فهرست مطالب

پوشاک ایران - پیاپی 1 (آذر 1383)
 • پیاپی 1 (آذر 1383)
 • 48 صفحه، بهای روی جلد: 8,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/09/16
 • تعداد عناوین: 14
|
 • یادداشت سردبیر
  مهندس رضا ایلاقی حسینی صفحه 3
 • لباس مادی ها
  صفحه 4
 • نمره نخ و جدول
  صفحه 6
 • آشنایی با پوشاک قدیم ایران
  صفحه 8
 • وظایف قانونی کارفرمایان، کارگران و مسئولان حفاظتی در قبال ایمنی
  مهندس سید محمد تقی زاده صفحه 10
 • نقش و اهمیت لباس های بومی و سنتی ایران و ضرورت استفاده از ویژگی های آن در ارائه لباس ملی
  حسین یاوری صفحه 14
 • مد برتر (ارائه مدلهای جدید لباس همراه با مانکن زنده)
  الناز حدیدی صفحه 16
 • لباس بلوچ
  صفحه 26
 • تاسیس مهندسی پوشاک و کاربرد کامپیوتر در پوشاک
  صفحه 32
 • صنایع نساجی چرم سازی و پوشاک ایران / گفت و گو با مهندس رضا حمیدی
  صفحه 34
 • صنعت چرم ایران
  صفحه 39
 • اخبار اینترنتی
  صفحه 43
 • اختراعات اتفاقی
  صفحه 43
 • تکمیل کالاهای نساجی
  صفحه 44