فهرست مطالب

 • پیاپی 1 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/08/12
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی بیژنی، احمد یوسف پور * صفحات 1-26

  در اندیشه امام خمینی (ره)، با توسعه حوزه مسئولیت های نظام اسلامی، هدف از تاسیس چنین نظامی در سه سطح ملی، منطقه ای (اسلامی) و جهانی تعریف می شود. لذا رویکرد جامع ایشان به نظام سیاسی اسلام در دوران عدم قیادت امام معصوم، ازنوع برون گرا و جهان گرایانه است. یعنی ایشان تلاش در جهت توسعه نفوذ اسلام در دنیا را مسئولیت اصیل دولت اسلامی در ورای مرزهای ملی می داند. در منظر امام، راه موفقیت چنین رویکرد جهان گرایانه اسلامی، در صدور انقلابی است که به تحقق یک حکومت اسلامی کارآمد انجامیده است. اندیشه صدور، آرمان مشترک اغلب انقلاب هاست که البته نوع و ماهیت چنین اقدامی در انواع آن ها متفاوت است. در اندیشه و سیره سیاسی امام خمینی مبتنی بر مبانی دینی، صدور دارای مختصات خاص خود است. در این رویکرد آرمان گرایی واقع بینانه، صدور انقلاب اسلامی یک راهبرد با دو وجه راهبردی است که بر اساس نفع طرفین، به تامین منافع ملی توامان با پیگیری مسئولیت های فراملی می انجامد. سوال اصلی این است که در اندیشه امام خمینی، دولت اسلامی جهت تحقق جهانگرایی اسلامی، چگونه باید گام بردارد و این مجموعه مسئولیت فرا ملی دولت اسلامی، چه نسبتی با منافع ملی برقرار می کند؟

  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، جهان گرایی، ادیشه سیاسی، امام خمینی، نقشه راه
 • عزیز جوانپور هروی، سید محمدرضا موسوی *، امیرمهدی علیپور صفحات 27-48

  بدون تردید انقلاب اسلامی ایران، بزرگترین انقلاب قرن بیستم بوده است که توانسته تاثیرات گسترده ای در سطح داخلی و بین المللی برجای بگذارد. وجه تمایز آن با سایر انقلاب ها، در تاکید آن بر معنویت و ارزش های ملهم از دین اسلام بود، به نحوی که با تکیه بر قدرت فرهنگی منشعب از اسلام و احیای ارزش های اسلامی در یک شرایط بین المللی و داخلی خاص توانست با بسیج همگانی به پیروزی برسد. بررسی علل انقلاب ها، همواره یکی از جذاب ترین موضوعات علوم سیاسی و جامعه شناسی می باشد. تاکنون در خصوص علل وقوع انقلاب اسلامی ایران، دیدگاه های مختلفی مطرح شده است. در این پژوهش قصد داریم نارضایتی ها و ناکامی اقشار مختلف جامعه در قالب محرومیت نسبی و همچنین ارتباطات مستقیم و غیر مستقیم ارتش و شخص محمدرضا پهلوی، و تاثیراتی که این روابط بر بروز ناآرامی ها و نارضایتی ها داشته که پس از آن منجر به وقوع انقلاب شده است را مورد بررسی قرار دهیم.

  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، رژیم پهلوی، محرومیت نسبی، ارتش، نظامی گری
 • مسعود مطلبی صفحات 49-68

  در هزاره جدید، مقوله امنیت اجتماعی به عنوان یکی از ارکان امنیت ملی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه ای همچون ایران، مورد توجه قرار گرفته است. نگارنده تحقیق حاضر بر این فرض تاکید دارد که امنیت ملی برخلاف دیدگاه واقع گرایانه سنتی، صرفا به معنای امنیت نظامی آن هم در سطح خارجی نیست و سطح داخلی آن در تامین امنیت می تواند به اندازه سطح خارجی اش مهم باشد چرا که مطالعه کشورهای در حال توسعه بیانگر آن است که بیشترین تهدید امنیت ملی این کشورها ناشی از مسایل داخلی، از جمله مسایل اجتماعی و سیاسی آن ها است و ناامنی و تهدیدات اجتماعی داخلی، تقریبا موضوعی رایج در مطالعات امنیتی این کشورها محسوب می شود. نوشتار حاضر تلاش دارد با بهره گیری از دانش آینده پژوهی و به شیوه توصیفی - تحلیلی و با هدف شناخت مقوم ها و چالش های امنیت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران این مهم را بازکاوی نماید.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی، امنیت، امنیت اجتماعی، شهروند، جامعه ایرانی
 • محمدتقی آذرشب، ستار آهنین جان * صفحات 69-99

