فهرست مطالب

اسلام و پژوهش های روان شناختی - سال چهارم شماره 1 (پیاپی 9، بهار و تابستان 1397)

نشریه اسلام و پژوهش های روان شناختی
سال چهارم شماره 1 (پیاپی 9، بهار و تابستان 1397)

 • تاریخ انتشار: 1398/06/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محسن سرمدی نیا، رحیم نارویی نصرتی، حمید رفیعی هنر صفحات 7-27

  هدف این پژوهش، شناسایی راهکارهای تقویت خودمهارگری در کودکان بر اساس منابع اسلامی است. بدین‌منظور به روش توصیفی _ تحلیلی مفاهیم نزدیک به خودمهارگری بررسی شد. در بررسی اولیه به‌دست آمد که مفاهیم تقوا، ورع، صبر، حلم، عقل و عصمت به مفهوم خودمهارگری به میزان زیادی نزدیک هستند. جهت بررسی تطابق مفهومی، این مفاهیم در ضمن پرسش‌نامه‌ای محقق‌ساخته در اختیار پانزده نفر کارشناس به‌عنوان خبرگان روان‌شناس و آگاه نسبت به مفاهیم اسلامی، قرار گرفت. هر شش مفهوم نمره لازم برای اعتبار مفهومی را کسب کردند. شاخص‌های این مفاهیم در ارتباط با نحوه تقویت خودمهارگری در کودکان جست‌وجو و جمع‌آوری شد. در نتیجه به‌دست آمد: دین اسلام قبل از تولد بر انتخاب همسر عاقل و با اخلاق، اجتناب از غذای حرام، رعایت آداب زناشویی و تناول خرما توسط مادر در دوران حاملگی قبل از تولد و توجه به تغذیه مادر و بازی با کودک از تولد تا شش‌سالگی و الگودهی مناسب، افزایش شناخت و معرفت کودکان، آموزش نماز و روزه به کودکان، آموزش مهارت‌های خاص، مراقبت‌های جنسی و تکریم کودکان به‌عنوان راهکارهای تقویت خودمهارگری تاکید می‌کند.

  کلیدواژگان: خودمهارگری، راهکار تقویت، روانشناسی، منابع اسلامی
 • صدیقه اجتهادی، جعفر هوشیاری، علیاکبر شورورزی صفحات 29-44

  یکی از تمایزهای ویژه انسان با سایر مخلوقات تعقل است. خردورزی در اسلام و روان‌شناسی دارای جایگاه ویژه‌ای می‌باشد که عدم شکوفایی و بهرمندی از آن پیامدهای زیان‌باری در‌پی خواهد داشت و شناخت موانع خردورزی یکی از گام‌های اساسی بهره‌مندی انسان از این نیروی تمایزبخش به‌حساب می‌آید. ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع خردورزی در قرآن به روش کیفی تحلیل محتوی انجام شد. برای دسترسی به هدف پژوهش، آیات قرآن مرتبط با خردورزی در تفاسیر المیزان، نمونه، نور و مانند آن بررسی شد. یافته‌های پژوهش نشان داد: الف. موانع خردورزی از منظر قرآن در سه دسته قرار می‌گیرد: موانع شناختی، عاطفی و رفتاری؛ ب. موانع شناختی خردورزی از منظر قرآن کریم عبارت‌اند از: عدم توجه به ندای فطرت، خودفراموشی و باورهای خرافی؛ ج. دوستی و صمیمیت با دشمنان خدا، تعصب و لجاجت برخی از موانع عاطفی خردورزی است؛ د. گناه، عدم پایبندی به حریم و مرزها، انتخاب غلط، دنیاگرایی، توجه نکردن به نشانه‌های قدرت الهی، بی‌توجهی به مراحل خلقت و مرگ، نفاق و کتمان حقیقت، تقلید کورکورانه و بی‌توجهی به سرگذشت پیشینیان از موانع رفتاری خردورزی به‌شمار می‌روند.

