فهرست مطالب

 • پیاپی 8 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1400/03/24
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عیسی علیزاده منامن*، سید حسن عاملی، علی غفاری، رامین محرمی صفحات 5-30
  رسانه‏ متنی یا واسطه‏ای، کانال فیزیکی ارتباط است که از مسیر آن داستانی روایت می‎شود. این رسانه که از سوی پل سیمپسون ارایه شده است، ارتباط بسیار نزدیکی با زبان متن ارایه شده دارد؛ ازاین رو پژوهش در زبان کتب مقدس به عنوان یک اصطلاح فنی، از مبانی فهم و تفسیر آن بوده و موضوعی پراهمیت و درعین حال نو به شمار می‏آید. با توجه به اهمیت بررسی رسانه نوشتاری یا گفتاری بودن قرآن کریم و عهد عتیق و به منظور رفع ابهامات، این تحقیق نظری به روش تحلیل محتوا، به موضوع پرداخته شده و اطلاعات لازم به شیوه اسنادی و کتابخانه‏ای جمع آوری شده است، سپس با تحلیل یافته‏های موجود، این نتیجه‏ به دست آمد که رسانه متنی قرآن، اگر چه در عصر نزول با سبک گفتاری، به قلب پیامبر نزول یافته، ولی از آنجا که قرآن کریم، از نزول دفعی نیز برخوردار بوده و اساسا به صورت کتاب نازل شده است، سبک نوشتاری نیز دارد که متناسب با نیاز و مخاطبان عصر نزول، بر پیامبر وحی شده است و در مورد عهد عتیق، به دلیل نزول یکباره به صورت الواح، منازعه ای در میان نیست و با سبک نوشتاری، تطابق بیشتری دارد، چنان که کتب عهد عتیق موجود نیز، چون بازنوشت است، نه ارایه وحی الهی، سبک نوشتاری دارد.
  کلیدواژگان: رسانه متنی، رسانه واسطه‏ای، زبان، زبان قرآن، زبان عهد عتیق، سیمپسون
 • فاطمه دسترنج، محمد دهقانی*، افسانه کوه رو، علیرضا طبیبی صفحات 31-50

  واژگان، علاوه بر این که در درون متن، معناهای مختلفی به خود می گیرند، در گذر زمان نیز دچار تحولات معنایی می شوند و در علوم مختلف در اطلاحات گوناگونی به کار می روند. یکی از این واژگان «بینه» است. فقدان پژوهشی مستقل درمورد واژه ی «بینه»، نگارنده را بر آن داشت تا توسط علم معناشناسی براساس مکتب بن، به تحلیل و تبیین این واژه بپردازد. پس از بررسی های به عمل آمده، نگارنده به این نتیجه رسید که درمورد معنای لغوی این کلمه، اتفاق نظر وجود دارد؛ اما درمورد معنای اصطلاحی آن در علوم مختلف تعاریف گوناگونی ارایه شده است. با بررسی همنشین های این کلمه در قرآن کریم می توان نتیجه گرفت که «بینه» فقط به مرسلین داده می شود تا به وسیله ی آن، اختلافی را ازبین ببرند که مردم در دین و پرستش خداوند متعال داشتند. از طرفی با بررسی جانشین های آن می توان نتیجه گرفت که «بینه»؛ گسترده تر از معجزه، زیرمجموعه ی «آیه»، عام تر از «برهان» و مجزای از «سلطان مبین» است.

