فهرست مطالب

سیاست جهانی - سال دهم شماره 2 (پیاپی 36، تابستان 1400)

فصلنامه سیاست جهانی
سال دهم شماره 2 (پیاپی 36، تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/05/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمد لعل علیزاده* صفحات 7-30
  کووید 19 از جنبه تخصصی در حوزه علوم پزشکی قرار می گیرد اما گستره تاثیرگذاری آن فراگیر شده است. همه گیری و همه درگیری کرونا از جنبه علمی همه علوم و رشته های دانشگاهی و از جنبه عمومی، همه حوزه های زندگی انسانی را در برگرفته است. بنابراین از جنبه های مختلف موضوع گفتگوها، جدال ها و چالش ها در سطح عمومی و در سطح علمی شده است. پژوهش حاضر معطوف به کرونا و توسعه، کرونا و انتخاب مسیرهای پیش رو است. در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، بزنگاهی و نقطه عطف بودن بحران های گذشته و کووید 2019 را نشان داده ایم و با بررسی این پرسش که کرونا چگونه به عنوان واقعه بزنگاهی در انتخاب مسیر آینده کشورها نقش مهم و بزنگاهی را ایفا می کند، این ادعا بررسی شد که کرونا به عنوان واقعه بزنگاهی در قالب وارد ساختن شوک، تلنگر و بحران، زمینه ساز بازسازی، اصلاح و تغییر است. سخن گفتن از قبل و پس از کرونا در توصیف و تحلیل پدیده ها بیانگر لحظه انتخاب تغییرات گزینشی است؛ تبیین کننده نگاه و تامل مجدد به روش ها، استراتژی ها، مدل ها و مسیرها است. کرونا می تواند نقطه عطف انتخاب های مجدد در عرصه داخلی و خارجی کشورها باشد. با این رویکرد به مساله کرونا به مثابه واقعه بزنگاهی شاید پژوهشگران در آینده برخی کشورها را باتوجه به انتخاب روش ها، استراتژی ها و مسیرهای جدید در لحظه و بزنگاه کرونا به موفق و شکست خورده تقسیم کنند.
  کلیدواژگان: کرونا، بزنگاه، دو راهی انتخاب، بازاندیشی و اصلاح، الگوهای توسعه
 • رحیم بایزیدی* صفحات 31-60
  نظم بین الملل موجود در درجه نخست، نتیجه انباشت پیامدهای سه تحول اساسی در قرن اخیر است. جنگ جهانی اول منجر به کاهش سهم اروپا از توزیع جهانی قدرت شده و آمریکا را به هسته سیاسی نظم بین الملل انتقال داد. جنگ جهانی دوم، منجر به تحولی پارادایمیک در هسته اصلی قدرت در نظام بین الملل گردید که تحت تاثیر آن، غرب و شرق اروپا به جایگاه قدرت های شبه پیرامونی برای ابرقدرت های آمریکا و شوروی تنزل یافتند. درنهایت نیز فروپاشی شوروی، سومین تحولی بود که موقعیت آمریکا را به عنوان یک ابرقدرت در پایان قرن بیستم تثبیت کرد.در مقابل، با گذشت دو دهه از قرن 21، نشانه هایی از ظهور قدرت های جدید و تغییر در موقعیت برتر آمریکا بروز کرده که واکنش این کشور را در پی داشته است. در این چارچوب، این پرسش اساسی مطرح می شود که راهبرد آمریکا برای مواجهه با فرایند گذار جهانی قدرت در نظم بین الملل چیست؟ در پاسخ به این مسیله، این فرضیه مطرح گردیده که آمریکا با کاربست 3 استراتژی بخشی شامل نوانزواگرایی، درگیری گزینشی و امنیت مشارکتی با هدف زمان مندسازی فرایند انتقال قدرت؛ در کنار تاسیس و تثبیت رژیم های بین المللی در سه حوزه ژیوپلیتیکی،ژیواکونومیکی و ژیوکالچری؛ و همچنین بهره گیری از ابزارهای تحریمی در تلاش برای نظم سازی جهانی می باشد.
