فهرست مطالب

 • پیاپی 6 (تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/08/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • احسان کشوری پور، محمود دی پیر*، میثم بیات صفحات 1-11

  شبکه های نامدار یک معماری بالقوه اینترنت است که به صورت یک شبکه توزیع شده طراحی می شود. شبکه های نامدار برای سازمان هایی که به دنبال اشتراک داده ها در شبکه های عمومی بوده و حفظ امنیت داده برای آن ها مهم است، کاربردی است. از این رو این نوع شبکه ها در صورت رفع ایرادات و معایب، در هوشمند سازی شبکه یکپارچه پلیس نیز قابل اجرا می باشد. از آن جا که انتقال داده با استفاده از شبکه نامدار به آدرسIP نیاز ندارد، بسته های معمولی در حین فرآیند انتقال قابل شناسایی نیستند. در این روش انتقال داده فقط فرستنده و گیرنده می دانند کدام داده ها باید بازسازی شوند. به این ترتیب، لایه امنیتی جدیدی نظیر رمزگذاری فراهم خواهد شد. در این مقاله به بررسی شبکه های نامدار و تاثیر حملات منع خدمت توزیع شده بر آن پرداخته شده تا نقطه ضعف اصلی این شبکه در برابر این حملات شناسایی گردد. بعد از شناسایی نقطه ضعف، به ارایه یک روش به منظور کاهش اثر این نقطه ضعف پرداخته شده است. در روش پیشنهادی تغییراتی در تصدیق منفی بسته درخواست (Nack) ایجاد کرده و پروتکل تشخیص ازدحام لایه پیوند به راهبرد بهترین مسیر شبکه های نامدار افزوده می شود. این تغییرات به منظور استفاده موثرتر از پهنای باند شبکه و با هدف بهره وری بیشتر از این شبکه ها در صورت بروز ازدحام و حمله منع خدمت، صورت پذیرفته است. آزمایش های انجام شده پس از شبیه سازی روش پیشنهادی، باعث حداقل بهبود 70 درصدی دسترسی شبکه و بهبود 40 درصدی بازیابی داده شبکه و بهبود 27 درصدی نیاز به ارسال مجدد شبکه در ازدحام نسبت به راهکارهای پیشین شده است.

  کلیدواژگان: شبکه داده های نامدار، حمله منع خدمت توزیع شده، یافتن بهترین مسی، ر تصدیق منفی بسته درخواست
 • مریم حبیبی، علی برومندنیا*، علی هارون آبادی صفحات 13-24

  ازدحام ترافیک و راهنمایی مسیر از اجزای اساسی توسعه شهرهای بزرگ هستند. نحوه مسیریابی خودروها و جابجایی ترافیک تاثیر مستقیم بر یکدیگر دارند. بنابراین، اولین قدم تعیین معیاری برای ارزیابی وضعیت ترافیک است. نوع وسایل نقلیه نیز باید در مسیریابی در نظر گرفته شود. وسایل نقلیه اضطرار (آتش نشانی، اورژانس و پلیس) باید در اسرع وقت به محل ماموریت خود برسند. حمل و نقل عمومی نیز باید مطابق برنامه ریزی های خود پیش برود. رانندگان وسایل نقلیه می توانند خیابانی را به عنوان مقصد میانی انتخاب کنند (به عنوان مثال برای خودروهای پلیس، اعزام، رسیدن به محل ماموریت، رفتن به مقصد را می توان در نظر گرفت). در این مقاله، برای به موقع رسیدن خودروهای اضطرار 1) مسیریابی با انتخاب مقصد میانی و 2) اولویت بندی خودروها پیشنهاد شده است. الگوریتم اول یک مدل راهنمای مسیر مبتنی بر عامل را پیشنهاد می کند که علاوه بر یافتن مسیرهای با کمترین زمان سفر، رانندگان می توانند با توجه به علاقه خود، بخشی از مسیر را به عنوان مقصد میانی انتخاب کنند تا سطح رضایت آنان افزایش یابد. الگوریتم دوم حضور وسایل نقلیه اضطراری از جمله پلیس را در نظر می گیرد تا بتوانند زودتر به محل ماموریت خود برسند. الگوریتم مسیریابی بر اساس کلونی مورچگان با فرمون تبخیر شونده، کوتاه ترین مسیر با کمترین زمان سفر را می یابد. نتایج شبیه سازی ثابت می کنند که الگوریتم های پیشنهادی عملکرد بهتری دارند و زمان رسیدن به محل ماموریت خودروهای اضطرار از جمله پلیس، 87.19% بهبود داشته است که این میزان، مقدار قابل توجهی می باشد.

