکم در بسیاری موارد ممکن نیست و به همین جهت، از طریق محاسبه حق امتیاز متعارف، حکم به جبران خسارت داده می شود. در حقوق آمریکا، رویکردهای مختلفی توسط دادگاه ها برای تعیین میزان حق امتیاز متعارف اعمال می گردد، اما مهمترین روش در پرونده جورجیاپسفیک علیه پلی وود مطرح و اعمال گردید که متضمن 15 عامل برای محاسبه میزان حق امتیاز متعارف می باشد که معیار پیشنهادی در پرونده جورجیاپسفیک، «معیاری پذیرفته شده در سطح جهانی» برای تقویم میزان حق امتیاز متعارف تلقی می گردد. این تحقیق ضمن بررسی معیار مزبور و جایگاه حق امتیاز متعارف در حقوق آمریکا، نشان می دهد که استناد به نهاد اجرت المثل در حقوق اختراعات ایران به دلایلی از جمله منع ضمنی قانونی نسبت به اعمال ضابطه اجرت المثل در جبران خسارات ناشی از نقض حق اختراع، قیمی مطلق بودن برخی اقسام حق اختراع، محرمانه بودن میزان حق امتیاز قراردادهای اجازه بهره برداری و تخصصی نبودن آن، مناسب به نظر نمی رسد. بنابراین، با عنایت به عدم تعارض ضابطه حق امتیاز متعارف با موازین حقوقی ایران و با توجه به فقدان منع صریح یا ضمنی قانونی نسبت به عدم اجرای ضابطه حق امتیاز متعارف در خصوص حق اختراع، پیشنهاد می گردد قانونگذار ایرانی، ضابطه حق امتیاز متعارف را جهت تقویم خسارات نقض حق اختراع وارد قانون نماید.

  کلیدواژگان: حق امتیاز متعارف، خسارت، نقض حق اختراع، اجرت المثل
 • لعیا جنیدی، زهرا تخشید * صفحات 147-170

  حق دفاع در دعاوی یکی از حقوق اساسی شناخته شده خوانده است . در حوزه ی مسئولیت مدنی نیز خوانده (عامل ورود زیان) دارای حق دفاعیست که به وی اجازه می دهد به ادعای زیان دیده ایراد وارد کند. در حقوق ایران بحث دفاعیات خوانده در حوزه ی مسئولیت مدنی مورد غفلت قرار گرفته است. در این نوشتار با بررسی دفاعیات در مسئولیت مدنی مبتنی بر خطا در نظام حقوقی آمریکا نظریات موجود در حقوق آمریکا را بررسی می کنیم. خواهیم دید این مباحث که گاه در کتب فارسی مسئولیت مدنی به طور پراکنده به عنوان مطالعات تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرند، در نظام حقوقی ایران چه جایگاهی دارند. در نظام حقوقی مسئولیت مدنی آمریکا، امروزه دفاع تقصیر مشارکتی که باعث محرومیت کامل زیان دیده از جبران خسارت می گردید، به طور گسترده طرد شده و دفاع تقصیر مقایسه ای جایگزین آن شده است. هدف اصلی از این مقاله، پیشنهاد مطالعه ی نظامند دفاعیات است که به حقوق خوانده و خواهان شفافیت بخشیده و از آشفتگی مطالعاتی موجود فعلی می کاهد. به علاوه با مطالعه ی تطبیقی جایگاه بحث دفاع تقصیر مقایسه ای در نظام حقوق عرفی آمریکا بررسی می کنیم که چگونه می توانیم از این دکترین در حقوق ایران بهره جوییم.

  کلیدواژگان: دفاعیات، مسئولیت مدنی، تقصیر مشارکتی، تقصیر مقایسه ای، حقوق آمریکا
 • منصور امینی، رضا باستانی نامقی * صفحات 171-197

  تعذر اجرای قرارداد یک واقعه حقوقی است که به معنی غیرممکن شدن اجرای آن است و در حقوق ایران در حوزه انحلال قراردادها منشا آثار متعددی واقع می‌شود. تعذر به لحاظ مصادیق به دودسته تعذر عینی و تعذر قانونی قابل‌تقسیم است. مراد از تعذر عینی ممتنع شدن مادی اجرای قرارداد به نحوی است که امکان الزام به اجرای آن توسط متعهد یا به هزینه او توسط شخص دیگری امکان‌پذیر نباشد. همچنین مراد از تعذر قانونی، عدم امکان الزام به اجرای قرارداد به جهت حکم قانون‌گذار است. نظریه عمومی تعذر به‌طور خلاصه بیان می‌دارد که در بسیاری از مقررات برای مثال مواد 527، 551، 683، 240 و 387 قانون مدنی منطق واحدی مبنی بر انفساخ یا ایجاد خیار فسخ در اثر تعذر کلی یا جزیی قرارداد وجود دارد. آگاهی یافتن بر این منطق سبب می‌شود اولا در مواردی که مقررات نسبت به انحلال یک قرارداد یا آثار انحلال در فرض خاصی ساکت هستند، حکم آن مسئله را بر اساس منطق حاکم بر نظریه مذکور استخراج کرد و ثانیا در مواردی که تفاسیر متعددی از منطوق مقررات وجود دارد، تفسیری را برگزید که با منطق کلی حاکم بر نظریه انطباق دارد.

