فهرست مطالب

 • Volume:2 Issue: 2, Summer-Autumn 2020
 • تاریخ انتشار: 1399/04/11
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سید محمود طیب حسینی، حامد شریفی نسب* صفحات 211-230

  نسبت دادن اتهام «شعر» به قرآن کریم و «شاعر» بودن به پیامبر اکرم(ص)، از جمله اتهاماتی بود که مشرکان مطرح کردند تا به این طریق، الهی بودن قرآن را انکار کنند و به دنبال آن، رسالت پیامبر(ص) را زیر سوال ببرند. هرچند مشرکان دیدگاه های متفاوتی در تحلیل «شعر» و «شاعر» ابراز کرده اند، و دو دیدگاه تحلیل شعر از نظر «بعد ساختاری» و «بعد محتوای خیالی»، طرفداران بیش تری در میان مفسران دارد، بررسی فرهنگ و باورهای مردم عصر نزول و تحلیل واژه «شعر»، نشان می دهد که این اتهام به لحاظ بعد «الهام گیری شاعر از عالم جن» در باور مشرکان، صادر شده است تا قرآن کریم را از القایات جنیان معرفی و رسالت پیامبر اکرم(ص) را انکار کنند. تحلیل حاضر، علاوه بر روشن کردن منشا و هدف مشرکان از ایراد این اتهام، پاسخ قرآن کریم به این اتهام را نیز روشن تر خواهد کرد.

  کلیدواژگان: الهام گیری، تحلیل، جن، دیدگاه مفسران، سخن خیالی، معناشناسی، وزن و قافیه
 • محمد شریفی*، رقیه براریان مرزونی صفحات 231-243

  انسان، موجودی است که وجود او آکنده از اوصاف غریزی و فطری است. صفت «هلوعیت»، از جمله این اوصاف  است که آیه 19 سوره معارج به آن اشاره می کند و مساله حساسیت انسان نسبت به خیر و شر را مطرح می نماید. بین مفسران در تفسیر این آیه، اختلاف دیدگاه وجود دارد. این نوشتار که به روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته، به بررسی آرای دو تن از مفسران معاصر، یعنی شهید مرتضی مطهری و آیت الله جوادی آملی پرداخته و این نتیجه به دست آمده که دیدگاه هر دو مفسر، هم سو با دیدگاه مفسرانی است که آیه را در مقام وصف خلقت انسان می دانند. اگرچه شهید مطهری، اصل خلقت انسان بر پایه «صفت هلوعیت» را برای او کمال می داند، آیت الله جوادی آملی معتقد است کمالی که فقه و دین آن را به رسمیت می شناسد، در تقرب به خدا و مظهریت انسان برای ذات اقدس اله است. با این حال، دیدگاه های دو مفسر در تعارض با یک دیگر نیست؛ زیرا مراد شهید مطهری از این نوع کمال، کمال آلی و مقدمی است؛ اما آیت الله جوادی آملی به کمال حقیقی اشاره کرده است.

  کلیدواژگان: هلوع، کمال انسان، خیر و شر، جوادی آملی، شهید مطهری
 • محمود هدایت افزا*، یحیی کبیر صفحات 245-265

  از دیرباز، برخی اندیشه وران مسلمان بر سر کاربرد واژه «عشق» در نصوص دینی با یک دیگر اختلاف‏نظر داشته‏اند. مدعای اصلی منع‏کنندگان از کاربرد این واژه در باب متعلقات مقدس، هم چون خدا، پیامبر و امامان، آن است که مفهوم این واژه صرفا با امور مادی و نفسانی تناسب دارد و به همین دلیل، در نصوص دینی از آن استفاده نشده و در برخی احادیث نیز مفهوم آن مذمت شده است؛ اما فلاسفه و متصوفه، از روی ناآگاهی یا به قصد تخریب شریعت محمدی، آن را در قالب نظم و نثر در میان مسلمانان ترویج کرده اند. در مقابل، برخی اهل تحقیق به اعتبار معنای لغوی واژه «عشق» و برخی احادیث، آن را از اسمای دایم الاضافه هم چون حب و بغض دانسته اند که به‏خودی‏خود، نه مشمول ذم هستند و نه مشمول مدح، بلکه حسن و قبح آن ها به اعتبار متعلقشان تبیین می شود. از این ‏رو، در نصوص دینی نیز شاهدیم که در هر دو معنا استعمال گردیده و از قضا در باب امور ممدوح بیش تر به کار رفته است. نوشتار پیش رو، دیدگاه اخیر را تقویت می کند. این غایت در چهار گام سامان یافته است: الف) ریشه و معنای لغوی واژه عشق؛ ب) نقل و شرح احادیث مثبت استعمال «عشق» در باب متعلقات دینی؛ ج) نقل احادیث ناظر به مذمت عشق و تحلیل برداشت های نادرست از این گونه احادیث؛ د) بررسی و تحلیل نهایی دیدگاه‏های گوناگون درباره متعلقات واژه عشق.

