فهرست مطالب

رهیافت انقلاب اسلامی - پیاپی 54 (بهار 1400)
 • پیاپی 54 (بهار 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/03/20
 • تعداد عناوین: 18
|
 • سید ابراهیم سرپرست سادات* صفحات 3-20

   «حفظ نظام» اسلامی برای برقراری حاکمیت الهی و امکان ترجمان عملی اسلام و آموزه های آن، به مثابه خط قرمز در اندیشه سیاسی رهبران انقلاب اسلامی است.  مقاله حاضر با پیش کشیدن پرسشی از قواعد «حفظ نظام» و بایسته های آن به مطالعه اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای پرداخت. بررسی های این مقاله با تحلیل و بررسی درونی اسناد و بازتحلیل متون و داده های مرتبط از جمله متون بلاواسطه بیانات رهبر انقلاب نشان دادند که در اندیشه سیاسی وی، «حفظ نظام» تنها با ابزارهای مشروع و موجه معنا دارد. همچنین «حفظ نظام» به حفظ گوهر آن است که در اندیشه رهبری با توجه به منافع و مصالح ملی و تشخیص درست آنها است. در نظر رهبری، «حفظ نظام» آنگاه «شدنی»، «مسیولانه» و «واقعی» است که منافع ملی ای را دنبال کند که تابع هویت ملی باشد، همچنین«حفظ نظام» در تفسیر رهبری، به «عقلانیت» است که می بایست «عدالت پایه»، «معنویت پایه» و «انقلابی» باشد.

  کلیدواژگان: حفظ نظام، نظام اسلامی، حفظ مسئولانه، امام خمینی، آیت الله خامنه ای
 • سوسن طلوعی، حسین تفضلی* صفحات 21-42

   مقاله‏ حاضر به مطالعه و بررسی دو مقوله‏ ی توسعه‏ ی سیاسی و نخبه‏ گرایی و روابط متقابل بین این دو از خلال تحلیل دو گفتمان رسمی در ایران پس از انقلاب، یعنی گفتمان دولت‏های پنجم و ششم (گفتمان سازندگی) و گفتمان دولت‏ های هفتم و هشتم (گفتمان اصلاحات) می‏پردازد. سیوال اصلی این است: جایگاه توسعه در دو گفتمان مزبور چه بوده است و در این راستا، این دو گفتمان چه رویکردی به نخبه‏ گرایی به مثابه یکی از مهم ترین مولفه ‏های توسعه داشته‏ اند؟ فرضیه‏ ای که بر این مبنا مطرح می‏شود: شاخصه‏ ی تاثیرگذار در گفتمان سازندگی، توسعه‏ ی اقتصادی بوده و نتیجتا به استفاده از نخبگان اقتصادی و تکنوکرات محدود شده است؛ در حالی که همین متغیر در گفتمان اصلاحات، دچار تحول عمده‏ای می‏شود. نتایج تحقیق نشان می‏دهد که طی گفتمان اصلاحات، توسعه ‏ی سیاسی جای توسعه ‏ی اقتصادی در گفتمان اول را گرفته و در زمینه‏ ی نخبه‏ گرایی نیز، اولویت به نخبگان سیاسی و فرهنگی داده می‏شود. روش تحقیق در مقاله‏ ی حاضر، گردآوری مستندات تاریخی و اسناد موجود به شیوه‏ ی کتابخانه ‏ای و بعد از آن، تحلیل داده ‏هاست.

  کلیدواژگان: توسعه ‏سیاسی، نخبه‏ گرایی، گفتمان، دولت سازندگی، دولت اصلاحات
 • امیرطاها مخدومی، مهدی اسماعیلی*، حسن حاجی تبار فیروزجائی صفحات 43-60
  آسیب شناسی نهاد خانواده یکی از چالش های مهمی است که نقش و جایگاه مهمی در نظام سیاسی اسلامی دارد. با این حال، اهمیت یافتن رسانه ها، ترویج فردگرایی و همچنین سست شدن نهاد خانواده باعث شد تا برخی دیدگاه ها برای اصلاح و بازیابی نقش و جایگاه آن دیدگاه های خاص خود را مطرح سازند. در این میان، الگوی سواد رسانه ای اسلامی به عنوان چارچوبی برای بازنمایی رسانه های گروهی جهت تبیین آسیب شناسی نهاد خانواده از جایگاه خاصی برخوردار است. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی جایگاه سواد رسانه ای اسلامی در بازنمایی رسانه های گروهی جهت تبیین آسیب شناسی نهاد خانواده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است: سواد رسانه ای اسلامی از چه راه هایی می تواند باعث حراست و پایداری نهاد خانواده در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی شود؟ فرضیه نوشتار این است: سواد رسانه ای اسلامی با اتخاذ رویکرد انتقادی، فطرت نگری، حقیقت طلبی، ترویج گفت وگو و مجادله احسن و تاکید کرامت انسانی نقش مهمی در ارایه الگوی مناسب برای حمایت از نهاد خانواده دارد. روش پژوهش حاضر توصیفی -تحلیلی و شیوه جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است.
  کلیدواژگان: سواد رسانه ای، بازنمایی رسانه، خانواده، کرامت انسانی، انقلاب اسلامی
 • منیر حضوری، مجید توسلی رکن آبادی*، سید مصطفی ابطحی صفحات 61-82

  کمبود آب آشامیدنی در استان سیستان و بلوچستان مسئله ای است که دولت با آن روبرو است. سوال مقاله حاضر این است که سیاست دولت چه تاثیری بر تامین آب آشامیدنی استان سیستان و بلوچستان گذاشته است؟ فرضیه مورد بررسی این است که تمرکز بر سیاست توسعه کشاورزی،  ضعف مدیریت به هم پیوسته و ضعف بهره از جوامع محلی تاثیر چشمگیری بر ضعف دسترسی به آب آشامیدنی سالم در این منطقه گذاشته است. جامعه مورد مطالعه، روستای آزاتی است که در مدل چرخه ای سیاستگذاری عمومی مورد واکاوی قرار گرفته است و روش سنجش جامعه این پژوهش نیز تحلیلی- کیفی است. داده ها از طریق فیش برداری منابع کتابخانه ای و مصاحبه با کارشناسان جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد، تمرکز بر سیاست توسعه کشاورزی، ضعف مدیریت به هم پیوسته سازمان های دولتی و بهره ضعیف از نقش جوامع محلی از دلایل کم آبی در آزاتی بوده است. درآخر پیشنهاد می شود برای دستیابی به آب و توسعه پایدار در این منطقه همکاری میان ذی نفعان، مدیریت پایدار و حکمرانی خوب لحاظ شود.