  کلیدواژگان: نظم سیاسی و اقتصادی، آمریکا، استراتژی، رژیم های بین المللی، نظم سازی جهان
 • جابر قاسمی، علی مختاری*، جاسب نیکفر صفحات 61-86
  این پژوهش درصدد تحلیل اقتدارگرایی در ترکیه طی سال های 2010 تا 2020 میلادی است و به این پرسش پاسخ می دهد که چه عواملی سبب تشدید اقتدارگرایی در ترکیه شده است؟ دولتی که در سال 2002 زمام امور را به دست گرفت، طی سال های اولیه، ترکیه را در مسیر رشد اقتصادی، رواداری در عرصه سیاسی و قومی و مذهبی و رویکرد تنش صفر در روابط خارجی قرار داد. اما بعد از دخالت در سوریه و بحران  اقتصاد جهانی که عامل اصلی شریان جریان سرمایه خارجی به ترکیه بود، این کشور با بحران های قومی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی پیچیده مواجه شد. دولت اردوغان در مواجهه با این بحران ها، همه اصول و قواعد بازی یک دولت توسعه گرا و دموکراتیک را نادیده گرفت و با پایین کشیدن کرکره دموکراسی، جامعه مدنی را سرکوب کرد. این پژوهش بنا بر خصلت دولت پیرامونی و پیوند آن با ساختار سرمایه داری، ماهیت دولت در ترکیه را تیوریزه می کند. دولتی که گرچه در قالب تقسیم کار جهانی از فرصت های رشد سرمایه داری استفاده می کند، اما در رابطه با جامعه داخلی و نظام بین الملل، ویژگی های خاصی دارد. به این معنا که، این شرایط ساختاری، از یکسو دولت را تشویق می کند به نمایندگی از نظام بین الملل در بحران سوریه دخالت کند و از سویی، در مقابل شکنندگی اقتصادی و امنیتی در داخل، راه حل های متناقضی را به صورت اقتدارگرایی در پیش گیرد.
  کلیدواژگان: دولت پیرامونی سرمایه‎داری، سرمایه‎داری جهانی، صورت‎بندی اجتماعی، دولت اقتدارگرای ترکیه
 • عنایت الله یزدانی*، منا عبدی صفحات 87-130
  چین برای گسترش حوزه نفوذ و تاثیرگذاری بر دیگر مناطق، در سیاست خارجی خود دست به ابتکاراتی زده است که احیای جاده ابریشم جدید یکی از این ابتکارات است. طرح جاده ابریشم جدید در سال 2013 توسط «شی جین پینگ» رییس جمهور چین به طور رسمی اعلام شد. پیشبرد طرح ابتکار کمربند - راه باعث گسترش نفوذ چین در خاورمیانه به ویژه ایران خواهد شد که به تبع آن ضریب نفوذ سیاست خارجی چین در منطقه افزایش خواهد یافت. این مقاله بر آن است تا در راستای تبیین منافع ابتکار کمربند - راه برای ایران ضمن برشمردن کریدورهای کمربند - راه به بررسی اصول، اهداف و برنامه های سیاست خارجی چین در خاورمیانه در تحقق این ابتکار برای ایران بپردازد و پیامدهای آن را مورد ارزیابی و مداقه قرار دهد و می کوشد به این سوال پاسخ دهد که ابتکار کمربند - راه چینی چه پیامدهایی برای منافع ملی ایران در خاورمیانه دارد؟ بحث اصلی مقاله آن است که در صورت عملی شدن ابتکار کمربند - راه چین، از طریق توسعه زیرساخت های تعاملات تجاری و فرهنگی در منطقه، جذب سرمایه گذاری خارجی، کمک به گسترش امنیت منطقه، منافع اقتصادی و استراتژیک ایران هم در سطح داخلی و هم سطح منطقه ای تامین می شود.