  کلیدواژگان: تعذر اجرا، تعذر عینی، تعذر قانونی، قوه قاهره، تعذر تسلیم
 • همایون مافی *، زهرا محمودی کردی، علی قهاری صفحات 197-222

  دیوان دعاوی ایران – ایالات متحده، در قالب یک نهاد داوری موردی بین المللی، تلاش نمود تا برای پیاده نمودن عدالت و انصاف در آراء خود به تدابیر منصفانه متوسل شود. تدابیری که از مجرای آن بتواند برای ادعاهایی که هیچگونه مبنای قراردادی برای آن یافت نشده است، و نیز ادعاهای مالکان واقعی در برابر مالکان قانونی، حکم صادر نماید. تدابیری که افزایش انگیزه دولت های ایران و ایالات متحده برای تبعیت از اصول و قواعد حقوق بین الملل و اجرای احکام صادره را سبب شود. این مقاله بر آن است تا توسعه و تعمیم رویه و عملکرد دیوان در اعمال تدابیر و تمهیدات منصفانه از قبیل «اصل داراشدن بلاجهت»، «اصل به قدر استحقاق» و «مالکیت انتفاعی»، از میان تدابیر بکار گرفته شده توسط دیوان، و این که آیا دیوان اساسا از اختیار و اقتدار پذیرش چنین تدابیری در صدور آراء خود برخوردار بوده است، را مورد بررسی قرار دهد.

  کلیدواژگان: انصاف، تدابیر منصفانه، اصل داراشدن بلاجهت، اصل به قدر استحقاق، مالکیت انتفاعی
 • مسعود اربابی، نوید حاتمی پور * صفحات 223-247

  حقوقدانان در خصوص حکومت مقرره رم یک بر بارنامه دریایی اختلاف نظر دارند.در حقوق انگلستان، در صورت عدم حکومت مقرره رم، قانون حاکم بر اساس قواعد تعارض قوانین کامن لا تعیین می شود.در هر حال چه در مقرره رم یک چه در قواعد تعارض قوانین کامن لا، اصل آزادی اراده طرفین شناسایی شده است. این آزادی براساس مقررات لاهه-ویزبی1968 محدود شده است و قانون منتخب طرفین نمی تواند مسئولیت متصدی حمل را از آنچه در لاهه-ویزبی تعیین شده است تقلیل دهد. در حقوق ایران قانون حاکم بر بارنامه دریایی، بر اساس قواعد تعارض قوانین ایران، قانون محل انعقاد بارنامه است مگر اینکه طرفین خارجی بوده و بر قانون دیگری توافق کرده باشند؛ با اینحال نظر به محدودیتهای اعمال قانون خارجی در ایران، براساس معاهده لاهه 1924 که ایران در سال 1344 به آن پیوسته است طرفین بارنامه‌ای که در یک کشور عضو معاهده لاهه صادر شده باشد (اگرخارجی باشند)، نمی توانند بر قانونی توافق کنند که مسئولیت متصدی حمل را از آنچه در مقررات لاهه تعیین شده است تحدید کند.
  بارنامه ممکن است حاوی شرط درج باشد که به موجب آن شروط قرارداد اجاره کشتی در بارنامه درج می گردد. در حقوق انگلستان قانون حاکم بر شرط تعیین قانون حاکم مندرج به وسیله‌ی ارجاع در بارنامه، همان قانونی است که در صورت اعتبار شرط درج، بر بارنامه حاکم خواهد بود. در نظام حقوقی ایران هیچ قاعده حل تعارضی در خصوص قانون حاکم بر شرط قانون حاکم وجود ندارد و قاضی در هر مورد درصدد کشف قصد واقعی طرفین برخواهد آمد.

  کلیدواژگان: بارنامه دریایی، تعارض قوانین، مقررات لاهه، مقررات لاهه-ویزبی، قانون حاکم مفروض
 • فضل الله رنجبر *، محمدکاظم قاضی زاده، محمدکاظم رحمان ستایش صفحات 247-270

  در نظام حقوقی کیفری اسلام، مجازات‌های اسلامی (منصوص) به مجازات‌های اطلاق می‌شود که نوع، میزان، موجب و کیفیت اجرای آن در شرع به طور دقیق مشخص شده است و شامل حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص می‌شود.
  از جمله موضوعات بحث‌برانگیز در محافل علمی که محل استفتاء از مراجع عظام تقلید نیز شده، این است که آیا به رغم منصوص بودن دیه اقلیت‌های دینی، از نظر شرعی این امکان وجود دارد که با توجه به حکم حکومتی در برهه‌ایی خاص حکم به تغییر میزان دیه اقلیت‌های دینی داد؟
  حاصل این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که از نظر شرعی امکان تغییر میزان دیه اقلیت‌های دینی با توجه به حکم حکومتی وجود دارد. بدین نحو که اگر چه مقتضای اصل اولی عدم ثبوت حکم حکومتی است لکن در صورت رعایت ضوابطی همچون موافقت با اهداف و مقاصد شریعت، تقدیم اهم بر مهم، قطعی بودن و رعایت مصالح عمومی، صدور حکم حکومتی امکانپذیر و به طور موقت قابل اثبات است و حاکم اسلامی در تغییر میزان دیه اقلیت‌های دینی اختیار دارد

