فهرست مطالب

 • پیاپی 7 (بهار 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/03/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • طاهره سادات نعیمی، اصغر فرنیان * صفحات 1-26

  قدرت فضای مجازی ناشی از توسعه ارتباطات و اطلاعات همراه با گسترش فناوری‌های ارتباطی در جامعه امروز و قابلیت بسیج افکار عمومی و منعکس سازی قدرت هنجاری ورای اعمال‌نظر قدرت حاکمه کشور و بدون محدودیت زمانی یا حوزه جغرافیایی است. سوال پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی و با اسناد کتابخانه‌ای گردآوری‌شده این است که نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در شکل‌دهی به افکار عمومی و دیدگاه نسبت به جایگاه آن چیست؟ یافته‌های پژوهش بیانگر این است که شبکه‌های اجتماعی در بستری که برای اظهارنظرهای شخصی یا تعاملات دو و چند سویه، ارتباط با مردمان مختلف و همچنین ایجاد کانون‌های همفکر فراهم می‌آورند در شکل‌دهی به افکار عمومی موثر هستند. با توجه به تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر افکار عمومی با دو نگاه فرصت محور و تهدید محور روبرو هستیم که دیدگاه فرصت محور معتقد به وجود ظرفیت‌های سازنده و مثبت به دلایلی چون فضای آزاد ارتباطات، عبور از انحصارگرایی رسانه، افزایش تعاملات و ظرفیت تحمل عقاید مختلف و دیدگاه تهدید محور آن را به‌مثابه ابزاری برای نابودی خرده‌فرهنگ‌ها، انواع جرایم و سوءاستفاده‌ها و محرکی علیه ثبات اقتصادی، امنیتی و جامعه می‌داند. بااین‌حال نگاه میانه این است که می‌توان با مدیریت فضای مجازی از فرصت‌ها بهره بیشتری برد و میزان تهدیدها را فروکاست.

  کلیدواژگان: افکارعمومی، شبکه اجتماعی، قدرت نرم، سرمایه اجتماعی، خردجمعی
 • احمد پورابراهیم، محمد اسماعیل زاده * صفحات 27-51

  ظهور و تقویت گروه های تروریستی تکفیری از خلال دو اتفاق مهم منطقه غرب آسیا یعنی بحران سوریه و تحولات عراق بوده است که تحت تاثیر رقابت میان بازیگران فرامنطقه ای و منطقه ای نیز منجر به حمایت یا مقابله از این گروه ها گردید. از جمله رقابت های منطقه ای میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی است که واکنش های متقاوت دو کشور در قبال این گروه ها را رقم زد. مقاله پیش رو به روش توصیفی و تحلیلی بدنبال این پرسش است که راهبردها و اهداف سیاست خارجی ایران و عربستان به تحولات خاورمیانه با نگاهی به جریانات تکفیری چیست؟ یافته ها نشان میدهد که استفاده از گروه های تکفیری در جهت مقابله با نفوذ منطقه ای ایران یک راهبرد در سیاست خارجی عربستان بوده است و در مقابل ایران به لحاظ ملاحظات امنیت منطقه ای و محور مقاومت به مقابله با این گروه ها پرداخته است.

  کلیدواژگان: ایران، تکفیری، داعش، عربستان، غرب آسیا
 • رضا پریزاد، سید سعید ذبیحی حسینی * صفحات 52-79

  در جهان معاصر، رسانه‌های اجتماعی، به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی مجازی خارجی که پایگاه داده آن‌ها در کشور ثالثی قرار دارد و ازنظر فرهنگی تفاوت‌هایی میان مبدا و مقصد کاربرانشان وجود دارد، به‌واسطه توانایی‌هایشان در توسعه ارتباطات هم‌زمان و ناهم‌زمان و ایجاد دسترسی به گستره وسیعی از داده‌ها، نفوذ شدیدی در زیست جهان‌های کاربران پیدا نموده‌اند و بر این اساس، بسترهای شکل‌گیری عادت واژه‌های جدیدی را فراهم کرده‌اند که خود به کنش و انتخاب‌های متفاوتی منتهی می‌گردد. با توجه به این امر، هدف از این پژوهش تحلیل نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی خارجی بر رضایت از زندگی کاربران با تاکید بر نقش میانجی گرانه احساس امنیت اجتماعی است. این پژوهش به لحاظ روش از نوع تحقیقات کمی با رویکرد کاربردی و مبتنی بر روش همبستگی با رویکرد پیمایشی است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نشان داد که عضویت و استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی خارجی، نه‌تنها به‌طور مستقیم منجر به کاهش سطح رضایت از زندگی می‌گردد، بلکه بهره‌گیری از آن‌ها به شکل غیرمستقیم و با متاثر ساختن احساس امنیت اجتماعی، بر رضایت از زندگی کاربران تاثیر می‌گذارد. به بیانی دیگر، استفاده از این رسانه‌های اجتماعی با ایجاد هراس و ناامنی فکری، روانی، هویتی و فرهنگی، منجر به تنزل میزان رضایت از زندگی و سطوح کیفیت زناشویی کاربران می‌گردد.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی مجازی خارجی، احساس امنیت اجتماعی، رضایت از زندگی، کاشان
 • حسن مجیدی، محمدرضا صالحی وثیق*، علی اکبرپور آلمه جوقی صفحات 81-107

