فهرست مطالب

آموزه های قرآن و عترت - سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار و تابستان 1399)

نشریه آموزه های قرآن و عترت
سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار و تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1400/01/22
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهدی بیات مختاری* صفحات 5-29
  جستار حاضر که از تتبع در میراث روایی، فراهم آمده، حاوی دو نکته ی بنیادین است: نخست این که در روایات برای سنگ فیروزه که بهترین آن در نیشابور خراسان وجود دارد، تاثیرات طبیعی و معنوی، ذکر شده است؛ ازجمله: اجابت نیایش و نماز، سعه ی صدر، تقویت اراده، پیروزی، فرزند دار شدن، زداینده ی فقر، ایمن کننده ی سفر، دلگشایی و دورکننده ی دردها از چشم. نکته ی دوم این که در چرایی آثار مذکور، راقم سطور بر اساس آموزه های قرآنی- روایی، پای فشرده که همه ی موجودات و از جمله «فیروزه »، دارای حیات و معرفت اند و «ذکر» و«تسبیح»، از رهگذر تجلی خداوند، فعل و کارکرد آن ها بشمار می آید. از این رهگذر، همان گونه که شفاعت انسان ماذون، مستجاب است، کنش های «فیروزه» هم، در همان عداد، قابل تحلیل است. سنگ شناسان هم از دیرباز، به خواص درمانی سنگ ها و جواهرات، ازجمله «فیروزه»، توجه داشته و در طب، از آن بهره می برده اند. دریافت های آنان، پاره ای، ره آورد پیشوایان مرتبط با عالم غیب و برخی مولود تجربه ی بشر اند.
  کلیدواژگان: قرآن، روایات، حیات معادن و سنگ ها، تاثیرات فیروزه
 • حسن نقی زاده، علی حسینی سی سخت* صفحات 31-46
  بررسی عدالت و حجیت سنت صحابه، از دیرباز، کانون توجه اندیشمندان مسلمان، به خصوص اهل سنت بوده است؛ این مساله به قدری مهم بوده که سنت صحابه، هم ردیف کتاب و سنت پیامبر قرار گرفته و یکی از منابع دینی آنان در تفسیر و تبیین قرآن و سنت پیامبر بوده است. همچنین صحابی بودن راوی و باور به عدالت ایشان، ازجمله ی مهم ترین مبانی حدیث شناسی اهل سنت محسوب می شود، به گونه ای که فهم صحابی از قرآن و سنت، موجب حجیت بخشی از سیره ی صحابه و پذیرش احادیث نقل شده از آنان شده است. در این جستار با روش تحلیلی- انتقادی، آراء ابن تیمیه در این رابطه مورد بررسی قرار گرفته است. ابن تیمیه به عنوان کسی که مبانی فکری وهابیت را پایه ریزی نمود، به تبع سایر اندیشمندان اهل سنت، با استناد به آیات و روایات، باور به حجیت سنت صحابه داشته و گونه ای از عصمت را برای صحابی پیامبر، به خصوص شیخین قایل است که آراء و ادله ی وی به نقد و بررسی گذاشته می شود.
  کلیدواژگان: حجیت سنت صحابه، ابن تیمیه، حدیث اقتداء، سنت شیخین
 • مجتبی انصاری مقدم* صفحات 47-67
  سلامتی، یک حالت تندرستی یا بیمار نبودن است که از مهم ترین نعمات الهی به شمار می رود؛ چراکه بیماری و نقص، مانعی برای انجام امور است. مساله ی سلامت، هم برای شخص و هم برای اجتماع، از اهم موضوعات بوده و در تعالیم اسلامی نیز اهمیت زیادی به این مهم داده شده است. سلامت از منظر اسلام، دو قسم است: سلامت جسم و سلامت روان. در نگاهی موشکافانه به دین اسلام درمیابیم که نکات مهمی را در حوزه ی سلامت جسمی و سلامت روانی معرفی می نماید. مقاله ی حاضر، به حوزه ی سلامت روانی می پردازد. منابع اسلامی، در جهت ارتقای سلامت روانی، راهکارهای متفاوتی در ابعاد مختلف، مانند: بینشی، منشی، انگیزشی و کنشی معرفی می کنند. این پژوهش، با تاکید بر بعد بینشی، به صورت نظری و با روشی توصیفی تحلیلی، به بیان راهکارهای سلامت روان می پردازد که نوعی پژوهش میان رشته ای در جهت توسعه و تلفیق علوم انسانی و اسلامی به شمار می رود. ازجمله راهکارهای بینشی اسلام که در جاهای مختلف با روش های مختلف مورد توجه قرار گرفته اند عبارتنداز: شناخت صفات خداوند، ایمان به خداوند، ایمان به حجت خداوند و ایمان به معاد.