  کلیدواژگان: مسیر یابی چند عاملی، اولویت بندی خودروهای اضطرار، کلونی مورچگان، انتخاب مسیر میانی
 • عبدالرحیم زاهدی*، سعیده رهبرپور صفحات 25-32

  شناسایی میزان گاز استون جهت کشف مواد منفجره تولید شده از استون در بمبگذاریهای تروریستی، تشخیصهای پزشکی و حفظ محیط زیست در برابر آلاینده ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق، با استفاده از نظریه تابعی چگالی (DFT)، بهبود حسگری استون در نانولوله کربنی تزیین شده با نانوسیم اکسید روی (CNT/ZnO) مورد بررسی قرار گرفت. نشان داده شد که جذب استون بر روی نانولوله کربنی خالص (CNT) به صورت فیزیکی و با انرژی جذب eV 64/0- انجام می شود اما با تزیین نانولوله با نانوسیم اکسید روی (ZnO)، انرژی جذب مقدار بیشینه eV 43/2- را در سطح اتصال نانوسیم به نانولوله خواهد داشت. همچنین نشان داده شد که با افزایش طول ZnO، شدت جذب ضمن وابستگی به مکان جذب به ترتیب در محل تماس ZnO با CNT افزایش و در نقاط دور از سطح تماس کاهش می یابد. با بررسی تغییرات ساختار نوار انرژی و چگالی حالات الکترونی (DOS) ساختارهای ساده و تزیین شده مشاهده شد که جذب استون تغییر چندانی در گاف انرژی یا چگالی حالات CNT ایجاد نمی کند اما جذب این گاز بر روی CNT/ZnO به گونه ای است که با جابجایی DOS، ماهیت الکترونیکی این نانوساختار را تغییر می دهد. نتایج نشان داد که تزیین CNT با ZnO تاثیر ویژه ای بر بهبود عملکرد حسگری آن در تشخیص گاز استون خواهد داشت. استفاده از ساختار معرفی شده به علت کوچکی اندازه و کاربرد در دمای اتاق برای کاربردهای دفاعی نظیر هوشمند سازی سامانه های بازرسی امنیتی نسبت به استفاده از سایر حسگرهای گاز ارجحیت دارد.

  کلیدواژگان: سنسور گاز نانوساختار، نانولوله کربنی، نانوسیم اکسید روی، نظریه تابعی چگالی
 • ناهید بزرگ خو، غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی * صفحات 33-42