  کلیدواژگان: حکم اولی، حکم حکومتی، مجازات های منصوص، اقلیت های دینی، دیه
 • محمدعلی بهمئی، روح الامین حجتی کرمانی * صفحات 271-302

  امروزه، مشارکت در اجرای عملیات‎بالادستی نفت‎وگاز، امری گریزناپذیرست. این مشارکت، می‎تواند در قالب جوینت‎ونچر شرکتی یا قراردادی صورت‎گیرد؛ که در نوع اخیر، شخصیت‎حقوقی مجزایی ایجادنمی‎شود. شناسایی‎وپذیرش جوینت‎ونچر شرکتی در ایران چندان بحث‎انگیز نیست؛ زیرا در قالب شرکت‎های‎قانونی مشخص (موضوع ماده‎ی‎‎20 قانون‎تجارت) توجیه‎می‎شود. وانگهی، رویکرد غالب در عملیات‎بالادستی نفت‎وگاز، عدم‎ایجاد شرکت و اتخاذ جوینت‎ونچر قراردادی‎است؛ که روابط عرضی شرکای آن، از طریق «قراردادعملیاتی‎مشترک» تنظیم‎می‎شود. پذیرش جوینت‎ونچر قراردادی و قراردادعملیاتی‎مشترک در حقوق‎ایران، به‎لحاظ عدم‎تصریح‎قانونی و اختلاف آرای‎فقهی (به‎عنوان مبنای قوانین) با چالش‎هایی جدی روبه‎روست. در مقاله‎ی حاضر، تلاش‎شده‎است، این مشارکت‎های رایج نفتی، در پرتوی نهادهای‎حقوقی شناخته‎شده و بالحاظ ضرورت‎های‎اجتماعی تحلیل‎شوند. بدین‎منظور، با مطالعه‎ی شرکت‎‏های عملی و مدنی، امکان تطبیق قراردادهای‎عملیاتی‎مشترک و جوینت‎ونچرهای قراردادی با هریک بررسی و مساله‎ی اعتبار و مشروعیت این قراردادها، تحلیل‎شده‎است. هم‎چنین، نشان‎داده‎شده که به‎رغم مشابهت‎هایی که میان مشارکت‎های یادشده و شرکت‎عملی وجوددارد، تطبیق مذکور چندان دقیق‎نیست؛ اما می‎توان این مشارکت‎ها را در مفهوم گسترده‎ی شرکت‎مدنی تحلیل‎کرد و معتبرشناخت؛ با آن‎که قول مشهور فقهی، اقسام شرکت‎های مدنی (جز شرکت‎اموال) را مطلقا باطل‎می‎داند.

  کلیدواژگان: قرارداد عملیاتی ‎مشترک، جوینت‎ونچر قراردادی، شرکت‎عملی، شرکت‎مدنی، مفاوضه
 • نادر دیوسالار *، علی نجفی توانا صفحات 303-326

  قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان مجموعه ای از وظایف، اختیارات و حقوق متهم، بزه دیده و جامعه است . در این میان حق دفاع متهم در فر آیند دادرسیکه با کشف جرم شروع و تا اجرای حکم به پایان می آید ، با موضوعات و اصولی چون برایت، ممنوعیت دستگیری، منع شکنجه، تفکیک مقام تعقیب از تحقیق، تسهیل و تسریع در انجام تحقیقات و تفهیم اتهام، حق سکوت، استفاده از خدمات وکیل که از لوازم دادرسی منصفانه می باشند ودر غیبت یکی از آنها دادرسی معنا و مفهومی نخواهد داشت و به همین اعتبار است که حقوق متهم سنگ‌بنای دموکراسی و وجه تفاوت و امتیاز آن از کشورهای پیش‌رفته و کم توسعه است .
  بررسی وتحقیق در مورد جایگاه این حق می تواند نمایش آستانه تحمل ، خردورزی و سعه صدر قانونگزاران و میزان مطابقت آن با قانون اساسی ، آموزه های علمی و بشر دوستانه و اسناد معتبر بین المللی باشد و با شناسایی موانع و رفع آنها ، زمینه مساعدتری برای ارتقاء حق دفاع ایجاد نماید.