  کلیدواژگان: اصول کافی، شیخ إحسائی، علامه مجلسی، متعلق عشق، مشتقات واژه عشق
 • مینا شمخی* صفحات 267-284

  یکی از مبانی مهم در شناخت و تفسیر قرآن ، تورات و انجیل، اعتقاد به عصمت و خطاناپذیری در الفاظ و گزاره های این کتاب های آسمانی است. اگر آیات و عبارات قرآن کریم و عهدین در بستر نزول و گذر زمان دچار اختلاف و تعارض شده باشند، دیگر نمی توان به آن ها اعتماد کرد. از جمله وجوه اصالت و اعتبار متون وحیانی، صیانت آن ها از هر گونه اشتباه، ناسازگاری و اختلاف است. هرگاه کسی با این مبنا در مقام فهم آیات برآید، از آیات جز هماهنگی، انتظار دیگری را نخواهد داشت و همه تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا این سازگاری و هم گرایی آیات را دریابد. در این مقاله، ضمن بیان دیدگاه های مختلف در این زمینه و بررسی آن ها، نتیجه گرفته شده که عصمت متون وحیانی، دیدگاه غالب مسلمانان و سنت یهودی است، اما در میان مسیحیان اختلاف نظر وجود دارد. علت عمده این امر، به نوع نگاهی بستگی دارد که مسلمانان، یهودیان و مسیحیان درباره وحی دارند.

  کلیدواژگان: اختلاف، تعارض، تفسیر، عصمت، عهدین، قرآن
 • حسن اصغرپور* صفحات 285-304

  ابواسحاق ثعلبی نیشابوری، مفسر برجسته ایرانی در سده چهارم و پنجم هجری به شمار می رود. وی در دانش های گوناگون اسلامی هم چون: ادبیات عرب (صرف، نحو، لغت و علوم بلاغی)، حدیث، تفسیر و علوم قرآنی تبحر داشته است؛ به گونه ای که دانش پژوهان بسیاری، راه های دور و دراز را پیموده و خود را به مجالس درسی او می رساندند. تفسیر ثعلبی، اثری جامع و ارزنده در تفسیر قرآن به شمار می رود که دربردارنده سخنان و دیدگاه های عالمان رشته های گوناگون علمی است. از آن جا که بخش عمده تفسیر ثعلبی را روایات صحابه و تابعین و حتی اهل بیت (علیهم السلام) تشکیل می دهد، تفسیر وی را در شمار تفاسیر روایی می توان برشمرد. روحیه حق محوری و منصفانه ثعلبی، سبب شده که وی روایات تفسیری اهل بیت (علیهم السلام) را در تفسیرش نقل کند. همین مساله، موجب شده تا برخی ناقدان متعصب، پیکان انتقادات و سرزنش ها را به سوی وی نشانه روند. شخصیت و جایگاه برجسته علمی ثعلبی، عالمان و مفسران سده های بعدی را بر آن داشته تا به گونه ای فراگیر، در آثار و نگاشته های خویش از تفسیر وی بهره گیرند.

  کلیدواژگان: ابواسحاق ثعلبی، الکشف و البیان، اهل بیت (علیهم السلام)، تفسیر روایی
 • مرتضی رحیمی*، محمد بنیانی صفحات 305-324

