فهرست مطالب

 • Volume:3 Issue: 1, Winter-Spring 2021
 • تاریخ انتشار: 1400/02/21
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سید علی اکبر ربیع نتاج، حدیثه سلیمانی* صفحات 1-13

  بعد از نزول قرآن کریم، کتاب هدایت همگان، از طرف خدا بر پیامبر اکرم(ص) عده ای آن را پذیرفتند و عده ای دیگر به انکار آن پرداختند. حال، باید دید چه زمینه ها و مصادری وجود داشت که مشرکان و مخالفان، آیات قرآن را انکار کنند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از آیات قرآن، در پی یافتن پاسخ برای آن هستیم. تحقیق و مطالعه آیات، قرآن نشان می دهد برخی از مصادر انکار قرآن عبارتند از: کفر مشرکان، لجاجت و عناد و تکبر فراوان، تعلقات دنیوی و پافشاری بر عقاید مادی، انکار قیامت و اشتباه در ارزش.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، مشرکان، پیامبر اکرم(ص)، تکبر، لجاجت و عناد
 • مسلم محمدی*، عباس فریدافشار صفحات 15-25

  این مقاله با تبیین هویت مفهومی عقل و تمایز آن از معنای علم، به مساله کمال اخلاقی می پردازد که هدف اصلی در سیر تکاملی انسان است. هدف آن، تبیین ارتباط تکاملی عقل و اخلاق نسبت به یک دیگر و برآیند تاثیرات این دو بر تکامل انسان از منظر دین، با تاکید بر روایات کتابغررالحکم است. در این پژوهش بنابر گفته های امام علی(ع)، به این رهیافت مهم خواهیم رسید که بین عقل و اخلاق، تلازم وجود دارد و اخلاق منهای عقل، ناقص است و عقل بدون اخلاق نیز نقش خود را به درستی ایفا نخواهد کرد. در این پژوهش، ابتدا تفاوت ماهوی و مفهومی عقل و علم طرح می شود؛ سپس تاثیرات متقابل تکاملی عقل و اخلاق بر هم دیگر و سهم این دو در جهت حرکت تکاملی انسان بحث و بررسی خواهد شد.

  کلیدواژگان: اخلاق، عقل، علم، قرب الهی، کمال
 • سیده هانیه مومن*، سید محمدهادی زبرجد صفحات 27-38

  دین مبین اسلام همواره بر توجه به واقع بینی تاکید کرده که یکی از ارکان اساسی این دین را تشکیل می دهد. بر این اساس، دین اسلام به انسان می آموزد که واقعیت ها را در نظر داشته باشد و حرکت و تلاش خود را بر پایه آن تنظیم و برنامه ریزی کند؛ زیرا بدون شناخت واقعیت ها نمی توان به اهداف آرمانی (که سعادت انسان در پرتو آن رقم می خورد) دست یافت. از این رو، ضروری است که با شناسایی ماهیت واقع بینی و آثار آن، گامی در جهت اطاعت از اوامر الهی و به دنبال آن تقویت این عنصر مهم در انسان و ایجاد انگیزه برای رشد و تعالی هر چه بیش تر آن، به جلو برداشته شود تا در نهایت، انسان به کامیابی و سعادت حقیقی خویش نایل شود. این پژوهش به روش کتابخانه ای، پس از تبیین ماهیت واقع بینی، به بیان آثار آن و روابط بین این آثار و تقدم و تاخر آن ها پرداخته است.

