فهرست مطالب

پژوهش های ادیانی - پیاپی 17 (بهار و تابستان 1400)
 • پیاپی 17 (بهار و تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/06/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمدرسول آهنگران*، مهدی نوروزی، سید محمد مهدی محقق صفحات 7-25

  یکی از موضوعاتی که در آیات قرآن و سیره پیامبر k به وضوح به آن پرداخته شده، کیفیت رفتار با اهل کتاب و شیوه تعامل با آنها است. قرآن به عنوان منبع اصیل و بی بدیل نظریات اسلامی، با تایید ادیان الاهی مسیحیت و یهودیت، ماموریت حضرت محمد k را در امتداد یکتاپرستی حضرت موسی j و حضرت عیسی j معرفی کرده و همه ادیان الاهی را امتی واحد می داند. همچنین، با بررسی و تحقیق درباره حیات رسول خدا k مشخص می شود که پیامبر در کنار تعریف و تبیین «تکریم معقول و حقوقی غیرمسلمانان»، برای آداب، مناسک و عبادتگاه های ایشان ارزش خاصی قایل شده و هیچ غیرمسلمانی را ملزم به تغییر دین نکرده است. هرچند پیامبر k کسی را به تغییر دین ملزم نکرد و همواره در مسایل مختلف از علوم و نبوغ غیرمسلمانان بهره می برد و مشورت هایی با علمای ایشان انجام می داد، اما برای تبلیغ مبانی و مفاهیم اسلامی، و تشویق آنها از هیچ تلاشی فروگذار نکرد و همه فعالیت های زندگی خود، اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی را بر مبنای دعوت به سبیل الاهی و دین حقه اسلام قرار می داد. راهبرد واقعی و اساسی پیامبر و نیز حکومتش، تکریم عملی و همه جانبه تمامی انسان ها، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، بلکه تمامی موجودات بوده است و با این نظریه و همچنین رویکرد عملی پیامبر، بسیاری از غیرمسلمانان به اسلام و پیامبر متمایل شده اند. این مقاله نظریه تکریم و رویکرد عملی پیامبر را می کاود.

  کلیدواژگان: اسلام، قرآن، رسول خدا ، حکومت اسلامی، اهل کتاب
 • علی موحدیان عطار، محمد مهدی علیمردی، سید محمد روحانی* صفحات 27-53

  به طور کلی در بحث امکان شمول آیین هندو در زمره اهل کتاب یا «من له شبهه کتاب» دو بحث اصلی مطرح می شود: نخست اینکه آیا اهل کتاب صرفا در چهار دینی که نامشان در قرآن تصریح شده خلاصه می شوند، که در این مقاله به این نتیجه می رسیم که چنین نیست و ادیان دیگری نیز هستند که ممکن است جزء اهل کتاب باشند ولی نامشان در قرآن نیامده است، از جمله آیین هندو و حتی اگر این را هم نپذیریم، حداقل این است که آیین هندو را می توان در زمره «من له شبهه کتاب» تلقی کرد. در این صورت، بحث دوم این خواهد بود که: میزان نزدیکی آیین هندو با ادیان اهل کتاب تا چه حد است؟ این جستار پس از بررسی آموزه های این آیین در سه حوزه الاهیات، وحی و پیامبری، و آخرت شناسی به این نتیجه می رسد که هرچند پوسته ظاهری بسیاری از اسطوره ها و مناسک این آیین، شرک آمیز و خرافی است، ولی توحید عمیق و صریحی در متون مقدس و آموزه های اصلی آن وجود دارد. همچنین، برخلاف نظریه مشهور، آیین هندو نه فقط منکر وحی الاهی نیست، بلکه یکی از مبانی مهمش باور به الهام آسمانی (آکاشه وانی) است. البته در باب آخرت شناسی، آیین هندو تناسخ گرا است و از دیدگاه دیگر ادیان اهل کتاب دور می شود. در عین حال، در متون مقدس این آیین صراحتا به بهشت (سورگه)، جهنم (نرگه) و روز قیامت (مهاپرلیه)، البته با دیدگاه خاص خود، تصریح شده است. لذا در نهایت به این نتیجه می رسیم که این آیین بر اساس مبانی مذهب امامیه، ظرفیت شمول در اهل کتاب را دارد، یا حداقل از جمله ادیان «من له شبهه کتاب» است.

