فهرست مطالب

پژوهش حقوق خصوصی - پیاپی 33 (زمستان 1399)

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی
پیاپی 33 (زمستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1400/02/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسین ادیب*، رسول مظاهری کوهانستانی، محمد مهدی الشریف، محمود جلالی صفحات 9-37

  ضرورت های زندگی اجتماعی، قانون گذار را بر آن داشته تا در مواردی به واسطه قدرت عمومی دستگاه های اجرایی و در راستای حفظ منافع و مصالح جمعی به تحدید و حتی سلب مالکیت خصوصی مبادرت ورزد. البته این اختیار مطلق نیست و دستگاه های اجرایی در قبال پرداخت بهای ملک با رعایت تشریفات قانونی نسبت به تملک اراضی، مجاز خواهند بود. در نظام حقوقی ایران شروع اقدامات تملکی منوط به طرح مصوب ، تامین اعتبار، ضرورت اجرای طرح و اعلام رسمی طرح است ولی برخلاف حقوق انگلستان شهروندان در مورد شیوه تصویب طرح ها و محتوای آن دخالتی ندارند و مکانیسم اعتراض به طرح، قبل از تصویب و قطعیت آن پیش بینی نشده است مضافا در حقوق انگلستان جبران خسارت صرفا به املاک واقع در طرح محدود نمی شود بلکه جبران خسارت ممکن است در شرایطی الزام آور باشد که هیچ زمینی تملک نشده،اما بواسطه اجرای خدمات عمومی و یا استفاده بعدی از تاسیسات عمومی به املاک خسارت وارد شود. هدف از این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی، بیان و تشریح وجوه افتراق و اشتراک نظام های حقوقی ایران و انگلستان در خصوص تملک اراضی و املاک و روش های جبران خسارت ناشی از تحدید مالکیت اشخاص است