  کلیدواژگان: آثار، غریزه، فطرت، واقع بینی
 • محمد موزیری قیری*، علی شاه نظری درچه صفحات 39-51

  یکی از مطالبات به حق جامعه ما 37 سال پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، استقرار ارزش های ناب اسلامی در تمامی شیون جامعه به ویژه تصمیم گیری های حوزه اقتصادی و بازرگانی است. هدف پژوهش حاضر، تبیین و شناسایی مولفه ها و اصول مشتری مداری و ارتباط با مشتری از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه خواهد بود. از این رو تحقیق حاضر، از لحاظ هدف کاربردی است و در زمره پژوهش های توصیفی از شاخه پیمایشی قرار می گیرد. به منظور گردآوری داده ها، از شیوه فیش برداری استفاده شده است که این مهم با انجام دادن مطالعات کتابخانه ای حاصل شد. نتایج به دست آمده، حاکی از شناسایی پانزده مولفه و دسته بندی آن ها در قالب دو بعد اصول نظری شامل حق محوری، کسب رضایت الهی، توجه به خواست مشتری، صداقت پیشگی در معامله و تطابق معامله با احکام اسلامی و اصول عملی شامل سود متعارف، رعایت مساوات، اعتماد معقولانه به مشتری، عدم کم فروشی، ممنوعیت احتکار، حلم و بردباری، خوش رویی با مشتری، حسن خدمت به مردم، تسریع در رفع حوایج مشتریان و دعا برای کسب توفیق خدمت به مردم است.

  کلیدواژگان: اصول عملی، اصول نظری، قرآن، مدیریت ارتباط با مشتری، نهج البلاغه
 • حامد پوررستمی* صفحات 53-62

  سبک و نحوه سخن گفتن قرآن مجید با انسان، همواره یکی از خدشه های ذهنی انسان به خصوص دین پژوهان معاصر است که ذهن آنان را به خود مشغول می سازد. به باور نویسنده، قالب تجلی این سبک را باید در حقیقتی به نام «نطق قرآن» جست وجو کرد. بر اساس قراین لغوی و روایی، معنای «انتقال و ارایه پیام و مراد» در واژه «نطق» نهفته است و این پیام و مراد، شاید از طریق سازوکارهای حسی مانند الفاظ و اصوات (نطق محسوس) یا سازوکارهای عقلی (نطق معقول) محقق شود. فرضیه مقاله آن است که وحی بیانی، یکی از اقسام نطق وحی قرآنی به شمار می آید که در نهایت به اثبات مبنای ترجمان خواهی قرآن در وحی قرآنی می انجامد.

  کلیدواژگان: تفسیر اهل بیت علیهم السلام، قرآن، ناطقیت قرآن، نطق محسوس، نهج البلاغه
 • زهرا نیکونژاد*، حسین خاکپور، ولی الله حسومی صفحات 63-77

  بینامتنیت بر این اندیشهاستوار است که هیچ متن مستقلی وجود ندارد، بلکه متون از یک دیگر وام می گیرند و میان آن ها رابطه نزدیک و دوسویه ای وجود دارد. بر اساس این نظریه، هر متنی زاییده متون گذشته یا معاصر است؛ به گونه ای که متن تازه (حاضر)، خلاصه ای از متن یا متون متعددی (غایب) به شمار می آید. هدف از این مقاله، «جستار بینامتنی عهدین در دعای سمات» است که با روش توصیفی - تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای مطرح می کند که رابطه بینامتنی میان عهدین (کتاب مقدس) و دعای سمات وجود دارد. رابطه موجود از نوع بیان مضامین و مفاهیم مشترک است؛ لذا عباراتی مشابه عبارات کتاب مقدس در دعای سمات وجود دارد. بیش ترین تکرار بینامتنی از نوع اجترار (نفی جزیی) است که عینا متن غایب (عهدین) در متن حاضر (دعای سمات) نمود می یابد. هم چنین نمونه هایی از نوع امتصاص (نفی متوازی) نیز در آن وجود دارد.