  کلیدواژگان: خردورزی، تعقل، قرآن، روان شناسی، فطرت
 • سید هادی سرکشیک، رحیم نارویی نصرتی، حمید رفیعی هنر صفحات 45-73

  این پژوهش، با هدف بررسی سنخ‌های زندگی از دیدگاه سلیگمن و شناسایی سنخ‌های زندگی بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی و مقایسه این دو با یکدیگر انجام شده است. بدین‌منظور به روش توصیفی _ تحلیلی به منابع دست اول دیدگاه‌های سلیگمن و آثار علامه طباطبایی مراجعه و با همدیگر مقایسه گردید. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سلیگمن با انتخاب مدل ارسطویی رشد از ساده به پیچیده، چهار سنخ زندگی لذت‌بخش، متعهدانه، بامعنا و کامل ترسیم می‌کند. بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی با توجه به دو ملاک حقیقی و غیرحقیقی بودن حیات و حیات خصوصی و زندگی عمومی، سه نوع زندگی «ذلت‌محور»، «لذت‌محور» و«سعادت‌محور» استخراج گردید. مفاهیم عاجله، حیات دنیا و متاع غرور بیانگر زندگی لذت‌محور‌ می‌باشد که حیات عمومی است. مفهوم معیشت ضنک حیاتی غیرحقیقی است که به زندگی ذلت‌محور اشاره دارد. افرادی که در این دو سنخ زندگی هستند، از رسیدن به بالاترین درجات کمال باز می‌مانند. حیات حقیقی منحصر در زندگی آخرت و حیات طیبه است که همان زندگی سعادت‌محور می‌باشد. روحانی بودن منشا سنخ‌های زندگی، هدفمندی سنخ‌های زندگی جهت دستیابی به سعادت جاودانه فرامادی، نقش انگیزه الهی در رسیدن به هدف زندگی، فراشمولی قلمروی ارزشی سنخ‌های زندگی بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی از جمله تفاوت‌های شاخص با دیدگاه سلیگمن می‌باشد.

  کلیدواژگان: زندگی، سنخ های زندگی، سلیگمن، علامه طباطبایی، اندیشه اسلامی و روانشناسی مثبت نگر
 • مجتبی فرهوش، مرتضی کاشانی نژاد ابیانه، سید محمدحسن میرمحمدیان صفحات 75-95

  هدف این پژوهش تبیین راهکارهای مدیریت خشم از منظر آموزه‌های اسلام (آیات و روایات)، اندیشمندان اخلاق اسلامی و روان‌شناسی نوین بود. بدین‌منظور آیات و روایات مربوط به کنترل خشم بررسی شد، و با جمع‌بندی بین آنها مدیریت خشم از منظر اسلام تبیین شد، سپس متون مرتبط با خشم در آثار اندیشمندان اخلاق اسلامی و روان‌شناسی نوین، جمع‌آوری و تحلیل شد و راهکارهای مدیریت خشم از منظر هر یک ارایه شد. یافته‌ها نشان داد قرآن و روایات هدف و مبانی و اصول مدیریت خشم را تبیین کرده‌اند و در مقام بیان تمامی جزییات و روش‌ها نبودند. اگرچه در قرآن و روایات راهکارهایی برای مدیریت خشم ارایه شده است، اما کنترل خشم منحصر به این روش‌ها نیست و می‌توان راهکارهایی از روان‌شناسی نوین را به‌کار برد، همان‌گونه که علمای اخلاق در آثارشان علاوه بر روش‌‌های تبیین شده در آیات و روایات، با روش عقلی، درون‌نگری و مشاهده‌های شخصی، راهکارهایی را جهت مدیریت مطلوب خشم ارایه کرده‌اند. در مقایسه یافته‌های این پژوه با پژوهش‌های قبلی مشاهده می‌شود پژوهشگران در بررسی تطبیقی راهکارهای مدیریت خشم در اسلام و روان‌شناسی، اسلام را شامل آموزه‌های قرآن و روایات و علمای اخلاق دانستند، درحالی‌که بایستی آموزه‌های اسلام و راهکارهای علمای اخلاق از یکدیگر تفکیک شوند و سپس با روان‌شناسی مقایسه شوند.

  کلیدواژگان: خشم، مدیریت خشم، غضب، اسلام، علمای اخلاق، روانشناسی، راهکارهای معنوی
 • محمد فرهوش، محمدعلی جمشیدی، مجتبی حافظی صفحات 97-115

  سازه امید در پژوهش‌های روان‌شناسی جایگاه خاصی دارد. امید، یکی از مولفه‌های اصلی روان‌شناسی مثبت‌گرا است و نقش مهمی در بسیاری از پروتکل‌های درمانی ایفا می‌کند. تقویت امید در تقویت شادکامی و بهزیستی روانی بیماران مزمن موثر است. با وجود جایگاه ویژه امید در منابع روان‌شناسی، برخی از مولفه‌های سازه امید وابسته به فرهنگ غرب می‌باشد که با فرهنگ ایران اسلامی سازگار نمی‌باشد. پژوهش‌ها نشان داده است که آمیخته کردن سازه‌های مثبت روانی با آموزه‌های معنوی اسلامی، اثربخشی آن سازه‌ها را افزایش می‌دهد. هدف این پژوهش، بررسی سازه امید در منابع اسلامی و مقایسه آن با مفهوم امید در روان‌شناسی کلاسیک است. بدین‌منظور با روش تحلیل محتوا، متون اسلامی مرتبط با امید و همچنین پژوهش‌های تطبیقی امید در اسلام و روان‌شناسی جمع‌آوری و تحلیل شد، و مولفه‌های امید اسلامی تبیین شد که عبارت‌اند از: امید به امر مطلوب، اعتدال، تلاش، توکل، خودباوری و امید متعالی.