  هدف از این مقاله، بررسی دامنه شهروندی در جمهوری اسلامی ایران برپایه نظریه شانتال موف است .پرسش اساسی این مقاله این است که در بررسی دامنه شهروندی در ایران بعد از انقلاب اسلامی با معیارهای شهروندی از منظر شانتال موف چه وجوه همخوانی‌ها و تفاوت‌هایی قابل شناسایی است ؟ بدین جهت با بهره گیری از رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش اسنادی و با گرداوری اطلاعات کتابخانه ای به این پرسش پاسخ داده شده است یافته های مقاله نشان می دهد، شهروندی در جمهوری اسلامی ایران گسترده شده است وبا اقداماتی که در حوزه رفع تبعیض صورت گرفته، دامنه شهروندی وسیع‌تر شده است، ولی همچنان با دامنه شهروندی شاناتال موف که در قالب دموکراسی رادیکال جای می‌گیرد، فاصله دارد. جایگاه زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی، مهاجران، کارگران، مطرودان اجتماعی و آوارگان ازنظر حقوق در قانون اساسی با مبانی شهروندی اسلامی ارتقا پیدا کرده ولی با معنای شهروندی موف که هویت یاب، چندسوژه و برساخته است، متفاوت است. تحقق شهروندی فرهنگی کامل در ایران به ترتیبات و پیش‌نیازهای اساسی نیاز دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تعمیق شهروندی در فرهنگ عمومی است.

  کلیدواژگان: دامنه شهروندی، جمهوری اسلامی ایران، شانتال موف، دموکراسی رادیکال
 • امیرمحمد حاجی یوسفی، سید میرآقا نضت پور * صفحات 108-134

  چگونگی رویکرد سیاست خارجی عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه وبررسی تاثیری که این بحران می تواند نصیب این دو کشور کند بااین فرضیه قابل طرح است که جمهوری اسلامی ایران سیاست خارجی خود را در راستای حمایت از حکومت بشاراسد تعریف کرده، در حالی که اقدامات عربستان در پی حمایت از مخالفان جهت فروپاشی نظام بشاراسد می باشد. بر همین اساس بقای بشاراسد بعنوان هم پیمان استراتژیک جمهوری اسلامی ایران یکی از اهداف مهم ایران در سطح منطقه می باشد. یافته-های تحقیق نشان می دهد که عربستان و ایران دو بازیگر منطقه ای تاثیرگذار می باشند که سیاست خارجی خود را یکی در حمایت از مخالفان اسد و دیگری در حمایت از نظام اسد طرح نموده اند. در این بازی تا آنجا با هم مقابله می کنند که عربستان منافع آینده خود در سطح خاورمیانه را در نبود بشاراسد به دور از هژمونی ایران می بیند و برای تحقق اهداف خود گزینه مناسب حکومت جایگزین برای بشار اسد را عنوان می کند ،در مقابل تهران با حمایت از بشاراسد عربستان را در این بازی شکست خورده میخواند.