  کلیدواژگان: بینامتنیت، دعای سمات، عهدین، اجترار، امتصاص
 • نرگس بهشتی* صفحات 79-91

  معتزله و نومعتزله، دو جریان فکری عقل گرا هستند که به تفسیر ادبی قرآن عنایت ویژه داشتند. رویکرد ادبی معتزله در تفسیر قرآن، از تفکر کلامی آن ها برخاسته بود و آموزه هایی همانند اعتقاد به خلق قرآن، وجود مجاز و راه داشتن تاویل در قرآن و باور بر اعجاز آن، نقشی مبنایی در شکل گیری نگرش ادبی معتزله به تفسیر قرآن داشت؛ درحالی که این مولفه ها، در رویکرد ادبی نومعتزله، مسایلی روبنایی بودند و رهیافت ادبی نومعتزله بیش از آن که مبتنی بر مباحث کلامی و اعتقادی باشد، از روش های غربی در نقد متن پیروی می کرد.  نومعتزله به دلیل استفاده از منابع و مبانی فکری فرقه های مختلف کلامی و توجه به اندیشه ها بر اساس کارایی آن ها در پاسخ گویی به چالش ها، نتوانستند همانند معتزله منظومه فکری استواری ایجاد کنند تا بر اساس آن دیدگاه هایشان در امور مختلف و از جمله رویکرد ادبی به قرآن را به صورت مبنایی سامان دهند.

  کلیدواژگان: اعجاز، تاویل، خلق، قرآن، معتزله، نومعتزله
 • فاطمه سروی*، محمدتقی دیاری بیدگلی صفحات 93-104

  اخلاق بسترساز روابط اجتماعی است، به نحوی که در نبود آن جامعه دچار گسست و شکست روحی و روانی می شود. بین فقه و اخلاق نمی توان جدایی قایل شد. حکم شرعی، تشریعی است از جانب خداوند برای تنظیم زندگی انسان اعم از این که به افعال، ذات، اشیا و سایر امور زندگی انسان تعلق بگیرد. موضوعات اخلاقی نیز متعلق حکم شرعی قرار می گیرد و دارای بار فقهی است. خداوند به ویژگی خوش اخلاقی در آیات قرآن کریم به شیوه های مختلف تاکید کرده و آن را با خطاب دستوری، هم ردیف مسایل مهمی هم چون عدم پرستش غیرخدا، نیکی به پدر و مادر، اقامه نماز و دادن زکات قرار داده است. نکته دارای اهمیت در موضوعات اخلاقی، منقح کردن آن است؛ به این معنا که مشخص شود از کدام قسم از اقسام چهارگانه واجب، مستحب، حرام یا مکروه محسوب می شود. در این جستار، برآنیم تا حکم فقهی وجوب خوش خلقی با دیگران را با استفاده از ملاکات احکامی هم چون: تنقیح مناط، الغای خصوصیت و قیاس و هم چنین بر اساس روایات و تفاسیر فریقین استخراج کنیم.

  کلیدواژگان: استنباط حکم فقهی، الغای خصوصیت، تنقیح مناط، حسن خلق، قیاس
 • محمدتقی شاکر*، زهره جمالی زواره صفحات 105-114

  واکاوی و نقد دیدگاه مفسران در حیطه عصمت قابل اثبات از آیات سه و چهار سوره نجم محور مقاله پیش روست. به اجماع مفسران، پیامبر اسلام (ص) مصداق آیه می باشد. گروهی آیه را بیان گر اثبات عصمت جزیی و گروهی آیه را واگویی از مقوله عصمت شمولی ایشان در گفتار دانسته اند. دیدگاه عصمت جزیی شامل دو محور است: نخست حیطه قرآن و وحی و دوم تطبیق بر گفتار رسول خدا (ص) در مساله جانشینی و امامت. برخی مفسران نیز پس از بازگویی دلایل مختلف اشاره کننده به عصمت جزیی و کلی، برآیندی روشن از مفهوم آیه ابراز نکرده اند. متن حاضر پس از واکاوی دیدگاه ها و دلایل آن ها و بررسی ریشه تفاوت نگاه ها، با توجه به قراین داخلی و خارجی، نمایان خواهد ساخت که دلالت این دو آیه بر عصمت فراگیر گفتاری اثبات پذیر و مطابق با قواعد است.

