فهرست مطالب

نشریه هنرهای حوزه کاسپین
پیاپی 1 (بهار و تابستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1400/02/27
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فروغ عموئیان*، حسن بلخاری قهی صفحات 11-28
  یکی از جلوه های اصیل فرهنگ و آداب هر منطقه ای هنر و صناعات بومی آن منطقه است. ارتباط مصنوعات هنر بومی با کاربران فضاهای معین انسانی همواره ارتباطی دوسویه و معنادار تعریف شده است. این پژوهش با هدف بررسی نقش تعامل انسان-مصنوع در تولیدات دست سازهای کاربردی- تزیینی در یکی از حوزه های پرکاربرد طراحی عناصر معماری بومی به شکل ارسی، تلاش دارد تا نقش محتوای مفهوم دار این دست ساخته را در بستر رابطه تعاملی مورد ارزیابی قرار دهد. بررسی سهم هنرهای تجسمی در عناصر معماری و تحلیل گونه شناسی آن از منظرهای متفاوت مورد بحث قرار گرفته است. یکی از این حوزه ها، بحث محتوای مفهوم دار فرم در گونه های دستساخته ارسی می باشد که در این تحقیق با رویکرد طراحی تعاملی، ایجاد هویت در کاربر از طریق تحلیل محتوای فرم، مورد بررسی قرار گرفته است. سوالات پژوهش عبارتند از این که تجربه ارتباط مستقیم و نزدیک انسان- مصنوع در استفاده از ارسی به عنوان یک دست ساخته بومی چگونه است؟ و سهم تزیینات و عناصر نمادین ارسی در درک مخاطب و ایجاد هویت به چه میزان بوده است؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و بخشی از تحقیقات نمونه های موردی، از طریق پژوهش های میدانی نگارندگان با نگاهی بینارشته ای پوشش داده شده اند. در این راستا تلاش شده است تا با تحلیل عناصر بصری ارسی ها در چند نمونه دست ساز بومی در خانه های تاریخی بابل، اشتراکات تعامل انسان- مصنوع، به صورت متغیرهای قابل بسط در مطالعات مشابه مشخص گردند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که تعامل میان کاربران فضاهای بومی با عناصر معماری، دارای متغیرهای متعددی است که به وجوه متفاوتی از ابعاد طراحی محصول اشاره دارد. وجه زیبایی شناسی، اجتماعی، فرهنگی و فنی و نحوه ساخت، از موارد قابل بحث در این زمینه می باشند و رویکرد طراحی تعاملی، می تواند بستر مناسبی جهت بررسی سهم شاخص های فرمی و تزیینات در ایجاد هویت و ارتباط موثر از سوی مخاطبان باشد. این رویکرد نشان می دهد که شاخص هایی که به عملکرد فرمی و نمادین ارسی اشاره دارند، در تعیین رفتار و ایجاد تعامل ماندگار از سوی مخاطبان موثرند.
  کلیدواژگان: ارسی، انسان، تعامل، عملکرد، هویت
 • وحید حیدرنتاج* صفحات 29-39
  باغ ایرانی محصول نظم تحمیلی از سوی تفکر ایرانی بر طبیعت و عناصر طبیعی از جمله آب و گیاه است. در این بین آب و عناصر آبی از اهمیت بسزایی برخوردار است و باغ ایرانی بدون حضور آب قابل تصور نیست به طوری که نقش اساسی در طراحی و ساماندهی فضای باغ دارد. از طرفی منظر عمیق به واسطه ایجاد محور مستقیم رکن اصلی در فضاسازی باغ ایرانی است. وجود آب در محور اصلی باغ و تلاقی دید با پهنه های آبی در انتهای مسیر از دیگر ویژگی های باغ است.باغ عباس آباد بهشهر که باغ تفریحی شاه عباس صفوی بود، یکی از زیباترین باغ های کرانه جنوبی دریای خزر است که در دامنه جنگلی بهشهر در 9 کیلومتری از آن واقع است. احداث باغ در زمینه کاملا طبیعی جنگل، حضور گسترده آب و دید دو طرفه به واسطه شیب دو طرفه در باغ از ویژگی های منحصر به فرد باغ است که این باغ را از سایر باغ ها برجسته کرده است. این مقاله ضمن معرفی باغ مزبور سعی در ارایه نقش دیدی و منظر و حضور آب در طراحی باغ دارد. مقاله در پی این پرسش است که فلسفه وجودی باغ در دامنه صعب العبور جنگلی چیست؟ و نقش آب و عناصر مختلف آبی در باغ عباس آباد چگونه است؟ استفاده از روش تحقیق تاریخی و نمونه موردی با روش جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و میدانی، تحقیق را به این نتیجه سوق می دهد که بهره گیری از دید و منظر دو طرفه (دریاچه سد و دریای خزر) و وجود آب فراوان سبب ایجاد شکل خاصی از باغ در محیط طبیعی و جنگل شده است.
