فهرست مطالب

اندیشنامه ولایت
پیاپی 1 (بهار و تابستان 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/03/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدحسن قدردان قراملکی* صفحات 5-16

  مقاله پیش رو به تبیین اهمیت و جایگاه امامت از دیدگاه امام خمینی (ره) می پردازد. در تبیین اهمیت این موضوع به نکاتی مانند: جزء دین و امانت الهی بودن امامت، معرفی مرگ جاهل به امام به عنوان مرگ جاهلیت، عدم قبولی عبادات بدون ولایت، ولایت صورت و مکمل دین اشاره خواهد شد. در بخش دوم مقاله، نگارنده به تقریر جایگاه امامان در نظام هستی در دو عرصه ولایت تکوینی و تشریعی خواهد پرداخت. چنان که اشاره خواهد شد، امام خمینی (ره) با رویکرد عرفانی، امامان را خلیفه الهی و واسطه تکوینی فیض الهی توصیف می کند؛ در ولایت تشریعی نیز امامان را مانند پیامبر (ص) دارنده علم لدنی الهی دانسته که در پرتو آن، فی الجمله حق ولایت تشریعی دارند.

  کلیدواژگان: امامت، امام، ولایت تکوینی، ولایت تشریعی، واسطه فیض، حکومت
 • عبدالله ابراهیم زاده آملی* صفحات 17-45

  این نوشتار درصدد تبیین نامه هایی است که میان دو رهبر پیشین و کنونی انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی (ره) و خلف صالحش آیت الله العظمی امام خامنه ای، درباره اختیارات حکومت و حاکم اسلامی مبادله شد. امام در این نامه ها که به دنبال استفتا از محضرشان درباره اختیارات دولت اسلامی و بیانات رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه در تبیین دیدگاه امام، به بیان دیدگاهشان در این زمینه پرداختند، اختیارات حکومت و حاکم اسلامی یا به بیانی ولایت فقیه را بسیار گسترده اعلام داشتند و بر ولایت مطلقه فقیه تاکید ورزیدند و چرایی این اختیارات گسترده را بیان نمودند و در این راستا تصریح و تاکید ورزیدندکه اگر اختیارات دولت و حکومت محدود باشد، قادر به حل معضلات و مشکلات جامعه و اداره امور مملکت نخواهد بود. در این مقاله تلاش شده که علاوه بر ارایه نامه های مزبور، توضیحات لازم درباره آنها بیان گردد؛ همچنین دیدگاه امام و مقام معظم رهبری درباره ولایت مطلقه فقیه و چرایی اصرار آنان بر این نظریه، تا آن مقدار که حجم مقاله اجازه می دهد، بیان شود.

  کلیدواژگان: ولایت، ولایت مطلقه، ولایت مطلقه فقیه، دولت، حکم، حکم اولی، حکم حکومتی
 • علیرضا میرزایی* صفحات 47-66

  نگاه شیعه به حکومت، از آموزه های پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت نشیت می گیرد؛ چنان که برای هرم قدرت تعریف خاصی دارد که از تعیین الهی در مهندسی ربانی در جامعه انسانی ناشی می شود. در این نظام، جایگاه رهبران معصوم انتصابی و با تعیین الهی است. این رهبری ربانی راشد و راقی منحصر به حضور معصومین نیست، بلکه به دلیل ضرورت اشراب جامعه از مقررات الهی، در تمام زمان ها - حتی در دوره غیبت معصوم - مورد توجه است. در نگاه شیعه، مقام رهبری دینی و سیاسی در عصر غیبت با ولی صالح و فقیه جامع الشرایط است. این اندیشه با توجه به واقعیت های تاریخی تمدن اسلامی، روند خاصی طی نموده و از نظرات بسیط آغاز شده و به یک نظریه کمال یافته ارتقا یافته است. در تحقیق حاضر، این روند استکمالی مورد واکاوی قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: ولایت فقیه، نظریه سیاسی اسلام، مدیریت جامعه در عصر غیبت، نظام وکالت، علمای شیعه
 • احمد عزیزخانی* صفحات 67-86

  تعریف «دیگری» برای بازشناسی «خود»، ضرورتی انکارناپذیر جهت بازسازی و باز شناسی هر «هویتی» است؛ در این میان اندیشه های امام خمینی (ره) به مثابه یک چارچوب هویت ساز برای هر فرد مسلمان، توجهی ویژه به فرایند ساخت دیگری یا «غیریت سازی» داشته است. تحقیق پیش رو درصدد بازشناسی این فرایند در گفتمان سیاسی امام خمینی (ره) برآمده و غیریت های تعریف شده در اندیشه ایشان را که مبتنی بر اصل اسلامی توحید بوده، بازتعریف کرده است. این غیریت ها که از نفس سرکش آدمی تا استکبار جهانی را شامل می شود، هویتی جدید برای انسان مسلمان به ارمغان می آورد که هم زمان زندگی زمینی و آسمانی بشر را دنبال می کند.

