فهرست مطالب

مطالعات انقلاب اسلامی - پیاپی 62 (پاییز 1399)
 • پیاپی 62 (پاییز 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/03/17
 • تعداد عناوین: 10
|
 • رضا نجفی* صفحات 7-28

  با مطالعه کارکردهای ارزشی ایثار، انسان کوتاه ترین مسیر تعالی روحی را بازشناسی نموده و در می یابد که این مسیر چه اهدافی را در مقابل او قرار می دهد. هر یک از این کارکردها می تواند علاوه بر پاسداشت دستاوردهای پیشین، در تعمیق ریشه های ارزشی اعتقادی شیعه برای نسل نو نیز موثر باشد. پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و با هدف شناخت کارکردهای ارزشی اعتقادی ایثار و زمینه های موثر در انتقال آنها و رویش های نسل انقلاب اسلامی صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد کارکردهای ارزشی اعتقادی ایثار برای نسل جدید انقلاب، قابلیت کسب درجات عالی ربانی و صعود معنوی را فراهم می سازد. ذلت گریزی، استقامت و پایداری، تحول گرایی، هدایت طلبی، همبستگی اجتماعی و امید به آینده از نتایج کارکردهای ایثار به شمار می رود که رویش های نو را در صیانت از دستاوردهای انقلاب و فتح قله های جدید پیشرفت یاری می رساند.

  کلیدواژگان: اعتقاد، ایثار، رویش های نسل انقلاب، کارکردهای ارزشی
 • نیره قوی*، اعظم امامی صفحات 29-50

  رهبری سازمان مجاهدین خلق،؛ با فرار از کشور در مرداد 1360 و استقرار اعضای سازمان در عراق با حمایت و کمک صدام به سردمداری نظام سلطه در سال 1365 موفق شد تشکیلاتی را به وجود آورد که نمونه ای از تشکیلات میلیتاریستی با رهبری کاریزمایی است. تشکیلاتی که در آن مشروعیت یابی، ساختاربندی، قدرت، رهبری، نحوه جذب و عملکرد اعضا با بهره گیری از دیدگاه «سیادت کاریزمایی وبر» قابل تبیین می باشد. این مقاله با نوآوری در تحلیل، عملکرد و ساختار شکل گرفته سازمان در تطبیق با تیوری کاریزماتیک وبر، به تبیین چگونگی ماهیت شکل گیری و عملکرد سازمان پرداخته است و در پاسخ به این سوال که «کاربست دیدگاه کاریزمای وبر در مورد سازمان مجاهدین خلق چیست؟» بیان می دارد که، «با توجه به تطبیق مولفه های نظریه کاریزمای وبر بر ماهیت شناسی و عملکرد سازمان، می توان آن را مصداقی عینی در تداوم شیوه رهبری کاریزمایی هیتلری برای این نظریه در دوره معاصر دانست.» مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی سامان یافته است.

  کلیدواژگان: سازمان مجاهدین خلق، مسعود رجوی، کاریزما، ماکس وبر، قدرت
 • رضا رستمی*، محمدجواد فرج نژاد صفحات 51-70

  ازجمله جنبش های اجتماعی که توجه جهانیان را به خود جلب نمود و معادلات جهانی را متحول گرداند پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی بود. حضرت امام در سال های پیش از انقلاب اسلامی نظریه ولایت فقیه را تیوریزه نمود؛ به گونه ای که قابلیت راهبردی در عرصه جامعه سیاسی پیدا کرد. از مهم ترین مولفه های دخیل در نظریه ایشان، ایجاد ارتباط بین منصب قضاوت و حکومت نبی اکرم| است که با استفاده از منابع موجود فقهی-حدیثی باب القضا در پرورش مباحث ولایت فقیه نضج یافت. بدین سبب سوال اصلی پژوهش حاضر چگونگی ایجاد این ارتباط و تاثیرات آن بر نظریه ولایت فقیه می باشد که در تکمیل زوایا و اجرایی شدن جزییات این نظریه اهمیت فراوان دارد. پژوهش حاضر با استفاده از شیوه کتابخانه ای با محوریت کتب امام خمینی و روش توصیفی-تحلیلی به دنبال بیان تقریر روشنی از این نوآوری است. نتیجه به دست آمده این است که ایشان با استناد به ادله روایی و عقلی، منصب قضاوت را یکی از شیون حکومت معرفی کرده و برخی از ادله و مباحث قضاوت را مربوط به حکومت نیز می داند.