  خداوند بر اساس آیات قرآن، اولین معلم قرآن است. پیامبر (ص) با بهره گیری از روش های گوناگون، به آموزش قرآن اقدام فرموده و آموزش قرآن به دیگران به ویژه فرزندان را توصیه کرده اند. مساله جواز اخذ اجرت یا عدم اخذ اجرت در ازای آموزش قرآن، سبب ایجاد اختلاف هایی میان عالمان اسلامی شده است، به گونه ای که هر گروه با توجه به برخی آیات قرآن، سعی در اثبات نظر خویش داشته اند. در این نوشتار، آیات دال بر نهی از اخذ اجرت و هم چنین آیات دال بر جواز اخذ اجرت آمده و تفاسیر هر دو گروه از این آیات، نقد و بررسی شده است و در نهایت، به روایات و جمع بندی آن ها در این زمینه پرداخته ایم. برخی از مذاهب فقهی، با اشاره به آن که مسلمانان کنونی ایمان قوی مسلمانان قرون اولیه را ندارند و عدم جواز اخذ اجرت بر آموزش قرآن و امور دینی، موجب تعطیل احکام خواهد شد، از جواز اخذ اجرت در برابر آموزش قرآن سخن گفته اند.، این نگرش نیز به نوعی در رواج قرآن و آموزش آن تاثیرگذار بوده است.

  کلیدواژگان: آموزش، دستمزد، قرآن، معلم قرآن، هدیه
 • رسول محمدجعفری*، مرتضی اوحدی صفحات 325-343

  نزول وحی بر پیامبر (ص)، از مسایل مهم در معارف اسلامی است. در این بین، وحی قرآنی و چگونگی نزول آن بر پیامبر (ص) اهمیت ویژه ای دارد؛ چنان که از مباحث قابل تامل و مورد اختلاف مفسران و عالمان علوم قرآنی، به حساب می آید. منشا این مباحث، روایات فراوانی است که در جوامع روایی و کتاب های تفسیری گزارش شده است. مجموع این روایات، در شش دسته قابل تقسیم هستند: 1. ترس و وحشت پیامبر (ص) در هنگام نزول قرآن؛ 2. نزول قرآن بر پیامبر (ص) در هنگام خواب؛ 3. عرق ریزی پیامبر (ص) در هنگام نزول قرآن؛ 4. نزول قرآن بر پیامبر (ص) سوار بر مرکب؛ 5. شنیدن صدای جرس در هنگام نزول وحی؛ 6. ناهشیاری و غش پیامبر (ص) در هنگام دریافت وحی. این روایات غالبا بر اساس معیارهای رجالی و درایه ای ضعیف می باشند. روایات دسته اول، گذشته از سند، از نظر محتوا نیز در تقابل با ادله هستند، اما روایات پنج دسته دیگر، به نظر می آید مضمون صحیحی داشته، محذور عقلی و نقلی برای نفی آن ها وجود ندارد.

  کلیدواژگان: وحی، حالات پیامبر(ص)، نزول قرآن، روایات نزول، سند روایات، محتوای روایات
 • علیرضا محمدرضایی، سعیده ولی‏نواز جهزدانی* صفحات 345-363

  با پیشرفت علم و فناوری و دست یابی به تجهیزات برای رفاه زندگی، علم روان‏شناسی نیز به دنبال تحقیقات گسترده، مرزهای دانش را درنوردیده است. روان‏شناسان برای داشتن زندگی بهتر، بر آموزش «مهارت های زندگی» تاکید می ورزند. این مهارت‏های بین‏المللی، از دین اسلام سرچشمه می گیرد و تنها با واژگانی امروزی بیان شده است. کنترل هیجان (خشم)، یکی از این مهارت هاست. نگارنده با توجه به همه‏گیر بودن هیجان خشم و ناتوانی کنترل آن در بین عموم مردم، با شیوه توصیفی- تحلیلی، به تبیین این موضوع از سه دیدگاه احادیث رضوی، علم اخلاق و روان‏شناسی پرداخته است تا بیان دارد کنترل خشم، از گفتار امامان ما ناشی می گردد. سپس به دنبال شناخت خشم و نشانه‏های جسمانی- رفتاری، فواید و زیان های آن، برای کنترل خشم راهکارهای عملی را در سه دیدگاه بیان می‏دارد. در نهایت نیز نتیجه می‏گیرد که امام هشتم شیعیان که قرن‏ها پیش از روان‏شناسان به شناخت و کنترل خشم همت گماشته است، افزون بر داشتن برتری به دلیل پیشگام و پیشتاز بودن، راهکار مهم دیگری را نیز نشان داده که همان اتصال به معنویت و نیروهای ماورای طبیعت است و در این راهکار، گوی سبقت را از همگان ربوده است.