  کلیدواژگان: هندو، اهل کتاب، من له شبهه کتاب، غیر اهل کتاب، ادیان
 • سید محمد حاجتی شورکی*، حسین نقوی، داود ملاحسنی صفحات 55-82

  آیین ازدواج در بسیاری از ادیان پیوندی الاهی است که با تشریفاتی صورت می گیرد. هر دین و آیینی برای ازدواج قوانین، مجوزها و منع هایی دارد. از مسایل مهم در آیین زرتشت باستان، ازدواج با محارم است که در میان زرتشتیان باستان رخ داده است. این نوشتار مسئله ازدواج با محارم را در میان زرتشتیان باستان با تکیه بر روایات اسلامی تحلیل و واکاوی می کند. مراد از «محارم» در این مقاله، نزدیکان درجه یک، یعنی دختر، خواهر و مادر، است. با مشاهده مجموعه روایات و بررسی سندی و محتوایی آنها، این نکته به دست می آید که اصل ازدواج با محارم در میان زرتشتیان در برهه های گذشته رخ داده است، گرچه قلت یا کثرت آن از روایات فهمیده نمی شود. روی سخن این پژوهش با زرتشتیان دوران معاصر نیست؛ زیرا آنها این عمل را روا نمی شمرند و در میانشان این نوع ازدواج صورت نمی گیرد.

  کلیدواژگان: ازدواج با محارم، روایات، ایران باستان، آیین زرتشت
 • مهدی لک زایی* صفحات 83-102
  «لوگوس» شاه کلید الاهیات مسیحی است و سابقه بسیار کهنی دارد. انجیل یوحنا با لوگوس آغاز می شود و عیسی را لوگوس می خواند. فهم صحیح و عمیق لوگوس منوط به فهم چند چیز است: سابقه تاریخی معنای فنی و خاص آن نزد هراکلیتوس رواقیان؛ سابقه آن در ادبیات عهد عتیق، به ویژه ادبیات حکمتی و بین العهدینی؛ حوزه فلسفی اسکندریه، به ویژه فیلون و در نهایت عهد جدید و الاهیات مسیحی. «حقیقت محمدیه» نیز یکی از مفاهیم بسیار مهم تصوف اسلامی است که ابن عربی و شارحانش به آن توجه ویژه داشته اند. این اصطلاح در بسیاری از خویش کاری های خود با لوگوس مشترک است. بحث حقیقت محمدیه در نهایت عمیقا مرتبط با بحث انسان کامل است که فیض باری از مجرای وجود او به مخلوقات می رسد. به نظر می رسد متالهان مسیحی و یهودی همان سخنی را می گویند که صوفیان مسلمان در ضمن تاملات شهودی خود در صدد بیان آن بوده اند. اینجا زبان تصوف اسلامی به الاهیات مسیحی نزدیک می شود و زمینه برای فهم مفاهیم کلیدی این دو دین فراهم می گردد و در نتیجه درک عمیق تری از دو دین اسلام و مسیحیت حاصل می شود.
  کلیدواژگان: لوگوس، حقیقت محمدیه، انسان کامل، آفرینش
 • عابدین درویش پور*، مهرداد امیری، حبیب حاتمی کنکبود صفحات 103-122

  اختلافات و درگیری های بی پایان پیروان ادیان و مذاهب به حیات اجتماعی و دینی دینداران آسیب جدی وارد می کند و وضعیت کنونی جامعه دینی را به پرسش می کشد. پیش فرض های بنیادین اندیشه عرفان اسلامی که بر شناخت ساحت وجودی خدا و انسان استوار شده، کلید راه گشایی برای رسیدن به صلح و آرامش بشر است. تبیین مبانی ماهیت آموزه های عرفانی، نقشی اساسی در همزیستی مسالمت آمیز بین پیروان مذاهب و ادیان و ایجاد همبستگی و وحدت و صلح پایدار بین مسلمانان ایفا می کند. عارفان، تهذیب نفس را موجب آرامش و نشاط معنوی در حیات جامعه و نمودی از صلح بیرونی می دانند و با تاکید بر هدف آزادگی در بعثت انبیا، در طلب وارستگی و مقام حریت پیروان مذاهب اند و بر مبنای وحدت وجود و اعتباری بودن کثرت ها، به وحدت درونی ادیان معتقدند. نگرش عرفانی ضمن رسمیت بخشیدن به اختلاف ها، و صحه گذاشتن بر وحدت درونی به شایستگی نقش وحدت بخش و پیونددهنده ای، نه تنها در اجزای درونی تمدن اسلامی، بلکه در انسان ها اجرا می کند. در این مقاله می کوشیم با استناد به برخی از نگرش های عرفانی، مولفه های اثرگذار وحدت گرایانه عرفانی (وحدت وجود، تزکیه، درون گرایی و آزاداندیشی) بر وحدت جامعه عرفانی را با رویکردی توصیفی تحلیلی تبیین کنیم و نقش آن را در شکل گیری نگرش همبستگی و وحدت اجتماعی در جامعه اسلامی نشان دهیم.