  کلیدواژگان: امید، اسلام، مولفه های امید، بررسی تطبیقی، توکل
 • جعفر هوشیاری، سید محمود طیب حسینی صفحات 117-138

  آرامش روانی و بهزیستی، گمشده‌های بشر و از مهم‌ترین زمینه‌های کمال فرد، خانواده و جامعه می‌باشد که راه دستیابی به آن برگشت به دین و پایبندی به آموزه‌های وحیانی اسلام است. اولین گام در این مسیر، شناخت معادل قرآنی آرامش روانی و بهزیستی می‌باشد. این پژوهش، کیفی از نوع تحلیل محتوی است و به‌منظور دستیابی به هدف مذکور سامان گرفت. بدین‌منظور واژه‌های اطمینان و سکینه در فرهنگ‌های لغت بررسی و آیات مشتمل بر این دو واژه در تفاسیر معتبر قرآن کریم از علمای شیعه و اهل سنت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد:‌ الف. واژه سکینه بهترین معادل برای آرامش روانی و اطمینان گویاترین معادل بهزیستی ‌روانی تشخیص داده شد؛ ب. همچنان‌که در روان‌شناسی، بهزیستی ‌روانی نتیجه آرامش روانی و لازمه شکوفایی کامل انسان است. در فرهنگ قرآن نیز ذکر و یاد خدا مقدمه اطمینان است و اطمینان فراتر از سکینه و زمینه تکامل و بروز تمام استعدادهای الهی است؛ ج. اطمینان در فرهنگ قرآن اگرچه واژه‌ای عام و متعالی است، اما نزدیک‌ترین واژه قرآنی به اصطلاح روان‌شناختی بهزیستی روانی می‌باشد.

  کلیدواژگان: اطمینان، سکینه، آرامش روانی، بهزیستی روانی، قرآن، روانشناسی
 • محمدهادی باقی، جعفر جدیری، حسن تقیان صفحات 139-158

  یکی از مهم‌ترین مولفه‌های بهداشت روانی، رضایت از زندگی است. رضایت از زندگی تاثیر بسزایی در افزایش بهزیستی روانی و پیشگیری از آسیب‌های روانی دارد. لذا پژوهشگران زیادی با هدف یافتن راه‌های افزایش رضایت از زندگی به بررسی متغیرهای همبسته با رضایت از زندگی پرداخته‌اند. هدف این پژوهش، پیش‌بینی رضایت از زندگی بر اساس دو متغیر جهت‌گیری مذهبی و کمال‌گرایی می‌باشد. این پژوهش، از نوع توصیفی _ همبستگی می‌باشد. نمونه مورد مطالعه 292 نفر از دانشجویان کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل در دانشگاه دولتی و آزادشهر شهرضا است که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و پرسش‌نامه‌های جهت‌گیری مذهبی آلپورت، رضایت از زندگی دینر و کمال‌گرایی تری شورت را تکمیل نمودند. در بررسی رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده است. کلیه تحلیل‌ها با استفاده از نرم‌افزار Spss24 انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که جهت‌گیری مذهبی درونی با رضایت از زندگی رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین کمال‌گرایی مثبت با جهت‌گیری مذهبی درونی رابطه مثبت و معنا‌دار و با جهت‌گیری مذهبی بیرونی رابطه منفی و معنا‌داری دارد. در مجموع می‌توان گفت: رضایت از زندگی می‌تواند توسط متغیرهای جهت‌گیری مذهبی درونی و کمال‌گرایی مثبت پیش‌بینی شود.