  کلیدواژگان: قرآن، روایات، سلامت روان، بینش صحیح، ایمان، امنیت
 • محمد میرزایی، احسان نظری* صفحات 69-86
  بسیاری از آیات قرآن، پیرامون حکم جهاد و ابعاد مرتبط با آن است و همین امر سبب شده است تا مخالفان و نقادان، اسلام را دینی خشن معرفی کنند. ضرورت بحث از حکم جهاد در قرآن و فطری بودن آن، هنگامی روشن می شود که هجمه های فراوان مخالفان اسلام را به این حکم، متذکر شویم. علامه طباطبایی ذیل آیات 39 و 40 سوره ی حج، حکم جهاد را مطابق با فطرت بشر می داند؛ در صورت پذیرش این نظریه، شبهات پیرامون آن نیز پاسخ داده می شود. لذا در این مقاله، به روش تحلیلی، با استناد به منابع کتابخانه ای، به بررسی دیدگاه مذکور پرداخته شده است؛ بدین گونه که پس از بررسی مفهوم «فطرت» و «جهاد»، به تبیین دیدگاه جناب علامه پرداخته و در آن، مقدمه ای پیرامون فطری بودن غیرت و تعصب ممدوح، ارتباط آن با دفاع از حقوق مظلومان و جهاد برای رهایی آنان از چنگال ستمگران ذکر شده است. پس از آن با نقل تعدادی از آیات و روایاتی که دلالت بر فطرت توحیدی بشر دارند، ارتباط آن با حکم جهاد بیان گردیده است. همچنین سیره ی عقلا در دفاع مشروع در زمان خطر، به عنوان یکی دیگر از ادله ی فطری بودن جهاد مورد بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: فطرت، جهاد، قرآن، علامه طباطبایی
 • محمدجعفر اسلامی، سید مرتضی فری زنی* صفحات 87-110

  در میان متکلمان و قرآن پژوهان اسلامی، بحث ها و مناقشه های متعددی پیرامون کیفیت لقاء و نظر به خداوند در دنیا و آخرت بر اساس آیات قرآن و سنت وجود داشته است. این مساله در دوره های اخیر، با نفوذ جریان سلفی ها و وهابیت در جهان اسلام، مورد بازتاب فکری و نظری عالمان آن ها قرار گرفته و با تکیه بر ظاهر برخی آیات قرآن و جمودگرایی لفظی، دست کم به دنبال اثبات قطعی امکان مشاهده ی بصری خداوند در آخرت برای مومنان بوده اند و در این رابطه، به آیات متشابه و برخی روایات نبوی استدلال وزیده اند. در این نوشتار، آیات کلیدی مرتبط به واژگان «نظر» و «لقاء»، به ویژه آیات23 سوره ی قیامت و 223 سوره ی بقره و 110 سوره ی کهف، مورد واکاوی مفصل تری قرار گرفته و آیه ی 26 سوره ی یونس مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است. با نگاه و فهم مجموعی آیات قرآن و استمداد از نظرات اندیشمندان و مفسران برجسته ی شیعه و سنی، تفسیری مناسب و متکی بر عقل متعارف و نصوص و محکمات قرآنی ارایه شده و ادله ی نافین رویت بصری خداوند، مورد تقویت قرار گرفته و شبهات و اشکالات سلفی ها و ادله ی مثبتین مورد ارزیابی و نقد قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: لقاء خداوند، نظر به خداوند، نقد سلفیه، آیات قرآن
 • محمد قربان زاده، مائده رضایی* صفحات 111-136
  قرآن کریم کتاب جاودان و تمدن ساز اسلام، از آغاز نزول تاکنون نظر دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان را به خود جلب کرده و خاستگاه آثار علمی بسیاری به قلم اندیشمندان شده است. یکی از این آثار، «دانشنامه قرآن کریم» با سرویراستاری اولیور لیمن است. این اثر دربردارنده بیش از چهارصد مدخل است. «حکم»، عنوان یکی از مداخل و به قلم ماسیمو کامپانینی است که نویسنده به مفاهیم کاربردی آن در قرآن پرداخته و مفاهیم قضاوت خدا و داوری انسان ها را برای آن نقل کرده است. منبع وی، عمدتا قرآن است اما بدون تتبع کافی در همه آیات، ترجمه ها و منابع تفسیری متعدد، تنها با استناد به ظاهر شماری از آیات حاوی کلمه «حکم» و مشتقات آن، نتایج نادرستی می گیرد؛ مانند ابهام در معنای حکم در برخی از آیات و نفی مفهوم سیاسی آن در زمان نزول و بر اساس آن ها، در حاکمیت سیاسی پیامبر تردید می کند. این در حالی است که با توجه به ترجمه های معتبر قرآن و دیدگاه های تفسیری، هیچ ابهامی در معنای این واژه وجود ندارد. بر اساس تفاسیر کهن، حکم پیامبران، به دو معنای داوری و حکومت عادلانه آنهاست که معنای دوم لازمه معنای لغوی است. در مقاله پیش رو، مدخل نامبرده با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای، نقد و بررسی شده است.
  کلیدواژگان: حکم، قرآن، استشراق، ماسیموکامپانینی، داوری کردن، حاکمیت سیاسی
|
 • Mehdi Bayat Mokhtari * Pages 5-29