  کلیدواژگان: ابتکار کمربند - راه، سیاست خارجی چین، خاورمیانه، منافع جمهوری اسلامی ایران، امنیت
 • مجید یاسوری*، نرجس مومن صفحات 131-156
  درسال 1990 در گزارش برنامه عمران ملل متحد شاخص مرکب توسعه انسانی موسوم به HDI توسط کارشناسان آن سازمان مطرح شد، این شاخص از ترکیب شاخص های امید به زندگی، نرخ باسوادی و درآمد سرانه به دست می آید. بررسی شاخص های توسعه انسانی جزء ملزومات برنامه ریزی و تصمیم گیری برای هر کشوری به حساب می آید. در پژوهش حاضر سعی می شود تا با بررسی شاخص های اقتصادی توسعه انسانی کشورهای اسلامی خاورمیانه میزان محرومیت و توسعه آن ها را مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از طبقه بندی به نمایش تفاوت ها و تشابهات کشورها پرداخته شود. داده های خام با جهان، کشورهای کمتر توسعه یافته و درحال توسعه مقایسه و بررسی شده اند. از نتایج تحقیق پیداست کشورهایی مانند سوریه، فلسطین، یمن و لبنان از نظر شاخص های یاد شده و درجه توسعه یافتگی دارای وضعیت ضعیف تری هستند. از دلایل این عقب ماندگی و جابه جایی رتبه ها می توان به جنگ های داخلی و خارجی، تهدیدات امنیت انسانی، سیاست های خارجی و منطقه ای، اختلافات ایدیولوژیکی و مرزی و همچنین شرایط جغرافیایی اشاره کرد.
  کلیدواژگان: توسعه انسانی، شاخص اقتصادی، خاورمیانه، اسلامی
 • مریم طهماسبی، امیر محمد حاجی یوسفی*، کیهان برزگر صفحات 157-184
  آبراه های مرزی به لحاظ اهمیت استراتژیکی و ژیوپلیتیکی در زیست انسانی و جانوری، اکوسیستم مناطق و توسعه کشورها که با افزایش جمعیت، بالارفتن تقاضا، تغییرات آب و هوایی، گرم شدن زمین، خشک سالی، کمیابی منابع آبی و سوء مدیریت آبی سبب همگرایی و واگرایی در حوزه های رودهای ساحلی گردیده است به رویکردی چالش زا در سیاست خارجی کشورها تبدیل شده است. اختلاف بر سر بهره برداری، مدیریت و تعیین حقابه رودخانه مرزی هیرمند باعث گردیده که همکاری و منازعه توامان در این حوزه آبی وجود داشته باشد. مفاهیم منازعه - بحران یک ساختار چند لایه با ماهیت پویا را سازمان دهی می کنند و از طرف دیگر از تاثیرگذاری و تاثیرپذیری منازعه و همکاری مدل همزیستی شکل می گیرد. پژوهش پیش رو با روش توصیفی _ تحلیلی و بنیان نهادن چارچوب نظری به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که چگونه می توان منازعات آبی را در سیاست خارجی ایران در حوزه رودخانه هیرمند مدیریت نمود؟ ایران با امنیتی زدایی از بحران آبی می تواند آن را مدیریت پذیر نماید. پردازش این مهم با محوریت روابط بین دولتین و ادغام با عناصر داخلی که برگرفته از رویکردهای بین الاذهانی، محیط زیست و اجتماع انسانی است پایه گذاری گردیده و اختلافات آبی ایران و افغانستان در رودخانه هیرمند به عنوان مطالعه موردی بررسی می گردد.