  کلیدواژگان: باغ عباس آباد، دید و منظر، عناصر طبیعی، آب، عناصر آبی
 • احمد پیرزاد*، ساشا ریاحی مقدم صفحات 41-59
  هدف از ارایه این مقاله بررسی رابطه بوم گرایی معماری روستایی با اقتصاد روستایی و تاثیرات متقابل آن ها بر یکدیگر است. از آنجایی که خودکفایی یکی از ویژگی های شاخص در زیست بوم های روستایی است و به همین دلیل عرصه تولیدات با استفاده از امکانات موجود در روستا و پیرامون آن، همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده و رابطه بسیار مهمی بین معماری روستایی، محیط پیرامون و اقتصاد روستایی شکل گرفته که در نوع خود منحصر به فرد می باشد. دستاوردهای مقاله نشان می دهد هرگاه معماری روستایی در انطباق با طبیعت بوده است و از امکانات موجود بهره برداری بهینه کرده، پایداری آن به طور نسبی در همه عرصه ها افزایش یافته است. در این خصوص نقش مصالح بوم آورد در معماری روستایی چشمگیرتر می باشد، به ویژه در زمینه حفظ و توسعه معماری اصیل روستایی و مقاوم سازی آن با بازنگری و تقویت شیوه های سنتی. منبع درآمد روستاییان بر اساس فعالیت هایی چون کشاورزی، دامداری، صنایع بومی و... نیز در ساختار و شکل معماری روستایی تاثیر زیادی داشته و حتی بر هزینه های ساخت بنا تاثیر مثبت داشته است. همچنین بهره برداری بهینه از طبیعت نیز از یک سو منجر به کاهش هزینه ها شده و از سوی دیگر منجر به حفظ پویایی اقتصاد روستایی می شود. بر این اساس شایسته است که با توجه به افزایش هزینه های زندگی و تبدیل روستانشینان بی نیاز به روستانشینان نیازمند، به مقوله بوم گرایی در شرایط محیطی هر منطقه توجه بیشتری نشان داد و کنترل محیط زندگی با توجه به منابع انرژی های موجود در طبیعت روستا را سرلوحه مداخلات قرار داد. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی- تحلیلی و با تاکید بر مطالعات کتابخانه ای و میدانی بوده است.
  کلیدواژگان: بوم گرایی، معماری روستایی، اقتصاد روستایی، مقاوم سازی
 • حسین توفیقیان* صفحات 61-86
  دریانوردی و کشتیرانی در دریای مازندران از قدمت طولانی برخوردار نبوده و به سده های اخیر محدود می شود. در منابع جغرافیای تاریخی در مورد دریای خزر، خبری از دریانوردی و کشتیرانی در این دریای بسته در دوره های قبل از صفویه دیده نمی شود. از دوره قاجار رفت و آمد کشتی های تجاری بین بنادر تزار و ایران برقرار شده و کالاهای تجاری بین بنادر روسی از طریق رودخانه ولگا با بنادر ایرانی انزلی، سرمشهد و آشوراده تجارت می شد. بجز اشارات اندک جهانگردان و مورخین این عصر، اطلاعات چندانی در مورد ساختار این کشتی ها در اختیار نیست. شناسایی چندین کشتی از جنس الوار چوبی در سواحل تالش، رودسر، نکا و خلیج گرگان اطلاعات با ارزشی در خصوص ساختار کشتی های تاریخی و کشتیرانی دریای مازندران ارایه خواهد داد. در این نوشتار که بر اساس پژوهش میدانی و مطالعه کتابخانه ای فراهم شده است، کشتی های تاریخی مکشوفه در سواحل دریای مازندران معرفی شده و فقدان نمونه های قدیمی تر در این دریای بسته بدلیل نبود بادهای موسمی، جهت حرکت نامنظم امواج، نبود بازارهای هدف، پیش روی و پسروی متناوب آب دریا و... مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
  کلیدواژگان: کشتی های تاریخی، دریانوردی، دریای مازندران، صفوی، قاجار
 • مصطفی رستمی*، طاهره میر صفحات 87-105

  بسیاری از نقش ها و طرح های انواع زیورآلات ترکمنی، متاثر از عقیده ها و باورهای دینی مردم در نواحی مختلف روستایی، عشایری و شهری ترکمن نشین بوده است. انواع آرایه های زیورآلات ترکمن بسیاری از عقیده ‏ها و باورهای اسلامی، توتمیزم و سایر آیین ها را چون رازهایی نهفته در دل خود پنهان می‏دارند تا برای آنان که می‏دانند و یا از میان علامت ها و نشان ها، اسرار را کشف می‏کنند، رخ بنمایند. تنوع عقیده ‏ها و توتم‏ها در قوم ترکمن سبب گردیده است تا گونه ‏های فراوانی از نقش ها برای کاربردهای مختلف در زیورآلات ترکمن خلق و ماندگار شوند. در این پژوهش که به شیوه ی توصیفی تحلیلی انجام شده است، ضمن بیان ویژگی های زیورآلات ترکمن، چگونگی تاثیر باور و عقیده بر زیورآلات ترکمن با تاکید بر باورهای مذهبی مورد بررسی قرار گرفت. حاصل پژوهش حاکی از آن است که باورها و آداب و رسوم گوناگون قوم ترکمن بیش از هر چیزی در آثارشان و به ویژه در آرایه های زیورآلات آنان خودنمایی می-کند. بسیاری از این نقش ها برگرفته از نوع عقیده و باور آن هاست که هنرمند ترکمن آن را به شکل انتزاعی در هنر خود پیاده می کند. در باور ترکمن، این زیورها علاوه بر جنبه ی تزیینی، آن ها را در مقابل نیروهای ناشناخته حمایت می کند.