  کلیدواژگان: گفتار، عصمت، وحی، سوره نجم
 • حسین عمادزاده*، مهدی فرمانیان صفحات 115-124

  متکلمان قبل از خواجه که کلام به معنای اخص، فلسفی نشده بود، راه حل مساله شر را از آیات و روایات اهل بیت (ع) به دست آورده اند. به همین دلیل، راه حل های آنان با نظریات فلسفی در باب شرور متفاوت است. متکلمان امامیه، شر را صادر از خدا می دانستند و در عین حال، آن را با صفت خیرخواهی مطلق خداوند -ماخوذ از الهیات مسیحیت- متضاد نمی شمردند. در کلام امامیه، خداوند حکیم است و وجود شرور، به دلیل حکمت الهی است و گزاف و بیهوده نیست؛ لذا شرور و بلایای عالم مادی، حسن و نیکو هستند؛ زیرا خداوند، شر را با دو اصل «انتصاف» و «عوض» جبران می کند.

  کلیدواژگان: شر، کلام امامیه، حکمت، انتصاف، عوض
 • محمد مولوی* صفحات 125-137

  ذیل آیه هفتم سوره حجرات، روایتی به دو طریق وجود دارد که یکی را کلینی در کتاب الکافی آورده و دیگری در تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم قمی ذکر شده است. در این تفسیر، مقصود از کلمه «ایمان» در آیه مزبور، حضرت علی (ع) و مقصود از «کفر»، «فسوق» و «عصیان»، خلفا دانسته شده است. چون در برخورد با این گونه روایات که ناظر به معانی بطنی و تاویلی آیات قرآن هستند، باید با احتیاط بیش تری برخورد کرد تا مبادا روایت نادرستی به معصومان (ع) نسبت داده شود یا روایتی که به طور یقینی از معصوم (ع) صادر شده است، از روی بی دقتی و عدم تحقیق و تفحص لازم طرد شود، در این مقاله در صددیم نشان دهیم که علاوه بر نقد متنی، شاید نقد سندی این گونه روایات نیز در تشخیص روایات صحیح از غیر آن کارساز باشد. از این رو، پژوهش حاضر، پس از مشخص کردن استنادات روایت، به کاوش در رجال سندها پرداخته و نشان داده که سند این روایت به دلیل وجود برخی غالیان مشهور در آن ضعیف است. سپس محتوا و دلالت روایت، با بهره گیری از معیارهای نقد محتوایی، بررسی و مشخص شده که از حیث محتوا نیز این روایت در چالش جدی با برخی از دیگر روایات و سیره عملی اهل بیت (ع) است.

  کلیدواژگان: ایمان، تاویل، روایات تفسیری، سوره حجرات، عصیان، فسوق، کفر
 • رضا برنجکار*، مهدی نصرتیان اهور صفحات 139-149

  کارکرد تذکری (تذکر به معرفت فطری)، یکی از مهم ترین کارکردهای وحی است. انبیا و اولیای الهی برای عملی ساختن این کارکرد، از راه های مختلفی مانند راه تبیینی (تبیین عهد و میثاق فطری، مفاد و خصوصیت آن)، راه تعلیمی (آموزش دین، عبادت و دعا)، راه انگیزشی (ایجاد حالت های تکوینی موجب التجا و اضطرار) و راه بازدارندگی (از بین بردن موانع فطرت)، به این کارکرد وحی جامه عمل می پوشانند.