  کلیدواژگان: ولایت فقیه، امام خمینی+، منصب قضاوت، منصب حکومت، کتاب القضا
 • علی شاکر*، امیر سیاهپوش، داود فیض افرا صفحات 71-92

  بحران یمن را می توان یکی از پیچیده ترین بحران های نظام بین الملل توصیف کرد. سازمان ملل متحد از ابتدای ناآرامی های کشور یمن با تکیه بر اهداف اصلی منشور حفظ صلح و امنیت جهانی، فرستادگانی ویژه بسوی این کشور گسیل داشت تا عزم جدی خود برای حل و فصل منازعات را نشان دهد. سوال اصلی این است که آیا سازمان در حل بحران های بین المللی موفق بوده است؟ مسئله یمن بعنوان نمونه ای از نقش سازمان ملل در حل بحران ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای پاسخ، رفتارها و تصمیمات از سال 2011 تا 2020 با مراجعه به اسناد و مدارک بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد رفتارها و تصمیمات سازمان ملل که شامل گسیل فرستادگان ویژه، صدور قطعنامه ها و انجام توافق استکهلم بود، موفقیتی نداشته و همچنان این سازمان در بحران های غرب آسیا و راهبرد‎های آن جهت برقراری صلح در کشورهای درگیر ناآرامی با شکست مواجه بوده است.

  کلیدواژگان: یمن، عربستان، سازمان ملل، بحران بین المللی، استکهلم
 • علی زارعی*، محسن بهشتی سرشت صفحات 93-120

  بررسی عملکرد نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی ادوار اول تا دهم، به لحاظ کمی، حکایت از آن دارد که نمایندگان هر یک از دوره ها عملکرد ویژه ای نسبت به دوره های دیگر داشته اند. با توجه به اینکه بافت اجتماعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هر دوره با تغییراتی روبه رو بوده است؛ این پژوهش تلاش دارد با استفاده از روش کمی و آمارهای توصیفی، به این پرسش پاسخ دهد که بافت اجتماعی نمایندگان بخصوص سن، جنسیت و سطح تحصیلات چه تاثیری در عملکرد نظارتی آنها داشته است؟ یافته های پژوهش نیز حکایت از آن دارد که دو مولفه سن و تحصیلات در عملکرد نظارتی نمایندگان موثر بوده است. به گونه ای که نمایندگان با سن 40 تا 45 سال و نمایندگان با تحصیلات عالی نسبت به نمایندگان دیگر از سرانه مشارکت بیشتری در اعمال نظارتی برخوردار بوده اند. علاوه بر این، شاخص جنسیت نیز بنا بر شرایط مختلف در عملکرد نمایندگان تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: مجلس شورای اسلامی، عملکرد نظارتی، بافت اجتماعی، سن، جنسیت، سطح تحصیلات
 • الهام رسولی ثانی آبادی*، ابراهیم طاهری، سید علی پاکزادمقدم صفحات 121-138

  در نظم چندقطبی، مجموعه امنیت منطقه ای خاورمیانه به عنوان یکی از مهم ترین و در عین حال پرتنش ترین مجموعه های امنیتی نظام بین الملل، دو کشور ایران و عربستان به عنوان مهم ترین کشورهای این مجموعه نقش بسیار زیادی در تحولات درون منطقه ای ایفا می کنند. در این میان عواملی همچون: تعارضات ایدیولوژیک، رقابت ژیوپلتیک و ژیواکونومیک، نگاه متفاوت به نقش آمریکا در منطقه، برداشت های متفاوت از حاکمیت دین، قدرت و عدالت و... موجب حاکم شدن الگوی رقابت میان این دو کشور شده است. اما این الگو می تواند با توجه به متغیرهای گوناگون به الگوهای دیگری از روابط میان دو کشور تبدیل شده و پیامدهای متفاوتی بر نظم امنیتی خاورمیانه داشته باشد. بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی آینده پژوهی روابط سیاسی ایران و عربستان و پیامدهای آن بر نظم منطقه ای خاورمیانه است، سوال این پژوهش نیز آن است که سیر تحول در الگوی رفتاری ایران و عربستان سعودی چه پیامدهایی بر این نظم خواهد داشت؟ این پژوهش یک پژوهش تحقیقی، توصیفی با رویکرد آینده پژوهانه و با استفاده از روش سناریونویسی می باشد.