  از زمان شکل گیری دولت- ملتها در عرصه بین المللی تا اوایل قرن بیستم، ارتباطات میان دولت- ملتها عمدتا به شیوه های رسمی و دیپلماتیک انجام می شد. اما مطرح شدن مولفه های جدیدی مانند انقلاب -ارتباطات، فعال شدن بازیگران غیردولتی و... باعث شد تا کشورها برای تحقق منافع ملی خود استراتژی های جدیدی را در کنار دیپلماسی رسمی خود تعریف و بکار گیرند. دیپلماسی عمومی از کارآمدترین این استراتژی ها می باشد. ایران با برخورداری از فرهنگ و تمدن غنی اسلامی - ایرانی، دارای موقعیت و توان فراوانی برای بهره مندی از دیپلماسی عمومی می باشد، که پیروزی انقلاب اسلامی در این کشور، این امر را تا اندازه ای محقق کرده است. جمهوری اسلامی ایران در صدد است، دیپلماسی عمومی خود را در کشورهای مشابه به لحاظ فرهنگی و تاریخی فعال نماید. لبنان با دارا بودن این شرایط و مولفه ها نمونه ای مناسب برای این مدل می باشد. در این مقاله تلاش می شود تا با تبیین مفهوم رفتارهای حمایتگرانه، تاثیر و نقش آنها در پیشبرد دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در لبنان مورد بررسی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: رفتارهای حمایتگرانه، اقدامات انساندوستانه، جمهوری اسلامی ایران، لبنان
 • سید اسدالله اطهری، سعید جهانگیری * صفحات 101-126

  تا قبل از انقلاب سال 1357 در ایران بیشتر انقلاب هایی که در کشورهای جهان سوم اتفاق می افتاد، متاثر از انقلاب کمونیستی روسیه 1917 بود؛ اما انقلاب ایران برخلاف انقلاب های قبل و بعد از انقلاب کمونیستی روسیه، به نام «اسلام» و با شعار «جدایی ناپذیری دین از سیاست» به وقوع پیوست، و همانند اکثر انقلاب های بزرگ جهان، انقلاب ایران نیز پس از پیروزی درگیر جنگ خارجی شد. لذا در این مقاله در پی پاسخ به این پرسش هستیم که چرا انقلاب ایران بعد از پیروزی به جنگ با کشور عراق کشیده شد؟ نویسنده گان با روش مطالعه موردی و استفاده از شیوه تطبیق الگو، در پاسخ به پرسش فوق الذکر توضیح می دهد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نظم سیاسی سابق در منطقه به هم خورده و کشور ایران در یک شرایط پسا انقلابی خاص خود قرار گرفته بود؛ از یک طرف با گروه های ناراضی از انقلاب در درون و بیرون از مرزهایش درگیر بود، و از طرف دیگر سعی بر حفظ و صدور انقلاب، به عنوان یک الگوی حکومتی برای کشورهای مسلمان داشت، که سرانجام با محاسبات غلط رژیم بعث عراق در ارزیابی توان دفاعی ایران، تهاجم سراسری رژیم بعث عراق به خاک ایران، در 31 شهریور 1359 شکل می گیرد.

