فهرست مطالب

راز بهزیستن - پیاپی 30 (پاییز 1383)

مجله راز بهزیستن
پیاپی 30 (پاییز 1383)

 • 48 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/12/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • گل پری رضایی زاده صفحه 2
  تالاسمی یکی از شایع ترین اختلالات و بیماری های خونی بوده که بصورت ژنتیکی (ارثی) از نسلی به نسل دیگر منتقل می گردد. تالاسمی یک واژه یونانی بوده که از کلمه thalassa به معنی دریا و Emia به معنی خون گرفته شده است و در اصطلاح عامیانه آن را خون دریا می گویند (1). این بررسی روی 52496 زوج مراجعه کننده به مرکز شهید قدسی مشهد جهت آزمایشات ازدواج بخصوص تالاسمی مینور طی 4 سال (1/1/1379 تا 29/12/1382) صورت گرفته که نشان می دهد از جمعیت مورد بررسی 34 زوج حامل ژن مینور تالاسمی بودند و فقط 8 زوج از این زوج ها از ازدواج منصرف شده اند.
  کلیدواژگان: مزدوجین، تالاسمی مینور، مشاوره، آزمایشگاه
 • فرشته صباغ، ندا چوبدار، مریم ابریشمی صفحه 7
  سوء رفتار با کودکان از جمله آسیب های اجتماعی است که به دلیل گستردگی عومل موثر و تاثیرات عمیقی که این عوامل بر روی رشد و شخصیت کودک، خانواده وی و اجتماع می گذارد می تواند به عنوان یکی از اولویت های مسایل بهداشتی و درمانی در کشورهای مختلف جهان مورد ارزیابی قرار گیرد. این پژوهش یک مطالعه میدانی از نوع توصیفی - تحلیلی و مقطعی می باشد. نمونه های مورد بررسی به روش تصادفی و خوشی ای از میان کودکان 18-1 ساله شهری و روستایی انتخاب گردیده اند. تعداد کل نمونه ها 55 خوشه (32 خوشه شهری - 23 خوشه روستایی) می باشد.
 • ویدا کشتکاران، سید جلیل معصومی صفحه 12
  شیر مادر بهترین غذای شیرخوار است اما لازمه تغذیه شیرخواران با شیر مادر، ترویج و راهنمایی مادران در شیر دهی موفق می باشد و این کار زمانی میسر می شود که در بیمارستان یا زایشگاه افراد آموزش دیده حضور داشته باشند و به همین جهت زایشگاه ها و بیمارستان هایی که بخش زایمان داشتند به بیمارستان های دوستدار کودک تبدیل شدند. ضمنا در این بیمارستان ها اقدامات ده گانه به عنوان راهکار موفق در شیردهی به اجرا درآمد. از این مطالعه به منظور ارزیابی ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان های دوستدار کودک دانشگاه علوم پزشکی فارس انجام شد.
  کلیدواژگان: تغذیه با شیر مادر، بیمارستان های دوستدار کودک، اقدامات ده گانه، استان فارس
 • عباس دهقان، فاطمه اکبرزاده صفحه 16
  سوء تغذیه از مشکلات شایع و عمده و یکی از علل اصلی مرگ و میر و ناخوشی در کودکان کشورهای در حال توسعه می باشد.
  هدف
  تعیین میزان شیوع سوء تغذیه در کودکان زیر 5 سال در شهرستان دیر در سال 1380. 450 کودک زیر 5 سال شهرستان دیر بررسی شدند. نمونه گیری بر اساس 2 طبقه شهری و روستایی انجام گرفت. خوشه های 17 خانواری بطور تصادفی از هر طبقه انتخاب شد. متغیرهای دموگرافیک وزن و قد کودکان اندازه گیری شد. شاخص های تن سنجی HAZ, WHZ, WAZ, HAP, WHP, WAP با استفاده از نرم افزار آماری EPINUT محاسبه گردید.
  کلیدواژگان: سوء تغذیه، شهرستان دیر، کودکان زیر 5 سال
 • سید محمد جواد پریزاده، صغری حجازی، امرالله یوسف نژاد صفحه 21
