فهرست مطالب

نشریه حفاظت از بافتهای تاریخی
پیاپی 1 (تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1400/03/29
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید محمد بهشتی*، الناز نجار نجفی صفحات 1-25

  در این مقاله بر آنیم تا نشان دهیم چطور تصور طرح انداختن شهر اسلامی از نو، بدون توجه به تجارب گذشته، محصول نوعی سوءتفاهم معاصر است که بر اثر بیگانگی با مفهوم شهر از یکسو و معنای اسلام از سوی دیگر روی داده است. این موضوع را با طرح دو جریان غالب فکری آغاز خواهیم کرد که هر دوی آنان به نوعی معتقدند «شهر اسلامی» محقق نشده است. پس از آن روشن خواهیم کرد که «شهر اسلامی» چگونه شهری است و ما اکنون چه نسبتی با آن داریم. به سخن دیگر قصد داریم با تبیین دو مفهوم «شهر» و «اسلام» بر دو تلقی بالا تلقی سومی بیافزاییم که در آن شهر محمل ظهور تمام و کمال تجربه تاریخی زیستن در یک سرزمین است و نتیجتا همه دستاوردهای مسلمانان خود را در مدنیت اسلامی بروز داده و اصلا همینهاست که شهر را تبدیل به عرصه‌ای روشن کرده و جایگاه‌ها را تعریف و مشخص کرده است. اگر منکر تحقق مدنیت و شهر شویم در واقع منکر همه دستاوردهای تاریخی مسلمانان شده‌ایم. تجربه تحقق مدنیت در هر سرزمین به اقتضای شرایط و ویژگیهای آن به نحوی خاص رقم خورده و نتیجتا در هر جا با جای دیگر صورت متفاوتی یافته است. لذا اگر به دنبال هییت واحدی از مدنیت بگردیم آن را نخواهیم یافت. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ ایرانیان بنا به طبع خود همواره رویکردی معنوی به دین و از جمله دین اسلام داشته‌اند. همین رویکرد معنوی به همراه تجربه تاریخی طولانی زندگی در سرزمین ایران، در مدنیت و شهر ایرانی بروز یافته که عالی‌ترین نمونه آن اصفهان است. از اینرو در بخش پایانی مبحثی طرح خواهد شد مبنی بر اینکه اصفهان شهر آن هم از نوعی اسلامی آن است.

  کلیدواژگان: شهر اسلامی، اصفهان، شهر، اسلام علی الاصول، اسلام علی الواقع، صفویه
 • مصطفی پورعلی صفحات 26-38

  از مفاد منشورهای بین‌المللی حفاظت این گونه برمی‌آید که کاربرد واژه حفاظت در امور مرتبط با بافت تاریخی از این باب صورت می‌پذیرد که این بافت‌های زیستی در عین داشتن ارزش‌های پذیرفته و بنیادین دارای شرایط محیطی مناسب نبوده و خطراتی جدی آنها را تهدید می‌کند. نوشتار پیش رو به‌دنبال‏‏‏ آن است که در نگاهی راهبردی و در روشی زمینه‌ای مولفه‌های موثر بر حفاظت این بافت‌های زیستی را تبیین و تفسیر کند. اگر حفاظت از بافت‌های تاریخی می‌خواهد به صورت جامع و استوار بر اصول و ارزش‌های بافت تاریخی شکل بگیرد و پایدار بماند نیازمند در‌نظر‌گرفتن دو مولفه اقتصاد سیاسی فضا و تفاهم و توافق اجتماعی در امر حفاظت است. برنامه‌ریزی راهبردی برای مدیریت و کنترل این دو مولفه مبتنی بر تجزیه‌و‌تحلیل قوت و ضعف عوامل درونی بافت و ارزیابی فرصت و تهدید عوامل بیرونی بافت با تاکید بر اولویت‌بندی و حفاظت از ارزش‌های برجسته راهبرد توصیه‌شده در این نوشتار است. هرچند نوسازی‌های بی‌ارزش متاثر از عامل اقتصاد سیاسی فضا در بافت‌های تاریخی «ضدیت بیشتری با ارزش‌ها» دارد، فقدان تفاهم بر ارزش‌های برجسته بافت‌های تاریخی و کمبود توافقات قانونی در این زمینه در «کثرت نوسازی‌های بی‌ارزش» در بافت‌های تاریخی نقش چشمگیرتری دارد. نوسازی‌هایی که از منظر ارتفاع، سطوح اشغال و تراکم در تضاد جدی با شکل و الگوی ارزشمند بافت‌های تاریخی شکل گرفته و می‌گیرد عموما با بهره‌گرفتن از قدرت اقتصاد سیاسی فضا ایجاد شده و می‌شود. با این حال تعداد واحدهای ساختمانی ضد‌ارزش ایجاد‌شده متاثر از این عامل در این بافت‌های تاریخی میزان کمتری از تعداد ساختمان‌های بی‌ارزشی دارند که به دلیل ناآگاهی طراحان، بهره‌برداران و مجریان قانون از ارزش‌های بافت تاریخی شکل گرفته و می‌گیرد.