  کلیدواژگان: تحدید مالکیت خصوصی، تملک اراضی، جبران خسارت، حقوق انگلیس، طرح عمومی
 • مجتبی شفیعی*، گودرز افتخارجهرمی صفحات 39-61
  اشاعه، یکی از حالت هایی است که در مورد اموال قابل تصور است. در این حالت، به جای آن که مالکیت مال به طور کلی، متعلق به یک نفر باشد، دو یا چند نفر، مالک مال هستند. در حالت اشاعه، مالکیت شرکا در تمام اجزا و ارکان مال است به نحوی که هر جزیی از مال که در نظر گرفته شود کلیه شرکا در آن سهیم هستند و هیچ شریکی نمی تواند نسبت به جزیی از مال ادعای انحصاری داشته باشد. سوال این است که آیا یکی از شرکای مال مشاع می تواند آن مال را به اجاره دیگری دهد؟ دو نظر کلی در این خصوص وجود دارد و در حقوق ایران با پیروی از نظریه مشهور فقهای امامیه این امر پذیرفته شده است ؛ در حقوق مصر نیز اختلاف نظر مشهود است لیکن در نهایت، حقوق این کشور با شرایطی به سمت پذیرش نظریه صحت اجاره مال مشاع رفته است. هرچند هم در دکترین و هم در رویه قضایی این کشور، بعضا آرای مخالف دال بر عدم صحت اجاره مال مشاع نیز دیده می شود. درمقاله حاضر، مفهوم اجاره مال مشاع ،وضعیت حقوقی ومبانی پذیرش مورد بررسی واقع شده است.
  کلیدواژگان: اجاره، مال مشاع، اذن شرکاء، تصرف در مال مشاع، صحت
 • ایرج بابایی*، عباس طوسی، مرتضی ترابی صفحات 63-104
  استقلال خصوصی، یکی از اصول حقوق بشر بوده که بر اساس آن، فرد آزادانه اراده خود را بطور تمام و کمال، در زندگی فردی و اجتماعی، اعمال مینماید و تحمیل تکلیف بر شخص، زمانی عادلانه است که تکلیف، انتخاب آزادنه شخص باشد. در حوزه قراردادها اصل حاکمیت اراده و اصل برآمده از آن یعنی آزادی قراردادی، با احترام به اراده و آزادیها، نیز ریشه در مبانی حقوق بشر دارد. آزادی قراردادی، بطور سنتی بر جنبه منفی آزادی، یعنی عدم مداخله و تقدس قراردادها، تاکید دارد. جنبه مثبت آزادیها، تاکید بر رشد آزادنه ابعاد مختلف شخصیت داشته که نیازمند مداخله و نظارت است. وفق این جنبه، امکان مداخله و اداره قرارداد، امکانپذیر میشود. سیوال اینست که آیا استقلال خصوصی میتواند جنبه مثبت آزادی، تلقی شود و از استثمار طرفها جلوگیری نماید؟ با مطالعه تطبیقی در حقوق آلمان و انگلیس خواهیم دید اصل استقلال خصوصی با اتکاء به حق خودتعیین گری، وجه مثبت آزادی قراردادی تلقی گردیده که درحمایت ازطرف ضعیف قراردادی ومقابله با شروط غیرمنصفانه، مبنایی مهم، برای رعایت حقوق بنیادین بشری است. در حقوق ایران اصل مزبور را میتوان با کمک اصول و مبانی، استخراج نمود که بر جنبه منفی آزادی قراردادی حاکمیت داشته و اصلی چون لزوم را تخصیص میزند.
  کلیدواژگان: اصل استقلال خصوصی، حق خودتعیین گری، آزادی قراردادی، حمایت از طرف ضعیف، شروط غیرمنصفانه، حقوق بنیادین
 • وحید بذار* صفحات 105-124
  طرح دعاوی واهی و بی اساس که علاوه بر تضییع زمان و هزینه، سبب تاخیر در جبران خسارت می شود، یکی از چالش هایی است که دیوان های داوری همواره با آن مواجه بوده اند. برای نخستین بار با وضع قاعده 41 (5) قواعد داوری ایکسید در سال 2006 میلادی این امکان فراهم شد تا متعاقب درخواست هر یک از طرف های اختلاف، دیوان داوری بتواند دعاوی را که آشکارا فاقد مبنای حقوقی هستند قبل از شروع روند رسیدگی رد کند. این مکانیزم که از آن زمان به بعد در برخی قواعد داوری و برخی آراء داوری سرمایه گذاری مورد پذیرش قرار گرفت، شروط، ویژگی ها و پیامدهای حقوقی مشخصی دارد. بدین ترتیب که این درخواست که می تواند نسبت به موضوعات صلاحیتی یا ماهیتی باشد، باید در یک مهلت زمانی کوتاه پس از ثبت دادخواست مطرح شود و درخواست کننده باید دلایل خود را ارایه کند. همچنین، رسیدگی به این درخواست، فوری است و دیوان داوری باید پس از استماع ادله و دفاعیات طرف های اختلاف در این خصوص تصمیم گیری کند. این مکانیزم از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه تصمیم دیوان مبنی بر پذیرش رد اولیه دعوا، اعتبار امر مختومه دارد.
  کلیدواژگان: رد اولیه دعوا، داوری سرمایه گذاری، دعاوی واهی، قواعد داوری، ایکسید
 • شوکت شایسته*، محمد حبیبی مجنده صفحات 125-158
  اگر دعاوی پیرامون مالکیت فکری دربردارنده یک عنصر خارجی باشند، موضوع تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح مطرح می شود. مهم ترین سوالی که در این شرایط در ذهن طرفین اختلاف ایجاد می شود، این است که آیا می توانند با توافق یکدیگر دادگاه صالح و قانون حاکم را تعیین و از گرفتار شدن در فرآیند پیچیده و مبهم تعیین این دو توسط دادگاه مقر جلوگیری نمایند؟ حکومت آزادی اراده به عنوان یک اصل در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری پذیرفته شده و استنایات اندکند. طبق تمام اسناد بین المللی مورد بررسی توافقات انتخاب دادگاه صالح در مورد دعاوی موجود و آینده معتبر و جز در صورت تصریح خلاف موجد صلاحیت انحصاری است. توافق بر قواعد صلاحیت موضوعی حاکم نیست اما در سایر موارد بر قواعد تعیین کننده دادگاه صالح تفوق دارد. اعتبار توافق انتخاب قانون حاکم در خصوص قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری مورد اجماع و در خصوص مالکیت و نقض این حقوق مورد تردید است. نظر غالب توافق پیرامون قانون حاکم بر مالکیت حقوق فکری را به لحاظ آمره بودن قواعد غیرمعتبر و توافق پیرامون قانون حاکم بر نقض را نیز پس از وقوع نقض صحیح می داند..
  کلیدواژگان: دادگاه صالح، قانون حاکم، صلاحیت، نقض، توافق
 • محمدحسن صادقی مقدم، حجت الله مرادی* صفحات 159-187