  کلیدواژگان: مدل همزیستی، رودخانه هیرمند، کمیابی منابع آبی، امنیت زدایی، اختلاف آبی ایران و افغانستان
 • رضا باقری، علی شیاری*، پرویز احدی، علیرضا اسمعیل زاد صفحات 185-212
  در سال های اخیر بحران آب در ایران با نمودهایی همچون خشک شدن دریاچه ها، رودخانه ها و تالاب ها، کاهش سطح آب های زیرزمینی، فرونشست زمین، تخریب کیفیت آب، فرسایش خاک، بیابان زایی و طوفان های گرد و غبار علنی شده و پیامدهایی را در وجوه مختلف در پی داشته؛ هر چنداز اصلی ترین پیامدها وقوع و تشدید مشکلات امنیتی همچون تضعیف مشروعیت نظام و قدرت ملی، شورش و اغتشاش، تنش های محلی و منطقه ای بوده است. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای در وهله نخست در پی تشریح وضعیت بحران آب به عنوان یک مشکل امنیتی در ایران و سپس، تبیین مدل نهادگرایی با هدف سیاست گذاری است. مرکز ثقل تحلیل نهادگرایانه، تاکید بر نقش نهادها به عنوان یک متغیر مستقل در شکل دادن به روندها و نتایج کنش های فردی و جمعی از طریق تصویب و اجرای قانون است. در این بین قوانینی از قبیل قانون حفظ و حراست منابع آب های زیرزمینی کشور، قانون آب و ملی شدن آن، قانون توزیع عادلانه آب در شمار قوانین مرتبط با حوزه آب قابل ذکر هستند؛ اما در مجموع قادر به کاهش یا رفع بحران آب نشده اند. در مجموع به نظر می رسد سیاست گذاری بر مبنای مدل نهادی، منجر به شناخت بهتر ناکارآمدی قوانین گذشته و بازتعریف رابطه نهادهای دخیل در مدیریت آب از طریق وضع قانون جدید، بهبود حکمرانی و اقتصاد سیاسی آب و در نتیجه کاهش پیامدهای امنیتی ناشی از بحران آب خواهد شد.
  کلیدواژگان: سیاست گذاری، امنیت، بحران آب، حکمرانی آب
 • حسن جلال پور، محمد جواد هراتی* صفحات 213-244
  این نوشتار در نظر دارد که زمینه های شکل گیری پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) را در برابر اتحاد جماهیر شوروی سابق و زمینه های شکل گیری شورای همکاری خلیج فارس را در برابر جمهوری اسلامی ایران بصورت تطبیقی مورد بررسی و تبیین قرار داده و اینکه علل و عوامل موثر در شکل گیری ناتو در برابر اتحاد جماهیر شوروی و شورای همکاری خلیج فارس را در برابر جمهوری اسلامی ایران دارای چه شباهت ها و تفاوت هایی می باشد؟روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی و مطالعه موضوع به صورت تطبیقی در چارچوب نظریه «موازنه تهدید» است. اطلاعات لازم با استفاده از شیوه کتابخانه ای و با مراجعه به کتابها، مقالات، و نشریات داخلی و خارجی و منابع اینترنتی گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بر اساس نظریه موازنه تهدید والت شاخص های ذکر شده در شکل گیری اتحادها (مجاورت، قدرت تهاجمی، نیات تهاجمی، افزایش قدرت تهاجمی) هم در شکل گیری ناتو علیه اتحاد جماهیرشوروی سابق و هم در شکل گیری شورای همکاری خلیج فارس علیه جمهوری اسلامی ایران موثر و قابل تطبیق می باشد.
