فهرست مطالب

شباک - پیاپی 57 (بهمن 1399)

ماهنامه شباک
پیاپی 57 (بهمن 1399)

 • تاریخ انتشار: 1400/01/15
 • تعداد عناوین: 20
|
 • امیرعلی سیف الدین اصل، سیدفرحان موسویان، احمد حاجی نژاد صفحه 1

  تقاضای روزافزون مردم برای مراکز تفریحی، تحلیل‌های اقتصادی-اجتماعی و بررسی کامل خواسته‌های مردم جهت فراهم نمودن امکانات و تسهیلات لازم را به موضوعی مهم تبدیل کرده است. هدف این تحقیق برآورد ارزش تفرجگاهی پارک جنگلی چیتگر تهران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز تفرجگاهی مردم تهران به روش هزینه سفر منطقه‌ای می‌باشد. داده‌های مورد نیاز تحقیق از قبیل خصوصیات اجتماعی- اقتصادی، هزینه سفر و مسافت بازدیدکنندگان تا پارک جنگلی چیتگر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی و تکمیل پرسشنامه‌های آنلاین در سال 1399 استخراج شده است. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای سن، تحصیلات، درآمد بازدیدکنندگان، هزینه و بعد مسافت در استفاده از تفرجگاه تاثیر جدی دارند. بررسی سطح درآمد بازدیدکنندگان نشان داد که میان این متغیر و تعداد روزهای گردش در طبیعت و تمایل به پرداخت ورودیه، همبستگی وجود دارد. همچنین همبستگی قوی بین تعداد بازدیدکنندگان با هزینه سفر و بعد مسافت وجود دارد. ارزش تفرجگاهی روزانه پارک جنگلی چیتگر معادل 8/717588932 تومان برآورد شد که ارزش اقتصادی بالای این تفرجگاه را نشان می‌دهد و لزوم توجه به مدیریت و توسعه گردشگری این منطقه را آشکار می‌سازد.

  کلیدواژگان: ارزش گذاری تفرجگاهی، پارک جنگلی چیتگر، روش هزینه سفر منطقه ای، تفرجگاه
 • مهلا جان آبادی، مجید جامی صفحه 13

  یکی از موارد مهم جهت رشد و توسعه بازار سرمایه، ایجاد دانش عمومی در ارتباط با فرآیند تعیین قیمت اوراق بهادار ازجمله سهام و عوامل موثر بر قیمت و حجم معاملات است. مکانیزم های راهبری شرکتی به علت تضاد منافع بین مالکان و مدیران شرکت و برای از بین بردن مشکلات نمایندگی و همچنین اطمینان خاطر سهامداران از این مسئله که وجوه آن ها در اثر سرمایه گذاری بر روی فعالیت های غیرسودآور از بین نمی‌رود به وجود آمدند. بهبود راهبری شرکتی در کاهش هزینه های نمایندگی موثر است .هدف از این پژوهش بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر سیاست سود سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. داده های مورد استفاده شامل نمونه ای مرکب از 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال 1397 است.یافته های حاکی از این است که اندازه هییت مدیره بر توزیع سود سهام شرکت ها تاثیر منفی و استقلال هییت مدیره و دوگانگی مدیرعامل با سیاست سود سهام رابطه مثبت و معنا داری دارد.

  کلیدواژگان: دوگانگی نقش مدیرعامل، اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، سیاست تقسیم سود
 • سیده زهره آزاده قهفرخی، سیده فاطمه آزاده قهفرخی، مصطفی کرباسیون، فاطمه جلال الدین صفحه 21