  کلیدواژگان: بافت تاریخی، حفاظت، اقتصاد سیاسی فضا، تفاهم و توافق اجتماعی
 • محمدسعید ایزدی* صفحات 39-50

  شهرهای ایران زمین در طول دوران تکوین و تحول خود در طی قرون متمادی دچار تغییرات و دگرگونی های بسیاری شده اما علی رغم همه این ناملایمات، روند تکامل ساختاری و تداوم حیات خود را طی نموده و در چارچوب مدلی از توسعه در انطباق با شرایط بوم و سرزمین خود دوباره سازمان و ساختار خود را بازشناخته و  با سازمان اجتماعی درخور ادامه حیات داده اند. با شروع نوگرایی های ابتدای قرن و تغییرات اقتصادی اجتماعی دهه های سی و چهل بویژه شهرنشینی شتابان دهه پنجاه دچار از جاکندگی و انقطاعی از گذشته خود گشته و در چارچوب یک نظام برنامه ریزی کمی و  بی توجه به روند توسعه تاریخی شهر، مسیر گسترش و توسعه ای متفاوت را طی نموده است. حاصل این انقطاع، گسست ساختاری، تنزل کیفیت زندگی، نابسامانی های فضایی- کارکردی و گسترش فقرشهری در گستره وسیعی از شهرهای کشور شده است. بمنظور پیشگیری از تداوم این روند تنزل کیفی و دگرگونی های ساختاری از یک سو و ارایه راه حلی برای درمان زخم های وارد به شهر کهن، بازخوانی ایران شهر بعنوان الکوی پایدار در توسعه شهرهای کشور ضروری است. نوشتار پیش رو تلاشی است برای خوانش اصول، مفاهیم پایه توسعه و مولفه های سازنده این مدل از توسعه. مطالعات محدود صورت گرفته و کتب مرجع در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته و مستندات تاریخی بویژه اسناد کهن شهرهای ایران مورد تحلیل و ارجاع قرار گرفته و جمعبندی حاصل بعنوان چارچوبی قابل اسنتاد در روند سیاست گذاری، برنامه ریزی و طرح ریزی امروز شهرهای کشور  ارایه شده است.