  کلیدواژگان: بینه، معجزه، معناشناسی، روابط همنشین و روابط جانشین
 • خدیجه احمدی بیغش* صفحات 51-68
  بدون تردید تفاوت های تکوینی حکیمانه ای میان زن و مرد وجود دارد؛ ولی در دهه های اخیر موضوع  تشابه زن و مرد مورد اهتمام استنادی مراکز و معاهداتی همچون "کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان " و "سند2030 "قرار گرفته که مبنای اصلی آنها، ایجاد نوعی تشابه کامل جنسیتی میان زن و مرد است و  الزاماتی را فراروی دولتها و ملتها قرار داده اند. اسلام با درنظر گرفتن منزلت والای زن، همه حقوق های زن را  محترم شمرده است. اما درعین حال بین حقوق زن و مرد، نوعی تعادل-که متناسب با شان و فطرت هریک از آن دو است- وجود دارد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای و میدانی، درصدد ارزیابی مواد حاکم براین معاهدات و اسناد بین المللی، بر اساس آیات قرآن، با استناد به تفسیر تسنیم است. تفسیرتسنیم با استناد به آیات قرآن، حقوقی همچون: حق تکوینی، تشریعی، ارزشی و... را برای زن به عنوان حقوق مسلم به رسمیت شناخته است. درحالی که این معاهدات بین المللی بیشتر بر یک بعد از وجود زن، آن هم بعد ظاهری و جنسیتی او تاکید دارد و قوانین آن با نیازهای طبیعی زن، دچار تعارض و تضاد است که ظلمی مضاعف به زنان وحتی مردان را در ÷ی دارد.
  کلیدواژگان: اسناد بین المللی، حقوق زن، معاهده رفع تبعیض علیه زنان، سند 2030، تفسیر تسنیم
 • زهرا مطهری، ناصر شمس بخش* صفحات 69-90

  دستورات الهی در طول زمان، در قالب کتب آسمانی متعددی به بشر ابلاغ شده است. دستورات و معارف این کتب محدود به زمان خود بوده اند ودستخوش تحریف هم شده اند. از آن جا که انسان به برنامه ای جامع و مصون از اشتباه نیاز دارد، خداوند قرآن کریم را به عنوان آخرین کتاب آسمانی برای هدایت انسان فرستاده است که در بردارنده معارف بسیاری است. قصص قرآن از جمله داستان حضرت نوح علیه السلام از مواردی است که خداوند به وسیله آن ها، انسان را به عبرت گرفتن از اقوام گذشته دعوت کرده است و در بردارنده معارف و نکات تربیتی بسیاری است. این داستان در تورات با شباهت ها و اختلافات بسیاری نسبت به قرآن ذکر شده است. دراین مقاله، بیان شباهت های داستان در قرآن و تورات از جمله مراحلی همچون نوع عذاب، ساخت کشتی، مسافران کشتی و... بیانگر منشا واحد برای این دو کتاب و اختلافاتی مثل پایان یافتن عذاب، مدت عمر حضرت نوح علیه السلام و.. بیانگرتحریف تورات است و قرآن  با اصلاح آن سیطره و هیمنه خود را به منصه ظهور می رساند.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، عهد عتیق، حضرت نوح، داستان پیامبران، تحریف
 • فاطمه کاظم زاده*، فائزه اسدی صفحات 91-122

  بیان قرآن کریم در مورد ویژگی های شخصیتی انبیا، با آنچه در عهدین نقل شده، تفاوتهای مبنایی دارد  چنان که مسایلی که در قرآن  در خصوص عصمت انبیا و وحی الهی بیان می شود، به طور کلی با تعاریف متون مقدس متفاوت است.این مقاله بر آن است تا با بررسی تطبیقی منابع قرآن و عهدین به ترسیم ویزگی های اخلاقی آن حضرت بپردازد. شخصیت پردازی حضرت یعقوب به روش مستقیم و همچنین غیر مستقیم به کمک اعمال، گفت وگوها و توصیف حالات، نامگذاری و ویژگی روانی ایشان در قرآن و عهدین ذکر شده است .نامیدن حضرت یعقوب به اسامی مختلف نشان دهنده خصوصیات خاصی از ایشان است. از جمله ویژگی های شخصیتی حضرت یعقوب (ع) می توان به صبر و استقامت ایشان در راه دین، ارشاد قوم، آرامش و کظم غیظ ایشان اشاره کرد و نیز اثبات می‎شود که تلاش برای حفظ تدین اولاد  سرلوحه زندگی حضرت یعقوب (ع) بوده و نگرانی بابت ابتعاد احتمالی حضرت یوسف از دینداری، دلیل اصلی ناراحتی و غم ایشان در فراق فرزند محسوب می شود.