  کلیدواژگان: امام خمینی، هویت، گفتمان، غیریت سازی
 • محمود پروانه* صفحات 87-119

  نظام جمهوری اسلامی جهت استمرار حیات و بسط گفتمان کلان خود، نیازمند بازخوانی روزآمد اندیشه و سیره سیاسی بنیان گذار خود از یک سو و اصلاح مسیر طی شده ازجمله توسط دولت ها براساس این گفتمان از سوی دیگر است. این مقاله، گفتمان دولت سازندگی را موضوع خود قرار داده است. هرچند خرده گفتمان دولت سازندگی همچون دیگر دولت ها ناشی از تحول «در» گفتمان کلان جمهوری اسلامی است، اما به نظر می رسد در مواردی نیز دارای تفاوت های قابل تاملی با گفتمان سیاسی امام خمینی (ره) می باشد. براساس این پژوهش، تفاوت های عمده دو گفتمان را می توان در این موارد جستجو کرد: تقلیل و تاسیس غیریت ها، چالش عمل گرایی و تکنوکراسی، توسعه متوازن و الگوی توسعه، نوع نگرش و گرایش به مقولاتی مانند کارآمدی و عدالت و به نسبت دوگانه هایی چون عدالت و توسعه، آزادی و توسعه،استقلال و توسعه، نوع اعتبار از آموزه هایی چون نسبت دین و نظامات اجتماعی.

  کلیدواژگان: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، دولت سازندگی، توسعه، عدالت، آزادی، منافع ملی، عمل گرایی
 • ابراهیم حاجی پور*، محسن محمدی الموتی صفحات 121-146
  در این مقاله سعی بر آن است تا ریشه های منازعه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در موضوع هسته ای مورد واکاوی و تحلیل قرار گیرد. استدلال نوشتار حاضر این است که ریشه اصلی پیدایش و استمرار این منازعه را باید در نوع گفتمان و رویکرد حاکم بر بازیگران درگیر جستجو نمود. رویکرد اصلی آمریکایی ها در درازمدت، تحلیل انقلاب اسلامی در نظام بین الملل غرب محور بوده و در یک استراتژی گام به گام به دنبال فرسایش مولفه های قدرت جمهوری اسلامی بوده اند. در رابطه با برنامه هسته ای ایران، برچینش هسته ای به عنوان راهبرد کلان ایالات متحده آمریکا از طریق ابزارهای اجرایی مختلفی چون دیپلماسی اجبار، تحریم، بازدارندگی، سد نفوذ، تهدید به حمله نظامی و عملیات خرابکارانه دنبال می شود. در نقطه مقابل، جمهوری اسلامی ایران نیز برپایه مولفه های هویت ساز فرهنگ اسلامی، یعنی استقلال طلبی و نفی سلطه و انحصار قدرت های بزرگ در عرصه فناوری های مدرن و دانش های نوین، به دنبال بومی کردن صنعت هسته ای و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای می باشد. بنابراین در یک نگاه واقع بینانه می باید پیدایش و استمرار این منازعه و روندهای موجود را در چارچوب رویارویی عمیق و مبنایی غرب با اسلام و انقلاب اسلامی تحلیل و ارزیابی نمود. در این راستا منازعه ایران و آمریکا در حوزه های راهبردی مختلف ناشی از چالش عمیق انقلاب اسلامی با نظام سلطه بوده و موضوع هسته ای بهانه ای برای متوقف کردن روند رشد شتابان انقلاب اسلامی می باشد.
  کلیدواژگان: فناوری هسته ای، جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا، برچینش هسته ای، استکبارستیزی
|
 • MohamadHassan Ghadrdan Gharamaleki * Pages 5-16

  This paper analyzes the position and importance of Imamate from Imam Khomeini's point of view. To show the importance of this point, some subjects  are referred to as: Imamate as a part of  religion and divine deposit, introducing the death of the unfamiliar to Imam as the death of ignorance era, nonacceptibilty of prayers without acceptance of Imamate, imamate as the face and compliment of religion. The position of Imams in the world considering the formative vilayat and legislative one are the point of discussion in the second part of this paper. As being mentioned, Imam Khomeini with his mystical approach illustrates Imams as the caliph of Allah and the formative means of divine blessings in this world. He, considering the legislative vilayat, introduces Imams just like holy prophet as possessing the divine knowledge which gives them the right of legislative vilayat.