  کلیدواژگان: راهبردهای اخلاقی، راهبردهای حدیث رضوی، راهبردهای علمی، عصبانیت، کنترل خشم
 • سید سعید میری*، رضا سعادت نیا، علیرضا فخاری صفحات 365-379

  با عنایت به حقیقت اتصال قرآن به خزانه علم الهی، در این مقاله تلاش شده تا با روش بررسی آرای مفسران، حقایق مسلم دینی و تطبیق و تحلیل آن ها، به رمزگشایی از اشارات رازآلود قرآن به ظفرمندی بی بدیل ذوالقرنین در طراحی و تاسیس زیرساخت های یک تمدن شوکت مند و رهیافته در عرصه مدیریت و فناوری پرداخته شود. مدیریت منحصر به فرد ذوالقرنین در درنوردیدن شرق و غرب عالم، ظلم ستیزی و عدالت گستری، مهارت فناورانه او در احداث سد، تسلط بر دشمنان، ایجاد امنیت پایدار برای شهروندان و در نهایت پردازش نظام فرهنگی توحیدی؛ اهدافی که تماما در آیات 84-98 سوره کهف به آن اشاره شده، همگی به شکل چشم گیری به تبعیت او از حقیقتی به نام «سبب» قایم شده است. از دیدگاه قاطبه مفسران، برترین مصداق سبب، همان «علم و یا آنچه از مصادیق یا نتایج علم است»، محسوب می شود که این شخصیت اسرارآمیز، با تکیه بر آن توانست به آن همه توفیقات دست یابد. بر همین اساس، در این نوشتار با بررسی دقیق حکایت ذوالقرنین و برخی انبیای دیگر الهی که بر اساس آیات قرآن با تکیه بر علم، نقش برجسته ای در اعتلای تمدن های شکوهمند عصر خویش داشتند، نتیجه گرفته می شود که مسلمانان برای احیای شکوه مدنی اولیه اسلام و دست یابی به تمدنی درخور فرهنگ مترقی اسلام، راهی جز جاری کردن انواع علوم و تولید دانش ندارند.  با عنایت به مطالب پیش گفته و نیز آیات و روایات تصویرگر حکومت و تمدن مهدوی، می توان ادعا کرد تصویر شخصیت ذوابعاد ذوالقرنین، تارنمای شخصیت کامل، جامع و معصوم حضرت مهدی(عج) در آخرالزمان است.

  کلیدواژگان: تمدن، حکومت مهدوی، ذوالقرنین، سبب، علم، قرآن
 • عبدالله موحدی محب* صفحات 381-392

  فقدان حجاب شرعی برای زنان، به مثابه ترک واجبی الهی در جامعه اسلامی، عنوان مجرمانه ای است که در قانون برای آن مجازات منظور شده است. در روایات اسلامی، از این رفتار و مصادیق آن به «تبرج» یاد می شود. نوشته پیش رو، فارغ از نگاه کسانی که به پیروی از روشن فکرهای سده اخیر، تبرج را چندان مذموم نمی دانند، به دنبال جست و جوی حکم رفتار مزبور از رهگذر آیات و روایات مربوط است. با جست وجو و تامل در منابع و مستندات اسلامی به دست می آید که تبرج از جمله محرمات آشکار شرعی و از گناهان کبیره به شمار می رود و مرتکب آن، بر اساس مبانی حقوقی و قضایی اسلام، از ادای شهادت در محاکم محروم خواهد بود. محور اصلی پژوهش در این نوشته، آیه شریفه سی و سوم سوره مبارکه احزاب، با استفاده از دیدگاه مفسران و واژه شناسان کهن قرآنی و تاملی نو در پیوند اجزای مختلف آیات مربوط به آن است.

  کلیدواژگان: پوشش شرعی، حجاب، شهادت، فسق، تبرج
 • صدیقه نیک طبع* صفحات 393-405

  بررسی واژه عزت در لسان وحی و اطلاق آن بر خدا و رسول (ص) و مومنان، از جمله موضوعاتی است که در تعیین و جهت دهی خط مشی زندگی شخصی و اجتماعی اهمیت دارد. در این مقاله، با موضوع «تجلی عزت الهی در حماسه حسینی»، در صددیم تا ضمن ترسیم مواردی از عزت آفرینی های امام حسین (ع) در مسیر حرکت از مدینه تا کربلا و تا عصر عاشورا - در مقابل روایت گری کسانی که حرکت امام را دور از شان ایشان تفسیر می کنند - تجلی عزت الهی در حماسه حسینی و تحقق مفهوم عزت و استیلای واقعی افراد عزیزالنفس را به اثبات برسانیم و نشان دهیم چه فاصله عظیمی است بین عزت و استیلای واقعی و استیلا با حربه زور و قلدری؛ و هم درسی را از درس های عاشورا متذکر شود تا آویزه گوش قرار دهیم.

