فهرست مطالب

پژوهشنامه تاریخ تشیع
سال سوم شماره 3 (پیاپی 5، پاییز 1398)

 • تاریخ انتشار: 1400/01/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدرضا بارانی*، زینب میرزایی مهرآبادی صفحات 1-17
  شیعه پژوهی در غرب گرچه از اواخر سده نوزدهم و در اوایل سده بیستم میلادی موضوع تحقیق قرار گرفت، پس از تحولات در جهان اسلام و آشنایی با ظرفیت تشیع به ویژه پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، گسترش بسیار یافت. در اولین رویارویی غربیان با تشیع در نبردهای صلیبی، فاطمیان و اسماعیلیان همچون نمایندگان اسلام شیعی معرفی شدند و غربیان تا حد بسیاری، تحت تاثیر فضاهای رسمی جهان اسلام، تشیع را مکتبی بدعت آمیز قلمداد کردند. پرسش این است که مطالعات شیعی در غرب چه روندی داشت؟ در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، سیر تطور آشنایی غربیان با تشیع و پژوهش های ایشان در این باره بررسی خواهد شد. به هر حال با وجود رشد تدریجی مطالعات در این باب، هنوز آثار موجود درباره شیعه امامیه بسیار اندک است.
  کلیدواژگان: اسلام شناسان غربی، شیعه پژوهی، اسماعیلیه، بدعت
 • امیرحسین حاتمی* صفحات 19-35
  میان سال های 1266 1380/12291340ش یکی از مهم ترین ادوار تاریخ نهاد مرجعیت دینی شیعی بود. در این دوره، مرجعیت دینی شیعه با گذار از تعدد و تکثر پیشین، با عنوان مرجعیت تامه یا عام در یک مرجع تمرکز یافت و اکثر مجتهدان دیگر در حکم وکلای این مرجع تام قلمداد شدند. مرجع تامه معمولا از حیث دانش و دیانت و مقبولیت عام و نیز اقتدار و نفوذ کلام در موقعیتی ممتاز قرار داشت و عملا در راس تشکیلات روحانیت شیعه تلقی می شد. با این همه، پس از درگذشت مرجع تامه، ساز و کار جانشینی وی، معمولا موضوعی مناقشه برانگیز بود. در پژوهش حاضر، چارچوب و چگونگی نظام جانشینی در نهاد مرجعیت تامه بررسی شده است: پس از درگذشت مرجع کل، جانشین او بر مبنای چه ساز و کاری انتخاب می شد؟ بنابر یافته های پژوهش، گرچه برای انتخاب شایسته ترین جانشین مرجعیت کل معمولا ضوابط مشخصی وجود داشت، رویه واحد و ثابتی در پیش گرفته نمی شد و همین مساله، مهم ترین عامل در گسستگی های پدید آمده در نهاد مرجعیت تامه در این دوره بود.
  کلیدواژگان: سازمان روحانیت، نهاد مرجعیت تامه، مرجع کل، نظام جانشینی
 • علیرضا صیادنژاد*، مهدی لک زایی صفحات 37-56
  عاشورا، به عنوان «زمان مقدس» و کربلا، در مقام «مکان مقدس»، یکی از محوری ترین باورهای شیعی است و نقشی ممتاز در تشیع دارد. رویکردهای جدیدی همچون پدیدارشناسی، امکان تصویر جدیدی از این باور رایج شیعی برای انسان معاصر فراهم می آورد. میرچا الیاده با رویکردی پدیدارشناسانه در باب مبحث ادیان، بر این نظر است که غالب باورها و آیین های ادیان بر محور «آفرینش» و «نوزایی آفرینش» قرار دارد. اگرچه آیین های عاشورایی، بازسازی حادثه غم بار کربلاست،  مقایسه و تطبیق آنها با آیین ها و جشن های نوزایی سایر ملل، نشان می دهد که مفهوم و کارکرد و ساختاری مشابه دارند. بر همین اساس، می توان واقعه عاشورا را «آیین نوزایی شیعه» دانست. علاوه بر این، باورها و آیین های عاشورایی فراتر از یک منطقه است. پیش از این، پرسش هایی از این دست، سکوت یا پاسخ هایی سنتی در پی می آورد؛ حال آنکه میزان اقناع پاسخ های سنتی به چنین پرسش هایی خود مورد پرسش است. دست کم بخشی از جامعه، از رویکردهای جدید و علمی، استقبال می کنند.
  در این مقاله کوشش شده است با رویکردی جدید و برون دینی، آیین ها و باورهای عاشورایی بازخوانی شود. هدف پاسخ به این پرسش است: آیا از طریق بازخوانی و تعامل با سایر فرهنگ های مشابه در باب آیین نوزایی، امکان ارایه تصویری قابل مفاهمه از عاشورا برای غیرشیعیان وجود دارد؟
  کلیدواژگان: پدیدارشناسی اسلام، جشن نوزایی، آیین های شیعی، عاشورا، کربلا
 • ستار عودی* صفحات 57-74
  پیش از تدوین و نگارش سیره نبوی توسط ابن هشام (متوفای 206 یا 213ق) شماری از راویان شیعه یا منسوب به تشیع در دو سده نخست هجری، کمتر شناخته شده و روایات آنان به دست فراموشی سپرده شده است. از این رو نویسنده در این مقاله بر آنست تا پس از جستجو در منابع کهن، روایات مهم آنان را که غالبا به حوادث صدر اسلام و فضایل خاندان نبوت مربوط است، گزارش نماید. یافته های پژوهش نشان می دهد که مورخان و اخباریان برخی از این راویان بی نام و نشان را شیعه و یا دارای گرایش شیعی دانسته اند. این مقاله بر اساس روش توصیفی تدوین شده و در آن سعی شده با حفظ بی طرفی علمی منابع کهن عربی مورد اعتماد و تایید اهل سنت، کاوش شده و مورد استناد قرار گیرند و تنها در موارد ضروری به دیگر منابع روایی ارجاع داده شده است.
  کلیدواژگان: شیعه، راویان، اهل سنت، سده اول و دوم هجری، فضایل امامان
 • محمد محمودپور* صفحات 75-89
  آغاز خلافت بنی امیه و تبدیل خلافت به سلطنت از حساس ترین دوره های موثر بر اندیشه سیاسی پس از اسلام است. در آن ایام، امامان شیعی، بنا بر وظیفه الهی در جهت حفظ و احیای اندیشه اسلامی در برابر انحرافات اموی کوشیدند. یکی از انحرافاتی که در زمان امام سجاد(ع) به اوج خود رسید، تحریف نبوت و رهبری بود و امام سجاد(ع) به شیوه ای خاص در برابر انحرافات فکری - سیاسی جامعه اموی ایستادگی کرد. در این مقاله، فعالیت امام سجاد(ع) بر اساس «صحیفه سجادیه» بررسی شده است؛ از آن جمله با تحلیل محتوایی، مسئله نبوت به عنوان یکی از ابعاد سیاسی- اعتقادی در صحیفه سجادیه مورد بررسی قرار گرفته است تا راهبرد ایشان در جهت حفظ مفهوم و جایگاه نبوت نشان داده شود. امام سجاد(ع) با بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر خویش، از طریق دعا به بیان اعتقادات مذهبی و اصول دین به ویژه نبوت و بعثت و پیوند آن با امامت پرداخت.
  کلیدواژگان: امام سجاد(ع)، نبوت، بنی امیه، صحیفه سجادیه
 • سید علیرضا واسعی* صفحات 91-106