  کلیدواژگان: بازخوانی الگوی توسعه، ایران شهر، کیفیت زندگی، اندیشه خلاق، بازشناسی مفاهیم بنیادین توسعه
 • هما خراسانی، محدرضا بمانیان*، کامیاب کیانی صفحات 60-73

  میراث هر شهر فارغ از فرهنگ مناطق آن نیست. منظر میراثی (فرهنگی) شهر به معنی لایه‌های پویای گذشته و حال شهری است که فرهنگ مردم و تاریخ هر منطقه با دیگر شاخص‌های اصلی آن را شکل می‌دهد و میراث شهری در ورای بعد کالبدی آن است. شناخت ارزش‌های منظرین یک اثر تاثیر مشهودی بر حفاظت آن اثر داشته و راهنمایی برای مرمت یا حفظ و احیای آن خواهد بود. بدیهی است که حفظ و نگهداشت یک بافت تاریخی نیازمند شناخت ارزش‌های واقعی آن و تطبیق برداشت‌ها و ادراکات برنامه‌ریزان و متولیان امر حفاظت با این ارزش‌های واقعی است .مولفه‌های بسیاری به نگرشی نوین و یکپارچه در تشخیص مناظر میراثی (فرهنگی) منجر می‌شود. این مقاله در پی آن است تا با بررسی اسناد و تعاریف متفاوت شاخص‌های شناسایی مناظر میراث فرهنگی در بافت‌های تاریخی تهران را بیابد. از این رو بافت تاریخی عودلاجان به‌عنوان نمونه مورد بررسی شده است. نشناختن این شاخص به آشفتگی‌های بصری در بافت‌های تاریخی و از بین رفتن مناظر میراثی (فرهنگی) منجر شده است. این نتایج در تدوین ضوابط شهری مانع از تصمیم‌های غیر‌علمی در حفاظت از منظر میراثی (فرهنگی) بافت تاریخی شهر خواهد شد و به استفاده از پتانسیل احیا و سامان‌دهی فضاهای گمشده در پهنه‌های تاریخی منجر می‌شود. این مقاله با روش کیفی و راهبرد استدلال منطقی به‌دنبال تعیین شاخص‌های مرتبط با منظر میراثی (فرهنگی) به‌ویژه بازتعریف ارزش‌های چند لایه و میان مرتبط بر مبنای مراجع موجود، اسناد بین‌المللی و نظرسنجی متخصصان و مردم در بستر مناطق تاریخی شهر تهران است. همچنین ساختار این مقاله به بیان دیدگاه‌های نظری مبتنی بر استخراج، تصفیه و پالایش منابع و ثروت‌های فرهنگی جامعه معطوف است. نتایج این مقاله به بازشناسی تعریف، الگوها و ابزارهای رویکرد «منظر میراثی» و به‌کارگیری این رویکرد برای شناخت، بازخوانی و بهبود منظر میراثی و شهری در بافت‌های تاریخی کمک می‌کند.

  کلیدواژگان: منظر میراثی، منظر فرهنگی، بافت تاریخی، میراث شهری، محله عودلاجان
 • الناز هاشمی*، مسعود علیمردانی صفحات 74-89

  در دهه‌های اخیر عوامل مختلفی در شکل‌گیری سیاست‌ها، برنامه‌های حفاظتی و بازآفرینی بافت‌های شهری تاریخی در ایران تاثیرگذار بوده است. با چالش میان دو رویکرد بازآفرینی شهری و حفاظت شهری متخصصان درصدد ادغام این دو رویکرد، ارایه رویکردی جامع و یکپارچه و سرانجام ارایه معیارها و مولفه‌های موثر در هر دو برآمدند. این پژوهش در سال 1398 با هدف بازشناسی ابعاد چارچوب نظری بازآفرینی شهری برای حفاظت شهری بر مبنای رویکرد بازآفرینی حفاظت‌محور بافت‌های شهری تاریخی انجام گرفته‌است. برای این منظور از یک‌سو اسناد، کنوانسیون‌ها و بیانیه‌های بین‌المللی مرتبط و از سوی دیگر سیر تکوینی سیاست‌های داخلی ایران در حوزه بازآفرینی و حفاظت شهری بازخوانی و واکاوی شد. با بهره‌گیری از روش پژوهش کیفی و تحلیل محتوا به بازشناخت ابعاد چارچوب مفهومی رویکرد بازآفرینی حفاظت‌محور می‌پردازیم که شامل شش بعد «اقتصادی»، «اجتماعی»، «کالبدی»، «فرهنگی»، «مدیریتی» و «محیط زیستی» است و هر‌یک زیرمولفه‌های خود را دارد. روش انجام این پژوهش با توجه به ماهیت پژوهش، مولفه‌های بررسی‌شده و رویکرد حاکم بر پژوهش تلفیقی از روش‌های توصیفی تحلیلی است.