  کلیدواژگان: تذکر، فطرت، وحی، نقش تبیینی، نقش تعلیمی، نقش انگیزشی، نقش بازدارندگی
|
 • Sayyid ‘AlīAkbar Rabī‘ Nattāj, Ḥadītha Sulaymānī * Pages 1-13

  After the revelation of the noble Qur’ān – the guiding book of all – by God onto the noble Prophet (s), some people accepted it while some others denied it. Then, the question that comes to mind regards the backgrounds and sources of the polytheists and opponents’ denial of the qur’ānic verses. In this article, we apply a descriptive-analytical method to inspect the qur’ānic verses in order to respond the abovementioned question. The investigation of the qur’ānic verses reveals that some sources of the denial of the Qur’ān include polytheists’ disbelief, their great contrariness, enmity, and arrogance, their worldly attachments and insistence on the materialist opinions, their denial of the Resurrection Day, and their erroneous values.

  Keywords: The noble Qur’ān, Polytheists, The noble Prophet (s), Arrogance, Contrariness, enmity
 • Muslim Muḥammadī *, Abbās Farīd Afshār Pages 15-25

  Specifying the conceptual identity of intellect and distinguishing it from knowledge, this article addresses ethical perfection as the main goal in the human perfection path. The purpose of this article is to specify the evolutionary interrelationship of intellect and ethics and the outcome of the effects of these two on the perfection of the human from the viewpoint of Islam in general and the narrations of the book Ghurar al-ḥikam in particular. The results of the study reveal that according to Imām ‘Alī’s (a) statements, there is an interrelationship between intellect and ethics, where ethics without intellect is imperfect and intellect without ethics cannot play its role correctly. In this article, first the essential and conceptual differences of intellect and knowledge are given. Then, the mutual evolutionary effects of intellect and ethics on each other and the role of these two in the evolutionary movement of the human are discussed.

  Keywords: Ethics, Intellect, Knowledge, Nearness to God, Perfection
 • Sayyida Hāniya Mu’Min *, Sayyid MuḥammadHādī Zibarjad Pages 27-38

  Realism is always emphasized in Islam and is considered as one of its essential principles. Accordingly, Islam teaches the human to take into account the realities, and organize and plan his movement and efforts based on them, because without knowing the realities he cannot achieve the ideal goals that bring about his blissfulness. Therefore, it is necessary to identify the nature and consequences of realism in order to step toward obeying the divine commands and consequently, the strengthening of this important element in the human and creating the motivation to grow it as much as possible. This way, the human can ultimately attain his true prosperity and blissfulness. In this study, in which the data is collected through library research, first the nature of realism is specified. Then, its effects as well as the relationships between these effects and their priority will be addressed.

  Keywords: effects, instinct, Innate disposition, Realism
 • Muḥammad Muzīrī Qīrī *, Alī Shāhnazarī Durcha Pages 39-51

  One of the right demands of the Iranian society 42 years after the glorious victory of the Islamic Revolution is the establishment of the pure Islamic values in all spheres of the society, especially in the economic and business decision making arena. The purpose of this study is to identify and explain the factors and principles of customer-orientedness and customer relationship from the viewpoint of the Qur’ān and Nahj al-balāgha. Therefore, this descriptive survey is an applied research project in terms of purpose, and uses library research for data collection. The obtained results led to the identification of 15 factors, which were classified into theoretical and practical principles. The theoretical principles involve right-centeredness, the attainment of the divine satisfaction, the consideration of the customer’s desires, sincerity in transactions, and the agreement of the transaction with the Islamic orders. The practical principles include reasonable profits, observing equity, rational trust in the customer, staying away from underselling, staying away from hoarding, patience, amiability with the customers, providing good services, timely meeting of the customer’s needs, and praying God to grant the grace of serving people.

  Keywords: Practical Principles, Theoretical Principles, Qur’ān, Customer relationship management, Nahj al-Balāgha
 • Ḥāmid Pūrrustamī * Pages 53-62

  The way the holy Qur’ān speaks to the human has always posed a question to him – especially the contemporary human. The author of this article believes that the manifestation of this style should be sought via a phenomenon called “the articulateness of the Qur’ān.” According to the linguistic and narrative indications, the “message and intention delivery and presentation” is the essential meaning that lies in the word “articulation,” and this message and intention might be realized through sensory mechanisms such as utterances and sounds (sensory articulation) or intellectual mechanisms (intellectual articulation). The premise of this article is that the expressive revelation is one type of the qur’ānic revelation articulation that ultimately leads to the confirmation of the origination of the exegesis of the Qur’ān from the qur’ānic revelation.