  کلیدواژگان: چالش، دفاع، حقوق، کیفری، ایران
 • فرزانه واحد، شهلا معظمی *، تهمورث بشیریه، عباس شیخ الاسلامی صفحات 327-356

  رفع هرگونه نابرابری و دسترسی به عدالت‌کیفری بدون درنظرگرفتن ملاک‌های جنسیتی، دسترسی زنان به عدالت را ممکن ساخته و راه رابرای تحقق عدالت اجتماعی هموار می‌سازد. دراندیشه‌ی جرم شناسان فمینیسم پست‌مدرن آنچه مانع از دسترسی زنان به عدالت‌کیفری می‌شود،ریشه در ذهنیت،گفتمان و قدرت مردسالارانه‌ای دارد که کنترل نظام‌های زبانی را در نظام کیفری در دست داشته و موجب ایجاد احساس نابرابری در برابر قانون می‌شود. پرسش اصلی این نوشتار،بررسی چگونگی اثرگذاری مولفه‌های پیش‌گفته بر دسترسی زنان به عدالت‌کیفری در پرتو جرم‌شناسی فمینیسم پست‌مدرن است، به‌عبارت‌دیگر مثلث قدرت، گفتمان و ذهنیت، به‌رغم تحول و اصلاح قوانین نابرابر نسبت به زنان، در تداوم نابرابری‌های جنسیتی به‌طور غیرملموسی اثر دارد و عوامل موثر بر شکاف میان قوانین موجود و اجرای آن (قانون درکتاب و قانون درعمل) به تبعیض علیه زنان ختم می‌شود. برای نیل به اهداف تحقیق از مطالعات کتاب‌خانه‌ای، تحلیل و بررسی اسناد و از متد کیفی مانند، تحلیل محتوایی، تحلیل گفتمان و مطالعات میدانی و مصاحبه با افراد حاضر در نظام عدالت کیفری استفاده‌شده است. در فرآیند تصویب و تقنین، قضا و تعیین کیفر و اجرا، برای زنان حاضر در نظام عدالت‌کیفری نابرابری‌هایی وجود دارد که علت اصلی آن به اعتقاد جرم شناسان فمینیسم پست‌مدرن در گفتمان مردمحوری است که مانع از دسترسی یکسان و بدون تبعیض برای زنان در مقایسه با مردان می‌شود و راه مقابله با این وضعیت در اضافه نمودن گفتمان زنانه به‌جای حذف و طرد جهان‌بینی زنان، در برابر گفتمان غالب است.

  کلیدواژگان: جنسیت، ذهنیت، قدرت، گفتمان، فمینیسم پست مدرن
 • محمد مجد کابری، اعظم انصاری * صفحات 357-384

  امروزه توجه به حاکمیت اراده اشخاص در حوزه حقوق بین‌الملل خصوصی هم در قوانین ملی برخی کشورها و هم معاهدات بین‌المللی مرتبط مشهود است. یکی از دستاوردهای چنین رویکردی، اعتبار و نفوذ توافق بر صلاحیت یا توافق‌نامه‎های انتخاب دادگاه در اغلب نظام‌های حقوقی دنیاست. گرچه در خصوص رعایت شرایط عمومی صحت قراردادها در انعقاد توافق صلاحیت تقریبا اختلافی مشاهده نمی‌شود، یکی از ابهامات مهم در خصوص این توافق این است که آیا برای صحت چنین توافق‌هایی باید میان دادگاه منتخب طرفین و دعوایی که دادگاه منتخب می‌خواهد به آن رسیدگی نماید، ارتباط وجود داشته باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا شرط ارتباط جزء شرایط صحت چنین توافقی محسوب می‌شود؟ مقاله حاضر با روش توصیفی، تحلیلی و با رویکرد تطبیقی و با بررسی مقررات ملی و بین‌المللی در این حوزه و بررسی مقررات ایران نشان می‌دهد که رویکرد کلی در جهان، عدم لزوم شرط ارتباط بوده و قانون‌گذار ایران نیز به طور غیرمستقیم از همین رویکرد پیروی نموده است.

  کلیدواژگان: حاکمیت اراده، توافق صلاحیت، ارتباط، دادگاه منتخب، دادگاه صالح
 • بهزاد پورسید *، مرتضی نجف آبادی فراهانی صفحات 385-408

  یکی از تحولاتی که در حقوق فرانسه، در اثر اصلاح قانون مدنی در سال 2016 میلادی صورت پذیرفته، پیرامون اثر انتقالی قرارداد است. بحث اثر انتقالی قرارداد مشتمل بر عناوین «انتقال مالکیت» و «انتقال ریسک» در دو فرض «معاملات معارض» و «معاملات بلامعارض» می باشد. قانون گذار فرانسوی اگرچه در قانون جدید نیز بار دیگر پیرامون انتقال مالکیت بر اصول «رضایی» و «فوری» بودن، و درباره انتقال ریسک بر اصول «همزمان بودن این انتقال با انتقال مالکیت» و «بر عهده متعهدله بودن آن» تاکید نموده است، ولی در عین حال کوشیده است تا با بهره گیری از آرای دکترین و رویه قضایی، ضمن مرتفع ساختن ایرادات وارد بر نهادهای حقوق پیشین، تاسیسات حقوقی جدیدی مانند «امکان تاخیر در انتقال مالکیت» را مورد قبول قرار دهد. مقاله پیش رو با روش توصیفی-تحلیلی، افزون بر بررسی و ارزیابی مواد قوانین مدنی فرانسه (مصوب سال های 1804 و 2016 میلادی) درباره اثر انتقالی قرارداد، به مقایسه قواعد حاکم بر آن ها با حقوق ایران اقدام نموده است.