  کلیدواژگان: ج. ا. ایران، عربستان، نظم منطقه ای، خاورمیانه، آینده پژوهی
 • محمدرضا علم، ایرج ورفی نژاد، حمزه حسینی* صفحات 139-160

  مسئله گفتمان دکتر مصدق نسبت به نیروهای مسلح، یکی از بزرگ ترین چالش ها و درگیری های او با حکومت پهلوی در دوران نخست وزیری اش بوده، که در نهایت سرنوشت سیاسی وی را به شدت تحت تاثیر قرار داد. بنابراین سوال اصلی تحقیق این است که گفتمان دکتر مصدق در مورد  نیروهای مسلح  دارای چه رویکردی بوده است؟ و چه تاثیری در کودتای 28 مرداد داشت؟ نتایج این بررسی نشان می دهد دال اصلی گفتمان دکتر مصدق در این زمینه، کنترل نیروهای مسلح به وسیله نهادهای غیرنظامی بود. وی در این راستا تلاش کرد، با اقداماتی همچون جلوگیری از دخالت نیروهای مسلح در سیاست، انتصابات در سطوح بالای مدیریتی و تسویه و بازنشسته کردن افسران، گفتمان خود را عملی و تثبیت نماید. ولی با شکست در عرصه عمل، موجب شد تا نیروهای مسلح به کانون اصلی برای ساقط کردن وی تبدیل شوند و کودتای 28 مرداد 1332 به وقوع  بپیوندد.

  کلیدواژگان: گفتمان، نیروهای مسلح، مصدق، کنترل، کودتا
 • جاوید پورعبدی*، سیاوش خداپرست، وحید ساعتچیان صفحات 161-182

  رهبر معظم انقلاب در دیدارهایی که با مسیولان ورزشی، ورزشکاران قهرمان و عموم مردم داشته اند، تاکید ویژه ای به مقوله ورزش قهرمانی در انقلاب اسلامی ایران نموده اند. ازاین رو، پژوهش حاضر در پی آن است تا با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای کیفی به این سوال پاسخ دهد که ورزش قهرمانی در نظام جمهوری اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری چه جایگاهی دارد؟ براین اساس، پس از تجزیه و تحلیل بیانات مقام معظم رهبری در زمینه ورزش قهرمانی، چهار مقوله اصلی فرهنگی، سیاست گذاری، اعتقادی و حمایتی از بیانات ایشان احصاء و استخراج شد. یافته های پژوهش نشان داد که رهبر معظم انقلاب ورزش قهرمانی را یکی از مولفه های راهبردی برای ترویج فرهنگ و هویت انقلاب اسلامی در دنیا معرفی می کنند؛ و از نخبگان ورزشی به عنوان سفیران اخلاق، معنویت و فرهنگ ایرانی اسلامی یاد می کنند. همچنین معظم له ورزشکاران قهرمان را الگویی برای جوانان نظام جمهوری اسلامی دانسته و ضرورت استقامت و کسب معنویات در این ورزشکاران را واجب می دانند.

  کلیدواژگان: ورزش قهرمانی، آیت الله خامنه ای، انقلاب اسلامی، تحلیل محتوا
 • مهدی محمدزاده*، محمد خزائی، زهرا باقرزاده آتش چی صفحات 183-206

  در دوران پهلوی چندین گفتمان و خرده گفتمان به طور همزمان در حوزه تجسمی ایران حاکم بود که یکی از آنها خرده گفتمان گرافیک انقلاب می باشد. این خرده گفتمان انتقادی، حول دال مرکزی امام خمینی+ شکل گرفت و با طرد رقبای خود توانست آرام آرام صورت بندی و با پیروزی انقلاب اسلامی به گفتمان مسلط جامعه ایران تبدیل شود. مسئله اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مبانی کلامی امام خمینی+ در تکوین این خرده گفتمان است. از این رو، جستار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که خرده گفتمان گرافیک انقلاب اسلامی چگونه براساس اندیشه های امام خمینی+ شکل گرفت؟ روش کلی این پژوهش، تحلیلی تاریخی است که با استفاده از روش تحلیل کیفی، نظریه گفتمان و منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که امام خمینی+، به عنوان دال مرکزی خرده گفتمان انقلاب اسلامی موجب مفصل بندی مفاهیمی در اطراف خود شد که این مفاهیم موجب صورت بندی یک خرده گفتمان در حوزه گرافیک ایران گشت.