  کلیدواژگان: حماسه حسینی، عاشورا، عزت خدای، عزتمندی امام حسین(ع)
 • حسن رضایی هفتادر*، مرضیه راجی صفحات 407-423

  نوع برخورد امام علی (ع) با زنان، یکی از مباحث چالش برانگیز در نهج البلاغه است که بارها بررسی شده است. امینه اینلوز، اسلام پژوه معاصر امریکایی در مواجهه با این عبارات، به تطبیق آن ها با گفتمان قرآن و کتاب متقدم شیعه یعنی سلیم بن قیس می پردازد و بر این باور است که این گزاره ها به لحاظ سندی و محتوایی، با مدالیل قرآن و کتب متقدم در تعارض است. از نظر وی این عبارات، بعد از نهضت ترجمه و تحت تاثیر آراء فلاسفه یونانی هم چون ارسطو وارد کتب مسلمانان شده است و براساس تضاد مطالب نهج البلاغه با موارد مذکور، این نتیجه حاصل می شود که آن مفاهیم، انعکاس هنجارهای فرهنگی- مذهبی زمان سید رضی است که پس از شهادت امام علی (ع) به ایشان نسبت داده شده است. گرچه این نظر قابل تامل است، بسنده کردن به کتاب سلیم بن قیس. و نپرداختن به سایر کتب تاریخی و سیره و عدم بیان چگونگی فرایند ورود این عبارات به متون شیعی و تبدیل شدن آن به پارادایم غالب، از نقایص آنست.

  کلیدواژگان: علی بن ابیطالب، نهج البلاغه، امینه اینلوز، زنان، ناقص العقل
|
 • Sayyid Maḥmūd Ṭayyib Ḥusaynī, Ḥāmid Sharīfīnasab * Pages 211-230

  Attributing the accusation of being “shi‘r” (poetry) to the noble Qur’ān and the accusation of being a “shā‘ir” to the noble Prophet (s) were among the accusations made by the polytheists in order to reject the divinity of the Qur’ān and consequently to deny the prophetic mission of the Prophet (s). Although there have been suggested different viewpoints with regard to the intention of the polytheists with the words “shi‘r” and “shā‘ir” and the two viewpoints that favor analyzing “shi‘r” from the “structural” and “imaginative content” dimensions have more adherents among the exegetes, the examination of the culture and beliefs of the people of the revelation era and the analysis of the term “shi‘r” reveals that this accusation was issued by the polytheists due to their belief in “the inspiration of the poet by the jinni world” so as to introduce the Qur’ān as an inspiration of the jinni and to deny the prophetic mission of the noble Prophet (s). In addition to clarifying the origin and purpose of the polytheists’ attribution of this accusation, this study will make clearer the response given by the noble Qur’ān to this accusation.

  Keywords: Inspiration, Analysis, Jinni, Exegetes’ viewpoint, Imaginative words, semantics, Rhythm, Rhyme
 • Muḥammad Sharīfī *, Ruqayya Barāriyān Marzūnī Pages 231-243

  The human is a creature whose being is filled with instinctive and innate qualities. One of these qualities is the “Halū‘iyyat” which is noted in the Qur’ān 70:19 and discusses the sensitivity of the human to the good and the evil. There is a disagreement among the exegetes with regard to the interpretation of this verse. This article has adopted a descriptive-analytical method to examine the opinions of two contemporary exegetes, i.e. martyr Murtaḍā Muṭahharī and Ayatullāh Jawādī Āmulī in this regard. The results reveal that although the stances of both exegetes is in line with the viewpoint of those exegetes who consider the verse as a description of the human nature, Martyr Muṭahharī takes the human nature based on “Halū‘iyyat” per se as his perfection, while Ayatullāh Jawādī Āmulī believes that the perfection recognized by Islam and its jurisprudence is in the vicinity to God and the manifestation of the most sacred Divine Essence in the human. Nonetheless, the opinions of these two exegetes are not conflicting, because martyr Muṭahharī’s intention of this type of perfection is the primordial and organic perfection, while Āyatullāh Jawādī Āmulī refers to the true perfection.