  The present study, which is based on the narrative heritage, contains two basic points: First, in the narrations, natural and spiritual effects are mentioned in the narrations for the turquoise stone, the best of which is found in Neishabour, Khorasan; Including: Answering prayers and supplications, Sa'eh Sadr, strengthening the will, victory, having children, eradicating poverty, securing travel, relieving and removing pain from the eyes. Compressed that all beings, including "turquoise", have life and knowledge, and "remembrance" and "glorification", through the manifestation of God, are considered their action and function.In this way, just as the intercession of an authorized person is accepted, the actions of "Turquoise" can be analyzed in the same number. Lithologists have long paid attention to the healing properties of stones and jewelry, including "turquoise" and have used it in medicine. Their findings are, in part, the result of leaders related to the unseen world and some born of human experience.
  Keywords: Narrations, Quran, Life of Mines, Rocks, Effects of Turquoise
 • Hasan Naghiadeh, Ali Hoseini Sisakht * Pages 31-46
  The translation ‎of the Quran by Ayatollah Sadeghi Tehrani, is one of the translations of the contemporary are that has been written with a different view of the Quran. The root of this different view must be searched in his interpretation entitled of Al-Furqan Fi Tafsir Bal-Quran. The exact contents of this translation, although many; But there is no doubt that any translation, particularly the translation of the Quran, will be free without distortion and the present translation is no exception to this rule. The present paper is an attempt to explain some of the points that were not observed in his translation and therefore brings with it some criticisms. The selected cases are examples that can lead us to better understand the translation. As much as possible, the critiques have been based on the rules of Arabic literature and the views of the commentators and speculationand baseless materials have been avoided so as not to give a wrong ratio to this translation. Vocabulary errors, some letters, verbs, evidence of words, added, ironies, literal translations, and duality in translation are some of the things that are mentioned.
  Keywords: Sadeghi Tehrani, Translation Criticism, Irony
 • Mojtaba Ansari Moghaddam * Pages 47-67
  Health is a state of health or not being sick, which is one of the most important divine blessings; Because illness and disability are obstacles to doing things. The issue of health is one of the most important issues for both the individual and the community, and great importance has been given to this issue in Islamic teachings. From the Islamic point of view, health is of two types: physical health and mental health. A closer look at the religion of Islam reveals that it introduces important points in the field of physical health and mental health. This article deals with mental health. Islamic sources, in order to promote mental health, introduce different strategies in different dimensions, such as: insight, secretary, motivation and action. This study, with emphasis on the perspective of vision, theoretically and in a descriptive-analytical way, expresses mental health strategies, which is a kind of interdisciplinary research for the development and integration of humanities and Islamic sciences. Among the strategies of Islamic vision that have been considered in different places in different ways are: knowing the attributes of God, believing in God, believing in the authority of God and believing in the resurrection.