  کلیدواژگان: عرفان، وحدت جامعه، وحدت وجود، تزکیه نفس، آزاداندیشی
 • بهروز حدادی* صفحات 123-147

  امروزه و در تفکر مدرن، موضوع مدارا با شاخه های مختلفی چون مدارای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی به ضرورتی اساسی و اصلی پذیرفته شده در فرهنگ جهانی تبدیل شده و فراتر از آن، به موضوع آزادی های دینی اجتماعی و کثرت گرایی توجه بسیار شده است. با توجه به اینکه جامعه غربی و مسیحی در طول تاریخ و به شهادت بسیاری، اهل مدارا نبوده است، پرسش این است که: این اندیشه چگونه به فرهنگ مسیحی در غرب راه یافت؟ آیا ریشه های دینی و اجتماعی داشت که فراموش شده بود یا آنکه عناصر فرهنگی و الزامات زمانه در زمانی خاص این گفتمان را ضروری کرد؟ واقعیت آن است که به رغم نکاتی مثبت در باب مدارای دینی در سیره و سخنان رهبران اولیه مسیحیت، این تغییر، نه خودخواسته و جوشیده از متن و مبانی دین و سنت کلیسا بود و نه به سنتی مستمر انجامید، بلکه پذیرش آن در دوره متاخر از سر ناچاری و به دلیل ضعف کلیسا و نیز مصالح سیاسی و منافع اقتصادی و دیگر الزامات روزگار جدید (مانند دموکراسی، حقوق بشر، آزادی بیان و اندیشه و...) از سده هفدهم و در ادامه تحولات پروتستانی و جنگ های دینی بوده و همین، فارق اساسی آن از اسلام و جهان اسلام است. در جهان اسلام، تحت تاثیر سنت و سیره نبوی و ایمه b، از همان ابتدا «سنتی» در باب مدارا شکل گرفت که حاکمان در طول زمان کمابیش آن را رعایت کردند؛ البته این نافی جریان های انحرافی خشونت طلب در جهان اسلام، به خصوص در زمان حاضر، نیست که با بدفهمی و فرصت طلبی موجب اسلام هراسی در غرب شده اند.

  کلیدواژگان: مدارای دینی، تساهل، مسیحیت و اسلام، دین گریزی، اسلام هراسی
 • مرتضی اردشیر*، سید ابوالحسن نواب، احمدرضا مفتاح، مهراب صادق نیا صفحات 149-172

  آموزه آخرت از تعالیم مهم کتاب مقدس و قرآن کریم است. در هر دو متن، آیات متعددی درباره آخرت آمده است. با این حال، معنا و ماهیت آخرت در این دو کتاب تفاوت هایی با هم دارد. این تفاوت ماهوی در نهایت به تفاوت در رویکرد این دو کتاب در مطرح کردن آموزه معاد انجامیده است. این مقاله با هدف نشان دادن تفاوت اساسی رویکرد این دو متن در مطرح کردن آموزه معاد نوشته شده است. روش این مقاله، تحلیل محتوای عرفی است و نویسندگان از این طریق به کشف چارچوب مفهومی این آموزه در هر دو متن اقدام کرده اند. بر اساس این روش، کتاب مقدس با استفاده از چارچوب مفهومی خاصی آموزه آخرت را مطرح کرده که چنین است: مرگ، بازگشت مسیح، رستاخیز، روز خدا، نامه های عمل، داوری، نوسازی زمین و آسمان، زندگی بازپسین، بهشت، جهنم. چارچوب مفهومی قرآن کریم هم چنین است: مرگ، رجوع به خدا، قیامت، محاسبه و داوری، نامه عمل، گواهی و گواهان، حکم و حسرت و شادی، حیاه الآخره، بهشت، جهنم. چارچوب مفهومی هر دو کتاب تا حدی مشابهت دارد. وجود مفاهیمی چون «نامه عمل»، «گواهان»، و «داوری» نشان می دهد که رویکرد و هدف اصلی و کلی هر دو کتاب در مطرح کردن آموزه آخرت، اخلاقی است. با این حال، قرآن کریم در این زمینه بیشتر و آشکارتر از کتاب مقدس به دنبال این هدف است. در عوض، کتاب مقدس زمینه های الاهیاتی را بیش از قرآن در مطرح کردن آموزه آخرت دنبال می کند. اناجیل با تاکید بر بازگشت عیسی و زنده شدن مردگان به دنبال توجیه ایمان مسیحی هستند.