  کلیدواژگان: بازآفرینی شهری، حفاظت شهری، بازآفرینی حفاظت محور، بافت شهری تاریخی
 • اکرم سادات خیرالسادات* صفحات 90-113

  مشاهدات حاصل از معماری سرزمینی از این حقیقت پرده بر‌می‌دارد که کیفیت فضایی در هر مکان از یک‌سو با حس ذاتی مخاطب خود و از سوی دیگر با عملکرد و نقش مکان در پاسخگویی به نیاز وی پیوندی دیرینه و عمیق دارد. از مواردی که می‌توان در آن این دغدغه پژوهشی را ارزیابی و تبیین کرد، مدارس معماری متاثر از بافت‌های سنتی و الگوهای معماری ایرانی است. البته طی مسیر پیچیده فرایند آموزش معماری در ارتباطات متقابل با بستر موجود و ارایه مفاهیم نهفته در آن به‌شدت عجین و ملموس است. در این مقاله از «نظریه داده‌بنیاد»، که یکی از روش‌های نوظهور و کارساز در فرایندهای پژوهش‌های کیفی است، استفاده شده است. دانشکده معماری یزد برای مطالعه موردی انتخاب شد تا شرح گام‌به‌گام مراحل اجرای این پژوهش را تبیین کند. شرکت‌کنندگان در این پژوهش 20 نفر از معماران فارغ‌التحصیل دانشکده معماری یزد بودند که با استناد به روش «گلوله برفی» و نمونه‌گیری نظری انتخاب شدند. تجزیه‌و‌تحلیل اطلاعات بر اساس سه روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی (گزینشی) انجام شد. یافته‌های این پژوهش در مرحله نهایی در الگوی پارادایمی به این شرح سازمان‌دهی شد: 1. متغیرهای علی؛ 2. متغیرهای زمینه‌ای؛ 3. متغیرهای مداخله‌گر؛ 4.پدیده یا مقوله محوری؛ 5. راهبردها و 6. پیامدها و نتایج. شناسایی پارامترهای موثر بر کیفیت‌بخشی فضاهای آموزشی به‌عنوان پدیده محوری و عواملی چون ماهیت خاطره و قابلیت مکان در باز‌زنده‌سازی خاطرات به‌عنوان زیرمجموعه‌های آن در نظر گرفته شد. عواملی چون تعلق‌پذیری، معماری خاص، پاتوق بودن و همسویی ذهنی عملکردی مهم‌ترین متغیرهای علی شناسایی‌شده در این پژوهش بود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که با نزدیک کردن اهداف آموزش آکادمیک به معماری اجرایی و بازشناسی ارزش‌های هویت‌ساز در نگاه ارزیابانه به مکان می‌توان تلفیقی درست از قابلیت‌های پیدا و پنهان کالبد آموزشی در راستای تربیت معمار سرزمینی به دست آورد.

  کلیدواژگان: آموزش معماری، اجتماع پذیری مکان، کیفیت فضایی، معماری سرزمینی، نظریه داده بنیاد
|
 • Seyed Mohammad Beheshti *, Elnaz Najar Najafi Pages 1-25