  کلیدواژگان: مدیریت پایدار آب، توسعه پایدار، جوامع محلی، وزارت نیرو، توسعه کشاورزی، حکمرانی خوب، سیاستگذاری عمومی
 • عبدالعلی کیاپاشا، سید فرشید جعفری پایبندی*، حسن عیوض زاده اردبیلی، اصغر پرتوی صفحات 83-102
  بر اساس سند چشم انداز بیست ساله ج.ا.ایران در افق 1404، گسترش روابط با کشورهای همسایه و هم فرهنگ جزو اهداف اصلی ج.ا. ایران قلمداد می گردد. مفروض اصلی مقاله حاضر این است که براساس رهیافت سازه انگاری با عنایت به منافع متنوع اقتصادی، نظامی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی که ارتباط با کشورهای آسیای میانه (ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان) برای ایران به ارمغان می آورد، هویت ملی مشابه در بین کشورهای این منطقه با ایران می تواند زمینه را برای برقراری روابط نزدیک تر و مفید تر آماده سازد. در این مطالعه توصیفی-تحلیلی به شکل کتابخانه ای از منابع مختلف تلاش شده است تا شاخص های هویت ملی مشابه بین کشورهای ایران و منطقه آسیای میانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، مهم ترین شاخصه های هویت ملی مشابه بین کشورهای مذکور را می توان زبان، سرزمین، دین و مذهب، حکومت و دولت، نژاد و قومیت و عناصر فرهنگی مشابه دانست.  بنابراین لازم است در عرصه سیاست خارجی، سیاستمداران ج.ا.ایران با تکیه بر شاخصه های هویت ملی مشابهی که بین ایران و کشورهای آسیای میانه وجود دارد به ارتقای ارتباطات بین المللی ایران با این کشورها بپردازند.
  کلیدواژگان: هویت ملی، آسیای میانه، شاخص هویت ملی، سند چشم انداز 1404
 • علی حمیدی، حسین آلکجباف* صفحات 103-120

  مقاله حاضر پژوهشی تطبیقی است که به مقایسه دو نهاد دیوان عدالت اداری ایران و شورای دولتی فرانسه می‏پردازد. در این مطالعه تطبیقی، نویسنده قصد دارد تا نحوه اجرای مقوله مهم عدالت اداری را در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه در ارتباط با عملکرد دو نهاد قضایی نامبرده مورد بررسی قرار دهد. در نگاه اول به نظر می‏رسد که هر دو نهاد، در صلاحیت و رسیدگی به دعاوی دارای اشتراکات قابل توجهی هستند. با این وجود، در جایگاه مقایسه، حجم قابل توجه دعاوی که به نتیجه نرسیده اند حاکی از این واقعیت است که نهاد قضایی مذکور در دسترسی به عدالت اداری، به اندازه همتای فرانسوی خود موفق و کارآمد عمل نکرده است. بنابراین به دنبال پاسخگویی به چرایی این واقعیت، نتیجه تحقیق به ما نشان می‏دهد که در ناکارآمدی مزبور عواملی نظیر طولانی بودن روند و زمان دادرسی، ناکافی بودن ضمانت اجراها، عدم تمکین نهادهای دولتی از تصمیمات اتخاذ شده و... دخیل هستند. داده‏های این مقاله با روش تطبیقی-تحلیلی و به شیوه کتابخانه ‏ای جمع ‏آوری شده ‏اند.

  کلیدواژگان: حکومت قانون، عدالت اداری، شورای دولتی فرانسه، دیوان عدالت اداری
 • نسرین سیدزوار، رضا حیدری نوری*، منیژه فلاحی صفحات 121-140
  مطالعه اشعار امام خمینی (ره) و مداقه در سیره و رفتار ایشان نشان می دهد که عرفان امام خمینی محدود به تجربیات فردی و کشف و شهود در محدوده ی چله نشینی نیست، بلکه ایشان با توجه به آرمان ها و اهدافی که داشتند و همچنین با توجه به این که بنا بر رویکرد سیاسی خود، قایل به تسری مسایل دینی به تمامی ابعاد زندگی بشر بودند، بنابراین به نظر می رسد عرفان ایشان نیز بعدی اجتماعی دارد و این اندیشه و رویکرد در اشعار وی نیز منعکس شده است. در همین راستا، در مقاله پیش رو به بررسی جایگاه عرفان در اشعار امام خمینی با رویکرد جامعه شناسی بر مبنای نظریه ی لوسین گلدمن پرداخته ایم. نتایج پژوهش نشان می دهد که امام خمینی در اشعار خود همواره عرفان را محدود به گوشه و زاویه ندانسته و عرفان در تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی او جریان داشته است. امام خمینی برخلاف برخی عرفا که از مردم و جامعه فاصله گرفته و شناخت خدا را منوط به گوشه نشینی می دانستند، در بطن جامعه حضور داشته و در کنار روابط اجتماعی، بعد معنوی و عرفانی وجود خویش را در میان مردم جسته است و این موضوع دقیقا در راستای نظریه ی لوسین گلدمن است که مابین ادبیات و دین و جامعه رابطه ای نزدیک و مستقیم متصور بود.
  کلیدواژگان: عرفان، امام خمینی، شعر، جامعه، لوسین گلدمن
 • مهدی آقاپور بیشک* صفحات 141-160
  موضوع این مقاله بررسی مبانی انسان شناسی صدرایی و امام خمینی با تمرکز بر انسان شناسی سیاسی است. پرسش اصلی مقاله این است که مبانی انسان شناسی سیاسی یا مدنی فلسفه صدرایی و تفکر امام خمینی چه بوده است. فرضیه مقاله بر آن بوده که حکمت متعالیه صدرایی تصویری جامع از انسان ارایه کرده که حیات مدنی او را نیز پوشش می دهد و چون امام خمینی متاثر از حکمت صدرایی بوده در بنمایه های فکری ایشان می توان تاثیرپذیری از فلسفه متعالیه را پیگیری و ردگیری کرد. یافته های پژوهش نشان داده که امام خمینی یک متفکر سیاسی صدرایی است که به خوبی از حکمت متعالیه برای مواجهه با فضای معاصر خودش بهره برده و در سه مولفه ذومراتب بودن هستی؛ تربیت پذیری آدمی؛ و نخبه گرایی کاملا صدرایی بوده است. از همین رو، در تبارشناسی اندیشه سیاسی امام همواره باید نظام فکری صدرایی را مدنظر داشت. روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی و رویکرد مقاله تفسیر متن گرایانه و مقایسه بینامتنی بوده است.
  کلیدواژگان: حکمت متعالیه، انقلاب اسلامی، ملاصدرا، امام خمینی، انسان شناسی
 • زینب سادات موسوی اصفهانی، ابومحمد عسگرخانی*، منصور عطاشنه صفحات 161-180