  کلیدواژگان: آخرت شناسی، قرآن، کتاب مقدس، معاد، بازگشت مسیح
 • نورسعید آسا، فرشته سادات اتفاق فر*، مهدی گلجان صفحات 173-194

  بررسی روش شناسی شریعتی در اسلام شناسی نشان می دهد که خلاقیت ها و نوگرایی های وی در تفسیری متفاوت از دین بی شک نتیجه نوآوری های روش شناختی وی در به کارگیری دستاوردهای جامعه شناسی و فلسفه تاریخ جدید در بازتعریف مفاهیم و باورهای دینی است. رویکرد شریعتی در مطالعات اسلامی را می توان در بستر جامعه شناسی دین قرار داد. شریعتی همواره به سه مولفه تاریخ گرایی (توجه به پیشینه و نقش تاریخی پدیده ها)، عینیت گرایی و نگرش نظام مند به عنوان ویژگی های اصلی روش خود توجه کرده است. این مقاله با به کارگیری روش تاویلی با رویکرد تحلیلی در صدد است نشان دهد که روش منحصر به فرد شریعتی در مطالعات اسلام شناسی زمینه ساز توجه به ابعاد جدیدی در متون دینی و تاریخ اسلامی شده که از بستر آن امکان خوانشی ایدیولوژیک از دین برای وی فراهم شده است. در رویکرد اسلام شناسی شریعتی توجه ویژه ای به ظرفیت های سیاسی و اجتماعی دین اسلام و مذهب تشیع شده است.

  کلیدواژگان: علی شریعتی، اسلام شناسی، جامعه شناسی تاریخی، عینیت گرایی، تاریخ
 • محمد بخشی فعله*، مهدی منفرد، محسن جوادی صفحات 195-214

  یکی از مسایل مهم در عرصه دین، دست یابی به فهم درست نوشتار و گفتار دینی است. فهم نادرست آن، به تفرقه، انحراف و حتی روی گردانی از دین خواهد انجامید. در سنت اسلامی، ابن رشد با نظریه تاویل و در سنت یهودی، اسپینوزا با نظریه تفسیری (هرمنوتیکی) خاص خود، به نحو جدی به این مسئله پرداخته اند. به رغم اختلاف در برخی مبانی، ساز و کاری که آن دو مطرح کرده اند در چگونگی دست یابی به فهم صحیح متون دینی، از قرابت و مشابهت فراوانی حکایت دارد. باور به دو دسته متون پنهان و آشکار، بازگرداندن متون پنهان به آشکار، حمل بر ظاهر متن، توجه ویژه به دستور زبان مبدا، پرهیز از دخالت دادن پیش فرض ها و پیش داوری ها، جست وجوی شواهد درون متنی، توجه به مناسبت برای رهایی از تعارض و بهره جستن از روش های علوم طبیعی، از جمله ساز و کارهای مشترک این دو فیلسوف عقل گرا است. در این مقاله می کوشیم ابتدا به گونه توصیفی، تبیینی از ساز و کارهای یادشده مطرح کنیم و سپس به گونه ای مقایسه ای، وجوه متعدد هم زبانی این دو فیلسوف را در این مسئله نشان دهیم.

  کلیدواژگان: ابن رشد، تاویل، اسپینوزا، تفسیر (هرمنوتیک)، متون دینی
 • اعظم فولادی پناه*، احمد بادکوبه هزاوه صفحات 215-238
  با ورود اعراب مسلمان به سرزمین مصر تغییرات گسترده ای از لحاظ اجتماعی و فرهنگی در این منطقه پدید آمد. در این دوران مناسبات مسلمانان با مسیحیان قبطی، که اکثریت ساکنان مصر را تشکیل می دادند، تابع تغییر قدرت و سیاست حاکمان مسلمان بود. در چنین وضعیتی، اوضاع مسیحیان ملکایی صومعه سنت کاترین در سینا تا حدی با وضعیت سایر مسیحیان ساکن در مصر متفاوت بود. مسیحیان ملکایی ساکن در این صومعه در اوضاع و احوالی که بسیاری از حاکمان مسلمان این منطقه بر مسیحیان سخت می گرفتند همواره وضعیت مطلوب تری نسبت به هم دینان خود تجربه می کردند و همواره مسلمانان به آنها توجه داشتند. این مناسبات هیچ گاه یک طرفه نبود و راهبان این دیر نیز نگاه مسالمت آمیزی به مسلمانان داشتند. این مقاله در صدد است علل تعاملات مسیحیان ملکایی صومعه سنت کاترین را با حاکمان مسلمان در دوره فاطمیان، ایوبیان و ممالیک بررسی کند.
  کلیدواژگان: صومعه سنت کاترین (دیر طور سینا)، ملکائیان، فاطمیان، ایوبیان، ممالیک
 • محمد مهدی پورسعید*، سعید ده یادگاری، مصطفی وکیلی صفحات 239-268