  کلیدواژگان: نظریه موازنه تهدید، اتحاد جماهیر شورروی، ناتو، ایران، شورای همکاری خلیج فارس
 • سیدجلال دهقانی*، فرزاد رستمی، فرهاد دانش نیا صفحات 245-288
  روابط ایران و عربستان به عنوان دو قدرت منطقه ای تاثیرگذار بر معادلات منطقه ای و حتی جهانی، پس از پیروزی انقلاب در ایران دچار فراز و نشیب های زیادی بوده است. این دو کشور همواره تعارضات متعددی را تجربه کرده اند. به طور کلی رقابت های ژیوپلتیک، ژیواکونومیک، ایدیولوژیک و رویکرد سیستمیک نظام بین المللی مبنای تشدید تنش ها طی سال های اخیر بوده است. با توجه به جایگاه ویژه دو کشور در عرصه منطقه ای، تحلیل آینده مناسبات دو کشور ضرورتی انکارناپذیر است. در این پژوهش آینده روابط دو کشور ایران و عربستان سعودی به کمک روش دلفی مورد مطالعه قرار گرفته است. در اینجا پرسش نامه به شیوه لیکرت با طرح گزینه های مختلف طراحی شده و در اختیار اساتید و کارشناسان امر، قرار گرفت و در نهایت در دو مرحله جمع بندی پژوهش به دست آمد. سوال اصلی طراحی شده برای پژوهش حاضر به این شرح بوده که سناریوهای محتمل و ممکن در روابط ایران و عربستان طی یک دهه آینده کدامند و راهکارهای مدیریت تنش ها در روابط دو کشور در چارچوبی راهبردی و سیاستگذارانه به شکل خواهد بود؟ این نتیجه حاصل گردید که عوامل معنایی، هویتی و ایدیولوژیکی در مقایسه با دیگر عوامل، همواره در صدر مولفه های تنش زا میان ایران و عربستان ایفای نقش می کند و بر حوزه های دیگر سایه می افکند. در نهایت پژوهش حاضر راهکارهای کوتاه مدت، بلندمدت و میان مدت برون رفت از چالش های احتمالی در مناسبات منطقه ای دو کشور را بررسی کرده است. مطالب این پژوهش در اتخاذ راهبردهای سیاست خارجی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران کاربرد خواهد داشت.
  کلیدواژگان: ایران، عربستان، هویت، واقع گرایی، ساختار نظام بین الملل، آینده پژوهی
|
 • Mohammad Laelalizadeh * Pages 7-30
  Covid 19 is specialized in the field of medical sciences, but its scope of influence is pervasive. The Corona pandemic and all-encompassing conflicts has influenced scientifically almost all academic disciplines as well as all spheres in human life. Accordingly, from various aspects, the subject of discussions, debates and challenges has become public and scientific.  The present study focuses on corona and development, as well as the choice of potential paths ahead. In this descriptive-analytical study using archival and Internet resources, we have shown the moment and turning point of previous crises related to Covid19. Therefore, through examining how Corona plays an important and timely role as a momentary event in choosing the future course of events in many countries, the claim is examined that the present challenge as a momentary event in the form of shock, flip and crisis, lays the groundwork in many spheres of Reconstruction, correction and change. Speaking before and after the corona in describing and analyzing phenomena represents the moment of selection in selective changes; Explains looking and rethinking methods, strategies, models, and paths. corona could be a turning point in the domestic and foreign elections. With this approach to the Corona issue as a turning point, researchers may in the future divide some countries into successful and failed ones by choosing new methods, strategies, and paths with and without Corona.
  Keywords: Corona, Critical Juncture, two-way selection, rethinking, reform, development patterns
 • Rahim Baizidi * Pages 31-60
  The existing international order is primarily the result of the three fundamental changes of the international system in the 20th century. World War I reduced Europe's share of the global power. World War II led to a paradigm shift in international system, which had been monopolized by traditional European powers for centuries. As a result of this war, Europe's role was reduced to the status of semi-peripheral powers for the US and Soviet superpowers. The collapse of the Soviet Union was the third development that established the United States as a superpower at the end of the twentieth century. In the past two decades, there have been signs of the emergence of new global powers and a shift in US' superior position that have prompted a backlash. In this context, the fundamental question is what is the US strategy to deal with the process of global transition of power in the global order? In response to this question,the hypothesis has been put forward that the United States has adopted three sectoral strategies,including neoisolationism, selective engagement,and collective security aiming to delay the power transition process; Also, the establishment and consolidation of international regimes in three areas of geopolitics, geoeconomics and geoculture.