  کلیدواژگان: مبانی کلامی، امام خمینی، خرده گفتمان، گرافیک، انقلاب اسلامی
 • محمدهادی منصوری* صفحات 207-226

  امام خامنه ای همواره اهتمام ویژه ای به تبیین درست و علمی مهدویت داشته اند و نظریه انتظار ایشان در هندسه ای نظام مند در قالب بیانات متعدد به جامعه عرضه شده است. از محورهای اصلی نظریه، «امیدصادق» و کارآمدی آن در ایجاد و مانایی انتظار است. این پژوهش، ضمن تبیین چیستی انتظار و امید و گونه های آن، رابطه امیدصادق و انتظار را از نگاه ایشان با روش توصیفی تحلیلی، بررسی می کند. در نظام اندیشه ای مقام معظم رهبری، امید صادق «هدفمند»، «حرکت آفرین و مولد انتظار» و «ملازم با اعتماد» است. همچنین امید صادق موتور محرک انتظار در ساحت فرد و جامعه است و با جلوگیری از احساس پوچی و سستی و رکود، تقویت انگیزه، نشاط آفرینی، آماده سازی برای ظهور را در هر فرد تسهیل می کند. بر پایه چنین امیدی، مبارزه در راه خیر و صلاح، مقابله با ظلم، استقرار عدالت، پیشرفت و موفقیت در جامعه اسلامی بروز می نماید و امید صادق به دیگر ملت های مظلوم گسترانده می شود. از اهم راهکارهای تقویت امید صادق، رابطه قلبی با امام زمان#، معرفی جامعه متکامل موعود و یادکرد ولادت منجی عالم بشریت است.

  کلیدواژگان: نظریه انتظار، ایجاد و پویایی انتظار، اندیشه مهدویت، امید صادق، جامعه متکامل موعود
|
 • Reza Najafi* Pages 7-28

  By studying the value functions of self-sacrifice, man recognizes the shortest path to spiritual excellence and realizes what goals this path sets for him. Each of these functions, in addition to preserving previous achievements, can also be effective in deepening the Shiite value-belief roots for the new generation. The present research has been done with the library-based method and with the aim of recognizing the value-belief functions of self-sacrifice and the effective fields in their transmission and the growths of the generation of the Islamic Revolution. The results of the research show that the value-belief functions of self-sacrifice provide the new generation of revolution with the ability to attain high degrees of divinity and spiritual ascent. Proudness, perseverance and stability, change-seeking, desire to be led, social solidarity and hope for the future are the results of the functions of self-sacrifice that help new approaches in protecting the achievements of the revolution and conquering new peaks of progress.

  Keywords: Belief, Self-Sacrifice, Growths of the Revolutionary Generation, Value Functions
 • Nayyreh Qavi*, Azam Emami Pages 29-50

  Fleeing the country in August 1981 and establishing members of the organization in Iraq, with the support and assistance of Saddam being supported by USA in 1986, leadership of the Mojahedin Khalq succeeded in creating an organization that is an example of a militaristic organization led by charismatic leader. An organization in which legitimacy, structure, power, leadership, recruitment, and performance of members can be explained using Weberchr('39')s view of "charismatic authority". This article, by innovating in the analysis, function and structure of the Mojahedin Khalq in accordance with Weberchr('39')s charismatic theory, explains the nature of the formation and operation of it and in response to the question: "What may be taken as the application of Weberchr('39')s charismatic view of the Mojahedin Khalq?" "Given the application of the components of Weberchr('39')s charisma theory to the nature and performance of the organization, it can be viewed as an objective example of the continuation of Hitlerchr('39')s charismatic leadership style for this theory in the contemporary period. The method of the study is a descriptive-analytical one.

