فهرست مطالب

اندیشنامه ولایت
پیاپی 7 (بهار و تابستان 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/06/01
 • تعداد عناوین: 5
|
 • محمد الله نیا* صفحات 5-28
  مقاله نگاری سهم فراوانی در پژوهش و تولید علم کشور دارد. یکی از موضوعات محوری مورد تاکید مستمر مقام معظم رهبری(دام ظله) در دیدار با استادان دانشگاه ها، ارایه شاخص های مقاله مطلوب است. از نگاه معظم له، استفاده از ظرفیت مقاله برای ایفای نقش متعهدانه و هدایت گرانه در جامعه ضروری است. ایشان ضمن تمجید از تولید کمی مقالات، به ویژه مقاله های استنادی، بر لزوم حفظ این جنبه همراه با رعایت حد اعلای کیفیت و مراعات جهت مطلوب در کنار کمیت، تاکید دارند. ایشان از مقاله مطلوب به عنوان «علم نافع» یاد کرده و ویژگی هایی همچون ضروت تامین نیازهای کشور، نوآوری، شکستن مرزهای دانش، رعایت ضوابط جاری، نمایان شدن آثار تحقیق علمی در اجتماع، دشمن ستیزی، کسب مرجعیت علمی و یا تکمیل کنندگی زنجیره تحقیق، اتقان، متانت و رعایت حد اعلای توان علمی را برای آن برمی شمارند.
  کلیدواژگان: مقاله نگاری، مقاله مطلوب، مقام معظم رهبری، علم نافع
 • سید محمد حیدری خورمیزی* صفحات 29-47

  امام خمینی (ره) به عنوان یکی از فقهای نواندیش شیعه، توجه وافری به عناوین ثانوی و نقش آنها در استنباط احکام شرعی و مسایل روز جامعه داشته اند. از جمله عناوین مهم در فقه و حقوق اسلامی که از انسان رفع مسئولیت می کند عنوان اضطرار است؛ آنجاکه رفع احکام اضطرار از منظر فقهی، حقوقی و قواعد حاکم بر آن تاثیر زیادی دارد و از طرفی، در رفع احکام وضعی برخلاف احکام تکلیفی بر اساس اضطرار اختلاف وجود دارد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی، به این نتیجه رسیده که آنچه از دیدگاه امام خمینی (ره) برداشت می شود همان است که از بررسی ادله به خصوص از آیات و روایات استفاده می شود و این قول به صواب نزدیک تر است که اضطرار، رافع احکام تکلیفی و وضعی بوده و با توجه به اثبات اضطرار در عداد علل موجهه جرم، این عامل رافع مسئولیت کیفری و مدنی هم هست که در این صورت مسئولیت مضطر در جبران ضرر وارد شده از باب قاعده اتلاف و ضمان ید خواهد بود.