  هدف این پژوهش بررسی رابطه دینداری و الگوی مصرف میان پیروان سه دین اسلام، مسیحیت و زرتشتی است. جامعه آماری تحقیق شامل مسلمانان، مسیحیان و زرتشتیان ساکن اصفهان و کرمان است که با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی، از هر دین شصت نفر (مجموعا 180 نفر) به عنوان نمونه های تحقیق انتخاب شدند. این پژوهش از بعد هدف کاربردی، و روش به کار گرفته شده در آن توصیفی همبستگی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه بود که پس از تایید اعتبار و اجرای آزمایشی، به منظور اطمینان از پایایی آن بر روی نمونه های تحقیق اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  smartPLS کمک گرفته شد. با توجه به ضرایب معناداری t مشخص شد که در جامعه مسلمانان، دینداری رابطه معنادار معکوسی با متغیر فرهنگ پذیری دارد، ولی در جامعه مسیحیت و زرتشتی این رابطه به دلیل پایین بودن مقدار ضریب t رد شد و در بقیه نمونه ها با توجه به بالاتربودن مقدار ضریب t از 96/1 تمامی فرضیات تحقیق تایید شد. نتیجه گیری کلی نشان داد که بین مسلمانان میان دینداری و الگوی مصرف رابطه معکوس وجود دارد و بین دینداری و الگوی مصرف در میان زرتشتیان و مسیحیان رابطه معناداری وجود ندارد.

  کلیدواژگان: دینداری، فرهنگ پذیری، الگوی مصرف، ایران، اسلام، مسیحیت، آیین زرتشت
 • خدیجه رحمتی*، انشاءالله رحمتی، محمدرضا عدلی، بخشعلی قنبری صفحات 269-292

  گاهان به عنوان بنیان و شیرازه دین زردشتی و به دلیل انتساب به زردشت، مهم ترین و قدیمی ترین متن اوستا از یک سو، و عقیده انتخاب میان خیر و شر به عنوان مهم ترین مسئله دین یادشده از سوی دیگر، دو محوری است که این مقاله بر اساس آنها در صدد است با کنکاش در آثار محققان مطرح در زمینه تبیین خاستگاه شر بر اساس گاهان و دسته بندی و تحلیل آنها راه حل پیشنهادی خود را عرضه کند؛ راه حلی که متکی بر دوباره خوانی و تامل بر یسن های گاهانی و دارای دو ساحت است: اول ساحتی که مربوط به خود گاهان است و آن اینکه گاهان را متنی کلامی ندانیم، بلکه بپذیریم که متنی با ماهیتی اخلاقی است، حال آنکه محققان، آن را متنی کلامی دانسته اند. دوم ساحتی که مربوط به تجدید نظر در ماهیت شر در دین زردشتی است، به این معنا که به جای پذیرفتن ماهیت وجودی برای شر، برای آن ماهیت عدمی قایل شویم، در حالی که در آثار و نوشته های مربوط به شر و مبدا آن، اصرار بر ماهیت وجودی کاملا آشکار است.

  کلیدواژگان: گاهان، مسئله شر، رویکرد یکتاباوری، رویکرد دوگانه باوری، رویکرد آیینی، ماهیت اخلاقی
|
 • Mohammad Rasul Ahangaran *, Mahdi Noruzi, Seyyed Mohammad Mahdi Mohaghghegh Pages 7-25

  One of the issues that is clearly addressed in the verses of the Quran and the tradition of the Prophet (S) is how to treat the People of the Book and to interact with them. The Quran, as the original and irreplaceable source of Islamic theories, by endorsing the divine religions of Christianity and Judaism, introduces the mission of the Prophet Muhammad (S) in line with the monotheism of Moses and Jesus and considers all divine religions as one nation. Moreover, by studying and researching the life of the Messenger of God (S), it is clear that the Prophet, in addition to defining and explaining "reasonable and legal respect for non-Muslims", attached special value to their customs, rituals and places of worship and did not oblige any non-Muslim to change religion. Although the Prophet (S) did not force anyone to change his/her religion and always used the sciences and genius of non-Muslims in various matters and consulted with their scholars, he did not spare any effort to propagate Islamic principles and teachings. He based all his life activities, including political, social, economic and familial, on the call to God and the true religion of Islam. The real and basic strategy of the Prophet and his government was the practical and comprehensive respect of all human beings, both Muslims and non-Muslims, but also of all beings, and with this theory as well as his practical approach, many non-Muslims have become interested in Islam and its Prophet. This article explores the theory of honoring and the practical approach of the Prophet (S).