  کلیدواژگان: اثر انتقالی، انتقال مالکیت، انتقال ریسک، معامله بلامعارض، معامله معارض
 • پوریا عسگری* صفحات 409-436

  کنفرانس مجمع عمومی ملل متحد در سال 2017، با اتکا بر تلاش تحسین برانگیز برخی دولت ها و نیز سازمان های جامعه مدنی، معاهده منع سلاح های هسته ای را به تصویب رساند. معاهده ای که از هنگام انعقاد تا امروز، با مخالفت های گوناگونی به ویژه از سوی دولت های هسته ای و طرفداران دکترین بازدارندگی هسته ای مواجه شده است. کنوانسیون مزبور، با عدول از این دکترین که به طور خاص در معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای نمودار است و با اتکا به اصول و مبانی انسان دوستی و نیز موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، کاربرد سلاح های هسته ای و وسایل انفجاری هسته ای را منع می کند.
  در این مقاله، فرآیند تصویب این سند و نیز محتوای معاهده و آثار آن بر حقوق بین الملل را به بحث گذاشته ایم.
  تکرار برای رعایت عدد مورد نظر سایت شما:کنفرانس مجمع عمومی ملل متحد در سال 2017، با اتکا بر تلاش تحسین برانگیز برخی دولت ها و نیز سازمان های جامعه مدنی، معاهده منع سلاح های هسته ای را به تصویب رساند. معاهده ای که از هنگام انعقاد تا امروز، با مخالفت های گوناگونی به ویژه از سوی دولت های هسته ای و طرفداران دکترین بازدارندگی هسته ای مواجه شده است. کنوانسیون مزبور، با عدول از این دکترین که به طور خاص در معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای نمودار است و با اتکا به اصول و مبانی انسان دوستی و نیز موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، کاربرد

  کلیدواژگان: سلاح ها و وسائل انفجاری هسته ای، حقوق بین الملل عرفی، خلع سلاح، معاهده 2017، گفتمان انسان دوستانه
|
 • Mehrab Darabpour *, Javad Majrouhi Sardroud, Mohammad Reza Darabpour, Gholam Ali Tabarsa Pages 11-42

  Feasibility study is an assessment of a proposed project to determine whether it is technically possible to be carried out, with the estimated cost, time and expected profitability. It’s necessary for all projects in which a large amount of sums is at stake. In other words, Feasibility studies are fundamental steps for defining the aims and illustrating the path for initiation of any project. This process will not be reachable without defining indicators for measuring success, evaluating results, and identifying the responsibilities and liabilities of each party. It is acknowledged that the general criteria of “Sustainable Development” are the required elements to give a permission to implement any project. In fact, the old approaches aren’t capable of solving the new problems. A new and comprehensive assessment for sustainability is needed in feasibility studies. To make a dissension as to the feasibility, it is vital to have especial references to, environmental, economic and social aspects. For accomplishing this goal, a legal backing is of utmost importance. At the moment the duty and responsibility of each party during the Feasibility studies process are not clear. This paper introduces new approaches for conducting project feasibility study by embracing the principles of sustainable development. In addition, it suggests different ways to mitigate damages with consideration of sustainable development from a legal point of view.

  Keywords: Feasibility Studies, Sustainable development, Sustainable Assessment, Liability
 • Mahmoud Bagheri, saeed rahmani * Pages 43-70

  The increase in the strength of different enterprises due to economic developments in recent decades, has eliminated the equality in the bargaining power of the contracting parties specially in relationship between the bank and consumers, let alone consumer credit in our discussion, hence it caused an imbalance which is implied that the absolute reliance on the principle of contractual freedom and The Autonomy of Will or in other words in a manner that is strictly limited to the traditional rules of classical contract law does not necessarily entail Commutative justice in such contracts. in particular these contracts based on Article 23 of the Law on the Continued Improvement of the Business Environment are pre-prepared and offered to consumer without the possibility of altering. Thereupon to protect the "weaker party" along with using some common law doctrine such as "undue unfluence" and "unfairness doctrine" in order to cancel the contract or alter the contractual terms, which already there are some indications of utilization of those principles in our legal and regulatory system, The legislator can, by amending article 23 of the above mentioned law, prepare a flexible contractual situation for consumers in comparison with other banking customers, as the case may be.