  کلیدواژگان: جهت گیری مذهبی بیرونی، جهت گیری مذهبی درونی، رضایت از زندگی، کمال گرایی مثبت، کمال گرایی منفی
 • حسن یعقوبی سربالا، سیف الله فضل الهی، محمدرضا جهانگیرزاده قمی صفحات 159-182

  هدف این پژوهش، بررسی رابطه ابعاد دینداری و جهت‌گیری دینی با رضایت زناشویی است. روش پژوهش از نظر اهداف، کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری 6996 نفر از معلمان متاهل شهر قم بودند. نمونه آماری 377 نفر از اعضای جامعه آماری بودند که به شیوه تصادفی طبقه‌ای _ نسبی انتخاب و به پرسش‌نامه‌‌های استاندارد رضایت زناشویی انریچ، ابعاد دینداری گلاک و استارک و جهت‌گیری دینی آلپورت پاسخ دادند. تجزیه‌وتحلیل توصیفی و استنباطی داده‌ها در حد آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون هم‌زمان در قالب نرم‌افزار Spss-V22 نشان داد: ابعاد دینداری و جهت‌گیری دینی، می‌توانند رضایت زناشویی را پیش‌بینی کنند. بین نمره کل ابعاد دینداری، ابعاد عاطفی و مناسکی با رضایت زناشویی همبستگی مثبت وجود دارد. بین جهت‌گیری دینی درونی با رضایت زناشویی همبستگی مثبت وجود دارد. بین نمره کل ابعاد دینداری و تمام ابعاد آن با جهت‌گیری دینی درونی همبستگی مثبت وجود دارد. تفاوت معنا‌داری بین گروه زنان و مردان یافت نشد.

  کلیدواژگان: رضایت زناشویی، ابعاد دینداری، جهت گیری دینی، رگرسیون چندگانه، همبستگی
 • محمدحسن حسینی، هادی حسینخانی، محمدرضا بنیانی صفحات 183-203

  هدف این پژوهش، بررسی رابطه هدفمندی بر اساس منابع اسلامی و ویژگی‌های شخصیت با رضایت از زندگی در دو گروه طلاب و دانشجویان بود. این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بوده و به صورت نمونه‌گیری در دسترس از بین جامعه 2520 نفری انتخاب گردیدند. یافته‌ها نشان دادند در هر دو گروه دانشجویان و طلاب بعد شخصیتی روان‌رنجورخویی رابطه منفی و معناداری با رضایت از زندگی دارد و ابعاد شخصیتی برون‌گرایی، سازگاری و وظیفه‌شناسی رابطه مثبت و معناداری با رضایت از زندگی در هر دو گروه دارد. در هر دو گروه، بین دو متغیر رضایت از زندگی و بعد گشودگی، رابطه معنا‌داری وجود ندارد. یافته دیگر نشان داد در هر دو گروه، متغیر رضایت از زندگی، با متغیر هدفمندی بر اساس منابع اسلامی، همبستگی مثبت و معنا‌داری دارد. همچنین نمره کل هدف با روان‌رنجورخویی در هر دو گروه رابطه منفی و معنا‌داری دارد. در جامعه دانشجویان، متغیر هدف با سایر ابعاد شخصیت به جز گشودگی، رابطه مثبت و معنا‌داری دارد و در جامعه طلاب، متغیر هدف با بعد گشودگی از ابعاد شخصیت، رابطه منفی و معنا‌داری دارد. اما رابطه این متغیر با سایر ابعاد شخصیت، مثبت و معنا‌دار است. هدفمندی از جمله متغیرهای تاثیرگذار بر رضایت از زندگی می‌باشد. همچنین ویژگی‌های شخصیتی نیز متغیر دیگری است که بر بسیاری از ابعاد زندگی انسان همچون رضایت و هدفمندی تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: هدفمندی بر اساس منابع اسلامی، شخصیت، رضایت از زندگی، طلاب، دانشجویان
 • ابراهیم مهرعلیان، محمد رضایی، ابوالقاسم عیسیمراد، مهدیه حدادیان صفحات 205-220

  هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی با دین‌داری و تعیین نقش پیش‌بینی هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی در دین‌داری بین دانش‌آموزان شهرستان قزوین می‌باشد. روش این پژوهش، توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری، همه دانش‌آموزان دبیرستان ناحیه دو شهرستان قزوین می‌باشد. نمونه پژوهش 100 نفر دانش‌آموز پسر بود که به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت بود از: مقیاس هوش هیجانی، مقیاس مهارت‌های اجتماعی و مقیاس دین‌داری. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیری صورت گرفت. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد بین هوش هیجانی، مهارت‌های اجتماعی و دین‌داری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد هر یک از متغیرهای هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی می‌تواند به‌عنوان متغیر پیش‌بین، متغیر دین‌داری را به‌عنوان متغیر ملاک پیش‌بینی کند.

