فهرست مطالب

  • پیاپی 8 (بهار 1397)
  • جلد دوم
  • تاریخ انتشار: 1397/01/15
  • تعداد عناوین: 6
|
  • اسمعیل تیموری، محمدهادی الماسی، خسرو حسینی صفحات 1-9

    درسال های اخیر،شاهدحرکت مستمری از تحقیقات صرفا تیوری و کاربردی،به خصوص در زمینه پژوهش اطلاعات برای مسایلی که برای آنها راه حلی موجود نیست؛و یا به راحتی قابل حل نیستند؛بوده ایم.با عنایت به این امرعلاقه فزآیندهای درتوسعه تیوریک سیستم های تقریب تابع که مبتنی برداده های تجربی هستند؛ایجادشده است.مدل شبکه ای عصبی و WLSF جزء این دسته ازسیستم ها قرار دارند.که با پردازش روی داده های تجربی دانش یا قانون نهفته،در ورای داده ها را به ساختار منتقل می کنند.وبر اساس محاسبات روی داده های عددی یا مثال ها قوانین کلی را فرا می گیرند.با توجه به کاربرد وعملکردخوب چنین مدل هایی،کمبود و فقدان آنها در علوم مهندسی به خصوص درتکنولوژی بتن احساس می شود.دراین مقاله سعی شده است؛بیشتربه ارایه مدل شبکهعصبی مصنوعی ومدل WLSF،همراه با قوانین یادگیری وکاربرد آنها در پیش بینی مقاومت بتن Fc پرداخته شود.

    کلیدواژگان: مدل های WLSF، شبکه عصبی مصنوعی، تکنولوژی بتن
  • یوسف بهرام بیگی صفحات 10-21

    در این مطالعه اثر افزودن نانو کربنات کلسیم (CaCO3) بر خواص زودرس بتن های با عملکرد بالا در شبیه سازی شرایط سرد و نرمال مورد بررسی قرار گرفت. نانو CaCO3 در نرخ های 0، 2.5، 5، 10 و 15 درصد به عنوان جایگزینی حجمی برای سیمان اضافه شد. مخلوط های مشابه حاوی افزودنی های تسریع دهنده کلریدی و غیر کلریدی نیز برای مقایسه مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد پتانسیل بالایی از نانو - CaCO3 برای تسریع روند گیرش و سخت شدن بتن با عملکرد بالا از طریق ارایه سایت های هسته ای، افزایش نقاط تماس و افزایش نسبت موثر آب به سیمان وجود دارد. با وجود اینکه نانو CaCO3 یک اثر شتاب دهنده نسبتا کمتری را نسبت به افزودنی های شتاب دهنده کلریدی و غیر کلریدی نشان می دهد، اما با خود مزیت هایی در تولید بتن دارد. این مزیت ها شامل توسعه ساختارهای کم نگهداری کننده از طریق حذف خطر خوردگی فولاد ناشی از مواد افزودنی شتاب دهنده مبتنی بر کلرید و همچنین یک بتن سازگار با محیط زیست از طریق کاهش میزان سیمان بتن با کارایی بالا است.

    کلیدواژگان: نانو کربنات کلسیم، CaCo3، بتن، بتن با عملکرد بالا
  • ندا گشتاسبی صفحات 22-32

    پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت شاخص های چندگانه بعد هویتی بعد روانشناختی، بعد اجتماعی و بعد کالبدی از نگاه شهروندان محلات معالی آباد، دروازه کازرون و کوزه گری، شهر شیراز صورت گرفته است. به منظور دست یابی به هدف پژوهش، روش (پیمایشی، توصیف، تحلیلی) مبنای گردآوری ها قرار گرفته است. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و روش های آماری نظیر تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون لون و تحلیل بن فرونی استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش به لحاظ مطلوبیت قضای محله برای زندگی از دید ساکنان محلات مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد. در مجموع از فضای محله معالی آباد به عنوان محله ای برتر و محله کوزه گری و دروازه کازرون به عنوان محله ای دارای سطح پایین تر مطلوبیت فضای محله مشخص شده اند. همچنین از نظر شاخصه ی هویتی هر سه محله در یک سطح قرار گرفته اند و در کل در تمامی شاخص ها با ترتیب معالی آباد در رتبه اول و کوزه گری در رتبه دوم و دروازه کازرون در رتبه سوم قرار دارد

    کلیدواژگان: مطلوبیت، کیفیت زندگی، محله، شاخصه ها
  • بررسی رفتار لرزه ای سقف طاق ضربی در ساختمان های بنایی غیر مسلح
    رضا تاتار صفحات 34-84