  در بطلان رهن منفعت در فقه، کمتر نظر مخالفی به چشم می خورد. حتی کسانی که قبض را شرط صحت یا لزوم عقد رهن نمی دانند نیز غالبا با رهن منافع به مخالفت برخاسته اند. ادله ی قایلین به بطلان رهن منافع را می توان در دو دسته ی عمده جای داد. دسته ی اول ادله ای هستند که به شرط دانستن قبض در عقد رهن منتهی می شوند. با شرطیت قبض و با غیر قابل قبض دانستن منافع، بحث رهن منافع خودبه خود منتفی می شود. دلایل دسته ی دوم، ادله ای هستند که با صرف نظر از شرطیت قبض، رهن منافع را مخالف با مقصود رهن می دانند. از نظر این دسته از فقهاء، مال مرهون باید دارای ویژگی هایی باشد تا بتواند مطلوب غایی رهن، یعنی اطمینان و استیثاق، را برآورده سازد.چون قبض منافع جز با اتلاف آن ممکن نیست و از آنجا که منافع یک مال ذره ذره ایجاد می شوند لذا استیفای طلب از منافع متعذر می باشد. اما تمام این دلایل قابل مناقشه است. لزوم عینیت مال مرهون به علت شرطیت قبض است و چنانچه شرطیت قبض در مال مرهون حذف شود لزوم عینیت نیز کنار می رود. بیع مال مرهون نیز یگانه راه ممکن برای استیفاء طلب نیست؛ چراکه می توان با اجاره ی مال مرهون به همین مطلوب دست یافت

  کلیدواژگان: رهن، قبض، منفعت، عین، مال مرهون
 • محمدرضا کیخا*، علیرضا آبین صفحات 189-219
  احترام به اموال از قواعد فقهی مسلم به شمار آمده و استیلاء نامشروع یا اضرار ناروا به آن سبب تحقق ضمان قهری فرد خاطی خواهد گردید. نگاه مقاصدی و اهمیت صیانت از حقوق مالی افراد جامعه و تضمین حقوق ایشان از این ناحیه موجب شده تا قانونگذار، سیاست های سخت گیرانه ای را در این زمینه إعمال کند که یکی از نمودهای آن در قاعده«الغاصب یوخذ باشق الاحوال» تبلور یافته است. درخصوص اعتبار این قاعده (نسبت به متصرف جاهل یا عالم)، در فقه امامیه، اهل سنت و حقوق ایران لااقل دو جریان رقیب مطلق گرا قابل استنباط است: در یک دیدگاه، این قاعده مطلقا فاقد اعتبار بوده و با اصول نوین مسئولیت مدنی در تعارضی آشکاراست. در نگاه مقابل، اعتبار این قاعده از مسلمات فقهی و حقوقی بوده و ضرورت های اجتماعی پشتوانه اش می باشد. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد، که در تحلیل این قاعده باید راهی میانه را برگزید و برپایه وجود یا فقدان عنصر درون ذاتی حسن نیت در متصرف غیر مجاز، مجرایی مناسب و معقول جهت جریان قاعده جست. پدیده ای که در فقه اهل سنت، رگه هایی از آن قابل اصطیاد بوده و از آن، به تمایز حکمی میان غاصب ذو شبهه و غاصب غیر ذو شبهه یاد کرده اند.
  کلیدواژگان: غصب، شبه غصب، مسئولیت مدنی، مسئولیت شبه کیفری یا تنبیهی، درجه بندی مسئولیت مدنی
 • رضا ولویون* صفحات 221-241

