فهرست مطالب

صنایع دستی - پیاپی 34 (دی 1383)

ماهنامه صنایع دستی
پیاپی 34 (دی 1383)

 • 28 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/12/26
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سرمقاله (خون آخر)
  صفحه 3
 • برگزاری گردهمایی سراسری مدیران سازمان
  صفحه 4
 • برگزاری مراسم جشن تصویب اساسنامه سازمان
  صفحه 6
 • سازمان صنایع دستی ایران صاحب بودجه مصوب شد
  صفحه 7
 • گفتگو با مدیران استانی (استان کهکیلویه و بویر احمد)
  صفحه 8
 • نگاهی به فرش و صنایع دستی
  محمدرضا بازغی صفحه 10
 • کارگاه آموزشی (باتیک)
  صفحه 12
 • اخبار صنایع دستی ایران
  صفحه 14
 • معرفی کتاب
  صفحه 21
 • گوناگون
  صفحه 22
 • معرفی فرزندان ممتاز همکاران سازمان
  صفحه 23
 • صنایع دستی در جهان
  صفحه 26