  فناوری رایانش ابری به دلیل نقشی که در کاهش مصرف انرژی، کاهش هزینه های سرمایه ای، افزایش امنیت و دسترسی یکپارچه به اطلاعات دیگر سامانه های هوشمند ایفا می نماید از اهمیت ویژه در کسب و کارهای خدماتی مخصوصا استفاده های امنیتی برای پلیس برخوردار می باشد. از این رو، هدف اصلی این پژوهش شناسایی مولفه های تاثیرگذار بر فناوری رایانش ابری در ارایه خدمات هوشمند در سیستم حمل و نقل ریلی بوده است. این مطالعه مقطعی و توصیفی-تحلیلی مبتنی بر تکنیک دلفی در سال 1399 انجام شده است. پنل خبرگان در این مطالعه شامل 8 مدیر در شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه بود. مطالعه دلفی طی سه دور انجام شد. روایی با استفاده از دو شاخص CVI و CVR و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی گردید. طی این مطالعه، 33 مولفه توسط تیم تحقیق و با استفاده از یک بررسی متون جامع و همچنین 10 مولفه توسط پنل خبرگان پیشنهاد گردید. نتایج نشان داد 23 مولفه در قالب چهار بعد شامل دسترسی، راهبرد، امنیت و خدمات به عنوان مهمترین مولفه های تاثیرگذار بر فناوری رایانش ابری در ارایه خدمات هوشمند در سیستم حمل و نقل ریلی انتخاب شده اند. نتایج نشان داد بیشترین عوامل موثر در بخش خدمات و کمترین عوامل در بخش راهبرد بودند. به عبارتی، مهمترین چالش مربوط به بخش های خدمات و زیرساختی بوده، اما از نظر راهبردی چالش های کمتری وجود دارد. این نتایج می تواند برای تصمیم سازان در زمینه سیاست گذاری امنیت و حفظ امنیت در جامعه مانند احراز هویت و حفظ حریم خصوصی توسط پلیس مفید باشد.

  کلیدواژگان: رایانش ابری، امنیت، پلیس، خدمات هوشمند، سیستم حمل و نقل
 • سارا آزادمنش، رضا عزمی*، علیرضا نوروزی صفحات 43-55

  حمله انکار سرویس توزیع شده (DDoS) تلاشی است که باعث می شود منابع شبکه برای کاربران قانونی در دسترس نباشد. امروزه ، تعداد حملات DDoS به سرعت افزایش یافته اند و این تهدیدی برای کاربران اینترنت است، شبکه های پلیس نیز از این تهدید مستثنا نیستند و با توجه به نیاز دایمی پاسخگو بودن این شبکه ها در برابر درخواستهای قانونی از حساسیت بیشتری برخوردارند . اگرچه هدف حملات DDoS ممکن است متفاوت باشد ، اما به طور کلی سعی می شود خدمات یک سرور قربانی متصل به اینترنت را به طور موقت یا دایم از دسترس خارج کند. در این مقاله ، یک روش مبتنی بر لایه شبکه و مستقل از پروتکل های ارتباطی ارایه شده است که قادر است رفتارهای حمله را بدون نیاز به دانستن رفتارهای عادی شبکه تشخیص دهد. علاوه بر این ، در این روش نیازی به ذخیره حجم بالای پروفایل ها ، لیست های متعدد و امضاهای حمله نیست. این روش در سه مرحله صورت می گیرد: استخراج ویژگی از طریق موجک دو بعدی که نمودار توزیع انرژی را فراهم می کند، تشخیص نقطه تغییر با کمک قوانین منطق فازی و تجزیه و تحلیل شبکه عصبی عمیق به عنوان مرحله نهایی تشخیص. روش پیشنهادی در مجموعه داده های VAST و ISCX اجرا شد که در آن قادر به شناسایی حملات DDoS طی 10 ثانیه با دقت %99.99 برای دادگانVAST و دقت %99.08 برای ISCX بود.

  کلیدواژگان: تشخیص DDoS، نقطه تغییر انرژی، شبکه عصبی، قوانین فازی
 • بهزاد لک، بهنام درستکار یاقوتی*، احمد دولتخواه، راهب هاشم پور صفحات 57-65