  کلیدواژگان: دین داری، هوش هیجانی، مهارت های اجتماعی، دانش آموزان
 • مهدی شاکری، سید محمدرضا موسوی نسب کرمانی صفحات 221-252

  هدف این پژوهش، مقایسه روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه، احساس تنهایی و انواع عشق در مردان متاهل طلبه و دانشجوی استان قم است. این پ‍‍ژوهش، از نوع توصیفی _ پیمایشی است. از میان طلاب متاهل مشغول به تحصیل در سطوح عالی و خارج مدرسه علمیه الهادی استان قم به تعداد 100 نفر و همچنین دانشجویان متاهل مرد در دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد (واحد پردیسان) به تعداد 1645، بر اساس فرمول تعیین حجم کوکران، طلاب 80 نفر و دانشجویان 312 نفر به‌عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش، فرم کوتاه پرسش‌نامه روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه یانگ، پرسش‌نامه عشق مثلثی استنبرگ و پرسش‌نامه احساس تنهایی بود. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که دانشجویان از لحاظ روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه به‌طور کلی میانگین بیشتری نسبت به طلاب داشتند. همچنین این گروه، از لحاظ احساس تنهایی و بعد شوق در میان ابعاد سه‌گانه عشق، میانگین بیشتری نسبت به طلاب داشتند.

  کلیدواژگان: روان بنه های ناسازگار اولیه، احساس تنهایی، انواع عشق، طلاب، دانشجویان
 • کبری کاظمیان مقدم صفحات 253-265

  هدف این پژوهش، بررسی رابطه باورهای مذهبی با خودپایی در دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان بود. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان پسر مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان بود که تعداد 173 نفر از آنها به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت است از: آزمون جهت‌گیری مذهبی بهرامی احسان و مقیاس خودپایی اسنایدر. روش پژوهش از نوع همبستگی بود که به‌منظور تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها علاوه بر روش‌های آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار از روش‌های آمار استنباطی همانند همبستگی و رگرسیون نیز استفاده شد. نتایج نشان داد که بین جهت‌گیری مذهبی (22/0) و ارزنده‌سازی (62/0) با خودپایی رابطه مثبت معناداری وجود دارد (01/0>p). همچنین بین سازمان‌نایافتگی (50/0-) و کامجویی (28/0) با خودپایی رابطه منفی معناداری وجود دارد (01/0>p). نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای ارزنده‌سازی (622/0=β)، سازمان نایافتگی (318/0-= β) و کامجویی (133/0-= β)، 49/0 واریانس خودپایی را پیش‌بینی می‌کنند. به‌طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که افزایش باورهای مذهبی، دینداری و پایبندی به اصول مذهبی می‌تواند از عوامل مثبت تاثیرگذار بر جنبه‌های مختلف روانی و جسمانی دانشجویان باشد.

  کلیدواژگان: جهت گیری مذهبی، خودپایی، دانشجویان، باورهای مذهبی، دینداری
|
 • Mohsen Sarmadinia, Rahim Narooei Nosrati, Hamid Rafi‘i Honar Pages 7-27

  The present study aimed at identifying the strategies of self-control in children according to Islamic sources. To do so, the concepts close to self-control were examined through a descriptive-analytical method. The initial findings showed that the concepts of piety, abstinence, patience, intellect, and infallibility were much close to the concept of self-control. To validate the level of conformation of those concepts to the concept of self-control, the concepts were presented to 15 experts as psychologists and knowledgeable about Islamic concepts through a self-made questionnaire. All six concepts scored for conceptual validity. The indicators of these concepts were searched and collected in relation to how to strengthen self-control in children. The findings showed that Islam insisted on choosing a wise and good-tempered wife, avoiding eating illicit foods, observing the marital manners, mother’s eating dates in the pregnancy period, paying attention to mother’s nourishment, playing with the child from the birthday up to 6 years old, offering proper role models, increasing children’s knowledge and ability of cognition, teaching prayer and fasting to children, teaching special skills, paying attention to their sexual cares, and respecting them.