  امروزه تمایل مردم به استفاده از منابع طبیعی مانند گیاهان دارویی برای درمان مشکلات جسمی و روانی سبب افزایش توجه به گردشگری درمانی شده است که در حال حاضر از رو به رشدترین بخش‌های صنعت گردشگری است. گردشگری گیاهان دارویی با تاکید بر طب سنتی یکی از شاخه های گردشگری درمانی است. همپیوند کردن گردشگری و علوم گیاهان دارویی، می‌تواند استراتژی باشد برای احیا و حفظ طب سنتی که یکی از مولفه های ناملموس فرهنگی ایران است. در این تحقیق مجموعه ای از گیاهان دارویی استان چهارمحال و بختیاری از مطالعات گذشته جمع آوری شد و نتایج نشان داد که در مراتع این استان تعداد زیادی از گیاهان دارویی به شکل خودرو رشد می کنند. این استان علاوه بر طبیعت زیبا، با توجه به تعداد نسبتا فراوان گیاه دارویی، و فرهنگ استفاده از آن‌ها و روش های سنتی که در بین جوامع محلی این استان مرسوم است، دارای استعداد مناسبی در جهت جذب گردشگر می‌باشد. علاوه بر این با توسعه این شاخه از گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری روحیه‌ کارآفرینی در بین جوانان افزایش یافته، که به تبع آن شاهد توسعه‌اقتصادی و کاهش مهاجرت از روستاها به شهر‌ها خواهیم بود.

  کلیدواژگان: گردشگری گیاهان دارویی، چهارمحال و بختیاری، رونق اقتصادی، طب سنتی
 • پرستو صلواتی، امیر بهبودی، فاطمه سهرابی صفحه 45

  در این پژوهش ضمن بررسی تاثیر تحصیلات بر موفقیت شغلی کارکنان مراکز درمانی، به تبیین مدلی برای سطح‌بندی آموزش سازمان در مرحله نیازسنجی آموزشی پرداخته می‌شود. پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی- همبستگی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل دو بخش است. در بخش اول با توجه به بزرگ بودن جامعه آماری از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و سپس نمونه‌گیری تصادفی استفاده‌شده است، بدین‌صورت که از میان مراکز درمانی مختلف مرکز بهداشت و درمان شهرستان درگز و گناباد و بیمارستان امام رضا (ع)، نمونه‌ای تصادفی از کارکنان و مدیران این مراکز درمانی به تعداد 40 نفر موردبررسی قرار گرفتند. در بخش دوم با توجه به خطای کمتر خبرگان و محدود بودن زمان پژوهش، 7 تن از اساتید مدیریت منابع انسانی دانشگاه‌های علامه طباطبایی، تهران و تربیت مدرس به‌عنوان خبره به‌منظور نظرسنجی در نظر گرفته شدند. با استفاده از نرم‌افزار SPSS و با به‌کارگیری آزمون همبستگی، ارتباط بین تحصیلات و دروس دانشگاهی با موفقیت شغلی بررسی گردید. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که دروس دانشگاهی (تحصیلات) بر موفقیت شغلی کارکنان به میزان 24% تاثیرگذار است. از بین دروس اصلی، تخصصی و پژوهشی، دروس تخصصی به میزان 55% نسبت به دروس پژوهشی با 53% و دروس اصلی با 43%، بیشترین ارتباط را دارد. همچنین، از نرم‌افزار Expert Choice، جهت رتبه‌بندی شاخص‌های مورداستفاده در مدل سطح‌بندی آموزشی توسط خبرگان استفاده شد تا از اوزان به‌دست‌آمده برای هر شاخص در تبیین مدل سطح‌بندی آموزشی استفاده گردد.

  کلیدواژگان: منابع انسانی، آموزش سازمانی، موفقیت شغلی، سطح بندی آموزش، تحصیلات
 • عباس هدایتی لاسکی، مهدی نیاجلیلی، سیدمحمدرضا حسینی علی آباد، هادی تاج بر پرشکوهی صفحه 53

  با توجه به افزایش جمعیت، تقاضا پیرامون مسایل مربوط به حمل و نقل افزایش داشته است. ازدیاد تعداد خودروها و به تبع آن افزایش آلودگی‌های زیست محیطی باعث شده است که ضرورت تحقیق پیرامون تکنولوژی ها کنترل آلایندگی افزایش یابد. لذا تحقیقات پیرامون استفاده از خودروهای هیبریدی و الکتریکی با هدف کاهش مصرف سوخت و کنترل میزان آلاینده‌های خروجی خودرو، که اثرات نامطلوبی روی محیط زیست می‌گذارند، افزایش یابد. با توجه به مکانیزم خودروهای هیبریدی و الکتریکی، درصد مشارکت موتورهای احتراق داخلی در تولید قدرت این خودروها کم شده و یا از بین رفته است. در این پژوهش خودروهای هیبریدی از دیدگاه محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته و مزایای آنها در کاهش ایجاد آلودگ‌ های زیست‌محیطی چون نشر کمتر گازهای آلاینده و همچنین صرفه‌جویی در مصرف منابع سوخت‌های فسیلی و صرفه اقتصادی تشریح شده و کارکرد این خودروها در مقایسه با خودروهای معمولی مورد مقایسه قرارگرفته است. با بررسی مزایا و معایب به کارگیری خودروهای هیبریدی، نتیجه شده است که به‌دلیل کاهش مصرف سوخت، افزایش طول عمر، صرفه اقتصادی و تولید آلاینده‌های کمتر نسبت به خودروهایی با موتورهای درون سوز، می‌توانند جایگزین مناسبی برای موتورهای احتراقی به حساب آیند و یا در کنار آن‌ها در خودرو استفاده شوند.