  این پژوهش به بررسی سیاست های جمهوری اسلامی در صنعت نفت پس از انقلاب با تاکید بر چالش های مالی و حقوقی می پردازد. سوال اصلی این پژوهش بدین قرار است: تلاش های کیفی و کمی صنعت نفت ایران در راستای حصول به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز بیست ساله، با چه چالش ها و موانعی مواجه بوده است؟ فرضیه ای که به دنبال سیوال مزبور می آید: علی رغم کوشش های صنعت نفت ایران و مسیولان و کارگزاران آن، عدم آگاهی کامل آنها از مسایل حقوقی مالی و قراردادی در کلیه ی ابعاد فعالیت صنعت نفت در چارچوب نظام قانونمند، تحقق اهداف مذکور را با دشواری هایی مواجه کرده است. آنچه از نتایج حاصل از پژوهش می توان دریافت، نبود قوانین بین المللی شفاف و تحریم در صنعت نفت است، به طوری که حاکمیت ظالمانه آمریکا هر گونه قوانین حاکم بر صنعت نفت را به دلیل نفوذ این کشور بر نظام بین المللی، شکننده کرده است و علاوه بر این، عدم وجود قوانین بین المللی حقوقی و مالی در برابر آمریکا، چالش هایی را به وجود آورده که نیازمند توجه بیشتر است. روش تحقیق در این مقاله،‏ جمع‏آوری داده‏ها به شیوه‏ی کتابخانه‏ای و سپس تجزیه و تحلیل این داده‏هاست.

  کلیدواژگان: صنعت نفت، چالش های مالی، چالش های تامین مالی، چالش های حقوقی
 • سجاد احرامی، علی توکلی طبسی*، عسگر جلالیان صفحات 181-200

  این مقاله به بررسی میانجی‏گری بین‏ المللی در بحران سوریه و جایگاه ج. ا. ایران در حل این بحران از طریق میانجی‏گری می‏ پردازد. سوال اصلی این است که ج. ا. ایران با چه انگیزه‏‏ای به میانجی‏گری در بحران سوریه ورود کرده و در این مسئله چگونه عمل نموده است؟ فرضیه تحقیق بر این قرار دارد که ایران، میانجی‏گری را با نگرش موازنه تهدید یا همان واقع ‏گرایی تدافعی، پیش می‏‏برد و در کنار تلاش برای کمک به حل بحران، درصدد کاهش تهدید ایتلاف‏های مختلف علیه خود می‏ باشد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که پیچیده شدن بحران سوریه نه تنها در سطح داخلی، بلکه در مقیاس منطقه‏ای و فرامنطقه‏ای، آن را از شکل یک مخاصمه مسلحانه غیربین‏المللی به صورت یک مخاصمه مسلحانه بین‏المللی درآورده است و این مهم باعث شده است تا تلاش‏های بین ‏المللی برای حل بحران سوریه بدون حضور و میانجی‏گری موثر ایران ناتمام بماند. ایران همواره در مسئله میانجی‏ گری، امنیت منطقه‏ای و نیز ملی خود را لحاظ نموده و تلاش کرده است که در روند مذاکرات، به دفع ریسک‏های احتمالی ناشی از این بحران واکنش نشان بدهد. این مقاله با روش کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی نوشته شده است و داده‏ها به شیوه کتابخانه‏ای و از طریق فیش‏برداری جمع‏آوری شده‏اند.

  کلیدواژگان: میانجی گری، بحران سوریه، ج.ا. ایران، رئالیسم تدافعی، مداخله
 • سپیده هادی نژاد رزین آبادی، مهدی اسماعیلی*، حسن جاجی تبار فیروز جائی، اسماعیل هادی تبار صفحات 201-222

  تاثیر جامعه و زمینه های اجتماعی در فقه، از جمله مباحث کلیدی و حایز اهمیت به شمار می رود. این تاثیر در اندیشه و آرای امام ، به عنوان شخصیتی تاثیرگذار ، بسیار اهمیت دارد. در این مقاله تلاش شده، ابتدا چارچوب نظری بحث بر پایه خوانش امام خمینی از مفهوم مصلحت در پرتو نظریه فقه پویا و فقه حکومتی و همچنین تربیت و اصلاح به عنوان یکی از ارزش های مهم انقلاب اسلامی بررسی شود و در ادامه جلوه های تاثیر اندیشه امام خمینی (ره) بر مجازات ها در دو دهه اخیر انقلاب اسلامی تبیین و تحلیل شده است. نتایج تحقیق حاکی است تحت تاثیر اندیشه های امام خمینی (ره) در خصوص رعایت و توجه به مفهوم مصلحت به ویژه در زمینه قانون گذاری و توجه به مقوله اصلاح و تربیت به عنوان هدف مجازات، صورت گرفته است. امام خمینی (ره) معتقد به تاثیر و تاثر متقابل فرد و جامعه بر یکدیگر بودند و بر این اساس توجه به اصلاح و بهبود زندانیان با استفاده از روش های مختلف از جمله بهره گیری از مجازات های جایگزین حبس در راستای تحقق جامعه مطلوب و سالم، ضروری است.

  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره)، مجازات، مصلحت، اجرای احکام
 • محمد لعل علیزاده*، مهدی دلیری نیا صفحات 223-244
  مشارکت یا عدم مشارکت شهروندان یکی از مهمترین معیارهای مشروعیت نظام سیاسی هر جامعه تلقی می‏شود. مشارکت سیاسی تحت تاثیر عوامل  مختلف است. این پژوهش به دنبال بررسی مقایسه ای مشارکت سیاسی مردم شهر کاشمر در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تا سال 1396 می باشد. وجود تفاوت میان مشارکت سیاسی مردم شهر کاشمر در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای شهر، فرضیه پژوهش است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی - پیمایشی است و جمع آوری داده ها به دو روش کمی و کیفی صورت گرفته است. به استناد داده های توصیفی و نظری و با بهره گیری از مدل نظری ترکیبی، فرضیه موصوف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. سپس فرضیات با استفاده از پرسشنامه و نرم افزار spss نسخه 18 آزمون گردید. مقایسه بر اساس دو محور احزاب و هویت محلی و قومی و پرسش های مرتبط با این محورها و شاخص های آن ها صورت گرفت. بین مدل نظری با توصیفات آماری پیوند برقرار گردید. شواهد پژوهش حاکی از آن است مشارکت سیاسی مردم شهر کاشمر در انتخابات مجلس شورای اسلامی تحت تاثیر احزاب و انتخابات شورای شهر تحت تاثیر مسایل قومی و روابط قبیله گی و محلی است.
  کلیدواژگان: مشارکت سیاسی، انتخابات، احزاب سیاسی، مسائل قومی، کاشمر
 • فاطمه عظیمی، محمد میرزایی* صفحات 245-264