  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، جنگ ایران و عراق، ایدئولوژی انقلاب اسلامی، ضد انقلاب
 • علی جان مرادی جو * صفحات 127-152

  جلال آل احمد به شهادت داستان ها، مقالات و رفتار سیاسی اش، همواره با مسایل ایران درگیر بوده و همراه با دلمشغولی مداوم نسبت به فرهنگ، سیاست، اقتصاد و جامعه ایران، «درد ایران» و دغدغه وضعیت حال و آینده ایرانیان داشته است. آل احمد زندگی پرتلاطم و اندیشه رو به تکامل و متحولی داشته که در آثار گوناگون وی نمود یافته است و با نگاهی تاریخی به سیر زندگی و آثارش قابل بررسی می باشد. او در محیط مذهبی متولد، در فضای مذهبی به بلوغ و در جوانی از مذهب گسست و به حزب مارکسیست توده پیوست. در ادامه راه به سوسیالیسم گرایش پیدا کرد و بعد عضو حزب نیروی سوم شد، چشمداشتی هم به جریان ملی دکتر مصدق داشت. ولی بعد از کودتای 28 مرداد 1332 در خود فرو رفت و به دنبال گمشده خود می گشت تا اینکه سرانجام با انتشار آثاری همچون «غرب زدگی»، «خسی در میقات» و «در خدمت و خیانت روشنفکران» و پیوستن او به اندیشه کلیت اسلام و دفاع از خون شهیدان 15 خرداد 1342، نشان داد که راه نجات را یافت و از ماکسیسم و سوسیالیسم برای همیشه گسست. آل احمد تا هنگام مرگ از اسلام در برابر غرب گرایی رژیم شاه دفاع نمود، اگر چه بازگشت او به اسلام بیشتر از آن که جنبه مذهبی داشته باشد جنبه سیاسی داشت، او ریشه های فرهنگ و پیوند مردم ایران را در اسلام یافته بود.

  کلیدواژگان: جلال آل احمد، غرب زدگی، بازگشت به خویشتن، روشنفکری، حزب توده
|
 • Ali Bizhani, Ahmad Yousefpour * Pages 1-26

  In Imam Khomeini's thought, with the development of the responsibilities of the Islamic system, the purpose of establishing such a system at three national, regional (Islamic) and global levels is defined. Therefore, his comprehensive approach to the Islamic political system during the absence of Imam Masoom is extroverted and cosmopolitan. That is, he considers the effort to expand the influence of Islam in the world as the original responsibility of the Islamic State beyond national borders. In Imam's view, the way to success of such an Islamic cosmopolitan approach is to issue a revolution that has led to the realization of an efficient Islamic government. The idea of ​​export is the common ideal of most revolutions, although the type and nature of such action varies from type to type. In Imam Khomeini's thought and political life based on religious principles, export has its own characteristics. In this approach to realistic idealism, the export of the Islamic Revolution is a two-pronged strategy that, based on the interests of both parties, leads to the pursuit of national interests while pursuing transnational responsibilities. The main question is how in Imam Khomeini's mind, the Islamic State should take steps to achieve Islamic globalism, and what relation does this set of transnational responsibilities of the Islamic State have with national interests?

  Keywords: Islamic Revolution, Secularism, Political Thought, Imam Khomeini, Roadmap
 • Aziz Javanpour Heravi, Seyyed MohammadReza Mousavi *, AmirMahdi Alipour Pages 27-48

  Undoubtedly, the Islamic Revolution of Iran has been the greatest revolution of the twentieth century, which has been able to have a wide range of effects both domestically and internationally. Its distinguishing feature from other revolutions was its emphasis on spirituality and values ​​inspired by the religion of Islam, so that by relying on the cultural power of Islam and reviving Islamic values ​​in a specific international and domestic context, it was able to win by mobilizing. Reach. The study of the causes of revolutions has always been one of the most fascinating topics in political science and sociology. So far, different views have been put forward regarding the causes of the Islamic Revolution in Iran. In this study, we intend to show the dissatisfaction and failure of different sections of society in the form of relative deprivation, as well as direct and indirect communication between the army and Mohammad Reza Pahlavi, and the effects of these relations on unrest and dissatisfaction that led to the revolution. Has been examined.