  Keywords: self-control, impulse control, Islamic sources, piety, intellect
 • Sadiqeh Ejtehadi, Jafar Houshyari, Aliakbar Shoorvarzi Pages 29-44

  One of the special distinctions between man and other creatures is rationality. Rationality has a special place in Islam and psychology, failure to prosper and benefit from it will have harmful consequences, and recognition of the barriers to rationality is one of the basic steps for human beings to benefit from this differentiating force. Therefore, this study was conducted to investigate the barriers to rationality in the Qur’an through a qualitative method of content analysis. To achieve this purpose, the verses of the Qur’an on rationality in the interpretations of Al-Mizan, Nemuna, Noor, and the like were examined. The findings showed that (a) the barriers to rationality from the perspective of the Qur’an could be divided into three categories: cognitive, emotional, and behavioral; (b) the cognitive barriers to rationality from the perspective of the Holy Qur’an included inattention to the voice of nature, selfforgetfulness, and superstitious beliefs; (c) Friendship and intimacy with the enemies of God, prejudice and stubbornness were some emotional barriers to rationality; (d) sin, lack of adherence to privacy and boundaries, wrong choice, worldliness, inattention to the signs of Divine mighty, inattention to the stages of creation and death, hypocrisy and concealment of truth, blind imitation, and inattention to the history of the ancients were considered the behavioral barriers to rationality.

  Keywords: rationality, reasoning, theQur’an, psychology, nature
 • Seyyed Hadi Sarkeshik, Rahim Narooei Nosrati, Hamid Rafi‘i Honar Pages 45-73

  This study aimed to investigate the types of life from Seligman’s viewpoint, identify the types of life in Allameh Tabatabai’s viewpoint, and compare the two with each other. To do so, through descriptive-analytical method, the firsthand sources of Seligman’s views and the works of Allameh Tabatabai were referred to and compared with each other. The findings showed that by choosing the Aristotelian model of development from simple to complex, Seligman drew four types of life: enjoyable, committed, meaningful, and complete. According to Allameh Tabatabai, considering the two criteria of real and unreal life, and private life and public life, three types of life were extracted: ‘humiliation-oriented’, ‘pleasure-oriented’ and ‘happinessoriented’. The concepts of haste, worldly life, and the wares of delusion indicate a pleasure-oriented life, which is a public life. The concept of a wretched livelihood is an unrealistic life, which refers to a humiliation-oriented life. People in these two types of life fail to reach the highest levels of perfection. The real life is limited to the life of the Hereafter and good life, which is a happiness-oriented life. The spirituality of the source of life types, the purposefulness of life types to achieve eternal transcendental happiness, the role of Divine motivation for achieving the purpose of life, the beyond-inclusion of the value realm of life types are the significant differences of Allameh Tabatabai’s view with Seligman’s view.

  Keywords: life, types of life, Seligman, Allameh Tabatabai, Islamic thought andpositive psychology
 • Mojtaba Farhoush, Mortaza Kashani Nejad Abyaneh, Seyyed Mohammad Hassan Mir Mohamadian Pages 75-95

  This study aimed at the explanation of the strategies of anger management from the perspective of the Islamic teachings (verses and hadiths), the thinkers of Islamic ethics, and modern psychology. For this purpose, the verses and hadiths on anger control were examined, and by studying the relations between the verses and hadiths, the anger management from the perspective of Islam teachings was explained; then, the texts related to anger in the thinkers’ works on Islamic ethics and modern psychology were collected and analyzed, and the strategies of anger management from each perspective was presented. The findings showed that the Qur’an and hadiths explained the objective, foundations, and principles of anger management, and did not attempt to express all its details. The Qur’an and hadiths have presented the strategies for anger management, but anger control is not limited to them. Therefore, we can use some strategies in modern psychology, just as the scholars of ethics in their works they not only have explained the strategies in the verses and hadiths, but have also presented the strategies for desirable ager management through rational method, introspection and personal observations. Comparing the findings of this study with previous studies, it can be seen that in a comparative study on the strategies of anger management in Islam and psychology, researchers considered Islam to consist of the teachings of the Qur’an and hadiths, and moral scholars’ moral teachings, while the teachings of Islam, and the teachings of moral scholars should be separated from each other, and then compared with psychology.

  Keywords: anger, anger management, wrath, Islam, moral scholars, psychology, spiritual strategies
 • Mohammad Farhoush, Mohammad Ali Jamshidi, Mojtaba Hafezi, Mohammad Hossein Amini Pages 97-115

  The construct of hope is of a special place in psychological studies. Hope is one of the main components of positive psychology and plays an important role in many treatment protocols. Strengthening hope is effective in enhancing happiness and mental well-being of chronic patients. Although hope is of a special place in the sources of psychology, some components of the hope construct rely on the Western culture, and are not compatible with the culture of Islamic Iran. Some studies have shown that mixing the positive mental constructs with the Islamic spiritual teachings increases the effectiveness in these constructs. Therefore, this study aims to study the construct of hope in the Islamic sources, and compare it with the concept of hope in classical psychology. To achieve this purpose, the Islamic sources relating to hope and the comparative studies on hope in Islam and psychology were collected and analyzed through content analysis method, and the components of the Islamic hope were explained: the hope for the desirable, moderation, effort, trust, self-confidence, and transcendental hope.