  کلیدواژگان: عقیده ‏ها و باورهای دینی، آرایه ‏ها، زیورآلات، مردم شناسی، ترکمن
 • حسین عابددوست*، زیبا کاظم پور صفحات 107-125
  چاشو (چادرشب) یکی از بافته های محلی گیلان است. این بافته سنتی که به وسیله دستگاه های کوچک پارچه بافی تولید می شود، از ویژگی های بصری ویژه ای برخوردار است. رنگ های سحرآمیز در کنار نقوش نمادین تکرار شونده ویژگی منحصر به فردی به این آثار بخشیده است. پرسش های اصلی تحقیق حاضر این است که مفاهیم نمادین نقوش چاشو (چادرشب) کدام است و چه شباهت هایی میان نقوش چادرشب و کهن ترین خطوط ایده نگار ایران وجود دارد؟ هدف از تحقیق شناسایی مفاهیم و پیشینه های تصویری نقوش چادرشب است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و روش گردآوری مطالب کتابخانه ای از طریق فیش برداری و تصویرخوانی است. تجزیه تحلیل داده ها به صورت کیفی صورت گرفته است. با توجه به یافته ها برخی از بنیان های تصویری نقوش چادرشب را در آثار تاریخی منطقه می توان یافت. بسیاری از نقوش چادرشب قابل مقایسه با نشانه های خطی ایلامی متعلق به هزاره سوم ق.م هستند. بنابراین، این نشانه ها علایم معناداری هستند که پس از تطور چند هزارساله بر بافته ای سنتی تداوم یافته اند. مفهوم کلی برکت و باروری را به عنوان معنای برخی نقوش چادرشب می توان بیان کرد.
  کلیدواژگان: نقوش چادرشب، گیلان، خطوط ایده نگار، ایران
 • ایمان خسروی* صفحات 127-139
  موسیقی در تمام ارکان زندگی بومیان مازندران جایگاه ویژه ای دارد و چندان گزافه نیست اگر گفته شود که تمامی نمودهای فرهنگی آن ها، با عنصر موسیقی سروکار داشته است. اما برای تحلیل و تفسیر این پیوند که از گذشته های دور تا به امروز همانند حلقه های یک زنجیر به هم پیوسته اند باید تقسیم بندی مدونی را به عنوان «تجزیه» ارایه داد. اگر این تقسیم بندی بر پایه ی معیارهای مشخصی صورت گرفته باشدمی تواند در شناسایی سایر مواد فرهنگی بومیان نیز یاری دهنده باشد. طبیعتا بسیاری از پدیده های فرهنگی در تقابل فرهنگ های دیگر (چه به خاطر مهاجرت اقوام بیگانه به این سرزمین و چه به خاطر ورود اقوام غالب در جنگ) ازمیان رفته اند اما قطعا بسیاری از پدیده های به جای مانده ی امروزی، ریشه در گذشته های دور دارد. در این مقاله سعی شده است تا با ارایه ی چارچوب های علمی نظری و عملی در زمینه ی مردم شناسی موسیقی بومی مازندران، گذشته از تبیین زندگی موسیقایی مردم منطقه، راهی را برای استفاده ی باستانشناسان جهت بازسازی جوامع انسانی گذشته بازگشاید؛ چراکه شاید تابه حال از این منظر به این مطالعات توجه نشده باشد. برای حصول این نتیجه، جنبه های هنری و زیبایی شناسانه ی نظام مند موجود در هنر بومیان، استخراج و ارایه شده است و درنهایت چنین نتیجه ای حاصل شد که با پژوهش و مطالعه ی سیر تحولی و روند تغییر فرهنگ موسیقایی منطقه و با توجه، تجزیه وتحلیل فرم و محتوای موسیقی و حتی محتوای اشعار ترانه های فولکلور، می توان روابط انسانی، اجتماعی، اقتصادی و حتی عاطفی جوامع گذشته ی بومیان مازندران را بازسازی نمود. برای رسیدن به چنین اطلاعاتی، از ره یافت تاریخی و ره یافت توصیفی، به صورت مکمل استفاده شده است که برای گردآوری اطلاعات پایه ی این ره یافت ها از دو شیوه ی میدانی و اسنادی استفاده شده است.
