فهرست مطالب

 • پیاپی 2 (پاییز 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/07/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی محمد حسینی* صفحات 1-11
  وکالت عام و مطلق در عین شباهت، به دو مبحث جداگانه تعلق دارد. طبق ماده 661 قانون مدنی درصورتی که وکالت مطلق باشد، فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. وکالتی که از جهت تصرف مطلق و از نظر متعلق خاص باشد به آن وکالت مطلق می گویند، اما وکالتی که از نظر متعلق عام باشد و از نظر تصرف مطلق باشد به آن وکالت عام گفته می شود. در این مقاله ریشه های فقهی وکالت مطلق و عام مورد تبیین قرار گرفته است. از کتاب های فقها و حقوق دانان موثق بهره گرفته خواهد شد تا موضوع به طور کامل معلوم شود. درعین حال با وجود اینکه درخصوص با موضوع با کمبود شدید منابع روبرو بودیم، لیکن امید است اثر حاضر به روزنه ای جدید برای مولفان و محققان آینده مبدل شود.
  کلیدواژگان: عام، مطلق، وکالت، وکالت عام، وکالت مطلق
 • سید امین خرام* صفحات 13-27
  هدف از این تحقیق بررسی مسئولیت مدنی ناشی از تولید و فروش محصول های تراریخته است. روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و روش گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری بود. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که در بسیاری از کشورهای جهان، نظیر کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن و مالزی، دستورالعمل هایی برای کاربرد و تجارت این محصول ها تدوین شده و اعمال می شود. با وجود این که ایران هنوز به شکل رسمی جزء تولیدکنندگان این محصول ها به شمار نمی رود، اما انتظار می رود طی چند سال آینده به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آن ملحق شود. با این حال و با توجه به مسایل مطرح شده درخصوص زیان آور بودن مصرف محصول های تراریخته، مهم ترین بحث یعنی لزوم قوانین مربوط به محصول های تراریخته و مسئولیت تولیدکنندگان و فروشندگان و عمده ترین بحث شیوه جبران خسارات زیان دیده ناشی از مصرف محصول های مزبور است که در قانون موضوعه، قانون گذار گرایش به شیوه های مرسوم اثبات تقصیر در نظام مسوولیت مدنی دارد؛ درحالی که لزوم حمایت از زیان دیده در مقابل تولیدکنندگان و فروشندگان که اغلب از مانور اجتماعی و قدرت بیشتری در اختیار دارند جبران خسارت مبتنی بر خطر را ضروری می کند.
  کلیدواژگان: ارائه اطلاعات، تقصیر، خطر، خطر در برابر انتفاع، خطر نامتعارف
 • آرزو کیانی مجاهد*، رحیم باغبان صفحات 29-43
  از دیرباز در همه کشورهای جهان، جذب سرمایه گذاری خارجی از حیاتی ترین عواملی به شمار آمده که برتوسعه اقتصادی و آبادانی و ایجاد اشتغال موثر بوده است. جذب منابع مالی خارجی در انواع و اشکال گوناگون از اولویت های غالب کشورهای جهان بوده و به یکی از پیش نیازهای دست یابی به اهداف توسعه ای آن ها بدل شده است. در میان روش های مختلف تامین مالی خارجی روش سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از کارامدترین روش ها است. در کنار معایب و اشکال هایی که برای این روش وجود دارد، وجود آثار مثبت فراوان آن نظیر دسترسی به بازارهای صادراتی جدید، ارتقای سطح رقابت پذیری، انتقال دانش فنی و نوین مدیریتی به بنگاه میزبان و ایجاد امنیت اقتصادی، اصلاح نظام مدیریتی، تبادل تجربه های اقتصادی، تکنولوژی و فناوری جدید بر کسی پوشیده نیست. از این رو هدف از انجام این پژوهش بررسی حقوق سرمایه گذاری خارجی در قراردادهای تجاری بین المللی مطابق با حقوق تجارت ایران می باشد. این نوشتار که براساس مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته است، از نوع پژوهش های توصیفی - تحلیلی است و در طی پژوهش در پی پاسخ به این سوال اصلی هستیم که چگونه و با چه استانداردهایی می توان در قراردادهای تجاری بین المللی میان حقوق سرمایه گذار و کشور میزبان توازن برقرار کرد؟ از این رو نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن بود که نارسایی قوانین و مقررات تجارتی موجود در ایران، نپذیرفتن قوانین و قواعد حاکم بر تجارت بین الملل، تفاسیر متفاوت از برخی اصول قانون اساسی و وجود اختلاف عقیده ازجمله موانع سرمایه گذاری در قالب قراردادهای تجاری در کشور به حساب می آیند. همچنین عواملی مانند عدم عضویت ایران در مرکز بین المللی حل  اختلاف های ناشی از سرمایه گذاری خارجی، لزوم حل اختلاف میان دولت ایران و سرمایه گذار خارجی درخصوص تعهدهای دوسویه توسط دادگاه های ایران، ابهام های موجود در متن قانون درخصوص ایرادهای داوری منجربه بی اعتمادی سرمایه گذاری خارجی و تاثیرگذاری سوء بر معامله ها و معاهده های بین المللی می شود. از این رو می توان با برطرف سازی چنین عواملی در قراردادهای تجاری بین المللی میان حقوق سرمایه گذار و کشور میزبان توازن ایجاد کرد.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری های خارجی، جذب سرمایه گذار، قراردادهای تجاری بین المللی، داوری
 • علی سهراب زاده* صفحات 45-53
  زمانی عدالت کیفری محقق می شود که اصول، قواعد و مقررات کیفری، در تمامی مراحل تحقیق های مقدماتی و دادرسی به درستی رعایت شده و شایبه ای در این فرایند ایجاد نشود. نظام دادرسی کیفری ایران پس از تغییرات و تبعیت های زیادی که از نظام های دیگر داشته است، با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات آن در سال 1394، دادگاه بخش را که اصولا رییس بخش یا دادرس علی البدل به تنهایی آن را اداره می کند، مسوول تعقیب متهم، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای مجازات قرار داده است، حال اینکه اگر همان متهم در نزدیک ترین شهرستان آن بخش مرتکب همان جرم شده بود وضع به گونه دیگری می شد. یکی از ارکان عدالت کیفری رعایت اصل بی طرفی است که در تمام مراحل دادرسی الزامی است، ولی شخص واحد که ابتدا در مقام تعقیب با متهم مواجه می شود با ایجاد ذهنیت های گوناگون روبرو شده تا پس از پایان مرحله تحقیق های مقدماتی و رسیدگی، در مرحله صدور حکم، احتمال اینکه به لحاظ ایجاد وضعیت خاص روحی روانی، رعایت اصل بی طرفی دچار خدشه شود، وجود دارد که این نوشتار در پی وضعیت حقوق متهم در حالت تزلزل اصل بی طرفی است.
  کلیدواژگان: مقام تعقیب، مقام تحقیق، دادگاه بخش، اصل بی طرفی
 • عباس میرزاجانی* صفحات 55-69
  دادرسی عادلانه عبارت است از حل وفصل اختلاف ها در یک مرجع قانونی، بی‏طرف، مستقل و با رعایت کلیه حقوق طرفین. به عبارت دیگر اصول و قواعد دادرسی عادلانه را باید در قوانین داخلی و اسناد بین المللی ازجمله منشور حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد بین المللی جستجو کرد. اصل برایت به عنوان بنیادی‏ترین اصل، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصل تساوی اشخاص در برابر قانون و اصل تساوی سلاح‏ها از مهم ترین اصول دادرسی عادلانه می‏باشد. همچنین برای مرحله بازداشت موقت، حق داشتن مترجم، حق آگاهی از علل دستگیری، حق اعتراض به بازداشت، درخواست جبران خسارت ناشی از بازداشت درصورت عدم استحقاق و دیگر حقوق از الزام های رسیدگی در این مرحله می‏باشد و مهم ترین شروط دادرسی عادلانه در مرحله تحقیق های مقدماتی نیز تفهیم اتهام، حق بهره‏مندی از وکیل و حق سکوت می‏باشد. در مرحله محاکمه ابتدا باید عدم جانبداری و بی‏طرفی، استقلال و عدم وابستگی، مستندبودن احکام، برابری بین اشخاص، ارایه ادله ازسوی طرفین، علنی بودن دادرسی، حق داشتن وکیل، حق حضور در دادگاه، حق پرسش از شهود، حق تجدیدنظر و سایر حقوق تضمین شود تا دادرسی عادلانه مطلوب تحقق یابد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به منظور همسویی و هماهنگی با اسناد بین المللی و منطقه‏ای در مقایسه با قانون آیین دادرسی کیفری سابق، پیشرفت های زیادی داشته است، هرچند هنوز هم نقص ها و خلا هایی در آن دیده می شود.