    در صورتیکه به رفتار واقعی دیافراگم توجه نشود، ممکن است منجر به خطاهای جدی در نحوه توزیع نیروهای ناشی از زلزله گردد. این مسئله درساختمان های با تعداد طبقات کم و سیستم قایم باربر جانبی با سختی بالا که از خصوصیات ساختمان های با مصالح بنایی غیر مسلح می باشند، محسوس تر است. با توجه به این که شمار زیادی از پروژه های بهسازی از سقف های طاق ضربی به عنوان عضو افقی سیستم باربر جانبی استفاده می کنند، در تحقیق حاضر این نوع سقف در دهانه 4 متر با تیرآهن IPE16 ، با یک نرم افزار اجزا محدود مدل شده واین مدل در دو جهت هم راستای تیرچه ها و عمود برآنها در حالات مختلف، بدون مقاوم سازی، مقاوخم سازی با میلگرد ضربدری، مقاوم سازی با تیرآهن های عرضی و مقاوم سازی با بتن تحلیل شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد برای نسبت های طول به عرض بزرگتر از حدود 2، هیچکدام از روش های مقاوم سازی در این نوع ساختمان ها معیار صلیبت را برآورده نمی کنند. در پایان به عنوان نمونه در ساختمان یک مدرسه تاثیر روش های مختلف مقاوم سازی سقف در رفتار آن و توزیع نیروی زلزله در دیوارها، با یکدیگر مقایسه شده است.

    کلیدواژگان: رفتار لرزه ای، طاق ضربی، دیافراگم
  • نیماکریمی شهرکی صفحات 49-58

    .در این پروژه یک سری مدلسازی و مطالعه عددی با استفاده از برنامه PLAXIS روی پارامترهای سیستم نگه دارنده (شمع‌های هم‌پوشان و استرات فلزی)، در خاک شنی و ماسه‌ای منطقه (ایستگاه مترو انقلاب) انجام گردید. این پارامترها به ترتیب فواصل افقی و قایم استرات‌های فلزی، سختی خمشی شمع‌های هم‌پوشان و اثر ارتفاع دیوار در ایجاد گود برداری به صورت خشک و غوطه‌ور هستند. در مجموع 12 مدل به همراه مدل اصلی ایجاد گردید و تغییر شکل افقی دیواربه صورت نمودار ارایه گردیدو موثر ترین پارامتر، روی تغییر شکل افقی دیوار اثر ارتفاع دیوار در ایجاد گود برداری به صورت خشک و غوطه‌ور است. بعد از اثر فوق، فواصل قایم استرات‌های فلزی، فواصل افقی استرات ها و سختی خمشی شمع‌های هم‌پوشان به ترتیب دارای اهمیت هستند همان طور که ملاحظه خواهد شد، گودبرداری به صورت خشک مقادیر تغییر شکل افقی دیوار، را نسبت به حالت غوطه ور به مقدار قابل توجهی بزرگتر تخمین می زند. در نتیجه نقش آب‌بندی و ارتفاع دیوار در خاک منطقه، اهمیت بسزایی دارد. بنابراین می‌بایست با استفاده از شمع‌های هم پوشان و با افزایش ارتفاع این شمع‌ها تا لایه ریزدانه زیرین، شرایط آب بندی گود را فراهم نمود. ضمنا یادآوری می‌شود که از این تحقیق می‌توان جهت انتخاب سیستم دیوار حایل مناسب، امن و اقتصادی در محل پروژه ایستگاه انقلاب و همچنین دیگر پروژه ها با شرایط خاک کم و بیش یکسان و سختی خاک نسبتا بالا استفاده نمود

    کلیدواژگان: گودبرداری عمیق، شمع های هم پوشان، مطالعه پارامتری، تغییر مکان افقی دیوار
  • ندا گشتاسبی، علی اکبر حیدری صفحات 59-70

    امروزه فضاهای باز مجتمع های مسکونی بخش جدایی ناپذیر از فضاهای عمومی به ویژه در کلان شهرها محسوب میشوند و در برآورده ساختن نیازهای اجتماعی و فردی شهروندان، خصوصا کودکان نقش اساسی و مهمی را ایفا میکنند و از آن جهت اهمیت دارد که در سنین 4 تا 7 سالگی تخیل کودک جنبه عملی پیدا میکند در طول این سال ها، کودک از محیط تاثیر بیشتری میگیرد. طراحی فضاهای باز علاوه بر بزرگسالان، مخاطبین خردسال را نیز در برمیگیرد که بسیار بیشتر از بزرگسالان تاثیر میپذیرند و دنیا را به صورت کاملا متفاوت با آن ها درک میکنند. حال این سوال مطرح می شود فضاهای باز مجتمع های مسکونی می تواند بر شکل گیری و پرورش خلاقیت کودکان تاثیر گزار باشند؟ هدف از این تحقیق بررسی فاکتورهای معمارانه ای است که در فضاهای باز مجتمع های مسکونی باید در نظر گرفته شوند تا این فضاها بر شکل گیری و پرورش خلاقیت کودکان تاثیر گذار باشند. روش تحقیق در این پژوهش مطالعات کتابخانه ای و تهیه پرسشنامه و ارایه به مربیان مهدکودک و والدین کودکان جهت دستیابی به سامانه معماری از دیدگاه کودک خلاق و بر اساس نیازهای او می باشد.

    کلیدواژگان: فضاهای باز، کودک، خلاقیت، سامانه معمار