  Keywords: Imamate, Imam, Informative Vilayat, Legislative Wilayat, Government
 • Abdollah Ebrahim Zadeh Amoli * Pages 17-45

  This paper aims to analyze the two leaders` letters about the authority of the government and the Islamic leader written by Imam Khomeini, and his predecessor Imam Khamenei. The letters written due to some inquiries from Imam Khomeini and gathered based on Imam Khamenei's speeches in Friday prayers, once explaining the Imam Khomeini's viewpoints, illustrate the authority of the government and Islamic leader, Vilayat-e faqih, so extended. Explaining about these extended authorities, these letters emphasizes that if such authorities were limited, governmental issues and problems of the society as well as the country's governance would face many difficulties. Presenting these letters, giving explanation about them, and mentioning the viewpoints of Imam Khomeini and Imam Khamenei about faqih`s vilayate motlaqa and supporting reasons are the points being mentioned in this paper.

  Keywords: Vilayat, Vilayat-e Motlaqa, Faqih`s Vilayat-e Motlaqa, Government, Law, First Law, Governmental Law
 • Alireza Mirzayi * Pages 47-66

  Shiite viewpoint about government has been affected by the holy Prophet's teachings and infallible Imams' so much so that the pyramid of power has been defined specially which is due to the divine appointment in human society.  Infallible Imams in this system are appointed by Allah. Not only has this divine leadership been considered at the presence of Imam, but also because of the necessity of the divine rules for the society, this point is highly noticed for the time of occultation, too. This is the belief of the Shiite that political and religious leadership during the time of occultation is the duty of a fully qualified and pious faqih. Considering the realities of the history of Islamic civilization, this belief has started from a simple theory and has improved to a perfect and completed one. In this paper, this process is to be analyzed.

  Keywords: Vilayat-e Faqih, Political Theory of Islam, Managing Society during Occultation, Legal System, Shiite scholars
 • Ahmad Azizkhani * Pages 67-86

  It is inevitable to define "otherness" for knowing "self" to realize and know any kind of "identity". In this regard, Imam Khomeini's thoughts as an identifiable framework for any Muslim paid special attention to the "otherness". This paper seeks to demonstrate this process in the political speeches of Imam Khomeini and introduces defined "otherness", being based on Islamic monotheism, in his thought. This "otherness" which is consisted of violent self to global arrogance dedicates a new identity to Muslim people which would affect their earthly and heavenly lives both.

  Keywords: Imam Khomeini, Identity, Discourse, Otherness
 • Mahmud Parvane * Pages 87-119

  In order to continue its life as well as expand its great discourse, Islamic Republic of Iran needs to reread political thought and method of its founder and rectify the its passed ways based on this very discourse. This paper has focused on Sazandegi state`s discourse. In spite of the fact that the sub-discourse of this state, like other states, had been the result of changes in the great discourse of Islamic Republic, one may claim its considerable differences with the political discourse of Imam Khomeini. This paper refers to main differences of these two discourses as: decreasing and setting up the otherness, challenging of pragmatism and technocracy, balanced development and development pattern, different viewpoints and tendency to such categories like efficiency and justice, development and justice, freedom and development, independency and development, and type of validity of some teachings like religion and social systems.

  Keywords: Political Thoughts of Imam Khomeini, Sazandegi State, development, Freedom, National Interest, Pragmatism
 • Ebrahem Haji Pour *, Mohsen Mohammadi Alamuti Pages 121-146
  Considering the nuclear issue, this paper aims to analyze the roots of the conflict between the USA and Iran. The presence and continuation of such conflict, as this paper refers to, is due to different approaches and discourses of the two actors. The USA chief approach is to dissolve Iran in the international west-centered system and to wear out the elements of the power of Iran during a step –by-step strategy. Regarding Iran's nuclear program, its approach is also eliminative, using different methods as enforcing diplomacy, prevention, sanction, military war, and sabotage activities. However, focusing on its Islamic elements as independency and rejecting dominance and exclusivity of the developed countries over modern technology and knowledge, Iran tries to localize nuclear industry and use it peacefully. Realistically, this conflict has been deeply rooted in the opposition of the fundamentals of the west and Islam and Iran. Therefore, this conflict is due to the Iran's challenging approach toward the dominant system and nuclear issue is a means for preventing Iran from development.
  Keywords: nuclear technology, Islamic Republic of Iran, United State of America, Nuclear Removal, Opposing Istikbar