  Keywords: Hope, Islam, components of hope, comparative study
 • Jafar Houshyari, Mahmood Tayeb-Hosseini Pages 117-138

  The peace of mind and well-being have been the human being’s lost, and they are one of the most important grounds of perfection of the individual, family and society; returning to Islam and adhering to its revealed teachings are the way to achieve the peace of mind and well-being. The research method was a qualitative content analysis. To achieve the purpose of this study, the words ‘reassurance (iṭminan)’ and ‘composure (sakina)’ were looked up in the dictionaries and the verses containing these two words in the authentic interpretations of the Holy Quran by Shiite and Sunni scholars were studied and analyzed. The findings showed that (a) the word ‘composure’ was recognized as the best equivalent for peace of mind and the word ‘reassurance’, the most eloquent equivalent for mental well-being; (b). Just as, in psychology, mental well-being is the result of peace of mind and the necessity of the full flourishing of man; In the culture of the Qur’an, the remembrance of God is the prelude to reassurance, and reassurance is beyond composure, and it is the ground for the evolution and manifestation of all divine talents; (c) ‘reassurance’ in the culture of the Qur’an, although a general and sublime word, but it is the closest Qur’anic word to the psychological term ‘mental well-being’.

  Keywords: Reassurance, Composure, Peace of Mind, Well-being mental, Qur’an, Psychology
 • Mohammad Hadi Baqi, Jafar Jodeiri, Hassan Taqian Pages 139-158

  Life satisfaction is one of the most important components in any person’s life. Life satisfaction is of a great effect on increasing mental well-being and preventing psychological traumas. Therefore, with the aim of finding ways to increase life satisfaction, many researchers have studied the variables associated with life satisfaction. The present study aims at predicting life satisfaction based on religious orientation and perfectionism. This study is of descriptive-correlational type. The sample studied consisted of 292 students in associate, BA and MA courses in state university and Islamic Azad university in Shareza city, selected through available sampling method, who then completed Allport religious orientation scale, Diener life satisfaction scale and Terry-Short perfectionism scale. In investigating the relationship between variables, we used Pearson correlation coefficient. All analyses were done through SPSS 24 software. The findings showed that internal religious orientation has a positive and significant relationship with life satisfaction, but external religious orientation has no significant relationship with life satisfaction. Furthermore, positive perfectionism has a positive and significant relationship with internal religious orientation and has a negative and significant relationship with external religious orientation, but negative perfectionism has only a negative and significant relationship with external religious orientation. In addition, there is a positive and significant relationship between positive perfectionism and life satisfaction, but there is no significant relationship between negative perfectionism and life satisfaction. In general, life satisfaction can be predicted by the variables of internal religious orientation and positive perfectionism.

  Keywords: external religious orientation, internal religious orientation, lifesatisfaction, positive perfectionism, negative perfectionism
 • Hassan Yaqubi Sarbala, Seifollah Fazlollahi, Mohammad Reza Jahangirzadeh Qomi Pages 159-182

  This paper addresses the relation between dimensions of religiosity and religious orientation with marital satisfaction. The research method is practical in terms of objectives, and it is descriptive and correlational in terms of data collection method. The statistical population consisted of 6996 married teachers in Qom. The statistical sample included 377 teachers of the statistical population who were selected through stratified-relative random sampling method, they answered three standard questionnaires: Enrich marital satisfaction (1995), the Glock’s and Stark’s dimensions of religiosity (1995), and Allport’s religious orientation (1997). Descriptive and inferential analysis of the data at the level of Pearson correlation test and simultaneous regression analysis through SPSS-V22 software showed that the dimensions of religiosity and religious orientation can predict marital satisfaction. There is a positive correlation between the total score of the dimensions of religiosity and emotional and ritual dimensions with marital satisfaction. In addition, there is a positive correlation between internal religious orientation and marital satisfaction. There is also a positive correlation between the total score of the dimensions of religiosity and all its dimensions with the internal religious orientation. According to these findings, there was no significant difference between men and women.