  In this article, we want to show how the concern of rebuilding the Islamic city, regardless of past experiences, is the product of a kind of contemporary misunderstanding that has plagued us due to alienation from the concept of the city on the one hand and the meaning of Islam on the other. We will begin with two dominant currents of thought, both of which somehow believe that the Islamic city has not been realized. In the following, we intend to clarify what an "Islamic city" is and what relationship we have with it now. In other words, we intend to add a third to the above two assumptions. In this approach, the meaning of the city and the meaning of Islam are proposed. The city is the perfect manifestation of the historical experience of living in a land, and it has expressed all the achievements of its Muslims in Islamic civilization, and this is what has made the city clear and defined its positions. If we deny the realization of civilization and the city, we are in fact denying all these achievements. The experience of the realization of civilization in each land has been shaped according to its conditions and characteristics, and as a result, it has a different form everywhere and everywhere. Therefore, if we look for a single form of civilization, we will not find it. Iran is no exception; Iranians, by their very nature, have always had a spiritual approach to religion, including Islam. This spiritual approach has been manifested along with the long historical experience of living in the land of Iran in civilization and the Iranian city, the highest example of which is Isfahan. Therefore, in the final section, there will be a discussion about the reasons why we consider Isfahan as an Islamic city.

  Keywords: Islamic city, Isfahan, city, Islam in origin, Islam in reality, Safavid
 • Mostafa Pourali * Pages 26-38

  The provisions of the international conservation charter make it clear that the use of the term conservation in historical fabrics relates to the fact that such biological textures, while having accepted and fundamental values, have no suitable environmental conditions and are threatened with serious risks. The present paper tried to explain and interpret the components that are effective in protecting these biological textures in a strategic manner using a field method. The results showed that if conservation of historical textiles is to form comprehensively based on the principles and values of the historical context and to remain stable, it is necessary to consider the two components of political economy of space, and social consensus on the conservation issue. Strategic planning for the management and control of these two components is based on the analysis of the strength and weakness of internal factors of the texture, and the assessment of the opportunity and threat of external factors of the texture, with an emphasis on prioritizing and protecting the prominent values of the strategy recommended in this paper. The results of the contextual conservations of this paper can be construed that although the valueless modernizations influenced by the political economy of space in historical textures are in "greater opposition to values," the lack of understanding of the outstanding values of historical textures and the lack of legal agreements play a more dramatic role in the "plurality of worthless renovations" in historical textures; renovations that take place in sharp contrast with shape and pattern of historical textures from the point of view of altitude, occupation levels  and density, are generally taking advantage of the strength of the space’s political economy. However, the number of anti-value building units affected by this factor in these historical textures are less than the number of valueless buildings that were formed due to the ignorance of designers, operators and law enforcers from historical textures’ values.

  Keywords: Historic fabrics, Conservation, Political economy of space, Social consensus, understanding
 • Mohammad Saeid Izadi* Pages 39-50

  Iranian cities throughout the process of establishment and evolution during long centuries have been confronted with changes and transformations; however aside from facing the changes, the cities have been evolved and created a sustainable development framework. Throughout the nineteenth century and into the twentieth, Iranian cities expanded but continued to display the traditional features of an integrated city, adhering to traditional kinds of social and spatial organization. However, from early decades of this century, Iranian cities were radically transformed by the authoritarian modernization of Reza Shah (1925-41) and from the late 1960s through the 1970s, saw the rise of a new wave of modernization - Westernization that accelerated the process of transformation of the social and physical environment of cities. The outcome of the first intervention was the emergence of ‘urban dualism’, a tense coexistence of old and new. The result of second phase of transformation was an immense growth of population and massive immigration which contributed to the rapid and dramatic physical expansion of the cities. Urban sprawl intensified the problems of the historic centers. The old cores became a small part of the sprawling cities and lost their previous physical and functional importance. The consequences of these transformations have been growth of urban poverty, decreasing the quality of life and socio-spatial inequity in the cities. In order to find out the mechanism and solution to improve the quality of life and decrease the urban problems, it is necessary to re-study and re-interpret the cities and sustainable and resilient model of urban development in the past centuries. This paper aims to review the main resources and documents that introduce the finding of their studies through re-interpretation of Iranian city development and presents a framework for urban policy making authorities and researcher.