  امروزه مهمترین دارایی هر سازمان مشتری است و موفقیت هز سازمان در گرو این است که چه تعداد مشتری دارد و این مشتریان به چه میزان از خدمات یا کالاهای آن سازمان استفاده می کنند. در سیستم بهداشتی درمانی نیز میزان رضایت مراجعین از خدمات بهداشتی عامل بسیار مهم و تعیین کننده ای در مراجعه بعدی آنهاست. شناخت نیازها و انتظارات مشتریان و پاسخگویی به آنها منجر به تامین رضایت مشتریان می گردد. هدف از این مطالعه تعیین میزان رضایتمندی گیرندگان خدمت و شناخت نیازها و انتظارات آنان می باشد. این مطالعه از نوع Cross Sectional بود و جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام گرفت.
  کلیدواژگان: مشتری، کیفیت، نیاز، رضایت، گیرندگان خدمت
 • ندا چوبدار، فرشته صباغ صفحه 26
  از آنجاییکه آینده کشور ما در دست کودکان و نوجوانان کنونی خواهد بود، از این رو سلامت جسمی، روانی و اجتماعی آنها با یافتن به موقع اختلالات جسمی، روانی و ناهنجاری های اجتماعی در این گروه و همچنین پیشگیری و درمان بموقع حائز اهمیت می باشد. در این پژوهش سعی شده است با هدف ارتقاء مراقبت های بهداشتی دانش آموزان نوجوان اختلالات و بیماری های عمده و مهم تاثیرگذاری بر آموزش و تحرک بدنی دانش آموزان مورد بررسی قرار بگیرد. این مطالعه از نوع مقطعی و توصیفی - تحلیلی می باشد. جامعه آماری دانش آموزان پایه اول راهنمایی فاقد مربی بهداشت منطق شهری در شهرستان های مشهد 1 و 2 و 3 و مناطق شهری در شهرستان های بجنورد و شیروان می باشد.
  کلیدواژگان: سلامت جسمی روانی، معاینات پزشکی عمومی، دانش آموزان پایه اول راهنمایی، معاینات غربالگری
 • عباس عظیمی، مرضیه صالحی، مهندس فرشته صالحی، حبیبه مسعودی صفحه 33
  امروزه کامپیوتر در همه جا، از خانه گرفته تا محل کار مورد استفاده قرار می گیرد و متعاقبا اثراتی که بر سیستم سلامت انسان می گذارد روز به روز محسوس تر می گردد. مشکلات نابینایی ناشی از کامپیوتر بطور کلی تحت سندروم بینایی کامپیوتر شناخته شده است. بسیاری از مشکلات ناشی از کار با کامپیوت ربه سیستم بینایی و چشم ها مربوطند. عوامل وضعیتی و نظیر آن نیز از عوامل اولیه محسوب می شوند. از نکاتی که باید یک کاربر رعایت کند اینست که مطمئن باشد کامپیوتر و مانیتور آن در وضعیت صحیح خود قرار گرفته باشند بطوریکه کاربر از لحاظ فیزیک احساس راحتی کند.
  کلیدواژگان: بینایی، کار با ابزارهای کامپیوتری، سندرم بینایی کامپیوتر
 • پرنیان عندلیب، اسلامی صفحه 42
  بر طبق برآوردهای جدید، جمعیت زنان واجد شرایطی که نیاز آنها به روش های پیشگیری از بارداری برآورده نشده است 7/122 میلیون نفر می باشد (Unmet need). با توجه به افزایش جمعیت جهان، این تعداد منعکس کننده کاهش Unmet need در بسیاری از کشورها است. (بررسی انجام شده از سال 1990 تاکنون، بیانگر این کاهش می باشد). بر اساس آخرین برآورد سازمان ملل (سال 2000)، جمعیت زنان واجد شرایط 49-15 سال در کشورهای در حال توسعه (بجز چین) 1% کمتر از تعداد این گروه سنی در جهان است که در سال 1998 تخمین زده شده است.
 • صغری حجازی، جواد بهادر خان صفحه 45
  ابراز وجود به معنی احترام گذاشتن به خود و دیگران است و این یعنی آگاه بودن از نیازها و خواسته های خود و معنی آن صرفا تامین خواسته های خود نیست بلکه باید به دیدگاه های دیگران نیز احترام بگذاریم. اگر در خصوص افکار و احساس خود در مقابل خودمان رو راست نباشیم اقدام به ابراز وجود دشوار است. بنابراین باید حمایت از خویشتن را بخشی از زندگی خود سازیم و ابزار وجد را از خانه شروع کنیم و با آموزش مهارت های زندگی به کودکان و نوجوانان موجب ارتقاء رشد شخصی و اجتماعی آنان شده و زمینه پیشگیری از آسیب های روانی و اجتماعی را فراهم نماییم.