  Keywords: The Mojahedin Khalq, Massoud Rajavi, Charisma, Max Weber, Power
 • Reza Rostami*, Mohammad Javad Farajnejad Pages 51-70

  One of the social movements that attracted the attention of the world and changed the world equations was the victory of the Islamic Revolution led by Imam Khomeini. Imam Khomeini theorized the theory of Velayat-e-Faqih in the years before the Islamic Revolution; In a way that found strategic capability in the field of political society. One of the most important components involved in his theory is the establishment of a connection between the position of judge and the government of the Holy Prophet (S), which matured by using the existing jurisprudential hadith sources of Bab al-Qada in cultivating the issues of Velayat-e-Faqih. Therefore, the main question of the present study is how to establish this relationship and its effects on the theory of Velayat-e-Faqih, which is very important in completing the angles and implementing the details of this theory. The present study seeks to provide a clear account of this innovation by using a library-based method, centering on Imam Khomeinichr('39')s books, and a descriptive-analytical method. The result is that, citing narrative and rational arguments, he introduces the position of judge as one of the affairs of the government and considers some of the arguments and issues of judgment to be related to the government.

  Keywords: Velayat-e-Faqih, Imam Khomeini, Judgment Position, Government Position, Judgment Book
 • Ali Shaker*, Amir Siahpoosh, Davood Feiz Afra Pages 71-92

  The crisis in Yemen can be described as one of the most complex crises in the international system. From the beginning of the unrest in Yemen, the United Nations has sent special envoys to Yemen to demonstrate its serious determination to resolve the conflict, relying on the core objectives of the Charter for Global Peace and Security. The main question is whether the organization has been successful in resolving international crises? The issue of Yemen has been evaluated as an example of the role of the United Nations in resolving crises. For answers, behaviors and decisions from 2011 to 2020 are reviewed by referring to the documents. The results of the study show that the United Nationschr('39') actions and decisions, which included sending special envoys, issuing resolutions and implementing the Stockholm Agreement, have not been successful, and the organization has also failed in the West Asian crisis and its strategies for peace in troubled countries.

  Keywords: Yemen, Saudi Arabia, UN, International Crisis, Stockholm
 • Pages 93-120

  Examining the supervisory performance of the members of the Islamic Consultative Assembly during the first to tenth terms, it quantitatively indicates that the representatives of each period had a special performance compared to the other periods. Considering that the social context of the members of the Islamic Consultative Assembly has changed in each period; Using quantitative methods and descriptive statistics, this study tries to answer the question that what effect have the social context of the representatives, especially age, gender and level of education, had on their supervisory performance? The research findings also indicate that the two components of age and education have been effective in the supervisory performance of representatives. Representatives between the ages of 40 and 45 and those of higher education were more likely to participate in oversight than others. In addition, the gender index also affects the performance of representatives according to different conditions.

  Keywords: Islamic Consultative Assembly, Supervisory Performance, Social Context, Age, Gender, Level of Education
 • Elham Rasooli Saniabadi*, Ebrahim Taheri, Seyed Ali Pakzad Moghaddam Pages 121-138

  In the multipolar order of the Middle East regional security complex as one of the most important and, at the same time, the most tensional security complexes of the international system, Iran and Saudi Arabia, as the most important countries in this complex, play a huge role in developments within the region. Among these factors such as: ideological conflicts, geopolitical and geo-economic rivalry, different views of the US role in the region, different perceptions of the rule of religion, power and justice, etc. have led to the pattern of competition between the two countries. But this model can be transformed into other models of relations between the two countries due to various variables and have different consequences on the security order in the Middle East. Therefore, the purpose of this study is to investigate the future of Iran-Saudi Arabia political relations and its consequences on the Middle East regional order. The question of this study is: What will be the consequences of the evolution of the Iran-Saudi Arabia behavior pattern on this order? This research is a descriptive research with a futuristic approach and uses the script writing method.