  Keywords: Ahl al-Bayt (a) exegesis, Qur’ān, Articulateness of the Qur’ān, Sensory articulation, Nahj al-Balāgha
 • Zahrā Nīkūnizhād *, Ḥusayn Khākpūr, Waliyullāh Ḥasūmī Pages 63-77

  The major premise of intertextuality maintains that there exists no independent text, but rather, texts borrow from and have a close, mutual relationship with each other. According to this concept, any text is derived from the past or concurrent texts, in a way that the new (present) text is a summary of another text or various other texts (which are not present). The purpose of this article is to explore the intertextual presence of the Testaments in the Simāt prayer. The study is descriptive-survey in terms of method and uses library research method to collect data. The findings indicate that the Testaments (the Bible) have an intertextual presence of in the Simāt prayer. This relationship revolves around expressing common concepts and themes; therefore, there exist statements in the Simāt prayer that are similar to some statements in the Testaments. The most frequent intertextual commonality regards Ijtirār (partial rejection) in which the absent text (i.e., the Testaments) is represented in the present text (i.e., Simāt prayer). Moreover, there are some instances of Imtiṣāṣ (negation of the parallel), too.

  Keywords: Intertextuality, Simāt prayer, The Testaments, Ijtirār, Imtiṣāṣ
 • Nargis Bihishtī * Pages 79-91

  Mu‘tazila and neo-Mu‘tazila are two rationalist intellectual movements that have paid a special attention to the literary interpretation of the Qur’ān. The Mu‘tazila literary approach to the interpretation of the Qur’ān derived from their theological thought. Teachings such as the belief in the createdness of the Qur’ān, the existence of figurative expressions in the Qur’ān and the applicability of the esoteric interpretation to it, and the belief in the miraculousness of the Qur’ān had an essential role in the formation of the Mu‘tazila literary attitude to the interpretation of the Qur’ān. Nonetheless, these factors were part of the superficial issues in the neo-Mu‘tazila literary approach to the interpretation of the Qur’ān, and this approach followed Western literary criticism methods rather than the theological and doctrinal discussions to evaluate texts. Due to the use of the intellectual sources and principles of various theological sects and the consideration of thoughts based on their effectiveness in answering challenges, the neo-Mu‘tazilaists could not create a robust intellectual system like that of the Mu‘tazilaists that could be used to organize essentially their stances to various issues – including the literary approach to the Qur’ān.

  Keywords: Miraculousness, esoteric interpretation, Createdness, Qur’ān, Mu‘tazila, Neo-Mu‘tazila
 • Fāṭima Sarwī *, MuḥammadTaqī Diyārī Bīdgulī Pages 93-104

  Ethics is the basis of social relations, in a way that when it is absent, the society gets afflicted with spiritual and psychological breaches and downfalls. We cannot separate jurisprudence from ethics. The judicial decree is the legislation by God to regulate the human life, including his acts and essence as well as the other things and matters in his life. The ethical issues are bound to the judicial decree and have jurisprudential burden. God has emphasized amiability in the verses of the noble Qur’ān in various ways. Using imperative structure, He has put it at the same level as important issues such as the prohibition of worshipping non-God, benevolence toward parents, saying prayers, and paying Alms tax. One of the important points in ethical issues is specifying if an act is obligatory, recommended, prohibited, or detestable. This article aims at extracting the judicial decree of the obligation of amiability with others using jurisprudential criteria such as the refinement of the basis of the ruling, the annulment of ineffective attributes, and analogy, as well as the Shī‘a and Sunnī narrations and commentaries.