  Keywords: Islamic Revolution, Pahlavi regime, relative deprivation, army, militarism
 • Masoud Motalebi * Pages 49-68

  In the new millennium, the issue of social security has been considered as one of the pillars of national security, especially in developing countries such as Iran. The author of the present study emphasizes the assumption that national security, contrary to the traditional realistic view, does not simply mean military security at the external level, and its internal level in providing security can be as important as its external level because the study of developing countries shows It is that the greatest threat to the national security of these countries is due to internal issues, including their social and political issues, and insecurity and internal social threats are almost a common topic in the security studies of these countries. The present article tries to re-examine this issue by using the knowledge of futurology in a descriptive-analytical manner with the aim of identifying the issues and challenges of social security in the Islamic Republic of Iran.

  Keywords: Futurology, Security, Social Security, Citizen, Iranian Society
 • MohammadTaghi Azarshab, Star Ahanin Jan * Pages 69-99

  From the formation of nation-states in the international arena until the early twentieth century, relations between nation-states were largely formal and diplomatic. However, the introduction of new components such as revolution-communication, activation of non-governmental actors, etc. caused countries to define and use new strategies in addition to their formal diplomacy to achieve their national interests. Public diplomacy is one of the most effective of these strategies. Iran, with its rich Islamic-Iranian culture and civilization, has a great opportunity and power to benefit from public diplomacy, which the victory of the Islamic Revolution in this country has achieved to some extent. The Islamic Republic of Iran intends to activate its public diplomacy in similar countries culturally and historically. Lebanon with these conditions and components is a good example for this model. This article tries to explain the concept of supportive behaviors, their impact and role in promoting public diplomacy of the Islamic Republic of Iran in Lebanon.

  Keywords: Supportive Behaviors, Humanitarian Actions, Islamic Republic of Iran, Lebanon
 • Seyyed Asadollah Athari, Saeed Jahangiri * Pages 101-126

  Prior to the 1979 Revolution in Iran, most of the revolutions that took place in Third World countries were influenced by the Russian Communist Revolution of 1917; But the Iranian revolution, unlike the revolutions before and after the Russian communist revolution, took place under the name of "Islam" and with the slogan "Inseparability of religion and politics", and like most major revolutions in the world, the Iranian revolution became embroiled in a foreign war. Therefore, in this article, we seek to answer the question why the Iranian revolution was drawn into the war with Iraq after the victory? The authors explain the above question by using the case study method and using the model matching method, that after the victory of the Islamic Revolution, the former political order in the region was disrupted and Iran was in its own post-revolutionary situation; On the one hand, he was involved with groups dissatisfied with the revolution inside and outside its borders, and on the other hand, he tried to maintain and export the revolution as a model of government for Muslim countries, which eventually led to miscalculations by the Ba'athist regime in Iraq. Iran, the nationwide invasion of Iran by the Ba'athist regime in Iraq, takes place on September 22, 1980.

  Keywords: Islamic Revolution, Iran-Iraq War, Ideology of Islamic Revolution, Counter-Revolution
 • Ali Jan Moradi Jou * Pages 127-152

  According to his stories, articles and political behavior, Jalal Al-Ahmad has always been involved with Iranian issues and along with his constant concern for Iranian culture, politics, economy and society, he has had "Iranian pain" and concerns about the current and future situation of Iranians. Al-Ahmad had a turbulent life and an evolving and evolving thought that has been reflected in his various works and can be examined with a historical look at the course of his life and works. Born in a religious environment, he grew up in a religious environment and in his youth he left religion and joined the Tudeh Marxist Party. He later turned to socialism and later became a member of the Third Force Party, which had an eye on Dr. Mossadegh's national current. But after the coup d'etat of August 19, 1943, he sank into himself and sought his lost, until finally, with the publication of works such as "Westernization", "Khesi Dar Miqat" and "In the service and betrayal of intellectuals" and his joining the idea of ​​the whole of Islam And defending the blood of the martyrs on June 6, 1963, showed that he found the way to salvation and broke away from maximism and socialism forever. Al-Ahmad defended Islam against the Shah's Westernization until his death. Although his return to Islam was more political than religious, he found the roots of Iranian culture and unity in Islam.

  Keywords: Jalal Al-Ahmad, Westernization, Return to Self, Intellectuals, Tudeh Party