  Keywords: Political, Economic Order, US, Strategy, International regimes, Global Ordering
 • Jaber Ghasemi, Ali Mokhtari *, Jaseb Nikfar Pages 61-86
  This study seeks to analyze authoritarianism in Turkey from 2010 to 2020 and seeks to answer the question of what factors have led to the growth and intensification of authoritarianism in Turkey? The government that took power in Turkey in 2002 put Turkey on the path to economic growth, political tolerance, and a policy of zero tension in foreign relations during the early years. But after intervening in Syria and the global economic crisis, which was the main cause of the flow of foreign capital to the country, Turkey faced complex ethnic, security, economic and political crises. In the face of these crises, the Erdogan government ignored all the principles and rules of the game of a developmental and democratic government and suppressed civil society by pulling down the shutters of democracy. This study theorizes the nature of government in Turkey based on the nature of the peripheral state and its connection with the capitalist structure. Although the capitalist peripheral government in Turkey uses the opportunities of capitalist growth in the form of global division of labor, it also has special features in all areas in its relationship with the domestic community and the international system.
  Keywords: Peripheral capitalism, global capitalism, social formation, Authoritarian, Turkish state
 • Enayatollah Yazdani *, Mona Abdi Pages 87-130
  China has taken initiatives, including the revival of the Silk Road in its foreign policy, aiming to expand the sphere of influence in the other regions. The Chinese Belt and Road Initiative was presented by Chinese president Xi JinPing in 2013. It should be noted that the expansion of New Silk Road project is likely to promote in the Middle East particularly Iran would increase China’s power.
  In an attempt to explore the advantages and disadvntages of Belt and Road initiative for Iran, this paper while addressing the corridors, tries to explain the doctrine and foreign policy objectives in the Middle East at the creation of the initiative for Iran. It tries to answer the question that what are the consequences of the Chinese's Road and Belt Initiative for Iran's national interests in the Middle East? The main point of this article is that in the case of implenting the China's Belt and Road initiative by developing the infrastructure of trade and cultural interactions in the region, attracting foreign investment, helping to expand regional security, Iran's economic and strategic interests both domestically and regionally will be provided.
  Keywords: Belt, Road Initiative, China’s Foreign Policy, Middle East, Islamic Republic of Iran Interests, security
 • Majid Yasouri *, Narjes Momen Pages 131-156
  In 1990, in a report by the United Nations Development Program (UNDP), a composite Human Development Index (HDI) was introduced by experts from that organization, a combination of life expectancy, literacy rate and per capita income. Examining human development indicators is one of the planning and decision requirements for any country. In the present study, we try to evaluate the degree of deprivation and their development by examining the economic indicators of human development in the Islamic countries of the Middle East, and after classifying, the differences and similarities of the countries are shown. Raw data have been compared with the world, less developed and developing countries. The results of the research show that countries such as Syria, Palestine, Yemen and Lebanon are in a weaker position in terms of these indicators and the degree of development. Reasons for this backwardness and shift in rank include civil and foreign wars, threats to human security, foreign and regional policies, ideological and border differences, as well as geographical conditions.
  Keywords: Human Development, Economic Index, Middle East, Islamic
 • Maryam Tahmasebi, Amir Mohammad Haji-Yousefi *, Keyhan Barzegar Pages 157-184
  Trans-boundary waters are strategically and geopolitically significant for the living species, regional ecosystems, and development of countries. Due to population growth and increase in demand for commodities, climate change, global warming, drought, water source scarcity, and water maladministration, trans-boundary waters have become a challenging issue in the foreign policy and relation of the coastal countries. Some issues such as the exploiting, managing, and getting water right of the trans-boundary waters have mostly caused conflict in international politics. The Helmand River has been historically considered a matter of conflict (and sometimes, cooperation) between Iran and Afghanistan. This article seeks to provide a theoretical framework for understanding the elements of conflict-crisis between the two countries in this regard. Our main question revolves around the position of trans-boundary rivers in Iran`s foreign policy focusing on the Helmand River. By a descriptive-analytical method, the following research is trying to propose a model for examining and better understanding the position of Helmand River in Iran`s relation with Afghanistan.