  Keywords: Consumer Protection, Consumer Credit, Contractual Freedom, The Unfairness Doctrine, Commutative Justice
 • bagher shamloo, ensie hoseini * Pages 71-96

  The issue of children's health, as the richest social capital of the present age, is considered very important. The right to health, as one of the human rights, has various dimensions, including mental health, which means benefiting from positive personality-behavioral characteristics and the absence of mental and psychological problems. Juvenile delinquents also have this right as one of the most vulnerable human groups, and the differential criminal justice system, which aims to rehabilitate this group, is bound to pay attention to it. In fact, since the foundation of this system's support and treatment programs is based on identifying risk factors and implementing supportive measures, identifying the mental and psychological problems of delinquent children and then measures to reduce their effects are included in this section. In addition, paying attention to the right to mental health based on human rights strategy is considered essential in the context of juvenile delinquency; also, paying attention to the mental health of children and adolescents is one of the main axes of differentiation of this system and predicting the structure, actors and supportive responses. In other words, the juvenile criminal justice system has the capacity to recognize the right to mental health of this group. The employment of trained actors, the presence of a counselor in the response process, the right to file a personality case, the individualization of the responses, and the presence of the family at the response stage are examples of existing capacities

  Keywords: The Right to Health, Children's Mental Health, Differential Trial, Personality Case
 • kheyrollah hormozi *, mohammad reza paseban Pages 97-120

  The Dispute Resolution Councils are judicial references that are made for reconciliation between the parties. But in some cases this reference will issue a warrant that these cases are rises in new act of the Dispute Resolution Councils. However Dispute Resolution Councils don’t have much competence about criminal subjects, but Damage Caused by Crime is a civil subject that just its source is arisen from crime. In fact, this claims are civil and are in competence of civil courts. According to Dispute Resolution Councils act, in reconciliation matter, since this councils have competence in all criminal and civil claims, so Claims for Damage Caused by Crime are located in this subset and councils can reconcile all of claims for damage caused by crime. But about execution of a warrant for compensation caused by crime must refer to general rules of Dispute Resolution Councils, with concept that issuing a warrant needs adherence to specific procedures that should be considered according to the new act.

  Keywords: competence, Dispute Resolution Councils, Damage caused by crime, civil - criminal claims
 • Mirghasem jafarzadeh, Omid Pakzaman * Pages 121-146

  One of the most common criteria for the computation of damages in patent infringement litigations in U.S.A Case Law is reasonable royalty. This is because that, it is not possible to properly estimate the lost profits in patent infringement in many cases, and therefore, damage is awarded by calculating reasonable royalty. In U.S.A law, different approaches are applied by courts to determine reasonable royalty-based damages, but the most prominent one has been put forward in Georgia-Pacific Corp. v. U. S. Plywood Corp, which includes 15 factors for determining reasonable royalty-based damages. It has been said that the case law suggested criterion, is a "universally accepted test" for determining reasonable royalty-based damages. While examining this criterion and the place of reasonable royalty in U.S.A law, this study shows that invoking the quantum merit in Iranian patent law could not be a proper method for loss computation. This is for a number of reasons, including statutory prohibition on the application of the quantum merit in compensation for patent infringement, being of patent right as intangible property and confidentiality of the amount of royalty in licenses. Therefore, due to the inconsistency of this Criterion with Iranian legal standards and given the lack of explicit or implicit legal prohibition on using of reasonable royalty as computation method, employing this method by the courts is suggested. To solve the legal ambiguity, it is also suggested that the Iranian legislature introduce reasonable royalty as a criterion for the computation of damages in patent infringement litigations.

  Keywords: Reasonable Royalty, criterion, Damage, Patent Infringement, Quantum Merit
 • Laya Joneydi, Zahra Takhshid * Pages 147-170

  Tortfeasors are entitled to defend themselves against liability claims. In the United States tort system, in addition to general defenses, common law rules have recognized special affirmative defenses for tortfeasors based upon plaintiff's carelessness that has contributed to the injury. The two defenses at study in this article are contributory negligence and comparative fault. In this article, we introduce the defense within a new structure that is compatible with the Iranian legal system. This article contributes to the academic tort law literature in Iran by proposing the recognition of such a rubric in the Iranian tort system. In a comprehensive compative study, it further explain how we can incorporate comparative fault defense in Iran’s legal system. The proposed structure is theoretically applicable to Iran’s civil responsibility schemes, and practically beneficial for lawyers and advocates. We will also study the development and changes of the two doctrines in the U.S. and the influence of workers’ compensation law in their development.

  Keywords: Negligence Defenses, Assumption of Risk, Contributory Negligence, Comparative Fault, Workers Compensation Law
 • Mansoor Amini, Reza Bastani Namaghi * Pages 171-197

  The impossibility of the contract is a legal fact, which means the impossibility of performance and it causes many consequences concerning the termination of contracts in Iran’s legal system. The impossibility in considering its instants divides to real and legal impossibility. The real impossibility is a situation in which contract physically cannot be forced to perform by promisor or by promisor expense. The meaning of legal impossibility also is a situation in which contract cannot be forced to perform because of the operation a law. The theory summarizes that an identical logic exists in many rules like articles 527, 551, 683, 240, 387 of Civil Code. That logic requires that partial or total impossibility of contract justify unilateral or automatic termination case by case. Knowing about this logic firstly empowers jurists to infer the ruling of situations in them laws don’t express about the termination of a contract or its consequences and secondly empowers them to choose an interpretation between plenty of interpretation by the general theory of impossibility.