  Keywords: Islam, Quran, Messenger of God (S), Islamic Government, People of the Book
 • Ali Mowahhedian Attar, Mohammad Mahdi Alimardi, Seyyed Mohammad Rohani * Pages 27-53

  In general, there are two main issues in the possibility of classifying Hinduism in the category of "the People of the Book" or "the ones who have pseudo-book". First issue is whether "the People of the Book" are limited to only the four religions whose names are mentioned in the Quran. This article has come to the conclusion that this is not true, and on the contrary, there are other religions that may be part of "the People of the Book" whose names are not mentioned in the Quran, including Hinduism, and even if we do not accept this, at least Hinduism can be counted among "the ones who have pseudo-book". Hence, the second issue is: how close is Hinduism to the religions of "the People of the Book"? This study, after examining the teachings of Hinduism in the three fields of theology, revelation and prophethood, and eschatology, concludes that although the superficial shell of many myths and rituals of this religion is polytheistic and superstitious, there are deep and explicit monotheistic beliefs in its sacred texts and basic teachings. Also, contrary to popular belief, Hinduism does not deny divine revelation, but the belief in divine inspiration (Akashvani) is one of its important foundations. Of course, as for the Hereafter, Hinduism believes in reincarnation and is far from the view of other religions of "the People of the Book". However, the sacred texts of this religion explicitly refer to heaven (swargah), hell (naragah) and the Day of Judgment (mahapralyah), albeit from their own views. Therefore, we have finally come to the conclusion that this religion, based on the principles of the Imami sect, has the capacity to be included in the religions of "the People of the Book", or at least it is one of the religions of "the ones who have pseudo-book".

  Keywords: Hinduism, People of the Book, Ones Who Have Pseudo-book, Non-People of the Book, religions
 • Seyyed Mohammad Hajati Shoroki *, Hossein Naghavi, Davood Mollahasani Pages 55-82

  Marriage in many religions is a divine bond that is performed through rituals. Every religion has rules, permissions and prohibitions for marriage. One of the important issues in Zoroastrianism is incestuous marriage happening among the ancient Zoroastrians. This article analyzes this issue based on Islamic narrations. Here, the term "Maharem" refers to first-degree female relatives, i.e. daughter, sister and mother. By observing the collection of narrations and examining their chain of transmission and content, it is concluded that the incestuous marriage has occurred among Zoroastrians in the past, although its scarcity or multiplicity is not understood from the narrations. This research is not about contemporary Zoroastrians; because they do not consider this type of marriage permissible and it does not take place among them.

  Keywords: Incestuous Marriage, Narrations, ancient Iran, Zoroastrianism
 • Mahdi Lakzayi * Pages 83-102
  The Logos is the key to Christian theology and has a very long history. The Gospel of John begins with the Logos and calls Jesus the Logos. A correct and deep understanding of the Logos depends on understanding several things: the historical background of its technical and special meaning according to Heraclitus the Stoics, its history in the literature of the Old Testament, especially the wisdom and intertestamental literature, the philosophical field of Alexandria, especially Philo, and finally the New Testament and Christian theology. Haghighat Muhammadiyah (the reality of Muhammad) is also one of the most important concepts of Islamic Sufism that Ibn Arabi and his commentators have paid special attention to. The term is common to the Logos in many applications. The discussion of Haghighat Muhammadiyah is ultimately deeply related to the issue of the perfect man, through whom the grace of the Almighty reaches the creatures. Christian and Jewish theologians seem to be saying the same thing that Muslim Sufis have been trying to say while intuitively reflecting. Here the language of Islamic Sufism approaches Christian theology and provides a basis for understanding the key concepts of these two religions, resulting in a deeper understanding of the two religions of Islam and Christianity.
  Keywords: Logos, Haghighat Muhammadiyah (The Reality of Muhammad), perfect man, creation
 • Abedin Darwishpur *, Mehrdad Amiri, Habib Hatami Kankabood Pages 103-122