  کلیدواژگان: ایران، بحران سوریه، سیاست خارجی، عربستان، نظریه ی بازی ها
 • محمدرضا دهشیری، مسعود آخشی صفحات 192-229

  آزمایش هسته‌ای کره‌ شمالی در نهم اکتبر سال2006 از جمله تحولات مهم شرق آسیا بود که تاثیرات مهمی را به لحاظ امنیتی بر منطقه شرق آسیا و سیاست بین‌الملل در آستانه ورود به قرن 21 در پی داشته است. این مقاله با استفاده از نظریه پیوستگی جمیز روزنا در قالب روش تاریخی - توصیفی درپی پاسخ به این سوال است که چه عواملی منجر به اتخاذ رویکرد امنیتی در سیاست خارجی از سوی کره‌شمالی شد؟ یافته پژوهش نشان میدهد بر اساس نظریه پیوستگی جیمز روزنا مجموعه عوامل داخلی و محیطی به ترتیب (ویژگی شخصیتی رهبران، سیستمی، نقش، حکومتی، جامعه) در روند شکل‌گیری سیاست امنیتی کره‌شمالی باعث شده که کشور مذکور به سمت سیاست خودیاری در شکل آزمایش هسته‌ای حرکت کند. دومین پرسش نیز به پیامدهای سیاست امنیتی کره‌ شمالی مربوط است و نتایج پژوهش بیانگر آن است که سیاست هسته‌ای کره‌شمالی پیامدهای مختلفی در سطوح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی به همراه داشته است که اهم آنها عبارت هستند از: حل مسئله بقاء نظام سیاسی کره‌شمالی، افزایش تعداد قدرت‌های دارنده سلاح هسته‌ای در نظام بین‌الملل، افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه، تضعیف رژیم بین‌المللی عدم‌اشاعه و در نهایت تغییر موازنه قوا به نفع محور چین - روسیه.

  کلیدواژگان: ایدئولوژی جوچه، اصل خودیاری، نظام بین الملل، محور چین - روسیه
|
 • Tahereh Sadat Naimi Pages 1-26

  Exercising commitment or responsibility based on analytical dimensions and the three stages of prevention, response and reconstruction to support the realization of the rights of individuals or societies with specific political conditions and strategies, has the ability to provide the necessary policies to create a lasting peace. . The doctrine of the responsibility to protect international law was introduced in 2001 and adopted by the United Nations General Assembly in 2005. The concept of responsibility is to uphold a new human rights norm to begin the responsibility of the international community to prevent and stop genocide, war crimes.The purpose of this study is to compile a descriptive-analytical method to examine the three stages of responsibility for supporting the Yemeni crisis with the question of what measures have been taken in response to the three dimensions of responsibility for supporting the Yemeni crisis? Considering the extent of the developments in Yemen, the intervention of neighboring powers in this country is one of the problems that has caused the distance between the ruling system and the competent people of the society. The alliance of forces with convergent intellectual and ideological tendencies plays a great role in strengthening the basis of resistance to the threats of foreign interference.

  Keywords: Doctrine of Responsibility to Protect, Human Rights, Security Council, Yemen
 • Ahmad Poorabrahim, Mohammad Ismailzadeh * Pages 27-51

  The emergence and strengthening of Takfiri terrorist groups has been due to two important events in the West Asian region, namely the Syrian crisis and the developments in Iraq, which also led to the support or confrontation of these groups under the influence of competition between trans-regional and regional actors. One of the regional rivalries between the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia is that the two countries reacted differently to these groups. The present article descriptively and analytically seeks the question of what are the strategies and goals of the foreign policy of Iran and Saudi Arabia to the developments in the Middle East with a view to takfiri currents? Findings show that the use of takfiri groups to counter Iran's regional influence has been a strategy in Saudi foreign policy, and in contrast, Iran has dealt with these groups in terms of regional security considerations and the axis of resistance.

  Keywords: Iran, Takfiri, ISIS, Saudi Arabia, West Asia
 • Reza Parizad, Seyed Saeed Zabihi Hosseini * Pages 52-79