  Keywords: impossibility of performance, real, impossibility legal impossibility, force majeure, impossibility of delivery
 • Homayoun Mafi *, Zahra Mahmoodi Kordi, ali ghahari Pages 197-222

  The Iran-United States claims Tribunal as an international ad hoc arbitration institution has attempted to resort to the equitable devices for applying justice and equity in its awards. The devices via which be able to issue an award for the claims that no contractual basis exist and also for the real ownership claims. The devices that cause to increase the motivation of the Iran-United States Claims Tribunal for pursuing the principles and rules of international law and the enforcement of the issued awards.This article is intended to develop and extend the practice and function of the Court in applying the equitable devices such as the principle of unjust enrichment ,principle of quantum meruit and beneficial ownership among the devices applied by the Court and will review whether the Court basically has been enjoyed the power and authority to accept such devices in its issued awards.

  Keywords: Equity, Equitable Devices, Unjust Enrichment, Quantum Meruit, Beneficial Ownership
 • Masoud Arbabi, Navid Hatamipour * Pages 223-247

  Lawyers disagree about application of the Rome I to bill of lading .Under English Law, the law applicable is determined according to common law rules in case bills of lading are excluded from the Rome I.Both the Rome I and common law rules recognize the principle of freedom of parties.However, the principle of freedom of parties is restricted under the Hague-Visby Rules and the parties' choice of law could not lessen the liability of the carrier from what provided under the Hague-Visby.Under Iranian Law, the law of the place of conclusion of contract applies to the bills of lading unless the contracting parties are foreign nationals and have subjected their contract to another law.Nevertheless,, considering the restrictions upon the application of foreign law, in accordance with Hague rules to which Iran is a party, parties to a bill of lading issued in a contracting state cannot agree on application of law of other countries which would lessen the liability of carrier from what provided under the Hague Rules.
  Bill of lading might contain an incorporation clause which incorporates charterparty clauses into bill of lading.Under English Law, the law applicable to the choice of law clause incorporated into bills of lading by reference is the law that is applicable in case of validity of incorporation clause.In Iranian legal system, there is no conflict of laws rule regarding the applicable law to the choice of law clause and courts in each case will seek to discover parties' true intentions.

  Keywords: Bill of Lading, Conflict of Laws, Hague Rules, The Hague-Visby Rules, Putative Applicable Law
 • Fazlullah ranjbar *, kazem Ghazizadeh, Mohammad Kazem Rahman Setayesh Pages 247-270

  In the Islamic penal system, Islamic penalties refer to punishments that specify the type, amount, cause and quality of their execution in the Shari'ah, and include punishments, qisas, diat and ta'zir.
  Among the controversial issues in the scholarly circles that have been mocked by the great religious authorities is whether, in spite of the legality of the religious minorities' blood money, it is practically possible to change the amount of blood money according to a particular state ruling. Religious minorities?
  The results of this descriptive-analytical study indicate that religiously the amount of religious minorities can be changed according to the state order. In this way, although the primary requirement is non-approval of a government order, it is possible and provable to issue a government decree if it is in compliance with the objectives and purposes of the Shari'a, the prominence of the important, the certainty and respect of the public interest. The Islamic ruler has the power to change the amount of blood money for religious minorities

  Keywords: First sentence, State sentence, Penal punishment Religious minorities, Diyat
 • Mohammad-Ali Bahmaei, Rooholamin Hojati Kermani * Pages 271-302

  Nowadays, it would be against good-practice for a company to go-about conducting upstream oil-and-gas operations without finding a suitable partner. This association may come-into being under the form of either an equity or a contractual joint-venture, while the latter does not lead to the creation of a separate legal-personality. As-far-as recognition-and-acceptance are concerned, equity joint-ventures are expressly provided-for in Iranian-law; and such joint-ventures may come-under “legally-existing companies” (as per article 20 of the Commercial-Code). However, the more common practice-and-trend in upstream oil-and-gas operations is not to establish a new-company and enter-into contractual joint-ventures, in which the horizontal-relationship between partners would be governed by a joint-operating-agreement. It is true to say that it is challenging to accept contractual joint-ventures and joint-operating-agreements in Iran, due to the lack of express-provisions of law and major disparities in the opinions expressed in Islamic-jurisprudence (which forms the basis of the current legal-system). This article will attempt to analyze such joint-ventures in the context of recognized contracts and in light of social-necessities. For this purpose, de-facto corporations and civil-partnerships are first discussed in order to subsequently determine whether contractual joint-ventures and joint-operating-agreements qualify as such; and if yes, whether they are legitimate-and-valid. In spite of the many similarities between such joint-ventures and de-facto corporations, the conclusion is drawn that this comparison is not very solid. Such joint-ventures may, however, legitimately come under the broad definition of civil-partnership, that is to say, despite most Islamic-(Shiite)-jurists being of the opinion that all civil-partnerships (save from joint-ownership) are invalid-and-void.