  Keywords: Halū‘, Human perfection, Good, evil, Jawādī Āmulī, Martyr Muṭahharī.
 • Maḥmūd Hidāyatafzā *, Yaḥyā Kabīr Pages 245-265

  Some Muslim thinkers have had disagreements over the use of the word “‘ishq” in religious texts since many years ago. The main claim made by those who prohibit the use of this word for the sacred associations such as God, the Prophet (s), and Imāms is that the meaning of this word is appropriate only to the material and carnal issues and so, it has not been used in religious texts and its concept has even been blamed in some traditions, but the philosophers and Sufis have promoted it in the form of poem and prose among Muslims inadvertently or in order to subvert the Muḥammadan Law. On the contrary, some researchers have relied on the literal meaning of the word “‘ishq” and some traditions to consider this term a constant added-nouns similar to ḥubb and bughḍ, which are not blameworthy or praiseworthy per se and are rather praised or blamed due to their associations. Therefore, we observe in the religious texts that the term “‘ishq” has been used in both meanings and it has been actually used more in a praiseworthy manner. The study at hand aims at strengthening the latter viewpoint. To this end, this article is divided into four parts: expressing the root and literal meaning of the word “‘ishq”, narrating and explaining the traditions that approve the use of “‘ishq” about the religious associations, narrating the traditions that blame “‘ishq” and analyzing the incorrect understandings made about suchlike traditions, and investigating and providing the final analysis about the various viewpoints to the associations of the word “‘ishq”.

  Keywords: Ūṣūl Kāfī, Shaykh Iḥsā’ī, ‘Allāma Majlisī, Associations of the word “‘ishq”, Derivations of the word “‘ishq”
 • Mīnā Shamkhī * Pages 267-284

  One of the most important foundations of knowing and interpreting the Qur’ān, the Torah, and the Gospel is the belief in the infallibility and impeccability of the words and propositions of these divine scriptures. If the verses and statements of the noble Qur’ān and the Testaments during the revelation era and the ensuing times have been afflicted with distortion and contradiction, then they cannot be trusted. One of the dimensions of the originality and authoritativeness of the divine scriptures is their freedom from any kind of mistake, disharmony, and disagreement. When a person tries to understand the verses based on such a viewpoint, he will expect nothing but harmony from the verses and will try to figure out this harmony and convergence. In this article, various existing viewpoints in this regard are presented and examined, and it is concluded that the infallibility of the divine scriptures is the stance taken by the majority of Muslims and the Judaist tradition, while there are disagreements among Christians. The main reason is the viewpoints of Muslims, Jews, and Christians toward revelation.

  Keywords: Disagreement, Conflict, Interpretation, Infallibility, Testaments, Qur’ān
 • Ḥasan Aṣgharpūr * Pages 285-304

  Abū Isḥāq Tha‘labī Nayshābūrī is an outstanding Iranian exegete of the fourth and fifth centuries LH. Tha‘labī has been so skillful in various Islamic sciences such as Arabic linguistics (including morphology, syntax (grammatical inflection), vocabulary, and rhetoric), Ḥadīth, exegesis, and qur’ānic sciences that numerous students from many near and far places attended his classes. Tha‘labī’s commentary is a comprehensive and valuable exegesis of the Qur’ān that entails the utterances and viewpoints of many scholars from various scientific fields. Since Tha‘labī’s commentary is largely comprised of the narrations by the Companions and even Ahl al-Bayt (a), it can be considered a narrative commentary. Tha‘labī’s reality-centered and fair spirit has caused him to present narrations from Ahl al-Bayt (a) throughout his commentary. This has caused some biased critics to target him with their criticisms and reproaches. Tha‘labī’s outstanding scientific personality and position has made the exegetes of the ensuing centuries to use his commentary extensively in their works.