  Keywords: marital satisfaction, dimensionsof religiosity, religious orientation
 • Mohammad Hassan Hosseini Bidokhti, Hadi Hossein-Khani, Mohammad Reza Bonyani Pages 183-203

  This study aimed at the relationship of purposefulness based on Islamic sources and personality traits with and their relationship with life satisfaction in two groups of seminary and university students. The research method is descriptive and correlational and the statistical population was selected from 2520 people by available sampling. The findings showed that, in both groups of students, the personality trait of neuroticism had a negative and significant relationship with life satisfaction, and the traits of extraversion, agreeableness and conscientiousness had a positive and significant relationship with life satisfaction. In both groups, there was no significant relationship between the two variables of life satisfaction and openness. Another finding showed that, in both groups, the variable of life satisfaction had a positive and significant correlation with the variable of purposefulness based on Islamic sources. Furthermore, the total score of the goal had a negative and significant relationship with neuroticism in both groups. In the group university students, the target variable has a positive and significant relationship with other traits of personality except openness, and in the group seminary students, the target variable has a negative and significant relationship with the openness. But the relationship of this variable with other personality traits is positive and significant. Purposefulness is one of the variables affecting life satisfaction. Furthermore, personality traits are another variable that affects many aspects of human life such as satisfaction and purposefulness.

  Keywords: purposefulness basedon Islamic sources, personality, lifesatisfaction, seminary (Howzeh) students, university students
 • Ebrahim Mehralian, Mohammad Rezaei, Abolqasem Isamorad, Mahdiyeh Hadadian Pages 205-220

  This study aimed to investigate the relationship emotional intelligence and social skills with religiosity and to determine the predictive role of emotional intelligence and social skills in religiosity of the students in Qazvin. The research method was descriptive and correlational. The statistical population consisted of all high school students at district 2 in Qazvin. The sample of the study was 100 male students who were selected by multi-stage cluster sampling. The research tools included Emotional Intelligence Scale, Social Skills Scale and Religiosity Scale. The gathered data were analyzed through Pearson correlation and multivariate regression analysis. The findings of Pearson correlation showed that there was a positive and significant relationship between emotional intelligence, social skills, and religiosity. Furthermore, the findings of multivariate regression analysis showed that each of the variables of emotional intelligence and social skills as a predictor variable could predict the religiosity variable as a criterion variable.

  Keywords: religiosity, emotionalintelligence, social skills, high schoolstudents
 • Mahdi Shakeri, Mohammad Reza Mousavi Nasab Kermani Pages 221-252

  The present study aims at a comparison between the initial maladaptive schemas, feeling loneliness and types of love in married male students of university and seminary schools in Qom province. The study is of descriptive-survey type and the statistical population consisted of 100 seminary students in high levels in al- Hadi school. Similarly, the population included 1645 married male students in Faculty of Humanities in Islamic Azad University of Pardisan. The statistical sample of the study based on the Cochran formula for determining sample size consisted of 80 seminary students and 312 university students. The sampling method was available sampling one. The tool for gathering data included Sternberg's Triangular Love Scale (1994); Russell, Peplau and Cutrona Loneliness Scale (1980); and Young’s Early Maladaptive Schemas Questionnaire (1995). For statistical analysis of the data, the parameters and methods of descriptive and inferential statistics were used. The findings showed that there is a meaningful difference in early maladaptive schemas between married male students in seminary and university; the university students had a higher mean in early maladaptive schemas.

  Keywords: early maladaptive schemas, feeling loneliness, types of love, seminarystudents, university students
 • Kobra Kazemian Moqadam Pages 253-265
  Objective

  This study aimed to investigate the relationship between religious beliefs and self-monitoring in the male students. Population: The statistical population consisted of all the male undergraduate students of at the Behbahan Branch of the Islamic Azad University, and from among this population, 173 students were selected as the sample through simple random sampling method. Tools: The tools in this study were the religious orientation test (Bahrami Ehsan, 1383) and self-monitoring scale (Snyder, 1974).

  Methodology

  The Method of the study was correlational. To analyze the data, not only the methods of descriptive statistics such as mean and standard deviation, but also methods of inferential statistical such as correlation and regression were used.

  Findings

  The findings showed that there was a significant positive relationship between religious orientation (0.22) and valuation (0.62) with selfmonitoring (p<0.01). Furthermore, there is a significant negative relationship between disorganization (-0.50) and self-fulfillment (0.28) with selfmonitoring (p<0.01). In addition, the findings of regression analysis showed that the variables of valuation (β= 0.622), disorganization (β=-0.318) and selffulfillment (β=-0.133) predict 0.49 of the variance of self-monitoring. In general, the findings of this study showed that increasing religious beliefs, religiosity and adherence to religious principles may be positive factors which can affect the various mental and physical aspects of the students.

  Keywords: religious orientation, selfmonitoring, university students