  Keywords: Holy Quran, Narrations, Mental health, Correct insight, Faith, Security
 • Mohammad Mirzaei, Ehsan Nazari * Pages 69-86
  Many verses of the Qur'an are about the rule of jihad and its related dimensions, and this has led opponents and critics to introduce Islam as a violent religion. The necessity of discussing the rule of jihad in the Qur'an and its instinct becomes clear when we mention the numerous attacks of the opponents of Islam on this rule. Allameh Tabatabai, following verses 39 and 40 of Surah Hajj, considers the rule of jihad in accordance with human nature; If this theory is accepted, doubts about it will be answered. Therefore, in this article, by analytical method, citing library sources, the mentioned view has been studied; After examining the concept of "nature" and "jihad", he explained the view of Mr. Allameh and in it, the introduction to the innate nature of zeal and praiseworthy prejudice, its relationship with defending the rights of the oppressed and jihad to free them from the clutches of oppressors is mentioned. After that, by quoting a number of verses and narrations that indicate the monotheistic nature of human beings, its connection with the ruling of jihad has been stated. The behavior of the wise in legitimate defense in times of danger has also been examined as another proof of the instinct of jihad.
  Keywords: Nature, Jihad, Quran, Allameh Tabatabai
 • MohamadJafar Islami, Sayid Moerteza Farizani * Pages 87-110

  Among Islamic theologians and Quranic scholars, there have been numerous debates and disputes about the quality of God in this world and the hereafter based on the verses of the Qur'an and Sunnah. In recent times, with the influence of Salafism and Wahhabism in the Islamic world, this issue has been reflected in the thought and theory of their scholars and relying on the appearance of some verses of the Qur'an and verbal rigidity, at least to prove the possibility of visual observation of God in the hereafter for believers. In this regard, they have argued for similar verses and some prophetic narrations.In this article, the key verses related to the words "comment" and "meeting", especially verses 23 of Surah Al-Qiyamat, 223 of Surah Al-Baqarah and 110 of Surah Al-Kahf, are analyzed in more detail and verse 26 of Surah Yunus is briefly reviewed. By looking at and understanding the verses of the Qur'an and using the opinions of prominent Shiite and Sunni thinkers and commentators, an appropriate interpretation based on conventional reason, texts and Qur'anic courts has been presented and the clear evidence of God's visual vision has been strengthened and the doubts and problems of Salafis and God's positive visual evidence has been evaluated and criticized. The method of this article has been in the form of a library and in an analytical-descriptive way.

  Keywords: Meeting God, God's view, Salafi critique, Quranic verses
 • Mohammad Qorbanzadeh, Maedeh Rezaie * Pages 111-136
  The Holy Quran, the eternal and civilizing book of Islam, has attracted the attention of Muslim and non-Muslim scholars since the beginning of its revelation, and has been the origin of many scientific works by thinkers. One of these works is the "Encyclopedia of the Holy Quran" edited by Oliverleiman. This work contains more than four hundred entries. "Judgment" is the title of one of the entries by Massimo Campani, whose practical meanings are discussed in the Qur'an and which quotes the concepts of God's judgment and human judgment. His source is mainly the Qur'an and without sufficient reference in all verses, translations and various interpretive sources, only citing the appearance of a number of verses containing the word "ruling" and its derivatives incorrect results such as: ambiguity in the meaning of ruling in some verses and negation Its political meaning is taken at the time of revelation, and based on it, it doubts the political sovereignty of the Prophet. However, due to the authoritative translations of the Qur'an and interpretive views, there is no ambiguity in the meaning of this word. According to ancient interpretations, the ruling of the prophets has two meanings: judgment and their just rule, and the second meaning is necessary for the literal meaning. In the present article, the mentioned entry has been reviewed by descriptive-analytical method and using library documents and resources.
  Keywords: Judgment, Quran, Orientalism, Massimo Campanini, Arbitration, Political Sovereignty, Suspicion