  کلیدواژگان: شخصیت پردازی، حضرت یعقوب، قرآن، عهدین
 • محمد بریهی بهمنشیری، سید حسام الدین حسینی* صفحات 123-145

  هدف تحقیق حاضر، «بررسی تطبیقی آراء و نظریات تیودور نولدکه و آیت الله خویی و آیت الله معرفت پیرامون جمع قرآن کریم» است. لذا، سعی شده که با بررسی ادله و اقوال این سه اندیشمند علوم قرآنی آنچه که به حق نزدیکتر است، مشخص گردد. آیت الله خویی، معتقد است که یکی از ادله مهم عدم جمع آوری قرآن در زمان پس از حیات پیامبر (ص)، تناقض محتوایی روایاتی است که گردآوری قرآن را مربوط به زمان خلفا می دانند و آیت الله معرفت معتقد است که جمع قرآن بعد از رحلت پیامبر صورت گرفته، در صورتیکه، نولدکه ادعا می کند جمع نشدن قرآن در زمان پیامبر یک امر روشن و بدیهی است، در صورتی که دست کم باید مشخص می کرد منظورش از جمع نشدن قرآن، در یک مصحف بوده و یا شواهد تاریخی بر این مطلب اقامه می نمود که این امر باعث بطلان نظریه نولدکه پیرامون جمع قرآن می باشد. با توجه به ادله ی ارایه شده اثبات گردید که آراء و نظریات آیت الله معرفت (ره) قابل قبول تر و به صواب نزدیک تر و نظریه ایشان پیرامون جمع قرآن، نظریه برتر است.

  کلیدواژگان: جمع قرآن، تئودور نولدکه، آیت الله خویی، آیت الله معرفت، بررسی تطبیقی
|
 • Isa Alizadeh *, S.Hasan Ameli, Ali Ghafari, Ramin Moharami Pages 5-30
  Textual or intermediate media is the physical channel of communication provided by Paul ‎Simpson. This media is very closely related to the language of the text provided, so research into ‎the language of the Bible as a technical term is one of the basics. Understanding and interpreting ‎it is an important and at the same time new subject. Although many researches have been done in ‎this field, they have not given a comprehensive and sufficient answer to this issue. Due to its ‎importance, in order to eliminate the ambiguities and shortcomings in this theoretical and ‎fundamental research, the issue has been addressed by content analysis method. The necessary ‎information has been collected in a documentary and library manner, and then by analyzing the ‎available findings, it was concluded that the textual media of the Qur'an is more in line with the ‎style of speech for the reasons presented, and although in The language of the Old Testament is ‎not controversial but corresponds to the writing style of the documentation provided‏.‏
 • Fatemeh Dastranj, Mohammad Dehghani *, Afsane Kouhro, Alireza Tabibi Pages 31-50

  Vocabulary In addition, they undergo semantic changes over time. They are also used in various sciences in different sciences. One of these words is "bayeneh". Lack of independent research on the word " bayeneh ", The author was on it Up by the science of semantics According to the Bonn school, Analyze and explain this word . After the investigations have been done. The author came to this conclusion About the literal meaning of this word There is a Consensus But about its idiomatic meaning In various sciences Various definitions are provided. By examining the companions of this word In the Holy Quran It can be concluded that "bayeneh" It is given to Merselins only By means of it, Eliminate the difference that People were in the religion and worship of God Almighty. On the other hand By examining its substitutes It can be concluded that bayeneh" Wider than a miracle, Sub-category of "verse", More common than "argument" And is separate from "Sultan Mobin".