  قانونگذار بحث «حجب نقصانی» را از فقه امامیه اقتباس کرده و در بحث آن بدون هر گونه تغییری در مواد 886 ق.م و بعد در فصل چهارم آن تکرار نموده است. ماده 886 قانون مدنی می‎گوید: «حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلا یا جزیا محروم می‎شود». مقنن در ماده 892 ق.م در مبحث «حجب از بعض فرض» پدر را جزو محجوبین نقصانی قرار داده است طبق ماده 892 قانون مدنی، «وقتی که برای میت اولاد یا اولاد اولاد باشد، در اینصورت ابوین میت از بردن بیش از ثلث محروم می‎شوند». در حالیکه پدر در زمره محجوبین نقصانی نبوده و حکم مقنن که متضمن خطاست در نتیجه پیروی از مشهور فقهای امامیه است و اکثر نویسندگان حقوق مدنی نیز بدون نقد و بررسی موضوع خطای مزبور را در کتب خود تکرار نموده اند.خلاصه مقاله بدین شرح می باشد الف) فرزند اعم از مذکر و مونث حاجب نقصانی مادر از ثلث به سدس است.ب) اخوه ابوینی (با وجود شرایط) حاجب نقصانی و رد بری مادر است.ج) فرزند ذکور حاجب نقصانی مادر است. زیرا فرض رد بری در اینجا متصور نیست. د) فرزند دختر حاجب رد بری مادر نیست. ه) فرزند حاجب رد بری ابوین نیست.

  کلیدواژگان: حجب، حجب حرمانی، حجب نقصانی، سهم اعلی و ادنی، حجب از رد بری، منع و حجب
|
 • Hossein Adib *, Rasul Mazaheri Kuhanestani, Mohmmadmahdi Alsharif, Mahmod Jalali Pages 9-37

  Social life requirements prompt legislators to impose limitations on and even forevlose private ownership under certain circumstances, based on the public power of State institutions and for public interest; such discretion is however not absolute and State institutions are authorized to expropriate a land that the payment of its price is made and legal formalities are observed. Under Iranian legal system, the initiation of compulsary purchase measures depends on an approved plan, required financing, the implementing the plan and public promulgation of the plan however, unlike English law, citizens are not involved in the process of approving the plans and their content and no objection mechanism to plans has been predicted before the plans are approved and finalized.Under British law, compensation is not limited to the properties lying within an urban planning scheme, but it may be obligatory in case no land has been expropriated, however, the properties be harmed due to the provision of public service or subsequent use of public installations.This article, with its analytical-descriptive methodology, seeks to explain ?? aspects of Iranian and British legal systems as regards the expropriation of lands and properties and compensation methods resulting from the limitation of private ownership.

  Keywords: Limitation of private ownership, Compensation, land appropriation, Urban planning scheme, British law
 • MOJTABA SHAFIEI *, QODARZ EFTEKHAR JAHROME Pages 39-61
  Propagation is one of the things imaginable about property. In this case, instead of the ownership of the property in general, it belongs to one person, two or more persons own the property. In the case of distribution, the ownership of the partners is in all components, so that each part of the property that is considered is shared by all partners, and no partner can have any exclusive claim against the part of the property. The question is, does one of the partners have the right to rent the property to another? There are two general points in this regard and it is accepted in Iran's law following the famous jurisprudence of the Imams. There is also a controversy in Egyptian law, but in the end, the rights of this country, with a decree, have been passed to the acceptance of the theory of the rentier rentals Is. However, both in the doctrine and in the judicial system of the country, there are sometimes opposing views on the inaccuracy of mortgage lease. In the present article, the concept of hire-rent, the basics of admission, has been investigated.
  Keywords: Lease, property, partner's permission, seizure of property, Health
 • Iraj Babaei *, Abbas Toosi, Morteza Torabi Pages 63-104
  Private autonomy is one of the principles of human rights,according to which the individual freely exercises his will fully, in individual and social life. Imposing a duty on a person is just when it is based on the free choice of the individual. The principle of freedom of contract and its consequent principle of contractual freedom,with respect to the will and liberties, is also rooted in the principles of human rights.Contractual freedom has traditionally emphasized the negative side of freedom,namely the non-interference and sanctity of contracts.The positive aspect of freedoms is the emphasis on the free development of different aspects of personality that require intervention. The question is,can private autonomy be considered a positive aspect of freedom and prevent the exploitation of the parties? In a comparative study of German and British law, we will see that the principle of private autonomy,relying on the right to self-determination, is seen as positive aspect of contractual freedom, which is an important basis for upholding fundamental human rights in support of the weaker party and countering unfair conditions. In Iranian law,this principle can be extracted by means of principles that override the negative aspect of contractual freedom and limit the essential as necessary.
  Keywords: Principle of Private Autonomy, Right to Self Determination, Contractual Freedom, Unfair Conditions, Fundamental Rights
 • Vahid Bazzar * Pages 105-124
  The unmeritorious claims, which in addition to wasting time and money, delaying reparation, is one of the challenges that arbitration tribunals have always faced. For the first time, rule 41 (5) of the ICSID arbitration rules in 2006 made it possible to, at the request of parties to the dispute, the arbitral tribunal dismisses a claim is manifestly without legal merit before the start of the proceedings. The mechanism, which has since been accepted in some arbitration rules and some investment arbitration awards, has specific features, requirements, and legal consequences. Thus, the request, which may be related to jurisdictional or substantive nature, must be filed within a short time after filing the application and the reasons must also be given. Also, this proceeding is urgent and the arbitral tribunal must decide after hearing the parties of the dispute's arguments and defenses. This mechanism is very important, as the decision of the tribunal in acceptance of the request is subject to res judicata. This mechanism is very important, as the decision of the tribunal in acceptance of the request is subject to res judicata.
  Keywords: early dismissal, Investment Arbitration, unmeritorious claims, arbitration rules, ICSID
 • Shokat Shayesteh *, Mohammad Hbibi Majandeh Pages 125-158
  If there is a foreign factor in intellectual property disputes, then the matter of choice-of-court and choice-of-law will be arisen. The most important question in the parties’ minds is that whether they can choose the competent court and applicable law by agreement and also prevent from the complicated and vague process of the forum interference. The freedom of choice is accepted as a principle in the determination of competent court and applicable law in the intellectual property disputes and there are few exceptions. According to all international documents the choice-of-court agreements will cause exclusive jurisdiction unless otherwise is specified. Those agreements shall govern all rules except those of subject-matter jurisdiction. Choice of law is valid in IP contracts but there are hesitations over the ownership and infringement of IP rights. According to the most acceptable opinion, choice of law on the ownership of intellectual property including existence, validity, duration, infringement, assignment, … is not valid because of imperative nature of regulations over those subjects. Also choice of law on infringement can be enforceable only after the commitment of infringing act.
  Keywords: competent court, Applicable law, exclusive jurisdiction, Infringement, agreement
 • MohammadHassan Sadeghy Moghadam, HojatAllah Moradi * Pages 159-187