  Keywords: Abū Isḥāq Tha‘labī, Al-Kashf wa al-bayān, Ahl al-Bayt (a), Narrative interpretation
 • Murtaḍā Raḥīmī *, Muḥammad Bunyānī Pages 305-324

  According the qur’ānic verses, God is the first teacher of the Qur’ān. The Prophet (s) used different methods to teach the Qur’ān and recommended others to teach it, especially to one’s children. The question of the permissibility or impermissibility of receiving wage for the teaching of the Qur’ān has brought about some disagreements among Muslim scholars, where each group has relied on some qur’ānic verses to prove its stance. In this article, the verses for the prohibition of receiving wage and the verses for the permissibility of receiving wage are presented and the interpretations of both these two groups of verses are examined and evaluated. At the end, a summary of the verses and the conclusions of the study are provided. Some jurisprudential denominations point out that the present-day Muslims do not have the vigorous faith of the Muslims of the early centuries and so, the impermissibility of receiving wage for the teaching of the Qur’ān and religious issues will lead to the abandonment of the Islamic rules. This way, they assert that receiving wage is permissible for the teaching of the Qur’ān. The adoption of this viewpoint has led to the prevalence of the Qur’ān and its teaching in the Muslim community.

  Keywords: teaching, Wage, Qur’ān, Qur’ān teacher, Gift
 • Rasūl Muḥammad Ja‘Farī *, Murtaḍā Awḥadī Pages 325-343

  One of the main issues in the Islamic knowledge is the divine revelation made to the Prophet (s). Of particular interest in this regard is the revelation of the Qur’ān to the Prophet (s) and its manner. This is one of the disputed discussions among the exegetes and the scholars of the qur’ānic sciences. The source of this discussion is comprised of numerous narrations that are found in the narration collections and the Qur’ān commentaries. These narrations can be divided into six groups, namely the Prophet’s (s) panic during the revelation of the Qur’ān, the revelation of the Qur’ān to the Prophet (s) when he was asleep, the Prophet’s (s) sweating during the revelation of the Qur’ān, the revelation of the Qur’ān when the Prophet (s) was riding a steed, the sound of a bell during the revelation of the Qur’ān, and the Prophet’s (s) fading when he received the revelation. These narrations are mostly weak based on the Rijāl (evaluation of the transmitters of Islamic traditions) and Dirāya (analysis of Scripture) standards. In addition to the weakness of the chains of transmission, the content of the first group of narrations is against the rational reasons. However, the content of the narrations of the other five groups seems to be sound and face no rational or narrative constraints.

  Keywords: Revelation, Prophet’s (s) moods, Revelation of the Qur’ān, Revelation narrations, Chains of transmission, Narration content
 • Alīriḍā Muḥammadriḍā’Ī, Sa‘Īda Walīnawāz Jahzdānī * Pages 345-363

  In line with the advancement of science and technology and the achievement of facilities that bring about welfare, the studies done in psychology have also have furthered the boundaries of knowledge in this domain. Psychologists emphasize that for a better life, people should be taught “the life skills.” This international skill has its roots in Islam, with the only difference being in the new wording used in psychology. One of these skills is emotion (anger) control. Due to the universality of anger and the public inability to control it, the article explains this issue from three viewpoints, namely Imām Riḍā‘s traditions, ethics, and psychology and finds out that anger control is rooted in the words of our Imāms. After discussing the nature of anger and its physical-behavioral signs as well as its advantages and disadvantages, the article gives in practical solutions for anger control from the foregoing three viewpoints. Finally, it concludes that the eighth Imām of the Shī‘a, who paid attention to knowing and controlling anger centuries before psychologists, is not only superior to them due to his pioneering position in this regard, but also gives in an important solution, that is, connection to spiritual and metaphysical forces. This way, he surpasses others in this regard.

  Keywords: Ethical strategies, Strategies in Imām Riḍā’s traditions, Scientific strategies, anger, anger control
 • Sayyid Sa‘Īd Mīrī *, Riḍā Sa‘Ādatniya, Alīriḍā Fakhkhārī Pages 365-379