  Keywords: bayeneh, miracle, semantics, Companion relationships, Substitute relationships
 • Khadigeh Ahmadibighash * Pages 51-68
  There are wise developmental differences between men and women. In recent decades, the issue of women as an international issue has been addressed by citations such as the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the 2030 Document, the main nature of which is to create a complete similarity between men and women based on gender. It imposes requirements on governments and nations. Islam, considering all the rights of women, gives her a high status. But at the same time, there is a balance between the rights of men and women in Islam, which is commensurate with the dignity and nature of each. This descriptive-analytical study, in a library and field manner, seeks to evaluate the provisions of international treaties and instruments, with Qur'anic verses on women's rights, based on Tasnim's interpretation. Tafsir Tasnim, based on the verses of the Qur'an, has recognized rights such as: developmental, legislative, value, etc. rights for women as inalienable rights. While these international treaties place more emphasis on one dimension of a woman's existence, namely her appearance and gender, and whose laws are in clear conflict with a woman's natural needs, this attitude causes double oppression of women, and even men.
  Keywords: International instruments, women', s rights, Tasnim Interpretation, convention on the Elimination of All forms of Discrimination against Women, discrimination against the 2030 document
 • Zahra Motahary, Nasser Shams Bakhsh * Pages 69-90

  Divine commands and instructions have been communicated to mankind in the form of numerous heavenly books over time. The instructions and teachings of these scriptures have been limited in time and have been subject to change and distortion. Since man needs a comprehensive and error-free plan, God has sent the Holy Quran as the last heavenly book for the guidance and salvation of man, which contains many teachings. The stories of the Qur'an are among the stories of Prophet Noah (pbuh) through which God has invited man to learn from the previous tribes, which contains a lot of knowledge and educational points. This story is mentioned in the Torah with many similarities and differences with the Qur'an. The similarities indicate the single origin for these two books and the differences in the story indicate the distortion of the Torah, and the Qur'an, by correcting it, reveals its dominance and hegemony.

  Keywords: Quran, Noah, the story of the prophets, the Old Testament, Hegemony, Distortion
 • Fatemeh Kazemzadeh *, Faezeh Asadi Pages 91-122

  The statement of the Holy Quran about the personality traits of the prophets is fundamentally different from what is narrated in the Testaments. If the issues expressed in the Quran regarding the infallibility of the prophets and divine revelation are generally different from the definitions of the sacred texts. This article intends to examine the sources of the Quran and the Testaments to draw the moral characteristics of the Prophet and to achieve the true characteristics of this Prophet.The moral qualities concluded in this article are descriptive-analytical and based on the behavior, speech and descriptions mentioned by him. Among the personality traits of Prophet Yaqub (AS) are patience and perseverance in the way of religion, guidance of the people, peace. And Swallow anger is his wrath and it is also proved that trying to preserve the religiosity of the children of Yaqub is the main theme and worrying about the possible origin of Yusuf from religiosity is the main reason for his sadness and grief in the separation of his child

  Keywords: Characterization, Jacob, Quran, Testaments
 • Mohammad Bereihi Bahmanshiri, Seyed Hesamoldin Hoseini * Pages 123-145

  The purpose of the present study is "a comparative study of the views and theories of Theodore Noldke and Ayatollah Khoei and Ayatollah Ma'rifat' on the collection of the Quran". Therefore, it has been attempted to determine what is closer to the truth by examining the arguments of these three Quranic scholars. Ayatollah Khoei believes that one of the important reasons for not collecting the Quran in the time of the Prophet's (pbuh) life is the contradiction in the content of the traditions that regard the compilation of the Quran as being about the time of the caliphs and according to Ayatollah Ma'rifat's view, collecting the Quran after death The Prophet knows, as well as, that Noldeke claims that not gathering the Qur'an during the time of the Prophet is a clear matter, if at least he had to indicate that the Qur'an was not collected at a time when he was presenting or providing historical evidence. This invalidates Noldeke's theory of the Qur'an. Based on the presented evidence, it was proved that the views and theories of Ayatollah Ma'rifat' were more acceptable and closer to the truth and their theory of the Qur'an was superior.

  Keywords: Quran collecting, Theodore Noldeke, Ayatollah Khoei, Ayatollah Ma', refat, comparative study