  کلیدواژگان: مردم شناسی، فولکلور، زیبایی شناسی، موسیقی بومی مازندران
 • سارا بنی اسد* صفحات 141-156
  در این پژوهش از گیاه تاج ریزی سیاه سواحل جنوبی دریای کاسپین برای رنگرزی الیاف پشم با استفاده از پنج دندانه سولفات آلومینیوم، سولفات آهن، سولفات مس، دی کرومات پتاسیم و دی کرومات سدیم به روش دندانه همزمان در دو محیط قلیایی و اسیدی استفاده شده و آزمایشات ثبات نوری و ثبات شستشویی نیز به منظور تعیین ثبات آنها در برابر نور و شستشو بر روی آنها انجام گرفته است. این پژوهش -که به روش توصیفی و تجربی انجام گردید- می کوشد تا به بررسی قابلیت های میوه گیاه تاجریزی سیاه سواحل جنوبی دریای کاسپین به عنوان رنگزا، ایجاد محیط ها و شرایط متفاوت رنگرزی برای کسب رنگ های فرعی متنوع و معرفی میوه تاجریزی سیاه سواحل جنوبی دریای کاسپین به عنوان رنگزایی کاربردی بپردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد رنگزای تاجریزی سیاه سواحل جنوبی دریای کاسپین بدون اسید قابلیت جذب بیشتری را روی لیف پشم دارد و می توان شیدهای متنوعی را با استفاده از تغییر در دندانه، PH، دما و مقدار غلظت رنگزا به دست آورد.
  کلیدواژگان: رنگرزی، تاجریزی سیاه، سواحل جنوبی دریای کاسپین، ثبات نوری، ثبات شستشویی
 • مجید ساریخانی*، سید مهدی موسوی کوهپر صفحات 157-169

  اکولوژی منطقه طبرستان مانع از ایجاد یک شبکه ارتباطی منظم بوده است و محور هراز یکی از قدیمی ترین آنهاست که در ادوار مختلف، ارتباط دهنده ی شمال ایران با فلات مرکزی بوده است. این پژوهش تلاش دارد به داده های باستان شناختی این شبکه ارتباطی در دوران ساسانی و اوایل اسلام بپردازد. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و بررسی باستان شناختی پیمایشی در منطقه مورد مطالعه است. سوال پژوهش این است که ارتباط شبکه ارتباطی دره رودخانه - هراز در دوران ساسانی و اوایل اسلام با مولفه های معماری پایدار و آثار باستان شناختی منطقه چگونه قابل تبیین است؟ فرضیه تحقیق مبتنی بر آن است که شرایط زیست محیطی (کوه های صعب العبور، دره و رودخانه) و ایده پردازی معماران و طراحان از مولفه های اصلی پایدار در ایجاد شبکه های ارتباطی و پراکنش و گونه شناسی آثار معماری و باستان شناختی دره - رودخانه هراز بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که نگارندگان در طی بررسی میدانی بقایای معماری این شبکه را در روستاهای لاسم، ایرا، نوا، هاره، وانا، بایجان، علی آباد و پشت تونل شماره 6 جاده هراز شناسایی کردند که به طور عمده در قسمت کوهستانی قرار گرفته اند و نشانی از این جاده ار در نواحی جلگه ای و جنگلی شناسایی نشد، علت آن در نقش بستر جغرافیایی منطقه مورد بررسی نهفته است چرا که نواحی کوهستانی آمل برای معماران ساسانی سختی ها خلق کرده که باعث هنرنمایی آنها شده است.