  کلیدواژگان: دادرسی عادلانه، قانون آئین دادرسی کیفری، اسناد بین المللی، حقوق طرفین
 • فرزانه شکوهنده* صفحات 71-82
  جرایم منافی عفت عنوان عامی است که شامل جرایم متعددی می شود که ازجمله آن ها رابطه نامشروع موضوع ماده 637 تعزیرات قانون مجازات مصوب 1375 می باشد. قانون گذار در  مواد 221 و 222 قانون مجازات  اسلامی مصوب 1392 زنا را تعریف می کند اما تعریف مشخصی از جرم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا ارایه نداده است. عدم مشخص کردن حدود و ثغور منجر به ابهام درخصوص تعیین مصداق و آرای متناقص و متضاد درخصوص امور مشابه در ماده 637 شده است و مراجع قضایی در برخورد با مرتکبان این پدیده، برخورد یکسانی نداشته اند. به نظر درصورت فقدان علقه زوجیت (اعم از دایم یا موقت) باید روابط جنسی مادون زنا به صورت تماس فیزیکی و جسمی میان زن و مرد مستوجب مجازات دانست و ارتباط های غیرجسمی را مصداق ماده 637 قانون مجازات درنظر نگرفت و بین آنچه که حرام است و آنچه که جرم است تفاوت و تمایز قایل شد.
  کلیدواژگان: رابطه نامشروع، عمل منافی عفت، زنا، ماده 637، قانون مجازات اسلامی
|
 • Ali Mohammad Hoseini * Pages 1-11
  According to Article 661 of the Civil Code, if the power of attorney is absolute, it will only be related to the management of the client's property.  A power of attorney that is for absolute possession and for a specific belonging is called absolute power of attorney, but a power of attorney that is for general possession and for absolute possession is called general power of attorney.  In this article, the jurisprudential roots of absolute and general advocacy are explained.  The books of jurists and reliable jurists will be used to clarify the matter.  At the same time, although we are facing a severe shortage of resources on the subject, it is hoped that the present work will become a new loophole for future authors and researchers.
  Keywords: General, Absolute, Advocacy, General Attorney, Absolute Attorney
 • Seyed Amin Khoram * Pages 13-27
  The aim of this study wasis to investigate the civil liability arising from the production and sale of transgenic products. The research method was library and the data collection method was fisheries. The results of the study showed that in many countries of the world, such as the European Union, Japan and Malaysia, guidelines for the use and trade of these products have been developed and implemented. Although Iran is not yet officially one of the producers of these products, it is expected to join its producers and consumers in the next few years. That is, the need for rules for transgenic crops and the responsibility of producers and sellers, and the main discussion is how to compensate for the losses caused by the consumption of these products. Seen in front of t Validators and vendors, who often have more social maneuvering and power, make it necessary to compensate for risk-based losses.
  Keywords: Providing information, fault, Danger, Risk against defense, Risk of unconventional
 • Arezoo Kiani Mojahed *, Rahim Baghban Pages 29-43
  Attracting foreign investment has long been one of the most vital factors in all countries of the world, which has been effective in economic development and employment. Attracting foreign financial resources in different types and forms is one of the most important priorities of countries in the world and has become one of the priorities for achieving their development goals. Among different methods of foreign financing, foreign direct investment method is one of the most efficient methods. In addition to the flaws and drawbacks to this method, the existence of many positive effects such as access to new export markets, promotion of competitiveness, transfer of technical and new management knowledge to the host firm and creating economic security, reforming the management system, exchanging new economic experiences, technology and technology are not hidden to anyone. Therefore, the aim of this study was to investigate the rights of foreign investment in international commercial contracts in accordance with Iran's trade law. This paper, which has been conducted based on library studies, is a descriptive-analytical research and during this research, we are looking for answers to the main question of how and with what standards can be balanced between investor's rights and the host country in international trade contracts? The results of this study indicate that the failure of existing commercial laws and regulations in Iran, the failure of the laws and rules governing international trade, different interpretations of some principles of the constitution and the existence of disagreements of opinion are among the barriers to investment in the form of commercial contracts in the country. Also, factors such as Iran’s non-membership in the International Center for Resolving Disputes a resulting from foreign investment, the necessity of resolving disputes between the Iranian government and foreign investors regarding bilateral commitments by Iranian courts, ambiguities in the text of the law regarding errors lead to the lack of trust in foreign investment and the impact of misconduct on international transactions and treaties.