  در نظام حقوقی و قضایی اسلام عدالت اجتماعی و عدالت کیفری در پیوندی عمیق از جایگاهی منیع برخوردار بوده است. پس از انقلاب اسلامی در ایران شیون مختلف حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی جامعه دچار تحولی بنیادین گردیده و درخواست جامعه و نظام که در واقع ارزش های اسلامی و دینی است تنظیم  و تدوین گردیده اند. بررسی نظام حقوقی اسلام و تبیین مختصات سیاست جنایی ج.ا.ایران، موضوعی دارای اهمیت نظری و کاربردی تلقی و نیازمند فحص و بحث است. نتایج این مقاله موید این مطلب است که از آنجایی که ارزش های اسلامی و دینی در بستر جامعه مبتنی بر عدالت اجتماعی محقق شده لذا اصل بنیادین عدالت اجتماعی به عنوان اساس و ابتنای سایر ارزش های انسانی و اسلامی محسوب و محور و مولفه اساسی نهاد سیاست جنایی اسلام نیز عدالت اجتماعی (البته در تعریف موجود در گفتمان اسلامی) بوده و بر این مبنا، نظام حقوقی اسلام و به تبع آن مدل سیاست جنایی ج.ا.ایران نیز برخلاف نظریات ارایه شده، مدلی «عدالت مدار» خواهد بود.

  کلیدواژگان: سیاست جنایی، اسلام، جمهوری اسلامی، عدالت اجتماعی، مدل عدالت مدار
 • محمود رنجبر، مصطفی ماندگار*، زهره فرخی صفحات 265-284

  در تحقیق حاضر، موانع و چالش های تولید علم و اختراع در ایران مطالعه شده و در ارتباط با موانع حقوقی، حق تولید علم و اختراع در دو کشور ایران و انگلستان مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. دو سیوال اصلی مقاله این است: اولا موانع موجود بر سر راه تولید علم و اختراع در ایران کدامها هستند؟ ثانیا موارد مهم در ارتباط با موانع حقوقی شامل چه مواردی می شوند؟ بر اساس این سیوالات، دو فرضیه‏ مطرح می‏شود: 1) شناخت موانع و چالش های تولید علم و اختراع، به راه های غلبه بر آنها کمک می کند. 2) بر خلاف شباهت‏های موجود در شرایط ماهوی ثبت اختراعات، در دیگر زمینه ‏های مطرح در بخش موانع حقوقی، تفاوت‏های چشمگیری در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان مشاهده می‏شود. نتیجه‏ تحقیق نشان می‏دهد که برای چیرگی بر موانع و چالش های تولید علم و اختراع در ایران، رفع ابهام از تعاریف و مصادیق مربوط و نیز کارآمدسازی بیشتر نظام حقوقی ایرانی ضروری به نظر می‏رسد. روش تحقیق در این مقاله،‏ جمع ‏آوری داده ‏ها به شیوه‏ ی کتابخانه‏ای و تجزیه و تحلیل این داده ‏هاست.

  کلیدواژگان: تولید علم، موانع تولید علم و اختراع، مالکیت فکری، نظام حقوقی ایران، نظام حقوقی انگلستان
 • زهرا آریاکیان، علی اکبر امینی*، اهورا راهبر، اصغر کیوان حسینی صفحات 285-302
  در این مقاله تلاش بر این است تا با بررسی دوران قاجار، به این سوال اساسی پاسخ داده شود که توسعه نیافتگی ایران در دوران ناصرالدین شاه قاجار، چگونه با توجه به شاخص های دولت نرم از دیدگاه میردال قابل تبیین است؟ یافته ها حاکی از این است که جامعه ایران در عصر ناصرالدین شاه که مصادف با توسعه صنعتی در غرب بود، در حال مواجهه فزاینده با خارج و تحولات مذکور بوده و در عین حال در درون نیز، مشکلات فراوانی داشته است که از مهم ترین آنها می توان به فقدان انضباط اجتماعی، نقص وضع و اجرای قانون در کشور، عدم اطاعت گروه های قدرتمند جامعه از جمله خاندان قاجار، اشراف زمیندار، خوانین و روسای قبایل و طبقه بازرگان از قوانین و مقررات و نیز فساد اداری فراگیر اشاره کرد که این امر باعث شد تا دولت در سال های 1227 تا 1275 ه.ش توانایی وضع قانون یکسان، کنترل اوضاع داخلی و به تمکین واداشتن گروه های قدرتمند برای اجرای قوانین و مقررات رسمی و نیز اقدام جدی در جهت رفع فساد اداری را نداشته باشد و لذا نتواند توسعه را در ایران مانند کشورهای غربی ایجاد کند. روش پژوهش در این مقاله توصیفی-تحلیلی است.
  کلیدواژگان: ایران، قاجار، عصر ناصری، توسعه نیافتگی، دولت نرم میردال
 • مهوش محمدی، محمد جعفری هرندی* صفحات 303-322

  تحولات سیاسی و اجتماعی همواره در ارتباط با نظام های اندیشه ای و فکری در جوامع مختلف قرار دارند. تحولات فکری در نظام فقهی تحت عنوان اجتهاد شناخته می شود که در دوران تقابل اصولیون و اخباریون به اوج رسیده و تا به امروز نیز ادامه دارد. با این اوصاف، گرایش غالب تحقیقات انجام شده این است که تحولات فکری و سیاسی متاثر از غرب در حوزه تفکر و سیاست، عامل چرخش شیوه فقاهت شیعه از اخباری گری به شیوه فقه اصولی بوده است، اما در مقاله حاضر، نگارنده با بررسی سیر تاریخی تحول در فقاهت شیعه و تحولات فکری و سیاسی ایران به نتیجه معکوس می رسد که دقیقا تحولات فقه شیعه از اخباری به اصولی، زمینه تحول فکری و سیاسی ایران را ایجاد کرده است. روند تحول فقاهت از وحید بهبهانی و رویکرد اصولیش آغاز و با ولایت مطلقه فقیه و تاکید بر دو عنصر زمان و مکان به عنوان بخش تفکیک ناپذیر فقاهت در رویکرد امام خمینی به اوج می رسد. این روند متقارن است با تحولات فکری و سیاسی ایران که از مشروطیت آغاز و در انقلاب اسلامی به اوج می رسد. گذر از رویکرد اخباری به اصولی باعث توجه فقه شیعه به حوزه های سیاسی و اجتماعی شد که از نتایج آن، شکل گیری جنبش های سیاسی و اجتماعی، توجه به نارسایی ها و ناکارآمدی های سیاسی غیردینی، توجه به احکام و دستورات فقهی برای طرح جامعه مطلوب سیاسی و مبارزه با بی عدالتی، فقر و فساد بوده است. اوج این تکامل و تحول، شکل گیری انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) است. روش نگارنده توصیفی با رویکرد تاریخی است و از مدل «بسیج اجتماعی» چارلز تیلی به عنوان مبنای پژوهش استفاده می کند.