  کلیدواژگان: طبرستان، آمل، معماری بومی، دره - رودخانه هراز، شبکه ارتباطی، زیست محیط
 • مژگان خاکپور*، مرضیه عسلی صفحات 171-186
  معماری مسکونی در روستا، علاوه بر تاثیرپذیری از مولفه‏های جغرافیایی و اقلیمی، متاثر از فرهنگ عامه مردم است. مسکن روستایی به عنوان پدیده‏ای اجتماعی-فرهنگی تلقی می‏شود که از سویی با تاثیر از خصوصیات فرهنگی، محل بروز ویژگی‏های رفتاری و الگوی زندگی اهالی آن بوده و از سویی، با ویژگی‏های کالبدی و ساختار فضایی خاص خود، بر شکل‏گیری فرهنگ عامه و سبک زندگی مردم تاثیر می‏گذارد. «جنسیت» نیز به عنوان یکی از شاخصه‏های اجتماعی-فرهنگی، رابطه دو طرفه با فضای کالبدی دارد. پژوهش حاضر به بررسی کیفیت رابطه موجود بین جنسیت و فضای کالبدی پرداخته و تاثیر این رابطه را در مسکن روستایی گیلان، مورد بررسی قرار داده‏است. این پژوهش کیفی، از نوع کاربردی-توسعه‏ای است که اطلاعات آن، با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع نوشتاری و ابزار مشاهده و مصاحبه به دست‎‏آمده است. بدین ترتیب مطالعات میدانی در روستاهایی از حوزه‏ های مختلف فرهنگی شرق و غرب گیلان به لحاظ قابلیت تعمیم‏پذیری به نقاط مختلف استان صورت گرفته است. یافته‏های تحقیق نشان می دهد که شرایط جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه روستایی گیلان، جایگاه زنان در فرهنگ بومی این مناطق را تحت تاثیر قرار داده و به تبع آن، رابطه جنسیت و فضا را در مسکن بومی شکل می‏دهد. بدین ترتیب که در مسکن روستایی این استان، الزامی برای تفکیک فضایی بین زنان و مردان در ظاهر بنا وجود ندارد، اما در داخل فضاها، حریم‏ زنانه و مردانه از هم مجزا است.
  کلیدواژگان: جنسیت، فضای جنسیتی، زن، مسکن روستایی، معماری گیلان
 • سکینه زارعی موینی*، محمدابراهیم زارعی صفحات 187-202

  مساجد شاهی یا سلطانی یکی از انواع مساجدی هستند که در دوره صفویه ظهور نمودند. سازندگان این مساجد، مرکز ثقل امور دینی را از مساجد جامع به این گونه مساجد منتقل کردند، تا آنان که نامشان با مسجد همراه بود نیز، در مرکز توجه عموم قرار گیرند. ساخت مساجد شاهی در دوره قاجار به خصوص در دوره حکومت فتحعلی شاه قاجار توسعه و گسترش بسیاری یافت به گونه ای که در پنج شهر، قزوین، تهران، زنجان، بروجرد و سمنان مساجد شاهی ساخته شدند. مسجدالنبی قزوین به عنوان یکی از مساجد سلطانی دوره قاجار، دارای ویژگی های مشترک و همچنین تفاوت هایی با مساجد سلطانی دیگر است.این مسجد در موقعیت و بافت ویژه ای ساخته شده است به گونه ای که با داشتن ورودی های سه گانه بخش های مختلف بازار را به هم پیوند می دهد. ورودی های سه گانه اصلی مسجدالنبی،در مساجد شاهی دوره ی قاجار مورد توجه بوده است. این نوع طرح از ویژگی های معماری عصر قاجار است و در دوره های قبلی مشاهده نمی شود.یکی از موارد بحث انگیز در رابطه با مسجد النبی قزوین، تاریخ دقیق بنای مسجد و محتوای کتیبه های آن است. نوشته های سیاحان و جهانگردان و نیز، سبک معماری، تزیینات وکتیبه های تاریخدار موجود در بنا تعلق این مسجد را به دوره فتحلعلی شاه قاجار تایید می کنند و به نظر می رسد هدف خاصی در انتخاب آیات و احادیث برای کتیبه نگاری وجود داشته است.

  کلیدواژگان: قزوین، دوره قاجار، مسجدالنبی، کتیبه نگاری
 • رضا رضالو*، یحیی آیرملو، پرویز پورکریمی صفحات 203-223
  گلیم های ورنی یکی از هنرهای اصیل و ارزشمند در میان عشایر شاهسون به شمار می آید. نقوش بسیاری بر روی این ورنی-ها به اجرا در می آید که نشان دهنده ذوق و قریحه گلیم بافان عشایر است. برخی از این نقوش بیان کننده مفهومی نمادین از یک موضوع خاص هستند، ولی با این حال ممکن است خود آنها، از مفاهیم این نقوش آگاهی کامل نداشته باشند. نقوش ورنی های ایلات شاهسون آذربایجان، بصورت نمادین، نماینده ی آمال و آروزهای این مردمان است. یکی از مهمترین ویژگی این نقوش، اصالت آنهاست به گونه ای که سینه به سینه و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده اند. در پژوهش حاضر، موضوع «طلب باران» در بین نقوش این ورنی ها مورد مطالعه قرار گرفته است.آب روشن ترین سمبل حیات است و اشاره ای آشکار دارد به سرچشمه زندگی که در سرزمین های مختلف با توجه به شرایط اقلیمی و فرهنگی، از جنبه های خاص، مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. گلیم های ورنی ایلات شاهسون را می توان یکی از کانون های تجلی نقش آب و باور و آرزوی طلب باران دانست. یکی از مهمترین نقوشی که جلوه گر چنین باور است، نقوش گول ها (حوض ها) و مرغان گردن دراز شناور در آن است. در این پژوهش این نقوش و مفاهیم نمادین آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با توجه به این که، اقتصاد معیشتی این اقوام مبتنی بر کوچروی و گله داری بوده است، آب و موضوع طلب باران در میان آنها بسیار حایز اهمیت بوده و چنین درخواستی در گذر زمان به صورت نقوش نمادین بر روی گلیم های ورنی خود را نشان داده است.