  در حال حاضر در گستره جغرافیایی کشور انواع مختلف جرم رخ داده و پلیس به عنوان سازمانی پیشرو در هر لحظه، داده هایی را تولید نموده که نیاز به پردازش سریع و تحلیل خواهد بود تا در ماموریت ها مورد بهره برداری قرار گیرد. این امر نیاز به سازوکار هوشمندی است که بدون استفاده از ظرفیت های ماشینی امکان بهره برداری از آن ها نخواهد بود. افزایش تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری در یک سازمان منجر به مصرف انرژی خواهد شد، با دیدگاه محیط پیرامونی پاک، بدون کابل و سیم و همچنین اتصال همیشگی سیستم ها و پایداری آنها، فناوری انتقال توان بی سیم بهترین گزینه برای شارژ از راه دور تجهیزات الکترونیکی می باشد تا در تمامی ماموریت ها، سخت افزارها به صورت بی سیم شارژ شده و عملیات بواسطه قطع شدن سیستم، مختل نگردد. در راستای هوشمند سازی پلیس می توان انواع تجهیزات الکترونیکی موجود در مرزبانی، راهور، و کلانتری و .. را به فناوری انتقال توان بی سیم تجهیز نمود که باعث حذف کابل ها و قابلیت شارژ از راه دور خواهد شد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و به روش شبیه سازی اجرا شده است. از آنجاییکه راندمان فرستنده منوط به طراحی دقیق بخش تقویت کننده می باشد، در این مقاله تقویت کننده توان کلاس E در فرکانس 145 مگاهرتز طراحی و در نرم افزار ADS شبیه سازی و راندمان 77/2 بدست آمده است تحلیل ها نشان می دهد به کمک این فناوری می توان در مکان ها و ماموریت های مختلف پلیس، تجهیزات را به صورت دایمی شارژ نمود.

  کلیدواژگان: پلیس هوشمند، انرژی، انتقال توان بی سیم، تجهیزات الکترونیکی
 • علیرضا رضایی * صفحات 67-79

  در این مقاله به شرح اصول طراحی تقویت کننده توان W6 در فرستنده ماهواره، در باند C پرداخته شده است. در این طراحی از قطعات حالت جامد که بر پایه تکنولوژی گالیوم نیتراید می باشد، استفاده شده است. طراحی ساده، بازدهی نسبتا بالا از ویژگی های اصلی این طرح است. محدوده کاری این تقویت کننده از GHz4/3 تا GHz25/4 می باشد. به منظور طراحی، از ترانزیستور شرکت Cree با شماره فنی CGH4006P استفاده شده است. در رویه طراحی به منظور رسیدن به امپدانس بهینه برای ساخت شبکه تطبیق، شبیه سازی های تکنیک Load Pull و source Pull انجام شده است. طراحی با استفاده از مدل سیگنال بزرگ ترانیستور شرکت Cree در نرم افزار ADS شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که تقویت کننده در سراسر باند فرکانسی موردنظر قادر به تحویل توان W6 می باشد. مقدار P1dB هم در حالت شبیه سازی EM تقریبا برابر با dBm39 می باشد. برای PAE نیز به ازای توان اشباع در بازه فرکانسی برای تحلیل EM مقدار 60-54% به دست آمده است. مقدار بهره توان از dBm11-13 را نتیجه داده است. مقدار بهره سیگنال کوچک بالاتر از dBm13 می باشد.

  کلیدواژگان: ماهواره، مایکروویو، تقویت کننده توان، مایکرواستریپ، بهره
|
 • Ehsan Keshvari poor, Mahmood Deypir *, Meysam Meysam bayat Pages 1-11

  Named data networks are a potential Internet architecture that is designed as a distributed network. Named data networks are very attractive for organizations that seek to share data on public networks and for which security of transmission and content is important. Therefore, this type of network can be implemented within the integrated police network if the defects and shortcomings are eliminated.Since data transfer using a data-driven network does not require an IP address, ordinary packets are not identifiable during the transfer process, and only the sender and receiver know which data needs to be retrieved. This will provide a new layer of security, such as encryption. Now, in this article, named data networks and the effect of distributed denial of service attacks on it are studied in order to find the main weakness of this network against these attacks. The proposed method changes the Nack and the link layer congestion detection protocol is added to the best known network path strategy. These changes have been made in order to use the network bandwidth more effectively and with the aim of making more use of these networks in case of congestion and denial of service attacks. The experiments performed after simulating the proposed method resulted in at least a 70% improvement in network access and a 40% improvement in network data recovery, and a 27% improvement in the need to retransmit the network in congestion compared to previous solutions.