  Endless differences and conflicts between the followers of religions and denominations seriously damage the social and religious life of religious people and question the current state of the religious community. The fundamental presuppositions of Islamic mysticism, which are based on the knowledge of the existential realm of God and man, are the key to paving the way for human peace and tranquility. Explaining the basics of the nature of mystical teachings plays a key role in the peaceful coexistence of the followers of religions and denominations, and the establishment of solidarity, unity and lasting peace among Muslims. Mystics consider self-purification to be the cause of spiritual peace and vitality in the life of society and a manifestation of external peace. Emphasizing the goal of freedom in the advent of the prophets, they seek the piety and freedom of the followers of denominations and believe in the internal unity of religions based on the unity of existence and the validity of the pluralities. The mystical attitude, while acknowledging differences and endorsing internal unity, properly plays a unifying and connecting role not only in the internal components of Islamic civilization, but also in human beings. In this article, we try to explain the effective components of mystical unificationism (unity of existence, self-cultivation, introversion and free thought) on the unity of mystical society by referring to some mystical attitudes with a descriptive-analytical approach and to show their role in shaping the attitude of solidarity and social unity in Islamic society

  Keywords: mysticism, Unity of Society, unity of existence, self-cultivation, Free Thought
 • Behrooz Haddadi * Pages 123-147

  Today, in modern thought, the issue of tolerance with various branches such as political, social, cultural and religious tolerance has become a basic necessity accepted in the world culture and beyond that, much attention has been paid to the issue of religious and social freedoms and pluralism. Given that Western and Christian society throughout history, as many say, has not been tolerant, the question is: How did this idea find its way into Christian culture in the West? Did it have religious and social roots that were forgotten, or did the cultural elements and requirements of the time make this discourse necessary at a particular time? The fact is that despite the positive points about religious tolerance in the life and words of the early Christian leaders, this change was not spontaneous and self-originated from the text and foundations of the religion and tradition of the church, nor did it lead to a continuous tradition. But its acceptance in the late period, which occurred out of compulsion and due to the weakness of the church as well as political and economic interests and other requirements of the modern age (such as democracy, human rights, freedom of expression and thought, etc.), has been a continuation of Protestant developments and religious wars since the seventeenth century, which fundamentally distinguishes it from Islam and the Islamic world. In the Islamic world, under the influence of the practice and tradition of the Prophet and the Imams (AS), a "tradition of tolerance" was formed from the very beginning, which the rulers more or less observed over time. Of course, this does not negate the violent deviant currents in the Islamic world, especially in the present, which have led to Islamophobia in the West through misunderstanding and opportunism.

  Keywords: Religious Tolerance, ignorance, Christianity, Islam, Escape from Religion, Islamophobia
 • Morteza Ardeshir *, Seyyed Abu Al-Hasan Nawwab, Ahmad Reza Meftah, Mehrab Sadeghnia Pages 149-172

  The doctrine of the Hereafter is one of the important teachings of the Bible and the Holy Quran. In both texts, there are several verses in this regard. However, the meaning and nature of the Hereafter are different in these two books. Such a difference has also ultimately led to differences in the approach of the two books in introducing the doctrine of the resurrection. This article has been written with the aim of showing the fundamental difference between the approaches of these two texts in introducing the doctrine of resurrection. The method of the article is customary content analysis through which the authors have explored the conceptual framework of the mentioned doctrine in both texts. According to this method, the Bible, using a special conceptual framework, introduces the doctrine of the Hereafter, which is as follows: death, return of Christ, resurrection, day of God, letters of action, judgment, renewal of earth and sky, afterlife, heaven and hell. The conceptual framework of both books is somewhat similar. Concepts such as "Letter of Action", "Witnesses", and "Judgment" show that the main and general approach and purpose of both books in presenting the doctrine of the Hereafter is ethical. However, the Holy Quran pursues this goal more clearly than the Bible. In contrast with regard to presenting the doctrine of the Hereafter, the Bible pursues more theological contexts than the Quran. The Gospels seek to justify the Christian faith by emphasizing the return of Jesus and the resurrection of the dead.

  Keywords: eschatology, Quran, Bible, resurrection, Return of Christ
 • Noorsaid Asa, Fereshteh Etefagh Far *, Mahdi Goljan Pages 173-194

  The study of Shariati's methodology in Islamology shows that his creativity and modernity in the different interpretation of religion is undoubtedly the result of his methodological innovations in applying the achievements of sociology and modern philosophy of history in redefining religious concepts and beliefs. Shariati's approach to Islamic studies can be placed in the context of the sociology of religion. Shariati has always considered the three components of historicism (attention to the background and historical role of phenomena), objectivism and systematic attitude as the main features of his method. Using an interpretive method with an analytical approach, this article seeks to show that Shariati's unique method in Islamic studies has paved the way for attention to new dimensions of religious texts and Islamic history, which has enabled him to have an ideological understanding of religion. In Shariati's approach to Islamology, special attention has been paid to the political and social capacities of Islam and the Shiite religion.