  Keywords: Inferring judicial decree, Annulment of ineffective attributes, Refinement of the basis of the ruling, Good manners, Analogy
 • MuḥammadTaqī Shākir *, Zuhra Jamālī Zawāra Pages 105-114

  This article seeks to explore and criticize the exegetes’ stances in the infallibility domain stemming from the verses 3-4 of the Star chapter (Qur’ān 53:3-4). The exegetes’ consensus is that the referent of these verses is the Prophet of Islam (s). However, some of them take the verse as indicating the partial infallibility, but others consider it as expressing the universal verbal infallibility of the Prophet (s). The partial infallibility entails two directions, namely the Qur’ān and divine revelation, and the adaptation of the verse content to the words of the Prophet of Allāh (s) about his vicegerency and Imāmat. Still other exegetes present the reasons for the partial and complete infallibility but do not provide a clear opinion about the theme of the verse. Considering the internal and external indications, the article at hand makes it clear that the implication of these two verses for the universal infallibility is verifiable, and it is in agreement with the principles.

  Keywords: Speech, Infallibility, Divine Revelation, Star chapter
 • Ḥusayn Imādzāda *, Mahdī Farmāniyān Pages 115-124

  Before Khāja – when theology had not become philosophical in its true sense – theologians attained the solution to the problem of evil from the qur’ānic verses and narrations of Ahl al-Bayt (a). As a result, their solutions were different from the theological theories on evils. The Twelver Shī‘a theologians deemed the evil to emanate from God but did not take this as contradictory to the absolute benevolence of God – which was taken from the Christian theology. In the Twelver Shī‘a theology, God is Wise, and the existence of evils is not unnecessary and is because of the divine wisdom. Therefore, the evils and afflictions of the material world are good, because God compensates evil with the two principles of “Intiṣāf” and “‘Iwaḍ.”

  Keywords: evil, Twelver Shī‘a theology, wisdom, Intiṣāf, ‘Iwaḍ
 • Muḥammad Mawlawī * Pages 125-137

  Related to the seventh verse of the Chambers chapter, there is a narration received from two transmission paths, one by Kulaynī in the book Al-Kāfī and the other one in the commentary attributed to ‘Alī b. Ibrāhīm Qumī. In this narration, the word “faith” is introduced as Imām ‘Alī (a), and the words unbelief, wickedness, and rebellion are claimed to be the three first caliphs. Suchlike narrations that regard the inward and esoteric meanings of the qur’ānic verses need to be treated very carefully so that no incorrect narration is attributed to the Infallibles (a) or no narration certainly issued by an Infallible (a) is discarded due to the lack of the necessary attention and investigation. Therefore, in this article we aim at showing that along the textual criticism, the criticism of the chain of transmission of suchlike narrations can be effective in identifying the sound narrations from the unsound ones. Thus, after determining the chain of transmission of the narration, we have explored the transmitters of the chain of transmission, and have shown that the chain of transmission of this narration is weak due to the existence of some famous extremists in it. Then, the content and implication of the narration is examined using the content analysis criteria, and it is found that the content of this narration seriously contradicts the content of some other narrations and the practice of Ahl al-Bayt (a).

  Keywords: Faith, esoteric interpretation, Interpretive narrations, Chambers chapter, unbelief, wickedness, Rebellion
 • Riḍā Birinjkār *, Mahdī Nuṣratiyān Ahūr Pages 139-149

  The reminding function (reminding the innate knowledge) is one of the main functions of revelation. In order to put this function into practice, the divine prophets and God’s saints used various ways, including explication (explaining the innate covenant, is content, and its qualities), education (teaching religion, worshipping, and prayer), motivation (creating existential moods that cause solicitation and compulsion), and prevention (removing the obstacles against innate disposition).

  Keywords: Reminding, Innate disposition, Explicative function, Educative function, Motivational function, Preventive function