  سیره و سنت پیشوایان، به عنوان بهترین سبک زندگی، در دهه های اخیر، به ویژه به اقتضای نیاز حکومت دینی، سخت مورد استقبال قرار گرفته و به دنبال آن، نهادها و مراکزی نیز بدین منظور اختصاص یافته است، با این همه و با وجود استقبال روز افزون نسبت به آیین ها و مناسک مذهبی به عنوان مظاهر دینداری، سیره و سیره پژوهی به دلایلی همچنان از جایگاه مقبولی برخوردار نیست: در پژوهش ها، نوآوری های نظریه محور و متناسب با مساله ها / نیازهای زمانه کمتر به چشم می خورد و  غالبا از ادبیات علمی روزآمد دورند. چرا سیره/سیره پژوهی در حیات فردی و اجتماعی جامعه شیعی ایران، به ویژه نسل جدید، کمتر حضور موثر و مشهود دارد؟ در این مقاله کوشش شده است تا با روش تحلیلی انتقادی، موضوع بررسی و راهکاری اندیشیده شود. فرضیه این است که سبب بنیادین ناکارآمدی مطالعات سیره ای، عقب ماندن از تغییرات پرشتاب دنیای امروز یا عدم تناسب آنها با تحول خواهی/ ثبات گریزی است و رهایی از این وضعیت، در شناخت هر چه بیشتر زمانه و اقتضاءهای آن و سرانجام ارایه پاسخ های متناسب است. گر چه سیره و چیستی و حتی اهمیت آن، موضوع بسیاری از پژوهش ها بوده، از زاویه، کمتر به آن پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: سیره پژوهی، دنیای امروز، تحول فزاینده، پیشوایان معصوم، الگوی دینی، ثبات گریزی
|
 • Mohammad Reza Barani *, Zeinab Mirzaee Pages 1-17
  Although Shiite research was the subject of research in the late nineteenth century and early twentieth century in the west, developed a lot after changes in Islamic world and familiarity with the capacity of Shia Islam, especially after the Islamic revolution in Iran. In the first encountering of westerners with Shia Islam in crusades, Fatimids and Ismailis were introduced as representatives of Shia Islam and westerners to a large extent, under the influence of Islamic world formal spaces, considered the Shia Islam as an innovative school. The question is, what was the process of Shiite studies in the west? In this article, the evolution of westerners’ familiarity with Shia Islam and their researches in this case will be considered by using the descriptive-analytical method. Despite the gradual growth of this type of studies, there are still a few works about the Imami Shiite.
  Keywords: western Islamic studies scholars, Shiite research, Ismāʿīlism, Innovation
 • Amir Hossein Hatami * Pages 19-35
  Between the years of 1266-1380/1229-1340 SH, one of the most important periods in history was the Shiite religious authority institution. In this period, the Shiite religious authority institution by passing from the previous plurality was concentrated in one authority as the total or comprehensive authority institution and most of the other mujtahids were considered as agents of this complete authority. The complete authority was usually in a privileged position in terms of knowledge, religion, and general acceptability, as well as the authority and speech influence and, was practically considered the head of the Shiite clergy organization. However, after the death of the complete authority, the mechanism of his succession was usually controversial. In the present study, the framework and manner of the succession system in the complete authority institution has been considered. After the death of the complete authority, according to what mechanism his successor was chosen? According to the research findings, although there were usually specific criteria for choosing the most suitable successor for the complete authority, a single and fixed approach was not adopted and this issue was the most important factor in the disruptions that occurred in complete authority institution in this period.
  Keywords: Clergy organization, Complete authority institution, Total authority, Succession system
 • Alireza Sayadnejad *, Mahdi Lakzaei Pages 37-56
  Ashura as a holy time and Karbala as a holy place is one of the most central Shiite beliefs and plays a prominent role in Shia Islam. New approaches such as phenomenology provide a new image of this common Shiite belief for the contemporary man. Mircea Eliade by a phenomenological approach in the subject of religions believes that most of the beliefs and rituals of religions are based on the creation and renovation of creation. Although Ashura rituals are reconstructions of Karbala’s tragic incident, their comparison with other nations’ rituals and renovation celebrations indicates that they have a similar concept, function, and