  کلیدواژگان: ورنی بافی، ایلات شاهسون، طلب باران، حوض، مرغان گردن دراز
|
 • Forough Amoian *, Hassan Bolkhari Ghahi Pages 11-28
  The study of the contribution of visual arts in architecture elements and its typological analysis from different perspectives are discussed. One of these domains is the conceptual content of the form in hand-made artifical forms. In this research, with the interactive design approach, the creation of identity in the user through content analysis of the form has been studied. The research questions are, how is the experience of direct and close human-artistic interaction in the use of artifical as a native handmade? And how much has been the share of decorations and symbolic elements in audience comprehension and identity creation? The research method in this research is descriptive-analytic and part of the case study research has been covered through field studies of writers with an interactive look. In this regard, efforts have been made to identify the commons of human-artic interaction as an exponential variable in similar studies by analyzing the elements of visual arsies in several original native forms in the historical houses of Babylon. The results of the research show that the interaction between native space users with architectural elements has several variables that refer to different aspects of product design dimensions. The aesthetic, social, cultural, and technical aspects of construction are among the most controversial issues, and the interactive design approach can be a good platform for exploring the contribution of feminine indicators and decorations to creating effective identity and communication from the audience.
  Keywords: Orsi, Human, Interaction, form, Function
 • Vahid Heidar Nattaj * Pages 29-39
  The Persian garden is the product of imposing Persian thoughts on nature and natural elements, including water and plants. From among the various elements, water plays such a significant role that the gardens are unimaginable without it. More specifically, water is a fundamental element organizing the gardens’ very green spaces. As one of the most beautiful gardens along the southern shores of the Caspian Sea, Abbas Abaad Garden, an entertaining site for King Abbas the Great, is located at the wooded slopes, 9 Km to Behshahr. Being built in woodlands, the water abundance and two-sided view created by the slopes are among unique characteristics of the garden. The present paper aims to present the role of landscape and water in planning the garden. It investigates the probable reasons for the construction of the garden on arduous wooded slopes as well as the roles played by water and the other elements in Abbas Abad. Using the historical field method and bibliographical approach, the author concludes that the two-sided view, landscape (Dam lake and the Caspian Sea), and water abundance created a unique form of garden in its natural environment.
  Keywords: Abbas Abad Garden, View, Landscape, Natural Elements, Hydraulic Elements
 • Ahmad Pirzad *, Sasha Riahi Moghaddam Pages 41-59
  The aim of this paper is the survey for relationship between ecological rural architecture and rural economic and its impact on the sustainability of rural architecture. Since the self Sufficiency is one of the important features in the eco villages and for this reason Manufacture by using available facilities at village and its surrounding was very important‚ a very specific relationship between rural architecture, environment and the rural economic has occurred That is unique in its kind. The results of this article show that whenever the rural architecture has been in conformity with nature and optimum utilization of available facilities‚ its sustainability relatively increased in all cases. About this‚ the role of ecology materials in rural architecture is significant. The Sources of income for villagers‚ according to activities such as agriculture, animal husbandry, local industry and etc also have large impacts in structure and form of rural architecture and even shows the positive effect on construction costs. So‚ utilization of Nature Causes reduced costs and helps that rural economy keeps its dynamics. Therefore, it is worthy due to the increased cost of living‚ and become self-sufficient rural to rural needy, do more attention to ecological oriented subject at Environmental conditions in each region‚ and makes that proper pattern at interference‚ due to the Controlling the living environment with energy sources of rural nature. The Research Methods of this paper is descriptive - analytical study with emphasis on Library and local studies.
  Keywords: Ecology Oriented‚ Rural Architecture‚ Rural Economic‚ Retrofit
 • Hossein Tofighian * Pages 61-86
  Shipping and navigation in the Caspian Sea have not had a long history and is limited to recent centuries. In the historical geography of the Caspian Sea resources, news of sailing and navigation in the sea close to the Safavid period can not be seen. The Qajar era merchant ships traveling between ports and trade goods between ports of Russian Tezar and Iran through the Iranian port of Anzali the Volga River, Sar Mashhad and was trading Ashuradeh. Except for slight hints of tourists and historians of this period, little information is available about the structure of these ships. Identification of timber several ships off the coast of effort, city, complete and valuable information about the structure of historic ships Gorgan Gulf and the Caspian Sea will offer shipping .In this paper, based on field research and study library is provided, Historic ship discovered off the coast of the Caspian Sea and the lack of older introduced in the Monsoon Sea was closed due to the irregular waves, the absence of target markets, advance and retreat of sea water periodically and will be studied.