  Keywords: Joint operating agreement, contractual joint-venture, de-facto incorporation, civil partnership, hybrid partnership
 • Nader Divsalar *, Ali Najafi Tavakol Pages 303-326

  The Code of Criminal Procedure is a set of duties, powers and rights of the accused, the victim and the community. In this case, the defendant's right to defense arises, which begins with the discovery of the crime and ends with the execution of the sentence, with issues and principles such as blaming, prohibiting arrest, prohibiting torture, separating the prosecuting officer from investigations, facilitating and expediting research and understanding The charge, the right to silence, the use of a lawyer's services, which is a fair trial, and, in the absence of one of them, will not have the meaning of justice, and it is equally true that the rights of the accused are the basis of democracy and the difference between them and the privilege of the developed and developing countries.
  Investigating and investigating the status of this right can represent the threshold of tolerance, rationality and the rule of lawmakers and its conformity with the constitution, scientific and humanitarian doctrines and internationally recognized documents, and by identifying obstacles and eliminating them, a more favorable context for promotion. The right to defense.

  Keywords: challenges, Defense, criminal, Law, Iran
 • farzaneh vahed, shahla moazami *, tahmoores bashiriyeh, abbas sheykholeslami Pages 327-356

  The eradication of inequality and availability of criminal justice, regardless of gender, have enabled women to access criminal justice and paved the way for social justice. In postmodern feminist criminology, what prevents women from accessing criminaljustice stems from patriarchal power, discourse, and subjectivity, which control the language systems within the criminal justice system and create a sense of inequality before the law. The main research question is how patriarchal power, discourse, and subjectivity affect women's access to criminal justice in view of postmodern feminist criminology. In other words, the triangle of power, discourse, and subjectivity, despite reformation of discriminatory laws against women, vaguely contribute to the continuation of gender inequality. And, the factors that affect the gap between existing laws and their actual enforcement (law-in-action and law-on-the-books) lead to discrimination against women.This study, using on content, discourse, document analysis, and secondary research. There are inequalities discriminating against women in the criminal justice system's processes of enactment and legislation, adjudication, and punishment and enforcement. Postmodern feminist criminologists argue that the main reason is the masculine discourse that prevents women from equal access to justice. The way to deal with this situation is to introduce a feminine discourse against the dominant discourse, instead of eliminating women's worldview.

  Keywords: Gender, subjectivity, Power, discourse, postmodern feminism
 • mohammedmjed kabry, Azam Ansari * Pages 357-384

  Nowadays, the party autonomy principle is respected in the international private law both in national laws and related international conventions. The authenticity and validity of jurisdiction’s agreements or choice of a court’s agreements in many legal systems are one of the party autonomy principle’s results. Although there is no doubt that the jurisdiction’s agreement must consider general requirements for making the contract, there is an important challenge to a connection between the chosen court and the dispute. In other words, there is an important question: is the connection between the chosen court and the dispute necessary to validate the jurisdiction’s agreement or choice of court’s agreement? This essay with descriptive-analytical and comparative methods and considering the national laws and related international instruments declares that it is not necessary to show the connection between the chosen court and the dispute. This approach has been accepted universally and also has been followed by Iranian lawmakers.

  Keywords: Connection, Chosen Court, Competent Court. Jurisdiction’s Agreement, party autonomy
 • Behzad Pourseyed *, morteza najafabadi farahani Pages 385-408

  One of the changes in French law, due to the revision of the Civil Code in 2016, is the issue of "transfer of ownership" and "risk transfer" in the two assumptions of "contradictory transactions" and "non-contradictory transactions" that the legislator has referred to it under the title the transitional effect of the Contract. Although the French legislator in the new Code confirmed the principles of "being satisfied" and "urgent," about the ownership transfer, and accepted the principles of "the simultaneous transfer of ownership" and "being responsible for debtor" about transfer of risk , but at the same time, he has tried to accept new legal institutions , such as the possibility of delay in the transfer of ownership, using the doctrine and judicial procedures, and overcome the impediments to previous legal institutions. In the present paper, through a descriptive-analytical method and relying on library resources, in addition to studying and evaluating the article of civil Code passed by France in 1804 and 2016 on the subject of the transitional effect of the contract, compare the rules governing them with Iranian law.

  Keywords: Transitional effect, Transfer of Ownership, Risk transfer, Contradictory transactions, Non-contradictory transactions
 • pouria askary * Pages 409-436

  On July 2017, as a result of a humanitarian discourse the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) was adopted by the UNGA Conference to ensure that nuclear weapons are never used again and are completely eliminated. Many States and NGOs supported this initiative and some others including the Nuclear States heavily criticized it because in their view the TPNW could undermine the legitimacy of nuclear deterrence and the strategic stability established by the NPT. The TPNW, with reference to general principles of IHL and IHRL includes a comprehensive set of prohibitions on participating in any nuclear weapon activities. These include undertakings not to use or threaten to use nuclear weapons.
  This article, while reviewing the contents of the TPNW, will discuss the impacts of the new treaty on international law of nuclear weapons.
  The TPNW, with reference to general principles of IHL and IHRL includes a comprehensive set of prohibitions on participating in any nuclear weapon activities. These include undertakings not to use or threaten to use nuclear weapons.
  This article, while reviewing the contents of the TPNW, will discuss the impacts of the new treaty on international law of nuclear weapons.

  Keywords: Nuclear weapons - nuclear explosive devices, customary international law, disarmament, TPNW, Humanitarian discourse