  کلیدواژگان: آلودگی هوا، خودرو، محیط زیست، مصرف سوخت، هیبریدی
 • پگاه امیری صفحه 59

  جنگل‌ها، از منابع ملی هر کشور هستند که در بسیاری از کشورها به خصوص ایران، در حال تخریب می‌باشند. طبق آمارهای رسمی، سالانه 8 میلیون مترمکعب چوب برای استفاده در صنایع کل کشور مورد نیاز است. حجم نسبتا بالایی از این مقدار با برداشت‌های غیرقانونی از منابع جنگلی کشور، تامین می‌شود. ادامه این روند منجر به نابودی جنگل‌های کشور طی 15 سال آینده خواهد شد. در نتیجه، نیاز روزافزون به چوب و کاهش منابع چوبی، سبب ایجاد و تشدید جنگل‌کاری با گونه‌های تندرشد شده است. عمده نگاه پژوهش حاضر، ارزیابی مالی فاصله‌ی کاشت درخت پالونیا است. پژوهش از نوع محاسباتی است. هدف از این پژوهش مقایسه‌ی فاصله‌های کاشت و برگزیدن بهترین آن است. از نتایج این مطالعه می‌توان اشاره کرد که فاصله مناسب برای کاشت درختان 3 در 6 متر است زیرا نرخ بازدهی داخلی آن عددی مثبت و بزرگتر از صفر است.

  کلیدواژگان: جنگل، ارزیابی مالی، فاصلهکاشت، درخت پالونیا
 • الهه محمدزاده لطفی صفحه 65

  بافت‌های قدیم و کهن شهرها به واسطه قدمت و وجود عناصر با ارزش تاریخی، موقعیت مناسب ارتباطی، دارای جایگاه منحصر به فردی در ساختار فضایی و کارکردی شهر می باشد. توسعه سریع شهرنشینی، تاثیرات قابل توجهی بر بافت‌های کهن و تاریخی بر جای گذاشته است، که این خود تخریب و فرسودگی بافت های مذکور را به همراه دارد. امروزه توجه به بافت‌های کهن و رفع ناپایداری آن ها به موضوع جدی و محوری تبدیل شده است، به گونه‌ای که لزوم مداخله در این بافت‌ها را در دوره‌های مختلف زمانی مطرح می کند. رویکرد های مرمت و بهسازی شهری در سیر تکامل و تحول خود از بازسازی، باز زنده سازی، نوسازی وتوسعه مجدد به بازآفرینی و نوزایی شهری تکامل یافته و در این مسیر گذاری را از حوزه توجه صرف به کالبد به عرصه تاکید بر ملاحظات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هنری تجربه کرده است. بافت تاریخی شهرها که اغلب گنجینه‌ای از عناصر ارزشمند معماری و شهرسازی را توامان در خود دارد، سرمایه‌ای بالقوه و نهفته به منظور جذب گردشگران به حساب می‌آیند. با جذب گردشگر در مقیاس محلی، ملی و حتی جهانی می توان ضمن تامین هزینه‌ای حفاظتی بافت، زمینه‌های تحرک اقتصادی را برای شهر و شهروندان به وجودآورد.

