فهرست مطالب

صحنه - شماره 1 (پیاپی 11، شهریور 1380)
 • شماره 1 (پیاپی 11، شهریور 1380)
 • 76 صفحه، بهای روی جلد: 4,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1380/06/15
 • تعداد عناوین: 26
|
 • در انتظار گودو / هنر کارگردانی تئاتر
  علیرضا احمدزاده صفحه 6
 • گرافیک در تئاتر
  سید ابراهیم حسینی صفحه 8
 • جعفر خان از فرنگ برگشته / دلقک ها وارد می شوند
  دکتر قطب الدین صادقی صفحه 10
 • تلاش بیهوده عشق / جلملات قصاری تئاتری
  صفحه 15
 • پیروبروک: فای خالی و ویژگی های آن
  رضا سروری صفحه 16
 • آخرین اجرای «نان و عروسک»
  میترا علوی طلب ترجمه: میترا علوی طلب صفحه 18
 • تئاتر آمریکا
  اریک بنتلی ترجمه: زویا امامی صفحه 20
 • گفتگوی شبانه / کاریکاتور از سلاطین زورگو
  هادی مرزبان صفحه 24
 • تئاتر در حاشیه قدرت / گفتگو با سیروس شاملو
  صفحه 26
 • شکستن سنتهای فرسوده نمایش های سنتی / گفت و گو با محمود استاد محمد
  صفحه 28
 • تئاتر حرفه ای شوخی بی مزه ای است / گفت و گو با مهشید ابراهیمیان
  صفحه 30
 • گفت و گو با تماشاگران
  آرش تیمورنژاد، امیر عطرچی صفحه 33
 • گزارش از جلسه نقد وبررسی نمایش قبله عالم
  صفحه 37
 • گربه روی شیروانی داغ / نقد نمایش«اتوبوس بنام هوس»»
  سید علی تدین صدوقی صفحه 42
 • نگاهی نوبه فوگارد نقد نمایش «سلام و خداحافظ»
  کامبیز اسدی صفحه 44
 • ساختار دراماتیک
  فرزاد معافی غفاری صفحه 58
 • جشنواره های شکسپیری
  صفحه 61
 • برنامه های تابستان تئاترهای لندن وبرادوی
  صفحه 62
 • نمایشنامه «تنگ جادو»
  عباس شادروان صفحه 64
 • نمایشنامه«مینا»
  حسین رضازاده فر صفحه 66
 • رقص کاغذ پاره / معرفی و نقدکتاب
  صفحه 67
 • دومین جشنواره نمایشگران فردا
  صفحه 68
 • پایان آغاز تئاتر دانشجویی- اخبار
  صفحه 69
 • پنجمین جشنواره عرسکی دانشجویان
  صفحه 70
 • مده آ
  صفحه 71
 • اخبار صحنه
  صفحه 73