  Keywords: Historic ships, sailing, Caspian Sea, Safavid, Qajar
 • Mostafa Rostami *, Tahereh Mir Pages 87-105

  The many types and designs of Turkmen jewelry, influenced by the beliefs and religious beliefs of the people in different parts of rural, tribal and urban slums is Turkmen. Turkmen Jewelry array types, many of the ideas and beliefs of Islam, and other religions as Turkism hidden secrets are hidden in your heart for those who know or the signage and logos, secrets they discover, there are still too. Diversity of opinion and totems in the Turkmen people has caused so many types of roles for different applications in the Turkmen jewelry are created and sustained.What is the most glaring Turkmen art, and folk beliefs and customs are different. Believe Turkmen ornaments in addition tothe decorative asp.Various Turkmen tribes under the influence of religious and mythical beliefs and your opinions, your jewelers for beauty purposes and to maintain their religious beliefs decorate ideas and believe that the originality of thought, traditional and your beliefs that hardly inherited many years, as well as maintain and adhere to it.

  Keywords: Religious Beliefs, Jewelry, Anthropology, Turkmen
 • Hossein Abedduost *, Ziba Kazempour Pages 107-125
  Chasho (Chadorashb) is one of the local textiles of Guilan. This traditional textile produced by small machines with special visual features. Magic colors along with the symbolic repetitive motifs created a unique feature. The main questions of present research are that what is the symbolic concepts of Chasho (Chadorashb), and what are the similarities between the motifs of chasho and the signs of Iranian ideogram? The purpose of the research is to identify concepts and visual history of chasho motifs. The research method is descriptive - analytical while collecting data is via bibliographic studies through noting and reading image. Data analyzes qualitatively. According to the findings, some of the pictorial foundations of Chasho can be seen in historical monuments of the region. Many of the chasho motifs are comparable to Elamite ideograms of third millennium BC. Therefore, these signs are significant ones that persist over millennia of evolution on traditional fabrics. One can suggest blessing and fertility as the meaning of some of chasho motifs.
  Keywords: Motif of Chadorashb, Guilan, ideograms, Iran
 • Iman Khosravi * Pages 127-139
  Music in all parts of the life of the natives of Mazandaran has a special place, and it is not so unpardonable if all of its cultural expressions are said to have been dealing with the element of music. But for the analysis and interpretation of this link, which has merged from the distant past to the present day as the links of a chain, it has been proposed to divide the division into «decomposition». If this categorization is based on certain criteria, it can also be helpful in identifying other indigenous cultural materials. Naturally, many of the cultural phenomena are in contrast to other cultures (either because of the migration of foreign peoples to this land or because of the arrival of the mainstream in the war), but of course many of the phenomena are, instead of the present, rooted in the distant past. In this paper, by presenting the theoretical and practical theoretical frameworks for the anthropology of indigenous music of Mazandaran, beyond the explanation of the musical life of the people of the region, it is necessary to open a way for archaeologists to use for the restoration of the human societies of the past, because perhaps from this perspective, Not paid attention. In order to obtain this result, the artistic and aesthetic aspects of native art are extracted and presented, and in the end it was concluded that by studying.
  Keywords: Anthropology, Folklore, Aesthetics, Indigenous Music of Mazandaran
 • Sara Baniasad * Pages 141-156
  In this study, the author used black nightshade plant of southern coasts of Caspian Sea to dye woolen fibers with a five-stage of sulfates of Aluminum, Iron, Copper, and Dichromate of Potassium and Sodium, through the same stage in both alkaline and acidic environments, while there were tests of stability to light and washing to check light and wash fastness. Descriptively and experimentally, the study attempts to investigate potentials of Black Nightshade fruit from the southern coasts of Caspian Sea as a dyer, environments, and different dying conditions to achieve varieties of derived colors. Conclusions indicate that the Black Nightshade of the southern coasts of Caspian Sea signals more absorption ability on woolen fibers, at the same time, one could achieve varieties of shades using change in tooth, PH, temperature and concentration of dyer.