  In the contemporary world, social media, especially foreign virtual social networks whose databases are located in a third country and where there are cultural differences between the origin and destination of their users, due to their ability to develop simultaneous and asynchronous communication and access to a wide range of data. , Have gained a strong influence in the biosphere of users and, accordingly, have provided the basis for the formation of new habits that lead to different actions and choices. Due to this, the purpose of this study is to analyze the role of foreign virtual social networks on user life satisfaction by emphasizing the mediating role of social security. This research is a quantitative research method with an applied approach and is based on the correlation method with a survey approach. The statistical population of the study includes all citizens aged 25 to 60 years in Kashan. Using Morgan table, 383 people were determined as the sample size and the multi-stage cluster sampling method was studied. The scales used in the questionnaire included Diner Life Satisfaction Scale (1985) (5 items the researcher-made Social Security Feeling Scale (20 items). In order to measure the index of virtual social networks, membership status, and the level of use of virtual networks (Telegram, WhatsApp, Twitter, Facebook) have also been questioned. In order to determine the validity of the questionnaire from face validity (judges' agreement on the indicators in order to evaluate the reliability of the concepts and dimensions under measurement, Cronbach's alpha internal correlation method was used which the indicators had the desired reliability. Data analysis using SPSS software showed that membership and use of external virtual social networks not only directly reduces the level of life satisfaction, but also uses them indirectly and by affecting the feeling of social security, life satisfaction Affects users. In other words, the use of these social media by creating fear and intellectual, psychological, identity and cultural insecurity, leads to a decrease in life satisfaction and marital quality levels of users.

  Keywords: Foreign Virtual Social Networks, Sense of Social Security, Life Satisfaction, Kashan
 • Hassan Majidi, MohammadReza Salehi Wathiq *, Ali Akbarpour Almeh Joghi Pages 81-107

  The purpose of this article is to study the scope of citizenship in the Islamic Republic of Iran based on the theory of Chantal Moff. The main question of this article is to examine the similarities and differences between the criteria of citizenship in Iran after the Islamic Revolution from the perspective of Chantal Moff. ? Therefore, this question has been answered by using a descriptive-analytical approach and by using documentary method and by collecting library information. The findings of the article show that citizenship has spread in the Islamic Republic of Iran and with measures taken in the field of non-discrimination. The scope of citizenship has become wider, but it is still far from the scope of the citizenship of Shanatal Moff, which is in the form of radical democracy.The status of women, religious and ethnic minorities, immigrants, workers, the socially excluded, and displaced persons is legally elevated in the constitution to the principles of Islamic citizenship, but differs from the meaning of Muf citizenship, which is identifiable, multi-subject, and constructed. Achieving full cultural citizenship in Iran requires basic arrangements and prerequisites, one of the most important of which is the deepening of citizenship in public culture.

  Keywords: Citizenship, Islamic Republic of Iran, Chantal Mouff, Radical Democracy
 • AmirMohammad Haji Yousefi, Seyed MirAgha Nezatpour * Pages 108-134

  How the foreign policy of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran reacts to the Syrian crisis and examines the impact that this crisis can have on these two countries can be hypothesized with the hypothesis that the Islamic Republic of Iran has defined its foreign policy in support of Bashar al-Assad's government. While Saudi Arabia seeks to support the opposition to overthrow Bashar al-Assad. Accordingly, the survival of Bashar al-Assad as a strategic ally of the Islamic Republic of Iran is one of the important goals of Iran in the region. The findings show that Saudi Arabia and Iran are two influential regional actors that have pursued their foreign policies, one in support of Assad's opponents and the other in support of the Assad regime.In this game, they confront each other to the extent that Saudi Arabia sees its future interests in the Middle East in the absence of Bashar al-Assad, far from Iranian hegemony, and to achieve its goals, it proposes a suitable alternative government to Bashar al-Assad. Tehran, with the support of Bashar al-Assad, calls Saudi Arabia a loser in this game.

  Keywords: Iran, the Syrian crisis, foreign policy, Saudi Arabia, game theory
 • MohammadReza Dehshiri, Masoud Akhashi Pages 192-229

  The North Korean nuclear test on October 9, 2006 was one of the most significant developments in East Asia, with significant security implications for the East Asian region and international politics on the eve of the 21st century. This article uses James Rozena's linkage theory in the form of a historical-descriptive method to answer the question of what factors have led North Korea to adopt a security approach to foreign policy? The research findings show that according to James Rosena's linkage theory, a set of internal and environmental factors (personality characteristics of leaders, system, role, government, society) in the process of shaping North Korea's security policy has led the country to move towards self-help policy in the form of nuclear testing. The second question is related to the consequences of North Korea's security policy. The results of the study indicate that North Korea's nuclear policy has had various consequences at the domestic, regional and international levels, the most important of which are: resolving the issue of revival of North Korean political system, increasing the number of Nuclear powers in the international system, increasing the US military presence in the region, weakening the non-proliferation international regime, and ultimately shifting the balance of power in favor of the China-Russia axis.

  Keywords: Joche ideology, principle of self-help, international system, China-Russia axis