فهرست مطالب

پیام آزمایشگاه - پیاپی 12 (دی - بهمن 1383)
 • پیاپی 12 (دی - بهمن 1383)
 • 64 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/11/15
 • تعداد عناوین: 16
|
 • سخن اول
  صفحه 4
 • هیداتیدوز (بیماری کیست هیداتیک) - اتیولوژی، علایم، تشخیص، درمان و پیشگیری
  دکتر رسول جمالی صفحه 7
 • برنامه های آموزش مداوم در بهمن و اسفند 83
  صفحه 23
 • معرفی تجهیزات آزمایشگاهی - لومینسانس، انواع و اهمیت آن در تستهای آزمایشگاهی
  احسان نوری صفحه 26
 • تشخیص ازمایشگاهی بروسلوز (باکتریولوژیک، سرولوژیک، مولکولی)
  عبدالرضا اسماعیل زاده صفحه 28
 • مروری سریع بر سیکلوسپوریازیس
  دکتر محمد قهری صفحه 32
 • نگاهی به سومین کنگره ارتقاء کیفیت
  صفحه 34
 • مروری سریع بر کیپتوسپوریدیوزیس
  دکتر محمد قهری صفحه 36
 • تشخیص لیشمانیوز احشایی با استفاده از آنتی ژنهای ادراری (معرفی یک تست جدید)
  دکتر عبدالصمد مظلومی، شهرام خادم وطن صفحه 37
 • راهنمای کاربردی در تشخیص افتراقی باکتریها
  محمد حسین سروش صفحه 39
 • سوالات امتحانی هماتولوژی
  صفحه 42
 • بررسی و تفسیر نتایج تستهای آزمایشگاهی (قسمت چهارم)
  دکتر محمد ابراهیم ابراهیم زاده صفحه 45
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) / قسمت اول
  عبدالرضا اسماعیل زاده صفحه 47
  فن آوری DNA یکی از ابزارهای مهم در تشخیص طبی محسوب می شود. بسیاری از محققان معتقدند در قرن آینده به تناسب علم پزشکی که به صورت پزشکی مولکولی (Molecular medicine) در خواهد آمد، آزمایشگاه های تشخیص طبی نیز برای ادامه بقا دچار تحول بزرگی خواهند شد و به صورت آزمایشگاه های DNA درخواهند آمد. PCR روشی است که در آن هر نوع DNA، از طریق بیوشیمیایی در In vitro تکثیر (Amplification PCR) پیدا می کند...
  کلیدواژگان: فن آوری DNA، اساس PCR، روش تشخیص آزمایشگاهی با PCR، کاربردهای بالینی
 • معرفی سایتهای اینترنتی
  مریم ذاکر حمیدی صفحه 51
 • واژه نامه توصیفی ایمونولوژی
  صفحه 52
 • خلاصه مقالات به انگلیسی
  صفحه 54