  کلیدواژگان: اجتهاد، فقه شیعه، تحولات سیاسی-اجتماعی، آیت الله بهبهانی، امام خمینی (ره)
 • زهره بال، حمید پیشگاه هادیان* صفحات 323-344
  هویت یکی از پیچیده ترین مفاهیم عصر حاضر است، پدیده ای چندوجهی که از مناظر مختلف و در کنار مفاهیم دیگری همچون امنیت رویکردهای متفاوتی را ایجاد می کند. هویت اجتماعی در جامعه ایرانی دارای عناصر مختلفی است که شناسایی هر کدام از آنها به همراه تاثیری که در درک امنیت اجتماعی می گذارد، این می تواند به سیاستگذاران برای شناخت بهتر جامعه و تدوین قوانین مرتبط با هویت کمک کند. این مقاله درصدد است با واکاوی شاخص های هویتی و راهکارهای امنیت اجتماعی مبتنی بر هویت به مقایسه تطبیقی آن در شش برنامه توسعه پس از انقلاب اسلامی بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد هر کدام از برنامه های توسعه با رویکرد متفاوتی، به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در جهت سیاستگذاری مولفه های هویتی گام برداشته اند، اما شاهد کمترین میزان توازن در شاخص ها و رویکردهای هویتی در امنیت اجتماعی هستیم و مولفه هویت ملی  و شاخص جمعیت بیشترین توجه را در میان برنامه ها به خود اختصاص داده اند.
  کلیدواژگان: هویت، برنامه توسعه، انقلاب اسلامی، امنیت اجتماعی، سیاستگذاری
 • سیده راضیه موسوی، فریدون اکبرزاده *، حامد محقق نیا صفحات 345-365

  زنان مسلمان ازیک‌طرف با رویکردی از جایگاه زن در غرب مواجه هستند که بر مبنای تشابه حقوق زن و مرد بر حضور بی‌قیدوشرط زنان در تمامی عرصه‌ها تاکید می‎ورزد؛ و از طرف دیگر با نگرش تفریطی روبرو می‎باشند که با تکیه‌بر برخی تفاوت‎های بیولوژیک بین زن و مرد، زن را فرودست مرد می‎داند براین اساس برای زدودن افراط‌وتفریط‌های ذکرشده، رویکردی اسلامی و عقلانی با دیدگاهی نوگرایانه و میانه که بر مشارکت زنان در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی با اعمال برخی محدودیت‌ها تاکید می‌کند پدید آمد. این پژوهش با رویکرد توصیفی و تحلیلی به بررسی آرا و اندیشه‌های دو اندیشمند بزرگ نوگرا و میانه‌رو شیعه، امام خمینی و امام موسی صدر پرداخته و نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که دیدگاه‌های اسلامی و عقلانی آنان بر اساس فقه سیاسی و پویای تشیع دارای تشابهات فراوان و رویکردی بر مبنای تکامل‌گرایی زنان می‌باشد که نگرش‌های پیشین را افراط‌گرا یا تفریط‌گرا دانسته و با موازین شرع و فرهنگ حاکم بر جامعه اسلامی ناسازگار می‎بینند و معتقدند که سعادت جامعه انسانی در پرتو توازن میان زن و مرد و قرار گرفتن هر یک در جایگاه مناسب خود، تامین می‌شود، نه در تقابلی که سنت‌گرایان گفته‎اند و نه در تشابهی که جهان غرب بر آن تاکید دارد بر اساس این رویکرد که بیانگر نگرش اسلام نسبت به زن است، زنان مانند مردان در عرصه‎ اجتماعی پایگاه و موقعیت مناسب دارند و مسئولیت‎های اجتماعی متعددی به‌طور یکسان متوجه زن و مرد می‎باشد.
  زنان مسلمان ازیک‌طرف با رویکردی از جایگاه زن در غرب مواجه هستند که بر مبنای تشابه حقوق زن و مرد بر حضور بی‌قیدوشرط زنان در تمامی عرصه‌ها تاکید می‎ورزد؛ و از طرف دیگر با نگرش تفریطی روبرو می‎باشند که با تکیه‌بر برخی تفاوت‎های بیولوژیک بین زن و مرد، زن را فرودست مرد می‎داند براین اساس برای زدودن افراط‌وتفریط‌های ذکرشده، رویکردی اسلامی و عقلانی با دیدگاهی نوگرایانه و میانه که بر مشارکت زنان در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی با اعمال برخی محدودیت‌ها تاکید می‌کند پدید آمد. این پژوهش با رویکرد توصیفی و تحلیلی به بررسی آرا و اندیشه‌های دو اندیشمند بزرگ نوگرا و میانه‌رو شیعه، امام خمینی و امام موسی صدر پرداخته و نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که دیدگاه‌های اسلامی و عقلانی آنان بر اساس فقه سیاسی و پویای تشیع دارای تشابهات فراوان و رویکردی بر مبنای تکامل‌گرایی زنان می‌باشد که نگرش‌های پیشین را افراط‌گرا یا تفریط‌گرا دانسته و با موازین شرع و فرهنگ حاکم بر جامعه اسلامی ناسازگار می‎بینند و معتقدند که سعادت جامعه انسانی در پرتو توازن میان زن و مرد و قرار گرفتن هر یک در جایگاه مناسب خود، تامین می‌شود، نه در تقابلی که سنت‌گرایان گفته‎اند و نه در تشابهی که جهان غرب بر آن تاکید دارد بر اساس این رویکرد که بیانگر نگرش اسلام نسبت به زن است، زنان مانند مردان در عرصه‎ اجتماعی پایگاه و موقعیت مناسب دارند و مسئولیت‎های اجتماعی متعددی به‌طور یکسان متوجه زن و مرد می‎باشد.

  کلیدواژگان: امام خمینی، امام موسی صدر، زن، اسلام، انقلاب اسلامی
|
 • Ebrahem Sarparast * Pages 3-20

   The "preservation of the Islamic system" for the establishment of divine sovereignty and the possibility of practical translation of Islam and its teachings is a red line in the political thought of the leaders of the Islamic Revolution. The present article examines the political thought of Ayatollah Khamenei by asking a question about the rules of "maintaining order" and its requirements. The studies of this article by analyzing the internal documents and re-analyzing the related texts and data, including the direct texts of the Supreme Leader's statements, showed that in his political thought, "maintaining order" means only with legitimate and justified means. Also, "maintaining the system" means preserving the essence of what is in the thought of the leadership according to the national interests and their correct recognition. For the leadership, "maintaining order" is then "feasible", "responsible" and "real" to pursue national interests that are subject to national identity, and "maintaining order" in the interpretation of leadership is "rationality" It must be "basic justice", "basic spirituality" and "revolutionary".