  Keywords: named data networks .distributed denial of service attacks. find best route .not acknowledge
 • Maryam Habibi, Ali Broumandnia *, Ali Harounabadi Pages 13-24

  Traffic congestion and route guidance are essential components of urban development in large cities. The vehicles routing and the movement of traffic have a direct impact on each other. Therefore, the first step is to set a benchmark for assessing the traffic situation. The type of vehicles must also be considered in the navigation. Emergency vehicles (fire, emergency, and police) must arrive at their mission site as soon as possible. Public transportation must also go according to plan. Vehicle drivers can choose a street as an intermediate destination (for example, for police cars dispatch, getting to the mission site, going to the destination can be considered). This article has tried to arrive at, the emergency vehicles on time, 1) routing by choosing an intermediate destination for vehicles, and 2) prioritizing vehicles. The first algorithm proposes an agent-based route guidance model that, in addition to finding routes with the shortest travel time, drivers can choose a part of the route as an intermediate destination according to their interests to increase their level of satisfaction. The second algorithm considers the presence of emergency vehicles including the police, so that they can arrive at their mission site sooner. The routing algorithm based on the ant colony with evaporating pheromone finds the shortest route with the shortest travel time. The simulation results prove that the proposed algorithms perform better and the arrival time of the emergency vehicles, including the police, has improved by 87.19%, which is a significant amount.

  Keywords: Multi-agent routing, Emergency vehicle prioritization, Ant colony, Intermediate route selection
 • Abdorahim Zahedi *, Saeideh Rahbarpour Pages 25-32

  Detection of acetone gas is important to detect explosives produced from acetone in terrorist bombings, medical diagnostics and environmental protection against pollutants. In this study, using density-functional theory (DFT), the acetone sensing enhancement of carbon nanotubes decorated with zinc oxide nanowires (CNT/ZnO) was investigated. It was shown that the adsorption of acetone on pure carbon nanotubes (CNT) is done physically with an adsorption energy of -0.64 eV, but by decorating the nanotubes with zinc oxide nanowires (ZnO), the maximum adsorption energy of -2.43 eV is obtained at the connection level of the nanowire to the nanotube. It was also shown that by increasing the length of ZnO, the adsorption intensity depending on the adsorption location, increases at the contact point of ZnO to CNT and decreases at points far from contact surface, respectively. By examining the changes in the energy band diagram and density of states (DOS) of pure and decorated structures, it was observed that the adsorption of acetone does not cause much change in the bandgap or DOS of CNT, but the adsorption of this gas on CNT/ZnO is in a way that by shifting the DOS to lower energies, it changes the electronic nature of this nanostructure. The results showed that CNT decoration with ZnO, would have a special effect on improving its sensing performance in acetone gas detection. Using the introduced structure is preferable than other gas sensors due to its small size and room-temperature operation for defense applications such as smartening of security inspection systems.

  Keywords: Nanostructure gas sensor, carbon nanotube, ZnO nanowire, density functional theory
 • Nahid Bozorgkhou, Gholamreza Hashemzadeh Khorasgani * Pages 33-42

  Cloud computing technology is of particular importance in service businesses, especially security applications for the police, due to its role in reducing energy consumption, reducing capital costs, increasing security and integrated access to information from other intelligent systems. As such, the current study set out to identify the components which impact cloud computing technology in providing intelligent services in the rail transportation system. Using Delphi technique, this cross-sectional and descriptive-analytical study was conducted in 1399. The panel of experts in this study included eight managers in Tehran Urban and Suburban Metro Company. The Delphi study was conducted in three rounds. Validity was assessed using CVI and CVR, while the reliability was assessed using Cronbach's alpha. During the study, 33 components were proposed by the research team and via a comprehensive literature review. In addition, 10 components were suggested by the panel of experts. The results of the study showed that 23 components were selected in the form of four dimensions of access, strategy, security and services as the most important components affecting cloud computing technology in providing intelligent services in the selected rail transportation system. In other words, the most important challenge related to the service and infrastructure sectors, but strategically there were fewer challenges. The results can be useful for decision makers in the field of security policy-making and the maintenance of security in the community (authentication and keeping privacy) by the police.