  کلیدواژگان: احیا، بافت تاریخی، باز زنده سازی، گردشگری
 • محمد بهزادپور، محمد صفردوخت اصل صفحه 75

  امروزه در پی رشد جمعیت شهرها و ازدیاد شهرنشینی، میزان مصرف انرژی‌های فسیلی افزایش یافته و همچنین آلودگی محیط زیست نیز تحت تاثیر افزایش جمعیت شهرها، افزایش یافته است که این آلودگی موجب پیامدها و آسیب‌هایی در جو زمین و محیط شهری می‌شود. بام آبی یکی از سیستم‌های سامانه غیرفعال خورشیدی است که در این تحقیق با هدف امکان‌سنجی استفاده از این سیستم در شهر کرج، مورد بررسی قرار گرفته و هدف از انجام این تحقیق بررسی امکان استفاده از شرایط پیش آمده اقلیمی در اثر آلودگی‌های محیط زیست است تا بتوان از ازدیاد میزان گرمای انتقالی از طریق تابش آفتاب بر بام ساختمان‌ها بهره‌جست و در راستای کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های شهر کرج از آن استفاده نمود. در این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی با مطالعات کتابخانه‌ای استفاده شده و در نهایت نتیجه بدست آمده حاکی از آن است که با توجه به شرایط اقلیمی حال حاضر شهر کرج می‌توان از سیستم بام آبی در این شهر استفاده نمود.

  کلیدواژگان: بام آبی، کرج، سیستم غیرفعال خورشیدی
 • محسن نیازی، علی فرهادیان، احسان صنعتکار صفحه 85

  سرمایه فرهنگی یکی از مفاهیم مهمی است که در سال‌های اخیر به‌خصوص در ایران موردتوجه صاحب‌نظران علوم اجتماعی قرارگرفته است. از طرفی نیز دانشگاه به‌عنوان یکی از نهادهای اثرگذار در جامعه و دانشجو به‌سان هسته اصلی و قلب آن است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر سرمایه فرهنگی دانشجویان از طریق فراترکیب است. از این منظر این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و محقق پس از بازبینی مقالات مرتبط آن‌ها را با یکدیگر ترکیب کرده است. در این راستا پس از بررسی‌های اولیه و نظر اساتید این حوزه، 12 مقاله از میان ده‌ها مقاله رصد شده در پایگاه‌های اطلاعاتی به‌عنوان جامعه آماری انتخاب و مورد بررسی و ارزیابی دقیق صورت گرفته است. یافته‌ها این پژوهش نشان می‌دهد تاکنون در 11 بعد و 58 مولفه پیرامون عوامل موثر بر سرمایه فرهنگی دانشجویان تحقیق صورت پذیرفته که پس از طی مراحل متعدد مدل مفهومی مرتبط با این موضوع ارایه‌شده است. فهم نتایج این مطالعه که ماحصل تحقیقات پیشین است می‌تواند به‌عنوان راهنمایی جامع برای محققان در این حوزه عمل کند.

  کلیدواژگان: سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، دانشجو، فرامطالعه، فراترکیب
 • شمیم شهلا صفحه 95

  ادبیات داستانی یکی از بسترهای مهم برای بررسی یک موضوع و دیدگاه در جهان است. به دلیل گستردگی و تنوع موضوعات در ادبیات داستانی و پرداخت‌های متفاوت به یک قصه که در خلال آن یک موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد، جهان ادبیات همیشه می‌تواند دستمایه‌ی خوبی باشد برای تحقیق و پژوهش راجع به یک مسئله یا مسایلی که در زندگی روزمره ممکن است با آن دست و پنجه نرم کنیم. رمان حصار و سگ‌های پدرم از جمله آثاری در دنیای ادبیات است که با نگاهی متفاوت به جایگاه زنان در خانواده، حق و حقوق آنان در نزد همسر، پدر و یا برادر و نوع رابطه‌ی آنان با دیگران می‌پردازد و همین نگاه خاص به زنان در طی روایت داستان، تبدیل شده است به یک موضوع برای تحقیق و پژوهش. موضوعی که همیشه یکی از بن مایه‌های اصلی در هنر و ادبیات بوده است که خالق و آفریننده به فراخور جهانی که در آن زیست می‌کند به آن نگاهی متفاوت دارد. این نگاه به تجربه‌ی زیستی، تاریخی، اجتماعی و تربیت فکر و دیدگاه نویسنده یا سازنده‌ی برمی‌گردد که در اثر خود روایت قصه‌ی زندگی زنان را انتخاب می‌کند. روایتی که می‌تواند بر دنیای تفکر و شکل گیری زاویه‌ی دید خواننده و مخاطب اثر بگذارد. روایت دنیای زنان در مسیر یک قصه، پتانسیل و ظرفیت تحقیق و بررسی‌های متعددی دارد که خود باعث شده است نگارنده به سراغ چنین موضوعی برود.