  Keywords: Preservation of the system, Islamic system, responsible preservation, Imam Khomeini, Ayatollah Khamenei
 • Sosan Toloei, Hossein Tafazoli * Pages 21-42

  The present article studies the two categories of political development and elitism and the interrelationships between the two through the analysis of two official discourses in post-revolutionary Iran, namely the discourse of the fifth and sixth governments (Constructive Discourse) and deals with the discourse of the seventh and eighth governments (Reform Discourse). The main question: what has been the place of development in these two discourses and in this regard, what approach have these two discourses taken to elitism as one of the most important components of development? The hypothesis that is put forward on this basis: the influential feature in the Construction Discourse is economic development and as a result is limited to the use of economic elites and technocrats; while the same variable in the Reform Discourse undergoes a major change. The results of the research show that during the Reform Discourse, political development replaces economic development in the first discourse and in the field of elitism, priority is given to political and cultural elites. The research method in this article is to collect historical documents and existing documents in a library method and then to analyze the data.

  Keywords: Political Development, Elitism, Discourse, Constructive Government, reform government
 • Amirtaha Makhdoomi, Mahdi Esmaeili *, Hasan Hajitabar Firozjaei Pages 43-60
  The pathology of the family institution is one of the important challenges that has an important role and place in the Islamic political system. However, the growing importance of the media, the promotion of individualism, as well as the weakening of the family institution, led some views to raise their own views to reform and play the role and position of those views. Among these, the model of Islamic media literacy has a special place as a framework for representing the mass media to explain the pathology of the family institution. Accordingly, the main purpose of this study is to investigate the position of Islamic media literacy in the representation of mass media to explain the pathology of the family institution. The main question of the present study is: In what ways can Islamic media literacy protect and stabilize the institution of the family in the context of the discourse of the Islamic Revolution? The hypothesis of the article is: Islamic media literacy plays an important role in providing a suitable model for supporting the family institution by adopting a critical approach, instinctualism, truth-seeking, promoting dialogue and good debate, and emphasizing human dignity. The present study uses a descriptive-analytical method and has collected information in a library and documentary manner.
  Keywords: Media Literacy, Media representation, Family, Islamic Revolution
 • Munir Hozouri, Majid Tavasoli Roknabadi *, Seyed Mostafa Abtahi Pages 61-82

  Lack of drinking water in Sistan and Baluchestan province is an issue facing the government. Given the fact that providing safe drinking water is known as a factor in improving the quality of life, and without access to safe water, the possibility of getting out of the cycle of poverty and moving towards sustainable development is very low, the question of the present article is that what effect has the government policy had on the supply of drinking water in Sistan and Baluchestan province? The hypothesis under consideration is that the focus on agricultural development policy, poor integrated management, and poor utilization of the local communities have had a significant impact on poor access to safe drinking water in this part of the country.The reason for choosing this subject is the necessity of government adherence to the upstream documents, including development plans and getting the attention of the research community to the issue of water scarcity and its consequences for the people of this region. The target community of the present article is Azati village, which has been analyzed in the general control cycle model, and analytical-qualitative method has been used in the research to measure this community. Moreover, data have been collected through note taking of library resources and interviews with experts. In this article will be concluded that the focus on agricultural development policy, poor integrated management of government agencies and poor utilization of the role of the local communities have been the causes of water scarcity in Azati. In the end, it is suggested that stakeholder cooperation, sustainable management and good governance should be considered to achieve sustainable water in this area.

  Keywords: Sustainable Water Management, sustainable development, local communities, Ministry of Energy, Agricultural Development, Good Governance, Public Policy
 • Abdolali Kiapasha, Seyed Farshid Jafari Paybandi *, Hassan Eivazadeh Ardabili, Asghar Partovi Pages 83-102
  According to the Iran’s 20-year vision plan, the expansion of relations with neighboring countries and cultures is considered as one of the main goals of the Islamic Republic of Iran. Having a similar national identity between the two countries encourages politicians to establish closer relations. The main premise of the present article is that based on constructivism, given the diverse economic, military, security, political and social benefits that the relationship with Central Asia (Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan) brings to Iran, a similar national identity among the countries of the region with Iran can pave the way for closer relations. In this descriptive-analytical study, with library method of various online and offline sources, an attempt has been made to analyze similar national identity indicators between Iran and the Central Asia region. Based on the findings of the present study, the most important characteristics of similar national identities between the mentioned countries can be considered as language, land, religion, government, race and ethnicity and similar cultural elements. Therefore, in the field of foreign policy, it is necessary for the politicians of the Islamic Republic of Iran to promote Iran's international relations with these countries by relying on similar elements and characteristics of national identity that exist between Iran and Central Asian countries.
  Keywords: National Identity, Central Asia, NATIONAL IDENTITY INDEX, international relations
 • Ali Hamidi, Hossein Alkajbaf * Pages 103-120

  The present article is a comparative study that compares two institutions of the Court of Administrative Justice of Iran and the Council of State of France. In this comparative study, the author intends to examine the implementation of an important category of administrative justice in the two legal systems of Iran and France in relation to the performance of the two judicial institutions. At first glance, it seems that both institutions have significant commonalities in jurisdiction and litigation. However, in comparison, the significant volume of unresolved cases indicates the fact that the judiciary has not been as successful in achieving administrative justice as its French counterpart. Therefore, following the answer to the reason for this fact, the results of the research show that factors such as length of the process and time of the trial, insufficient performance guarantees, non-compliance of government institutions with the decisions made, etc., are involved in this inefficiency. The data of this article have been collected by comparative-analytical method and library method.

  Keywords: Rule of law, Administrative Justice, French Council of State, Court of administrative justice
 • Nasrin Seyedzavar, Reza Heydarinoori *, Manijeh Fallahi Pages 121-140
  A study of Imam Khomeini's poems and a study of his life and behavior show that Imam Khomeini's mysticism is not limited to personal experiences and discoveries and intuitions in the realm of predestination, but he's according to his ideals and goals. And also considering that according to their political approach, they believed in extending religious issues to all aspects of human life, so it seems that their mysticism also has a social dimension and this idea and approach is also reflected in his poems. Has been. In this regard, in the present article, we have examined the place of mysticism in Imam Khomeini's poems with a sociological approach based on Lucien Goldman's theory. The results of the research show that Imam Khomeini in his poems has not always considered mysticism limited to corners and angles and mysticism has flowed in all aspects of his individual and social life. Imam Khomeini, unlike some mystics who distanced themselves from the people and society and considered the knowledge of God to be conditional on isolation, was present in the heart of society and along with social relations, the spiritual and mystical dimension of his existence was sought among the people. The subject is exactly in line with Lucien Goldmann's theory that there was a close and direct relationship between literature and religion and society.
  Keywords: mysticism, Imam Khomeini, poetry, Society, Lucien Goldman
 • Mehdi Aghapour Bishak * Pages 141-160
  The influence of society and social contexts in jurisprudence is one of the key and important issues. This influence is very important in the thought and arrangement of the Imam as an influential personality. In this article, first, the theoretical framework of the discussion based on Imam Khomeini's reading of the concept of expediency in the light of the theory of dynamic jurisprudence and government jurisprudence, as well as education and reform as one of the important values of the Islamic Revolution and then the effects of Imam Khomeini's thought. Punishments have been explained and analyzed in the last two decades of the Islamic Revolution. The results of the research indicate that under the influence of Imam Khomeini's thoughts on observing and paying attention to the concept of expediency, especially in the field of legislation and paying attention to the issue of correction and education as the goal of punishment, from the last two decades to some extent in policies The judiciary has undergone changes in order to make punishment more efficient in the Islamic Revolution. In addition, Imam Khomeini (ra) believed in the mutual influence of the individual and society on each other, and accordingly, attention to the correction and improvement of prisoners using various methods, including the use of alternative punishments to imprisonment in order to achieve a desirable and healthy society. , It is essential. Imam Khomeini's ideas in the Islamic Penal Code have been recognized in the form of numerous innovations such as the institution of impunity, alternative punishments to imprisonment, postponement of sentencing and the semi-liberty system.
  Keywords: Islamic Revolution, Imam Khomeini, Punishment, expediency, Execution of Rulings
 • Zeinab Sadat Mousavi Esfahani, AbuMohammad Asgarkhani *, Mansour Atasheneh Pages 161-180