structure. Accordingly, Ashura incident can be interpreted as the Shiite renovation ritual. Besides, Ashura beliefs and rituals extend beyond a region. Until now, such questions have led to silence or traditional answers. However, the amount of persuasiveness of traditional answers to such questions is by itself questioned. At least some part of the society welcomes new and scientific approaches. This article tries to reread Ashura rituals and beliefs through a new and non-religious approach. The goal is answering this question: Is it possible to present a comprehensible image of Ashura for non-Shiites by rereading and interaction to other similar cultures in renovation rituals?
  Keywords: Islam phenomenology, Renovation celebration, Shiite rituals, Ashura, Karbala
 • Sattar Oudi * Pages 57-74
  Before compilation and writing the Prophet life by Ibn-Hisham (dead 206 or 213 H), some of Shiites or attributed to Shiite narrators during the two first Hijri centuries were less known and their narrations have been forgotten. Thus, the writer in this article tries to search in old sources to report their important narrations which are mostly related to incidents of the beginning of Islam and the virtues of the Prophet family. Findings of this study indicate that historians and Akhbārīs have reckoned some of these unknown narrators as Shiites or inclined to Shiite. This article has been written according to the descriptive method and has tried to investigate and cite old Arabic sources which are trusted by the Sunnies by maintaining scientific impartiality, and only in necessary cases, it has been cited to other narrative sources.
  Keywords: Shiite, Narrators, Sunni, First, second Hijri centuries, Imam’s virtues
 • Mohammad Mahmoudpour * Pages 75-89
  The beginning of the Umayyad dynasty caliphate and changing of the caliphate into monarchy is one of the most sensitive periods affecting political thought after Islam. In those days, Shiite Imams tried to preserve and revive Islamic thought against the Umayyad deviations according to their divine duty. One of the deviations that reached its peak during the time of Imam Sajjad (As) was the distortion of prophecy and leadership, and Imam Sajjad (As) resisted against the intellectual-political deviations of the Umayyad society in a special way. In this article, the activity of Imam Sajjad (As) is considered based on Al-Sahifa al-Sajjadiyya. Among them, by content analysis, the issue of prophecy has been considered as one of the political-doctrinal dimensions in Al-Sahifa al-Sajjadiyya to indicate his strategy to preserve the concept and status of prophecy. Imam Sajjad (As) by considering the political and social situations of his time, expressed religious beliefs and principles of religion, especially prophecy and revelation and its connection with the Imamate through prayer.
  Keywords: Imam Sajjad (AS), prophecy, Umayyad Dynasty, Al-Sahifa al-Sajjadiyya
 • Seyyed Alireza Vasei * Pages 91-106

  Imams’ seerah ‌, as the best lifestyle, have been welcomed in recent decades especially due to the need of religious government, and consequently, institutions and centers have been dedicated to this purpose. Despite the growing acceptance of religious rituals as manifestations of piety, Seerah and Seerah research still does not have an acceptable status for some reasons. In researches, theory-based innovations and proportionate to the issues, needs of the time are less visible and are often far from the up-to-date scientific literature. Why Seerah / Seerah research is less effective in the individual and social life of Iran Shiite community, especially the new generation? This article tries to consider the subject and think of a solution through a critical analytical method. The hypothesis is that the main cause of Seerah research inefficiency is being behind the rapid changes of today’s world or their inadequacy with stability avoidance, and the way to get rid of this situation is to know more about time and its needs, and finally to provide proportionate answers. Although, seerah, its nature and even its significance have been the subject of many types of research, it has been less considered from this point of view.

  Keywords: Seerah research, Today's World, Increasing change, Innocent Imams, religious model, Stability avoidance