  In the light of the fact that the Qur’ān is connected to the divine knowledge, this article examines the exegetic opinions and the definitive religious realities, and compares and analyzes them in order to decode the mysterious references made by the Qur’ān to the unmatched victoriousness of Dhul-Qarnayn in designing and founding the infrastructure of a magnificent civilization with a highly developed management and technology. The unique management of Dhul-Qarnayn in his crossing over the globe, opposition to oppression, promotion of justice, technological skill in the construction of a dam, domination over enemies, the creation of an enduring security for the citizens, and finally, the processing of a monotheistic cultural system are the goals that are mentioned in the Qur’ān 18:84-98. All these goals are fulfilled outstandingly due to Dhul-Qarnayn’s adherence to a reality called “sabab.” From the viewpoint of the majority of exegetes, the paramount instance of sabab is “knowledge or its instances or results,” based on which this mysterious character could achieve all those successes. Accordingly, this article specifically inspects the story of Dhul-Qarnayn and some other prophets of God who – based on the qur’ānic verses – relied on knowledge to significantly contribute to the excellence of the magnificent civilizations of their own eras. Then, it is concluded that to revive the glory of the civilization of the early centuries of Islam and to achieve a civilization appropriate to the advanced culture of Islam, Muslims have no way other than embarking upon various types of science and producing knowledge. In the light of the foregoing points and the verses and narrations that depict Imām Mahdī‘s government and civilization, we might claim that the multifaceted character of Dhul-Qarnayn is an illustration of the complete, comprehensive, and impeccable character of Imām Mahdī (may God hasten his reappearance) in the End of Days.

  Keywords: Civilization, Imām Mahdī‘s government, Dhul-Qarnayn, Sabab, Knowledge, Qur’ān
 • Abdullāh Muwaḥḥidī Muḥib * Pages 381-392

  Women’s lack of legal veiling, as the non-feasance of a divine obligation in the Islamic society, is a criminal act for which the law has foreseen punishment. This behavior and its instances are called “tabarruj” (bedizenment) in the Islamic narrations. Notwithstanding the viewpoint of those who follow the superficial enlightenments of recent centuries and do not consider bedizenment so reprehensible, this article set out to look for the decree on this behavior in the related qur’ānic verses and Islamic narrations. The exploration of Islamic sources indicated that bedizenment is one of the clear legal prohibitions and is one of the grave sins. Based on the Islamic legal and judicial principles, the perpetrator of this sin is deprived of the right to give testimony in the courts of law. The article at hand revolves around the Qur’ān 33:33, the viewpoints of the past Qur’ān exegetes and philologists, and a novel reflection on the connection of the various parts of other verses related to it.

  Keywords: Legal clothing, Hijāb, Testimony, Fisq, Tabarruj
 • Ṣiddīqa Nīkṭab * Pages 393-405

  The examination of the word “‘izza” (honor) in the divine discourse and its attribution to God, the Prophet (s), and the believers is important in determining and directing the personal and social life policies. In this article (which is on the manifestation of the divine honor in Imām Ḥusayn’s heroic act), we aim to illustrate some of the honorable deeds of Imām Ḥusayn on his way from Medina to Karbala up until the ‘Āshūrā evening. These will prove wrong the tales of some people who interpret Imām’s movement in ways far from his high status. We also aim to prove the manifestation of the divine honor in Imām Ḥusayn’s heroic act and the fulfillment of the concept of true honor and the victory of the honorable people and to show the great difference that exists between the true honor and victory and the victory attained by force and brutality. We also aim at reminding a lesson from among the ‘Āshūrā lessons.

  Keywords: Imām Ḥusayn’s heroic act, ‘Āshūrā, Divine honor, Imām Ḥusayn’s (a) honorableness
 • Ḥasan Riḍā’Ī Haftādur *, Marḍiya Rājī Pages 407-423

  One of the challenging issues that has been frequently studied is the way Imām ‘Alī (a) addresses women in Nahj al-balāgha. Amina Inloes, the contemporary American researcher of Islam compares these statements with the qur’ānic discourse and early Shī‘a Kitāb Sulaym b. Qays. She believes that these statements are in conflict with the significations of the Qur’ān and the early books in terms of chain of transmission and content. From her viewpoint, these statements have entered the Muslim books after the Translation Movement under the influence of Greek philosophers such as Aristotle. She deems that as the general content of Nahj al-balāgha contradicts those cases, it can be concluded that those concepts are the cultural-religious reflections of Sayyid Raḍī’s era that have been attributed to Imām ‘Alī (a) after his demise. Although this is an interesting opinion, it suffers from some shortcomings such as limiting its sources to Kitāb Sulaym b. Qays, ignoring other historical and biographical books, and ignoring to explain the process of the entrance of these statements to Shī‘a texts and the way they turned into the dominant paradigm.

  Keywords: Alī b. Abīṭālib, Nahj al-Balāgha, Amina Inloes, Women, Mentally imperfect