  Keywords: Anthropology, Folklore, Aesthetics, Indigenous Music of Mazandaran
 • Majid Sarikhani *, Seyyed Mahdi Mousavi Kouhpar Pages 157-169

  The ecology of Tabaristan region had been an impediment to provide a regularly communicative path and Haraz path is one of the oldest ones that had communicated the north of Iran to the central plateau in different periods. This study attempts to deal with archaeological data of this communicative path in Sasanian period and at the beginning of Islam. A descriptive-analytical method and scaling archeological investigation in region has been used in the study. The research question is that how the relationship of communicative path of the Valley of Haraz River in Sasanian period and at the beginning of Islam can be explained with sustainable architectural components and archeological works of region? The research hypothesis is that the environmental conditions (impassable mountains, valleys and rivers) and ideas of architects and designers had been considered as the main sustainable components in providing communicative paths, distribution and typology of architectural and archeological works of the Valley of Haraz River. The results show that writers identified the architectural remains of this path in theses villages: Lasem, Ira, Nava, Hareh, Wana, Bayjan, Aliabad, and behind the tunnel No.6 during field investigation; mainly, these villages have been located in mountainous areas and this road was not identified in plains and forested areas. The reason is hidden in the role of the geographical area of the investigated region because highlands of Amol have created hardships for Sasanian architects that led to show their skill.

  Keywords: Tabaristan, Amol, Vernacular architecture, The Valley - Haraz River, Communicative path, Environment
 • Mozhgan Khakpour *, Marziyeh Asali Pages 171-186
  In addition to impressibility from geographical and continental components of region, housing architecture in rural society is influenced from general culture of villages. Therefore, rural housing is considered as a social-cultural phenomenon that from one side with the impact of cultural features of native people is the place of manifestation of cultural features and life style of the inhabitants, and on the other side influences on formation of folklore and life style, by its unique structure and physical features. Gender as a social-cultural character has mutual relation with space. This essay studies relation between gender and space and impact of this relation on rural residential architecture of Guilan and related spaces. This qualitative research is a practical-developmental one that is based on bibliographical studies and field studies, following descriptive-analytical method. Thus, field studies consist of villages from different cultural areas, east and west of Guilan. Conclusions indicate that geographic, economic, social, and cultural circumstances of rural society in Guilan influenced on women’s position in native culture of these areas and consequently form the relation between gender and space in local housing. Hence in Guilan’s rural housing, there is no requirement for spatial differentiation between men and women in the outward of buildings, but in inward of spaces, male and female ranges are separated.
  Keywords: Ggender, Gender Space, woman, Rural Housing, Architecture of Guilan
 • Sakineh Zarei Moini *, MohammadEbrahim Zarei Pages 187-202

  Of the mosques that have emerged in the Safavi period are King or Sultany (royal) mosques. The founder of these mosques transferred the religious centers to them so that those whose names were associated with the mosque, were in the center of attention. Construction of The king mosques especially during the rule of Fath Ali Shah Qajar was expanded so that they were built in five cities: Qazvin, Tehran, Zanjan, Semnan Borojerd. Qazvin MasjedAlnaby as one of the sultany mosques has common features and also differences with the other Soltany Mosques. This mosque was built on a specific location; by having three entrances it links various parts of the bazaar to each other. This plan is a feature of Qajar architecture and was not seen in the previous periods. One of the controversial issues about Qazvin MasjedAlnby is the exact date of construction and the content of the inscriptions. Writings of travelers and tourists as well as architectural style, ornaments and date of inscriptions indicate that this mosque belongs to Fath Ali Shah Qajar reign and it seems there has been a special purpose in selecting verses and Hadiths for the inscriptions.

  Keywords: Qazvin, Qajar period, Masjed-Alnaby, Inscription
 • Reza Rezaloo *, Yahya Ayremlou, Parviz Purkarimi Pages 203-223
  Verni Kilims are one of the authentic and valuable arts among Shahsavan tribes. Many designs are carried out on this coating that reflects the talents nomadic carpet weavers. Some of these motifs are the expression symbolic concept of a particular subject, but however they may be are fully aware of the implications of these designs. The motifs of the Azerbaijan Shahsavan tribe’s Vernies, as symbolic, are representative of the desires of these people. One of the main features of the designs is their authenticity as they have been passed mouth to mouth from generation to generation. In this study, the issue of «seeking Rain» in the designs of these weaving has been studied.Water is the most evident symbol for the life and it has the explicit mention to the Source of the life, that in the various regions have been importance regarding to the climatic and cultural conditions. Shahsavan tribe’s Verni kilims can be considered a central focus of expression and belief and desire to seeking rain. One of the motifs that expressed such a belief is the Gaul (pool) and long-necked birds floating in it. In this study, these motifs and symbolic concepts of them will be studied. Regarding to this point that the Subsistence economy of these tribes had been based on the ranching and nomadic, the water and seeking rain issue is most important among them and such as desire has showed themselves on the Verni Klims as the symbolic motifs in over time.
  Keywords: Verni weaving, Shahsavan tribes, Seeking rain, pool, long-necked birds