  There is less interest in discrediting Jurisprudence in the context of mortgage. Even those who ‎don’t consider the bill a condition of the validity or necessity of the mortgage, still oppose the ‎interest mortgage‏. ‏The reason for invalidating the interests of mortgages can't be divided in to ‎two main categories. The first category is the reason that the bill is considered a condition of ‎the mortgage‏. ‏With the condition of knowing the bill and recognizing the interests of the ‎debtor. The interests of mortgages are not automatically eliminated. The second group ‎regardless of the condition of the bill consider mortgage as opposite of jurists property must ‎have characteristics that an satisfy the ultimate desirability of mortgages in security‏, ‏Because ‎the interest bill is slowly being created. It is not possible to get it‏. ‏But all these reason are ‎disputed. The necessity to own the property id to the conditional of the bill‏. ‏If the bill ‎requirement is removed is removed the need for objectivity is also eliminated. Buying and ‎selling money is not the only way to get money. This is because we can achieve this goal by ‎renting property‏.‏

  Keywords: mortgage, bill, Interest, Object, Mortgage property
 • Mohammadreza Kaykha *, Alireza Abin Pages 189-219
  Respect for property is one of the legal rules of law, and unlawful domination or unjust harm will render the offender liable. The intentional look and the importance of safeguarding the financial rights of individuals in the community and ensuring their rights in this area has led the legislator to adopt rigorous policies in the field, one of which is the crystallization of the rule of crystallization. Has found. As to the validity of this rule (relative to the ignorant or ignorant ruler), at least two competing currents of absolutism can be deduced from Imamiyah, Sunni, and Iranian law: In one sense, this rule is completely invalid and, with the new principles of civil liability The conflict is obvious. On the other hand, the validity of this rule is a matter of jurisprudence and law and its social necessities are backed. This descriptive-analytical study shows that in analyzing this rule one should choose the middle way and based on the presence or absence of a good intent element in the unauthorized occupant, a proper and proper conduit for the flow of the rule. The phenomena in which Sunni jurisprudence has been traced back to it have referred to the judgmental
  Keywords: Usurpation, pseudo-usurpation, civil liability, pseudo-criminal liability, civil liability rating