  The present study examines the policies of the Islamic Republic of Iran in the oil industry after the Islamic revolution with emphasis on financial and legal challenges. The main question of this research is: What are the challenges and obstacles to the qualitative and quantitative efforts of the Iranian oil industry in order to achieve the goals set out in the 20-year Vision Document? The hypothesis that follows this question: Despite the efforts of the Iranian oil industry and its officials and agents, their lack of full knowledge of legal-financial and contractual issues in all aspects of the oil industry within the legal system, the achievement of these goals has encountered some difficulty. What can be deduced from the results of the research is the lack of transparent international laws and sanctions in the oil industry, so that the oppressive rule of United States of America has made any laws governing the oil industry fragile due to its influence on the international system and in addition the lack of international legal and financial law vis-a-via the American politics has created challenges that need further attention. The research method in this article is to collect data in a library manner and then analyze this data.

  Keywords: Oil Industry, Financial Challenges, Financing Challenges, legal challenges
 • Sajad Ehrami, Ali Tavakoli Tabasi *, Asqar Jalalian Pages 181-200

  This article examines international mediation in the Syrian crisis and position of the Islamic Republic of Iran in resolving this crisis through mediation. The main question: what is the motivation for the Republic Islamic of Iran to mediate in the Syrian crisis and how did it act in this regard? The research hypothesis is based on the theoretical framework that Iran, in this case, promotes mediation with a balanced approach of threat or defensive realism derived from the theory of neorealism, and along with trying to help solve the crisis, also seeks to reduce the threat of various coalitions against it. The results of the study show that the complexity of the Syrian crisis, not only at the domestic level, but also on a regional and supra-regional scale, has transformed it from an international non-international armed conflict into an international armed conflict. This has led to the end of international efforts to resolve the Syrian crisis without the effective presence and mediation of Iran. In addition, Iran has always considered regional and national security in the issue of mediation and has tried to respond to the possible risks arising from this crisis in the negotiation process. This article has been written with a qualitative method of descriptive-analytical type and the data have been collected in a library method by taking notes.

  Keywords: Mediation, Syrian Crisis, Islamic Republic of Iran, Defensive realism, intervention
 • Sepideh Hadinejad Razinehabadi, Mehdi Ismaili *, Hassan Jaji Tabar Firooz Jai, Ismail Hadi Tabar Pages 201-222

  The influence of society and social contexts in jurisprudence is one of the key and important issues. This influence is very important in the thought and arrangement of the Imam as an influential personality. In this article, first, the theoretical framework of the discussion based on Imam Khomeini's reading of the concept of expediency in the light of the theory of dynamic jurisprudence and government jurisprudence, as well as education and reform as one of the important values of the Islamic Revolution and then the effects of Imam Khomeini's thought. Punishments have been explained and analyzed in the last two decades of the Islamic Revolution. The results of the research indicate that under the influence of Imam Khomeini's thoughts on observing and paying attention to the concept of expediency, especially in the field of legislation and paying attention to the issue of correction and education as the goal of punishment, from the last two decades to some extent in policies The judiciary has undergone changes in order to make punishment more efficient in the Islamic Revolution. In addition, Imam Khomeini (ra) believed in the mutual influence of the individual and society on each other, and accordingly, attention to the correction and improvement of prisoners using various methods, including the use of alternative punishments to imprisonment in order to achieve a desirable and healthy society. , It is essential. Imam Khomeini's ideas in the Islamic Penal Code have been recognized in the form of numerous innovations such as the institution of impunity, alternative punishments to imprisonment, postponement of sentencing and the semi-liberty system.

  Keywords: Islamic Revolution, Imam Khomeini, Punishment, expediency, Execution of Rulings
 • Mohammad Lal Alizadeh *, Mahdi Dalirinia Pages 223-244
  Participation or lack of participation of citizens is considered as one of the most important criteria for the legitimacy of the political system of each society. Political participation is influenced by various factors. Political awareness, the propaganda of candidates and political groups, the social and political standing of candidates and their personal characteristics and their supporters influence the level of political participation of citizens in different elections. In discussions related to the analysis of voter behavior, people's motivating factors for participating in elections and the question of what factors lead voters to decide to vote for a particular party or person are emphasized.This research seeks to   a comparative study   about the political participation of the people of Kashmar city in elections to the Islamic parliament and the city council. For this purpose, a questionnaire and the SPSS software version 18 were used to test the hypotheses. Evidence of the research shows that, there is a meaningful relationship between the political participation of Kashmar people in the Islamic parliamentary elections and the city council elections. Also, the political participation of the people of Kashmar in the Islamic parliamentary elections is influenced by the parties. And the city council elections are influenced by tribal issues and tribal and local relationships.
  Keywords: political participatio, partisanship, ethnicity, Islamic Parliament, City Council
 • Fatemeh Azimi, Mohammad Mirzaei * Pages 245-264

  Criminal policy is a concept that expresses the responses and reactions of the community body (government and civil society) to the criminal phenomenon, which is in fact an embodiment of the management system of strategies and tactics derived from the values that govern society, the legislative, judicial and executive system. , Use it to control crime. In the Islamic legal and judicial system, social justice and criminal justice have a prohibited position in a deep connection to the extent that this component is considered as a criterion for measuring other values. After the Islamic Revolution in Iran, various legal, social, cultural, and political aspects of society have undergone a fundamental change and are theoretically based and in harmony with Islamic teachings, values and goals respected and requested by society and the system, which are in fact Islamic values and religion that has been arranged and compiled. Examining the existing and conventional modeling of different models of criminal policy such as totalitarian, authoritarian, liberal, etc. and comparing their coordinates with the characteristics of the criminal policy of Islam and the Islamic Republic, shows that this issue has always been controversial and sometimes due to Incorrect interpretations of the Islamic model have been interpreted as an example of a pervasive authoritarian model. Therefore, based on the study of the Islamic legal system and the explanation of the coordinates of the criminal policy of the Islamic Republic of Iran, it is a matter of theoretical and practical importance and requires examination and discussion. The results of this article, which have been prepared by descriptive and analytical methods, confirm that since Islamic and religious values have been achieved in the context of a society based on social justice, the basic principle of social justice is considered as the basis of other human and Islamic values. And the basic component of the Islamic criminal policy institution is social justice (of course in the definition in the Islamic discourse) and based on this, the Islamic legal system and consequently the criminal policy model of the Islamic Republic of Iran, contrary to the theories, will be a "justice-oriented" model.