  Keywords: Iran, Saudi-Arabia, Regional Order, Middle East, Futurology
 • Mohammad Reza Alam, Iraj Varfinejad, Hamzeh Hosseini* Pages 139-160

  The issue of Dr. Mossaddeqchr('39')s discourse regarding the armed forces was one of his biggest challenges and conflicts with the Pahlavi government during his tenure as prime minister, which ultimately greatly affected his political destiny. Therefore, the main question of the research is: What was the approach of Dr. Mossaddeqchr('39')s discourse about the armed forces? And what effect did it have on the coup of 28 August? The results of this study show that the main signifier of Dr. Mossaddeqchr('39')s discourse in this regard was the control of the armed forces by civilian institutions. In this regard, he tried to implement and consolidate his discourse by taking measures such as preventing the armed forces from interfering in politics, avoiding to appoint them to higher levels of management, and settling and retiring officers. However, with the defeat in the field of action, it caused the armed forces to become the main center for his overthrow and the coup dchr('39')etat of August 28, 1943.

  Keywords: Discourse, Armed Forces, Dr. Mossaddeq, Control, Coup d'etat of 28 August 1332
 • Javid Poorabdi*, Siavash Khodaparast, Vahid Sa`Atchian Pages 161-182

  The Supreme Leader of the Revolution, in his meetings with sports officials, champion athletes and the general public, has placed special emphasis on the issue of championship sports in the Islamic Revolution of Iran. Therefore, the present study seeks to use the qualitative content analysis approach to answer the question of: What is the position of championship sports in the system of the Islamic Republic from the perspective of the Supreme Leader? Accordingly, after analyzing the statements of the Supreme Leader in the field of championship sports, 4 main categories of culture, policy-making, belief and support were counted and extracted from his statements. The findings of the study showed that the Supreme Leader of the Revolution introduces championship sports as one of the strategic components for promoting the culture and identity of the Islamic Revolution in the world; And sports elites are mentioned as ambassadors of Iranian-Islamic morality, spirituality and culture. His Holiness also considers the heroic athletes as a model for the youth of the Islamic Republic and considers the necessity of endurance and gaining spirituality in these athletes as obligatory.

  Keywords: Championship Sports, Ayatollah Khamenei, Islamic Revolution, Content Analysis
 • Mehdi Mohammadzadeh*, Mohammad Khazaei, Zahra Bagherzadeh Atashchi Pages 183-206

  During the Pahlavi era, several discourses and sub-discourses dominated the visual field of Iran at the same time, one of which is the graphic sub-discourse of the revolution. This critical sub-discourse was formed around the central signifier of Imam Khomeini (R) and by rejecting its rivals, it was able to be slowly formulated and become the dominant discourse of Iranian society with the victory of the Islamic Revolution. The main issue of the present study is to investigate the effect of Imam Khomeinichr('39')s theological principles on the development of this sub-discourse. Hence, the present article seeks to answer the question: How the graphic sub-discourse of the Islamic Revolution was formed based on the ideas of Imam Khomeini? The general method of this research is a historical analysis that has been done using qualitative analysis, discourse theory and library resources. The findings of the research indicate that Imam Khomeini, as the central signifier of the sub-discourse of the Islamic Revolution, elaborated the concepts around him, which led to the formation of a sub-discourse in the field of Iranian graphics.

  Keywords: Theological principles, Imam Khomeini, sub-discourse, graphics, Islamic revolution
 • Mohammadhadi Mansoori* Pages 207-226

  Imam Khamenei has always paid special attention to the correct and scientific explanation of Mahdism and his theory of expectation has been presented to the society in a systematic geometry. One of the main axes of the theory is "truthful hope" and its efficiency in creating and maintaining expectation. This study, while explaining the what of expectation and hope and its types, examines the relationship between true hope and expectation from their point of view with a descriptive-analytical method. In the Supreme Leaderchr('39')s system of thought, truthful hope is "purposeful," "motivating, and expectant," and "confident." truthful hope is also the driving force of expectation in the field of the individual and society, and by preventing feelings of emptiness, sluggishness, and stagnation, it strengthens motivation, invigorates, and facilitates preparation for zuhur in each individual. Based on such hope, the struggle for good, confrontation with oppression, the establishment of justice, progress and success in the Islamic society will emerge and sincere hope will be spread to other oppressed nations. One of the most important ways to strengthen sincere hope is a heartfelt relationship with Imam al-Zaman (as), introducing the promised perfect society and mentioning the birth of the savior of the human world.

  Keywords: Theory of Expectation, Creation, Dynamics of Expectation, the Idea of Mahdism, Sincere Hope, the Promised Perfect Society