  Keywords: Foreign Investment, Attraction of Investor, International Trade Contract, Arbitration
 • Ali Sohrab Zadeh * Pages 45-53
  Criminal justice is achieved when the principles, rules and regulations of criminal justice are properly observed in all stages of preliminary and judicial research and there is no flaw in this process. The Iranian criminal justice system after many changes and adherence to other system, with the approval of the Criminal Procedure Code adopted in 1392 and its amendments in 1394, the district court, which is basically run by the head of the department or alternate judge alone. Slowly, the person in charge of prosecuting the accused has been investigated, tried, sentenced and executed, whereas if the same accused had committed the same crime in the nearest city of that district, the situation would have been different. One of the pillars of criminal justice is to observe the principle of impartiality, which is mandatory in all stages of the trial, but the single person who first encounters the accused in the position of prosecution is faced with various mentalities until the end of the preliminary investigation and trial, in the stage the issuance of a sentence is likely to impair the observance of the principle of neutrality in terms of creating a special mental state, which this article seeks to state the rights of the accused in state of wavering the principle of neutrality.
  Keywords: Prosecution, Investigation, District Court, Principle of Impartiality
 • Abbas Mirzajani * Pages 55-69
  Fair Trial is the resolution of disputes in a legal, impartial, independent and observing all rights of the parties. In other words, the principles and rules of fair trial are fined in domestic law and international documents, including the Charter of Human Rights, the International Civil and Political Law Treaty, and other international documents. The presumption of innocence as the most fundamental principle, the principle of legality of crimes and punishments, the principle of equality of persons before the law and the principle of arms equality are among the most important principles of due process. Also, for the detention phase, the right to an interpreter, the right to be aware of the causes of arrest, the right to object to detention, the request for compensation resulting from false detention and other rights are the requirements of the proceedings at this stage. The most important conditions of fair trial in the preliminary investigations are the rights which be protected from the lawyer and the right to silence. In the trial phase, the lack of impartiality, independence and non-affiliation, documentation of rulings, equality between persons, presentation of evidence by both parties, publicity of the proceedings, the right to a lawyer, the right to appear in court, the right to question witnesses, the right to appeal and other rights should be guaranteed in order for a fair trial to be achieved. The Criminal Procedure Code of 2013 has made great progress in aligning and coordinating with international and regional documents in comparison with the former Criminal Procedure Code, although there are still flaws and gaps in it.
  Keywords: Fair Trial, Criminal Procedure Law, International documents, The Rights of The Parties
 • Farzaneh Shokouhandeh * Pages 71-82
  Crimes against chastity are a broad term that includes many crimes .Among them is the illegitimate relationship subject to Article 637 of the Penal Code, passed in 1996. The legislature defines zena (adultery) in Articles 221 and 222 of the Islamic Penal Code adopted in 2013. But it does not provide a clear definition of the crime of illicit intercourse and immorality other than adultery. Failure to specify the limits and limitations has led to ambiguity regarding the determination of contradictory and contradictory examples and opinions regarding similar matters in Article 637 And the judiciary has not been the same in dealing with the perpetrators of this phenomenon It seems that in the absence of marriage (either permanent or temporary), sexual relations between men and women should be punishable.. And did not consider non-physical communication in accordance with Article 637 of the Penal Code. And a distinction was made between what is forbidden and what is a crime.
  Keywords: Liaison, An Act Contrary to Chastity, Zena, Article 637, Islamic criminal Law