  Keywords: Ali Shariati, Islamology, historical sociology, objectivism, History
 • Muhammad Bakhshi Fealeh *, Mahdi Monfared, Mohsen Javadi Pages 195-214

  One of the most important issues in the field of religion is to gain a proper understanding of religious writing and speech. The misunderstanding of them will lead to division, deviation and even turning away from religion. In the Islamic tradition, Ibn Roshd with the theory of tawil (esoteric interpretation of the Quran) and in the Jewish tradition, Spinoza with his own interpretive (hermeneutic) theory, have seriously addressed the issue. Despite the differences in some principles, the mechanisms they have proposed are very similar in how to achieve a correct understanding of religious texts. Believing in two categories of overt and covert texts, returning the covert texts to the overt ones, validating the appearance of the text, paying special attention to the grammar of the source language, avoiding the interference of presuppositions and prejudices, seeking intra-textual evidence, paying attention to the occasion to get rid of conflict and using natural methods are among the common mechanisms presented by these two rationalist philosophers. This article intends to first provide a descriptive explanation of the mentioned mechanisms and then comparatively show the various aspects of the harmony of these two philosophers on this issue.

  Keywords: Ibn Roshd, Tawil (Esoteric Interpretation of the Quran), Spinoza, Interpretation (Hermeneutics), religious texts
 • Azam Fouladi, Panah *, Ahmad Badkoubeh Hazaveh Pages 215-238
  With the arrival of Muslim Arabs in Egypt, there were extensive social and cultural changes in the region. During this period, Muslim relations with Coptic Christians, who made up the majority of Egyptians, were subject to changes in the power and policies of Muslim rulers. Under such circumstances, the situation of Melkite Christians of St. Catherine's Monastery in Sinai was somewhat different from that of other Christians living in Egypt. The Melkite Christians living in this monastery always experienced a better situation than their fellow believers and all the time were considered by Muslims, while many Muslim rulers of the region gave a hard time to the other Christians. These relations were never one-sided and the monks of this monastery also had a peaceful attitude towards Muslims. This article seeks to examine the reasons for the interaction of the Melkite Christians of St. Catherine's Monastery with the Muslim rulers of the Fatimid, Ayyubid, and Mamluk periods.
  Keywords: St. Catherine's Monastery (Mount Sinai Monastery), Melkites, Fatimids, Ayyubids, Mamluks
 • Mohmmadmedi Poursaeed *, Saeed Dehyadegari, Mostafa Vakili Pages 239-268

  The purpose of this study is to investigate the relationship between religiosity and consumption patterns among followers of the three religions of Islam, Christianity and Zoroastrianism. The statistical population of the study includes Muslims, Christians and Zoroastrians living in Isfahan and Kerman. Using snowball sampling, sixty people (180 in total) from each religion were selected as the research sample. This is an applied research with descriptive-correlation method. The data collection tool is a questionnaire that after validation and experimental implementation was performed on the research samples to ensure its reliability. SmartPLS software was used to analyze the data. According to the significance coefficients of "T", it was found that in the Muslim community, religiosity has a significant inverse relationship with the variable of cultural acceptability, but in Christian and Zoroastrian society this relationship was rejected due to low t-value and in other samples due to higher t-value of 1.96, all research hypotheses were confirmed. The general conclusion showed that there is an inverse relationship between religiosity and consumption pattern among Muslims and there is no significant relationship between religiosity and consumption pattern among Zoroastrians and Christians.

  Keywords: Religiosity, Cultural Acceptability, Consumption Pattern, Iran, Islam, Christianity, Zoroastrianism
 • Khadije Rahmati *, Enshaallah Rahmati, Mohammadreza Adli, Bakhshali Ghanbari Pages 269-292

  Gahan,considered as foundation  of Zoroastrianism and due to its attribution to Zoroaster, is the most important and oldest text of Avesta. On the other hand ,the idea of choosing between good and evil is the main theme of Zoroastrian religion .Based on these two central issues and by exploring the works of prominent researches ,the present article seeks to offer its solution in explaning the origin of evil from the perspective of Gahan and their classification and analysis؛the solution which relies on re-reading are re-considering the Gahan chapters .This solution has two areas:The first area relates to Gahan itself and is that we don’t concider Gahan as a theological text, but rather accept it as a text which has a moral nature,while researches have considered it as a theological text .The second area relates to reconsideration and revision of the nature of evil in Zoroasrianism.Accordingly, instead of accepting an existential nature for evil,we consider it non-existent,although in works and writings related to evil and its origion,the existential nature of evil is clearly  emphasized.

  Keywords: Gahan, Evil Problem, Monotheistic approach, Dualism Approach, Ritual Approach, Moral Nature