  کلیدواژگان: اضطرار، احکام وضعی، احکام تکلیفی، رافع مسئولیت، علل موجهه جرم
 • پژمان صالحی* صفحات 49-71
  طرح موضوع گفتمان «آتش به اختیار» در ادبیات انقلاب اسلامی با توجه مقتضیات زمان و مصالح جامعه اسلامی از سوی مقام معظم رهبری، نشان از لزوم مقابله با هجمه های فرهنگی دشمنان دارد از این رو تبیین و شناسایی ابعاد و مولفه های آن می تواند تکلیف نخبگان و فرهیختگان جامعه اسلامی را به عنوان افسران جنگ نرم، در مواجهه با دشمنان مشخص ساخته و به نمایش کارآمدی نظام اسلامی در برهه کنونی بپردازد. در تحقیق حاضر تلاش شده با استفاده از روش های تحلیل مضمون و سایر رویکردهای کیفی به شناسایی و تبیین ابعاد گفتمان آتش به اختیار، از منظر مقام معظم رهبری به عنوان راهکاری برای غلبه بر مشکلات کنونی کشور پرداخته شود. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد برخی از مهم ترین ابعاد و مولفه های گفتمان آتش به اختیار از منظر مقام معظم رهبریK عبارت است از: ابعاد علمی، فرهنگی، فکری و جهادی که به شکل گیری ارکان اصلی گفتمان یادشده، منتهی می شود که توجه دقیق به مفاهیم و پیاده سازی صحیح ابعاد مربوط بر اساس قوانین اسلامی و احکام دینی، می تواند توفیق و پیشرفت جامعه اسلامی را در برهه کنونی سبب شود.
  کلیدواژگان: جنگ نرم، آتش به اختیار، امام خامنه ای
 • احسان مصطفی پور*، مریم ثابتی صفحات 73-97
  نظریه ی بیداری اسلامی که توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است، دارای ویژگی هایی اساسی می باشد که عبارت اند از: دینی، مردمی، فرهنگی و ضد استعماری بودن؛ یعنی اگر بیداری اسلامی مبتنی بر نظریه مقام معظم رهبری فاقد هر یک از این سه شاخصه باشد، نمی تواند این نظریه را تبیین نماید. ویژگی اصالت بیداری اسلامی این است که یک انقلاب مردمی باشد؛ یعنی جوان ها و توده های مردم در آن نقش برجسته ای داشته باشند و این بیداری حاصل آگاهی و خیزش درونی ملت ها باشد نه فقط جناح ها و احزاب خاصی آن را شکل دهند. شاخص دوم، ضد استعماری و ضد صهیونیستی و ضد غربی بودن آن است. بیداری اسلامی تحت تاثیر دنیای رسانه ای غرب قرار نگرفته باشد. شاخص سوم این انقلاب ها، آن است که باید در بستر فرهنگ دینی باشند و دو آفت بیداری اسلامی عبارت است از: تحجر، جزم اندیشی و ازخودبیگانگی. بر این اساس، بیداری اسلامی در مقابل افراط گرایی و تفریط و خودباختگی قرار می گیرد. نظریه بیداری اسلامی در پی تبیین واقعیات انقلاب های دینی، مرمی و فرهنگی جهان می باشد. آنچه همواره مقام معظم رهبری بر آن تاکید ورزیده، حضور مردم و ارزش های الهی است که بر این فرض مبتنی اند که اگر حضور مردم منطقه بدون تحمیل و فشار رسانه ای غرب و آزادانه بر اساس آموزه های اصیل دینی باشد، به طور طبیعی حرکت به سمت ارزش های الهی و اسلامی خواهد بود. نظریه بیداری اسلامی درباره انقلاب های ملت های مسلمان است و در مقابل دیدگاه های رقیب، منصفانه تر و واقع بینانه تر به تبیین وضع موجود می پردازد. این مقاله با هدف بررسی ابعاد و مولفه های بیداری اسلامی با روش تحلیل محتوا نگاشته شده است. هدف این تحقیق، ارایه ی مدل جامع ابعاد و مولفه های بیداری اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری می باشد.
  کلیدواژگان: انقلاب، بیداری اسلامی، مقام معظم رهبری، فرهنگ، دین
 • اصغر مهری* صفحات 99-125
  نظام جمهوری اسلامی ایران در طول چهار دهه حیات طیبه و بابرکت خویش، به مدد بصیرت دینی، فتنه های متعدد و پیچیده دشمنان را همواره باعزت و سربلندی پشت سر گذاشته است. در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب نیز بصیرت ملت و مسیولان نظام، عامل اساسی مهار این فتنه ها و همچنین بالندگی شجره طیبه نظام اسلامی شناخته شده  و نیاز به بصیرت، یک ضرورت همیشگی برای ادامه حیات جمهوری اسلامی، با توجه به پیچیده تر شدن فتنه های دشمنان در مقایسه با گذشته، به شمار می رود. در این مقاله کوشیده شده تا به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع دینی و همچنین بیانات امام خامنه ایK، نقش بصیرت دینی در عبور از فتنه ها تحلیل شود. نتایج، نشان می دهد که بصیرت با کارکردهایی که دارد، این هدف اشاره شده را تامین می کند؛ زیرا بصیرت عامل شناخت حق از باطل، شناخت بهتر نظام جمهوری اسلامی و دشمنان آن به عنوان مظهر حق و باطل و همچنین اهتمام به تقویت نظام اسلامی و تضعیف دشمنان می شود. همچنین در این مقاله به اختصار، اصول مهمی مورد اشاره قرار گرفته که با رعایت و تقویت آن ها، مردم و مسیولان نظام اسلامی از بصیرت خویش مراقبت نموده و دچار غفلت و گرفتاری در سیاست های فریب دشمن نمی شوند.
  کلیدواژگان: بصیرت، فتنه، مقام معظم رهبری
|
 • Mohammad Allahnia * Pages 5-28
  Article development has a critical role in research and scientific production of a country. One of the axial issues emphasized by the supreme leader during his last meeting with the university professor and faculty members was explaining the standards of an ideal article. In the viewpoint of the leader, putting the capacities of scientific articles for fulfilling a responsible and guiding role is the dire need of the society. Acclaiming the quantitative growth of the articles, especially highly-cited ones, the leader underscored the importance of sustaining this growth as well as increasing the quality of scientific productions to an ultimate extent. Assimilating the ideal article to a “beneficial science”, the leader mentioned satisfying the needs of the country, innovation, transgression of boundaries of knowledge, adherence to the current regulations of article development, exerting influence on the society, acquiring scientific authority, complementing the research cycle, accuracy, firmness and observance for the utmost scientific power of the country as characteristics of an ideal article
  Keywords: Article Development, Ideal Article, Supreme Leader, Beneficial Science
 • Seyyed Mohammad Haydari Khormizi * Pages 29-47