  Keywords: Coexisting Model, Iran, Afghanistan, De-securitization, Trans-boundary Waters, Helmand, Conflict
 • Reza Bagheri, Ali Shiari *, Parviz Ahadi, Ali Esmaeilzad Pages 185-212
  In recent years, the water crisis in Iran has become public with manifestations such as drying of lakes, rivers and wetlands, groundwater depletion, land subsidence, water quality degradation, soil erosion, desertification and dust storms and has consequences in various ways. ; However, the main consequences have been the occurrence and intensification of security problems such as the weakening of the legitimacy of the system and national power, insurgency and turmoil, local and regional tensions. Using a descriptive method and using library resources, this study first seeks to describe the water crisis as a security problem in Iran and then to explain the institutionalist model with the aim of policy making. The center of gravity of institutionalist analysis is the emphasis on the role of institutions as an independent variable in shaping the processes and outcomes of individual and collective actions through the enactment and implementation of law. Among these, laws such as the Law on Preservation and Protection of Groundwater Resources, the Law on Water and its Nationalization, and the Law on Fair Distribution of Water are among the laws related to the water basin; But overall, they have not been able to reduce or eliminate the water crisis. Overall, it seems that policy-making based on the institutional model will lead to a better understanding of the inefficiency of past laws and redefine the relationship between institutions involved in water management through new legislation, improved governance and political water economy, and thus reduced security consequences of the water crisis
  Keywords: Policy making, security, Water Crisis, water governance
 • Hassan Jalalpoor, Mohammad Javad Harati * Pages 213-244
  This article intends to comparatively study and explain the grounds for the formation of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) against the former Soviet Union and the grounds for the formation of the Persian Gulf Cooperation Council against the Islamic Republic of Iran. What are the similarities and differences between the factors influencing the formation of NATO vis- -vis the Soviet Union and the GCC vis- -vis the Islamic Republic of Iran? " Is. Necessary information has been collected using the library method and by referring to books, articles, and domestic and foreign publications and Internet resources., Offensive power, offensive intentions, increasing offensive power) is effective and applicable both in the formation of NATO against the former Soviet Union and in the formation of the Gulf Cooperation Council against the Islamic Republic of Iran.
  Keywords: Balance Theory Theory, Soviet Union, NATO, Iran, Gulf Cooperation Council
 • Seyed Jalal Dehghani Firouzabadi *, Farzad Rostami, Farhad Daneshnia Pages 245-288
  Relations between Iran and Saudi Arabia as two influential regional powers in the regional and global arena have been marked by ups and downs since the victory of the revolution in Iran. The two countries have experienced numerous conflicts in the past. In general, the geopolitical, geoeconomic, ideological and systemic competitions of the international system have been the basis of escalating tensions in recent years. Due to the Position of two countries in the regional arena Future analysis of relations between two countries is an undeniable necessity. In the present study, the future of relations between Iran and Saudi Arabia has been studied using Delphi method. Here, the questionnaire was designed in a Likert method and distributed to the professors and experts, and finally, it was completed in two stages. The main question of the present study is what are the possible scenarios in Iran-Saudi relations In the next decade and will the strategies for managing the tensions in the relations of the two countries be formulated in a strategic and Policy maker framework? The result was that, subjective, identity and ideological factors always play a key role in Tension escalates between Iran and Saudi Arabia compared to other factors. Finally, the present study examined the short-term, long-term and mid-term solutions to the potential challenges in the regional relations of the two countries. The contents of this study will be used in the Creation of regional foreign policy strategies of the Islamic Republic of Iran.
  Keywords: Iran, Saudi Arabia, Identity, realism, International System