  Keywords: Re-interpretation of Iranian city development, Iran-Shahr, Quality ofLife, Creative thinking process, Re-studying fundamental aspect of Iranian citydevelopment
 • Elnaz Hashemi*, Masoud Alimardani Pages 74-89

  Making policies and programs for preservation and regeneration of Iranian urban historical fabric have been influenced by various factors in recent decades. Faced with the challenge of choosing between two approaches of urban regeneration and urban conservation, the experts decided to combine them into a comprehensive and integrated approach by drawing on the effective standards and components in each. The present study intends to identify the various aspects of conceptual framework in conservation-led regeneration of historical urban fabrics. Accordingly, the relevant international documents, conventions and statements and also the development of Iranian policies in the field of urban regeneration and conservation have been reviewed and analyzed. Applying a qualitative research method and a content analysis technique, six aspects of the conceptual framework were identified: ‘economic,’ ‘social,’ ‘physical,’ ‘cultural,’ ‘managerial,’ and ‘environmental’ (and their subcategories). With regard to the nature of the object of study, the components under study and the common approach to research, this research method is a combination of descriptive-analytical methods

  Keywords: Urban regeneration, Urban conservation, Conservation-Ledregeneration, Old historic urban fabrics
 • Akramolsadat Kheyrossadat* Pages 90-113

  The potentiality and hidden potential in the form and architecture of architecture are the main concern of this research. Observations from the terrestrial architecture reveal the truth that the quality of space in every place, on the one hand, and the intrinsic sense of the audience, and on the other hand, is a long and deep link between the function and the role of the place in responding to its need. some of the issues that can be addressed and explained in this research concern are architecture schools influenced by traditional textures and Iranian architectural patterns, although in the complex path of the architecture training process in interconnected with the existing context and the presentation of the implications inherent in it strong and tangible. In this article, we intend to explain the introduction of these qualitative factors from a new angle. Therefore, the "grounded theory", which is one of the emerging and efficient methods in qualitative research processes, has been used. To prove the effectiveness of this method, the Yazd school of architecture was selected as a case study to explain the step-by-step explanation of the implementation stages of this research. Participants in this research were composed of 20 graduated graduates from the Yazd school of architecture who were selected using a snowball method. Data analysis was performed based on three methods of encoding: open coding, axial coding and selective coding. Initially, for open coding, the data were analyzed using document analysis method, and then in two stages, the axial coding and selective coding, the classification of concepts, and the discovery of relations between the components and the emergence of dimensions finally, based on Strauss and Corbin's views, qualitative research validation methods were applied in this study. The results of this research in the final stage were 28 open source, 16 pivot codes and 6 code selections and the paradigmatic pattern was organized as follows: 1.casual variables. 2. Context variables. 3. Intervening variables 4. Core category or phenomenon 5. Strategies.6.consequences Identification of the effective parameters on the quality of education spaces as the main phenomenon and factors such as the nature of memory and the ability to place in the revival of memories was considered as its subcategories. One of the most important interfering factors can be the spatial desirability of space, the overcoming and the superiority of qualitative features on the quantitative features of the place, the inclusiveness of superficial architectural styles in the present era. The interrelationships within the set, the system and the continuous pattern, personal mentality and imagination, and environmental relationship were considered as a group of underlying or implied variables in the dominant context in this research. The most important causal variables identified from participants' viewpoints were factors such as dependability, specific architecture, hangover and mental-functional alignment. finally, it can be admitted that citing the results of this study makes it clear that by aligning the goals of academic education with the implementation of the architecture of the one-off and recognizing the value-based value-of-evaluative to the location, on the other hand, it is possible to incorporate the true capabilities of the discovered and hidden educational apparatus into the direction of the education of the territorial architect was the most important consequence of this study.

  Keywords: Architecture Education, Local Socialization, Spatial Quality, TerritorialArchitecture, Grounded Theory