  کلیدواژگان: ادبیات داستانی، فمینیسم، نقد فمینیستی، خشونت علیه زنان
 • فرزین خوشکار، احمد ممنون، حمید استواری، فرشته نظری صفحه 107

  از جمله گزارش هایی که  در مرتبط با شفافیت اطلاعات براساس الزامات قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه می شود، گزارش کنترل‌های داخلی است. ساختار کنترل‌های داخلی یک سازمان شامل سیاست‌ها و روش‌هایی است که برای تامین اطمینان معقول از دستیابی به اهداف سازمانی و حفظ منافع سزمایه گزاران به وجود می‌آید. هدف این پژوهش بررسی نقش تاثیر کیفیت کنترل‌ داخلی بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق تهران می‌باشد. پژوهش انجام‌شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش‌های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی می‌باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه‌وتحلیل فرضیه‌ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات، از داده‌های 134 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال‌های 1391-1397 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد کاهش نقاط ضعف (افزایش کیفیت کنترل داخلی) تاثیر مثبت و معناداری بر  نقدشوندگی سهام دارد.

  کلیدواژگان: کیفیت کنترل داخلی، نقدشوندگی سهام، شفافیت اطلاعات
 • امین سالم قهفرخی، سیدرضا رضایی، محسن رستمی، ساهره علیخواه صفحه 119

  این بررسی با هدف بحث در مورد مفاهیم و نظریه های روانشناسی شناختی در پژوهش های گردشگری و همینطور زمینه های اصلی برای پژوهش های آینده صورت پذیرفته است. هدف این مقاله نشان دادن سودمندی روانشناسی شناختی برای درک این مسئله است که چرا گردشگران و به ویژه مسافران خوشگذران، رفتارهایی را از خود نشان می‌دهند که از محیط پیرامون خود الگو گرفته اند. این مقاله بر مبنای رویکرد مطالعه و بررسی 165 مقاله در حوزه روانشناسی شناختی و ادبیات راجع به سفرهای لذت گرایانه مرتبط با آگاهی، ذهن آگاهی، تچان، گذشته نگری، آینده‌نگری، توجه، طرحواره و حافظه، احساسات، هیجانات و عواطف طراحی شده است. یافته ها نشان می دهد که تحقیقات مورد بحث بیشتر به جای تمرکز بر رویکرد شناختی در مطالعه سفر لذت‌جویانه، از یک نگاه صرفا رفتارگرایانه استفاده کرده اند. روانشناسی شناختی می‌تواند به درک هر چه بهتر فرایندهای ذهنی که موجب یکپارچگی درک محرک ها با رفتار هستند به خصوص در گردشگری و مطالعات تجارب سفر کمک نماید. به طور کلی، استفاده از رویکرد شناختی باعث می شود تا درک بیشتری از رفتار گردشگران فراهم گردد و به مدیران برای درک اثربخشی تبلیغات مقصد و نیز درک رضایت و طراحی تجربه گردشگران کمک می کند.

  کلیدواژگان: هیجان، روانشناسی شناختی، رفتار گردشگر، طراحی تجربه، آگاهی
 • تحفه گل ایری، صفوره کرد، رضا خاری صفحه 135

  حسابرسی فرآیندی منظم و باقاعده (سیستماتیک) جهت جمع‌آوری و ارزیابی بی‌طرفانه شواهد درباره ادعاهای مدیریت در ارتباط با فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی، به‌منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها و اظهارات با معیارهای از پیش تعیین‌شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع است. مهم‌ترین و باارزش‌ترین خدمت در حرفه حسابرسی اظهارنظر مستقل درباره مطلوبیت صورت‌های مالی و گزارش نتایج به افراد ذینفع. در ارتباط با مسئولیت حسابرس لازم به ذکر است که عملیات حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی بایستی به‌گونه‌ای طراحی شود که از نبود تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت‌های مالی اطمینان معقول به دست آید. اگرچه حسابرسی می‌تواند عامل بازدارنده محسوب شود اما مسئولیت پیشگیری از تقلب و اشتباه به عهده حسابرس نیست و نمی‌تواند باشد. مسئولیت اصلی پیشگیری و کشف تقلب و اشتباه با مدیریت واحد مورد رسیدگی است. (استاندارد حسابرسی شماره 240، بند 10) و حسابرس مسیول برنامه‌ریزی و انجام حسابرسی برای کسب اطمینان معقول درباره عاری بودن صورت‌های مالی از اشتباه‌های مهمی است که موجب اشتباه یا تقلب می‌شوند.