  Imam Khomeini as a Shiite intellectual jurist had been greatly attentive to the secondary issues of religious decrees and their role in the inference of religious commandments and daily affairs of the society. Among these secondary issues in Islamic law and jurisprudence has been the issue of exigency which disclaims Man from responsibility. Considering the fact that abolishing the exigency decrees is important from legal and jurisprudential viewpoint, and exist a difference between statutory and obligatory provisions, the current research is an attempt to analyze the issue from the view point of Imam Khomeini. It is concluded that according to Quran and tradition, exigency absolves man from performing obligatory and statutory religious decrees and since the issue of exigency is proved in crimes, it also removes penal and civil responsibilities of the criminal. In this condition, the responsibility of the distressed criminal for compensating the incurred loss lies within the principles of “Etlaf” and “Zeman-e Yad).

  Keywords: Exigency, Statutory Decrees, Obligatory Decrees, Removing Responsibility, Excusable Causes of Crime
 • Pejman Salehi * Pages 49-71
  Brining “fire at will” into the discourse of the Islamic revolution due to the demands of time and interests of the Islamic society uncovers the necessity of confronting the cultural attacks imposed by the hostile front. Therefore, identifying and explaining the dimension and components of this concept, helps the elites of the society to adopt efficient counter-measures against the enemies and promote the efficiency of the Islamic system. Thus, the current research has employed theme analysis and other appropriate qualitative approaches to uncover these components and dimension as solution to some of the problems of the country. The findings showed that the most important dimensions and components of “fire at will” include scientific, cultural, intellectual and Jihadi which give birth to the foundations of the discourse. Considering these dimensions and putting them into effect in an accurate manner and according to Islamic regulations and Islamic decrees, bring about success and development of Islamic society in this occasion.
  Keywords: Soft War, Fire at Will, Imam Khamenei
 • Ehsan Mostafapour *, Maryam Sabeti Pages 73-97
  Equipped with religious insight, the system of the Islamic Republic of Iran was able to overcome a plenty of sedition in four decades of leading a felicitous and pure life. Considering the complexity of recent seditions in comparison with the past, in the view point of the supreme leader of the revolution, insightfulness of nation and authorities of the country is not only a need for survive and development but a critical factor for defusing the seditions. Thus, the current research has been an attempt to employ an analytical-descriptive method and utilize religious sources and words of the supreme leader to investigate the effect of religious insight in handling seditions. Findings show that insight functions in a way that overcomes sedition because it discriminates truth from false, sheds light on the reality of the Islamic republic, help discerning the manifestations of right and wrong, strengthens Islamic system and weakens the enemy. This article has also suggested some strategies through which people and authorities can protect and promote their insight and stay away from entrapment and deceives of the enemy.
  Keywords: Revolution, Islamic awakening, Supreme Leader, Culture, Religion
 • Asghar Mehri * Pages 99-125
  Equipped with religious insight, the system of the Islamic Republic of Iran was able to overcome a plenty of sedition in four decades of leading a felicitous and pure life. Considering the complexity of recent seditions in comparison with the past, in the view point of the supreme leader of the revolution, insightfulness of nation and authorities of the country is not only a need for survive and development but a critical factor for defusing the seditions. Thus, the current research has been an attempt to employ an analytical-descriptive method and utilize religious sources and words of the supreme leader to investigate the effect of religious insight in handling seditions. Findings show that insight functions in a way that overcomes sedition because it discriminates truth from false, sheds light on the reality of the Islamic republic, help discerning the manifestations of right and wrong, strengthens Islamic system and weakens the enemy. This article has also suggested some strategies through which people and authorities can protect and promote their insight and stay away from entrapment and deceives of the enemy.
  Keywords: Insight, Sedition, Supreme Leader