  Keywords: Criminal policy, Islam, Islamic Republic, social justice, justice-oriented model
 • Mahmood Ranjbar, Mostafa Mandegar *, Zohreh Farokhi Pages 265-284

  In the present study, the barriers and challenges of science and invention production in Iran have been studied and in relation to legal barriers, the right to produce science and invention in Iran and the United Kingdom has been comparatively studied. The two main questions of the article are: First, what are the obstacles to the production of science and invention in Iran? Secondly, what are the important issues related to legal barriers? Based on these questions, two hypotheses are proposed: 1) recognizing the obstacles and challenges of science and invention production helps ways to overcome them; 2) contrary to the similarities in the substantive terms of patents, in other areas of legal barriers, significant differences are observed in the two legal systems of Iran and the United Kingdom. The results show that in order to overcome the obstacles and challenges of science and invention production in Iran, it is necessary to remove the ambiguity of the relevant definitions and examples and also to make the Iranian legal system more efficient. The research method in this article is data collection in a library method and analysis of this data.

  Keywords: Science production, Barriers to the production of science, invention, Intellectual Property, Iranian Legal System, British Legal System
 • Zahra Aryakian, Aliakbar Amini *, Ahoura Rahbar, Asghar Keivan Hosseini Pages 285-302
  In this article, by using the descriptive-analytical method and the method of collecting documents, an attempt is made to answer the basic question of how the underdevelopment of Iran during the reign of Nasreddin Shah Qajar, according to the indicators of soft government from the perspective of the Qajar period. Mirdal can be explained? The findings indicate that the Iranian society in the era of Nasser al-Din Shah, which coincided with industrial development in the West, was increasingly facing the outside and the mentioned developments, and at the same time, had many problems inside, the most important of which We can mention the lack of social discipline, the lack of law enforcement in the country, the disobedience of powerful groups in society, including the Qajar dynasty, landed aristocrats, khans and tribal chiefs, and the merchant class from laws and regulations, as well as widespread corruption. Due to the fact that the government in the years 1227 to 1275 A.H. was not able to enact the same law, control the internal situation and compel powerful groups to implement official laws and regulations, as well as take serious action to eliminate corruption, and therefore could not develop In Iran like Western countries.
  Keywords: Iran, Qajar, Nasserite era, Underdevelopment, Mirdal soft government
 • Mahvash Mohammadi, Mohammad Jafari Harandi * Pages 303-322

  Political and social developments are always related to the systems of thought and thought in different societies. This means that intellectual, cultural factors and the resulting developments can affect the political and social situation, political systems and institutions. The intellectual developments are most noticeable in the areas of religion and the interpretation that is made of it. Intellectual developments in the jurisprudential system are known as ijtihad, which reached its peak during the confrontation between the fundamentalists and the Akhbaris and continues to this day. However, the prevailing trend of the researches is that the intellectual and political developments influenced by the West in the field of thought and politics have been the cause of the shift of Shiite jurisprudence from news to principled jurisprudence, but in the present article, the author examines the historical course. The change in Shiite jurisprudence and the intellectual and political changes in Iran leads to the opposite conclusion that exactly the changes in Shiite jurisprudence from news to principles have created the ground for Iran's intellectual and political change. The process of evolution of jurisprudence begins with Vahid Behbahani and his principled approach and culminates with the absolute authority of the jurist and the emphasis on the two elements of time and place as an inseparable part of jurisprudence in Imam Khomeini's approach. This trend is symmetrical with the intellectual and political developments in Iran, which begin with constitutionalism and culminate in the Islamic Revolution. The transition from the news approach to principles has attracted the attention of Shiite jurisprudence to the political and social spheres, including its results, the formation of initial plans for political and social movements, attention to inadequacies and non-religious political inefficiencies, attention to rulings and orders. Jurisprudence has been to design a desirable political society as well as to fight against injustice, poverty and corruption. The culmination of this evolution was the formation of the Islamic Revolution of Iran under the leadership of Imam Khomeini. The author's method is descriptive with a historical approach and uses Charles Tilly's "social mobilization" model as the basis of research.

  Keywords: Ijtihad, Shiite Jurisprudence, socio-political developments, Ayatollah Behbahani, Imam Khomeini
 • Zohreh Bal, Hamid Pishgah Hadian * Pages 323-344
  Identity is one of the most complex concepts of the present age, a multifaceted phenomenon that creates different approaches from different perspectives along with other concepts such as security. Social identity in Iranian society has different elements, the identification of each of them along with the impact it has on understanding social security, this can help policymakers to better understand society and formulate laws related to identity. This article seeks to compare identity indicators in six post-revolutionary development programs by analyzing identity indicators and identity-based social security strategies. The results of this study show that each of the development programs with a different approach, directly or indirectly, have taken steps to identify identity components, but we see the least balance in indicators and approaches to identity in social security and components. National identity and population index have received the most attention among the programs.
  Keywords: identity, Development plan, Islamic Revolution, Social security, Policy making
 • Seyedeh Razieh Mousavi, Fereidoun Akbarzadeh *, Hamed Mohagheghnia Pages 345-365

  Muslim women, on the one hand, are confronted with an approach to the status of women in the West, which emphasizes the unconditional presence of women in all spheres based on the similarity of men's and women's rights; On the other hand, they are faced with a heretical view that, relying on some biological differences between men and women, considers women as inferior to men. Women emerged in various political, social, and economic contexts with some restrictions. This descriptive and analytical study examines the views and ideas of two great modern and moderate Shiite thinkers, Imam Khomeini and Imam Musa Sadr, and the results show that their Islamic and rational views based on political and dynamic Shiite jurisprudence have many similarities and approaches. It is based on the evolutionism of women who consider the previous attitudes as extremist or heretical and see them as incompatible with the norms of Sharia and culture of Islamic society and believe that the happiness of human society in the light of balance between men and women and each in its proper place, It is provided, neither in the confrontation that the traditionalists have said nor in the resemblance that the Western world emphasizes. Many social networks target men and women alike.

  Keywords: Imam Khomeini, Imam Musa Sadr, Woman, Islam, Islamic Revolution