  کلیدواژگان: صورت های مالی، تقلب، تقلب مدیران، مسئولیت حسابرسان در برابر تقلب
 • عبدالغفار درازهی، مجید جامی، بهنام مرادخانی صفحه 143

  در دنیای کسب‌وکار امروزی، برندها به طور معمول به عنوان ابزاری در جهت نیل به اهداف بازاریابی مانند ‏توسعه سهم بازار یا افزایش تکرار خرید مصرف‌کنندگان قلمداد می‌شود. اهمیت مفهوم برند به‌گونه‌ای است ‏که علاوه بر پوشش محصولات و خدمات، وارد سایر حوزه‌ها همچون برندسازی اشخاص، برندسازی مکان‌ها ‏‏(مانند شهرها، کشورها و...)، برندسازی سازمان‌ها و... نیز شده است. در این تحقیق به بررسی نقش تجارت الکترونیک در برند سازی محصول پرداخته می‌شود. جامعه آماری این تحقیق  کارشناسان صنعت خرما در استان سیستان و بلوچستان شهرستان سراوان هستند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است و روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات نرم‌افزار SPSS22 می‌باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که بین تجارت الکترونیک و برند سازی محصول رابطه معنادار وجود دارد.

  کلیدواژگان: تجارت الکترونیکی، برندسازی محصول، برندسازی اسمی
 • پیمان پازوکی، مسعود سیم خواه، علی جمالی صفحه 151

  نوسانات در بازار دارایی های مختلف به شدت به یکدیگر مرتبط بوده و به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب توسط سرمایه گذاران، آگاهی از روابط بین دارایی های مالی امری ضروری می نماید. هدف این مطالعه شناسایی تاثیر اندرکنش پویا بین بازارهای مالی بر نوسانات بازار جهانی طلا و بازار سهام ایران می باشد. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شامل نرخ ارز، قیمت طلا، نفت خام و شاخص بورس اوراق بهادار تهران بوده است. بدین منظور از اطلاعات روزانه دوره زمانی 2020-2009 متغیرهای تحقیق و  روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی ARDL استفاده شد. نتایج بیانگر آن بود که شاخص کل بازار سهام رابطه مثبت و معنی داری با تمامی بازارهای دارایی های دیگر داشته است. قیمت طلا  با تمام دارایی ها بجز قیمت نفت خام دارای رابطه مثبت و معنی داری است.

  کلیدواژگان: قیمت نفت خام، قیمت طلا، نرخ ارز، شاخص بازار سهام (شاخص بورس اوراق بهادار تهران)، روش خود همبسته با وقفه های توزیعی (ARDL)
 • ساره رسایی صفحه 163

  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی شفقت به خود بر اساس ذهن آگاهی و  بهزیستی روانشناختی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر زمان یک پژوهش مقطعی، از لحاظ نوع داده‌ها کمی و از نظر روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را همه دانشجویان دانشگاه آزاد همدان تشکیل داد. روش نمونه گیری تصادفی از نوع تصادفی نسبی بود. از جامعه آماری مذکور بر اساس فرمول فیدل و تاباچنیک (2007) 106 نفر انتخاب که به لحاظ احتیاط این تعداد به 120 نفر افزایش یافت. ابزار پژوهش شامل سه مقیاس استاندارد شفقت به خود نف (2003)، ذهن آگاهی براون و ریان (2003) و بهزیستی روان شناختی ریف (1989) بود. برای آزمون فرضیه پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. تحلیل نتایج نشان داد متغیر ذهن آگاهی پیش بینی کننده معنادار شفقت می باشد. متغیر بهزیستی روان شناختی نتوانست پیش بینی کننده معنادار شفقت باشد.