  Keywords: cloud computing, Security, Police, Intelligent Services, Transportation System
 • Sara Azadmanesh, Reza Azmi*, Alireza Nowroozi Pages 43-55

  Distributed Denial of Service (DDoS) attack is an attempt to make network resources inaccessible to legitimate users. Today, the number of DDoS attacks is increasing rapidly, this is a threat to Internet users, and police networks are no exception to this threat and are more sensitive due to the constant need for these networks to respond to legal requests. Although the target of DDoS attacks may be different, they generally try to temporarily or permanently disable the services of a victim server connected to the Internet. In this paper, a network layer-based method independent from communication protocols is presented that is able to detect attack behaviors without the need to know normal network behaviors. In addition, this method does not need to store large volumes of profiles, multiple lists and attack signatures. This method is done in three steps: feature extraction through a two-dimensional wavelet decomposition that provides the energy distribution diagram, detection of the change point with the help of fuzzy logic rules and deep neural network analysis as the final step of detection. The proposed method was investigated on VAST and ISCX datasets in which it was able to detect DDoS attacks in 10-second periods with 99.99% accuracy for VAST dataset and 99.08% accuracy for ISCX dataset.

  Keywords: DDoS detection, Energy change point, neural network, Fuzzy rules
 • behzad lak, behnam dorostkar yaghouti*, Ahmad Dolatkhah, Raheb HashemPour Pages 57-65

  Currently, different types of crimes have occurred in the country's geographical area. As a leading organization at any given moment, the police have produced data that will need to be processed quickly and analyzed to be used in missions. This requires an intelligent mechanism that cannot be exploited without the use of machine capacities. Increasing hardware and software equipment in an organization will lead to energy consumption. With a view to a clean, wireless, and cordless environment and permanent connection of systems and their stability, wireless power transfer (WPT)technology is the best option for wirelessly charging of electronic equipment. All missions, hardware are charged wirelessly, and system outages do not disrupt operations. To make the police intelligent, all kinds of electronic equipment available at the border, corridor, and police station, etc., can be equipped with wireless power transmission technology, eliminating cables and the ability to charge remotely. The research has been applied in terms of purpose and by simulation method. Since the transmitter efficiency depends on the precise design of the amplifier section, in this paper, the Class E power amplifier is designed at a frequency of 145 MHz. It is obtained in the ADS simulation software, and the efficiency is 2.77. The analysis shows that this technology can be used in places And various police missions charged the equipment permanently.

  Keywords: Smart Police, wireless power transfer, Electronic equipment
 • Alireza Rezaee* Pages 67-79

  This paper describes the design of 6W C-band power amplifier based on the GaN-technology for use in TT&C-transmitters. Simple design, relatively high efficiency are the main features of this design. The operational frequency range spanned from 3.4GHz to 4.25GHz. It was decided to design the amplifier with the 6W CGH4006P transistor, from Cree. In the design procedure, source and load pull simulations were performed in order to retrieve the optimal impedances for the transistor and as a basis for the design of the matching networks. The amplifier design was done using a large signal model from Cree in Advanced Design System. The simulated results showed that the design were capable of delivering 6W output power throughout the frequency band. P1dB is 39dBm in EM simulation. For this Amplifier the transducer gain is 11-13dBm. The power amplifier obtained a simulated power added efficiency (PAE) 54-60% at 39dBm output power. PA obtained a small signal gain above 13dB.

  Keywords: satellite, Microwave, Power Amplifier, Microstrip.Gain