  کلیدواژگان: شفقت به خود، ذهن آگاهی، بهزیستی روانشناختی
 • حمیده فرزانه صفحه 173

  آرمان و هدف توسعه پایدار، خلق و ایجاد یک جهان بهتر است. این مفهوم که بر پایه تلاش‌هایی برای گذار از چالش‌ها و دستیابی به وضعیت مطلوب در مسیر توسعه ایجاد شده است، ابعاد 3گانه‌ای از توسعه اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی را در بر می‌گیرد. با توصیف وضعیت موجود در ایران می‌توان بر وجود چالش‌های اساسی در خصوص جنبه‌های 3گانه توسعه پایدار اذعان داشت. از این‌رو این مطالعه که با تاکید بر پایداری اجتماعی[1] به انجام رسیده است با روش اسنادی و کتابخانه‌ای و با نمونه‌گیری هدفمند از طریق کنکاش در اعلامیه‌ها و اسناد بین‌المللی مرتبط با توسعه پایدار و نیز بهره‌گیری از «چارچوب توسعه پایدار استراتژیک»،[2] در پی آن است که مشخص کند، این چارچوب بر چه مفاهیمی در پایداری اجتماعی اشاره و تاکید دارد و چه محتوا و شیوه‌هایی را توصیه می‌کند؛ و با در نظر گرفتن قانون برنامه‌های پنج‌ساله پنجم و ششم توسعه ایران، به تحلیل و ارزیابی این مفاهیم در برنامه‌های توسعه ایران پرداخته است.  تحلیل این برنامه‌ها بر پایه چارچوب توسعه پایدار استراتژیک نشان‌دهنده غفلت یا کاستی‌های برنامه در خصوص پایداری اجتماعی در سطوح پنج‌گانه چارچوب معرفی شده (سطوح سیستم، موفقیت، استراتژیک، کنش‌ها و ابزار) می‌باشد؛ و لذا بر لزوم تقویت شاخص‌های مرتبط با این مفاهیم از طریق توجه مضاعف بدان‌ها در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های آتی توسعه و یا ارایه استراتژی‌های بدیل در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار، به ویژه در بعد اجتماعی، به لحاظ اهمیت و ضرورت در جامعه ایرانی، تاکید دارد.


  [1] . Social Sustainability
  [2] . Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD)

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، پایداری اجتماعی، چارچوب توسعه پایدار استراتژیک، برنامه های توسعه ایران
 • مژگان سبزه پرور، پارسا آرامی، مهتاب خواره، مژده علی نژاد فرد، ایمان جواهری، حسن صادقی نایینی، محمود موسوی صفحه 187

  امروزه بخش قابل توجهی از منابع زیست محیطی از سوی گردشگران و به واسطه عدم آگاهی آن‌ها از رفتارهای آسیب رسان به محیط، متاثر می‌شود؛ از این رو، نشانزدهای زیست محیطی مربوط به رفتار گردشکران باید بیش از پیش کنترل شود. هدف از این پژوهش تعیین فاکتورهای موثر بر پیشگیری از بروز رفتارهای نامناسب و تاثیرگذار بر منطقه‌ میزبان مورد بازدید است، تا بدین واسطه با ارایه مدل‌های طراحی رفتاری و مولفه‌های پایداری، گردشگری پایدار شکل گیرد. در این پژوهش توصیفی- تحلیلی، بخشی از داده‌ها از طریق پرسشگری و استفاده از پرسشنامه لیکرت پنج مقیاسه، جمع آوری شد. در این بررسی 81  پرسشنامه برخط که ار سوی طراحان صنعتی و معماران به عنوان نمونه‌های داوطلب تکمیل گردید به کمک نرم افزار SPSSWin21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داده که بین تغییرات رفتاری توریست و کاهش پسماند و حفظ محیط زیست ارتباط معناداری وجود دارد. این بررسی نشان داده که آموزش به توریست، کاهش خسارات زیست محیطی را به همراه دارد. آنالیز نتایج حاکی از این بوده که بهبود طراحی المان‌های محیط مورد بازدید تاثیرات مثبتی بر تغییر رفتار گردشگران خواهد داشت. اهمیت تطابق شایسته، بین فعالیت گردشگران و فرهنگ بومی منطقه مورد بازدید، از دیگر نتایج حاصل شده از این بررسی محسوب می‌شود. هر چند که بین یکسان بودن امکانات در اختیار توریست با ساکنان محلی ارتباط معناداری وجود ندارد اما اعمال جریمه‌های برنامه‌ریزی شده، به کاهش تخریب‌های زیست محیطی ناشی از فعالیت گردشگران منجر می‌شود. باستناد یافته‌ها و با توجه به لزوم فراهم سازی بستری مناسب برای دستیابی به گردشگری پایدار، طراحی رفتار و کاربست اصول طراحی محیط، محصول و خدمات که از تخصص‌های طراحان صنعتی و معماران محسوب می‌شود، ضرورت خواهد داشت.

  کلیدواژگان: گردشگری پایدار، طراحی رفتاری، طراحی محیط، طراحی صنعتی
 • امین سالم قهفرخی، ساهره علیخواه، محسن رستمی، سیدرضا رضایی صفحه 199

  تصمیم‌گیری در بسیاری از زمینه‌های علمی موضوعی مورد بحث، مناقشه برانگیز و جالب بوده است. بااین‌حال، در میان همه علومی که به نحوی با فرایند و مفاهیم تصمیم‌گیری و انتخاب مواجه هستند، مطالعات روان‌شناختی سهم قابل‌توجهی در درک مکانیسم‌های زمینه‌ساز انتخاب افراد دارد. هدف این پژوهش اول از همه توصیف فرآیندهای ذهنی است که به آن فعالیت‌های تصمیم‌گیری نیز گفته می‌شود و در مراحل مختلف تصمیم‌گیری دخیل هستند. هدف دوم ارایه دو سیستم پردازش اطلاعات است که در مراحل مختلف تصمیم‌گیری و انتخاب درگیر هستند. علاوه بر این، پژوهش پیش رو استراتژی‌های تصمیم‌گیری را نیز توصیف می‌کند، یعنی اکتشافات مجاز برای اقدامات سریع و اقتصادی. همچنین نقش اراده آزاد و خودکنترلی در فرایندهای تصمیم‌گیری مورد بررسی قرار می‌گیرد. آنچه در این پژوهش از اهمیت اساسی برخوردار است، توضیح فرآیند تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان از منظر روان‌شناختی و همچنین بحث در مورد پیامدهای منفی احتمالی تصمیمات پیچیده‌ای است که توسط افراد، گروه‌ها و جوامع گرفته شده است.

  کلیدواژگان: تصمیم گیری، عملکردهای شناختی، دوگانگی شناختی، پیامدهای تصمیم گیری
 • زهره کیا، نوش آفرین خان زاده صفحه 209

  اقتصاد ایران در سالهای اخیر با چالش های بسیاری مواجه بوده است که اوضاع را برای مشاغل گوناگون در سطح خرد و کلان بسیار آشفته کرده است. حال مهمان ناخوانده ای به نام ویروس کرونا به این شرایط آشفته دامن زده و بسیاری از مشاغل را نابود کرده و تعداد زیادی از سازمان‌ها را نیز تا مرز ورشکستگی پیش برده است. در شرایط کنونی اگر تدابیری برای خروج از رکود و ورشکستگی حتمی سازمان‌ها اندیشیده نشود می‌تواند منجر به یک فاجعه ملی، رکود تورمی در سطوح بسیار بالا، کاهش تولید ناخالص ملی و در نهایت کاهش رشد اقتصادی و فقر شدید گردد. اما تمام این موارد تنها ابعاد قابل اندازه گیری شرایط پس از کرونا را نشان می‌دهند و ابعاد غیرقابل اندازه‌گیری بسیاری مانند افزایش آمار افسردگی، خودکشی، طلاق و... هستند که هرچند آمار آن تا حدودی قابل ارایه می باشد اما هرگز ارزش این ابعاد و تاثیرات آن در رشد و توسعه اقتصادی کشور محاسبه نمی‌گردد. با این حال صحبت از این متغیرها در این مقال نمی‌گنجد و سعی ما بررسی راهکارهای اقتصادی موجود جهت خروج شرکت های هواپیمایی از بحران کرونا می باشد که از جمله این راهکارهای می‌توان به ادغام مبتنی بر نظریه بازی ها، مقررات زدایی و تعدیل هزینه ها اشاره کرد.

  کلیدواژگان: شرکت های هواپیمائی، ویروس کرونا، اقتصاد ایران، مقررات زدایی، ادغام